Лойко Валерія Вікторівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Лойко Валерія Вікторівна

кабінет 246

(+38 044) 455-56-90, вн. 104

Напрями наукових досліджень

 • економіка та фінанси

Сфера наукових інтересів

 • економічна безпека національної економіки, регіонів та підприємств, інноваційні процеси в економіці, інновації в банківській сфері, фінансова автономія закладів вищої освіти та якість освіти, інвестиційні процеси, економіка та управління об’єктами житлового фонду

Викладає

 • економічне управління підприємством, економіка інтелектуально-інноваційної діяльності, економіка нематеріальних активів, креативно-інноваційний менеджмент, оподаткування нерухомості та операції з нерухомим майном, операційний менеджмент, управління потенціалом підприємства
 
 

Лойко Валерія Вікторівна

 • доктор економічних наук (2014 р.), професор (2021 р.)

Освіта

 • Професор (атестат АП № 002410 від 9 лютого 2021 року)
 • Київський національний університет технологій та дизайну (2010-2013). Докторантура за кафедрою економіки, обліку і аудиту
 • Донецький політехнічний інститут (1986-1989). Аспірантура за кафедрою економіки гірничої промисловості
 • Донецький політехнічний інститут (1983). Спеціальність - економіка та організація гірничої промисловості

Професійна кар’єра

 • з 2017 р. по теперішній час – Університет «КРОК», професор кафедри теоретичної та прикладної економіки (за сумісництвом).
 • з 2017 р. по теперішній час – Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри фінансів та економіки
 • 2016 – 2017 рр. – Університет «КРОК», професор кафедри національної економіки та фінансів
 • 2014 – 2016 рр. – Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри економіки підприємства
 • 2013 – 2014 рр. – Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри економіки підприємства
 • 2005 – 2013 рр. – Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри економіки, обліку та аудиту
 • 1995 – 2005 рр. – Донецький технічний університет, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 • 1993 – 1995 рр. – Донецький технічний університет, доцент кафедри організації виробництва
 • 1990 – 1993 рр. – Донецький політехнічний інститут, асистент кафедри організації та планування гірничої промисловості

Науково-дослідна робота

Науковий керівник науково-дослідної теми «Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції». (Державний реєстраційний номер 0118U001561). Київський університет імені Бориса Грінченка. Факультет інформаційних технологій та управління. Кафедра фінансів та економіки, 2018-2023 рр.


Інформація щодо закордонного стажування (підвищення кваліфікації)

 • серпень 2020 р. – Наукове стажування за програмою «Formation of the system of economic security of the country of the conditions of development of circular economy» (м. Варшава, Польща) (6 кредитів ECTS).
 • липень 2020 р. – Наукове стажування за програмою «Blockchain technology and its role in economic and social processes» (м. Прага, Чеська Республіка) (4 кредити ECTS).
 • 19-26 березня 2019 р. – Наукове стажування по програмі академічної мобільності в Університеті Тампере (Tampere University, UTA) і Університеті прикладних наук (Tampere University of Applied Sciences, TAMK), в рамках діючого наукового проекту «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського союзу» за програмами «Еразмус+: Жан Моне».

Професійна діяльність

 • Керівник 3-х аспірантів
 • 2017 – 2019 рр. – Член спеціалізованої вченої ради К 26.130.01 Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК»
 • 2016 – 2017 рр. – Член спеціалізованої вченої ради К 26.130.04 Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК»
 • 2015 – 2016 рр. – Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 в Київському національному університеті технологій та дизайну

Громадська діяльність, соціальні проекти, благодійність

 • з 2017 по теперішній час – Голова Наглядової ради громадської організації «Європейська асоціація економістів»
 
 

Публікації

  Лойко В.В. Обґрунтування актуальних напрямів фінансового забезпечення сталого розвитку об'єднаних територіальних громад (ОТГ) / В. В. Лойко, В. А. Вовк // Сталий розвиток, циркулярне управління та екологічна інженерія (ISCMEE 2021): матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 16 квітня 2021 р.). - Одеса. - 2021. - https://iscmee.pnc.org.ua/

  Лойко В.В. Економіко-правові аспекти застосування сучасних фінансових інструментів для економічного розвитку ОТГ / В. В. Лойко, В. А. Вовк // Europian scientific discussion: Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. - Rome: Potere della ragione Editore, 2021. - Рр. 527-534

