Лише 1 день! Встигни зареєструватись на СПЕЦІАЛЬНУ сесію! — Університет «КРОК»

Новини та події

Лише 1 день! Встигни зареєструватись на СПЕЦІАЛЬНУ сесію!

02 вересня 2022 Новини та події

Особливості проведення у 2022 році реєстрації вступників для проходження магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетентності.

Через воєнні дії в Україні традиційні вступні випробування до магістратури (ЄВІ/ЄФВВ) скасовано. Натомість відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році майбутні магістри проходитимуть такі випробування:

магістерський комплексний тест (МКТ) ー для вступу за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»;

магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) ー для вступу за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

1. Реєстрація на спеціальну сесію буде тривати один день 19 вересня.

2. Реєстрацію здійснює Приймальна комісія.

3. Вступник має надіслати на електронну адресу [email protected] скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета) (додаток 1);
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти). Для студентів КРОКу не потрібно!!!!;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

В темі електронного листа вказуйте обов’язково -прізвище, ім’я, по батькові.

4. Перед початком реєстрації вступника відповідальний працівник приймальної комісії :

1) перевірить наявність документів, що потрібні для реєстрації, та надасть відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи):

  • підтвердить отримання документів та повідомить, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі скановані копії (фотокопії) документів;
  • надішле повідомлення про потребу в додатковому вивченні наданих документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а у представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності Для студентів КРОКу довідка не потрібна!;
  • надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі скановані копії (фотокопії) документів;

2) роздрукує надіслані документи та сформує особову справу вступника для подальшого її використання в процесі реєстрації.

5. Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

6. Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки будуть надіслані вступнику протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації, на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

7. Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

8. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

1) надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

2) подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

3) необхідності створення особі для проходження МКТ та/або МТНК особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

УВАГА! Коли Ви будете заповнювати в заяві поле населений пункт, у якому бажаю пройти МТНК/МКТ_______________________ інформацію про населені пункти потрібно брати з Наказу МОН 582 від 22.06.2022

Оновлено: Вівторок, 20 вересня 2022 11:26
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Новини та події » Лише 1 день! Встигни зареєструватись на СПЕЦІАЛЬНУ сесію!