Оласюк Ганна Петрівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Оласюк Ганна Петрівна

кабінет 413

(+38 044) 455-56-90, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека суб’єктів господарської діяльності / виклики та загрози бізнесу / конкуренція на національному та міжнародному ринках

Сфера наукових інтересів

 • економічна безпека суб’єктів господарювання / конкуренція та конкурентні відносини / розвиток фармацевтичного бізнесу України

Викладає

 • сучасні технології в зовнішній торгівлі (англ.) / міжнародна торгівля (англ.) / економічна теорія (англ.) / економіка підприємства (англ.)
 
 

Оласюк Ганна Петрівна

 • кандидат економічних наук (2015 р.)
 • нагороджена відзнакою «ЗІРКА КРОКу» (2016 р.)
 • нагороджена Почесними Грамотами Університету «КРОК» (2010, 2011, 2013 рр.)

Освіта

 • Університет «КРОК» / факультет міжнародних відносин / Міжнародна економіка / магістр з міжнародної економіки (2007 р.)
 • Університет «КРОК» / 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності / кандидат економічних наук (2015 р.)

Професійна кар’єра

 • 2019 – тренінг із вдосконалення викладання бізнес-дисциплін Erasmus+ Eurasia Project, Університет Катанії, Італія
 • 2019 – тренінг із вдосконалення розробки навчальних програм Erasmus+ Eurasia Project, Ягелонський університет, м. Краків, Польша
 • 2018 – науково-педагогічне стажування в Університеті Джиндал, Індія
 • 2017 р. – Підвищення кваліфікації за програмою «Керівник підприємств, установ та організацій», галузь знань «Менеджмент і адміністрування»
 • 2016 р. – Наукове стажування за напрямком: “Sustainable Development Goals 2020”, Institute of International Academic and Scientific Cooperation, Italy, Baia Domizia, 2016 (108 годин).
 • з 2013 р. – ТОВ «Санфлауер Комюнікейшнс Груп», начальник відділу маркетингу
 • з 2013 р. – ТОВ з ПІІ «Авінфарма Україна», позаштатний консультант з розвитку фармацевтичних ринків
 • з 2006 р. – Університет «КРОК», старший методист, асистент, старший викладач, доцент кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2006 р. – менеджер зі збуту у ТОВ ТД «Нафтахім»
 
 

Публікації

  Olasiuk H. Resource security strategies of the EU and north-east Asia countries: lessons for Ukraine / H. Olasiuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/813

  Olasiuk H.P. Cash Dividends and Share Repurchases in Ukrainian Pharmaceutical Companies / H. P. Olasiuk, S. Bhasker, S. Patra // Global Business Review.- 2020. - № September 24. - DOI https://doi.org/10.1177/0972150920950540

  Оласюк Г.П. Аналіз потенціалу та тенденцій розвитку експортного бізнесу України / Г. П. Оласюк // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/320

  Olasiuk H. An Exploration of Issues Affecting Consumer Purchase Decisions Towards Eco-friendly Brands/Hanna Olasiuk, Udit Bhardwaj // Marketing and Management of Innovations.-2019. -Issue 2. -P.173-184

  Olasiuk H. Identifying better marketing efficiency metrics / H. Olasiuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 481-484

  Olasiuk H. Pattеrns Оf Соrpоratе Payоuts In Ukrainian Pharmaсеutiсal Соmpaniеs / H. Olasiuk, S. Patra, S. Bhasker // Mоdеrn Prоblеms Оf Managеmеnt: Materials of Thе XV Intеrnatiоnal Aсadеmiс Prоfеssiоnal Соnfеrеnсе (25 Осtоbеr 2019 ) .-Kyiv, 2019. - P. 35-36

  Olasiuk Hanna. Innovations in the Era of Globalization: Challenges for Indian Economy / Hanna Olasiuk // The Globalization Conundrum -Dark Clouds behind the Silver Lining /eds:G. Chakrabarti,C. Sen. - Singapore: Springer, 2019. - PP. 229-240. - DOI https://doi.org/10.1007/978-981-13-1727-9