  Methodical Tools for Security Level Diagnostics of the Modern University's / V. Loiko, O. Aleksandrova, N. Vinnikova, V. Zavadskyi, D. Loiko // International Journal of Electronic Security and Digital Forensics. - 2021. - V.2. - Iss.13. - Pp. 115-132

  Лойко В.В. Методичний підхід до розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти / В. В. Лойко, К. В. Поздєєва // Ефективна економіка. - 2021. - № 1. - DOI 10.32702/2307-2105-2021.1.16

  Loiko V. The impact of the pandemic on business development in Ukraine / V. Loiko // Baltic Rim Economics. Bre review. - 2021. - V.2. - Pp.47.

  Лойко В.В. Ефективність формування професійних компетентностей економістів в умовах дистанційного навчання / В.В. Лойко // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 49-51. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/416

  Лойко В.В. Аналітичні аспекти впливу пандемії на розвиток бізнесу в України на засадах соціальної безпеки / В. В. Лойко, В. С. Руденко, А. В. Золотоверха // Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення: монографія / за ред. А. В. Храпкіної, В. А. Устименко. - Київ: Інтерсервіс, 2021. - С. 249-267

  Loiko V. Features of marketing strategy of internet promotion of services / V. Loiko, Y. Loiko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/292

  Waste management and prospects for the development of circular economy technologies / V. Loiko, M. Bratko, Ye. Bobrov, A.Voitseshchuk, S. Maliar // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т. 5. № 40. - С. 609-619. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245255.

  Loiko V. Adaptation of the strategy of internet promotion of advertising services for management of an apartment building / V. Loiko, S. Maliar, Y. Loiko // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 1(5). - Pp. 67-74. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1

  Лойко В.В. Аналіз сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста Києва / В. В. Лойко, С. А. Маляр, А. І. Лукашук // Ефективна економіка. - 2020. - № 1. - DOI 10.32702/2307-2105-2020.1.1.

  Лойко В.В. Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної / В. В. Лойко, С. А. Маляр // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - № 3. - С. 15-20. - DOI 10.32702/2306-6814.2020.3.15.

  Лойко В.В. Економіко-правові аспекти створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) / В. В. Лойко, С. А. Маляр, М. В. Руденко // Економіка та держава. - 2020. - № 5.

  Loiko V. Development of housing and communal infrastructure of Ukraine in the conditions of circular economy / V. Loiko, S. Maliar // Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference “Perspective directions of science of practice”. SH SCW "NEW ROUTE" (Athens, Greece. 02-03 of March. 2020). - С. 171-173. - http://isg-konf.com.

  Лойко В.В. Загрози економічній безпеці будівельних підприємств у сучасних умовах господарювання / В. В. Лойко, М. В. Руденко // The 12 th International scientific and practical conference "IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE" (12-13 April, 2020).- Edmonton, Canada: . - 2020. - С. 440-443

  Лойко В.В. Досвід Китаю для реформування житлово-комунальної інфраструктури України / В. В. Лойко, С. А. Маляр //Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22 лютого 2020 року) / ГО "Львівська економічна фундація". - Львів: ЛЕФ, 2020. - С. 33-35

  Боєва М.Ю. Зниження негативного впливу фінансових ризиків страхових компаній у сучасних умовах господарювання / М. Ю. Боєва, В. В. Лойко // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 4 грудня 2019 р.).-К.: Київський університет імені Б.Грінченка, 2020. - С. 61-65

  Лойко В.В. Застосування інструментів інтернет-маркетингу як сучасного засобу рекламної / В. В. Лойко, Є. М. Лойко // European scientific journal of Economic and Financial. - 2020. - № 1. - С. 45-55

  Миколаєнко А.Ю. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації / А. Ю. Миколаєнко, В. В. Лойко // Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 4 грудня 2019 р.).-К.: Київський університет імені Б.Грінченка, 2020. - С. 184-185

  Лойко В.В. Аналіз сучасного стану розвитку банківських послуг в Україні в умовах оптимізації банківської системи / В. В. Лойко // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус: . - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - С. 44-54.

