Інша інформація:
Оласюк Ганна Петрівна

кабінет 413

(+38 044) 455-56-90, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека суб’єктів господарської діяльності / виклики та загрози бізнесу / конкуренція на національному та міжнародному ринках

Сфера наукових інтересів

 • економічна безпека суб’єктів господарювання / конкуренція та конкурентні відносини / розвиток фармацевтичного бізнесу України

Викладає

 • сучасні технології в зовнішній торгівлі (англ.) / міжнародна торгівля (англ.) / економічна теорія (англ.) / економіка підприємства (англ.)
 
 

Оласюк Ганна Петрівна

 • кандидат економічних наук (2015 р.)
 • нагороджена відзнакою «ЗІРКА КРОКу» (2016 р.)
 • нагороджена Почесними Грамотами Університету «КРОК» (2010, 2011, 2013 рр.)

Освіта

 • Університет «КРОК» / факультет міжнародних відносин / Міжнародна економіка / магістр з міжнародної економіки (2007 р.)
 • Університет «КРОК» / 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності / кандидат економічних наук (2015 р.)

Професійна кар’єра

 • 2019 – тренінг із вдосконалення розробки навчальних програм Erasmus+ Eurasia Project, Ягелонський університет, м. Краків, Польша
 • 2018 – науково-педагогічне стажування в Університеті Джиндал, Індія
 • 2017 р. – Підвищення кваліфікації за програмою «Керівник підприємств, установ та організацій», галузь знань «Менеджмент і адміністрування»
 • 2016 р. – Наукове стажування за напрямком: “Sustainable Development Goals 2020”, Institute of International Academic and Scientific Cooperation, Italy, Baia Domizia, 2016 (108 годин).
 • з 2013 р. – ТОВ «Санфлауер Комюнікейшнс Груп», начальник відділу маркетингу
 • з 2013 р. – ТОВ з ПІІ «Авінфарма Україна», позаштатний консультант з розвитку фармацевтичних ринків
 • з 2006 р. – Університет «КРОК», старший методист, асистент, старший викладач, доцент кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2006 р. – менеджер зі збуту у ТОВ ТД «Нафтахім»
 
 

Публікації

  Оласюк Г.П. Інструменти зовнішньої торгівлі: навчальний посібник / Г.П. Оласюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 83 с.-(англ.мовою)

  Olasiuk H. Innovations in the Era of Globalization: New Pathways for Indian Economy // Paradigm Shift in Global Business Practices and Socio Economic Development : 7th International Conference (8th Dec. 2018 ).- India :Vishisht School of Management, 2018.- P.1

  Olasiuk H. Understanding Information Processing and Consumer Preferences towards eco-friendly brands/ Olasiuk H., Bhardwaj U. // 2nd International Conference in Sustainability, Human Geography and Environment (28Nov-2nd Dec 2018).- Poland, Krakow,2018.-P. 98

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Olasiuk H. Foreign trade techniques: lecture notes / H. Olasiuk. - K. : KROK University, 2018. - 83 p.

  Оласюк Г.П. Моделі організації науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями / Г.П. Оласюк// Інтелект ХХІ. - №4.- 2017. -С. 33-36.

  Оласюк Г. П. Інноваційний розвиток фармацевтичних підприємств України: рамкові умови функціонування та стратегії впровадження / Г. П. Оласюк.- мОдеса Міжнародний гуманітарний університет, 2016

  Оласюк Г. П. Напрямки подолання корупції у фармацевтичному секторі у контексті досягнення глобальних цілей розвитку / Г. П. Оласюк.- IMANS-Fundacja ADD, 2016

  Оласюк Г. П. Інноваційний розвиток фармацевтичних підприємств України / Г. П. Оласюк.- м.Одеса, Міжнародний гуманіторний університет, 2016

  Оласюк Г. П. Напрямки подолання корупції у фармацевтичному секторі у контексті досягнення глобальних цілей розвитку / Г. П. Оласюк.- Baia-Domicia.Italy Imans-Fundacya ADD, 2016

  Оласюк Г.П. Теоретико-методичні засади аналізу економічної безпеки підприємств у конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 117-124

  Оласюк Г. П. Експорт до країн ЄС як фактор підвищення економічної безпеки вітчизняних фармацевтичних підприємств / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Оласюк Г. П. Економічна безпека фармацевтичних иідприємств у сучасному конкурентному середовищі / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Оласюк Г. П. Сучасна методологія управління системою економічної безпеки підприємств / Г. П. Оласюк.- мОдеса Атлант, 2014

  Оласюк Г. П. Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2014

  Оласюк Г. П. Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України / Г. П. Оласюк.- м.Одеса Одеський національний політехнічний університет, 2014

  Оласюк Г. П. Інституційні засади управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України в умовах конкуренції / Г. П. Оласюк.- м.Київ Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, 2014

  Оласюк А. П. Управление системой экономической безопасности фармацевтических предприятий Украины в процессе взаимодействия с дистрибьюторами / А. П. Оласюк.- г.Уфа Издательство "Аэтерна', 2014

  Оласюк Г.П. Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 151-158

  Оласюк Г. П. Ідентифікація економічних небезпек суб'єктів міжнародного бізнесу України / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2012

  Рокоча В.В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації наскрізної практики для студентів магістратури спеціальності 8.030206 "Міжнародний бізнес" / В.В. Рокоча, Г.П. Оласюк, О.І. Січкарук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Оласюк Г. П. Особливості застосування контрактних форм співробітництва у фармацевтичній галузі / Г. П. Оласюк.- м.Дніпро Академія митної справи україни, 2010

  Оласюк Г. П. Ризики підприємницької діяльності в глобальному економічному середовищі / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2008

  Оласюк Г. П. Асиметрична інформація як фактор конкурентної боротьби фармацевтичних компаній на світових ринках / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2007

  Оласюк Г. П. Модіфікація поняття підприємницьког7о ризику в глобальному середовищі / Г. П. Оласюк.- м.Київ ННШ Міжнародних відносин, 2007.- С.57-64

  Запит = (1568550816.7099 | 1568550816.7159 | 0.0060639381408691 )


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Оласюк Ганна Петрівна