Горбачук Олександр Іванович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Горбачук Олександр Іванович

кабінет 413

+380 (44) 455-57-12, вн. 222

Напрями наукових досліджень

  • економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави / емпіричні дослідження в галузі економічної дипломатії та економічної безпеки
 
 

Горбачук Олександр Іванович


Освіта

  • Університет «КРОК» / аспірантура / 21.04.01 – економічна безпека держави
  • Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК» / спеціаліст з міжнародної економіки (2011 р.)
  • Інститут дистанційного навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / учитель історії (2004 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2017 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних економічних відносин
  • 2013–2017 рр. – Університет «КРОК», асистент кафедри міжнародних економічних відносин
 
 

Публікації

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія як технологія реалізації експортного потенціалу електроенергетичної галузі України / О. І. Горбачук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». - 2022. - № 2(60). - С. 34-38. - DOI https://doi.org/10.24144/2409-6857.2022.2(60).34-38.
http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/266511

  Горбачук О.І. Державне регулювання українського ринку електроенергії в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції / О. І. Горбачук // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. - 2022. - № 3(66). - С. 46-51. - http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2230
http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2230

  Горбачук О.І. Африканський вектор в реалізації експортного потенціалу України / О.І. Горбачук // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 356-417. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія як технологія реалізації експортного потенціалу / О.І. Горбачук // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 245-283. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Горбачук О.І. Дипломатія України в електроенергетичній сфері / О. І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 17-24. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-17-24

  Горбачук О.І. Дипломатична складова реалізації експортного потенціалу України в африканському регіоні / О.І. Горбачук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/809
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/809

  Рокоча В.В. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави / В. В. Рокоча, О. І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 155-163. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-155-163
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/284

  Горбачук О.І. Африканський напрямок зовнішньої політики України з точки зору економічної дипломатії / О. І. Горбачук // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/317
https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/317

  Горбачук О.І. Економічна дипломатіія як інструмент зовнішньої політики України в просуванні українського експортного потенціалу на африканський континент / О.І. Горбачук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 310-312. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/267
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/267

  Рокоча В.В. Місце економічної дипломатії в системі економічної безпеки держави / В.В. Рокоча, І.О. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 109-118
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Горбачук О.І. Економічна безпека та інтернаціоналізація національних інтересів держав / О.І. Горбачук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 200-201
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Горбачук О.І. Політико-дипломатична складова економічної безпеки держави / О.І.Горбачук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 97-99
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/723-mizhnarodna-torhovelna-diialnist

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави: дис. ... канд. економ. наук: 21.04.01 / О.І. Горбачук; Університет економіки та права "КРОК . - Київ, 2017. - 242 с. + додатки 55 с.

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія в забезпеченні економічної безпеки держави: дис. ... канд.економ.наук: 21.04.01 / О. І. Горбачук; Університет економіки та права "КРОК". - Київ, 2017. - 297 с.

  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України / О.І. Горбачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. Серія «Економічні науки. Юридичні науки». – 2015. – № 5–6 (82–83). – С. 203–212.

  Горбачук О.І. Політико-дипломатична складова економічної безпеки України в контексті сучасних європейських наукових досліджень в галузі економічної дипломатії / О. І. Горбачук // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.79-82
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Горбачук О.І. Застосування кореляційного аналізу в дослідженні впливу економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави / О. І. Горбачук, В. О. Горбачук // Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. - Montreal: Publishing house «BREEZE», 2015. - P. 282-287

  Горбачук О.І. Світові емпіричні дослідження щодо впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки держави / О.І. Горбачук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 4-10
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Горбачук О.І. Віртуальна економічна дипломатія та інформаційна безпека в захисті міжнародного бізнесу/ О. І. Горбачук //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 103-110

  Горбачук О.І. Вплив політико-дипломатичних факторів на стимулювання сталого економічного розвитку та забезпечення економічної безпеки держав / О.І. Горбачук // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: Collective monograrh. - Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2014. -Vol. 1.– Pр. 62–67.

  Горбачук А.И. Влияние экономической дипломатии на уровень экономической безопасности государства / А. И. Горбачук // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation: Collection of scientific articles. - Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2014. - V. 2. - P. 198-201

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія як складова національної та міжнародної економічної безпеки в сучасній світовій економічній думці/ О. І. Горбачук //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2013. - Вип. 34. - С. 179-187

  Горбачук О.І. Сучасна світова економічна думка про функцію економічної дипломатії в системі національної та міжнародної економічної безпеки / О. І. Горбачук // Актуальні питання розвитку суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2013. - С. 62-65.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2013-12-06_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=62

  Горбачук О.І. Історичний аспект економічної дипломатії в системі / О. І. Горбачук // Проблеми соцільноекономічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (14–15 листопада 2013 р.). - Дніпропетровськ: Герда, 2013. - С. 221-224

  Горбачук О.І. Міжнародний економічний імідж як фактор економічної безпеки держави/ О. І. Горбачук //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 65-72

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія у забезпеченні економічної безпеки держави/ О. І. Горбачук //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2012. - № 30. - С. 125-134

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія і регіональна економічна безпека в умовах глобалізації / О. І. Горбачук // Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів та студентів (Сімферополь, 22–23 березня 2012 р.). - Сімферополь – Саки: Підприємство Фенікс, 2012. - С. 43-45

  Горбачук О.І. Економічна дипломатія і економічна безпека країн в умовах глобалізації / О. І. Горбачук // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: матеріали Міжнарод. наук.- практ. інтернет-конф. (15–16 березня 2012 р). - Тернопіль: Крок, 2012. - Т. 1. - С. 266-268


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Горбачук Олександр Іванович