Інша інформація:
Бобров Євгеній Анатолійович

кабінет 503

(+38 044) 455-56-90, вн. 121

Напрями наукових досліджень

 • енергетична безпека

Сфера наукових інтересів

 • економіка / енергетична безпека / фінанси

Викладає

 • ринок фінансових послуг
 
 

Бобров Євгеній Анатолійович

 • доктор економічних наук (2013 р.), доцент (2012 р.)
 • Подяка київського міського голови (2008 р.)
 • Грамота Міністерства палива та енергетики України (2007 р.)
 • Нагороди Української православної церкви

Освіта

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / економічний факультет / бакалавр фінансів з відзнакою (2000 р.) / магістр економіки з відзнакою (2002 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2006 р. – Університет «КРОК»

Професійна діяльність

 • член Спеціалізованої вченої ради Д 26.130.01 та Спеціалізованої вченої ради К 26.130.04

Здобута стипендія

 • Стипендіат Фонду Фольксваген (Volkswagen Stiftung). Інститут економіки і суспільства Східної і Південно-Східної Європи
 
 

Публікації

  Бобров Є.А. Поточний стан розвитку відновлювальних джерел енергії в країнах ЄС / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 32-38. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-32-38

  Бобров Є.А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії /Є.А.Бобров // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 47-49

  Бобров Є.А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії /Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - № 4 (52). - С. 222-230

  Бобров Є.А. Проведення заходів з націоналізації як один з шляхів виводу економіки з кризи/ Є.А. Бобров // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - Вип. 17. - К., 2017. - 335 с. - C. 24-28. - 0,26 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз впливу децентралізації генерації електричної енергії на енергетичну безпеку держави/ Є. А. Бобров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 47. - С. 4-11.

  Бобров Є.А. Напрями та завдання, що стоять перед регіонами щодо розвитку відновлювальної енергетики / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2017. - Вип. 46. - C. 15-26

  Бобров Є.А. Завдання регіонів щодо розвитку відновлювальної енергетики / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 46. - С. 15-26

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Бобров Є.А. Аналіз становлення енергетичної безпеки Європейського Союзу / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". - 2016.- Вип. 43.- С. 61-72

  Бобров Є.А. Аналіз проблемних питань та перспектив стратегічного планування та управління в енергетиці / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С.153-158

  Бабієв Г.М. Спосіб забезпечення країни твердим, рідким, газоподібним паливами та вторинними енергоносіями/ Г. М. Бабієв, Є. А. Бобров.- Київ: Укрпатент, 2016

  Бобров Є. А. Аналіз можливостей і необхідності проведення заходів з націоналізації як один з шляхів виходу української промисловості з кризи / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 11-19

  Бобров Е.А. Бабиев Г.Н., Формирование рынка природного газа в Украине: состояние, проблемы, перспективы. / Г. Бабиев, Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы VІ межрегионального научно-практического семинара (6-7 февраля 2014 г.) в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта, УГТУ, 2014. - 270 с. - С.21-28

  Бобров Є.А. Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ- 2013. - №1(62) - С.121-130. - 0,62 д.а.

  Бобров Е.А. Газотранспортная система Украины как одна из ключевых составляющих энергетической безопасности / Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы V межрегионального научно-практического семинара (8-9 февраля 2013 г.) / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта, УГТУ, 2013. - 369 с. - С.120-123. - 0,22 д.а.

  Бобров Є.А. The trends of the basic parameters of the energy strategy of Ukraine up to 2030 in the context of energy security / Є.А. Бобров // Наукові вісті Далівського університету. Електронне наукове фахове видання. - 2013. - №1(9). - 0,39 д.а.

  Бобров Є.А. Особливості енергетичної політики та енергетичної безпеки Російської Федерації / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2013. - №1 (26) - С.103-109 - 0,76 д.а.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека держави: [монографія] / Є.А. Бобров. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", 2013. - 308 с.

  Бобров Є.А. Аналіз передумов формування та оцінка сучасного стану енергетичної безпеки України / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 33. - 2013. - С. 4-12.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека в системі категорій економічної безпеки / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 29. - К., 2012. - 171 с. - С. 4-11. - 0,96 д.а.

  Бобров Є.А. Концептуальні підходи до визначення поняття "енергетична безпека" / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №2. - С. 70-75. - 0,66 д.а.

  Бобров Є.А. Сучасна енергетична політика України та її вплив на енергетичну безпеку держави / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 30. - К., 2012. - 217 с. - С. 4-12. - 0,65 д.а.

