Економіка — Університет «КРОК»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА»

 

МЕТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір професіоналів, здатних до створення нових або удосконаленні наявних знань, з врахуванням суперечливих викликів сьогодення через акцентацію проведення самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічної та практичної діяльності у галузі економіки.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

Обов’язкова частина освітньої програми спрямована на формування у аспірантів здатності демонструвати креативність самодостатність, академічну та професійну доброчесність, послідовність розвитку та реалізації нових ідей в процесі професійної та наукової діяльності. Результатом навчання стане здатність докторантів до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.

Вибіркова частина дає можливість поглибити знання і навики у царині власних наукових інтересів здобувача, отримати компетентності, важливі для забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці та успішного завершення написання і захисту дисертації.

Специфічною рисою освітньо-наукової програми є її орієнтація на вирішення науково-методичного або прикладного завдання у галузі економіки, а саме економіки відновлення у післявоєнний період у межах дефіциту ресурсів всіх типів та видів. Це означає, що вже сьогодні має формуватись наукова школа стратегії повоєнного економічного розвитку України, орієнтована на її максимальну дерегуляцію та демонополізацію, коли основні цілі досягаються насамперед за рахунок використання надмобільних інноваційних засобів та ресурсів. Узагальнення означених наукових напрямів дозволить приймати ефективні економічні рішення на різних ієрархічних рівнях.

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ЗАПРОШЕНІ ЛЕКТОРИ

Навчальні дисципліни

  • Іноземна мова: академічне письмо та наукові комунікації | силабус
  • Філософія науки | силабус
  • Методологія наукових досліджень | силабус
  • Інформаційні технології у науково-дослідній діяльності | силабус
  • Цифрові технології в навчанні | силабус
  • Аналіз національної економіки: Модуль І. Макроекономічний аналіз національної економіки | силабус
  • Аналіз національної економіки: Модуль ІІ. Фінансовий аналіз національної економіки | силабус
  • Педагогічна практика | силабус
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok