Інша інформація:
Горбачук Олександр Іванович

кабінет 413

(+38 044) 455-56-90, вн. 222

Напрями наукових досліджень

  • економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави / емпіричні дослідження в галузі економічної дипломатії та економічної безпеки

Сфера наукових інтересів

  • політико-дипломатична складова міжнародних економічних відносин / економічна дипломатія / економічна безпека держави / міжнародна економічна безпека

Викладає

  • міжнародна економіка / міжнародні економічні відносини / міжнародна економічна діяльність / міжнародна економічна діяльність України / дипломатичне забезпечення міжнародної економічної діяльності
 
 

Горбачук Олександр Іванович


Освіта

  • Університет «КРОК» / аспірантура / 21.04.01 – економічна безпека держави
  • Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК» / спеціаліст з міжнародної економіки (2011 р.)
  • Інститут дистанційного навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / учитель історії (2004 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2017 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних економічних відносин
  • 2013–2017 рр. – Університет «КРОК», асистент кафедри міжнародних економічних відносин
 
 

Публікації

  Рокоча В.В. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави / В. В. Рокоча, О. І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 155-163. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-155-163

  Рокоча В.В. Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави / В.В. Рокоча, І.О. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 109-118

  Горбачук О.І. Економічна безпека та інтернаціоналізація національних інтересів держав / О.І. Горбачук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 200-201

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Горбачук О.І. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави / О.І.Горбачук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 97-99

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави: дис. ... канд. економ. наук: 21.04.01 / О.І. Горбачук; Університет економіки та права "КРОК . - Київ, 2017. - 242 с. + додатки 55 с.

  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України / О.І. Горбачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. Серія «Економічні науки. Юридичні науки». – 2015. – № 5–6 (82–83). – С. 203–212.

  Горбачук О.І. Вплив політико-дипломатичних факторів на стимулювання сталого економічного розвитку та забезпечення економічної безпеки держав / О.І. Горбачук // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation – Collective monograrh – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – Pр. 62–67.

  Горбачук О.І. Світові емпіричні дослідження щодо впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави / О.І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 4-10


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Горбачук Олександр Іванович