Результати І туру конкурсу наукових робіт з управління проектами — Університет «КРОК»

Новини та події

Результати І туру конкурсу наукових робіт з управління проектами

28 лютого 2016 Новини та події

20 лютого в Університеті відбувся перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2015–2016 навчального року зі спеціальності «Управління проектами».

Присутні на засіданні члени журі провели рецензування наукових робіт (з урахуванням здійсненої експертної оцінки) та рекомендували кращих конкурсантів до участі в підсумковій науково-практичній конференції, на якій вони зможуть публічно захистити одержані результати досліджень.

Науково-практична конференція «Управління проектами: КРОК за КРОКом» відбудеться 23 березня 2016 року в Університеті «КРОК» (м. Київ, вул. Лагерна, 30–32). Початок заходу: о 10 год. (актова зала).

Роботи, рекомендовані журі

Шифр роботи Назва роботи  ВНЗ Прізвище автора
1 Морський порт Інноваційно-інвестиційний проект реконструкції та розвитку Маріупольського морського торговельного порту ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Табія О.В.
2 Інноваційний потенціал Інноваційний проект створення сонячної електростанції у м. Маріуполі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Губська І.В.
3 Офстрап2016 Програмно-цільове управління реалізацією інноваційних проектів на сільськогосподарських підприємствах Миколаївський національний аграрний університет Лисенко А.О.
4 Маланка Організація і проведення благодійного фестивалю Маланок Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Жукова А.П.
5 Ялинка Мале підприємництво: проект «Організація виготовлення новорічних та різдвяних листівок» Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Грищук А.В.
6 Проект ІТ-послуги Управління проектом у сфері ІТ-послуг Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Людвіченко Д.М.
Краснощок А.О.
7 15/16-49 Інноваційний проект як засіб подолання економічної кризи підприємства Університет митної справи та фінансів Лежньова А.В.
8 Управління інтеграцією Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова Плужнікова М.К.
9 МБ-КЕ Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Іванова А.П.
10 Романтик Применение методологии FMEA при управлении рисками ИТ-проектов Університет економіки та права «КРОК» Щукін В.Ю.
11 Математика Метод визначення усіх повних та критичних шляхів у сітьовому графіку Університет економіки та права «КРОК» Бойко Є.В.
12 Молодіжне підприємництво Бізнес-план створення коворкінг-центру університету «Толковий HUB» Київський національний торговельно-економічний університет П'яташ С.В.
13 Безпека життєдіяльності Євроінтеграційна модель проектно-орієнтованого управління удосконаленою системою реагування на надзвичайні ситуації Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Сеник Ю.Я.
Герасимчук А.І.
14 Ринок праці Student Employment Bureau Управління проектом за підтримки Польського Уряду Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Леонова А.В.
Бур'янський Б.С.
15 AGILE-EDU Впровадження Agile-методології управління проектами у процес навчання Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця Ліман К.Д.
Комісарова А.В.
16 Поліпропілен Управління проектами як засіб з підвищення ефективності діяльності підприємства Харківський національний автомобільно-дорожній університет Луценко А.М.
17 Оцінка майбутнього Обґрунтування ставки дисконту для оцінки інвестиційних проектів державно-приватного партнерства Харківський національний автомобільно-дорожній університет Нежиденко О.І.
18 Об'єднана громада Організаційно-методичні підходи до запровадження проектного управління в системі стратегічного планування об'єднаних територіальних громад Національний університет водного господарства та природокористування Квачук Т.В.
19 Трудові ресурси Управління календарною інтенсивністю використання трудових ресурсів під час планування портфеля проектів з виробництва плодово-ягідної продукції Львівський національний аграрний університет Крупич С.О.
Жолобак Ю.Б.
20 Контингент студентів Прогнозування формування контингенту студентів ВНЗ з урахуванням впливу зовнішніх факторів Харківський національний університет будівництва та архітектури Тепляк Н.М.
21 Новий зв'язок Теоретичне обґрунтування та розробка проекту для покращення комунікативних процесів на підприємстві Харківський національний університет будівництва та архітектури Тоцька Д.Д.
22 Організаційний розвиток Стратегічне управління проектами кадрового розвитку в процесі формування цільової організаційної культури підприємства Харківський національний університет будівництва та архітектури Іванчук А.П.
23 Людські ресурси Удосконалення моделі розподілу людських ресурсів портфеля ІТ-проектів ВНЗ Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Тоболяков І.С.
24 Satis Intellegendam Регламентація етапу реалізації програм та проектів інноваційних систем Національний авіаційний університет Шпильова Т.С.
25 Управління розвитком Формування механізму розроблення та реалізації «під ключ» стратегічних програм та інноваційного і високотехнологічного розвитку підприємства Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кавтарадзе К.З.
Свистун О.М.
26 ПР65ЛО78 Проект історико-розважального парку «Олешшя» Херсонський національний технічний університет Дердяк О.О.
27 Працевлаштування випускників Проект створення проектно-орієнтованої групи студентів Сумський державний університет Корінченко Д.В.
Проценко О.В.
28 PMO AIESEC Створення офісу управління проектами в громадській організації AIESEC Сумський державний університет Марченко В.Ю.
29 Інформаційна система Проект розробки інформаційної системи служби експлуатації АТП Харківський національний автомобільно-дорожній університет Гашинська А.О.
30 Проекти перемагають Економічне обґрунтування інвестиційного проекту щодо впровадження енергетичного обладнання Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» Кушка Г.О.
31 Соняшник Соняшник Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Проценко К.В.
32 Елеватор Елеватор Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Кривошея Є.В.
33 Проект інтеграції Проект інтеграції ТОВ СП «Родіна» Богодухівського району Харківської області з молокопереробним заводом Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва Тертична А.М.
34 Карусель Моделювання прийняття рішення щодо оцінки змісту будівельного проекту в умовах девелопменту курортно-рекреаційної території Одеська державна академія будівництва та архітектури Грінченко Я.С.
35 Вимагаємо змін Управління вартістю муніципальних проектів в рамках державної цільової програми «Молодь України» Луганський національний аграрний університет Лобач Є.В.
36 Свідомий вибір Визначення цінності соціальних проектів Одеський національний морський університет Шахова А.А.
36 Папа Правовий аспект проектного аналізу: (теоретичні підходи та практичні приклади) Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Сутковий А.М.
37 Quality for Project Quality management in project management activity Університет економіки та права «КРОК» Ннаджі А.К.

