Ткаленко Світлана Іванівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Ткаленко Світлана Іванівна

кабінет 413

(+38 044) 456-71-91, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека / інвестиційного регулювання в умовах модернізації економіки / співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / міжнародні стратегії економічного розвитку
 
 

Ткаленко Світлана Іванівна

 • доктор економічних наук (2019 р.)

Освіта

 • 2019 р. – доктор економічних наук спеціальність 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
 • 2005 р. – доцент кафедри міжнародної економіки
 • 2002 р. – кандидат економічних наук спеціальність 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»
 • 1996 р. – Київський університет ім. Т.Г.Шевченко / менеджмент у виробничій сфері

Професійна кар'єра

 • професор кафедри європейської економіки і бізнесу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • аспірантура в Науково-дослідному фінансовому інституті при Міністерстві фінансів України;
 • захист дисертації в КІМО КНУ ім. Т.Г. Шевченка;
 • викладач у Фінансово-економічному інституті (м. Ірпінь);
 • економіст на Виробничому підприємстві (м. Київ);
 • доцент кафедри міжнародної економіки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
 • доцент кафедри європейської інтеграції ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана;
 • підвищення кваліфікації у міжнародних установах.
 
 

Публікації

  Formalization of the influence of exogenous and endogenous processes on the financial activities of agribusiness enterprises / Ihor Rumyk, Tetiana Galetska, Oleks Klymchuk, Svitlana Tkalenko, Zhanna Derii, // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2024. - Т. 1. - № 54. - С. 282-294. - DOI 10.55643/fcaptp.1.54.2024.4227.
file:///C:/Users/library/Searches/Downloads/4227_282-294.pdf

  The Impact of Trade Openness on Economic Growth: The Case of Ukraine / S. Tkalenko, A. Duka, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // The Implementation of Smart Technologies for Business Success and Sustainability/Edit. A. Hamdan (eds). - Springer Cham, 2023. - Pp. 521-533. - ( Series Title: Studies in Systems, Decision and Control. Vol 216). - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-10212-7_43
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10212-7_43

  Ткаленко С.І. Роль якості продукції у зростанні зовнішньої торгівлі фармацевтичними виробами в сучасних умовах / С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 43-49. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-43-49.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/481/520

  Foreign direct investments and economic growth in the post-covid-19 period: a causality analysis for Ukraine / S. Tkalenko, Z. Derii, N. Butenko, H. Makedon, O. Semchenko-Kovalchuk // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2022. - Т. 3. - № 44. - С. 357–-366. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3665
https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3665

  Ткаленко С.І. Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності в умовах забезпечення сталого розвитку / С. І. Ткаленко // Юність науки - 2022: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 15-16 травня 2022 р.). - Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. - С. 19-20. - URL: https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2022/09/yunist-nauky-2022-18.08-2.pdf
https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2022/09/yunist-nauky-2022-18.08-2.pdf

  Ткаленко С.І. Вплив діджиталізації на глобальний фінансовий ринок / С. І. Ткаленко // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 12 травня, 2022 р.). - Чернівці: НУ ім.Юрія Федьковича, 2022. - С. 249-253

  Ткаленко С.І. Особливості сучасного розвитку і використання експортного потенціалу України / С.І. Ткаленко // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 418-450. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Ткаленко С.І. Проблеми розвитку та перспективи експортного потенціалу України / С.І. Ткаленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/807
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/807

  Litvin N. Prospects for attracting European investment in Ukraine's economy / N. Litvin, S. Tkalenko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021) . Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/338
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/338

  Tkalenko S. Ukraine's investment cooperation with the EU: problems and prospects in modern conditions of economic development / S. Tkalenko // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 1(5). - Рp. 4-11. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/issue/view/7/18

