Чим викликані майбутні зміни освітньої програми з комп’ютерних наук? — Університет «КРОК»

Новини та події

Чим викликані майбутні зміни освітньої програми з комп’ютерних наук?

13 червня 2022 Новини та події

«Покращуватися означає змінюватися,
а бути ідеальним означає змінюватися часто»

Вінстон Черчилль,
британський державний та політичний діяч

Нещодавно Університетом «КРОК» було пройдено один із викликів, які постали на завершення поточного навчального року – проходження процедури акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки». Можна стверджувати, що увесь колектив кафедри комп’ютерних наук та Навчально-наукового інституту інформаційних технологій блискуче впоралась з цим викликом.

Відповідність будь-якої освітньої програми акредитаційним вимогам є підтвердженням її корисності та прийнятності. А після акредитаційний період є можливістю для всіх зацікавлених сторін оперативно внести свої пропозиції щодо покращення програми, підвищення її конкурентоздатності за рахунок ліквідації отриманих від експертів зауважень, шляхом їх перетворення у сильні переваги та реалізації корисних порад.

Одне із зауважень акредитаційної комісії торкалося цілей освітньої програми та програмних результатів навчання, які повинні визначатися з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. Комісія не виявила «слідів» урахування досвіду іноземних аналогічних освітніх програм провідних ЗВО Світу.

Для оперативного усунення даного зауваження колективом кафедри та Інституту було прийнято рішення звернутись до загальних документів, якими сьогодні користуються усі провідні навчальні заклади світу при розробці освітніх програм з комп’ютерних наук. Таким документом виявився «Курикулум з комп’ютерних навчальних програм 2020» (СС2020). До розробки СС2020 було залучено цільову групу з тридцяти шести професіоналів з шістнадцяти країн і шести континентів, які експліцитно представили комп’ютерні та освітні досягнення, які відбулися з моменту публікації попередньої версії курикулуму CC2005. В СС2020 наведено огляд майбутнього комп’ютерної освіти в глобальному масштабі. Такий результат роботи є футуристичними тому що він є довговічним портфелем ресурсів корисних для навчальних закладів, урядів, промисловості, студентів та громадськості. У СС2020 узагальнено стан і підходи, розроблені робочою групою, дайджест вмісту, що передбачається в наданих ресурсах, а також пропозиції щодо їх використання.

Наступним кроком роботи працівників Інституту буде детальне вивчення цього документу для визначення можливих шляхів покращення нашої освітньої програми виходячи в першу чергу з реальних потреб здобувачів, які приходять навчатися в наш Університет.

Оновлено: Середа, 15 червня 2022 12:53
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Новини та події » Чим викликані майбутні зміни освітньої програми з комп’ютерних наук?