Андрєєва Віта Анатоліївна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Андрєєва Віта Анатоліївна

кабінет 126

+380 (44) 455-57-12, вн. 148

Напрями наукових досліджень

 • стратегічний розвиток підприємства та оцінка майнового стану
 
 

Андрєєва Віта Анатоліївна

 • кандидат економічних наук (2003 р.), доцент (2004 р.)

Освіта

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації №КР 04635922/000658-21 «Якість вищої освіти в контексті вимог акредитації освітніх програм: роль викладачів» (1 кредит ЄКТС від 31.05.2021 – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих)
 • Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ №13 від 28.01.2017
 • Сумський державний університет / Економіка підприємства / економіст (1998 р., з відзнакою)

Професійна кар’єра

 • з 2003 р. – Університет «КРОК», доцент
 • 1998–2002 рр. – Сумський державний університет, асистент, старший викладач

Особисті досягнення

 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2021 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2018 р.)
 • Подяка за участь у благодійній акції, Університет «КРОК» (2015 р.)
 • Почесна грамота, Університет «КРОК» (2014 р.)

Професійна діяльність

 • 14.04.2022 – підвищення кваліфікації оцінювача: Фонд державного майна України. Посвідчення МФ №12597.
 • 21.06.2022 – участь у круглому столі «Inter-State Proceedings and Implications of Russia's Exclusion from the Council of Europe for Human Rights Protection in Ukraine» Королівської академії наук та мистецта Бельгії (RAASAB)
 • 14.05.2021 – участь в онлайн-грі щодо сталого розвитку «Мережі Глобального договору ООН в Україні», яка є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact
 • 05.03.2021 – участь в авторському семінарі-тренінгу «Інвестиційний менеджмент на серветці» кафедри теоретичної та прикладної економіки Університету «КРОК» спільно з «Асоціацією спеціалістів з нерухомості України» (АСНУ)
 • 29.01.2020 – Certificate of attainment in modern languages: English B2
 • 21-22.11.2019 р. – участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна та вітчизняна практика вартісної оцінки активів та фінансового аудиту кредитних установ та інших суб’єктів господарювання»
 • 3.03.2019 – взяла участь у науково-практичному семінарі «Особливості проведення вартісної оцінки міноритарних часток власності та акцій при застосуванні механізмів SQUEESE-OUT та SELL-out» за участю Фонда державного майна України, Громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • 22.05.2018 р. – участь в авторському курсі «Деякі аспекти теорії фінансів стосовно оцінки бізнесу та цінних паперів» Міжнародного інституту бізнесу
 • 22.09. 2017 р. – участь у круглому столі Громадської організації фахівців оцінки «Оцінка майна для застави та реалізації банківськими установами»
 • з 2017 р. – член Асоціації фахівців оцінки (АФО)
 • 2017 р. – складено іспит на здобуття кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за напрямком «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах напрямку: 1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них. 1.2 Оцінка машин і обладнання. 1.3 Оцінка колісних транспортних засобів 1.4 Оцінка рухомих речей
 • 2016–2017 р.р. – Навчання в ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л» за напрямком «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
 • З 2014 р.–т.ч. – Працює за сумісництвом в ТОВ «Консалтингова компанія BFC» на посаді Директора по взаємодії з промисловими підприємствами.
 • 1998–2000 рр. – участь у роботі дослідницької групи Сумського державного університету «Екологічна економіка»

Здобута стипендія

 • стипендія Міністерства освіти і науки України для навчання в аспірантурі Сумського державного університету
 
 

Публікації

  Analysis of financial statements as a business management tool / O. Panchenko, O. Balazyuk, T. Portovaras, V. Andrieieva, V. Kotkovskyy // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2024. - Vol. 14. - № 1. - Pp. 157-139.
https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140139/papers/A_31.pdf

