Плетенецька Світлана Михайлівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Плетенецька Світлана Михайлівна

кабінет 504

+380 (44) 455-57-12, вн. 121

 
 

Плетенецька Світлана Михайлівна

 • кандидат економічних наук (2001 р.), доцент (2004 р.)
 • нагороджена Відзнакою Університету «КРОК» (2005 р.)
 • нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.)
 • нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2017 р.)

Освіта

 • економіст з бухгалтерського обліку і фінансів, Державна агроекологічна академія України (1996 р.)

Професійна кар’єра

 • 2004–2010 рр. – Університет «КРОК», заступник декана факультету економіки та підприємництва (за сумісництвом)
 • 2001 р. – до теперішнього часу – Університет «КРОК», доцент кафедри національної економіки та фінансів
 • 1998 р. – Інститут аграрної економіки, аспірант
 • 1996 р. – КСП «Нове життя», головний економіст
 • 1995 р. – КСП «Нове життя», бухгалтер

Особисті досягнення

 • Зірка КРОКу, 2017 р.
 • Подяка, Університет «КРОК», 2002, 2003, 2004, 2005, 2020 рр.
 • Почесна грамота, Університет «КРОК», 2003, 2004, 2018 рр.
 • Подяка та цінний подарунок, Київська міська державна адміністрація, 2007 р.
 • Грамота, ФЕП, Університет «КРОК», 2007, 2012, 2015 рр.
 • Подяка Коледжу економіки, права та інформаційних технологій, 2017,2018 рр.

Публікації в електронній бібліотеці Університету

 
 

Публікації

  Чумаченко О. Управління фінансовим станом підприємств у системі стратегічного менеджменту / О. Чумаченко, С. Плетенецька, Т. Антонець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 54-65. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-54-65.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/672/693

  Плетенецька С.М. Діяльність домогосподарств в умовах війни / С. М. Плетенецька // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 145-160
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Омельченко О.А. Особливості реформування системи соціального страхування в Україні / О. А. Омельченко, С. М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1942

  Царенок О.В. Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства сучасних умовах / О. В. Царенок, С. М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1840

  Фуринець В.О. Фінансова інфраструктура держави під час військової агресії / В. О. Фуринець, С. М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1879

  Румик І. Особливості управління фінансовими ресурсами підприємств в умовах воєнного стану / І. Румик, С. Плетенецька, О. Царенок // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 9-19. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-9-19.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/647/661

  Плетенецька С.М. Вплив моделі фінансування військового ПДФО на регіональний розвиток / С. М. Плетенецька // Фінансові інструменти регіонального розвитку: Збірник праць учасників ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 жовтня 2023 р.). - Житомир: Поліський національний університет, 2023. - С. 40-41

  Плетенецька С.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства / С. М. Плетенецька, О. В. Царенок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1217
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1217

  Поліщук Л. В. Стан ринку страхових послуг в Україні під час повномасштабного воєнного вторгнення росії / Л.В. Поліщук, С.М. Плетенецька // Modern research in world science: proceedings of the 9th International scientific and practical conference (November 28-30, 2022)/ Ed. M.L. Komarytskyy. Lviv: SPC "Sci-conf.com.ua", 2022. - Pp.1671-1678. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-28-30.11.2022.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-28-30.11.2022.pdf

  Швай А.В. Оцінка кредитоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності / А.В. Швай, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/906
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/906

  Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis / I. Mihus, M. Denysenko, I. Rumyk, S.Pletenetska, M. Laptiev, V. Kupriichuk // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol.11. - Iss.1, Spesial Issue XV. - Pp. 52-55.-URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf

  Фінансове регулювання доходів населення / І.І. Румик, С.П. Кизима, С.М. Плетенецька, О.О. Пилипенко, М.В. Федунов // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 136-217.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Плетенецька С.М. Сучасний стан та проблеми розвитку лізингу в Україні / С. М. Плетенецька // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 127-146
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Плетенецька С.М. Особливості управління фінансовими ресурсами суб'єктами економічної діяльності / С. М. Плетенецька // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 лютого 2020 р.). - Луцьк, 2020. - С. 219-222.
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/17413

  Плетенецька С.М. Механізм впровадження Е-лікарняних в Україні з врахуванням зарубіжного досвіду / С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 287-289. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/242
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/242

  Аллахяров Б.Д. Ринок цінних паперів: теоретичні та практичні аспекти функціонування і розвитку / Б.Д. Аллахяров, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 168-171
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Варченко Є.С. Теоретичні аспекти дослідження фінансового стану підприємства / Є.С. Варченко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 519-521
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Лещенко А.В. Оподаткування доходів фізичних осіб / А.В. Лещенко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 279-282
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кривошлик А.А. Особливості управління витратами ПАТ «Центроенерго» / А.А. Кривошлик, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 269-270
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Машевська К.В. Механізм управління державним боргом України / К.В. Машевська, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 292-294
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Плетенецька С.М. Управління ризиками як елемент фінансового контролінгу / С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 318-320
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Стеценко В.В. Напрями нарощування боргової безпеки України / В.В. Стеценко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 359-361
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Model for forming of optimal credit portfolio of commercial bank / S. Drobyazko, O . Bondarevska, D. Klymenko, S. Pletenetska, O.Pylypenko // Journal of Management Information and Decision Sciences. - 2019. - Volume 22, Issue 4. - P. 501-506
https://www.abacademies.org/articles/model-for-forming-of-optimal-credit-portfolio-of-commercial-bank-8761.html