  Aleksandrova, Olena S. Trade in the Decade Following in the Collapse of the USSR / Olena S. Aleksandrova, Valeriia V. Loiko, Nataliia M. Vinnikova // Visual Anthropology. - 2020. - № 2, V.33. - С. 128-137. - DOI https://doi.org/10.1080/08949468.2020.1721201. - https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08949468.2020.1721201

  Loiko V. Targeted advertising as a modern tool of internet marketing / V. Loiko, Y. Loiko // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 24

  Лойко В.В. Ідентифікація об’єктів критичної інфраструктури у житловому фонді України / В.В. Лойко, С.А. Маляр // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 192-194. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/69

  Loiko V. Modeling the impact of the secondary sector of the economy on the GDP of the national economy of the Republic of the Congo (Brazzaville) / V. Loiko, P.G.S. Mban, Y. Loiko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Рр. 275-278. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/132

  Лойко В. В. Фінансова складова розвитку закладів загальної середньої освіти / В. В. Лойко, К. В. Поздєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 337-339. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/296

  Лойко В.В. Антикризове управління господарською діяльністю підприємства як інструмент попередження кризового стану / В.В. Лойко, В.В. Донцов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 283-285

  Analysis of competitive strategies of startups under conditions of global challenges / Bielialov Taliat, V. Loiko Valeriia, M. Bihus Mariana [та ін.] // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - № Volume 18 Special Issue 1. - https://www.abacademies.org/articles/Analysis-of-competitive-strategies-of-startups-under-conditions-of-global-challenges-1939-6104-18-SI-1-447.pdf

  Лойко В.В. Аналіз сучасного розвитку підприємств міста Києва в умовах євроінтеграції / В. В. Лойко, А. І. Зателепа // Ефективна економіка. - 2019. - № 5. - DOI 10.32702/2307-2105-2019.5.3. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7027

  Лойко В.В. Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва / В. В. Лойко, С. М. Обушний, Ю. М. Жукова // Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 10. - С. 5-10. - DOI 10.32702/2306-6814.2019.10.5

  Лойко В.В. Управління фінансовими ризиками страхової компанії / В. В. Лойко, М. Ю. Боєва // European scientific journal of Economic and Financial innovation. - 2019. - № 2. - С. 21-29. - DOI 10.32750/2019-0203

  Лойко В.В. Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва аграрного сектору / В. В. Лойко, Д. М. Лойко, Д. В. Лех // Агросвіт. - 2019. - № 24. - С. 28-34. - DOI 10.32702/2306-6792.2019.24.28

  Лойко В.В. Забезпечення якості освіти економістів в сучасних українських закладах вищої освіти в умовах глобалізації / В. В. Лойко //Глобальні проблеми економіки і фінансів: Матеріали XII Міжнародної науково-практичній конференції (Санкт-Петербург-Астана-Київ - Відень ,27 лютого 2019 р.).-К, 2019. - С. 19-22

  Лойко В.В. Проблеми міст в умовах розвитку циркулярної економіки / В. В. Лойко, С. А. Маляр // Research and Practice: Collection of scientific articles. - Lardy Publishing House, Paris, France, 2019. - С. 23-27

  Лойко В.В. Розвиток міст в Конго Браззавіль як чинник забезпечення економічної безпеки національної економіки / В. В. Лойко, Прінсі Жултранд Стефані Мбан // Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 11 квітня 2019 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2019. - С. 24-26

  Лойко В.В. Фінансово-економічні та правові аспекти впорядкування стягнення земельного податку для ОСББ та ЖБК / В. В. Лойко, С. А. Маляр // Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи : матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 11 квітня 2019 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2019.- С. 31-34

  Миколаєнко А.Ю. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації / А. Ю. Миколаєнко, В. В. Лойко // Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (20 листопада 2019 р.) / ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС України; Ірпінський державний коледж економіки та права. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. - С. 153-155

  Лойко В.В. Фінансові механізми розвитку житлового фонду міста Києва в умовах євроінтеграції / В. В. Лойко, С. А. Маляр // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: монографія / за ред. В.В. Лойко, А.Ю.Рамського - К.: КУБГ, 2019. - С. 152-167

  Вовк В.А. Ресурси забезпечення фінансової спроможності територіальних громад / В. А. Вовк, В. В. Лойко // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 4 грудня 2019 р.).-К.: Київський університет імені Б.Грінченка, 2019. - С. 167-168

  Лукашук А.І. Розвиток банківських послуг міста Києва в умовах євроінтеграції / А. І. Лукашук, В. В. Лойко // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 4 грудня 2019 р.).-К.: Київський університет імені Б.Грінченка,2019. - С. 169-172

  Кваліфікаційна магістерська робота: навчально-методичний посібник для здобувачів галузі 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / А. Ю. Рамський, В. В. Лойко, О. О. Казак [та ін.].- К.: КУБГ, 2019. - 120 c.

