«Комп'ютерні науки»
(про спеціальність та освітні програми)

Інститут інформаційних та комунікаційних технологій

 

Чому варто здобувати спеціальність «Комп'ютерні науки» в Університеті «КРОК»?

 •  Університет має досвід підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців у галузі компютерних наук
 •  якість освіти, що відповідає європейським стандартам, оскільки навчальні програми побудовані за принципом практико-орієнтованого навчання
 •  в структурі Університету функціонує Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, який сприяє амбіційним студентам сформувати конкурентні компетентності потрібні на ринку праці
 •  провідна роль у підготовці фахівців відводиться формуванню аналітичного мислення, креативного стилю та здатності працювати з найсучаснішими комп’ютерними та інформаційними технологіями
 • Інформація про спеціальність

  Формування глобального інформаційного суспільства та бурхливий процес комп’ютеризації всіх сфер суспільного життя спричинили народження і стрімкий розвиток нової, вкрай актуальної спеціальності «Комп'ютерні науки». Вимоги щодо знань і вмінь фахівців цієї спеціальності залежать як від базового знання найпопулярніших мов і середовищ програмування (Java, С++ тощо), вміння усунути несправність будь-якої оргтехніки, так і від таких виняткових навичок, як розробка LotusNotes, WinInet та ін. Традиційно високим є попит на веб-сервер-програмістів, які знають PHP, SQL, CSS, HTML, JavaScript, XML тощо. Отже, сьогодні ці фахівці – найбільш затребувана і високооплачувана категорія спеціалістів, яких, з одного боку, катастрофічно не вистачає нашій країні, а, з іншого боку, на яких буквально «полюють» найрізноманітніші й численні зарубіжні компанії.

  Основне завдання під час навчання бакалаврів в Університеті економіки та права «КРОК» за спеціальністю «Комп’ютерні науки» полягає в набутті студентами знань та компетенцій щодо методів, які використовуються при проектуванні та розробці передових програмних систем. Особливий акцент робиться на опануванні студентами концептуальних основ обчислювальної техніки – фундаментальних алгоритмів, мов програмування, операційних систем та програмного забезпечення інженерних методів.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з комп’ютерних наук та інформаційних технологій

 • Освітня програма «Комп'ютерні науки» | бакалавр

  Мета програми

  Підготовка фахівців, які здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в предметній області комп'ютерних наук, які характеризується комплексністю та невизначеністю умов, і передбачають застосування теорії та методів інформаційних технологій.

  Карта курсів (обсяг програми – 240 кредитів ЄКТС)

  1 семестр

  • Вища математика | 5 кредитів ECTS
  • Дискретна математика | 5 кредитів ECTS
  • Алгоритмізація та програмування | 5 кредитів ECTS
  • Вступ до фаху | 3 кредити ECTS
  • Англійська мова | 4 кредити ECTS
  • Основи IT бізнесу | 4 кредити ECTS

  2 семестр

  • Вища математика | 6 кредитів ECTS
  • Дискретна математика | 6 кредитів ECTS
  • Алгоритмізація та програмування | 6 кредитів ECTS
  • Теорія алгоритмів | 4 кредити ECTS
  • Англійська мова | 4 кредити ECTS
  • Проєкт (перший рівень) | 8 кредитів ECTS

  3 семестр

  • Об'єктно-орієнтоване програмування | 5 кредитів ECTS
  • Чисельні методи | 4 кредити ECTS
  • Web-технології та web-дизайн | 5 кредитів ECTS
  • Теорія ймовірностей та математична статистика | 4 кредити ECTS
  • Управління проєктами в галузі IT | 3 кредити ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А)

  4 семестр

  • Технології створення програмного забезпечення | 6 кредитів ECTS
  • Аналіз даних | 5 кредитів ECTS
  • Організація баз даних та знань | 6 кредитів ECTS
  • Методи оптимізації та дослідження операцій | 4 кредити ECTS
  • Проєкт (другий рівень) | 8 кредитів ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А)

  5 семестр

  • Комп'ютерні мережі та адміністрування | 4 кредити ECTS
  • Системне мислення | 3 кредити ECTS
  • Штучний інтелект | 4 кредити ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б)

  6 семестр

  • Технології захисту інформації | 5 кредитів ECTS
  • Операційні системи та системне програмування | 6 кредитів ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Проєкт (третій рівень) | 8 кредитів ECTS

  7 семестр

  • Технології розподілених систем та паралельних обчислень | 4 кредити ECTS
  • Інтелектуальна власність в галузі IT | 4 кредити ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А або РІВНЯ Б або РІВНЯ В)

  8 семестр

  • Проєкт (четвертий рівень) | 8 кредитів ECTS
  • Атестаційна робота | 24 кредити ECTS

  Перелік дисциплін вільного вибору на 2021/2022 навчальний рік

  РІВЕНЬ А

  • Демократичні студії
  • Медіаграмотність
  • Креативне мислення
  • Інтелектуальні розвідки
  • Гібридний світ
  • Дизайн конфліктів (від глобальних до нано-локальних)
  • IT-Англійська
   

  РІВЕНЬ Б

  Напрям «Програмування»

  • Технології .NET
  • Технології JS
  • Технології розробки Web-застосувань. PHP
  • Технології розробки Web-застосувань. Python
  • Технології розробки Web-застосувань. ASP.NET
  • Основи Java-програмування
  • Програмування для Android
  • Проектування та верстка web-сторінок (HTML, CSS)
  • Low Code програмування
   

  Напрям «Бази даних»

  • Адміністрування баз даних
  • Спеціалізовані бази даних (noSQL)
  • Мова структурних запитів SQL
   

  Напрям «Комп'ютерна графіка та дизайн»

  • Програмні засоби обробки растрових зображень
  • Програмні засоби створення і обробки векторної графіки
  • UI/UX дизайн
  • Інтерактивна анімація
  • Інтерактивна web-графіка
  • Основи 3D графіки. Моделювання інтер'єру
  • Персонажне моделювання та анімація. Мультиплікація
   

  РІВЕНЬ В

  Напрям «Комп'ютерні мережі та адміністрування»

  • Мережні технології CISCO
  • Адміністрування Windows Server
  • Адміністрування Unix-подібних систем
  • Хмарні технології
   

  Напрям «Data Science»

  • Візуалізація даних
  • Основи машинного навчання
  • Інтерактивна аналітика в Power BI
  • Аналітика прийняття рішень в Power BI
   
   

  Продовження навчання

  Випускники програми можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра.

  В Університеті «КРОК» - на магістерській програмі 073 Agile-технології розробки програмного забезпечення

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.