Інша інформація:
Кузьмінський Володимир Зигмонтович

кабінет 503

(+38 044) 455-56-90, вн. 121

Напрями наукових досліджень

 • фундаментальний та технічний аналіз фінансового ринку / фінансове прогнозування

Сфера наукових інтересів

 • міжнародні фінансові ринки / грошово-кредитна політика / управління фінансовими інвестиціями

Викладає

 • фінансовий аналіз / фінансовий трейдинг / фінансовий ринок / фундаментальний та технічний аналіз фінансового ринку
 
 

Кузьмінський Володимир Зигмонтович

 • кандидат економічних наук, доцент
 • відмінник освіти України
 • нагороджений почесною грамотою Київського міського голови за плідну педагогічну діяльність, вагомі досягнення у професійній діяльності, впровадження нових методів і форм навчання та іншими відзнаками

Освіта

 • Житомирський сільськогосподарський інститут (1992 р.)
 • НДІ ім. Шліхтера / аспірантура (1996 р.)

Професійний досвід

 • з 1998 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 1996–1998 рр. – Київський слов’янський університет, викладач кафедри економіки і управління
 • 1996 р. – компанія з управління активами інвестиційного фонду, директор
 • 1993–1995 рр. – аудиторська компанія, заступник генерального директора
 • 1992–1993 рр. – фінансист
 • 1991–1992 рр. – головний бухгалтер

Стажування

 • Стажувався за міжнародною програмою підвищення викладацької майстерності в Нідерландах

Професійна діяльність

 • Сертифікований спеціаліст з управління активами інвестиційного фонду
 • Сертифікований аудитор
 • Сертифікований фахівець з дилінгових операцій на валютних ринках
 
 

Публікації

  Кузьмінський В.З. Особливості управління активами підприємства/ Котелянець Ю.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 181- 186

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Мусієнко М.М., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.248-251

  Кузьмінський В.З. Організація контролю вибуття основних засобів /Леонова Н.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 211-213

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Середняк О.О., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.316-318

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Кузьмінский В.З. Соціальні проблеми України /В.З. Кузьмінский, О.Г. Чумаченко//Формула ідеального соціального забезпечення: Збірник матеріалів Науково-практичної конференції. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017.-С 55.

  Кузьмінський В.З., Ковальчук С. Є. Сучасний стан та проблеми валютного ринку України / С. Є. Ковальчук, В. З. Кузьмінський ; Електронне видання, Збірник наукових праць "Сучасні підходи до управління підприємством".- м.Київ, 2016.- 1. - http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72891

  Чумаченко О. Г. Напрямки вдосконалення фондового ринку України / О. Г. Чумаченко ; В.З. Кузьмінський// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції.- Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 142-145

  Кузьмінський В.З. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька, В.Я Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 68-76

  Кузьмінський В.З. Діяльність банків на ринку цінних паперів України // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2013. - Вип. 34 (співавтори: Іваненко Т.В., Стойловський Д.М.).

  Кузьмінський В.З. "Математична модель оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку" Вчені записки університету "КРОК", випуск 34, - К.:УЕП "КРОК", 2013 с. 343 - 351(у співавторстві з Іваненко Т.В.)

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий аналіз". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 71 с.

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий трейдинг". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 60 с.

  Кузьмінський В.З. Теоретико-методичні засади функціонування ринку цінних паперів. Оцінка сучасного стану розкитку цінних паперів. Фінансова політика держави на макрорівні: Колективна монографія 6 том / За редакцією д.ек.н., профессора В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 295 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Торгівля цінними паперами. /Підручник/ За редакцією доктора економічних наук, професора В.І.Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК" , 2011.- 392 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Кузьмінський В.З. Робочий зошит для практичного тренінгу з дисципліни "Фінансовий аналіз". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 40 с.

  Кузьмінський В.З. Інститути спільного інвестування в умовах кризи: перевірка на міцність // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2009. - Вип. 1 (співавтори: Коптюх О.Г., Тулуш Л.Д.).

  Кузьмінський В.З. Монетарні підходи в процесі формування інвестиційно-інноваційної політики України // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 (співавтор Коптюх О.Г.).

  Кузьмінський В.З. Використання комп'ютерних індикаторів у технічному аналізі фінансових ринків/ В. З. Кузьмінський, В. І. Грушко //Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 105-112

  Кузьмінський В.З. Використання комп'ютерних індикаторів в технічному аналізі фінансового ринку // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2006. - Вип. 16 (співавтори: Грушко В.І., Любунь О.С.).

  Кузьмінський В.З. Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів // Вчені записки. Інститут економіки та права "КРОК"; відп. ред. І.Ф. Радіонова. - К., 2004. - Вип. 10. - 236 с. - С. 128-133.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси"/ В.І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 20 с

  Кузьмінський В.З. Планування у комерційному банку // Фінанси України. - 2002. - № 2 (співавтори: Кириченко О.А., Любунь О.С.).

  Фінанси: Збірник магістерських програм/ В. І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька [та інші.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 288 с

  Кузьмінський В.З. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України // Фінанси України. - 2001. - № 8 (108) (співавтор Любунь О.С.).

  Кузьмінський В.З. Нагляд НБУ за діяльністю банків: становлення та перспективи розвитку // Вчені записки. - К.: ІЕП "КРОК", 2001 (співавтор Любунь О.С.).

  Кузьмінський В.З. Програма виробничої (організаторської) магістерської практики. - К.: ІЕП "КРОК", 2001 (співавтори: Кириченко О.А., Любунь О.С., Потійко Ю.А.).

  Кузьмінський В.З. Технічний аналіз фінансового ринку та фінансове прогнозування. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Кузьмінський В.З. Фінансовий ринок. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Кузьмінський В.З. Гроші та кредит. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К: ІЕУГП, 1999.

  Кузьмінський В.З. Фінанси та кредит. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: ІЕУГП, 1999.

  Кузьмінський В.З. Фондова біржа і ринок цінних паперів. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: ІЕУГП, 1999.

  Кузьмінський В.З. Концепція формування і функціонування ринку цінних паперів АПК України. - К.: ІАЕ УААН, 1996 (співавтори: Дем'яненко М.Я., Жук В.М., Полозенко Д.В. та ін.).

  Кузьмінський В.З. Страхування в умовах ринку // Економіка АПК. - 1995. - № 4 (співавтори: Навроцький С.А., Артикульна Н.Л.).

  Кузьмінський В.З. Фінансування та кредитування сільськогосподарських підприємств. - К.: Урожай, 1995 (співавтори: Дем'яненко М.Я., Лайко П.П., Жук В.М. та ін.).


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Кузьмінський Володимир Зигмонтович