Дмитрієва Наталія Олександрівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Дмитрієва Наталія Олександрівна

кабінет 413

(+38 044) 455-56-90, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • інтернет-маркетинг / електронна торгівля / електронний уряд / електронне оподаткування / міжнародна електронна торгівля / інституційне забезпечення електронної торгівлі

Сфера наукових інтересів

 • електронний бізнес

Викладає

 • економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України / електронні засоби комунікацій в МЕВ / міжнародний маркетинг / Україна в міжнародних інтеграційних процесах / міжнародна економіка / електронний бізнес у глобальній економіці / інтернет-маркетинг / міжнародний менеджмент ринку / експортний маркетинг
 
 

Дмитрієва Наталія Олександрівна

 • Кандидат економічних наук

Освіта

 • Закінчила аспірантуру Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі (2010 р.) за спеціальністю 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • Українська академія зовнішньої торгівлі / бакалавр з менеджменту (2004 р.) / магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (2005 р.)

Професійна кар’єра

 • 2021 – нинішній час – провідний фахівець з розвитку BigData продуктів Приватне акціонерне товариство «Київстар»
 • 2011 – нинішній час – Університет економіки та права «КРОК»
 • 2020 – нинішній час – Консультант з інтернет-просування Німецько-Української промислово-торговельної палати AHK Ukraine (Німеччина-Україна)
 • 2020 – нинішній час – Консультант з діджиталізації Robert Bosch gmbh (Україна, Казахстан, Білорусь, Естонія, Литва, Латвія)
 • 2017–2020 рр. – Директор з маркетингу S&P Agency (Україна)
 • 2017–2020 рр. – Директор з маркетингу Ldaily (Україна)
 • 2016–2020 рр. – Керівник проекту Lawyer.ua
 • 2015–2016 рр. – Менеджер з розвитку Metalroofcanada (Канада)
 • 2013–2015 рр. – Директор з маркетингу Ruban production (Україна-Франція)
 • 2005–2006 рр. – Менеджер з просування MNEMOSOFT електронна біржа Elcomart (Україна-Велика Британія)

Особисті досягнення

 • Розробка та просування сайтів boschmini.com.ua, lawyer.ua, sp.agency, ldaily.ua, metalroofcanada.ca, medic.ua, centr-prof-audit.com.ua
 • Дисертаційне дослідження проводилось за темою: «Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в Україні». Викладені в дисертаційному дослідженні теоретичні положення та прикладні рекомендації були використані при розробці положень проекту Закону України «Про електронну комерцію» № 6086 від 18.02.2010 р.
 • Організація та проведення всеукраїнського проекту «Позиція2015»
 • Досвід роботи в інтернет-маркетингу 16 років
 • Автор 41 наукової публікації
 • Почесна грамота Університету «КРОК» (2013 р.)
 
 

Публікації

  Дмитрієва Н.О. Цифрова стратегія ІТ- послуг в технологіях використання експортного потенціалу країни / Н.О. Дмитрієва // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 152-202. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Дмитрієва Н.О. Діджиталізація міжнародних економічних відносин: розвиток електронної торгівлі: монографія / Н.О. Дмитрієва / Наук. ред. В.Є. Поліванов. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 271 c. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/23/51/342-1

  Дмитрієва Н.О. Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованих іт-послуг України до Канади / Н. О. Дмитрієва // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/315

  Dmytriyeva N. Some problems and collisions of e-commerce: European and Ukrainian aspects / N. Dmytriyeva, V. Polivanov // Global Imperatives for Business and Law Development: ІІ International Scientific-Practical Conference (Kyiv, October, 10-11, 2019). - К.: KNUTE, 2019

  Дмитрієва Н.О. Світова електронна торгівля: аналіз динаміки і трансформації / Н.О. Дмитрієва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.19-26

  Поліванов В.Є. Економічна сутність та генезис світового електронного бізнесу / В.Є. Поліванов, Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2018. - Вип. 134. - С. 111-129

  Дмитрієва Н.О. Електронна торгівля та нові тенденції в технологіях продаж / Н.О. Дмитрієва // Міжнародна торговельна діяльність: підручник / за ред. В.В. Рокочої. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 601-635

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Yatsenko O.M. Determinants of formation and development of international e-commerce / O.M. Yatsenko, N.O. Dmytriyeva // Actual problems of international relations. - 2018. - № 135. - Рр. 82-100

  Дмитрієва Н.О. Динаміка та структура світової електронної торгівлі (комерції): аналіз трансформацій / Н.О. Дмитрієва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 19-26

  Дмитрієва Н.О. Сучасні тенденції розвитку мобільної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Інноваційне підприємництво: стан та проблеми розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 29-30 березня 2017 р.). - Київ: КНЕУ, 2017

  Кощеєв О.О. Оцінка сучасних трендів онлайн навчання: проблеми і перспективи розвитку / О.О. Кощеєв, В.Є. Поліванов, Н.О. Дмитрієва // Інновації в бізнес-освіті: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18 листопада 2016 року). - Електрон. текстові дані. - Київ: КНЕУ, 2016. - С. 77-79

  Дмитрієва Н.О. Перспективні напрями оподаткування міжнародної електронної торгівлі в Україні / Н.О. Дмитрієва // Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / відп. ред. А.А. Мазаракі. - Київ: КНЕУ, 2016. - С. 92-95

  Дмитрієва Н.О. Активізація електронної торгівлі України в контексті попиту на інформаційні послуги / Н.О. Дмитрієва, В.Є. Поліванов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія економіка. - 2015. - № 5-6. - С. 84-96

  Дмитрієва Н.О. Стратегічні підходи відносно електронних систем підтримки експортерів України / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 3. - С. 164-174