  Бобров Є.А. Підходи до оцінки потенціалу енергетичної безпеки держави / Є.А. Бобров // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. Електронне наукове фахове видання. - 2012. - №1 - С. 57-71. - 0,96 д.а.

  Бобров Є.А. Цільова координація інвестиційної діяльності у забезпеченні енергетичної безпеки держави/ Є.А. Бобров // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Електронне наукове фахове видання - 2012. - №2. - С.164-171. - 0,46 д.а.

  Бобров Є.А Аналіз проектів традиційної та нетрадиційної енергетики в забезпеченні енергетичної безпеки України / Є.А. Бобров // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2012. - №9. - С.15-23. - 0,75 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз досягнення основних показників Енергетичної стратегії України в контексті забезпечення енергетичної безпеки країни. / Є.А. Бобров // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирев (головний редактор, голова редколегії) та ін. - Київ; Буча: Міленіум, 2012. - Вип. 1, B. - XVI + 470 с. - С. 497-505. - 0,29 д.а.

  Бобров Є.А. Перспективи у забезпеченні енергетичної безпеки держави / Є. А. Бобров // Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжн. науково.-практ. конф., Київ, 29 листопада 2012 р. - 0,13 д.а.

  Бобров Е.А. Перспективы развития энергетики в контексте обеспечения энергетической безопасности / Е.А. Бобров //Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе : материалы региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученных и специалистов / отв. ред. А.Л. Портнягин. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012 г. - 280 с. - С. 48-51. - 0,25 д.а.

  Бобров Е.А. Развитие возобновляемых источников энергии для оптимизации энергетической безопасности регионов / Е.А. Бобров // Проблемы инновационного развития территории: междисциплинарный поход: материалы науч-практ. конф. (Пермь, 25 - 26 октября 2012 г.) / НВО ВПО "Зап.-Урал. ин-т экономики и права". - Пермь, 2012. - Ч.І. - 642 с. - С.237-243. - 0,27 д.а.

  Бобров Є.А. Сучасна енергетична політика України та її вплив на енергетичну безпеку держави / Є.А. Бобров // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : міжнародна науково-практична конференція, 7-9 вересня 2012 року, Борислав: збірник тез доповідей / Міністерство палива та енергетики України, НАК "Нафтогаз України", НАНУ, Українська нафтогазова академія, Спілка геологів України, НУ "Львівська політехніка", ІФНТУ. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 78. - 0,11 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз досягнення основних показників Енергетичної стратегії України в контексті забезпечення енергетичної безпеки країни / Є. Бобров // Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи", 18 травня 2012 року. - Умань: 2012. - 161с. - С. 27-29. - 0,16 д.а.

  Бобров Є.А. Питання енергетичної безпеки в умовах сучасного світу / Є. Бобров // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали ІІ Міжнародн. науково-практ. конф., Буча, 18-19 квітня 2012 р.: Тези доп.: - Буча: УГІ. - 2012. - 115 с. - С. 19-21. - 0,28 д.а.

  Бобров Е.А. Перспективы обеспечения энергетической безопасности государств / Е. Бобров // Рассохинские чтения [Текст]: материалы IV межрегионального научно-практического семинара (3-4 февраля 2012 г.) / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта, УГТУ, 2012. - 421 с. - С.157-161. - 0,41 д.а.

  Бобров Е.А. Развитие возобновляемых источников энергии для оптимизации энергетической безопасности / Е.А.Бобров // Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику. Материалы Международной научно-практической конференции (30 октября 2012 года). Тюмень: Тюменский государственный университет, ООО "ИПЦ "Экспресс". 2012. - 671 с. - С.62-66. - 0,29 д.а.

  Бобров Є.А. Діяльність неконтрольованих інвестиційних схем в умовах сучасного фінансового ринку. - Фінанси України. - 2012. - №11. - С.79-84. - 0,56 д.а.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека у формуванні економічної безпеки США / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 31. - К., 2012. - 183 с. - С. 4-12. - 0,63 д.а.

  Бобров Є.А. Енергетична складова у формуванні економічної безпеки: досвід Китаю / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №4. - С.168-173. - 0,52 д.а.

  Бобров Є.А. Значення енергетичної безпеки у формуванні економічної безпеки Європейського Союзу / Є.А. Бобров // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. - 2012. - №1 (31) - С.163-172. - 1,12 д.а.

  Бобров Є.А. Метод когнітивного моделювання для аналізу енергетичної безпеки держави/ Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 32. - Т.2. - К., 2012. - 323 с. - С. 45-51. - 0,4 д.а.