  Плетенецька С.М. Оцінка світових тенденцій інфляційних процесів / С. М. Плетенецька // Фінансова політика регіонального розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10-11 жовт. 2019 р.). - Житомир, 2019. - С. 54-57
http://znau.edu.ua/images/images-news/2019/11/Tom%201..pdf

  Стукаленко О.В. Банківські кредити в системі фінансового забезпечення підприємств / О.В. Стукаленко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 362-364
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Плетенецька С.М. Значення лізингової діяльності в розвитку національної економіки / С.М. Плетенецька // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 214-216
https://conf2018.webnode.com.ua/_files/200000002-06d0d07cb2/zb_conf_30-11-2018.pdf

  Плетенецька С.М. Державний борг України /Б.М.Глушко, С.М.Плетенецька// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.84-87
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Оцінка торговельного балансу України /Я.М. Глушко, С.М. Плетенецька // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 87-89
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Управління платоспроможністю страхової компанії Є.М. Гричик, С.М. Плетенецька //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.107-109
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Фінансове планування на підприємстві/ Н.В.Дороніна, С.М. Плетенецька // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.131 -133
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Ринок цінних паперів в Україні: стан функціонування, ефективність регулювання / Івахненко В.Р., Плетенецька С.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 158-160
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Управління витратами підприємства /Кривошлик А.А., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.192-195
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Управління активами підприємства / Машевська К.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 230-233
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства/ Москусенко А.О., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.242-244
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства/ Оснач І.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.263-266
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Проблеми та перспективи страхування в Україні / Поліщук Ю.І., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.286-289
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Кредитування фізичних осіб комерційними банками / Стукаленко О.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.326-328
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Пенсійна система України: сучасні проблеми та перспективи розвитку /Танчик В.І., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.:Університет "КРОК", 2018. - С.329-331
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства /Хмелюк В.Р., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.350-353
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Джерела фінансування підприємства та напрями їх оптимізації /Шуляр О.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.370-373
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Економіка використання водних ресурсів: екологічний аспект / С.М. Плетенецька, В.С. Яценко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 91-95
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/71

  Плетенецька С.М. Фінансова діяльність на підприємстві / Дяченко Ю.О., Плетенецька С.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 141-144
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Оцінка ринку медичного страхування в Україні Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях" [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - с.118-121

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/508-pensiina-systema

  Сакаль Д.М. Фінансова стійкість страхової компанії та методи її забезпечення / Д.М. Сакаль, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 88
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=88

  Баранова І.С. Страхування життя в Україні: стан, проблеми, тенденції / І.С. Баранова, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 5-7

  Дембіцька А. Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи покращення / А. Дембіцька, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 25-27
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=25

  Забіяка Б.Ф. Ринок криптовалют в Україні / Б.Ф. Забіяка, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 37-39
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=37

  Лозинська К. Державне регулювання фінансової стійкості банківських установ в умовах глобального економічного розвитку / К. Лозинська, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 59-60
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=59

  Нечай А.В. Оцінка інфляційних процесів в Україні / А.В. Нечай, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 75-76
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=75

  Плетенецька С.М. Доходи від діяльності фінансової компанії / С. М. Плетенецька, Д. В. Свертока // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 93-100

  Поліщук І.С. Сутність оподаткування фізичних осіб та їх функціональне призначення // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 85-85
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=85

  Плетенецька С.М. Значення лізингової діяльності в розвитку національної економіки / С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 81-83
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=81

  Христич В.В. Проблемні питання фінансування підприємств та напрями їх вирішення // В.В. Христич, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 112-114
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=112

  Плетенецька С.М. Вибір фінансової стратегії підприємств у сучасних умовах / С. М. Плетенецька // Міжвузівська студентська економічна конференція «Економіка України: шляхи виходу із кризи»(11.12.2015) .- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК",2015 . - С.154-156

  Плетенецька С.М. Оцінка страхування туристичних послуг України у сучасних умовах / С. М. Плетенецька // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015 - С.145-146
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька, В.Я Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 68-76
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n37.pdf

  Плетенецька С.М. Рівень фінансової безпеки підприємств та його оцінка // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали IV Міжвузів. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2013 р., Буча): тези доп. - К.: Міленіум, 2013. - С. 39-41.