  Social and economic component of strategic business development in the conditions of information economy: case of Ukraine / S. Tkalenko, Z. Derii, S. Zakharin, M. Zakharina, P. Viblyi// Advances in Digital Science (ICADS 2021). - Springer, 2021. - Pp. 390-402. - https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-71782-7_34
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-71782-7_34

  Financial and legal regulation of blockchane technology: status and prospects of cryptovolute use / V. Tipanov, A. Drachov, S. Tkalenko, T. Mirzodaieva, L. Syerova// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т. 2. - № 37. - С. 72-83. - URL:https://doi.org/10.18371%2Ffcaptp.v2i37.229698
https://doi.org/10.18371%2Ffcaptp.v2i37.229698

  Tkalenko S. Empirical analysis of exports of organic agricultural food products of Ukraine / S. Tkalenko, T. Melnyk, L. Kudyrko // Baltic Journal of Economic Studies. - 2021. - Vol. 7. - № 3. - Pp. 177-186. - URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-177-185
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-3-177-185

  Ткаленко С.І. Банківська діяльність в умовах фінансової глобалізації / С. І. Ткаленко, В. В. Тіпанов // Економічний аналіз. - 2021. - Т. 31. - № 1. - С. 211-217. - URL:https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1862
https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1862

  Ткаленко С.И. Приоритетные направления инвестиционных вложений на территориях Украины / С. И. Ткаленко // Proceedings of the International Scientific-Practical Conference Dedicated to the 98th Birthday Anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev (Baku, May 6, 2021). Баку, 2021

  Ткаленко С.І. Інвестиційне співробітництво України з країнами ЄС / С. І. Ткаленко // Економіка, фінанси, облік та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 лютого 2021 р.): у 2 ч. Ч.1. - Полтава: ЦФЕНД, 2021. - С. 11-13. - URL: http://www.economics.in.ua/2021/03/1.html
http://www.economics.in.ua/2021/03/1.html

  Ткаленко С.І. Складові інвестиційної стратегії України у глобальному середовищі / С. І. Ткаленко // Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Мукачево, 24 березня 2021 р). - Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. - С. 243-245. - URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8105?show=full
http://dspace.msu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8105?show=full

  Ткаленко С.І. Ефекти міжнародної торгівлі в умовах глобалізації / С. І. Ткаленко // Модернізація економіки: теоретичні засади та практика реалізації: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 січня 2021 року). - Запоріжжя:ГО «СІЕУ», 2021. - С. 97-99

  Foreign direct investments in the economic growth of the open economy of Ukraine / V. Rokocha, S. Tkalenko, N. Sukurova, A. Honcharova, O. Murashko // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т.3.-№38. - С.111-124. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237429
https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3317

  Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis / S. Tkalenko, N. Sukurova, L. Kudyrko, N. Litvin // Comprehensible Science - ICCS 2020. - 2021. - Vol.186. - Pp. 43-60. - DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-66093-2_5
https://www.springer.com/gp/book/9783030660925?utm_campaign=bookpage_about_buyonpublisherssite&utm_medium=referral&utm_source=springerlink

  Tkalenko S. Macroeconomic factors influencing the development of Ukraine's foreign trade / S. Tkalenko, T. Melnyk, L. Kudyrko // Baltic Journal of Economic Studies. - 2020. - V. 6. - No. 3. - P. 143-156. - DOI https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-143-155

  Tkalenko S. Model of investment security of the national economy in the conditions of digitalization: case of Ukraine / S. Tkalenko // MIND Journal. - 2020. - № 9.
https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-20/model_of_investment_security_of_the_national_economy_in_the_conditions_of_digitalization_-_case_of_ukraine.pdf

  Tkalenko S. The influence of FDI on sustainable economic development of Ukraine in terms of global digitalization / S. Tkalenko, N. Sukurova // Journal of Digital Science. - 2020. - V. 2. - Iss. 1. - P. 40-54. - DOI DOI: 10.33847/2686-8296.2.1_4)