  Андрєєва В.А. Модель "державного соціалізму" в Німеччині 1880-х - 1890-х рр. та роль Отто фон Бісмарка в реалізації соціальних реформ / В. А. Андрєєва, Д. А. Андрєєва // Історико-економічні дослідження 2024. Економічний націоналізм: історія ідеї та її реалізація в практиці різних країн: тези доповідей наукової конференції (16 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2024/paper/view/2169

  Андрєєва В.А. Інформаційне забезпечення процесів управління проєктами та вартістю компанії / В. А. Андрєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2219

  Андрєєва В. Оцінка збитків від пошкодження майна внаслідок військової агресії російської федерації в Україні / В. Андрєєва, М. Гофман // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 20-27. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-20-27.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/642/689

  Андрєєва В.А. Підприємницька та державотворча діяльність українців діаспори в США та Канаді у ХХ - ХХІ ст. / В. А. Андрєєва, А. Б. Тарасенкова // Історико-економічні дослідження 2023 "Українське підприємництво та українська ідентичність": матеріали наукової конференції (17 квітня 2023 року). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2023/paper/view/1480
https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2023/paper/view/1480

  Андрєєва В.А. Український підприємець Петро Яцик як організатор бізнесу та фундатор просвітницького проєкту в Україні 1990-х роках. / В. А. Андрєєва, Ю. О. Герасименко // Історико-економічні дослідження 2023 "Українське підприємництво та українська ідентичність": матеріали наукової конференції (17 квітня 2023 року). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2023/paper/view/1478
https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2023/paper/view/1478

  Андрєєва В.А. Descriptive models in evaluation financial potential of the enterprise / В. А. Андрєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1512
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1512

  Гринюк Н.В. Теоретико-методичні основи управління персоналом / Н. В. Гринюк, В. А. Андрєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1803

  Сергейко В.В. Економічне обґрунтування напрямів підвищення ефективності виробничої діяльності / В. В. Сергейко, В. А. Андрєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК". - 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1805

  Андрєєва В. Формування кадрової стратегії підприємства в умовах військового стану в Україні / В. Андрєєва, Н. Гринюк // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 47-51. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-47-51.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/643/665

  Andrieieva V. Relevant real estate appraisal in minimizing economic uncertainty in entrepreneurial activity / V. Andrieieva // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - Pp. 159-171. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-159-171

  Andrieieva V. Social entrepreneurship as a tool of social inclusion under the conditions of economic uncertainty / V. Andrieieva, O. Krasota // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - Pp. 199-210. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-199-210

  Андрєєва В.А. Сучасні тренди та прогнозування на українському ринку житлової нерухомості / В. А. Андрєєва, Т. Д. Кузнєцова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1289
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1289

  Андрєєва В.А. Методика оцінки фінансового потенціалу розвитку підприємства та напрямки її вдосконалення / В. А. Андрєєва, Д. О. Окунський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1212
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1212

  Черніченко К.С. Економічні наслідки перебування Української РСР у складі імперії СРСР 1922-1991 рр. / К.С. Черніченко, В.А. Андрєєва // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 70-72. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/494
https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/494

  Андрєєва В.А. Управління ріелторським бізнесом в Україні / В.А. Андрєєва, Г.Г. Бондаренко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 102-106
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61

  Андрєєва В.А. Місце девелоперського підприємства в залученні інвестицій / В.А. Андрєєва, М.В. Долгова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/801
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/801

  Андрєєва В.А. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні / В.А. Андрєєва, А.В. Шевеля // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/802
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/802

  Андрєєва В.А. Обгрунтування проекту розвитку підприємства / В.А. Андрєєва, В.М. Ярославцев // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК" 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/803
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/803

  Андрєєва В.А. Релевантна оцінка нерухомого майна в протидії економічній невизначеності / В.А. Андрєєва // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 206-221.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Красота О.В. Соціальне підприємництво яка інструмент соціальної інклюзії за умов економічної невизначеності / О.В. Красота, В.А. Андрєєва // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 257-271.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Structural modeling of the impact of bank nonperforming loans on the banking sector: the Ukrainian experience/ Eugenia Bondarenko, Olena Zhuravka, John O. Aiyedogbon , Ologunla Emmanuel Sunday, Vita Andrieieva // Banks and Bank Systems.-2020.-V.15.- Issue #2.- pp. 67-78
https://businessperspectives.org/journals/banks-and-

