Щорічна науково-практична конференція молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку» — Університет «КРОК»

Новини та події

Щорічна науково-практична конференція молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку»

14 листопада 2016 Новини та події

4 листопада 2016 року в Університеті традиційно відбулася Щорічна науково-практична конференція молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку».

У Конференції взяли участь понад 300 учасників (у тому числі заочно). Більшість учасників були представлені науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, студентами Університету (зокрема Коледжу економіки, права та інформаційних технологій).

Відкрив Конференцію д. і. н., професор, проректор з наукової роботи Сідак Володимир Степанович. Із вітальним словом від імені ректорату Університету виступив перший проректор Кучко Андрій Миколайович.

З числа запрошених гостей із доповіддю на тему «Українські перспективи у світовому розвитку» виступив к. і. н., український дипломат, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 роки Огризко Володимир Станіславович.

Крім того, з доповідями на пленарному засіданні виступили член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, д. ю. н., професор Костицький Михайло Васильович («Філософські та психологічні проблеми юриспруденції на сучасному етапі розвитку України») та д. т. н., професор, директор Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» Рач Валентин Анатолійович («Наука, освіта, практика: сучасні тенденції розвитку»).

Особливістю Конференції став незвичайний формат проведення. У процесі планування заходу вирішено відійти від стандартних форматів організації та проведення науково-практичних конференцій і запропонувати новий для Університету і нетиповий для України формат – організувати конференцію у формі стендової сесії. За результатами у рамках Конференції презентовано 22 постери з різних напрямів.

А також заслухані 10 кращих доповідей авторства аспірантів та студентів Університету, зокрема:

 • КОЛЄСНІКОВА Лариса Леонтіївна
  аспірант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  «Формування нової відкритої сучасної інвестиційної політики держави - запорука гармонійної інтеграції України у Європейську та Світову економіку»
 • СІМЕХ Дмитро Русланович
  студент ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  «Конкурентоспроможність українських підприємств в умовах світового розвитку»
 • ГРИЦАК Артем Миколайович
  аспірант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  «Особливості застосування програми амністії за порушення законодавства про економічну концентрацію в Україні»
 • ЛЮБИМА Юлія Олександрівна
  аспірант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  «Розробка моделі функціонування та управління біологічними об’єктами»
 • ЦИЛЮРИК Ольга Володимирівна
  аспірант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  «Актуальні аспекти професійних принципів адвокатської діяльності»
 • ПИЖОВ Олександр Михайлович
  Директор ГО «Інститут права, політології та інформації»
  «Окремі аспекти нормативно-правового регулювання юридичної освіти в Україні з урахуванням інтеграційних процесів»
 • ФІГІНА Лілія Олександрівна
  студент ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  «Сучасні технології product placement»
 • ВАЙНАГІЙ Михайло Васильович
  аспірант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  «Перспективи судової реформи в Україні»
 • КРАСОВСЬКИЙ Костянтин Юрійович
  аспірант ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  «Природні права людини (стан дослідження проблеми)»
 • ЗАЇЧЕНКО Нонна Анатоліївна
  «Junior IT». Школа програмування для дітей, місто Київ
  «Сучасні підходи до використання інформаційних технологій у процесі розвитку та навчання»

Закривали Конференцію д.іст.н., професор, проректор з наукової роботи Сідак Володимир Степанович та д.екон.н., професор Алькема Віктор Григорович. Під час закриття Конференції нагородили переможців стендової сесії.

Кращим, за рішенням учасників заходу та гостей Університету, став постер «ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ» авторства студентів 3 курсу спеціальності «Туризм» Коваленко О.С., Болінчук О.С., Жигун А.В., Плиски І.В., Шульги З.В. Наукові керівники: Мелько Л.Ф., к.пед.н., доцент; Сокол Т.Г., к.пед.н., доцент.

За рішенням організаційного комітету Конференції, кращими постерами обрані:

 •   постер «ВИКОРИСТАННЯ АВС-XYZ АНАЛІЗУ В СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ» (автор - студентка спеціальності «Логістика» Гричик Т.М., науковий керівник - Алькема В.Г., д.екон.н., професор);
 •   постер «МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ» (авторський колектив: студенти Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університету «КРОК» Бабенко А., Гребенюк О., Данилова М., Желепа А., Коваль В. та к.екон.н., доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету Наумова О.О.)

