Відкритий семінар-лекція Крутова В.В. — Університет «КРОК»

Минулі події

Відкритий семінар-лекція Крутова В.В.

09 червня 2015 Архів оголошень

Шановні докторанти, аспіранти та здобувачі!

9 червня о 17:30 в актовій залі Університету розпочнеться відкритий семінар-лекція Крутова В.В. на тему: «Основи розвитку свідомості людини та управління мисленням»

Для отримання сертифікатів про участь у семінарі-лекції необхідно подати заявку до 08.06.2015 на електронну адресу [email protected]

Крутов Василь Васильович – кандидат педагогічних наук, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, відмінник освіти України, генерал-лейтенант СБУ у відставці. Автор близько 100 наукових та 220 публіцистичних праць з питань протидії тероризму та піратству, національної та міжнародної безпеки, патріотичного виховання молоді, становлення недержавної системи безпеки підприємництва, а також з питань духовної безпеки, створення нової світоглядної парадигми, концептуальних засад розвитку свідомості та управління мисленням, розробки системи знань щодо істинної природи людини, її духовного формування в умовах постіндустріального суспільства та глобального інформаційного простору та ін.

Проблематика, яка складає зміст семінару-лекції, за сучасного стану розвитку людини, суспільства та держави є достатньо актуальною і такою, що потребує спеціального розгляду та вивчення. Свідомість та її головний атрибут – мислення як фундаментальні складові людського буття сьогодні незаслужено залишаються предметом зацікавленості лише вузького кола фахових спеціалістів освітянської сфери та науки. Що ж стосується інших представників українського суспільства, особливо молоді, то ця проблема в основному знаходиться поза їхньою увагою і маловивчена, хоча зазначені константи є вкрай необхідними для кожної людини не тільки під час здійснення професійної діяльності, а й у повсякденному житті.

Ситуація, що склалася з цим надзвичайно важливим напрямом сучасних знань, свідчить про наявність великої кількості проблем, що накопичились у цій специфічній сфері і наразі залишаються відкритими та невирішеними.

Незважаючи на те що вказані знання про Свідомість та Мислення є об’єктом пильного та глибокого вивчення протягом багатьох сторіч, сьогодні, як ніколи, вони потребують нових концептуальних та методологічних підходів у дослідженні їхнього незвичайного феномену. Особливого значення в необхідності оновлення та донесення знань до людини вони набули у зв’язку з отриманням за останній час досить цікавих та дещо навіть несподіваних результатів, в першу чергу в галузі квантової фізики, нової молекулярної біології, трансперсональної психології та інших областей сучасної науки. Отримані досягнення ще більше актуалізували зазначену проблему, зробили її більш прозорою, доступною та наближеною до потреб людини та її життя. Ці та інші наукові здобутки разом у синтезі з традиційними, релігійними, езотеричними та філософськими знаннями створили об’єктивне і необхідне підґрунтя для кардинальної зміни світоглядної орієнтації людини за сучасної доби.

Зазначене ставить людину перед сакраментальним і дуже відповідальним вибором: залишитися в існуючій системі життєвих координат чи піти в інший, оновлений світ. І якщо вона вибирає інноваційний шлях, а тим більше коли за мету ставить фундаментальні питання, пов’язані зі зміною світогляду, а разом з нею самого себе і світу навколо себе, перед такою людиною виникає потреба в чіткому і глибокому усвідомленні задля кого, в ім’я чого це вона має зробити і в який спосіб у кінцевому результаті буде спроможна досягти поставленої мети.

Саме про це, а також про інші, не зовсім звичні та звичайні, але разом з тим дуже важливі для кожної людини питання, буде йти відверта розмова з професором Крутовим В.В.

Під час зустрічі ви розглянете цікаву інформацію про Всесвіт, його зародження, принципи та вплив на земне життя; про наш фізичний світ, зміст та призначення в ньому різних форм життя; про людину, її походження, місце і роль у Вселенському та повсякденному Бутті і багато іншого.

 

Оновлено: Вівторок, 09 червня 2015 19:29
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Найближчі проекти та події » Архів (Незабаром) » Відкритий семінар-лекція Крутова В.В.