  Андрєєва В.А. Ринок земель сільськогосподарського призначення як інструмент залучення інвестицій / В. А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 140-146. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-140-146
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/282

  Андрєєва В.А. Критерії та індикатори стратегії розвитку фінансового сектору України / В. А. Андрєєва // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 8-21.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Андрєєва В.А. Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого / В.А. Андрєєва, В. Рибальченко // Розвиток економічної науки видатними науковцями з української діаспори: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2020 року). - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2020. - С. 9-1
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/898-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-rozvytok-ekonomichnoi-nauky-vydatnymy-naukovtsiamy-z-ukrainskoi-diaspory-3-kvitnia-2020-roku

  Andrieieva V. The impact of academic integrity of higher education quality / V. Andrieieva // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Pp. 29-30.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Андрєєва В.А. Управління персоналом підприємства / В.А. Андрєєва, О.В. Гайдамаха // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 123-127. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/104
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/104

  Андрєєва В.А. Науково-технічні аспекти створення девелоперських підприємств в Україні / В.А. Андрєєва, Л.М. Конвісарова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 128-133. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/110
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/110

  Андрєєва В.А. Стратегії управління витратами та їх застосування на підприємствах / В.А. Андрєєва, О.А. Дємков // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 167-169. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/72
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/72

  Андрєєва В.А. Механізми розробки стратегії розвитку малого підприємства / В.А. Андрєєва, С.Г. Мохорт // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 227-229. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/84
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/84

  Андрєєва В.А. Девелопмент інвестиційного проекту на ринку нерухомого майна України / В.А. Андрєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 321-322. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/141
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/141

  Андрєєва В.А. Управління бізнесом в ринкових умовах / В. А. Андрєєва, Г. Г. Бондаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 323-324. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/142
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/142

  Андрєєва В.А. Механізм організації діяльності управляючих компаній об'єднання співвласників багатокрвартирного будинку / В.А. Андрєєва, О.В. Ковтун // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 207-208. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/138
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/138

  Андрєєва В.А. Фінансування девелоперських проектів як механізм функціонування ринку нерухомості / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 3 (59). - С. 24-29.-http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/309

  Андрєєва В.А. Експортна стратегія України: реалії та перспективи / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". -2019. - №3 (55). - С. 15-19

  Андрєєва В.А. Стратегія управління витратами в забезпеченні діяльності підприємства / В.А. Андрєєва, Н.С. Шарафадінов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 496-498
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Андрєєва В.А. Фактори, що впливають на оцінку нерухомого майна / В.А. Андрєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 172-173
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Андрєєва В.А. Формування механізму управління капіталом на вітчизняних підприємствах / В.А. Андрєєва, А.В. Полонський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 499-502
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Андрєєва В.А. Роль Теофіла Окуневського у розвитку українського парламентаризму / В.А. Андрєєва, Р.В. Гутіков // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ -початку ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 р.). - Київ: Університет КРОК, 2019. - С. 8-9

  Андрєєва В.А. Участь Василя Стефаника в парламентських процесах на Галичині кінця ХІХ-початку ХХ ст. / В.А. Андрєєва, В.І. Гребеник // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ - початку ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 р.). - Київ: Університет КРОК, 2019. - С. 9-10

  Андрєєва В.А. Проблеми вартісної оцінки активів суб'єктів господарювання різних форм власності / В. А. Андрєєва // Міжнародна та вітчизняна практика вартісної оцінки активів та фінансового аудиту кредитних установ та інших суб'єктів господарювання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 2019 р.). - Київ, 2019. - С. 32-38

  Andrieieva Vita. Strategy of the cost definition for insurance of real estate objects / Vita Andrieieva // Світ економічної науки: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування (27 вересня 2018) Секція 1. Економіка та підприємництво. - 2018. - Вип. 7. - С. 6-9
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2832/

