Цевух Світлана Михайлівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Цевух Світлана Михайлівна

кабінет 413

(+38 044) 455-57-13, вн. 222

Напрями наукових досліджень

  • економічна безпека суб'єктів господарювання в процессі розвитку міжнародних інтеграційних процесів / забезпечення ефективної моделі інтеграції національної економіки у глобальний простір у рамках міжнародних інтеграційних об'єднань
 
 

Цевух Світлана Михайлівна

  • кандидат економічних наук (2010 р.)

Освіта

  • 2010 р. – Університет економіки та права «КРОК» / захист диссертації за спеціальністю 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
  • 2004 – 2010 рр. – Університет економіки та права «КРОК» / аспірантура на кафедрі міжнародних економічних відносин
  • 2002 – 2004 рр. – Українська академія зовнішньої торгівлі, магістр міжнародної економіки
  • 1997 – 2002 рр. – Київський національний лінгвістичний університет, філолог

Професійна кар’єра

  • з 2018 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних економічних відносин
  • 2004 – 2016 рр. – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, начальник відділу торговельно-економічного співробітництва з Європейським Союзом департаменту європейської інтеграції
  • 2002 – 2004 рр. – Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів», головний спеціаліст відділу маркетингу, реклами та міжнародної діяльності
 
 

Публікації

  Цевух С.М. Євроатлантична та тихоокеанська складові експортної орієнтації міжнародного бізнесу України / С.М. Цевух // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 283-326. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Цевух С.М. Ефективність торговельних відносин України у рамках стратегічного партнерства з Євросоюзом / С.М. Цевух // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/815

  Цевух С.М. Перспективи українських бізнес структур на спільному ринку Європейського Союзу / С. М. Цевух // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/326

  Цевух С.М. Забезпечення конкурентоздатності експортно-орієнтованого бізнесу як основа для реалізації експортного потенціалу України / С.М. Цевух // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 293-298. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/249

  Tsevukh S.M. Digitalization of national economy in the framework of the increasing entrepreneurship opportunities / S.M. Tsevukh // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 161-164

  Chumakova I. Formation of the information space for audit and taxation as a factor for the improvement of investment attractiveness of the Ukrainian economy / I. Chumakova, L. Oleinikova, S. Tsevukh // Integrated Science in Digital Age. ICIS 2019. Lecture Notes in Networks and Systems. - 2019. -Vol. 78.- Pp. 131-147

  Цевух (Мухаровська) С.М. Національна економічна безпека в умовах посилення глобалізаційних процесів у світовій економіці / С. М. Мухаровська // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року м.Київ). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.63-67

  Цевух (Мухаровська) С.М. Сучасні засади інтеграції національної економіки у світову економічну систему в контексті забезпечення національної економічної безпеки/ С. М. Мухаровська //Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) .- 2007. - N 7. - С. 75-81.

  Цевух (Мухаровська) С.М. Інтеграції національних ринків у регіональні системи/ С. М. Мухаровська //Вісник КНУ ім.Т.Г.Шевченка .- 2007. - Вип.98. - С. 50-53

  Цевух (Мухаровська) С.М. Проблеми забезпечення економічної безпеки в контексті економічної інтеграції в світове співтовариство/ С. М. Мухаровська // Пріоритетні напрями розвитку змішаної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2007 року м.Київ). - К. : КНУТД, 2007 . - С.3-5

  Цевух (Мухаровська) С.М. Інтеграція Україниу світове господарство: безпековий аспект / С. М. Мухаровська //Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сборник научных трудов. - Донецк, 2006. - Вып.1. Т. 1. - С. 40-50

  Цевух (Мухаровська) С.М. Зовнішньоекономічна безпека як складова економічної безпеки України / С. М. Мухаровська //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 106-113

  Цевух (Мухаровська) С.М. Конкурентні переваги України у забезпечені інтеграції країни в економічний простір ЄС/ С. М. Мухаровська // Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей Всеукраїнськоїї науково-дослідної конференції (18 березня 2005 року м.Київ). - К. : Європейський університет, 2005 . - С.5-7

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Цевух Світлана Михайлівна