«Комп'ютерні науки»
(про спеціальність та освітні програми)

Інститут інформаційних та комунікаційних технологій

 

Чому варто здобувати спеціальність «Комп'ютерні науки» в Університеті «КРОК»?

 •  Університет має досвід підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців у галузі компютерних наук
 •  якість освіти, що відповідає європейським стандартам, оскільки навчальні програми побудовані за принципом практико-орієнтованого навчання
 •  в структурі Університету функціонує Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, який сприяє амбіційним студентам сформувати конкурентні компетентності потрібні на ринку праці
 •  провідна роль у підготовці фахівців відводиться формуванню аналітичного мислення, креативного стилю та здатності працювати з найсучаснішими комп’ютерними та інформаційними технологіями
 • Інформація про спеціальність

  Формування глобального інформаційного суспільства та бурхливий процес комп’ютеризації всіх сфер суспільного життя спричинили народження і стрімкий розвиток нової, вкрай актуальної спеціальності «Комп'ютерні науки». Вимоги щодо знань і вмінь фахівців цієї спеціальності залежать як від базового знання найпопулярніших мов і середовищ програмування (Java, С++ тощо), вміння усунути несправність будь-якої оргтехніки, так і від таких виняткових навичок, як розробка LotusNotes, WinInet та ін. Традиційно високим є попит на веб-сервер-програмістів, які знають PHP, SQL, CSS, HTML, JavaScript, XML тощо. Отже, сьогодні ці фахівці – найбільш затребувана і високооплачувана категорія спеціалістів, яких, з одного боку, катастрофічно не вистачає нашій країні, а, з іншого боку, на яких буквально «полюють» найрізноманітніші й численні зарубіжні компанії.

  Основне завдання під час навчання бакалаврів в Університеті економіки та права «КРОК» за спеціальністю «Комп’ютерні науки» полягає в набутті студентами знань та компетенцій щодо методів, які використовуються при проектуванні та розробці передових програмних систем. Особливий акцент робиться на опануванні студентами концептуальних основ обчислювальної техніки – фундаментальних алгоритмів, мов програмування, операційних систем та програмного забезпечення інженерних методів.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з комп’ютерних наук та інформаційних технологій

  для здобуття ступеня магістра

 • Освітня програма «Комп'ютерні науки» | бакалавр

  Мета програми

  Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі комп'ютерних наук, які характеризується комплексністю та невизначеністю умов, і передбачають застосування теорії та методів інформаційних технологій.

  Карта курсів (обсяг програми – 240 кредитів ЄКТС)

  1 семестр

  • Вища математика | 5 кредитів ECTS
  • Дискретна математика | 5 кредитів ECTS
  • Алгоритмізація та програмування | 5 кредитів ECTS
  • Вступ до фаху | 3 кредити ECTS
  • IT-Англійська | 4 кредити ECTS
  • Основи IT бізнесу | 4 кредити ECTS

  2 семестр

  • Вища математика | 6 кредитів ECTS
  • Дискретна математика | 6 кредитів ECTS
  • Алгоритмізація та програмування | 6 кредитів ECTS
  • Теорія алгоритмів | 4 кредити ECTS
  • IT-Англійська | 4 кредити ECTS
  • Проєкт (перший рівень) | 8 кредитів ECTS

  3 семестр

  • Об'єктно-орієнтоване програмування | 5 кредитів ECTS
  • Обчислювальна математика | 4 кредити ECTS
  • Web-технології та web-дизайн | 5 кредитів ECTS
  • Теорія ймовірностей та математична статистика | 4 кредити ECTS
  • Управління IT-проєктами | 3 кредити ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А)

  4 семестр

  • Технології створення програмного забезпечення | 6 кредитів ECTS
  • Аналіз даних | 5 кредитів ECTS
  • Організація баз даних та знань | 6 кредитів ECTS
  • Архітектура комп'ютерів | 4 кредити ECTS
  • Проєкт (другий рівень) | 8 кредитів ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ А)