  Лойко В.В. Динаміка розвитку промисловості України як чинника забезпечення економічної безпеки національної економіки / В. В. Лойко, Д. М. Лойко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 176-184

  Лойко В.В. Організаційно-економічні аспекти розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах циркулярної економіки / В. В. Лойко, С.А Маляр // Ефективна економіка. - 2019. - № 10. - DOI 10.32702/2307-2105-2019.10.11. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7307

  Лойко В.В. Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні / В. В. Лойко // From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Proceedings ІI International Scientific Conference (August 23th, 2019).- Riga, Latvia: Baltija Publishin, 2019. - P. 24-27

  Лойко В.В. Сучасні проблеми та напрями удосконалення системи фінансування шкільної освіти / В. В. Лойко, К. В. Поздєєва // Social and Economic Aspects of Education in Modern Society: Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference (September 25, 2019). Vol.1. Warsaw, 2019. С. 17-22

  Loiko V.V. Economic development of Ukraine after 2014 / V. V. Loiko // Baltic Rim Economics. Bre review. Pan-European Institute. Finland. - 2019. - № 4. - P.43

  Миколаєнко А.Ю. Політика обов'язкових резервів в системі регулювання грошово-кредитного ринку /А.Ю. Миколаєнко, В.В. Лойко //Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018,- С.192 - 196

  Sobolieva-Tereshchenko O. Banking system stress-testing as a tool for the development of economic systems / O. Sobolieva-Tereshchenko, A. Ramskyi, V. Loiko // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph /edited by M. Bezpartochnyi. In 2 Vol.-Vol.1 / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2018.-P.135-143

  Loiko Valeriia. Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments / V. Loiko, A. Ramskyi // Scientific Journal of Polonia University .-2018 .- №28(3).-P.62-67

  Лойко В.В. Сутність інноваційних банківських продуктів / Башкирцева Т.М., Лойко В.В. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2018.- С.11-14

  Лойко В.В. Тенденції розвитку Інтернет-банкінгу в Україні: сучасний стан та перспективи / Башкирцева Т.М., Лойко В.В. //Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.23-27

  Лойко В.В. Фінансові ризики страхових компаній/ Боєва М.Ю., Лойко В.В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2018.- С.15-18

  Лойко В.В. Ефективне управління дебіторською заборгованістю підприємства / М.О. Волик, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.) / Київський університет ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2018. - С. 59-63

  Лойко В.В. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі України / І.В. Горач, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.73-77

  Лойко В.В. Досвід фінансового планування в Україні та зарубіжних країнах / Дроботова Л.І., Лойко В.В. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2018.- С.44-47

  Лойко В.В. Загальна характеристика валютного ринку та оцінка його сучасного стану в Україні/ Д.М. Загоруйко, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.110-114

  Лойко В.В. Вплив інноваційного розвитку на фінансово-економічну безпеку підприємства / Зателепа А.І. Лойко В. В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2018.- С.52-55

  Лойко В.В. Сучасний стан та основні напрямки стабілізації валютного ринку України /Т.Ю. Кривчук, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.139-142

  Лойко В.В. Аналіз сучасного стану об'єктів житлового фонду міста Києва /С.А. Маляр, В.В. Лойко //Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 29 листопада 2018 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.-Київ, 2018.-С.99-101

  Лойко В.В. Рівень свідомості та правової культури, як складова системи ефективного управління об'єктами житлового фонду міста Києва /С.А. Маляр, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.171-175

  Лойко В.В. Сучасний стан та основні напрямки стабілізації економіки Конго Браззавіль /Мбан Прінсі Жултранд Стефані, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.187-191

  Лойко В.В. Економічна сутність фінансової безпеки суб'єктів підприємництва /Д.В. Лех, В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.147-151

  Лойко В.В. Розвиток і становлення фондового ринку в Україні /М.Ю. Толкунов, В.В. Лойко //Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018.- С.236-239

