Кузьмінський Володимир Зигмонтович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Кузьмінський Володимир Зигмонтович

кабінет 503

+380 (44) 455-57-12, вн. 121

Напрями наукових досліджень

 • фундаментальний та технічний аналіз фінансового ринку / фінансове прогнозування
 
 

Кузьмінський Володимир Зигмонтович

 • кандидат економічних наук, доцент
 • відмінник освіти України
 • нагороджений почесною грамотою Київського міського голови за плідну педагогічну діяльність, вагомі досягнення у професійній діяльності, впровадження нових методів і форм навчання та іншими відзнаками

Освіта

 • Житомирський сільськогосподарський інститут (1992 р.)
 • НДІ ім. Шліхтера / аспірантура (1996 р.)

Професійний досвід

 • з 1998 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 1996–1998 рр. – Київський слов’янський університет, викладач кафедри економіки і управління
 • 1996 р. – компанія з управління активами інвестиційного фонду, директор
 • 1993–1995 рр. – аудиторська компанія, заступник генерального директора
 • 1992–1993 рр. – фінансист
 • 1991–1992 рр. – головний бухгалтер

Стажування

 • Стажувався за міжнародною програмою підвищення викладацької майстерності в Нідерландах

Професійна діяльність

 • Сертифікований спеціаліст з управління активами інвестиційного фонду
 • Сертифікований аудитор
 • Сертифікований фахівець з дилінгових операцій на валютних ринках
 
 

Публікації

  Precious metals market forecasting in the current environment / I. Rumyk, V. Kuzminsky, O. Pylypenko, O.Yaroshenko // Economics, Finance and Management Review. - 2024. - № 1(17). - Pp. 45-56. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2024-1-45

  Попович Д.В. Оподаткування підприємства і податкові зміни на сучасному етапі розвитку економіки / Д. В. Попович, В. З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1608

  Кузьмінський В. Фінансово-господарська діяльність та податок на прибуток підприємств: контроверсійність інтересів / В. Кузьмінський, О. Пилипенко, Д. Попович // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 20-28. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-20-28.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/644/662

  Грушко В. Державне пенсійне забезпечення соціально-економічний розвиток суспільства в Україні / В. Грушко, В. Кузьмінський, М. Герасименко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 52-59. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-52-59.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/654/667

  Кузьмінський В.З. Сучасні технології управління фінансово-інвестиційними операціями / В. З. Кузьмінський // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM-2023/paper/view/2015

  Румик І.І. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів / І.І. Румик, В.З. Кузьмінський, В. Костильова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 29-37. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-29-37
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/593/615

  Арабов Б.С. Прогнозування ринку цінних паперів / Б.С. Арабов, В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/830
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/830

  Пилипченко О.І. Використання методів технічного аналізу для прогнозування ринку криптовалют / О. І. Пилипченко, В. З. Кузьмінський, О. Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 28-35. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-28-35

  Теоретико-методичні засади оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його вплив на господарську діяльність / М.В. Кучерук, І.І. Румик, В.З. Кузьмінський, А.С. Шуневич // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 72-135.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Кузьмінський В.З. Управління грошовими потоками підприємства / В.З. Кузьмінський, В.Г. Ткаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 279-283. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/235
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/235

  Кузьмінський В.З. Організація обліку та аналіз грошових потоків підприємства / В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 284-287. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/237
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/237

  Приходько В.О. Сучасні аспекти розвитку платіжних систем в Україні / В.О. Приходько, В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 323-326
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кузьмінський В.З. Особливості управління активами підприємства/ Котелянець Ю.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 181- 186
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Мусієнко М.М., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.248-251
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Організація контролю вибуття основних засобів /Леонова Н.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 211-213
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Середняк О.О., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.316-318
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/508-pensiina-systema

  Кузьмінський В.З. Соціальні проблеми України /В.З. Кузьмінський, О.Г. Чумаченко //Формула ідеального соціального забезпечення: Збірник матеріалів Науково-практичної конференції. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017.-С 55.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Сучасний стан та проблеми валютного ринку України /В. З. Кузьмінський, С. Є. Ковальчук //Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць .- 2016.- №1. -http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72891
http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72891/68380

  Чумаченко О.Г. Напрямки вдосконалення фондового ринку України / О. Г. Чумаченко, В.З. Кузьмінський// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 142-145
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька, В.Я Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 68-76
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n37.pdf

  Кузьмінський В.З. Математична модель оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку/ Т.В. Іваненко, В.З. Кузьмінський // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2013.-Вип. 34.- С. 343 - 351
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/203-vcheni-zapiski-universitetu-krok-34

  Кузьмінський В.З. Діяльність банків на ринку цінних паперів України/ В. З. Кузьмінський, Т. В. Іваненко, Д. М. Стойловський // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2013. - Вип. 33.-С. 107-117

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий аналіз" ОКР "бакалавр" за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит"; ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)" / В.З. Кузьмінський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 71 с.

