Бобров Євгеній Анатолійович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Бобров Євгеній Анатолійович

кабінет 503

+380 (44) 455-57-12, вн. 121

Напрями наукових досліджень

  • енергетична безпека
 
 

Бобров Євгеній Анатолійович

  • доктор економічних наук (2013 р.), доцент (2012 р.)
  • Подяка київського міського голови (2008 р.)
  • Грамота Міністерства палива та енергетики України (2007 р.)
  • Нагороди Української православної церкви

Освіта

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / економічний факультет / бакалавр фінансів з відзнакою (2000 р.) / магістр економіки з відзнакою (2002 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2006 р. – Університет «КРОК»

Професійна діяльність

  • член Спеціалізованої вченої ради Д 26.130.01 та Спеціалізованої вченої ради К 26.130.04

Здобута стипендія

  • Стипендіат Фонду Фольксваген (Volkswagen Stiftung). Інститут економіки і суспільства Східної і Південно-Східної Європи
 
 

Публікації

  Bobrov Y. On the issue of renewable energy development / Y. Bobrov // 4th International Conference on corporation management-2024 (26 April 2024, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2024.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2024/paper/view/705

  Бедик О. Управління інноваційною активністю газовидобудівних підприємств в умовах зміни ринкової динаміки / О. Бедик, Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 123-130. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-123-130
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/24/87

  Бобров Є.А. Економіка відбудови енергетичного сектору / Є. А. Бобров // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 161-186
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Бобров Є.А. Нові реалії енергетичної політики ЄС / Є. А. Бобров // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1609

  Бобров Є.А. Актуалізація питання енергетичної безпеки на світовому рівні / Є. А. Бобров // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM-2023/paper/view/2003

  Бобров Є.А. Застосування антикризових заходів в електроенергетиці в сучасних умовах / Є.А. Бобров // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/535
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/535

  Bobrov Y. Demand for critical minerals in the context of energy security during the transition to clean energy / Y. Bobrov // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/310
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/310

  Waste management and prospects for the development of circular economy technologies / V. Loiko, M. Bratko, Ye. Bobrov, A.Voitseshchuk, S. Maliar // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т. 5. № 40. - С. 609-619. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245255.
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3419/3397

  Бобров Є.А. Попит на критичні мінерали в контексті забезпечення енергетичної безпеки під час переходу до "чистої" енергетики / Є.А. Бобров // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/661
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/661

  Бобров Є.А. Нові виклики енергетичній безпеці: попит на критичні мінерали під час переходу до «чистої» енергетики / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 140-154. -https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-140-154
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Bobrov Y. The trends of Ukraine energy strategy development in the context of energy security / Y. Bobrov // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 3(7). - Pp. 21-32. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-3-21.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/153/98

  Principles and components of combining investment activities with strategic management of a company / O. Sukhorukova, Z. Grygorova, A. Kvasko, M. Siryk, Y. Bobrov // Academy of Strategic Management Journal. - 2021. - Vol. 20. - № 3. - Pp. 1-7. - http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85107397015&partnerID=MN8TOARS
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85107397015&partnerID=MN8TOARS

  Бобров Є.А. Стан та перспективи переходу економіки країни від лінійної до циклічної економічної системи / Є.А. Бобров // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В. І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 7-40.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Bobrov Y. Modern Innovations in the Context of the Transition to Circular Economy / Y. Bobrov // Science and Innovation. - 2021. -V. 17. - № 6. - Pp. 13-23. - DOI https://doi.org/10.15407/scine17.06.013. - https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/25/78
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/25/78

  Managerial aspects of the agrarian enterprises financial support / N. Bieliaieva, O. Sova, Ye. Bobrov, N. Antypenko // IOP. Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - Vol. 915. - № 1. - Pp. 012012 . - DOI https://doi.org/10.1088%2F1755-1315%2F915%2F1%2F012012

  Бобров Є.А. Поточний стан розвитку відновлювальних джерел енергії в країнах ЄС / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 32-38. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-32-38
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/269

  Бобров Є.А. Стан та перспективи переходу до економіки циклічного типу / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 157-169. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-157-169.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/357

  Бобров Є.А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії /Є.А.Бобров // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 47-49
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Бобров Є.А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії /Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - № 4 (52). - С. 222-230
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/136

  Бобров Є.А. Аналіз впливу децентралізації генерації електричної енергії на енергетичну безпеку держави/ Є. А. Бобров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 47. - С. 4-11.