  5 семестр

  • Комп'ютерні мережі та адміністрування | 4 кредити ECTS
  • Системний аналіз | 3 кредити ECTS
  • Штучний інтелект | 4 кредити ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б)

  6 семестр

  • Технології захисту інформації | 5 кредитів ECTS
  • Операційні системи та системне програмування | 6 кредитів ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Проєкт (третій рівень) | 8 кредитів ECTS

  7 семестр

  • Технології розподілених систем та паралельних обчислень | 4 кредити ECTS
  • Інтелектуальна власність в галузі IT | 4 кредити ECTS
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б або РІВНЯ В)
  • Дисципліна вільного вибору | 5 кредитів ECTS (з переліку РІВНЯ Б або РІВНЯ В)

  8 семестр

  • Атестаційна робота | 24 кредити ECTS
  • Проєкт (четвертий рівень) | 8 кредитів ECTS

  Перелік дисциплін вільного вибору на 2020/2021 навчальний рік

  РІВЕНЬ А

  • Демократичні студії
  • Медіаграмотність
  • Креативне мислення
  • Інтелектуальні розвідки
  • Гібридний світ
  • Дизайн конфліктів (від глобальних до нано-локальних)
   

  РІВЕНЬ Б

  Напрям «Програмування»

  • Технології Java
  • Технології .NET
  • Технології JS
  • Технології розробки Web-застосувань. PHP
  • Технології розробки Web-застосувань. Python
  • Технології розробки Web-застосувань. ASP.NET
  • Функціональне програмування
   

  Напрям «Бази даних»

  • Адміністрування баз даних
  • Спеціалізовані бази даних (noSQL)
  • Мова структурних запитів SQL
  • Система управління базами даних Oracle
   

  Напрям «Комп'ютерна графіка та дизайн»

  • Програмні засоби обробки растрових зображень
  • Програмні засоби створення і обробки векторної графіки
  • UI/UX дизайн
  • Інтерактивна анімація
  • Інтерактивна web-графіка
  • 3D графіка та анімація
  • Основи 3D-моделювання
  • Моделювання, анімація і рендеринг
  • Системи управління веб-контентом
   

  РІВЕНЬ В

  Напрям «Комп'ютерні мережі та адміністрування»

  • Мережні технології CISCO
  • Адміністрування та супроводження інформаційних систем
  • Адміністрування Windows Server
  • Адміністрування Unix-подібних систем
  • Хмарні технології
   

  Напрям «Data Science»

  • Візуалізація даних
  • Основи машинного навчання
  • Експертні системи
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Основи комп'ютерного зору
   

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти після успішного засвоєння програми:

  • мови програмування: Python, C++, Java, C#, JavaScript, PHP
  • технології розробки desktop, web, mobile додатків
  • хмарні сервіси Microsoft та Google
  • рішення для обробки баз даних: SQL та noSQL технології
  • технології комп’ютерної графіки та дизайну
  • комп’ютерні мережі та технології адміністрування Win-, Unix-систем
  • технології захисту даних

  Після успішного закінчення програми випускник може продемонструвати вміння:

  • проектування, розробки, впровадження та супроводу програмних та інформаційних систем із застосуванням сучасних мов програмування, стандартів і технологій (desktop, mobile, web)
  • проектування, розробки, впровадження та адміністрування як реляційних так і спеціалізованих баз даних, розподілених баз даних, сховищ та вітрин даних, баз знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування
  • управління якістю та автоматизації тестування програмного забезпечення
  • управління комп’ютерними мережами та адміністрування Win-, Unix-подібних систем
  • розв’язання прикладних задач з аналізу даних із врахуванням специфіки різних предметних областей із застосуванням методів обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування

  Працевлаштування

  Випускник освітньої програми отримує можливість 100% працевлаштування в IT-компаніях за наступними посадами:

  • Програміст Python, C++, Java, C#, JavaScript, PHP
  • Адміністратор баз даних
  • Системний адміністратор
  • Графічний дизайнер

  Продовження навчання

  Випускники програми можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра.