  Тіпанов В.В. Пріоритети розвитку глобального ринку зброї / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко // Modern scientific researches. International periodic scientific journal. - 2020. - № 14. Pat 2. - Pp. 12-20. - URL: https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr14-02/msr14-02
https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr14-02/msr14-02

  Tkalenko S. Ways and directions of strengthening international investment cooperation between Ukraine and the EU / S. Tkalenko // International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020).- URL: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF/paper/view/177
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF/paper/view/177

  Tkalenko S. Determinants of the Foreign Direct Investments in Terms of Digital Transformation of the Ukrainian Economy / S. Tkalenko, N. Sukurova, A. Honcharova // Digital Science 2019. DSIC 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing / eds. T. Antipova, A. Rocha. - Springer, Cham, 2019. - V. 1114. - P. 148-164.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37737-3_14

  Ткаленко С.І. Правова характеристика поняття "економічний суверенітет" у контексті забезпечення економічної безпеки України / С. І. Ткаленко // Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності в контексті забезпечення економічної безпеки України: монографія/Д. Г. Мулявка, А. М. Лисеюк, Л. А. Гарбовський та ін . - Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. - С. 25-40

  Tokar V. Economic security of Ukraine within threats resulting from Russian Federation policy / V. Tokar, S. Tkalenko // Security and Russian Threats: monography / ed. M. Banasik, P. Gawliczek, N. Rogozinska. - Kielcach: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019. - P. 141-151

  Ткаленко С.І. Оцінка ефекту впливу макроекономічних факторів на залучення європейських інвестицій в Україну / С. І. Ткаленко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2019. - № 1(69). - С. 219-227

  Тіпанов В.В. Міжнародна контрактна справа: навчальний посібник / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко, Ю. М. Солодковський. - Київ: КНЕУ. - 2019. - 237 c.

  Сіка Е. Модель інвестиційної безпеки економіки України в євроінтеграційному векторі розвитку / Е. Сіка, С. Ткаленко, Р. Любачівська // Міжнародна економічна політика. - 2019. - № 2(31). - С. 101-119.
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/32106/2019_4_Ska_T_L.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Тіпанов В.В. Ключові чинники формування національних інноваційних систем / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 4(56). - С. 213-218
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/10/42

  Ткаленко С.І. Стратегія інвестиційної безпеки національної економіки в умовах євроінтеграційного вектору розвитку / С. І. Ткаленко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2019. - № 2. - С. 62-68

  Токар В.В. Інвестиційна безпека в умовах фінансової глобалізації / В. В. Токар, С. І. Ткаленко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 1(53). - С. 197-205
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/165/186

  Дерій Ж.В. Модель інвестиційної безпеки України в умовах євроінтеграції / Ж. В. Дерій, С. І. Ткаленко. // Фінансові дослідження. - 2018. - № 2

  Ткаленко С.І. Біоекономіка як пріоритетний напрям сталого розвитку / С. І. Ткаленко // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 48-54.

  Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека: теорія, методологія, практика: монографія / С. І. Ткаленко; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2018. - 285 с
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/32110/mon_Tkalenko.pdf?sequence=1

  Ткаленко С.І. Глобальні виклики соціальної сфери: досвід Європейського Союзу // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2017 року).- К.: КНЕУ, 2017.- С.32-34
https://kneu.edu.ua/userfiles/Department_of_Administration_and_Marketing_Personn/kuprpers/2017%2005/17_5318.pdf С.32-34

  Ткаленко С.І. Теоретичні і практичні аспекти в процесі викладення фахових магістерських дисциплін на сучасному етапі розвитку освіти в Україні // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи: збірників матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (2 червня 2017 року).- К: Терен,2017.-С.315-318

  Ткаленко С.І. Кластерізація малого та середнього бізнесу: досвід Європейського Союзу // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки: матеріали виступів Всеукраїнського молодіжного економічного форуму з міжнародною участю (в онлайн форматі) (27 квітня 2017 року). - Житомир: ЖДТУ, 2017. - С.206-208

