Економіка — Університет «КРОК»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА»

 

МЕТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір професіоналів, здатних до створення нових або удосконаленні наявних знань, з врахуванням суперечливих викликів сьогодення через акцентацію проведення самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічної та практичної діяльності у галузі економіки.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

Обов’язкова частина освітньої програми спрямована на формування у аспірантів здатності демонструвати креативність самодостатність, академічну та професійну доброчесність, послідовність розвитку та реалізації нових ідей в процесі професійної та наукової діяльності. Результатом навчання стане здатність докторантів до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.

Вибіркова частина дає можливість поглибити знання і навики у царині власних наукових інтересів здобувача, отримати компетентності, важливі для забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці та успішного завершення написання і захисту дисертації.

Специфічною рисою освітньо-наукової програми є її орієнтація на вирішення науково-методичного або прикладного завдання у галузі економіки, а саме економіки відновлення у післявоєнний період у межах дефіциту ресурсів всіх типів та видів. Це означає, що вже сьогодні має формуватись наукова школа стратегії повоєнного економічного розвитку України, орієнтована на її максимальну дерегуляцію та демонополізацію, коли основні цілі досягаються насамперед за рахунок використання надмобільних інноваційних засобів та ресурсів. Узагальнення означених наукових напрямів дозволить приймати ефективні економічні рішення на різних ієрархічних рівнях.

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ АСПІРАНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ЗАПРОШЕНІ ЛЕКТОРИ

  • Іваненко Тетяна Вікторівна, НУ Київська політехніка
  • Красота Олена Вадимівна, КНУ ім. Шевченка
  • Ганущак Тетяна Вікторівна, Торгово економічний університет
  • Токар Володимир Володимирович, КНЕУ
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.