  Бобров Є.А. Напрями та завдання, що стоять перед регіонами щодо розвитку відновлювальної енергетики / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2017. - Вип. 46. - C. 15-26

  Бобров Є.А. Завдання регіонів щодо розвитку відновлювальної енергетики / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 46. - С. 15-26

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/508-pensiina-systema

  Бобров Є.А. Проведення заходів з націоналізації як один з шляхів виводу економіки з кризи/ Є.А. Бобров // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2017.- Вип. 17. - C. 24-28.

  Бобров Є.А. Аналіз становлення енергетичної безпеки Європейського Союзу / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". - 2016.- Вип. 43.- С. 61-72

  Бобров Є.А. Аналіз проблемних питань та перспектив стратегічного планування та управління в енергетиці / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С.153-158

  Бабієв Г.М. Спосіб забезпечення країни твердим, рідким, газоподібним паливами та вторинними енергоносіями/ Г. М. Бабієв, Є. А. Бобров.- Київ: Укрпатент, 2016

  Бобров Є.А. Аналіз можливостей і необхідності проведення заходів з націоналізації як один з шляхів виходу української промисловості з кризи / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 11-19

  Бобров Е.А. Формирование рынка природного газа в Украине: состояние, проблемы, перспективы / Г. Бабиев, Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы VІ межрегионального научно-практического семинара (6-7 февраля 2014 г.) в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта: УГТУ, 2014. - С.21-28

  Бобров Е.А. Газотранспортная система Украины как одна из ключевых составляющих энергетической безопасности / Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы V межрегионального научно-практического семинара (8-9 февраля 2013 г.) / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта: УГТУ, 2013. - С.120-123.

  Bobrov Y. The trends of the basic parameters of the energy strategy of Ukraine up to 2030 in the context of energy security / Y. Boborov // Наукові вісті Далівського університету: Електронне наукове фахове видання. - 2013. - №1(9).

  Бобров Є.А. Аналіз передумов формування та оцінка сучасного стану енергетичної безпеки України / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2013.- Вип. 33. - С. 4-12.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека держави:монографія / Є.А. Бобров. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", 2013. - 308 с.

  Бобров Є.А. Особливості енергетичної політики та енергетичної безпеки Російської Федерації / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2013. - №1 (26) - С.103-109

  Бобров Є.А. Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2013. - №1(62) - С.121-130.

  Бобров Е.А. Перспективы обеспечения энергетической безопасности государств / Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы IV межрегионального научно-практического семинара (3-4 февраля 2012 г.) / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта: УГТУ, 2012. - С.157-161.

  Бобров Е.А. Перспективы развития энергетики в контексте обеспечения энергетической безопасности / Е.А. Бобров //Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе : материалы региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученных и специалистов / отв. ред. А.Л. Портнягин. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - С. 48-51.

  Бобров Е.А. Развитие возобновляемых источников энергии для оптимизации энергетической безопасности / Е.А.Бобров // Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику. Материалы Международной научно-практической конференции (30 октября 2012 года). Тюмень: Тюменский государственный университет, ООО "ИПЦ "Экспресс", 2012. - С.62-66.

  Бобров Е.А. Развитие возобновляемых источников энергии для оптимизации энергетической безопасности регионов / Е.А. Бобров // Проблемы инновационного развития территории: междисциплинарный поход: материалы науч-практ. конф. (Пермь, 25 - 26 октября 2012 г.) / НВО ВПО "Зап.-Урал. ин-т экономики и права". - Пермь, 2012. - Ч.І. - С.237-243.

  Бобров Є.А. Аналіз досягнення основних показників Енергетичної стратегії України в контексті забезпечення енергетичної безпеки країни / Є. Бобров // Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи" (18 травня 2012 року). - Умань, 2012. - С. 27-29.

  Бобров Є.А. Аналіз досягнення основних показників Енергетичної стратегії України в контексті забезпечення енергетичної безпеки країни. / Є.А. Бобров // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирев та ін. - Київ; Буча: Міленіум, 2012. - Вип. 1. - С. 497-505.

  Бобров Є.А. Діяльність неконтрольованих інвестиційних схем в умовах сучасного фінансового ринку/ Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2012. - №11. - С.79-84.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека в системі категорій економічної безпеки / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".- 2012.- Вип. 29. - С. 4-11.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека у формуванні економічної безпеки США / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок".Серія "Економіка". -2012.- Вип. 31. - С. 4-12.

  Бобров Є.А. Енергетична складова у формуванні економічної безпеки: досвід Китаю / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №4. - С.168-173.

  Бобров Є.А. Значення енергетичної безпеки у формуванні економічної безпеки Європейського Союзу / Є.А. Бобров // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. - 2012. - №1 (31) - С.163-172.