СТЕНД 1

«УРОКИ УГОРСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1956 РОКУ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ»

Автор: Ткач Д.І. д.політ.н., к.іст.н., професор, проректор з міжнародних зв’язків, завідувач кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»


Події Угорської революції 1956 року. Привнесений на радянських багнетах соціалізм в Угорщину був чужим для угорського суспільства, його ідеологія, цінності не сприймалися більшістю населення країни, що і привело до народного повстання. Підкреслюється, що саме трудящі Угорщини взяли владу у свої руки і прагнули побудувати демократичне суспільство, і тільки військове втручання СРСР завадило їм здійснити свої плани. Проводячи паралелі з українським сьогоденням, автор показує, як може трансформуватися політичне життя в Україні у світлі уроків Угорської революції

СТЕНД 2

«МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА»

Автор: Кестель Д.І., здобувач вищої освіти ступеня Магістр, Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Шикова О.М., к.екон.н., доцент


У дослідженні розглянутий механізм управління системою економічної безпеки та основні принципи його функціонування

СТЕНД 3

«ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЛОБАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ»

Автор: Оласюк Г.П., к.екон.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»


Аналізуються зміни в підходах до здійснення науково-дослідної діяльності глобальними фармкомпаніями й пропонуються напрямки інтеграції вітчизняного бізнесу до інноваційних процесів ТНК

СТЕНД 4

«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ»

Автор: Матвєєв І.О., здобувач вищої освіти ступеня Доктор філософії, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Ткачук Т.Ю., к.юрид.н., доцент


Проаналізовано проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання України в сучасних умовах. Запропоновано напрями впровадження та ефективного функціонування конкурентної розвідки як основного елемента системи економічної безпеки підприємств

СТЕНД 5

«ЛОГІСТИЧНИЙ АУТСОРСИНГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ»

Автор: Лебедєв Б.А., студент спеціальності «Логістика», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Алькема В.Г., д.екон.н., професор


У роботі проведено дослідження сутності аутсорсингу як форми організації бізнесу у сфері логістичних послуг. З’ясовано місце і роль логістичного аутсорсингу в глобальній економіці. Ідентифіковано сучасний стан та перспективи розвитку аутсорсингу логістичних послуг в Україні

СТЕНД 6

«ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЛИ У ЗОНІ АТО»

Автор: Подопригоріна Р.Р., здобувач вищої освіти ступеня Магістр, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Ткач Р.М., к.психол.н., доцент


Дана наукова робота присвячена вивченню посттравматичного стресового розладу – беззаперечно гострому і актуальному питанню сьогодення. На основі аналізу динаміки та досліджень особливостей розвитку ПТСР була розроблена програма профілактичних заходів, яка продемонструвала позитивні результати

СТЕНД 7

«ВИКОРИСТАННЯ АВС-XYZ АНАЛІЗУ В СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ»

Автор: Гричик Т.М., студентка спеціальності «Логістика», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Алькема В.Г., д.екон.н., професор


У цьому дослідженні використано комплексний метод аналізу ABC-XYZ аналіз для вирішення завдання розподілу постачальником фармацевтичної продукції в ланцюгу поставок компаній споживачів на певні групи для наступної розробки для кожної з них індивідуальних програм лояльності

СТЕНД 8

«ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ГНУЧКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В КОМАНДАХ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ РОЗРОБКОЮ ПЗ. AGILE НА ПРИКЛАДІ SCRUM»

Автор: Семіног В., здобувач вищої освіти ступеня Доктор філософії, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Данченко О.Б., д.техн.н., доцент


На стенді показано схему гнучкої моделі управління проектами на прикладі Scrum. Scrum являє собою набір принципів, на яких будується процес розробки, що дозволяє в жорстко фіксовані і невеликі за часом ітерації, так звані спрінти (sprints), надавати кінцевому користувачеві працююче ПО з новими можливостями, для яких визначено найбільший пріоритет. Можливості ПО до реалізації в черговому спринті визначаються на початку спринту на етапі планування і не можуть змінюватися протягом його тривалості. При цьому строго фіксована невелика тривалість спринту надає процесу розробки передбачуваність і гнучкість. Розглянуті основні структурні елементи скраму, які використовуються в роботі для максимально ефективного управління та швидкого створення якісного програмного забезпечення