  Ткаленко С.І. Масштаби і глибина глобалізації економіки України / С.І. Ткаленко//Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - №17. - С.99-102

  Ткаленко С.І. Міжнародний ринок капіталів: перспективи розвитку // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р) - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство". - С. 189-190

  Ткаленко С.І. Пріоритетні напрямки стійкої конкурентоспроможної національної економіки //Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: зб.праць XIIІ (XXV) Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 березня 2017 р.). - К: НТУУ КПІ, 2017. - С. 36

  Ткаленко С.І. Соціально-економічна нерівномірність в умовах глобалізації //Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2017 року) - К:КНЕУ,2017 - С.195-198

  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародного ринку капіталів в сучасних умовах розвитку світової економіки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - №1 (16) - 2017. - С.103-109

  Ткаленко С.І. Інвестиційно-інноваційна модернізація економіки України на сучасному етапі / С. І. Ткаленко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 2(1). - С. 16-21

  Мікула Н.А. Єврорегіональне співробітництво України та ЄС / Н.А. Мікула, С.І.Ткаленко // Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс]: підручник / за ред. В. І. Чужикова. К.: КНЕУ, 2016. - С. 402-412.

  Gluschenko S. Threats and benefits of exchange rate regimes for Ukrainein terms of European integration/ Svitlana Gluschenko,Svitlana Tkalenko // Baltic Journal of Economic Studies.- 2016.- Vol.2, No.2 .- P.32-40
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2016-2-2-32-39

  Ткаленко С.І. Кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу / С. І. Ткаленко, Ю. О. Жулід-Христосенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 4. - С. 86-92

  Ткаленко С.І. Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України / С. І. Ткаленко, Р. З. Любачівська // Проблеми економіки. - 2015. - № 1. - С. 37-42.

  Ткаленко С.І. Єврорегіональне співробітництво України та ЄС / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. - 2015. - № 1. - С. 148-152

  Ткаленко С.І. Європейська регіональна політика: основні засади регулювання / С. І. Ткаленко, В. В. Пархоменко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. - 2015. - № 2. - С. 46-52

  Ткаленко С.І. Вплив інтеграційних процесів ЄС на стратегічний розвиток України в умовах глобалізації / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2015. - Вип. 2(1). - С. 193-199

  Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції: навч. посіб. / В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко, О. Лук'яненко, С. Ткаленко [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Чужикова В. І. ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2015. - 231 с.
http://irbis.kneu.edu.ua/cgi-bin/ecgi64/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=16431847si8t7920415&Image_file_name=EDUC_PRACT%5C33M%5Cprakt_proved_trening_evrop_integr_14.pdf

  Ткаленко С.І. Європейський проектний менеджмент. Практикум: навч. посіб. / С. І. Ткаленко; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 192 с.

  Ткаленко С.І. Європейський проектний менеджмент: навч. посіб. / С. І. Ткаленко, Л. П. Петрашко. - Київ : КНЕУ, 2014. - 412 с.

  Ткаленко С.І. Соціальне інвестування в контексті корпоративної соціальної відповідальності: український акцент / С. І. Ткаленко // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014. - Вип. 9. - С. 254-257

  Ткаленко С.І. Вплив ТНК на економічну безпеку і суверенітет України / С. І. Ткаленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 5(1). - С. 223-226

  Ткаленко С.І. Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України/ С.І. Ткаленко // Стратегія економічного розвитку України. - 2014.- С.47-52

  Ткаленко С.І. Соціально-економічна складова стратегічного розвитку бізнесу в умовах інформаційної економіки/ С. І. Ткаленко //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2014. - № 10. - С. 21-25

  Ткаленко С.І. Поглиблення співпраці України та ЄС в контексті перспектив розвитку взаємовідносин і євроінтеграції / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Ужгородського університету: серія «Економіка»: зб. наук. пр. - 2013.- Вип. 2(39). - С. 257–262

  Ткаленко С. Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів / С. Ткаленко // Міжнародна економічна політика. - 2013. - Вип. 1. - С. 101-122.

