Чумаченко Ольга Григорівна — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Чумаченко Ольга Григорівна

Кандидат економічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 503

Телефон: (+38 044) 455-57-13, вн. 121

 

Публікації

  Захарі К.О. Вплив інфляції на фінансову безпеку держави / К. О. Захарі, О. Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Діденко О.М. Напрями розвитку грошового ринку в Україні / О. М. Діденко, О. Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Антонець Т.Ю. Діагностика фінансового стану підприємства / Т. Ю. Антонець, О. Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Чумаченко О. Прогнозування попиту у контексті оптимізації запасів підприємства / О. Чумаченко, О. Нескородько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 29-38. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-29-38.

  Чумаченко О.Г. Особливості інвестиційної діяльності в поствоєнний період / О. Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Загреба А.А. Інфляція в Україні: причини та наслідки / А. А. Загреба, О. Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Фуринець В.О. Фінансова система держави: трансформаційні процеси в період військової агресії / В. О. Фуринець, О. Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Діденко О.М. Розвиток грошового ринку як фактор відновлення економіки / О. М. Діденко, О. Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Чумаченко О. Роль відновлюваних джерел енергії у електроенергетичному балансі України / О. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 39-47. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-39-47

  Чумаченко О.Г. Економічні перспективи малої гідроенергетики як складової ВДЕ України / О. Г. Чумаченко // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. - 2022. - № 3(66). - С. 97-101. - http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2238

  Чумаченко О.Г. Вплив 4-го енергопакету ЄС на розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні / О. Г. Чумаченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». - 2022. - № 2(60). - С. 60-65. - DOI DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2022.2(60).60-65.

  Чумаченко О.Г. Інформаційна турбулентність та завдання системи бізнес-безпеки / О.Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/536

  Chumachenko O. Financial statements in financial management / O. Chumachenko, V. Bielanovskyi // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/316

  Пилипченко О.І. Використання методів технічного аналізу для прогнозування ринку криптовалют / О. І. Пилипченко, В. З. Кузьмінський, О. Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 28-35. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-28-35

  Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку / А.В. Лещенко, О.Г. Чумаченко, О.І. Пилипченко, Л.Д. Тулуш // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 218-267.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Чумаченко О.Г. Інвестиційна діяльність як фактор економічної безпеки України / О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 243-244. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/95

  Чумаченко О.Г. Демонтаж социального государства как результат экономических реформ / О.Г. Чумаченко, Л.О. Баластрик // Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 14-15 ноября 2019 г.) / НАН Беларуси, Институт социологии; редкол.: Г.П. Коршунов (гл. ред.) [и др.]. – Минск: СтройМедиаПроект, 2019. - С. 135-138

  Баластрик Л.О. Управління ризиками як необхідний елемент банківської стабільності / Л.О. Баластрик, О.Г. Чумаченко // Цифрова трансформація банків в Україні [Електронний ресурс]: зб. матеріалів науково-практичної конференції (23 травня 2019 року, м. Київ). - К. : КНЕУ, 2019. - 72 с.

  Чумаченко О.Г. Перспективи та можливості використання блокчейн технологій в банках / О.Г. Чумаченко // Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», (10–11 жовтня 2019 р., м. Ірпінь): у 2 ч. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. – Ч. 1. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 132). - С. 285-287

  Грушко В.І. Фінанси: підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко; за ред. д.е.н., проф. В. І. Грушко. - К.: Видавництво Ліра-К, 2019. - 600 с.

  Чумаченко О.Г. Економічна безпека інвестиційної діяльності / О.Г. Чумаченко // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 16-18 жовтня 2019 р.) / Упоряд. Т. Казакова. - Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С. - 2019. - С. 46-47

  Кондрук Д.В. Ризик менеджмент в системі управління фінансовими інвестиціями / Д.В. Кондрук, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 266-268

  Сидорчук А.В. Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку / А.В. Сидорчук, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 345-347

  Сліпко С.Г. Сучасні аспекти ринку злиття та поглинання / С.Г. Сліпко, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 348-350

  Солдатенко О.О. Стратегія розвитку малого підприємництва / О.О. Солдатенко, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 356-358

  Чумаченко О.Г. Фінансовий контролінг: синонім управління чи контролю? / О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 375-378

