Положення про надання знижок в оплаті навчання — Університет «КРОК»

Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» у 2024-2025 навчальному році

Це Положення застосовується при оплаті навчання в Університеті «КРОК» (далі – Університет) у 2024-2025 навчальному році і поширюється на студентів, які навчаються на юридичному факультеті, в навчально-науковому інституті інформаційних та комунікаційних технологій, навчально-науковому інституті менеджменту безпеки, навчально-науковому інституті медицини, навчально-науковому інституті психології, навчально-науковому інституті міжнародної освіти (крім програм заочної підготовки іноземців), на кафедрі управлінських технологій, на кафедрі маркетингу та поведінкової економіки, кафедрі економіки та фінансів, кафедрі туризму, кафедрі дизайну, кафедрі міжнародних відносин та журналістики, кафедрі міжнародного бізнесу, у Фаховому коледжі Університету «КРОК» та Інституті управління природними ресурсами (далі – ІУПР). Це Положення не поширюється на оплату навчання студентів за рахунок державних грантів, ваучерів державних установ та організацій, фінансової допомоги від Фонду соціального захисту інвалідів тощо.

А. Програма академічної лояльності.

1. В оплаті першого року навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та ступенем вищої освіти бакалавра надається 20% знижка:

1.1. Випускникам старшої школи, нагородженим золотою (срібною) медаллю, та випускникам основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою або виключно високі оцінки рівня знань ("10", "11", "12") в додатку до атестату (свідоцтва), або в разі наявності двох оцінок не нижче 180 балів в сертифікатах ЗНО або НМТ;

1.2. Вступникам з дипломами з відзнакою молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), фахового молодшого бакалавра та кваліфікованого робітника або в разі наявності двох оцінок не нижче 180 балів в сертифікатах ЗНО або НМТ;

1.3. Вступникам, які є призерами (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, І-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України та Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах».

2. В оплаті першого півріччя навчання за ступенем вищої освіти бакалавра надається 10% знижка випускникам старшої школи, молодшим бакалаврам (молодшим спеціалістам), фаховим молодшим бакалаврам в разі наявності двох оцінок не нижче 160 балів в сертифікатах ЗНО або НМТ.

3. 20% знижка надається:

3.1. студентам денної форми навчання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з другого року навчання в поточному навчальному півріччі за досягнутим балом успішності за минуле півріччя (екзамени, диференційовані заліки, захисти курсових робіт та звітів практик мають бути оцінені не нижче) - 10-12/90-100;

3.2. студентам денної форми навчання за ступенем вищої освіти бакалавра з другого року навчання в поточному навчальному році за досягнутим балом успішності за минулий навчальний рік (екзамени, диференційовані заліки, захисти курсових робіт та звітів практик мають бути оцінені не нижче) - 90-100.
Право на цю знижку втрачається при переході студента на заочну або дистанційну форму навчання та в разі порушення умов договору про навчання та договору про надання платної освітньої послуги. Ця знижка не надається (втрачається) в разі отримання оцінок, які є нижчими за вказані в цьому пункті, а також при несвоєчасному допуску (без поважних причин, зокрема, коли студента не було допущено за порушення термінів оплати за навчання) до складання екзамену чи заліку та у разі відсутності на екзамені чи заліку без поважних причин в період заліково-екзаменаційної сесії.

4. 15% знижка надається студентам денної форми навчання, які здобувають ступінь магістра, на перший семестр навчання при наявності диплома про попередній ступінь (рівень) вищої освіти з відзнакою.

Б. Програма корпоративної лояльності.

5. 10% знижка на перший рік навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та ступенем вищої освіти бакалавра надається:

5.1. Випускникам навчальних програм департаменту довузівської підготовки.

5.2. Особам з інвалідністю I, II груп та дітям з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (див. Примітки).

5.3. Учасникам проектів Університету з набору за наявності сертифікатів, дипломів і рекомендацій підрозділів Університету та адміністрацій партнерських закладів освіти (при участі в декількох проєктах сумарна знижка за цим пунктом не може перевищувати 20%).

6. Випускникам одного року одного закладу загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти (крім Фахового коледжу Університету «КРОК»), професійної (професійно-технічної) освіти надається знижка в розмірі 15% на перше півріччя навчання при вступі п’яти та більше осіб за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та ступенем вищої освіти бакалавра (в т.ч. студентам Фахового коледжу, які здобули повну загальну середню освіту).