Конкурсантам будуть надіслані письмові запрошення.

Організаційний комітет: Лічман Тетяна Володимирівна, 050-648-38-51; [email protected]

Склад галузевої конкурсної комісії
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
2015–2016 навчального року
зі спеціальності «Управління проектами»

 • Сідак Володимир Степанович, д. і. н., к. ю. н., проректор з наукової роботи, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» – голова галузевої конкурсної комісії
 • Бушуєва Наталія Сергіївна, д. т. н., професор, професор кафедри управління проектами, Київський національний університет будівництва і архітектури – заступник голови галузевої конкурсної комісії
 • Євдокимова Альона Вікторівна, к. т. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет – секретар галузевої конкурсної комісії
 • Возний Олександр Михайлович, к. т. н., доцент кафедри управління проектами, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – член галузевої конкурсної комісії
 • Голубятніков Володимир Трохимович, к. т. н., доцент, керівник Західноукраїнського відділення Української асоціації управління проектами «УКРНЕТ», Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – член галузевої конкурсної комісії
 • Данченко Олена Борисівна, д. т. н., доцент, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» – член галузевої конкурсної комісії
 • Зачко Олег Богданович, к. т. н., доцент, заступник начальника кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – член галузевої конкурсної комісії
 • Медведєва Олена Михайлівна, д. т. н., доцент, професор кафедри управління проектами та прикладної статистики, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – член галузевої конкурсної комісії.
 • Морозов Віктор Володимирович, к. т. н., професор, завідувач кафедри технологій управління факультету інформаційних технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – член галузевої конкурсної комісії
 • Морозов Олександр Федорович, д. т. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» – член галузевої конкурсної комісії
 • Рач Валентин Анатолійович, д. т. н., професор, голова координаційної ради Навчально-наукового комплексу «Альянс наукових партнерів «СНУ-КРОК-УКРНЕТ» – член галузевої конкурсної комісії
 • Тесленко Павло Олександрович, к. т. н., доцент кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури – член галузевої конкурсної комісії
 • Фесенко Тетяна Григорівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри будівництва та архітектури, Луганський національний аграрний університет (місто Харків) – член галузевої конкурсної комісії
 • Хрутьба Вікторія Олександрівна, д. т. н., доцент, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Національний транспортний університет – член галузевої конкурсної комісії
 • Чумаченко Ігор Володимирович, д. т. н., професор, завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – член галузевої конкурсної комісії
 • Шарова Олена Степанівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» – член галузевої конкурсної комісії
 • Шпильовий Василь Дмитрович, к. т. н., доцент, завідувач кафедри технологій управління, Навчально-науковий інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету
Оновлено: Вівторок, 01 березня 2016 19:53
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Новини та події » Результати І туру конкурсу наукових робіт з управління проектами