  Чумаченко О.Г. Социальные проблемы Украины: экономические ограничения их решения / О.Г. Чумаченко // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. - Том 9. - № 3. - 2019. - С. 93-100

  Чумаченко О.Г. Фінансовий лізинг: проблеми та преспективи розвитку /І.Р. Ващук, О.Г. Чумаченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.72-75

  Чумаченко О.Г. Сприяння активізації інвестиційного розвитку підприємств аграрного сектору /Мошляк І.О., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.244-246

  Чумаченко О.Г. Контролінг в системі фінансового управління /Паплінський В.А., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.271-273

  Чумаченко О.Г. Управління фінансовими ресурсами підприємства /Радзиховська А.Р., //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.295-298

  Чумаченко О.Г. Фінансовий лізинг: проблеми та перспективи розвитку /Сидорчук А.В., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.318-321

  Чумаченко О.Г. Кредитування фізичних осіб комерційними банками в Україні /Тирлич І.В., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.336-340

  Грушко В.І. Національні фінанси: підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко; за ред. д.ек.н., проф. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 660 с

  Чумаченко О.Г. Передумови виникнення криптовалюти / О. Г. Чумаченко, Л. О. Баластрик // Наукові праці НДФІ. - 2017. - № 4. - C. 96-99

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Кузьмінський В.З. Соціальні проблеми України /В.З. Кузьмінський, О.Г. Чумаченко //Формула ідеального соціального забезпечення: Збірник матеріалів Науково-практичної конференції. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017.-С 55.

  Баластрик Л.А. Хозяйственный механизм природопользования / Л.А. Баластрик, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 77-84

  Чумаченко О.Г. Экологические факторы общественного воспроизводства. Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях" [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - с.98-107

  Чумаченко О.Г. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / О. Г. Чумаченко, В. І. Грушко //Економічна теорія та освіта в XXI століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 р.).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-17

  Чумаченко О.Г. Економічна безпека інвестиційної діяльності в умовах глобалізації / О.Г. Чумаченко, Л.О. Баластрик // Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19.11.2015). - Київський національний Університет ім. Тараса Шевченка, 2015. - С. 92-95

  Грушко В.І. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-18

  Чумаченко О.Г. Напрямки вдосконалення фондового ринку України / О. Г. Чумаченко, В.З. Кузьмінський// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 142-145

  Чумаченко О.Г. Роль вищих навчальних закладів у створенні інноваційної моделі зайнятості / О. Г. Чумаченко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор - нові виклики та можливості: тези доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції (14-17 травня 2015 р.).- Львів: Національний університет "Львівська Політехніка", 2015.-С.689

  Грушко В.І. Сучасні підходи до інтерпретації фінансового контролінгу в системі оперативного та стратегічного управління національною економікою / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 40. - С. 43-51

  Грушко В.І. Стратегія фінансування компанії: вплив фінансового важеля / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ( Київ-Буча, квітень 2013). - К. : Міленіум, 2013. - С.75-76

  Чумаченко О.Г. Финансовое обеспечение качества трудового потенциала в инновационной экономике // Сб. Пятой междунар. науч. конф. "Инновационное развитие экономики России: сценарии и стратегии". - Москва, 2012. - С. 360-370.

  Чумаченко О.Г. Екологічні обмеження економічного розвитку: міфи і реальність/ О.Г. Чумаченко // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 37-41

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.: колективна монографія. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 1./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д. Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред.проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 2./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред. проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 108 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Грушко В.І. Роль інвесторів у підвищенні привабливості акцій / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: Міжвузівська науково-практична конференція. (м.Буча, УГІ, 24 жовтня 2010 року). - Київ-Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. - С. 31-33

  Грушко В.І. Первинне публічне розміщення акцій (ІРО): теорія та практика вітчизняних компаній: монографія / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко - К.: ТОВ "Дорадо-Друк", 2009. - 252 с.

  Грушко В.І. Страхування фінансових ризиків в системі економічної безпеки підприємства/ В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" . - 2008. - Вип. 17. - С. 84-89

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-виробничої практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 15 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с.

  Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа"/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с

  Грушко В.І. Оцінка бізнесу при злитті-поглинанні компаній / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки. Серія "Економіка". - 2006. - Вип. 15. - С. 118-126

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Чумаченко Ольга Григорівна