  Бобров Є.А. Концептуальні підходи до визначення поняття "енергетична безпека" / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №2. - С. 70-75.

  Бобров Є.А. Метод когнітивного моделювання для аналізу енергетичної безпеки держави/ Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". -2012.- Вип. 32. - Т.2. - С. 45-51.

  Бобров Є.А. Питання енергетичної безпеки в умовах сучасного світу / Є. Бобров // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали ІІ Міжнародн. науково-практ. конф.(Буча, 18-19 квітня 2012 р.): Тези доп.: - Буча: УГІ, 2012. - С. 19-21.

  Бобров Є.А. Підходи до оцінки потенціалу енергетичної безпеки держави / Є.А. Бобров // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: Електронне наукове фахове видання. - 2012. - №1 - С. 57-71.

  Бобров Є.А. Аналіз проектів традиційної та нетрадиційної енергетики в забезпеченні енергетичної безпеки України / Є.А. Бобров // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2012. - №9. - С.15-23.

  Бобров Є.А. Сучасна енергетична політика України та її вплив на енергетичну безпеку держави / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". - 2012.- Вип. 30. - С. 4-12.

  Бобров Є.А. Сучасна енергетична політика України та її вплив на енергетичну безпеку держави / Є.А. Бобров // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : міжнародна науково-практична конференція (7-9 вересня 2012 року, Борислав) : збірник тез доповідей. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 78.

  Бобров Є.А. Сучасні завдання Національної газової спілки України / Г.М. Бабієв, Є.А. Бобров // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України: міжнародна науково-практична конференція (7-9 вересня 2012 року, Борислав): збірник тез доповідей. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 79.

  Бобров Є.А. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки / Є.А. Бобров// Економіка України. - 2012. - №4. - С. 80-85.

  Бобров Є.А. Цільова координація інвестиційної діяльності у забезпеченні енергетичної безпеки держави/ Є.А. Бобров // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Електронне наукове фахове видання - 2012. - №2. - С.164-171.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.: колективна монографія. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-6.pdf

  Розвиток інформаційного суспільства:колективна монографія: В 10-ти т. Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/514-ekonomichna-bezpeka-derzhavy-na-makro-ta-mikrorivniakh

  Бобров Е.А. Функционирование объектов газораспределительных сетей ведущих стран мира / Е.А. Бобров. - К.: НГСУ, 2011. - 149 с.

  Бобров Є.А. Відновлювана енергетика у забезпеченні енергетичної безпеки держави / Є. Бобров // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVI Міжн. науч.-практ. конф. (24-25 трав. 2011 р.) / відп. ред. Л.Г. Лілич. - Луцьк: Волин. Мистецка агенція "Терен", 2011. - С. 116-118.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека держави: виникнення феномену, сучасний стан, перспективи розвитку / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2011. - №1(58). - С. 134-144.

  Бобров Є.А. Перспективи розвитку енергетики в контексті забезпечення енергетичної безпеки / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2011.- Вип. 28, Т.2 - С. 4-11.

  Бобров Є.А. Перспективи у забезпеченні енергетичної безпеки держави/ Є. Бобров // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали наук. - практ. інтернет-конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студ. (17-18 лист. 2011 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: ПФ "Смарагди", 2011. - С. 10-12.

  Бобров Є.А. Світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки держави / Є. Бобров // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали наук.-практ. конф.(м. Тернопіль, 29 квіт. 2011 р.) / ТКІ.; Ред. Мартинюк В.Ф. та інші.-Тернопіль: ТКІ, 2011. - С. 204-206.

  Бобров Е.А. К вопросу существования газовой ОПЕК / Е.А. Бобров // Нефть и газ. -2010.- №2. - С. 32-34.

  Бобров Е.А. Перспективы развития энергетики / Е.А. Бобров // Нефть и газ. -2010.- №10. -С. 24-29.

  Бобров Е.А. Развитие экологических технологий в ЕС / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010. - №3. - С. 32-34.

  Бобров Е.А. Системный подход к возобновляемой энергетике / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010 - №8. - С. 52-56.

  Бобров Е.А. Тенденции газового рынка / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010. -№4. - С. 62-64.

  Бобров Є.А. Аналіз необхідності та можливості використання державно-приватного партнерства в Україні / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2010.- Вип. 24. - С. 11-18.

  Бобров Е.А. Результаты встречи министров энергетики G8 / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2009.- №4. - С. 58.

  Бобров Є.А. Природа та форми прояву валютного ризику / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок".Серія "Економіка". - 2009.- Вип. 19. - С. 69-76.