  Лойко В.В. Проблема бідності працюючого населення в Україні / А.Ю. Рамський, В.В. Лойко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - 4(52). - С. 78-85

  Лойко В.В. Інновації як рушійна сила банківської діяльності / Лойко В.В., Башкирцева Т.М. // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018.-№ 1. - С. 67-76

  Лойко В.В. Конкурентоспроможність економіки міста Києва в умовах євроінтеграції /В.В. Лойко // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.)/Київський університет ім. Бориса Грінченка.-Київ, 2018 - С.152-155

  Лойко В.В. Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні / В.В. Лойко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - №2.-С.31-34

  Лойко В.В. Система ефективного управління об'єктами житлового фонду міста Києва / В. В. Лойко, С. А. Маляр // Ефективна економіка .-2018.-№7.-[Електронний ресурс]

  Лойко В.В. Социально-экономическая сущность экономической безопасности национальной экономики Конго Браззавиль/ Лойко В. В., Мбан П. Ж. // Международный научный журнал "Интернаука". - 2018. - №15.-С.11-13

  Лойко В.В. Формування інноваційного потенціалу національної економіки та розвиток ринку стартапів / В.В. Лойко, А.Ю. Рамський, Д.М. Лойко// Концепти інноваційного розвитку підприємництва: монографія/ за заг. ред. В.В. Храпкіної.- Київ: КУБГ, 2018.-С.84-92

  Лойко В.В. Економічне співробітництво між Україною і Китаєм: реалії та перспективи / В. В. Лойко, А. Ю. Рамський // Ефективна економіка.-2018.-№10.- [Електронний ресурс]

  Лойко В.В. Механизмы экспортного контроля в системе регуляторов развития глобальной экономики /В.В. Лойко, Р.И. Молдавчук, Н.И. Романовская // Modern Science - Modernн vеda.- 2018.- №3.-С.64-68

  Лойко В.В. Податок на додану вартість та його вплив на господарську діяльність підприємств [Електронний ресурс] /Лойко В.В., Семенюк А.С.// Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 20.

  Лойко В.В. Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні / Ефективна економіка. - 2017. - № 12 -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Инструменты экспортного контроля в системе регуляторов экономической активности / Лойко В.В., Левчук Н.И, Смирнов Е.В. // Modern Science - Modern? v?da. - 2017. - № 8. - С. 56-59.

  Лойко В.В. Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності / Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".- № 18 - 2017. - [Електронний ресурс]

  Лойко В.В. Энергетическая безопасность: украинско-китайское сотрудничество / Китайське -українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - один шлях" [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017. - С. 41-45

  Лойко В.В. Розвиток індустрії моди України в умовах глобалізації / В.В. Лойко, Д.М. Лойко// Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - С. 185-191

  Лех Д.В. Характеристика та класифікація загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємництва в умовах євроінтеграції України /Д.В. Лех, В.В. Лойко // Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 40-45

  Лойко В.В. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства / В.В. Лойко, М.Ю. Боєва // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 389 - 391

  Лойко В.В. Роль капітальних інвестицій у діяльності підприємства / В.В. Лойко, В.Р. Зоз // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 391 - 393

  Лойко В.В. Динаміка та особливості кредитування фізичних осіб / В.В. Лойко, І.О. Демченко // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 477 - 479

  Лойко В.В. Ліквідність банку - показник надійності та конкурентоздатності банку /В.В. Лойко, Г.О. Баліцька // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 475 - 477

  Маляр С.А. Обґрунтування стратегії використання майна територіальної громади міста Києва /Маляр С.А., Лойко В.В.//Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 116-118

  Чирко О.В. Обґрунтування заходів покращення фінансового стану суб'єктів підприємництва /Чирко О.В., Лойко В.В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 188-191

  Кондратенко Д.О. Забезпечення фінансової безпеки суб'єкту підприємництва /Кондратенко Д.О., Лойко В.В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 97-100

  Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III/ Andriy Ramskyi, Valeria Loiko, Olena Sobolieva-Tereshenko, Daria Loiko, Valeriia Zharnikova // Banks and Bank Systems (open-access) / Business Perspectives.- 2017.- Volume 12 , Issue #4.- PP. 163-174

  Loiko V. Economic security fashion company / V. Loiko, A. Skoryatina //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 27.05.2016 ).- К.: КНУТД, 2016.- С.126-128

  Лойко В.В. Особливості економічної безпеки держави в умовах розвитку економіки знань / В.В. Лойко, Н.Є. Авдєєва // International Scientific Journal. - 2016.- № 1, Том 2.- С.54-58

  Лойко В.В. Украина в международных рейтингах конкурентоспособности / Н.Е. Авдеева, В.В. Лойко // Материалы ХІХ Международной научной конференции молодых ученных ( Минск, 14.04.2016).- Минск: ГИУСТ БГУ, 2016. - С. 7-8.