  Research and methodological basis for ensuring the financial security of banks in Ukraine / Ievgen Balatskyi, Vita Andrieieva, Olesia Solodovnik, Volodymyr Lypchansky // Banks and Bank Systems . - 2018. - Volume 13, Issue №4. - P. 143-152 URL https://businessperspectives.org/author/vita-andrieieva
https://businessperspectives.org/author/vita-andrieieva

  Андрєєва В.А. Визначення ринкової вартості цінних паперів (корпоративних прав): коментарі та висновки / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018.- Вип. 49 . - С.73-80
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/36

  Андрєєва В.А. Креативні стратегії управління персоналом організації / А.А. Білошицька, В.А. Андрєєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.394-397
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Андрєєва В.А. Особливості оцінки нематеріальних активів підприємства / В.А. Андрєєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 21- 23
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Андрєєва В.А. Особливості процесу оцінки на ринку нерухомості / В.А. Андрєєва // Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня 2018 р.). У 3-х ч. Ч.1.- Полтава: ЦФЕНД, 2018.- С. 19-20
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/zbirnik_3.pdf

  Андрєєва В.А. Стратегічні засади оновлення продукції підприємства ПАТ "Яготинський маслозавод"/ Я.О. Животяга, В.А. Андрєєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 148-151
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Андрєєва В.А. Формалізація оцінки вартості нематеріальних активів підприємства / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК . Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 46. - С. 93-101
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/547-vcheni-zapiski-universitetu-krok-46

  Андрєєва В.А. Аллокаційні інновації в системі економічної безпеки підприємств України: інвестиційний вимір / В.А. Андрєєва // Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія: у 4-х т. Т.1. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки / за заг. ред.: О.В. Прокопенко, В.Ю. Школи, В.О. Щербаченко. - Суми: Триторія, 2017. - С. 236-247
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66704/5/Prokopenko_Tom_I.pdf.pdf

  Андрєєва В.А. Підходи щодо оцінки земельно-ресурсного потенціалу: коментарі та висновки / В.А. Андрєєва//Актуальні питання реформування економіки країни: Міжнародна науково-практична інтернет -конференція економічного спрямування(2017-09-28).- Тернопіль:Наукова спільнота, 2017.-С.6-12
http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2469/

  Андрєєва В.А. Еколого-економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та інструменти забезпечення / В.А. Андрєєва // Теорія і практика сучасної економіки / Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції.- Черкаси: ЧДТУ, 2015. - С.55-57.

  Андрєєва В.А. Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 42. - С. 146-153
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/360-intehratsiia-pidpryiemstv-rehionu-v-innovatsiinyi-klaster

  Андрєєва В.А. Базові принципи та алгоритм розробки стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки регіону в мовах сталого розвитку / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 186-195
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Андрєєва В.А. Еколого-економічний формат інноваційного розвитку держави / В.А. Андрєєва // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2 : Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.] ; Наук. ред., проф. І.Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 111-125
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-2.pdf

  Андрєєва В.А. Сталий розвиток як умова еколого-економічної безпеки України / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 28-36

  Андрєєва В.А. Екологічний аспект реалізації інноваційної політики в Україні / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2011.- Вип. 28, .т. 2. - С. 90–98

  Андрєєва В.А. Управління інноваційними процесами малого та середнього підприємництва / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка". - 2011.- Вип. 26, Т.2. - С. 10-14

  Дишлюк Н.І. Методичні рекомендації та основні вимоги щодо виконання дипломних робіт для студентів спеціальності "Економіка підприємства" / Н.І. Дишлюк, В.А. Андрєєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 52 с. - Б. ц.

  Андрєєва В.А. Аналіз екодеструктивного стану земель лісового фонду/ В.А. Андрєєва // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: зб. наук. пр. - Умань, 2010. - С. 65-67.