  В Університеті «КРОК» - на магістерських програмах 122 Комп'ютерні науки, 073 Agile-технології розробки програмного забезпечення

   
 • Спеціальність «Комп'ютерні науки» | магістр

  Досвід підприємств, які вміють добре організувати інформаційне обслуговування працівників апарату управління, показує, що багато проблем можна вирішити, якщо базу стратегічних даних формувати одночасно з розробкою і використанням інформаційних систем різного типу. Адже інформаційні системи дають можливість накопичувати інформацію про минуле і сучасне; складати прогнози розвитку подій, мати уявлення про реальні справи на підприємстві на конкретному відрізку часу і т. п.

  Саме цим перш за все пояснюється той факт, що постійно зростає потреба у висококласних професіоналах, здатних створити сайт і забезпечувати його надійну технічну підтримку. Сьогодні такі фахівці вважаються найбільш затребуваною і високооплачуваною категорією спеціалістів, яких, з одного боку, перманентно не вистачає нашій країні, а з іншого боку, на яких буквально «полюють» численні зарубіжні кампанії.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання специфікації на розробку корпоративних стосунків;
  • знання процесу повного циклу розробки програмного забезпечення за допомогою технології net;
  • володіння інструментами прикладних логічних обчислень;
  • вміння застосовувати на практиці алгоритми різного роду, визначати міри складності обчислень, володіти підходами вирішення задач P- та NP-класів;
  • вміння розробляти розподілені застосунки масштабу підприємства за допомогою технологій EnterpriseJavaBeans (EJB), Java Server Pages (JSP) та сервлетів (Servlets);
  • розуміння створення розподілених, просторових баз даних і створення додатків на основі цих баз даних, масштабування баз даних до BigData;
  • вміння використовувати інструменти реляційної алгебри при вирішенні задач моделювання нових даних;
  • володіння навиками роботи з даними, технологіями клієнтської сторони, інтеграції із зовнішніми сервісами, проектування і прототипування, застосування методики гнучкої розробки, командної розробки, системи контролю версій коду;
  • володіння знаннями та вміння використовувати патерни, технології та особливості впровадження елементів об’єктно-орієнтованої архітектури;
  • вміння створювати мобільні додатки для сучасних мобільних операційних систем;
  • вміння використовувати засоби R при роботі з даними BigData; застосовувати R при дослідженні даних і при виконанні задач аналізу даних;
  • вміння конфігурувати хмарні обчислювальні ресурси, застосовуючи засоби обчислювальної еластичності.

  Основні дисципліни

   Логічне програмування  Управління організаційними змінами  Сертифікація, стандартизація, якість в ІТ сфері  Функціональне програмування  Бізнес-моделювання та управління вимогами  Хмарні технології  Програмування на Java EE  Big Data  Мобільний комп'ютинг  Інноваційні технології баз даних  Компонентна технологія розробки ПЗ  Web-технології Java

  Практика

  Згідно з навчальним планом студенти проходять переддипломну практику у вітчизняних та зарубіжних ІТ-компаніях, а також на підприємствах малого та середнього бізнесу різних галузей, які потребують фахівців з інформаційних технологій. Наближення студентів до виробничого середовища дає можливість розуміти потреби та очікування майбутніх замовників (працедавців) та формує у студентів погляд на ІТ-продукт «очима клієнта».

  Крім того, студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» також мають можливість реалізовувати власні проекти на базі нашого Університету у рамках департаменту автоматизації управління ВНЗ.

  Працевлаштування

  Випускник спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» може займати такі посади: інженер комп'ютерних систем; інженер із застосуванням комп'ютерів; конструктор комп'ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; інженер із застосування комп'ютерів; консультант у сфері обчислювальних систем; інженер-дослідник; науковий співробітник; науковий співробітник (обчислювальні системи); аналітик комп'ютерних систем; начальник (завідувач) виробничої лабораторії, завідувач лабораторії; викладач вищого навчального закладу; інженер-програміст; начальник дослідної лабораторії; начальник інформаційно-обчислювального центру та ін.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.