  Loiko V. Resource factors influence the efficiency of enterprises for the production of fоr clothing / V. Loiko, A. Knyzhenko // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів ( м. Київ, 28.04.2016).- К.: КНУТД,2016. - С. 12

  Maslyuk L.L. The production component of economic security for the production of clothing / L. L. Maslyuk, V. V. Loiko //Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів( м.Київ, 28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С. 16

  Лойко В.В. Виробнича (техніко-технологічна) складова економічної безпеки підприємства / В. В. Лойко, Н. П. Рибальченко //Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).- К.:Фінансово-економічна наукова рада,2016. - С. 110-114 (120 с.)

  Лойко В.В. Запровадження нових підходів управління банківською діяльністю – запорука відновлення стабільності банківської системи / В. В. Лойко, Л. О. Нужненко//Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС:Тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016

  Лойко В.В. Заходи подолання кризи банківської системи для забезпечення економічної безпеки банків України / В. В. Лойко, В. В. Павленко//Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.119-121

  Лойко В.В. Інноваційна діяльність та ринок стартапів в Україні / В. В. Лойко //Міжнародний науковий журнал . - 2016.- № 10. - http://www.inter-nauka.com/issues/2016/10/1591

  Лойко В.В. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті економічної безпеки / В. В. Лойко //International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceeding ( 26.08.2016).- Kaunas: Baltija Publishing,2016. - P 52-55

  Лойко В.В. Оцінка та управління економічною безпекою промислового підприємства / В. В. Лойко, М. С. Пясківська //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.124-126

  Лойко В.В. Підвищення ефективності діяльності швейних підприємств з виробництва верхнього одягу в умовах інтеграції до ЄС / В. В. Лойко, Л. Л. Маслюк //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016

  Лойко В.В. Аналіз сучасного стану банківської системи України / В. В. Павленко, В. В. Лойко //Scientific and Educational Journal.- Geneva, Switzerland, 2016. - Р. 98-103

  Лойко В.В. Економічна безпека підприємства в контексті національної безпеки / Н. В. Гринюк, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.114-115

  Лойко В.В. Заощадження населення як джерело розвитку інноваційної діяльності на мікрорівні / А. М. Геник, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.121-123

  Лойко В.В. Зарубіжний досвід регулювання діяльності малого та середнього бізнесу / А. В. Потапенко, В. В. Лойко //Наукові розробки молоді на сучасному етапі:Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів (28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С. 123

  Лойко В.В. Індикатори економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності / Я. О. Мороз, В. В. Лойко// Міжнародний науковий журнал.- 2016.- №2. - file:///D:/Downloads/14543484495459.pdf

  Лойко В.В. Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки підприємства / К. Г. Міщенко, В. В. Лойко // Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).- К.:Фінансово-економічна наукова рада,2016 . - С. 106-109

  Лойко В.В. Методичні засади проведення діагностики рівня економічної безпеки підприємства / О. І. Тимоць, В. В. Лойко // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.130-132

  Лойко В.В. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств з виробництва одягу / Д. С. Хандога, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС :Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.132-134

  Лойко В.В. Рівень життя в системі соціально-трудових відносин України / Н. В. Пруднікова, В. В. Лойко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі:Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів (28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С. 125

  Лойко В.В. Рівень життя населення України як чинник економічної безпеки держави / Н. В. Пруднікова, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016

  Лойко В.В. Система управління витратами промислового підприємства / В. В. Лойко, Б. О. Журавський // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" .- 2016. - №1 (2).-С. 59-62

  Лойко В.В. Сутність та значення малого підприємництва / В. В. Лойко, Є. С. Несенюк // Актуальні проблеми економіки та фінансів:Збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).-К.: Фінансово-економічна наукова рада,2016 . - С. 75-78

  Лойко В.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т. В. Щур, В. В. Лойко //Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).- К.:Фінансово-економічна наукова рада, 2016. - С. 82-85

  Лойко В. В. Інноваційна діяльність швейних підприємств / В. В. Лойко, Н. В. Пруднікова ; Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, , 23.04.2015. - С. 22

  Лойко В. В. Економіка підприємства / В. В. Лойко, Т. П. Макаровська ; Київський національний університет технологій та дизайну.- К.:КНУТД, 2015. - 267 с.