СТЕНД 9

«THE PSYCHOLOGY OF COLOUR IN MARKETING AND BRANDING»

Авторський колектив: Adelusi Bankole, Gunel Suleyman, Julia Popova, Kyrylo Kuchuk, Oleksandra Zinchenko, Yurii Yatsyna, KROK University

Науковий керівник: associate prof. Soroka I.A., KROK University


This poster is about How Psychology of Color affect Marketing and Branding, the importance of colours in the branding and properties of colours

СТЕНД 10

«АНАЛІЗ РІВНЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД РУМУНІЇ В ПРОТИДІЇ»

Автор: Кучер Є.М., здобувач вищої освіти ступеня Доктор філософії, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Грушко В.І., д.екон.н., професор


У даній роботі відображуються досягнення та успіхи української влади в протидії корупції за 2015 рік. Перейняття міжнародного досвіду, запровадження нових незалежних антикорупційних органів (НАБ, САП, НАЗК), допомога міжнародних партнерів дає можливість сподіватись про наближення України в рейтингу «Індекс сприйняття корупції в 2016 році» до рівня країн ЄС. Запровадження системи електронного декларування змусило законодавців та чиновників задекларувати мільйонні статки. Деякі представники політичної еліти зберігають вдома готівкою десятки мільйонів гривень, тоді як з кожним днем погіршується рівень життя громадян. Від результатів перевірки законності походження цих коштів буде залежати рівень довіри суспільства до незалежних антикорупційних органів

СТЕНД 11

«НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Авторський колектив: Фаузер О.І., Шевченко К.Д., Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Наукові керівники: Миколенко О.П., Сумець О.М.


Проаналізовано сучасний стан недержавних пенсійних фондів в Україні, їх нормативне забезпечення та форми існування. Показано актуальність вивчення досвіду функціонування таких фондів в європейських та інших розвинених країнах, враховуючи фрагментарність існуючої недержавної системи та наявність різних елементів трирівневої моделі пенсійного забезпечення

СТЕНД 12

«ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ»

Автор: Бєглова С.Ю., студент спеціальності «Фінанси і кредит», 3 курс, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Румик І.І., к.екон.н., доцент


Досліджено проблеми формування та використання бюджетних коштів держави. Обґрунтовано необхідність забезпечення ефективності бюджетної політики на сучасному етапі та запропоновано заходи її реформування для стимулювання соціально-економічного розвитку і підвищення рівня життя населення

СТЕНД 13

«ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АСЕРТИВНОСТІ ФАХІВЦІВ ВНЗ НА ЇХ КОНФЛІКТНІСТЬ»

Автор: Кутас М.С., к.психол.н., викладач кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»


Велику небезпеку несе в собі невміння передбачати конфліктну ситуацію, а постійна загроза виникнення конфліктів у педагогічному середовищі призводить до виникнення синдрому «професійного вигорання»
Подані результати дослідження рівня конфліктності серед фахівців ВНЗ та рівня їх асертивності. На основі кореляційного аналізу доведено, що асертивність впливає на конфліктність

СТЕНД 14

«ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ПРАВОСВІДОМІСТЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ»

Автор: Карп А.Ю., здобувач вищої освіти ступеня Магістр, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Гіжевський В.К., к.юрид.н., професор


Постер присвячений дослідженню правових цінностей серед молоді в України та Європі, проблемам правосвідомості та відношенню до правової системи на прикладах штрафів за деякі адміністративні правопорушення в нашій та інших

СТЕНД 15

«МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ»

Авторський колектив: Бабенко А., Гребенюк О., Данилова М., Желепа А., Коваль В., студенти Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університету «КРОК», Наумова О.О., к.екон.н., доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»


Необхідність знання цільового ринку, вміння створювати нові сегменти та ніші ринку й утримувати існуючі ринки динамічно зростає в умовах посилення світової гіперконкуренції. Тому ефективні маркетингові концепції споживання товарів стають все більш актуальними для всіх тих учасників, які формують пропозицію товарів на ринку