  Плетенецька С.М. Формування фінансової стратегії інноваційно-активних підприємств / Плетенецька С. М. // Вченні записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 34. - С. 155-162

  Плетенецька С.М. Профілізація навчання як інструмент підвищення ефективності освітньої сфери / С.М. Плетенецька, В.С. Яценко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 29. - С. 159-165.

  Плетенецька С.М. Навчально-виробнича практика (комплексний тренінг у віртуальному підприємстві): навч.-метод. посіб.. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 100 с. (співавт. - В.В. Сопко, Н.М. Ушакова та ін.).

  Плетенецька С.М. Особливості організації контролінгу в сучасних умовах // Тези Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2008. - С. 67-71.

  Плетенецька С.М. Діяльність позабюджетних цільових фондів України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - № 18. - С. 25-36.

  Грушко В.І. Фінансові потоки комерційних посередницьких підприємств та їх оцінка / В. І. Грушко, С. М. Плетенецька / Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції: У 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.66-73

  Плетенецька С.М. Застосування пільг щодо оподаткування суб'єктів прямими податками // Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. на тему "Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С. 56-62.

  Плетенецька С.М. Значення оцінки показників фінансового стану підприємства в сучасних умовах // Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. "Фінансові проблеми розвитку в сучасних умовах". - Львів, 2005. - С. 18-19.

  Плетенецька С.М. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси" // Університет економіки та права "КРОК", 2004. - С. 20-23.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси"/ В.І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 20 с

  Кузьмінський В.З. Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів/ В.З. Кузмінський, О.С. Любунь, С.М. Плетенецька // Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК".- 2004. - Вип. 10. - С. 128-133.

  Плетенецька С.М. Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2003. - С. 43-48.

  Плетенецька С.М. Організація управління спільним орендованим майном // Економіка АПК. - 2002. - № 10. - С. 40-46.

  Фінанси: Збірник магістерських програм/ В. І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька [та інші.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 288 с

  Плетенецька С.М. Орендні відносини в розвитку підприємницької діяльності // Основи аграрного підприємництва / за ред. М.Й. Маліка. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 161-232.

  Плетенецька С.М. Страхування майна реформованих підприємств // Реформування майнових відносин у підприємствах АПК (практичний посібник) / за ред. Т.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 423-432.

  Плетенецька С.М. Управління майном селян-співвласників // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК / за ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 131-134.

  Плетенецька С.М. Бюджетний менеджмент. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 46 с.

  Плетенецька С.М. Місце лізингу в системі економічних відносин // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - С. 167-169.

  Грушко В.І. Бюджетний менеджмент: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.І. Грушко, С.М. Плетенецька. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 46 с

  Плетенецька С.М. Лізинг як форма інвестиційної діяльності / С.М. Плетенецька // Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах. Економічний вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного університету. - Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2000. - Т. 1. - С. 217-218.

  Плетенецька С.М. Майнові відносини в новостворених виробничих структурах / С.М Плетеенецька // Проблеми формування ринкової економіки. Спец. вип.: Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи: міжвідом. наук. зб. - К.: КНЕУ, 2000. - С. 190-192.

  Плетенецька С.М. Оренда землі: розмір та види орендної плати / С.М. Плетенецька // Економіка АПК. - 2000. - № 10. - С. 32-35.

  Плетенецька С.М. Орендні відносини в сільському господарстві / С.М. Плетенецька // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення. - К.: Знання, 2000. - С. 181-182.

  Рекомендації про порядок залучення та використання майна новоствореними сільськогосподарськими підприємствами / Плетенецька С.М., Лузан Ю.Я., Саблук П.Т. та ін.; за ред. П. Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2000. - 110 с.

  Плетенецька С.М. Орендні відносини в діяльності сільськогосподарських кооперативів // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу: тези Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам'яті професора Євгена Храпливого. - Львів: Львівський держагроуніверситет, 1999. - С. 82-84.

  Плетенецька С.М. Соціологічне дослідження реформованих господарств на прикладі приватно-орендних підприємств // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 1999. - № 18. - С. 69-74.

  Плетенецька С.М. Стан та розвиток земельно-орендних відносин в аграрному секторі економіки // Вчимося господарювати: матеріали наук.-практ. сем. молодих вчених та спеціалістів 22-23 листоп. 1999 р., Київ - Чабани. - К.: Нора-прінт, 1999. - С. 274-275.

  Плетенецька С.М. та ін. Оренда й орендні відносини // Реформування та розвиток підприємств агропромислового комплексу: посіб. у питаннях і відповідях / за ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 1999. - 532 с. (в т. ч. автора с. 42-43, 48-49, 85-86).

  Плетенецька С.М. Землекористування фермерських господарств і стан їх розвитку в умовах оренди // Економіка АПК. - 1999. - № 6. - С. 71-74.

  Плетенецька С.М. Оренда та її соціально-економічна суть // Економіка АПК. - 1998. - № 12. - С. 23-26.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Плетенецька Світлана Михайлівна