  Бобров Є.А. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки / Є.А. Бобров// Економіка України. - 2012. - №4. - С. 80-85. - 0,36 д.а.

  Бобров Є.А. Сучасні завдання Національної газової спілки України / Г.М. Бабієв, Є.А. Бобров // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України: міжнародна науково-практична конференція, 7-9 вересня 2012 року, Борислав: збірник тез доповідей / Міністерство палива та енергетики України, НАК "Нафтогаз України", НАНУ, Українська нафтогазова академія, Спілка геологів України, НУ "Львівська політехніка", ІФНТУ. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 79. - 0,11 д.а.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні : колективна монографія/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.

  Бобров Є.А. Перспективи розвитку енергетики в контексті забезпечення енергетичної безпеки / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 28: у 2-х т. - К., 2011. - Т.2 - 137 с. - С. 4-11. - 0,61 д.а.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека держави: виникнення феномену, сучасний стан, перспективи розвитку / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2011. - №1(58). - С. 134-144. - 0,62 д.а.

  Бобров Є.А. Перспективи у забезпеченні енергетичної безпеки держави/ Є. Бобров // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали наук. - практ. інтернет-конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студ. (17-18 лист. 2011 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: ПФ "Смарагди", 2011. - 294 с. - С. 10-12. - 0,14 д.а.

  Бобров Є.А. Світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки держави / Є. Бобров // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29 квіт. 2011 р. / ТКІ.; Ред. Мартинюк В.Ф. та інші., ТКІ, 2011. - 344 с. - С. 204-206. - 0,14 д.а.

  Бобров Е.А. Функционирование объектов газораспределительных сетей ведущих стран мира / Е.А. Бобров. - К.: НГСУ, 2011. - 149 с. - 6,3 д.а.

  Бобров Є.А. Відновлювана енергетика у забезпеченні енергетичної безпеки держави / Є. Бобров // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVI Міжн. науч.-практ. конф. (24-25 трав. 2011 р.) / відп. ред. Л.Г. Лілич. - Луцьк: Волин. Мистецка агенція "Терен", 2011. - 348 с. - С. 116-118. - 0,12 д.а.

  Бобров Е.А. Перспективы развития энергетики / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №10. - 2010. - С. 24-29. - 0,55 д.а.

  Бобров Е.А. К вопросу существования газовой ОПЕК / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №2. - 2010. - С. 32-34. - 0,35д.а.

  Бобров Е.А. Развитие экологических технологий в ЕС / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010. - №3. - С. 32-34. - 0,24 д.а.

  Бобров Е.А. Системный подход к возобновляемой энергетике / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010 - №8. - С. 52-56. - 0,56 д.а.

  Бобров Е.А. Тенденции газового рынка / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010. -№4. - С. 62-64. - 0,27 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз необхідності та можливості використання державно-приватного партнерства в Україні / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 24. - К., 2010. - 165 с. - С. 11-18. - 0,62 д.а.

  Бобров Е.А. Результаты встречи министров энергетики G8 / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №4. - 2009. - С. 58. - 0,15 д.а.

  Бобров Є.А. Природа та форми прояву валютного ризику / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 19. - К., 2009. - 271 с. - С. 69-76. - 0,52 д.а.

  Бобров Є.А. Розбудова інвестиційної стратегії регіону / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". - Вип. 20. Т ІІ. - К., 2009. - 286 с. - С. 154-162. - 0,53 д.а.

  Бобров Є.А. Бабієв Г.М., Роль біологічних палив в забезпечені паливно-енергетичних ресурсів в Україні / Г. Бабієв, Є. Бобров // Біопаливо. Україна - 2008. Матеріали Міжнарод. наук.-пром. конф., м. Київ, 2-4 квіт. 2008 р. - 0,1 д.а.

  Бобров Е.А. Перспективы разработки арктических территорий. / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №7. - 2008. - С. 30-31. - 0,12 д.а.

  Бобров Е.А., Зубаиров Н. Что заменит дорожающую нефть / Е.А. Бобров, Н. Зубаиров// Фокус. - 2008. - №29. - С. 18-20. - 0,2 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз причин виникнення світової фінансово-енергетичної кризи та її вплив на економіку України / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2008. - №12. - С.33-43. - 0,58 д.а.

  Бобров Є.А. Аналіз тенденцій розвитку фінансово-енергетичного ринку країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2008. - №7. - С.92-101. - 0,56 д.а.