СТЕНД 16

«ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ»

Авторський колектив: Даценко Ю.М., Давидюк Б.Д., здобувачі вищої освіти ступеня Доктор філософії, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Наукові керівники: Одягайло Б.М., д.екон.н., професор, Румик І.І., к.екон.н., доцент


«Головна проблема – зрозуміти, чому той сегмент суспільства минулого, що його я сміливо можу назвати капіталізмом, жив ніби за скляною стіною, відрізаний від решти; чому він не поширився і не захопив ціле суспільство?... Чому висока концентрація капіталу була можлива лише у певних сегментах, а не в цілій тогочасній ринковій економіці?»

Фернан Бродель

СТЕНД 17

«БАГАТОВЕКТОРНІСТЬ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН»

Авторський колектив: Безнощук П., Кучук К., Халімовський К., Шматков Д., студенти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Наукові керівники: Муравйова О.В., Скуратівська М.О.


У дослідженні здійснено спробу комплексного аналізу основних вимірів співпраці між Україною та Німеччиною (політико-безпековий, економічний, культурний, технологічний тощо) на сучасному історичному етапі.
ФРН – один із найбільших торговельно-інвестиційних партнерів України, важливий гравець на сучасній міжнародній політичній арені, тому подальша активізація взаємодії із Німеччиною дозволить Україні імплементувати німецький досвід демократичної розбудови країни, здійснення успішних економічних реформ, допоможе Україні швидше пройти шлях становлення сучасної правової держави з ефективною ринковою економікою

СТЕНД 18

«ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЯХ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

Авторський колектив: Денчик О.Р., Паливода С.О., здобувачі вищої освіти ступеня Доктор філософії, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Данченко О.Б., д.техн.н., доцент


Проведено порівняльну характеристику рекомендаційних процесів управління проектними ризиками з точки зору різних методологій (PMBoK, PRINCE2, IPMA, P2M)

СТЕНД 19

«STAGES OF EVOLUTION OF ENTITY'S PERSONAL AUTONOMY ON THE MODEL OF NON-GOVERNMENTAL CIVIC ORGANIZATION "AUTONOMOUS ADVOCACY"»

Автор: Шеляженко Ю.В., Голова ГО «Автономна Адвокатура», здобувач вищої освіти ступеня Доктор філософії ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Француз А.Й., д.юрид.н., професор


A theory is proposed and demonstrated that evolution of legal entity’s personal autonomy includes three stages: freedom, tradition and law

СТЕНД 20

«УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ У СВІТОВОМУ РОЗВИТКУ»

Авторський колектив: Горбачук О.І., Літвін Н.М., Ніколаєв Д.Г., Оласюк Г.П., Стародубцева О.І., Степанкевич К.С., науково-педагогічний склад кафедри міжнародних економічних відносин ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»


На основі аналізу глобальних мегатрендів визначено роль та перспективи України у сучасному світовому господарстві, розглядаючи фактори успіху інноваційної діяльності фармецевтичних компаній, перспективи України на ринку насіння соняшника та вплив інструментів економічної дипломатії на економічну безпеку держави

СТЕНД 21

«ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ»

Авторський колектив: Коваленко О.С., Болінчук О.С., Жигун А.В., Плиска І.В., Шульга З.В., студенти 3 курсу спеціальності «Туризм», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Наукові керівники: Мелько Л.Ф., к.пед.н., доцент, Сокол Т.Г., к.пед.н., доцент


Презентована проблематика перспективних видів туризму в Україні, виділені проблеми безпеки в туризмі, паспортно-візових формальностей, запропоновані шляхи їх вирішення

СТЕНД 22

«ПОЗИЦІЮВАННЯ БРЕНДУ НА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ»

Автор: Бурдель Ю.С., студент, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Науковий керівник: Терон І.В., к.екон.н., старший науковий співробітник


У дослідженні в контексті сучасних трансформацій ринків товарів та послуг сформульовано необхідність формування бренду. Дано визначення умови ефективного позиціонування бренду, наведено його типові найбільш поширені стратегії
Оновлено: П'ятниця, 16 грудня 2016 16:38
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ви тут: Вища освіта » Новини та події » Щорічна науково-практична конференція молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку»