Інша інформація:
Андрєєва Віта Анатоліївна

кабінет 126

(+38 044) 455-56-90, вн. 148

Напрями наукових досліджень

 • стратегічний розвиток підприємства та оцінка майнового стану

Сфера наукових інтересів

 • оцінка майна, майнових прав та бізнесу в умовах невизначеності та сталого розвитку

Викладає

 • aspects of location choice / the strategies of enterprises development / social entrepreneurship / geopolitics and sustainable development / економіка підприємства / управління потенціалом підприємства / стратегічне управління підприємством / стратегія підприємства / потенціал і розвиток підприємства / економіка підприємства-ІІ / оцінка девелоперських проектів

Профілі

 
 

Андрєєва Віта Анатоліївна

 • кандидат економічних наук (2003 р.), доцент (2004 р.)

Освіта

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації №КР 04635922/000658-21 «Якість вищої освіти в контексті вимог акредитації освітніх програм: роль викладачів» (1 кредит ЄКТС від 31.05.2021 – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих)
 • Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ №13 від 28.01.2017
 • Сумський державний університет / Економіка підприємства / економіст (1998 р., з відзнакою)

Професійна кар’єра

 • з 2003 р. – Університет «КРОК», доцент
 • 1998–2002 рр. – Сумський державний університет, асистент, старший викладач

Особисті досягнення

 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2021 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2018 р.)
 • Подяка за участь у благодійній акції, Університет «КРОК» (2015 р.)
 • Почесна грамота, Університет «КРОК» (2014 р.)

Професійна діяльність

 • 14.05.2021 – участь в онлайн-грі щодо сталого розвитку «Мережі Глобального договору ООН в Україні», яка є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact
 • 05.03.2021 – участь в авторському семінарі-тренінгу «Інвестиційний менеджмент на серветці» кафедри теоретичної та прикладної економіки Університету «КРОК» спільно з «Асоціацією спеціалістів з нерухомості України» (АСНУ)
 • 29.01.2020 – Certificate of attainment in modern languages: English B2
 • 21-22.11.2019 р. – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна та вітчизняна практика вартісної оцінки активів та фінансового аудиту кредитних установ та інших суб’єктів господарювання»
 • 3.03.2019 – взяла участь у науково-практичному семінарі «Особливості проведення вартісної оцінки міноритарних часток власності та акцій при застосуванні механізмів SQUEESE-OUT та SELL-out» за участю Фонда державного майна України, Громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • 22.05.2018 р. – участь в авторському курсі «Деякі аспекти теорії фінансів стосовно оцінки бізнесу та цінних паперів» Міжнародного інституту бізнесу
 • 22.09. 2017 р. – участь у круглому столі Громадської організації фахівців оцінки «Оцінка майна для застави та реалізації банківськими установами»
 • з 2017 р. – член Асоціації фахівців оцінки (АФО)
 • 2017 р. – складено іспит на здобуття кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за напрямком «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах напрямку: 1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них. 1.2 Оцінка машин і обладнання. 1.3 Оцінка колісних транспортних засобів 1.4 Оцінка рухомих речей
 • 2016–2017 р.р. – Навчання в ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л» за напрямком «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
 • З 2014 р.–т.ч. – Працює за сумісництвом в ТОВ «Консалтингова компанія BFC» на посаді Директора по взаємодії з промисловими підприємствами.
 • 1998–2000 рр. – участь у роботі дослідницької групи Сумського державного університету «Екологічна економіка»

Здобута стипендія

 • стипендія Міністерства освіти і науки України для навчання в аспірантурі Сумського державного університету
 
 

Публікації

  Андрєєва В.А. Релевантна оцінка нерухомого майна в протидії економічній невизначеності / В.А. Андрєєва // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 206-221

  Красота О.В. Соціальне підприємництво яка інструмент соціальної інклюзії за умов економічної невизначеності / О.В. Красота, В.А. Андрєєва // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 257-271

  Черніченко К.С. Економічні наслідки перебування Української РСР у складі імперії СРСР 1922-1991 рр. / К.С. Черніченко, В.А. Андрєєва // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 70-72. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/494

  Андрєєва В.А. Управління ріелторським бізнесом в Україні / В.А. Андрєєва, Г.Г. Бондаренко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 102-106

  Structural modeling of the impact of bank nonperforming loans on the banking sector: the Ukrainian experience/ Eugenia Bondarenko, Olena Zhuravka, John O. Aiyedogbon , Ologunla Emmanuel Sunday, Vita Andrieieva // Banks and Bank Systems.-2020.-V.15.- Issue #2.- pp. 67-78

  Андрєєва В.А. Ринок земель сільськогосподарського призначення як інструмент залучення інвестицій / В. А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 140-146. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-140-146

  Андрєєва В.А. Критерії та індикатори стратегії розвитку фінансового сектору України / В. А. Андрєєва // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 8-21.

