Науково-освітній консорціум ВНЗ — Університет «КРОК»

Новини та події

Науково-освітній консорціум ВНЗ

27 квітня 2016 Новини та події

Сьогодні, 27 квітня 2016 року, за результатами зустрічі у м. Дніпропетровську керівниками 4 провідних недержавних ВНЗ України – Університету ім. Альфреда Нобеля, Університету «КРОК», Народної української академії, Українського католицького університету –  було підписано Декларацію про наміри зі створення консорціуму вищих навчальних закладів, що має на меті консолідувати зусилля та впроваджувати кращі практики провідних навчальних закладів, освітніх, дослідницьких установ і громадських організацій щодо створення успішних партнерських проектів, наукових та освітніх програм, інноваційних розробок і технологій, а також консолідованого представлення інтересів учасників на вітчизняному та міжнародному рівнях.

Сподіваємося, що «Науково-освітній консорціум ВНЗ» сприятиме створенню моделей спільної реалізації освітніх програм, розробці і реалізації науково-дослідних проектів, започаткуванню міждисциплінарних підходів до освітньої та наукової діяльності, а також обміну інноваційним досвідом, кращими освітніми і управлінськими практиками та напрацюваннями студентського самоврядування.


Декларація про наміри зі створення
консорціуму вищих навчальних закладів

Ця декларація базується на принципах Magna Charta Universitatum (1988), Лімської декларації «Про академічну свободу і автономію вищих навчальних закладів» (1988), Ерфуртської декларації «До відповідального університету двадцять першого століття» (1996), Болонської декларації (1999), Комюніке Лувенської наради міністрів освіти і науки Європейського регіону (2009), Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015) та інших визначальних документах міжнародної освітньої спільноти на сучасному етапі, а також положеннях Закону України «Про вищу освіту».

Ми, керівники вищих навчальних закладів, ініціюємо створення нового незалежного об’єднання – Науково-освітнього консорціуму ВНЗ.

Науково-освітній консорціум

Покликаний об’єднати навчальні заклади, освітні, наукові установи і громадські організації України та інших країн з метою створення сприятливого академічного середовища для перетворення наших інституцій на лідерів інновацій та трансформації суспільного життя.

Наша мета

Консолідувати зусилля та впроваджувати кращі практики провідних навчальних закладів, освітніх, дослідницьких установ і громадських організацій щодо створення успішних партнерських проектів, наукових та освітніх програм, інноваційних розробок і технологій, а також консолідованого представлення інтересів учасників на вітчизняному та міжнародному рівнях.

Напрями реалізації

Співробітництво у науково-освітньому консорціумі реалізується за такими напрямами:

  1. Створення моделей спільної реалізації освітніх програм
  2. Розробка і реалізація науково-дослідних проектів
  3. Започаткування міждисциплінарних підходів до освітньої та наукової діяльності
  4. Обмін інноваційним досвідом, кращими освітніми і управлінськими практиками, напрацюваннями студентського самоврядування

Разом ми досконаліші!

Борис Холод, ректор Університету ім. Альфреда Нобеля
Сергій Лаптєв, ректор Університету «КРОК»
Катерина Астахова, ректор Народної української академії
Тарас Добко, перший проректор Українського католицького університету


Оновлено: Середа, 27 квітня 2016 18:06
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Новини та події » Науково-освітній консорціум ВНЗ