7. До 15% знижки в оплаті навчального півріччя надається студентам другого та наступних років навчання, які беруть участь у профорієнтаційних заходах Університету (в т.ч. Фахового коледжу та ІУПР). У разі виникнення права на таку знижку за результатами роботи в останньому півріччі останнього року навчання на освітньо-професійному ступені фахового молодшого бакалавра або на ступені вищої освіти бакалавра її використання можливе у формі бонусу при оплаті навчання у першому півріччі на наступному рівні освіти в Університеті. Бонус розраховується як застосування можливого відсотка знижки до вартості півріччя, в якому виникло право на знижку.

8. 40% знижка в оплаті навчального року на програмі заочної або дистанційної форми навчання надається студентам, які одночасно навчаються в Університеті (в т.ч. у Фаховому коледжі Університету «КРОК») за двома спеціальностями.

9. 20% знижка в оплаті навчального року на програмі заочної або дистанційної форми навчання надається студентам, які одночасно навчаються в іншому закладі вищої освіти України або за кордоном.

10. 5% знижка в оплаті навчального року надається студентам, прямі родичі яких (чоловік/дружина, батьки, діти, рідні брати/сестри), а також чоловік/дружина чи діти будь-якого прямого родича, навчаються в Університеті (його підрозділах) або здобули в Університеті, Закритому акціонерному товаристві «Київський коледж нерухомості», Приватному вищому навчальному закладі «Інститут управління природними ресурсами» певний рівень освіти або пройшли підвищення кваліфікації.

11. 15% знижка на оплату за навчання надається вступникам на основі повної загальної середньої освіти, які уклали договір про навчання та здійснили платежі до 20 серпня 2024 року. Знижка надається на всю попередню оплату, внесену до цієї дати.

12. 10% знижка в оплаті першого півріччя навчання надається вступникам на ступінь бакалавра з дипломом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) та фахового молодшого бакалавра.

13. 20% знижка в оплаті навчального року надається студентам, яким надано статус учасників бойових дій або постраждалих учасників Революції Гідності (див. Примітки) і які вступили (поновилися, перевелися) до Університету в 2024-2025 навчальному році. Студентам, які мають вказані статуси і вступили (поновилися, перевелися) в попередні навчальні роки, ця знижка надається згідно з Положеннями про знижки, які були чинними на момент їх вступу

14. 50% знижка в оплаті навчального року надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (див. Примітки), а також особам з їх числа у віці з 18 до 23 років.

15. 10% знижка (за наукові досягнення) надається тим студентам освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра та ступеня бакалавра другого та наступних років навчання, які:

15.1. мають одну і більше наукових статей з афіляцією Університету «КРОК» (підготовлених особисто або у співавторстві), що опубліковані у міжнародних або українських фахових наукових виданнях, у тому числі електронних, які віднесені до категорій «А» та «Б» згідно з Порядком формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32;

15.2. мають дві і більше тез доповідей (підготовлених особисто або у співавторстві), що опубліковані за результатами участі у заходах наукового характеру;

15.3. взяли участь у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад з різних спеціальностей/навчальних дисциплін та увійшли до першої десятки рейтингового списку базового закладу вищої освіти;

15.4. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук і виступили із доповіддю на підсумковій науково-практичній конференції;

15.5. стали призерами ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних робіт Малої академії наук України.

Знижка надається на півріччя (семестр), яке слідує за тим півріччям (семестром), в якому досягнуто визначені показники.

У разі виникнення права на таку знижку за результатами наукової роботи в останньому півріччі останнього року навчання на освітньо-професійному ступені фахового молодшого бакалавра або на ступені вищої освіти бакалавра її використання можливе у формі бонусу при оплаті навчання у першому півріччі на наступному рівні освіти в Університеті. Бонус розраховується як застосування можливого відсотка знижки до вартості півріччя, в якому виникло право на знижку.

16. 10% знижка на перший семестр навчання надається студентам навчально-наукового інституту менеджменту безпеки, які здобувають ступінь магістра після закінчення курсів підвищення кваліфікації в галузі безпеки.

17. 20% знижка на перший рік навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра або ступенем вищої освіти бакалавра надається випускникам партнерських шкіл дистанційного навчання.

18. В оплаті першого року навчання переможцям конкурсу «Творчий КРОК до омріяної професії» надається:

18.1. 25% знижка за Гран-прі;

18.2. 20% знижка за I-е місце;

18.3. 15% знижка за II-е та III-є місце;

18.4. 10% знижка за Приз глядацького голосування.

19. 10% знижка на оплату першого півріччя (семестру) навчання вступникам, направленим в один рік від однієї установи, організації, підприємства (об’єднання підприємств) за умови, що таких вступників не менше 5 осіб.