  Бобров Є.А. Макроекономічне середовище діяльності комерційних банків в контексті глобалізаційних процесів / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок", вип. 18, в 4-х томах, том 3 "Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття". - 2008. - С.135-144. - 0,67 д.а.

  Бобров Є.А. Невуглеводнева енергетична політика України в світовому контексті / Є.А. Бобров // Економіка України. - 2008. - №8. - С. 68-79. - 0,69 д.а.

  Bobrov Y. Finance: Reader /Y. Bobrov. - K.: Krok University, 2008. - 244 p.

  Бобров Є. А. Аренсібіа І. Гонсалес, Порівняльний аналіз енергетичної безпеки ЄС та України / І. Аренсібіа Гонсалес, Є. Бобров. - К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, Група енергетичної політики. 2007. - 33 с. - 2,28 д.а. Внесок автора: дослідження нафтогазового сектору та сектору відновлюваної енергетики.

  Bobrov Yevgeniy. Arencibia I?igo Gonz?lez, Bobrov Yevgeniy. EU and Ukraine Security of Energy Supply. Comparative Analysis. UNDP Blue Ribbon Analytical and Advisory Centre. Energy Policy Team. 2007. - 2,28 д.а.

  Бобров Е.А. Биотопливо наступает на нефть? О необходимости развития источников энергии альтернативных нефти / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №5. - 2007. - С.26-34.- 0,72 д.а.

  Бобров Е.А. Европейский союз начал глобальную научно-техническую революцію / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №3. - 2007. - С. 66-67. - 0,21 д.а.

  Бобров Е.А. Исследование ООН о развитии альтернативных источников получения энергии из биомассы / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №5. - 2007. - С. 76-77. - 0,18 д.а.

  Бобров Є.А. Особливості розміщення акцій українських енергетичних компаній на закордонних фондових біржах / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2007. - №11. - С.73-85. - 0,74 д.а.

  Бобров Є.А. Реалізація проектів спільного впровадження як одного з механізмів Кіотського протоколу / Є.А.Бобров // Нефть и газ. - №1. - 2007. С. 54-62. - 0,52 д.а.

  Бобров Є.А. Ринок фінансових послуг і його місце у структурі фінансового ринку / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2007. - №4. - С. 88-94. - 0,39 д.а.

  Бобров Е.А. Возможности привлечения инвестиций в газотранспортную систему Украины путем использования механизмов Киотского протокола / Е.А. Бобров // Энергетическая политика Украины. - №2 (66). - 2006. - С. 15-17. - 0,48 д.а.

  Бобров Е.А. Стратегии внедрения системы управления выбросами парниковых газов в корпоративную политику / Е.А. Бобров // Энергетическая политика Украины. - №3-4 (67-68). - 2006. - С. 13-17. - 0,63 д.а.

  Бобров Є.А. Доступ до фінансових ресурсів для суб'єктів малого і середнього бізнесу/ Є. Бобров // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (3-5 черв. 2005 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. - 794 с. - С.543-545. - 0,17 д.а.

  Бобров Є.А. Застосування імітаційного моделювання для оцінки ефективності економічних механізмів розподілу фінансових ресурсів / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2005. - №1 (30) - С.114-122. - 0,52 д.а.

  Бобров Є.А. Гарантування кредитів для малого бізнесу / Є.А. Бобров // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2004. - №71. - С.31-32. - 0,23 д.а.

  Бобров Є.А. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2004. - №15. - С.132-135. - 0,53 д.а.

  Бобров Є.А. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. - Вчені записки, вид. ін-ту "Крок". - 2004. - №11. - С.5-9. - 0,46 д.а.

  Бобров Є.А. Проектне фінансування як один з напрямів розвитку кредитування малого бізнесу / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ - 2004. - №1-2(24-25). - С.114-122. - 0,62 д.а.

  Бобров Є.А. Розвиток малого підприємництва та форм його фінансової підтримки / Є. Бобров // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (4-5 черв. 2004 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. - 247 с. - С.132-134. - 0,18 д.а.

  Бобров Є.А. Сучасний стан та перспективи розвитку кредитування малого бізнесу / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2004. - №1. - С.103-108. - 0,46 д.а.

  Бобров Є.А. Пенсійна реформа в Україні. / Є.А. Бобров // Соціальні проблеми сучасної України. - К.: Молодіжна альтернатива. 2001. - № 2. - С. 20-30.

  Бобров Є.А. Лібералізація та дерегуляція фінансового сектору Європейського союзу //Фінанси України. - 2000. - № 11. - С. 134-137.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Бобров Євгеній Анатолійович