Цевух Світлана Михайлівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Цевух Світлана Михайлівна

кабінет 413

(+38 044) 455-57-13, вн. 222

Напрями наукових досліджень

  • економічна безпека суб'єктів господарювання в процессі розвитку міжнародних інтеграційних процесів / забезпечення ефективної моделі інтеграції національної економіки у глобальний простір у рамках міжнародних інтеграційних об'єднань
 
 

Цевух Світлана Михайлівна

  • кандидат економічних наук (2010 р.)

Освіта

  • 2010 р. – Університет економіки та права «КРОК» / захист диссертації за спеціальністю 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
  • 2004 – 2010 рр. – Університет економіки та права «КРОК» / аспірантура на кафедрі міжнародних економічних відносин
  • 2002 – 2004 рр. – Українська академія зовнішньої торгівлі, магістр міжнародної економіки
  • 1997 – 2002 рр. – Київський національний лінгвістичний університет, філолог

Професійна кар’єра

  • з 2018 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних економічних відносин
  • 2004 – 2016 рр. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, начальник відділу торговельно-економічного співробітництва з Європейським Союзом департаменту європейської інтеграції
  • 2002 – 2004 рр. – Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів», головний спеціаліст відділу маркетингу, реклами та міжнародної діяльності
 
 

Публікації

  Tsevukh S.M. Business contribution to the global economic sustainable development / S. M. Tsevukh // Global and Regional Aspects of Sustainable Development: Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (Copenhagen, Denmark, October 6-8, 2023). - Copenhagen: Berlitz Forlag, 2023. - Pp. 30-33.
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/6-8.10.2023/183

  Tsevukh S.M. International business activity in the conditions of global challenges / S. M. Tsevukh // Scientific Opinions on Modern Methods of Solving Problems: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference (Prague, October 2-4, 2023). - Prague, 2023. - Pp. 23-27.
https://eu-conf.com/events/scientific-opinions-on-modern-methods-of-solving-problems/

  Tsevukh S.M. International business and economic crises / S. M. Tsevukh // International Forum: Problems And Scientific Solutions: Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference (Melbourne, Australia, October 16-18, 2023). - Melbourne: CSIRO Publishing House, 2023. - Pp. 36-40.
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/16-18.10.2023/184

  Цевух С.М. Особливості циркулярних бізнес-моделей у рамках забезпечення сталого економічного розвитку / С. М. Цевух // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - № 11. - DOI https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9435.
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1701868664662.pdf

  Цевух С.М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт. Галузь знань 29 "Міжнародні відносини" Спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини" Освітня програма "Бізнес в Європейському Союзі" / С. М. Цевух. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 40 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/tsevukh_0001.pdf

  Tsevukh S.M. Guidelines or the preparation and defense of Masters Theses field of knowledge 29 "International Relations" Speciality 292 "International Economic Relations" Educational Program "Export oriented management" / S. M. Tsevukh. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 43 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/tsevukh_0002.pdf

  Цевух С.М. Євроатлантична та тихоокеанська складові експортної орієнтації міжнародного бізнесу України / С.М. Цевух // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 283-326.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Цевух С.М. Ефективність торговельних відносин України у рамках стратегічного партнерства з Євросоюзом / С.М. Цевух // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/815
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/815

  Цевух С.М. Перспективи українських бізнес структур на спільному ринку Європейського Союзу / С. М. Цевух // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/326
https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/326

  Цевух С.М. Забезпечення конкурентоздатності експортно-орієнтованого бізнесу як основа для реалізації експортного потенціалу України / С.М. Цевух // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 293-298. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/249
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/249

  Tsevukh S.M. Digitalization of national economy in the framework of the increasing entrepreneurship opportunities / S.M. Tsevukh // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 161-164
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Chumakova I. Formation of the information space for audit and taxation as a factor for the improvement of investment attractiveness of the Ukrainian economy / I. Chumakova, L. Oleinikova, S. Tsevukh // Integrated Science in Digital Age. ICIS 2019. Lecture Notes in Networks and Systems. - 2019. -Vol. 78.- Pp. 131-147
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-22493-6_13

  Цевух (Мухаровська) С.М. Національна економічна безпека в умовах посилення глобалізаційних процесів у світовій економіці / С. М. Мухаровська // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року м.Київ). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.63-67

  Цевух (Мухаровська) С.М. Сучасні засади інтеграції національної економіки у світову економічну систему в контексті забезпечення національної економічної безпеки/ С. М. Мухаровська //Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) .- 2007. - N 7. - С. 75-81.

  Цевух (Мухаровська) С.М. Інтеграції національних ринків у регіональні системи/ С. М. Мухаровська //Вісник КНУ ім.Т.Г.Шевченка .- 2007. - Вип.98. - С. 50-53

  Цевух (Мухаровська) С.М. Проблеми забезпечення економічної безпеки в контексті економічної інтеграції в світове співтовариство/ С. М. Мухаровська // Пріоритетні напрями розвитку змішаної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2007 року м.Київ). - К. : КНУТД, 2007 . - С.3-5

  Цевух (Мухаровська) С.М. Інтеграція Україниу світове господарство: безпековий аспект / С. М. Мухаровська //Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сборник научных трудов. - Донецк, 2006. - Вып.1. Т. 1. - С. 40-50

  Цевух (Мухаровська) С.М. Зовнішньоекономічна безпека як складова економічної безпеки України / С. М. Мухаровська //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 106-113

  Цевух (Мухаровська) С.М. Конкурентні переваги України у забезпечені інтеграції країни в економічний простір ЄС/ С. М. Мухаровська // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей Всеукраїнськоїї науково-дослідної конференції (18 березня 2005 року м.Київ). - К. : Європейський університет, 2005 . - С.5-7

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Цевух Світлана Михайлівна