Інша інформація:
Андрєєва Віта Анатоліївна

кабінет 126

(+38 044) 455-56-90, вн. 148

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека (фінансова складова, екологічна складова) / інноваційна діяльність / оцінка майна та нематеріальних активів

Сфера наукових інтересів

 • оцінка майна, майнових прав та бізнесу / економічна безпека / екологічна безпека / фінансова безпека підприємств

Викладає

 • економіка підприємства / оцінка майна / стратегія підприємства / потенціал підприємства / стратегічне управління
 
 

Андрєєва Віта Анатоліївна

 • кандидат економічних наук (2003 р.), доцент (2004 р.)

Освіта


Професійна кар’єра

 • з 2003 р. – Університет «КРОК», доцент
 • 1998–2002 рр. – Сумський державний університет, асистент, старший викладач

Особисті досягнення

 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2018 р.)
 • Подяка за участь у благодійній акції, Університет «КРОК» (2015 р.)
 • Почесна грамота, Університет «КРОК» (2014 р.)

Професійна діяльність

 • 3.03.2019 – взяла участь у науково-практичному семінарі «Особливості проведення вартісної оцінки міноритарних часток власності та акцій при застосуванні механізмів SQUEESE-OUT та SELL-out» за участю Фонда державного майна України, Громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • 22.05.2018 р. – участь в авторському курсі «Деякі аспекти теорії фінансів стосовно оцінки бізнесу та цінних паперів» Міжнародного інституту бізнесу
 • 22.09. 2017 р. – участь у круглому столі Громадської організації фахівців оцінки «Оцінка майна для застави та реалізації банківськими установами»
 • з 2017 р. – член Асоціації фахівців оцінки (АФО)
 • 2017 р. – складено іспит на здобуття кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за напрямком «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах напрямку: 1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них. 1.2 Оцінка машин і обладнання. 1.3 Оцінка колісних транспортних засобів 1.4 Оцінка рухомих речей
 • 2016–2017 р.р. – Навчання в ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л» за напрямком «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
 • З 2014 р.–т.ч. – Працює за сумісництвом в ТОВ «Консалтингова компанія BFC» на посаді Директора по взаємодії з промисловими підприємствами.
 • 1998–2000 рр. – участь у роботі дослідницької групи Сумського державного університету «Екологічна економіка»

Здобута стипендія

 • стипендія Міністерства освіти і науки України для навчання в аспірантурі Сумського державного університету
 
 

Публікації

  Андрєєва В.А. Фактори, що впливають на оцінку нерухомого майна / В.А. Андрєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 172-173

  Андрєєва В.А. Стратегія управління витратами в забезпеченні діяльності підприємства / В.А. Андрєєва, Н.С. Шарафадінов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 496-498

  Андрєєва В.А. Формування механізму управління капіталом на вітчизняних підприємствах / В.А. Андрєєва, А.В. Полонський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 499-502

  Андрєєва В.А. Особливості оцінки нематеріальних активів підприємства / В.А. Андрєєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 21- 23

  Andrieieva Vita. Strategy of the cost definition for insurance of real estate objects / Vita Andrieieva // Світ економічної науки: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування (27 вересня 2018) Секція 1. Економіка та підприємництво. - 2018. - Вип. 7. - С. 6-9

  Андрєєва В.А. Особливості процесу оцінки на ринку нерухомості / В.А. Андрєєва // Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня 2018 р.). У 3-х ч. Ч.1.- Полтава: ЦФЕНД, 2018.- С. 19-20

  Андрєєва В.А. Креативні стратегії управління персоналом організації / А.А. Білошицька, В.А. Андрєєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.394-397

  Андрєєва В.А. Стратегічні засади оновлення продукції підприємства ПАТ "Яготинський маслозавод"/ Я.О. Животяга, В.А. Андрєєва // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 148-151

  Research and methodological basis for ensuring the financial security of banks in Ukraine / Ievgen Balatskyi, Vita Andrieieva, Olesia Solodovnik, Volodymyr Lypchansky // Banks and Bank Systems . - 2018. - Volume 13, Issue №4. - P. 143-152 URL https://businessperspectives.org/author/vita-andrieieva

  Андрєєва В.А. Визначення ринкової вартості цінних паперів (корпоративних прав): коментарі та висновки / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018.- Вип. 49 . - С.73-80

  Андрєєва В.А. Аллокаційні інновації в системі економічної безпеки підприємств України: інвестиційний вимір / В.А. Андрєєва, О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа // Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія: у 4-х т. Т.1. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки / за заг. ред.: О.В. Прокопенко, В.Ю. Школи, В.О. Щербаченко. - Суми: Триторія, 2017. - С. 236-247

  Андрєєва В.А. Формалізація оцінки вартості нематеріальних активів підприємства / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК . Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 46. - С. 93-101

  Андрєєва В.А. Інтеграція підприємств регіону в інноваційний кластер / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 42. - С. 146-153

  Андрєєва В.А. Базові принципи та алгоритм розробки стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки регіону в мовах сталого розвитку / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 186-195

  Андрєєва В.А. Сталий розвиток як умова еколого-економічної безпеки України / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 28-36

  Андрєєва В.А. Еколого-економічний формат інноваційного розвитку держави / В.А. Андрєєва // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.2 : Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / І.Л. Петрова [та ін.] ; Наук. ред., проф. І.Л. Петрова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 111-125

  Андрєєва В.А. Екологічний аспект реалізації інноваційної політики в Україні / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2011.- Вип. 28, .т. 2. - С. 90–98

  Андрєєва В.А. Управління інноваційними процесами малого та середнього підприємництва / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка". - 2011.- Вип. 26, Т.2. - С. 10-14

  Дишлюк Н.І. Методичні рекомендації та основні вимоги щодо виконання дипломних робіт для студентів спеціальності "Економіка підприємства" / Н.І. Дишлюк, В.А. Андрєєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 52 с. - Б. ц.

  Андрєєва В.А. Становлення ПДВ на сучасному етапі розвитку економічних відносин / В.А. Андрєєва, О.М. Пєтухова // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: міжвузівська науково-практична конференція. (м.Буча, УГІ, 24 жовтня 2010 року). - Київ-Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. - С. 27-28.

  Андрєєва В.А. Концепція розвитку діяльності комерційного банку в сфері оцінки заставного майна / В.А. Андрєєва // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2008 р.). Книга І. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009. - С. 20-24

  Андрєєва В.А. Організація і методика економічного аналізу: навчальний посібник / В.А. Андрєєва, Г.І. Андрєєва. - Суми: ДВКЗ «УАБС НБУ», 2009. - 294 с.

  Андрєєва В.А. Аналіз розвитку екологічно-орієнтованої інноваційної діяльності промислових підприємств України / В.А. Андрєєва // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 18, Т. 3. - С. 12-21

  Андрєєва В.А. Управління ринковими ризиками комерційного банку / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 231-238

  Андрєєва В.А. Пріорітетні напрями розвитку екологічного підприємництва / В.А. Андрєєва // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції у 2-х книгах. Книга I. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С. 17-21

  Андрєєва В.А. Актуальні проблеми розвитку лісогосподарського підприємництва / В.А. Андрєєва // Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва: Матеріали наук.-практ. конф. (квітень 2006 р.) - К.:Унівеситет економіки та права «КРОК», 2006. - С. 12-16

  Андрєєва В.А. Застосування статистичних моделей при оцінці типових об’єктів нерухомості / В.А. Андрєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2005. - Вип. 14. - С. 37-40


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Андрєєва Віта Анатоліївна