  Бобров Є.А. Розбудова інвестиційної стратегії регіону / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок".Серія "Економіка". - 2009.- Вип. 20. Т ІІ. - С. 154-162.

  Бобров Е.А. Перспективы разработки арктических территорий. / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2008.- №7. - С. 30-31. -

  Бобров Е.А. Что заменит дорожающую нефть / Е.А. Бобров, Н. Зубаиров// Фокус. - 2008. - №29. - С. 18-20.

  Бобров Є.А. Аналіз причин виникнення світової фінансово-енергетичної кризи та її вплив на економіку України / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2008. - №12. - С.33-43.

  Бобров Є.А. Аналіз тенденцій розвитку фінансово-енергетичного ринку країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2008. - №7. - С.92-101.

  Бобров Є.А. Макроекономічне середовище діяльності комерційних банків в контексті глобалізаційних процесів / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". Вип. 18, Том 3: Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття". - 2008. - С.135-144.

  Бобров Є.А. Невуглеводнева енергетична політика України в світовому контексті / Є.А. Бобров // Економіка України. - 2008. - №8. - С. 68-79.

  Бобров Є.А. Роль біологічних палив в забезпечені паливно-енергетичних ресурсів в Україні / Г. Бабієв, Є. Бобров // Біопаливо. Україна - 2008: Матеріали Міжнарод. наук.-пром. конф. ( Київ, 2-4 квіт. 2008 р.).-Київ, 2008.

  Bobrov Y. Finance: Reader /Y. Bobrov. - K.: KROK University, 2008. - 244 p.

  Бобров Е.А. Биотопливо наступает на нефть? О необходимости развития источников энергии альтернативных нефти / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №5. - 2007. - С.26-34.- 0,72 д.а.

  Бобров Е.А. Исследование ООН о развитии альтернативных источников получения энергии из биомассы / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2007.- №5. - С. 76-77.

  Бобров Є.А. Особливості розміщення акцій українських енергетичних компаній на закордонних фондових біржах / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2007. - №11. - С.73-85.

  Бобров Є.А. Реалізація проектів спільного впровадження як одного з механізмів Кіотського протоколу / Є.А.Бобров // Нефть и газ. - 2007.- №1. - С. 54-62.

  Бобров Є.А. Ринок фінансових послуг і його місце у структурі фінансового ринку / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2007. - №4. - С. 88-94.

  Бобров Є.А. Порівняльний аналіз енергетичної безпеки ЄС та України / І. Аренсібіа Гонсалес, Є. Бобров. - К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, Група енергетичної політики. 2007. - 33 с.

  Бобров Е.А. Европейский Союз начал глобальную научно-техническую революцію / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2007.- №3. - С. 66-67.

  Бобров Е.А. Возможности привлечения инвестиций в газотранспортную систему Украины путем использования механизмов Киотского протокола / Е.А. Бобров // Энергетическая политика Украины. 2006.- №2 (66). - С. 15-17.

  Бобров Е.А. Стратегии внедрения системы управления выбросами парниковых газов в корпоративную политику / Е.А. Бобров // Энергетическая политика Украины. - 2006.- №3-4 (67-68). - С. 13-17.

  Бобров Є.А. Доступ до фінансових ресурсів для суб'єктів малого і середнього бізнесу/ Є. Бобров // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (3-5 черв. 2005 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. - С.543-545.

  Бобров Є.А. Застосування імітаційного моделювання для оцінки ефективності економічних механізмів розподілу фінансових ресурсів / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2005. - №1 (30) - С.114-122.

  Бобров Є.А. Гарантування кредитів для малого бізнесу / Є.А. Бобров // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2004. - №71. - С.31-32.

  Бобров Є.А. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах/ Є.А. Бобров // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2004. - №15. - С.132-135.

  Бобров Є.А. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні/ Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2004. - №11. - С.5-9.

  Бобров Є.А. Проектне фінансування як один з напрямів розвитку кредитування малого бізнесу / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ - 2004. - №1-2(24-25). - С.114-122.

  Бобров Є.А. Розвиток малого підприємництва та форм його фінансової підтримки / Є. Бобров // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (4-5 черв. 2004 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. - С.132-134.

  Бобров Є.А. Сучасний стан та перспективи розвитку кредитування малого бізнесу / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2004. - №1. - С.103-108.

  Бобров Є.А. Пенсійна реформа в Україні. / Є.А. Бобров // Соціальні проблеми сучасної України. - 2001. - № 2. - С. 20-30.

  Бобров Є.А. Лібералізація та дерегуляція фінансового сектору Європейського союзу // Фінанси України. - 2000. - № 11. - С. 134-137.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Бобров Євгеній Анатолійович