КЕПІТ – організатор ІІІ Міжвузівської студентської конференції — Університет «КРОК»

Новини та події

КЕПІТ – організатор ІІІ Міжвузівської студентської конференції

25 квітня 2017 Новини та події

Найважливішою справою освітнього процесу у вищому навчальному закладі є залучення студентів до наукової роботи. Заклад, який прагне створити підґрунтя для розвитку прогресивного свідомого покоління, зобов’язаний піклуватися про формування ядра молодої наукової еліти.

13 квітня 2017 року в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій Університету економіки та права «КРОК» пройшла ІІІ Міжвузівська студентська конференція «25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього».

Широку проблематику конференції було розподілено на сім секцій:

  • Фінансове регулювання економічного розвитку держави на макро- і мікрорівні;
  • Підприємництво в Україні: тенденції та перспективи;
  • Інформаційні технології в економіці;
  • Реалії та перспективи готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;
  • Комерційні та маркетингові засади функціонування в сучасних компаніях;
  • Правові основи економічної діяльності;
  • Законодавче регулювання господарсько-торговельної діяльності: проблеми теорії та практики.

Учасники конференції продемонстрували високий рівень підготовки та проявили творчий підхід до вирішення важливих проблем. У перервах між доповідями, а також після завершення секційних засідань вони могли обмінятися думками щодо прослуханих доповідей і поділитися власним досвідом.

Хочемо висловити глибоку вдячність за співпрацю та допомогу в організації конференції всім її учасникам, зокрема проректору з наукової роботи, доктору історичних наук, кандидату юридичних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН України Сідаку Володимиру Степановичу; проректору з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління), кандидату психологічних наук Наконечній Наталії Василівні; першому проректору Університету «КРОК», доктору фізико-математичних наук, професору Кучку Андрію Миколайовичу; відміннику освіти України, завідувачу кафедри національної економіки та фінансів, доктору економічних наук, професору Грушку Віктору Івановичу; відміннику освіти України, проректору Університету, декану юридичного факультету, кандидату юридичних наук, професору Гіжевському Володимиру Казіміровичу; декану факультету економіки та підприємництва, кандидату фізико-математичних наук, доценту Кахуті Надії Дмитрівні; головному редактору міжнародного фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК», доктору економічних наук, кандидату технічних наук, професору Алькемі Віктору Григоровичу; методисту вищої категорії Інституту модернізації освіти Міністерства освіти і науки України Онищенко Марії Іванівні; ученому секретареві Вченої ради Університету, начальнику відділу аспірантури та докторантури, кандидату економічних наук Лічман Тетяні Володимирівні; керівнику проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва відділу аспірантури та докторантури Університету Снігирю Валерію Володимировичу.

Висловлюємо подяку доповідачам, які виступали під час проходження пленарної частини конференції, – адвокату, доценту кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету «КРОК», кандидату економічних наук О.О. Наумовій; начальнику відділу реклами та зв’язків з громадськістю ПрАТ «Європейський страховий альянс» О.В. Панасюк; старшому викладачеві кафедри економіки та менеджменту підприємства Університету С.В. Євтушенко.

Загалом у конференції взяли участь 135 осіб, зокрема 89 учасників у якості доповідачів, 11 навчальних закладів м. Києва. Понад 100 тез подано до збірника матеріалів конференції, і на сьогодні збірник має більш ніж 290 сторінок. Він буде розміщений на сайті Університету.

Партнером конференції виступила Олена Панасюк, начальник відділу реклами та зв'язків з громадськістю ПрАТ «Європейський страховий альянс» – компанії, що на підставі отриманих ліцензій здійснює більш ніж 30 видів обов'язкового та добровільного страхування, зокрема страхування майна, особисте страхування та страхування відповідальності. «Європейський страховий альянс» є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, Ядерного страхового пулу України, учасником угоди прямого врегулювання збитків з ОСЦПВ. Компанія має рейтинг фінансової стійкості страховика за національною шкалою на рівні uaAA, присвоєний РА «Стандарт-Рейтинг».

Також одним із партнерів конференції виступив професор, доктор економічних наук Сумець Олександр Михайлович – член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України, член Української логістичної асоціації, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри економіки підприємства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Олександр Михайлович працює у вищих навчальних закладах України понад 30 років. Основними напрямами його наукової діяльності є логістика, стратегічне управління сучасним підприємством і операційний менеджмент у різних сферах та галузях діяльності. У науковому доробку Олександра Михайловича близько 500 наукових, методичних та науково-методичних праць. Видав одноосібно й у співавторстві близько 40 книг навчального спрямування за тематикою: логістика, операційний менеджмент та стратегія підприємства.

Слід зазначити, що ця конференція не відбулась, якби не організаційний комітет, до якого ввійшли: адміністрація Університету й Коледжу, наші студенти та викладачі.