  Андрєєва В.А. Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого / В.А. Андрєєва, В. Рибальченко // Розвиток економічної науки видатними науковцями з української діаспори: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2020 року). - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2020. - С. 9-1

  Andrieieva V. The impact of academic integrity of higher education quality / V. Andrieieva // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Pp. 29-30.

  Андрєєва В.А. Фінансування девелоперських проектів як механізм функціонування ринку нерухомості / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 3 (59). - С. 24-29

  Андрєєва В.А. Управління персоналом підприємства / В.А. Андрєєва, О.В. Гайдамаха // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 123-127. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/104

  Андрєєва В.А. Науково-технічні аспекти створення девелоперських підприємств в Україні / В.А. Андрєєва, Л.М. Конвісарова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 128-133. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/110

  Андрєєва В.А. Стратегії управління витратами та їх застосування на підприємствах / В.А. Андрєєва, О.А. Дємков // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 167-169. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/72

  Андрєєва В.А. Механізми розробки стратегії розвитку малого підприємства / В.А. Андрєєва, С.Г. Мохорт // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 227-229. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/84

  Андрєєва В.А. Девелопмент інвестиційного проекту на ринку нерухомого майна України / В.А. Андрєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 321-322. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/141

  Андрєєва В.А. Управління бізнесом в ринкових умовах / В. А. Андрєєва, Г. Г. Бондаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 323-324. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/142

  Андрєєва В.А. Механізм організації діяльності управляючих компаній об'єднання співвласників багатокрвартирного будинку / В.А. Андрєєва, О.В. Ковтун // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 207-208. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/138

  Андрєєва В.А. Експортна стратегія України: реалії та перспективи / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". -2019. - №3 (55). - С. 15-19

  Андрєєва В.А. Стратегія управління витратами в забезпеченні діяльності підприємства / В.А. Андрєєва, Н.С. Шарафадінов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 496-498

  Андрєєва В.А. Фактори, що впливають на оцінку нерухомого майна / В.А. Андрєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 172-173

  Андрєєва В.А. Формування механізму управління капіталом на вітчизняних підприємствах / В.А. Андрєєва, А.В. Полонський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 499-502

  Андрєєва В.А. Роль Теофіла Окуневського у розвитку українського парламентаризму / В.А. Андрєєва, Р.В. Гутіков // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ -початку ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 р.). - Київ: Університет КРОК, 2019. - С. 8-9

  Андрєєва В.А. Участь Василя Стефаника в парламентських процесах на Галичині кінця ХІХ-початку ХХ ст. / В.А. Андрєєва, В.І. Гребеник // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ - початку ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 р.). - Київ: Університет КРОК, 2019. - С. 9-10

  Андрєєва В.А. Проблеми вартісної оцінки активів суб'єктів господарювання різних форм власності / В. А. Андрєєва // Міжнародна та вітчизняна практика вартісної оцінки активів та фінансового аудиту кредитних установ та інших суб'єктів господарювання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 2019 р.). - Київ, 2019. - С. 32-38

  Andrieieva Vita. Strategy of the cost definition for insurance of real estate objects / Vita Andrieieva // Світ економічної науки: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування (27 вересня 2018) Секція 1. Економіка та підприємництво. - 2018. - Вип. 7. - С. 6-9

  Research and methodological basis for ensuring the financial security of banks in Ukraine / Ievgen Balatskyi, Vita Andrieieva, Olesia Solodovnik, Volodymyr Lypchansky // Banks and Bank Systems . - 2018. - Volume 13, Issue №4. - P. 143-152 URL https://businessperspectives.org/author/vita-andrieieva

  Андрєєва В.А. Визначення ринкової вартості цінних паперів (корпоративних прав): коментарі та висновки / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018.- Вип. 49 . - С.73-80

  Андрєєва В.А. Креативні стратегії управління персоналом організації / А.А. Білошицька, В.А. Андрєєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.394-397

  Андрєєва В.А. Особливості оцінки нематеріальних активів підприємства / В.А. Андрєєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 21- 23

  Андрєєва В.А. Особливості процесу оцінки на ринку нерухомості / В.А. Андрєєва // Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня 2018 р.). У 3-х ч. Ч.1.- Полтава: ЦФЕНД, 2018.- С. 19-20

  Андрєєва В.А. Стратегічні засади оновлення продукції підприємства ПАТ "Яготинський маслозавод"/ Я.О. Животяга, В.А. Андрєєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 148-151

  Андрєєва В.А. Формалізація оцінки вартості нематеріальних активів підприємства / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК . Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 46. - С. 93-101

  Андрєєва В.А. Аллокаційні інновації в системі економічної безпеки підприємств України: інвестиційний вимір / В.А. Андрєєва // Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія: у 4-х т. Т.1. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки / за заг. ред.: О.В. Прокопенко, В.Ю. Школи, В.О. Щербаченко. - Суми: Триторія, 2017. - С. 236-247

  Андрєєва В.А. Підходи щодо оцінки земельно-ресурсного потенціалу: коментарі та висновки / В.А. Андрєєва//Актуальні питання реформування економіки країни: Міжнародна науково-практична інтернет -конференція економічного спрямування(2017-09-28).- Тернопіль:Наукова спільнота, 2017.-С.6-12

  Андрєєва В.А. Еколого-економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та інструменти забезпечення / В.А. Андрєєва // Теорія і практика сучасної економіки / Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції.- Черкаси: ЧДТУ, 2015. - С.55-57.

