Кузьмінський Володимир Зигмонтович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Кузьмінський Володимир Зигмонтович

кабінет 503

(+38 044) 455-56-90, вн. 121

Напрями наукових досліджень

 • фундаментальний та технічний аналіз фінансового ринку / фінансове прогнозування

Сфера наукових інтересів

 • міжнародні фінансові ринки / грошово-кредитна політика / управління фінансовими інвестиціями

Викладає

 • фінансовий аналіз / фінансовий трейдинг / фінансовий ринок / фундаментальний та технічний аналіз фінансового ринку

Профілі

 
 

Кузьмінський Володимир Зигмонтович

 • кандидат економічних наук, доцент
 • відмінник освіти України
 • нагороджений почесною грамотою Київського міського голови за плідну педагогічну діяльність, вагомі досягнення у професійній діяльності, впровадження нових методів і форм навчання та іншими відзнаками

Освіта

 • Житомирський сільськогосподарський інститут (1992 р.)
 • НДІ ім. Шліхтера / аспірантура (1996 р.)

Професійний досвід

 • з 1998 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 1996–1998 рр. – Київський слов’янський університет, викладач кафедри економіки і управління
 • 1996 р. – компанія з управління активами інвестиційного фонду, директор
 • 1993–1995 рр. – аудиторська компанія, заступник генерального директора
 • 1992–1993 рр. – фінансист
 • 1991–1992 рр. – головний бухгалтер

Стажування

 • Стажувався за міжнародною програмою підвищення викладацької майстерності в Нідерландах

Професійна діяльність

 • Сертифікований спеціаліст з управління активами інвестиційного фонду
 • Сертифікований аудитор
 • Сертифікований фахівець з дилінгових операцій на валютних ринках
 
 

Публікації

  Теоретико-методичні засади оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його вплив на господарську діяльність / М.В. Кучерук, І.І. Румик, В.З. Кузьмінський, А.С. Шуневич // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 72-135

  Арабов Б.С. Прогнозування ринку цінних паперів / Б.С. Арабов, В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/830

  Пилипченко О.І. Використання методів технічного аналізу для прогнозування ринку криптовалют / О. І. Пилипченко, В. З. Кузьмінський, О. Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 28-35. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-28-35

  Кузьмінський В.З. Управління грошовими потоками підприємства / В.З. Кузьмінський, В.Г. Ткаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 279-283. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/235

  Кузьмінський В.З. Організація обліку та аналіз грошових потоків підприємства / В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 284-287. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/237

  Приходько В.О. Сучасні аспекти розвитку платіжних систем в Україні / В.О. Приходько, В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 323-326

  Кузьмінський В.З. Особливості управління активами підприємства/ Котелянець Ю.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 181- 186

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Мусієнко М.М., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.248-251

  Кузьмінський В.З. Організація контролю вибуття основних засобів /Леонова Н.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 211-213

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Середняк О.О., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.316-318

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Кузьмінський В.З. Соціальні проблеми України /В.З. Кузьмінський, О.Г. Чумаченко //Формула ідеального соціального забезпечення: Збірник матеріалів Науково-практичної конференції. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017.-С 55.

  Кузьмінський В.З. Сучасний стан та проблеми валютного ринку України /В. З. Кузьмінський, С. Є. Ковальчук //Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць : [електронне наукове видання}.- 2016.- №1.

  Чумаченко О.Г. Напрямки вдосконалення фондового ринку України / О. Г. Чумаченко, В.З. Кузьмінський// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 142-145

  Кузьмінський В.З. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька, В.Я Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 68-76

  Кузьмінський В.З. Математична модель оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку/ Т.В. Іваненко, В.З. Кузьмінський // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2013.-Вип. 34.- С. 343 - 351

  Кузьмінський В.З. Діяльність банків на ринку цінних паперів України/ В. З. Кузьмінський, Т. В. Іваненко, Д. М. Стойловський // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2013. - Вип. 33.-С. 107-117

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий аналіз" ОКР "бакалавр" за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит"; ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)" / В.З. Кузьмінський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 71 с.

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий трейдинг" ОКР "бакалавр" за спеціальністю 6.030508 "Фінанси і кредит", ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)" / В.З. Кузьмінський . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 60 с.

  Кузьмінський В.З. Теоретико-методичні засади функціонування ринку цінних паперів. / В.З. Кузьмінський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За ред. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.-227-247

  Кузьмінський В.З. Оцінка сучасного стану розкитку цінних паперів/ В.З. Кузьмінський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.6:Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За ред. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.248-277

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.: колективна монографія. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Кузьмінський В.З. Фінансовий аналіз : робочий зошит для практичного тренінгу з дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 40 с.

  Кузьмінський В.З. Інститути спільного інвестування в умовах кризи: перевірка на міцність / В. З. Кузьмінський, О. Г. Коптюх, Л. Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 20,т.2.- С. 204-217

  Кузьмінський В.З. Використання комп'ютерних індикаторів у технічному аналізі фінансових ринків/ В. З. Кузьмінський, В. І. Грушко //Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 105-112

  Кузьмінський В.З. Монетарні підходи в процесі формування інвестиційно-інноваційної політики України/ О. Г. Коптюх, В. З. Кузьмінський // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2008. - Вип. 18, Т.3.-С.74-84

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси"/ В.І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 20 с

  Кузьмінський В.З. Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів/ В.З. Кузмінський, О.С. Любунь, С.М. Плетенецька // Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК".- 2004. - Вип. 10. - С. 128-133.

  Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп фінансового лізингу/ В. Кузьмінський //Банківська справа .- 2003. - N3. - С. 72-78

  Фінанси: Збірник магістерських програм/ В. І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька [та інші.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 288 с

  Кузьмінський В.З. Планування у комерційному банку / О.А. Кириченко, О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський // Фінанси України. - 2002. - № 2. - С. 138-142

  Кузьмінський В.З. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, О.С. Любунь // Фінанси України. - 2001. - № 8 (108)

  Програма виробничої (організаторської) магістерської практики / О.А. Кириченко, О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський, Ю.А. Потійко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001.-18 с.

  Кузьмінський В.З. Фінансовий ринок: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Кузьмінський В.З. Нагляд НБУ за діяльністю банків: становлення та перспективи розвитку / О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський // Вчені записки. - 2001. - Вип. 5. - С. 141-145

  Кузьмінський В.З. Технічний аналіз фінансового ринку та фінансове прогнозування: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Кузьмінський В.З. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України / В.З. Кузьмінський // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 61-62

  Кузьмінський В.З. Фондова біржа і ринок цінних паперів. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: ІЕУГП, 1999.

  Кузьмінський В.З. Фінанси та кредит: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.З. Кузьмінський. - К.: ІЕУГП, 1999.

  Кузьмінський В.З. Гроші та кредит: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.З. Кузьмінський. - К: ІЕУГП, 1999.-27 с.

  Концепція формування і функціонування ринку цінних паперів АПК України / В.З. Кузьмінський, М.Я.Дем'яненко та ін. - К.: ІАЕ УААН, 1996

  Кузьмінський В.З. Механізм формування та ефективність використання фінансових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.З. Кузьмінський; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1996. - 145 л.

  Кузьмінський В.З. Страхування в умовах ринку /В.З. Кузьмінський, С.А. Навроцький, Н.Л. Артикульна // Економіка АПК. - 1995. - № 4

  Фінансування і кредитування сільскогосподарських підприємств : підручник / М. Я. Дем'яненко, В.З. Кузьмінський [та ін.] ; ред. М. Я. Дем'яненко. - К. : Урожай, 1995. - 208 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Кузьмінський Володимир Зигмонтович