Особливу подяку за плідну, ґрунтовну роботу хочемо висловити керівникам секційних засідань: керівнику секції «Підприємництво в Україні: тенденції та перспективи», голові циклової комісії з економіки підприємства Коледжу, доценту кафедри економіки та менеджменту підприємства Університету «КРОК», кандидату економічних наук, доценту Лелюк Олесі Олександрівні; керівнику секції «Фінансове регулювання економічного розвитку держави на макро- і мікрорівні», голові циклової комісії з фінансів та бухгалтерського обліку Коледжу, доценту кафедри національної економіки та фінансів Університету, спеціалісту вищої категорії, відміннику освіти України, кандидату економічних наук Румику Ігорю Івановичу; керівнику секції «Фінансове регулювання економічного розвитку держави на макро- і мікрорівні», доценту кафедри національної економіки та фінансів Університету, кандидату економічних наук Світлані Михайлівні Плетенецькій; керівнику секції «Інформаційні технології в економіці», голові циклової комісії з програмної інженерії, головному адміністратору системи департаменту автоматизації управління Університету «КРОК», кандидату технічних наук, доценту Добришину Юрію Євгеновичу; викладачеві циклової комісії з готельного обслуговування Коледжу Романовій Марії Ігорівні; керівнику секції «Комерційні та маркетингові засади функціонування в сучасних компаніях», голові циклової комісії з комерційної та маркетингової діяльності, старшому викладачеві кафедри економіки та менеджменту підприємства Університету, відповідальному секретареві редакції фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК», спеціалісту вищої категорії, кандидату економічних наук Пазєєвій Ганні Михайлівні; керівнику секції «Комерційні та маркетингові засади функціонування в сучасних компаніях», завідувачу кафедри управлінських технологій, головному редактору редакції фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК», доктору економічних наук, кандидату технічних наук, професору Алькемі Віктору Григоровичу; керівнику секції «Правові основи економічної діяльності», голові циклової комісії з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін юридичної підготовки Коледжу, доценту кафедри державно-правових дисциплін, кандидату юридичних наук Баликіній-Галанець Людмилі Ігорівні; керівнику секції «Законодавче регулювання господарсько-торговельної діяльності: проблеми теорії та практики», голові циклової комісії з цивільно-правових дисциплін юридичної підготовки Коледжу, старшому викладачеві кафедри державно-правових дисциплін, спеціалісту вищої категорії Двірській Оксані Василівні; завідувачу юридичного відділення та відділення інформаційних технологій Коледжу, спеціалісту вищої категорії Гуріновій Лесі Олександрівні; голові циклової комісії з оціночної діяльності, завідувачу економічного відділення та відділення сфери обслуговування Коледжу, спеціалісту вищої категорії Червінській Тетяні Миколаївні.

Висловлюється подяка координаторам конференції з боку студентів:

  • Бабенко Юлії, голові Студентського наукового товариства, студентці ІІІ курсу Коледжу за спеціальністю «Правознавство»;
  • Петриченко Анні, голові секції економічних наук Студентського наукового товариства Коледжу, студентці ІІ курсу Коледжу за спеціальністю «Фінанси і кредит» (спеціалізована програма «КЕПІТ-Ексклюзив»).

Висловлюємо щиру подяку навчальним закладам, які брали участь у конференції: факультету економіки та підприємництва Університету економіки та права «КРОК», юридичному факультету Університету економіки та права «КРОК», ВСП Київському індустріальному коледжу Київського національного університету будівництва та архітектури, Українському гуманітарному ліцею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Державному вищому навчальному закладу «Київський коледж легкої промисловості», Київському професійно-педагогічному коледжу ім. Антона Макаренка, Університету державної фіскальної служби України, Торговельно-економічному коледжу Київського національного торговельного-економічного університету, Коледжу інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Старокостянтинівському професійному ліцею (м. Старокостянтинів), Приватному вищому навчальному закладу «Інституту ділового адміністрування» (м. Кривий Ріг).

Аналізуючи назви навчальних закладів – учасників, можна зробити висновок, що міжвузівська конференція набула статусу всеукраїнської.

Дякуємо всім учасникам, що знайшли час і можливість особисто відвідати нашу конференцію!

Сподіваємося, що в майбутньому нам ще неодноразово випаде нагода зустрітися, обмінятися досвідом та думками і в подальшому ми зможемо розвивати нашу співпрацю з метою розвитку науки. Бажаємо вам натхнення, внутрішньої стійкості та сили, творчої наснаги і професійних успіхів!

 

Пропонуємо переглянути фотозвіт

Міжвузівська конференція «25 років розвитку економіки» / 14.04.2017

Університет «КРОК» на Flickr.com – зручні фотозвіти для Вас!

Оновлено: Вівторок, 25 квітня 2017 16:59
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Новини та події » КЕПІТ – організатор ІІІ Міжвузівської студентської конференції