  Шелудько А. Е. Фінансова складова економічної безпеки підприємства / А. Е. Шелудько ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 2015

  Лойко В. В. Інноваційний розвиток регіонів як основа їх економічної безпеки / В. В. Лойко ; The International Scientifi c and Practical Congress of Economists and Jurists “THE GLOBAL SYSTEMIC CRISIS: NEW MILESTONE IN DEVELOPMENT OR AN IMPASSE”, professional scientific publication.- Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2015. - Р. 149-153 (p. 217)

  Крахмальова Т. А. Маркетингова стратегія як основа економічної безпеки розвитку підприємства / Т. А. Крахмальова, Лойко В. В. ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 157–158

  Лойко В. В. Ключові фактори впливу на економічну безпеку національного господарства / В. В. Лойко ; Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А.- Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 27.03.2015. - С. 306-309 (374 с.)

  Лойко В. В. Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу / В. В. Лойко ; Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.- К.:КНУТД, 2015.- № 5 (91). - С. 11-21

  Лойко В. В. Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства / В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- №8. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В. В. Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація / В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- № 10. - www.economy.nayka.com.ua/

  Несенюк Є. С. Формування сучасної системи управління прибутком на підприємстві / Є. С. Несенюк, В. В. Лойко ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 251-254 (353 с.)

  Лойко В. В. Фактори впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки / В. В. Лойко ; Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.- К.:КНУТД, 2015.- № 4 (89). - С.113-124

  Лойко В. В. Формування інноваційної політики промислового підприємства / В. В. Лойко, О. О. Молчанова ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД , 20.03.2015. - С. 196-197

  Лойко В. В. Мотивація праці в контексті економічної безпеки підприємства / В. В. Лойко, А. Ю. Кияшко ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД, 20.03.2015. - С. 143-145

  Лойко В. В. Технологічна безпека як складова економічної безпеки / В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- № 5. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В. В. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки регіону / В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- № 6. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В. В. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства / В. В. Лойко, Н. В. Пруднікова ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 258-261 (353 с.)

  Лойко В. В. Інноваційна політика промислового підприємства / В. В. Лойко, О. О. Молчанова ; наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, , 23.04.2015. - С.17

  Лойко В.В. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств / Н. В. Пруднікова, В. В. Лойко ; Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, 23.04.2015. - С. 16

  Лойко В.В. Фінансова складова економічної безпеки підприємства / А. Е. Шелудько, В. В. Лойко ; збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки та фінансів".- К.:Фінансово-економічна наукова рада, (Буковель-Україна), 21.03.2015. - С. 102-105 (120 с.)

  Лойко В.В. Іноземні інвестиції в банківській сектор України / В. В. Павленко, В. В. Лойко ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 255-258 (353 с.)

  Лойко В.В. Оптимізація виробничих запасів промислового підприємства як чинник його фінансово-економічної безпеки / М. І. Іовенко, В. В. Лойко ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД, 20.03.2015. - С.125-126

  Лойко В.В. Банківська система України: стан та перспективи розвитку / В. В. Павленко, В. В. Лойко ; Ефективна економіка.- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015.- № 9. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Оцінка бізнесу як інструмент управління вартістю підприємства / А. В. Калабухова, В. В. Лойко.- Міжнародний науковий журнал, 2015.- № 8. - С.126-130

  Лойко В.В. Формування інноваційної політики підприємства як запорука інноваційної безпеки / О. В. Кириченко, В. В. Лойко ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД, 20.03.2015. - С. 196 – 197

  Лойко В.В. Формування трудового потенціалу підприємства в контексті економічної безпеки / Д. Р. Тораєва, В. В. Лойко ; Матеріали Міжнародної конференції "Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку".- К.: КНУТД, 2015. - С. 273-274

  Лойко В.В. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства / А. В. Калабухова, В. В. Лойко ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 242-245 (353 с.)

