Оласюк Ганна Петрівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Оласюк Ганна Петрівна

кабінет 413

+380 (44) 455-57-12, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека суб’єктів господарської діяльності / виклики та загрози бізнесу / конкуренція на національному та міжнародному ринках

Сфера наукових інтересів

 • економічна безпека суб’єктів господарювання / конкуренція та конкурентні відносини / розвиток фармацевтичного бізнесу України

Викладає

 • сучасні технології в зовнішній торгівлі (англ.) / міжнародна торгівля (англ.) / економічна теорія (англ.) / економіка підприємства (англ.)
 
 

Оласюк Ганна Петрівна

 • кандидат економічних наук (2015 р.)
 • нагороджена відзнакою «ЗІРКА КРОКу» (2016 р.)
 • нагороджена Почесними Грамотами Університету «КРОК» (2010, 2011, 2013 рр.)

Освіта

 • Університет «КРОК» / факультет міжнародних відносин / Міжнародна економіка / магістр з міжнародної економіки (2007 р.)
 • Університет «КРОК» / 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності / кандидат економічних наук (2015 р.)

Професійна кар’єра

 • 2019 – тренінг із вдосконалення викладання бізнес-дисциплін Erasmus+ Eurasia Project, Університет Катанії, Італія
 • 2019 – тренінг із вдосконалення розробки навчальних програм Erasmus+ Eurasia Project, Ягелонський університет, м. Краків, Польша
 • 2018 – науково-педагогічне стажування в Університеті Джиндал, Індія
 • 2017 р. – Підвищення кваліфікації за програмою «Керівник підприємств, установ та організацій», галузь знань «Менеджмент і адміністрування»
 • 2016 р. – Наукове стажування за напрямком: “Sustainable Development Goals 2020”, Institute of International Academic and Scientific Cooperation, Italy, Baia Domizia, 2016 (108 годин).
 • з 2013 р. – ТОВ «Санфлауер Комюнікейшнс Груп», начальник відділу маркетингу
 • з 2013 р. – ТОВ з ПІІ «Авінфарма Україна», позаштатний консультант з розвитку фармацевтичних ринків
 • з 2006 р. – Університет «КРОК», старший методист, асистент, старший викладач, доцент кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2006 р. – менеджер зі збуту у ТОВ ТД «Нафтахім»
 
 

Публікації

  Оласюк Г.П. Безпекові параметри сучасного розвитку експортного потенціалу України / Г.П. Оласюк // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 63-96. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Olasiuk H. Resource security strategies of the EU and north-east Asia countries: lessons for Ukraine / H. Olasiuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/813
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/813

  Olasiuk H.P. Cash Dividends and Share Repurchases in Ukrainian Pharmaceutical Companies / H. P. Olasiuk, S. Bhasker, S. Patra // Global Business Review.- 2020. - № September 24. - DOI https://doi.org/10.1177/0972150920950540
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0972150920950540

  Оласюк Г.П. Аналіз потенціалу та тенденцій розвитку експортного бізнесу України / Г. П. Оласюк // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/320
https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/320

  Olasiuk H. An Exploration of Issues Affecting Consumer Purchase Decisions Towards Eco-friendly Brands/Hanna Olasiuk, Udit Bhardwaj // Marketing and Management of Innovations.-2019. -Issue 2. -P.173-184
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2019/2

  Olasiuk H. Identifying better marketing efficiency metrics / H. Olasiuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 481-484
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Olasiuk H. Pattеrns Оf Соrpоratе Payоuts In Ukrainian Pharmaсеutiсal Соmpaniеs / H. Olasiuk, S. Patra, S. Bhasker // Mоdеrn Prоblеms Оf Managеmеnt: Materials of Thе XV Intеrnatiоnal Aсadеmiс Prоfеssiоnal Соnfеrеnсе (25 Осtоbеr 2019 ) .-Kyiv, 2019. - P. 35-36
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/nauka/konferencii/2019/ftml/materialy-suchasni-problemy-menedzhmentu-2019.pdf

  Olasiuk Hanna. Innovations in the Era of Globalization: Challenges for Indian Economy / Hanna Olasiuk // The Globalization Conundrum -Dark Clouds behind the Silver Lining /eds:G. Chakrabarti,C. Sen. - Singapore: Springer, 2019. - PP. 229-240. - DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-1727-9
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-1727-9