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий трейдинг" ОКР "бакалавр" за спеціальністю 6.030508 "Фінанси і кредит", ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)" / В.З. Кузьмінський . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 60 с.

  Кузьмінський В.З. Теоретико-методичні засади функціонування ринку цінних паперів. / В.З. Кузьмінський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За ред. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.-227-247
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/618-finansova-polityka-derzhavy-na-makrorivni

  Кузьмінський В.З. Оцінка сучасного стану розкитку цінних паперів/ В.З. Кузьмінський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.6:Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За ред. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.248-277
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/618-finansova-polityka-derzhavy-na-makrorivni

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.: колективна монографія. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-6.pdf

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/7-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-i-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-fondovoho-rynku-ukrainy

  Кузьмінський В.З. Фінансовий аналіз : робочий зошит для практичного тренінгу з дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 40 с.

  Кузьмінський В.З. Інститути спільного інвестування в умовах кризи: перевірка на міцність / В. З. Кузьмінський, О. Г. Коптюх, Л. Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 20,т.2.- С. 204-217

  Кузьмінський В.З. Використання комп'ютерних індикаторів у технічному аналізі фінансових ринків/ В. З. Кузьмінський, В. І. Грушко //Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 105-112

  Кузьмінський В.З. Монетарні підходи в процесі формування інвестиційно-інноваційної політики України/ О. Г. Коптюх, В. З. Кузьмінський // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2008. - Вип. 18, Т.3.-С.74-84

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси"/ В.І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 20 с

  Кузьмінський В.З. Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів/ В.З. Кузмінський, О.С. Любунь, С.М. Плетенецька // Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК".- 2004. - Вип. 10. - С. 128-133.

  Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп фінансового лізингу/ В. Кузьмінський //Банківська справа .- 2003. - N3. - С. 72-78

  Фінанси: Збірник магістерських програм/ В. І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька [та інші.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 288 с

  Кузьмінський В.З. Планування у комерційному банку / О.А. Кириченко, О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський // Фінанси України. - 2002. - № 2. - С. 138-142

  Кузьмінський В.З. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, О.С. Любунь // Фінанси України. - 2001. - № 8 (108)

  Кузьмінський В.З. Фінансовий ринок: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Кузьмінський В.З. Нагляд НБУ за діяльністю банків: становлення та перспективи розвитку / О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський // Вчені записки. - 2001. - Вип. 5. - С. 141-145

  Кузьмінський В.З. Технічний аналіз фінансового ринку та фінансове прогнозування: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Програма виробничої (організаторської) магістерської практики / О.А. Кириченко, О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський, Ю.А. Потійко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001.-18 с.

  Кузьмінський В.З. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України / В.З. Кузьмінський // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 61-62

  Кузьмінський В.З. Гроші та кредит: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.З. Кузьмінський. - К: ІЕУГП, 1999.-27 с.

  Кузьмінський В.З. Фінанси та кредит: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.З. Кузьмінський. - К.: ІЕУГП, 1999.-19 с.

  Кузьмінський В.З. Фондова біржа і ринок цінних паперів: методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: ІЕУГП, 1999.-36 с.

  Концепція формування і функціонування ринку цінних паперів АПК України / В.З. Кузьмінський, М.Я.Дем'яненко та ін. - К.: ІАЕ УААН, 1996

  Кузьмінський В.З. Механізм формування та ефективність використання фінансових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.З. Кузьмінський; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1996. - 145 л.

  Кузьмінський В.З. Страхування в умовах ринку /В.З. Кузьмінський, С.А. Навроцький, Н.Л. Артикульна // Економіка АПК. - 1995. - № 4

  Фінансування і кредитування сільскогосподарських підприємств : підручник / М. Я. Дем'яненко, В.З. Кузьмінський [та ін.] ; ред. М. Я. Дем'яненко. - К. : Урожай, 1995. - 208 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Кузьмінський Володимир Зигмонтович