  Ткаленко С.І. Необхідність створення нового міжнародного економічного порядку для інформаційної економіки / С. І. Ткаленко // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - С. 230–235.

  Tkalenko S. Social investment in business as a basis of modernization of economy of the countries in the conditions of globalization/ S. Tkalenko //Economics and Culture.- 2012. -Vol. 5.- Р. 89-101.

  Tkalenko S. Modernization of the investment sector under the conditions of globalization and uneven development in the world/ S.Tkalenko // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy: Modernizacja dla spojnosci spoleczno-ekonomicznej w czasach kryzysu/ Redakcja naukowa: Prof. zw. dr hab. Michal Gabriel Wozniak. Rzeszow Poland, 2012.- № 25.- P. 40-50.

  Ткаленко С.І. Імперативи глобальних інтеграційних процесів та їх вплив на стратегії регіонального бізнесу / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. - 2012. - № 1. - С. 264-268.
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/6798/Tkalenko_3.pdf?sequence=3&isAllowed=y

  Ткаленко С.І. Парадигма інвестиційного регулювання в умовах модернізації економіки України / С.І. Ткаленко //Формування ринкової економіки. Спец. випуск: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: у 2 ч. -2012.-Ч. 1.- С. 560-671.

  Ткаленко С.І. Інвестиційна стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Ткаленко С. І. // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право .- 2011. – № 2. – С. 207–212.
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4242

  Ткаленко С.І. Глобалізація і відкрита економіка України: європейський інтеграційний вектор / С. І. Ткаленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2011. - № 3/4. - С. 43-49

  Ткаленко С.І. Інвестиційна складова стратегічного розвитку України в контексті забезпечення національнї безпеки / С. І. Ткаленко // Стратегія розвитку України. - 2011. - Т. 2. - № 4. - С. 246-250.
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/22715/4680.pdf?sequence=1

  Ткаленко С.І. Інвестиційна політика України в контексті забезпечення економічної безпеки / С. І. Ткаленко // Сборник научных трудов SWorld. - 2011. - Т. 16. - № 3. - С. 38-41

  Ткаленко С.І. Вплив глобалізації на розвиток світового ринку прямих іноземних інвестицій: місце України/ С.І. Ткаленко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. - 2011. Спец. вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: у 2 ч.- Ч. 2.- С. 478-487.

  Ткаленко С.І. Стратегічний розвиток України в контексті європейського вибору/ С.І. Ткаленко // Сучасна українська політика. Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. - 2011.- С. 239-245.

  Ткаленко С.І. Європейський інтеграційний вектор України в системі національної економічної безпеки / С.І. Ткаленко // Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / Д.Г. Лук’яненко [та інш]; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненко та А.М. Поручника.- К.:КНЕУ, 2011.- С.400-415
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11648/resur_model.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Науково-інноваційні детермінанти викладання «Європейської інтеграції» / В. І. Чужиков, О. А. Федірко, С. І. Ткаленко [та ін.] // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. (12 квіт. 2011 р.) : у 2 т. – Київ : КНЕУ, 2011. – Т. 1. – С. 280–287.
https://core.ac.uk/download/pdf/32613601.pdf

  Tkalenko S.I. A social model of Ukraine is in the conditions of the European strategic orientation and development: social investing / S. I. Tkalenko. - Київ: КНЕУ, 2011. - С. 252-254

  Ткаленко С.І. Вплив державного боргу на економічну безпеку України / С. І. Ткаленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2010. - № 29. - С. 178-181

  Ткаленко С.И. Неравномерность развития мирового хозяйства как вызов экономической безопасности / С.И. Ткаленко //Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию: кол. монография: в 2-х тт. / под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, В.А. Плотникова. -СПб.: Астерион, 2010.- Т.2. - С.116-123