  Андрєєва В.А. Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 42. - С. 146-153

  Андрєєва В.А. Базові принципи та алгоритм розробки стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки регіону в мовах сталого розвитку / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 186-195

  Андрєєва В.А. Еколого-економічний формат інноваційного розвитку держави / В.А. Андрєєва // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2 : Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.] ; Наук. ред., проф. І.Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 111-125

  Андрєєва В.А. Сталий розвиток як умова еколого-економічної безпеки України / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 28-36

  Андрєєва В.А. Екологічний аспект реалізації інноваційної політики в Україні / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2011.- Вип. 28, .т. 2. - С. 90–98

  Андрєєва В.А. Управління інноваційними процесами малого та середнього підприємництва / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка". - 2011.- Вип. 26, Т.2. - С. 10-14

  Дишлюк Н.І. Методичні рекомендації та основні вимоги щодо виконання дипломних робіт для студентів спеціальності "Економіка підприємства" / Н.І. Дишлюк, В.А. Андрєєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 52 с. - Б. ц.

  Андрєєва В.А. Аналіз екодеструктивного стану земель лісового фонду/ В.А. Андрєєва // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: зб. наук. пр. - Умань, 2010. - С. 65-67.

  Андрєєва В.А. Становлення ПДВ на сучасному етапі розвитку економічних відносин / В.А. Андрєєва, О.М. Пєтухова // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: міжвузівська науково-практична конференція. (м.Буча, УГІ, 24 жовтня 2010 року). - Київ-Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. - С. 27-28.

  Андрєєва В.А. Трансформаційні процеси ресурсного потенціалу регіону: екологічний аспект/ В.А. Андрєєва // Проблеми ринкової трансформації економіки регіону: Міжнар. наук.-практ. конф.-Вінниця: Вінницький державний аграрний університет, 2010.

  Андрєєва В.А. Концепція розвитку діяльності комерційного банку в сфері оцінки заставного майна/ В.А. Андрєєва // Проблеми управління у сфері підприємництва: Матеріали ІІ Всеукр. міжвузів. наук.-практ. конф.(24 квітня 2008 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - Кн. І.- С.20-24

  Андрєєва В.А. Організація і методика економічного аналізу: навчальний посібник / В.А. Андрєєва, Г.І. Андрєєва. - Суми: ДВКЗ «УАБС НБУ», 2009. - 294 с.

  Андрєєва В.А. Аналіз розвитку екологічно-орієнтованої інноваційної діяльності промислових підприємств України / В.А. Андрєєва // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 18, Т. 3. - С. 12-21

  Андрєєва В.А. Управління ринковими ризиками комерційного банку / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 231-238

  Андрєєва В.А. Інноваційний простір України в умовах глобалізації / В.А. Андрєєва //Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 травня 2008 року).- Хмельницький: ХЕУ,2008.-С.4-8

  Андрєєва В.А. Управління інноваційною діяльності промислових регіонів України / В.А. Андрєєва //Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (22-24 травня 2008 р.).-Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-С.12-14

  Андрєєва В.А. Навчальні методики в умовах входження України в єдиний європейський простір вищої освіти / В.А. Андрєєва // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (22-24 квітня 2008 року). - Суми : СумДУ, 2008. - Ч. І. - С. 36-37.

  Андрєєва В.А. Проблеми формування інноваційної стратегії розвитку України / В.А. Андрєєва //Інноваційні стратегії підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки регіонів України: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конфереції студентів та молодих вчених (25 березня 2008).-Донецьк: ТОВ "ДЕГІ", 2008.-С.18-19

  Андрєєва В.А. Принципи регіональної інноваційної політики України в умовах євроінтеграційних процесів /В.А. Андрєєва //Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства: Тези Міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2008 р.).-Дніпропетровськ: ДДФА, 2008.-Т.1.-С.24-26

  Андрєєва В.А. Фінансові аспекти інноваційного розвитку України/ В.А. Андрєєва //Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених та студентів.-Тернопіль: ТНЕУ, 2008.-С.14-15

  Андрєєва В.А. Пріорітетні напрями розвитку екологічного підприємництва / В.А. Андрєєва // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції у 2-х книгах. Книга I. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С. 17-21

  Андрєєва В.А. Актуальні проблеми розвитку лісогосподарського підприємництва / В.А. Андрєєва // Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва: Матеріали наук.-практ. конф. (квітень 2006 р.) - К.:Унівеситет економіки та права «КРОК», 2006. - С. 12-16

  Андрєєва В.А. Застосування статистичних моделей при оцінці типових об’єктів нерухомості / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2005. - Вип. 14. - С. 37-40


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Андрєєва Віта Анатоліївна