Новини та події

Join us: The Psychology of Personality (Вивчаємо психологію англійською мовою)

16 лютого 2021 Новини та події

Оволодіння англійською мовою є захоплюючим процесом, тому що в ньому завжди є виклики, які відкривають нові можливості та горизонти.

Дистанційний формат занять з англійської мови не тільки не стає на заваді, а й дозволяє розкритися різноманітним комунікативним навичкам студентів.

Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін прагне у своїй діяльності формувати базові академічні уміння усного та письмового мовлення англійською мовою на рівні В2 за загальноєвропейською шкалою (CEFR).

Важливим є забезпечення поєднання 4 моделей використання англійської мови:

  • EAP (англійська мова для академічного спілкування),
  • EQP (англійська мова для загальних цілей),
  • ESP (англійська мова для спеціальних цілей),
  • Business English (англійська мова для ділового спілкування).

Зміст навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська), яка викладається на 1 курсі всіх спеціальностей Університету повністю включає в себе модель EQP (англійська мова для загальних цілей), а також елементи моделі EAP (англійська мова для академічного спілкування).

Модель ESP (англійська мова для спеціальних цілей) на 2-3 курсах навчання передбачає:

  • оволодіння термінологією та основними поняттями зі спеціальності;
  • розуміння нормативних вимог до стилістичного оформлення професійних та академічних текстів конкретної галузі знань;
  • фокусування на професійній складовій.

Це дозволяє логічно продовжити вивчення мови та розширити горизонти студентів в їхній майбутній професії. Поєднання зусиль випускових кафедр Університету та кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін надає синергетичний ефект у підготовці спеціалістів.

Так студенти 3 курсу спеціальності «Психологія» поглиблювали свої знання у професійно спрямованому проєкті «Gestalt Therapy», що відбувся 11 лютого 2021 р. (ст. викл. кафедри Скіпальська Олена Миколаївна).

У фокусі обговорення студентів знаходилися такі теми, як історія методу, його основні принципи, феномен ефекту Зейгарнік тощо.

Студенти-психологи продемонстрували не лише ґрунтовні знання предмета, але і вміння працювати з англомовними джерелами інформації, здатність структурувати та представляти англійською мовою результати своїх розвідок. Найбільшу зацікавленість аудиторії викликали доповіді студенток Самойленко Марини, Бородіної Валерії, Неткової Ольги.

Проєктна робота на заняттях з іноземної мови є ефективною технологією, що інтегрує знання та вміння студентів з різних галузей науки, активізує їхній творчий потенціал.

Upskill And Boast Your English With Us!

Оновлено: Четвер, 18 лютого 2021 18:47
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Новини та події » Join us: The Psychology of Personality (Вивчаємо психологію англійською мовою)