  Ткаленко С.І. Зовнішньоторговельна безпека як складова національної економічної безпеки України/ С. І. Ткаленко //Зовнішня торгівля: право та економіка.- 2010. - № 2. - С. 34-38

  Ткаленко С.І. Економічна безпека в контексті розвитку держави і суспільства / С. І. Ткаленко // Системи обробки інформації. - 2010. - № 3. - С. 164-165

  Ткаленко С.І. Інвестиційна безпека в умовах глобалізації фінансових потоків / С. І. Ткаленко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2010. - № 1. - С. 282-291

  Ткаленко С.І. Новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека / С. І. Ткаленко // Вісник ТНЕУ. - 2010. - № 4. - С. 122-128.
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/21213/1/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1..pdf

  Ткаленко С.І. Тенденції світового ринку прямих іноземних інвестицій та їх вплив на інвестиційну безпеку України / С. І. Ткаленко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.- 2010.- №1. - С. 57-62

  Ткаленко С.І. Основні засади, специфіка та мотиваційна складова в процесі викладання дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» / С. І. Ткаленко // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. (2 лют. 2010 р.) : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, С. В. Степаненко, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Т. 1. – С. 319–321.

  Ткаленко С.І. Фінансова безпека України в умовах інформаційної економіки/ С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 20 т.2. - С. 250-259

  Ткаленко С.І. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації: злиття та поглинання / С. І. Ткаленко // МАҐІСТЕРІУМ. Економічні студії. - 2009. - Т. 35. - С. 44-46.
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14439/Tkalenko_Rozvytok_mizhnarodnoho_bankivskoho_biznesu.pdf?sequence=1

  Ткаленко С.І. Взаємодія банківського сектору України зі світовим фінансовим ринком/ С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 154-160

  Ткаленко С.І. Особливості розвитку франчайзингових мереж в умовах глобалізації/ С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2007. - Вип. 16. - С. 187-193

  Ткаленко С.І. Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 115 с

  Ткаленко С.І. Міжнародні економічні відносини: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С. І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 46 с

  Ткаленко С.І. Практикум з міжнародної інвестиційної діяльності: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С. І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 22 с

  Рокоча В.В. Економічний розвиток через ефект міжнародної торгівлі / В.В. Рокоча, С.І. Ткаленко // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - С. 39-53

  Ткаленко С.І. Міжнародна комерційна справа: навчальний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 73 с

  Ткаленко С.І. Методичні рекомендації до проходження практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності "Міжнародна економіка"/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 44 с

  Ткаленко С.І. Міжнародна комерційна справа (для іноземних студентів): навчальний посібник для самостійної роботи студентів/ С.І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 73 с

  Ткаленко С.І. Методичні рекомендації до проходження практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності "Міжнародна економіка" (для іноземних студентів)/ С. І. Ткаленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 44 с

  Ткаленко С.І. Тенденції міжнародної міграції капіталу в умовах глобалізаційного розвитку світової економіки/ С.І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2005. - Вип. 14. - С.184-191

  Ткаленко С.І. Світові інтеграційні процеси та їх вплив на товарні ринки / С. І. Ткаленко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2005. - Вип. 13. - С. 129-137

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Ткаленко С.І. Системи технологій: навчально-методичний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 43 с

  Ткаленко С.І. Перспективи міжнародної інвестиційної діяльності банківських структур в транзитивних економіках / С. І. Ткаленко //Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК".Серія "Економіка". - 2003. - Вип. 8. - С. 185-196

  Ткаленко С.І. Митна справа: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С.І. Ткаленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 34 с

  Ткаленко С.І. Глобалізація і тенденції ділової поведінки банків на світових фінансових ринках/ С.І. Ткаленко //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 262-270

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Ткаленко Світлана Іванівна