  Андрєєва В.А. Становлення ПДВ на сучасному етапі розвитку економічних відносин / В.А. Андрєєва, О.М. Пєтухова // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: міжвузівська науково-практична конференція. (м.Буча, УГІ, 24 жовтня 2010 року). - Київ-Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. - С. 27-28.

  Андрєєва В.А. Трансформаційні процеси ресурсного потенціалу регіону: екологічний аспект/ В.А. Андрєєва // Проблеми ринкової трансформації економіки регіону: Міжнар. наук.-практ. конф.-Вінниця: Вінницький державний аграрний університет, 2010.

  Андрєєва В.А. Концепція розвитку діяльності комерційного банку в сфері оцінки заставного майна/ В.А. Андрєєва // Проблеми управління у сфері підприємництва: Матеріали ІІ Всеукр. міжвузів. наук.-практ. конф.(24 квітня 2008 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - Кн. І.- С.20-24

  Андрєєва В.А. Організація і методика економічного аналізу: навчальний посібник / В.А. Андрєєва, Г.І. Андрєєва. - Суми: ДВКЗ «УАБС НБУ», 2009. - 294 с.
http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/Andreeva_009.pdf

  Андрєєва В.А. Аналіз розвитку екологічно-орієнтованої інноваційної діяльності промислових підприємств України / В.А. Андрєєва // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 18, Т. 3. - С. 12-21

  Андрєєва В.А. Управління ринковими ризиками комерційного банку / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 231-238

  Андрєєва В.А. Інноваційний простір України в умовах глобалізації / В.А. Андрєєва //Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 травня 2008 року).- Хмельницький: ХЕУ,2008.-С.4-8

  Андрєєва В.А. Управління інноваційною діяльності промислових регіонів України / В.А. Андрєєва //Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (22-24 травня 2008 р.).-Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-С.12-14

  Андрєєва В.А. Навчальні методики в умовах входження України в єдиний європейський простір вищої освіти / В.А. Андрєєва // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (22-24 квітня 2008 року). - Суми : СумДУ, 2008. - Ч. І. - С. 36-37.

  Андрєєва В.А. Проблеми формування інноваційної стратегії розвитку України / В.А. Андрєєва //Інноваційні стратегії підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки регіонів України: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конфереції студентів та молодих вчених (25 березня 2008).-Донецьк: ТОВ "ДЕГІ", 2008.-С.18-19

  Андрєєва В.А. Принципи регіональної інноваційної політики України в умовах євроінтеграційних процесів /В.А. Андрєєва //Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства: Тези Міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2008 р.).-Дніпропетровськ: ДДФА, 2008.-Т.1.-С.24-26

  Андрєєва В.А. Фінансові аспекти інноваційного розвитку України/ В.А. Андрєєва //Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених та студентів.-Тернопіль: ТНЕУ, 2008.-С.14-15

  Андрєєва В.А. Пріорітетні напрями розвитку екологічного підприємництва / В.А. Андрєєва // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції у 2-х книгах. Книга I. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С. 17-21

  Андрєєва В.А. Актуальні проблеми розвитку лісогосподарського підприємництва / В.А. Андрєєва // Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва: Матеріали наук.-практ. конф. (квітень 2006 р.) - К.:Унівеситет економіки та права «КРОК», 2006. - С. 12-16

  Андрєєва В.А. Застосування статистичних моделей при оцінці типових об’єктів нерухомості / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2005. - Вип. 14. - С. 37-40

  Андрєєва В.А. Моніторинг лісового фонду як умова вдосконалення регулювання ринку лісових ресурсів/В.А. Андрєєва//Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. - 2000.- Том 2.- С. 315-318.

  Мишенина Н.В. Социально - экономические аспекты оценки и регулирования производства в условиях неустойчивого развития / Н. В. Мишенина, Е. Ю. Бойко, В. А. Андреева // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 1999. - №3(14). — С. 70-74.

  Андреева В.А. Механизм ценообразования на рынке недвижимости /В.А. Андреева // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. - 1999.- №3.- С. 236-240


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Андрєєва Віта Анатоліївна