  Дмитрієва Н.О. Використання мережі Інтернет для стимулювання виходу експортерів України на товарні ринки країн ЄС / Н.О. Дмитрієва // Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29 травня 2014 р.) – К.: УДУФМТ, 2014. – С. 377-379

  Дмитриева Н.А. Эффективные системы электронного торгово-экономического взаимодействия отдельных стран СНГ и возможности их адаптации в Украине / Н.А. Дмитриева // Известия Национального аграрного университета Армении. - 2013. - №1. - С. 137-141

  Семенова Н.В. Моделювання попиту та інформаційні послуги: концептуальна схема / Н.В. Семенова, Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - №1. - С. 147-152

  Семенова Н.В. Прогнозування рівня попиту на інформаційні послуги / Н.В. Семенов, Н.О. Дмитрієва // Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право / Зб. матер XV міжнародної науково-практичної конференції (27 квітня 2012). - К.: УДУФМТ, 2012. - С. 358-362

  Дмитрієва Н.О. Інституційно-правове регулювання та забезпечення електронної торгівлі на універсальному рівні / Н.О. Дмитрієва, В.О. Голубєва, В.Р. Кучеренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 43-48

  Дмитрієва Н.О. Інституційно-правове регулювання та забезпечення електронної торгівлі на регіональному рівні (на прикладі країн ЄС та СНД) / Н.О. Дмитрієва, В.О. Голубєва, В.Р. Кучеренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. - С. 45-51

  Андрійчук В.Г. Система "е-Customs" та її вплив на розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах удосконалення митних відносин з ЄС / В.Г. Андрійчук, В.Є. Поліванов, Н.О. Дмитрієва // Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив Східного партнерства: Збірник матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції (27 травня 2011р). - К.: УДУФМТ, 2011. - С. 34-43

  Поліванов В.Є. Ефективні системи електронної торговельно-економічної взаємодії окремих країн СНД та можливі їх адаптації в Україні / В.Є Поліванов, Н.О. Дмитрієва // Моделі ефективного розвитку світової економіки у посткризовий період та можливості їх адаптації в Україні (економіка, фінанси, право): збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково практичної конференції молодих науковців. - 2011. - С. 17-25

  Дмитрієва Н.О. Оцінка ефективності провідних організаційно-економічних моделей функціонування міжнародної електронної торгівлі / Н. О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 4/5. - С. 53-64.

  Дмитрієва Н.О. Міжнародні й національні інтернет-аукціони: класифікаційні ознаки та характеристика діяльності / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - № 3. - С. 61-65

  Дмитрієва Н.О. Міжнародній й національні центри електронної торгівлі: оцінка діяльності та перспективи розвитку / Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2010. - Вип. 94, Ч. ІІ. - С. 241-249

  Дмитрієва Н.О. Характеристика та класифікаційні ознаки окремих провідних систем і форм міжнародної електронної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2010. - № 3. - С. 3-10

  Дмитрієва Н.О. Міжнародний досвід у вирішенні проблем інформаційної безпеки електронної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - №2. - С. 153-165

  Дмитрієва Н.О. Оподаткування електронної торгівлі в умовах економічної глобалізації: сучасний стан, проблеми та їх вирішення / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2010. - №1. - С. 9-20

  Дмитрієва Н.О. Інформаційна безпека багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" у контексті розвитку захисних систем функціонування міжнародної електронної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Економічна безпека України та виклики сьогодення. Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 травня 2010 р.). Частина І. - К.: УДУФМТ, 2010. - С. 41-43

  Кощеєв О.О. Оцінка сучасних перспективних напрямів наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам в умовах економічної та інформаційної глобалізації / О.О. Кощеєв, Н.О. Дмитрієва, В.Є.Поліванов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2009. - Т. 2, № 87. - С. 179-186

  Дмитрієва Н.О. Ефективність нової багатофункціональної комплексної системи "електронна митниця" та її вплив на розвиток міжнародної електронної торгівлі / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - №6. - С. 13-21

  Дмитрієва Н.О. Нові моделі міжнародної електронної торгівлі в умовах функціонування механізму "єдиного вікна" та перспективи їх розвитку в Україні / Н.О. Дмитрієва. - 2009. - № 4. - С. 19-26

  Кощеєв О.О. Наукометричний аналіз дисертаційних досліджень із проблем фінансово-економічних криз глобального та національного рівнів / О.О. Кощеєв, Н.О. Дмитрієва, В.Є. Поліванов // Світова фінансово-економічна криза: стратегії протидії та мінімізації наслідків (економіка, фінанси та право): зб. матеріалів ХІІ Міжнародної наук.-практ. конференції молодих науковців 29 травня 2009 року. - К.: УДУФМТ, 2009. - С. 30-35

  Дмитриева Н.А. Эффективность развития электронной торговли в Украине / Н.А. Дмитриева // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования: Материалы VIII международной научно-технической конференции. - К.: УкрИНТЭИ, 2008. - С. 140-144

  Дмитрієва Н.О. Міжнародна електронна торгівля в умовах розвитку глобального інформаційно-економічного суспільства / Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2008. - Вип. 76. Ч. 2. - С. 130-135

  Дмитрієва Н.О. Особливості й характеристика тенденцій розвитку міжнародної електронної торгівлі в умовах транснаціоналізації та інформатизації міжнародної економіки / Н.О. Дмитрієва // Транснаціоналізація міжнародної економіки та пошук шляхів інноваційної співпраці: : зб. матеріалів VІІІ наук.-практ. конф. молодих науковців (Київ, 15 квітня 2008 р.). – К.: УДУФМТ, 2008. - С. 161-164


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Дмитрієва Наталія Олександрівна