  Olasiuk H. Innovations in the Era of Globalization: New Pathways for Indian Economy // Paradigm Shift in Global Business Practices and Socio Economic Development : 7th International Conference (8th Dec. 2018 ).- India :Vishisht School of Management, 2018.- P.1
https://www.townscript.com/e/7th-international-conference-paradigm-shift-in-global-business-practices-and-socio-economic-deve-302432

  Olasiuk H. Understanding Information Processing and Consumer Preferences towards eco-friendly brands/ Olasiuk H., Bhardwaj U. // 2nd International Conference in Sustainability, Human Geography and Environment (28Nov-2nd Dec 2018).- Poland, Krakow,2018.-P. 98
https://conferencealerts.com/show-event?id=187533

  Olasiuk H. Foreign trade techniques: lecture notes / H. Olasiuk. - K. : KROK University, 2018. - 83 p.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/722-instrumenty-zovnishnoi-torhivli-kurs-lektsii

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/723-mizhnarodna-torhovelna-diialnist

  Оласюк Г.П. Моделі організації науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями / Г.П. Оласюк// Інтелект ХХІ. - №4.- 2017. -С. 33-36.

  Оласюк Г.П. Теоретико-методичні засади аналізу економічної безпеки підприємств у конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 117-124

  Оласюк Г.П. Інноваційна діяльність глобальних фармацевтичних компаній: сучасні тренди та можливості для України / Г. П. Оласюк // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.140-143
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Оласюк Г.П. Інноваційний розвиток фармацевтичних підприємств України: рамкові умови функціонування та стратегії впровадження / Г. П. Оласюк // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах» (29-30 вересня 2016 р.).- Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016.-С.68-71

  Оласюк Г.П. Напрямки подолання корупції у фармацевтичному секторі у контексті досягнення глобальних цілей розвитку / Г. П. Оласюк.- Baia-Domicia.Italy Imans-Fundacya ADD, 2016

  Оласюк Г.П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі: дис. ...канд.економ.наук: 21.04.02 / Г. П. Оласюк. - К., 2015. - 197 с. + додатки

  Оласюк Г.П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі: автореф.дис..канд.економ.наук: 21.04.02 / Г. П. Оласюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 24 с.

  Оласюк Г.П. Експорт до країн ЄС як фактор підвищення економічної безпеки вітчизняних фармацевтичних підприємств / Г. П. Оласюк //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) .- Київ :Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.214-217
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Оласюк Г. П. Інституційні засади управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України в умовах конкуренції / Г. П. Оласюк.- м.Київ Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, 2014

  Оласюк Г.П. Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 151-158
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Оласюк Г.П. Сучасна методологія управління системою економічної безпеки підприємств / Г. П. Оласюк // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали 3-ї Міжн.наук.-пр. конф. (18-19.09.2014).- Одеса: Атлант, 2014.-С.93-94

  Оласюк А.П. Управление системой экономической безопасности фармацевтических предприятий Украины в процессе взаимодействия с дистрибьюторами / А. П. Оласюк.- Уфа: Аэтерна, 2014

  Оласюк Г.П. Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України / Г. П. Оласюк.- Економіка. Реалії часу.-2014.-№5(15).-С.47-52
https://economics.net.ua/files/archive/2014/No5/47-52.pdf

  Оласюк Г.П. Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур / Г. П. Оласюк.- Зовнішня торгівля та економічна безпека.-2014.-№10.-С.90-95

  Рокоча В.В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації наскрізної практики для студентів магістратури спеціальності 8.030206 "Міжнародний бізнес" / В.В. Рокоча, Г.П. Оласюк, О.І. Січкарук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Оласюк Г.П. Особливості застосування контрактних форм співробітництва у фармацевтичній галузі / Г. П. Оласюк.- Дніпро: Академія митної справи України, 2010

  Оласюк Г. П. Модіфікація поняття підприємницьког7о ризику в глобальному середовищі / Г. П. Оласюк.- м.Київ ННШ Міжнародних відносин, 2007.- С.57-64


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Оласюк Ганна Петрівна