  Лойко В.В. Інвестиційна складова економічної безпеки підприємства / А. О. Скорятіна, В. В. Лойко ; Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, 23.04.2015. - С.26

  Лойко В.В. Державна політика у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності / О. М. Мулик, В. В. Лойко ; Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції].- Будапешт –Прага –Київ, 01.11.2015. - С. 248-251 (353 с.)

  Лойко В.В. Формування конкурентних переваг швейних підприємств в сучасних умовах господарювання / Г. І. Кононенко, В. В. Лойко ; Науковий вісник Херсонського державного університету.- Херсонський державний університет, 2015.- 13 (1). - С. 102-106

  Лойко В.В. Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання / Є. С. Несенюк, В. В. Лойко.- Міжнародний науковий журнал, Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 20971-10771 Р,2015.- № 7. - С. 68-71

  Лойко Д. М. Експертна система як інструмент визначення рівня економічної безпеки / Д. М. Лойко, В. В. Лойко ; Науково-технічна інформація .- Український інститут науково-технічної і економічної інформації, 2015.- № 3(65). - С. 41-46

  Лойко Д. М. Фактори впливу на економічну безпеку національного господарства / Д. М. Лойко, В. В. Лойко ; Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles.- Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015. - Р. 43-47 (332 p.)

  Національна економіка України в сучасних глобальних процесах: монографія / М.П. Денисенко, В.В. Лойко, Д.М. Лойко та ін. – К. : ДКС центр, 2015. - 470 с.

  Лойко В.В. Формування витрат підприємства в контексті фінансово-економічної безпеки / В. В. Лойко, Б. О. Журавський // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: матеріали Міжнародної конференції (20.03.2015).- К.: КНУТД,2015 . - С. 118-119

  Loiko V. Innovation activity as factor of ensuring the competitiveness of enterprises / V. Loiko, N. Kucher // Інноваційні тенденції підготовки майбутніх економістів в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: тези доповідей науково-практичного семінару (29.05.2015) .- К.: КНУТД ,2015. - С. 34-35

  Loiko V. Features forming a foreign language professional competence of students of economic specialties in terms of European integration processes / V. Loiko, B. Juravskuy // Інноваційні тенденції підготовки майбутніх економістів в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: тези доповідей науково-практичного семінару (29.05.2015) .- К.: КНУТД. - С. 22-23

  Loiko V. Problems of banking system in Ukraine/ V. Loiko, V. Pavlenko // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. Publishing house «BREEZE».- Montreal, Canada, 2015. - Р. 260-265

  Loiko V. Training of staff for strategic sectors of national economy of Ukraine with current global transformation process / V. Loiko, E. Nesenuk ; Тези доповідей науково-практичного семінару "Інноваційні тенденції підготовки майбутніх економістів в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу".- К.: КНУТД, 29.05.2015. - С. 44-45

  Moroz Y. The economic security of the enterprise / Y. Moroz, V. Loiko //Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 27.11.2015) .- К.: ГО «Київський економічний науковий центр»,2015. - С. 31-33

  Лойко В.В. Інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки національної економіки/ В.В. Лойко, О.М. Мулик //Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: монографія .- К.: КНУТД, 2015. - С.5-25

  Лойко В.В. Асортиментна політика як складова фінансово-економічної безпеки підприємства / Р.В. Бичковський, В.В. Лойко // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: Матеріали Міжнародної конференції (20 березня 2015). - К.: КНУТД, 2015. - С. 25-26.

  Лойко В.В. Особливості формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі / В.В. Лойко, Р.В. Бичковський // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015.- № 8. - С. 491-494

  Лойко В.В. Інвестиційна стратегія в системі стратегічного набору підприємства / І. В. Бродюк, В.В. Лойко // Глобальні та національні проблеми економіки.- 2015.- № 6. - С. 363-365

  Лойко В.В. Енергетична безпека як складова економічної безпеки / В.В. Лойко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 206-211

  Лойко В.В. Характеристика та основні принципи побудови системи економічної безпеки на регіональному рівні / В. В. Лойко. // Ефективна економіка. - 2013. - № 3

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Лойко Валерія Вікторівна