  Olasiuk H. Innovations in the Era of Globalization: New Pathways for Indian Economy // Paradigm Shift in Global Business Practices and Socio Economic Development : 7th International Conference (8th Dec. 2018 ).- India :Vishisht School of Management, 2018.- P.1

  Olasiuk H. Understanding Information Processing and Consumer Preferences towards eco-friendly brands/ Olasiuk H., Bhardwaj U. // 2nd International Conference in Sustainability, Human Geography and Environment (28Nov-2nd Dec 2018).- Poland, Krakow,2018.-P. 98

  Olasiuk H. Foreign trade techniques: lecture notes / H. Olasiuk. - K. : KROK University, 2018. - 83 p.

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Оласюк Г.П. Моделі організації науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями / Г.П. Оласюк// Інтелект ХХІ. - №4.- 2017. -С. 33-36.

  Оласюк Г.П. Теоретико-методичні засади аналізу економічної безпеки підприємств у конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 117-124

  Оласюк Г.П. Інноваційна діяльність глобальних фармацевтичних компаній: сучасні тренди та можливості для України / Г. П. Оласюк // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.140-143

  Оласюк Г.П. Інноваційний розвиток фармацевтичних підприємств України: рамкові умови функціонування та стратегії впровадження / Г. П. Оласюк // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах» (29-30 вересня 2016 р.).- Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016.-С.68-71

  Оласюк Г.П. Напрямки подолання корупції у фармацевтичному секторі у контексті досягнення глобальних цілей розвитку / Г. П. Оласюк.- Baia-Domicia.Italy Imans-Fundacya ADD, 2016

  Оласюк Г.П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі: дис. ...канд.економ.наук: 21.04.02 / Г. П. Оласюк. - К., 2015. - 197 с. + додатки

  Оласюк Г. П. Експорт до країн ЄС як фактор підвищення економічної безпеки вітчизняних фармацевтичних підприємств / Г. П. Оласюк //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) .- Київ :Університет економіки та права "КРОК", 2015.-С.214-217

  Оласюк Г.П. Економічна безпека фармацевтичних підприємств у сучасному конкурентному середовищі: автореф.дис..канд.економ.наук: 21.04.02 / Г. П. Оласюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 24 с.

  Оласюк Г. П. Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2014

  Оласюк Г. П. Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України / Г. П. Оласюк.- м.Одеса Одеський національний політехнічний університет, 2014

  Оласюк Г. П. Інституційні засади управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України в умовах конкуренції / Г. П. Оласюк.- м.Київ Дніпропетровський державний аграрноекономічний університет, 2014

  Оласюк А. П. Управление системой экономической безопасности фармацевтических предприятий Украины в процессе взаимодействия с дистрибьюторами / А. П. Оласюк.- г.Уфа Издательство "Аэтерна', 2014

  Оласюк Г.П. Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 151-158

  Оласюк Г.П. Сучасна методологія управління системою економічної безпеки підприємств / Г. П. Оласюк // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали 3-ї Міжн.наук.-пр. конф. (18-19.09.2014).- Одеса: Атлант, 2014.-С.93-94

  Рокоча В.В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації наскрізної практики для студентів магістратури спеціальності 8.030206 "Міжнародний бізнес" / В.В. Рокоча, Г.П. Оласюк, О.І. Січкарук. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Оласюк Г.П. Особливості застосування контрактних форм співробітництва у фармацевтичній галузі / Г. П. Оласюк.- Дніпро: Академія митної справи України, 2010

  Оласюк Г. П. Ризики підприємницької діяльності в глобальному економічному середовищі / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2008

  Оласюк Г. П. Асиметрична інформація як фактор конкурентної боротьби фармацевтичних компаній на світових ринках / Г. П. Оласюк.- м.Київ Університет економіки та права "КРОК", 2007

  Оласюк Г. П. Модіфікація поняття підприємницьког7о ризику в глобальному середовищі / Г. П. Оласюк.- м.Київ ННШ Міжнародних відносин, 2007.- С.57-64


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Оласюк Ганна Петрівна