В. Умови, порядок надання та оформлення знижок

20. Знижки встановлюються у відсотках від розміру оплати за півріччя (семестр) (крім п. 11). Перше півріччя триває, як правило, впродовж вересня-січня, а друге – впродовж лютого-червня. Тривалість семестрів визначається навчальним планом.

21. Право на знижки втрачається у випадку порушення здобувачем (замовником) графіку оплат за півріччя (семестр), що минуло (минув) (всі знижки в оплаті поточного навчального півріччя (семестру) анулюються при наявності фінансової заборгованості будь якого розміру станом на 01 січня та 01 липня поточного навчального року) (див. Примітки).

Якщо здобувач (замовник) має фінансовий борг на початок нового навчального року, то право на знижки на майбутнє навчальне півріччя (семестр) втрачається

22. Загалом знижки в оплаті (за цим Положенням, крім пунктів 7, 8, 14) не можуть перевищувати 25% від розміру оплати за навчання. Якщо студент має право на використання більше ніж однієї знижки, то вони додаються (крім пунктів 8, 14, 19). При використанні знижки за пунктами 7, 8 знижки не можуть перевищувати 40%. При використанні знижок за пунктами 7, 13, 14 знижки не можуть перевищувати 50%.

23. Знижки, визначені в пунктах 1, 2, 4, 5, 8-10, 12 – 18 надаються на підставі заяв (вступники подають заяву до Приймальної комісії; студенти, на яких поширюється дія пунктів 8 - 10, 13, 14 подають заяву до бухгалтерії; студенти, на яких поширюється дія пункту 15 подають заяву першому проректору; студенти, на яких поширюється дія пункту 16 подають заяву до дирекції інституту). Для знижок, визначених в пунктах 5.2, 9, 10, 13, 14, до заяви додається документ (посвідчена копія), що підтверджує відповідний статус. Для знижок, визначених в пунктах 5.1, 5.3, 17, до заяви додаються відповідні сертифікати про знижку. Для знижки, визначеної в пункті 16, до заяви додається копія свідоцтва про підвищення кваліфікації.

24. Знижки, визначені в пункті 7, надаються на підставі подання директора департаменту зв’язків з громадськістю та реклами за погодженням з керівниками підрозділів, які здійснюють подання.

25. Знижки, визначені в пункті 10, надаються в поточному навчальному році після подання до бухгалтерії заяви та копій документів, що підтверджують факт наявності відповідних родинних стосунків та факт навчання визначених категорій осіб у вказаних закладах освіти.

26. Знижки, що надаються за заявами студентів, нараховуються з початку півріччя (семестру), в якому подається заява.

27. Про знижки, визначені цим Положенням, студенти інформуються в індивідуальному порядку при взаємодії зі структурними підрозділами Університету, а саме з:

- Приймальною комісією щодо знижок, визначених для вступників в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 8 – 14, 17-19;

- Студентським офісом, деканатом Фахового коледжу Університету «КРОК», дирекціями навчально-наукових інститутів та кафедрами щодо знижок, визначених в пунктах 3, 8-10, 14, 16;

- департаментом зв’язків з громадськістю та реклами щодо знижок, визначених в пунктах 7, 10, 17-19;

- першим проректором щодо знижки, визначеної в пункті 15.

28. Усі знижки оформлюються наказами президента Університету, які готуються структурними підрозділами Університету на підставі прийнятих заяв.

Примітки:

1) до пункту 5.2:

При укладенні між Університетом, Фондом соціального захисту інвалідів та Студентом трьохстороннього договору про відшкодування вартості навчання знижки, визначені пунктом 5.2 та іншими пунктами цього Положення, не враховуються в сумах, що підлягають відшкодуванню.

2) до пункту 13:

Статус учасника бойових дій надається згідно з ПОРЯДКОМ надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413 (зі змінами) і підтверджується документом, виданим згідно з ПОЛОЖЕННЯМ про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (зі змінами)

Статус постраждалих учасників Революції Гідності надається згідно з ПОРЯДКОМ надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. N 119 і підтверджується документом, виданим згідно з ПОРЯДКОМ виготовлення та видачі посвідчення "Постраждалий учасник Революції Гідності", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. N 119.

3) до пункту 14:

Згідно з абзацами 2, 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»:

«дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки; діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов'язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також діти, розлучені із сім'єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов'язків з причин, які неможливо з'ясувати у зв'язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та безпритульні діти».

Згідно з частиною 1 статті 6 Сімейного кодексу України «правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття».

4) до пункту 21:

Дія цього пункту не поширюється на здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавру першого року навчання.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Умови вступу » Положення про надання знижок в оплаті навчання