Інститут управління природними ресурсами (ІУПР) та Коломийський коледж — Університет «КРОК»

Інститут управління природними ресурсами (ІУПР) та Коломийський коледж

Входять до складу Університету «КРОК» з 2011 року

Інститут управління природними ресурсами засновано в січні 1998 року. Навчальний заклад здійснює ґрунтовну підготовку фахівців за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Також на навчання на старший курс приймаются бакалаври із раніше здобутим дипломом у будь-якій галузі. Інститут управління природними ресурсами надає можливість здобути освіту на рівні бакалавра, магістра або за програмою перепідготовки.

У 2010 році в структурі Інституту створено Коломийський коледж, де здійснюється підготовка на базі 9-х та 11-х класів. Випускники Коледжу отримують державний диплом молодшого спеціаліста та можливість продовжити навчання в Інституті з ІІІ курсу за тією самою галуззю знань. Також на старший курс Коледжу приймаються кваліфіковані робітники (за відповідною галуззю) та молодші спеціалісти з раніше здобутим дипломом у будь-якій галузі.

Випускники Інституту управління природними ресурсами мають ґрунтовні знання і демонструють високі професійні якості, працюючи в органах державної влади, в організаціях та на підприємствах різних форм власності.

 • КОЛЕДЖ

 • БАКАЛАВР

Інститут пропонує такі освітні програми:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра

 • - Туризм / освітня програма
 • - Геодезія та землеустрій / освітня програма
 • - Фінанси, банківська справа та страхування / освітня програма

Освітня програма «Туризм»

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм

Освітній рівень: молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Терміни навчання:

 • - на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 6 місяців;
 • - на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 6 місяців;
 • - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник – 2 роки 6 місяців;
 • - на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) – 1 рік 6 місяців.

Освітня програма «Геодезія та землеустрій»

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Освітній рівень: молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Терміни навчання:

 • - на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • - на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник – 2 роки 10 місяців;
 • - на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) – 1 рік 10 місяців.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітній рівень: молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Терміни навчання:

 • - на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • - на основі повної загальної середньої освіти – 1 роки 10 місяців
 • - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник – 1 роки 10 місяців
 • - на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) – 10 місяців.

УМОВИ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ:

 • - для вступу на основі базової загальної середньої освіти – вступний іспит (співбесіда) з української мови та математики;
 • - для вступу на основі повної загальної середньої освіти – зовнішнє незалежне оцінювання (вступний іспит) з української мови, математики або географії, або історії України. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років;
 • - для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник – письмове тестування з української мови та усний іспит з фаху;
 • - для вступу на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) – усний іспит з фаху;
 • - для осіб, які мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю – усний іспит з фаху.

УМОВИ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ:

На основі базової загальної середньої освіти. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 серпня.

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Денна форма навчання додатковий набір
Початок прийому заяв та документів 30 червня 2022 р. 10 серпня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 13 липня 2022 р. 25 серпня 2022 р.

На основі повної загальної середньої освіти. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 30 вересня.

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Денна форма навчання додатковий набір
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 р. 29 серпня 2022 р
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів о 18.00 26 липня 2022 р. о 18.00 23 вересня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО о 18.00 03 серпня 2022 р. о 18.00 27 вересня 2022 р.

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на 2 курс з нормативним терміном навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
І сесія ІІ сесія (на вільні місця)
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 р 29 серпня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів 12 серпня 2022 р. 27 вересня 2022 р.

Прийом заяв і документів на вакантні місця осіб, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, на другий або старші курси для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
І сесія ІІ сесія (на вільні місця)
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 р 29 серпня 2022 р.
Закінчення прийому заяв та документів 12 серпня 2022 р. 27 вересня 2022 р.

Вартість навчання у 2022-2023 н.р.: 6000 грн. у семестр

ПІЛЬГИ:

 • - окремим категоріям, згідно чинного законодавства, надається знижка в оплаті за навчання.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • - документ про освіту (атестат, диплом);
 • - документ, що засвідчує особу (паспорт);
 • - копія ідентифікаційного коду;
 • - результати мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання);
 • - 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см; військовий квиток або приписне свідоцтво (копія) – для військовозобов'язаних;
 • - документи, що підтверджують право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі;
 • - копія свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, зазначені у документах про попередню освіту та в документі, що посвідчує особу).

Ключові результати навчання: використання теоретичного і методичного інструментарію фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для розв’язання завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування; здійснення професійної діяльності, згідно з вимогами законодавства; розуміння особливостей функціонування сучасної національної і світової фінансових систем та їх структури; розуміння принципів організації фінансових відносин; застосування на практиці принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку; уміння складати й аналізувати фінансову звітність; здатність самостійно виконувати завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування; застосування сучасного інформаційного та програмного забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування; виконання контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування; здійснення ефективної комунікації між фахівцями і користувачами послуг у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Подальше навчання: навчання на бакалавра

Інститут пропонує такі освітні програми:

для здобуття ступеня бакалавра

 • - Туризм / освітня програма
 • - Логістика / освітня програма
 • - Екстремальна та кризова психологія / освітня програма

Освітня програма «Туризм»

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Умови вступу: вступ відбувається за результатами мультипредметного тесту 2022 р. (індивідуальної усної співбесіди) з 3 предметів:

 • - Українська мова
 • - Математика
 • - Історія України

Освітня програма «Логістика»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Умови вступу: вступ відбувається за результатами мультипредметного тесту 2022 р. (індивідуальної усної співбесіди) з 3 предметів:

 • - Українська мова
 • - Математика
 • - Історія України

Освітня програма «Екстремальна та кризова психологія»

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Умови вступу: вступ відбувається за результатами мультипредметного тесту 2022 р. (індивідуальної усної співбесіди) з 3 предметів:

 • - Українська мова
 • - Математика
 • - Історія України

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ:

 • - з 01 липня 2022 р. – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів (консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі буде працювати за графіком роботи приймальної комісії);
 • - з 29 липня 2022 р. – початок прийому заяв та документів;
 • - о 18.00 8 серпня 2022 р. – закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди;
 • - о 18.00 23 серпня 2022 р. – закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту.

Додатковий набір

Початок прийому заяв та документів 3 жовтня 1 листопада
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди 24 жовтня 24 листопада
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту 25 жовтня 25 листопада

Вартість навчання у 2022-2023 н.р.: 7000 грн. у семестр

ПІЛЬГИ:

 • - окремим категоріям, згідно чинного законодавства, надається знижка в оплаті за навчання.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • - документ про освіту (атестат)
 • - документ, що засвідчує особу (паспорт)
 • - копія ідентифікаційного коду
 • - результати мультипредметного тесту
 • - 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см
 • - військовий квиток або приписне свідоцтво (копія) – для військовозобов'язаних
 • - документи, що підтверджують право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі;
 • - копія свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, зазначені у документах про попередню освіту та в документі, що посвідчує особу).

Ключові результати навчання: здійснення пошуку, опрацювання та аналізу професійно важливих знань із різних джерел з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; організація та проведення психологічних досліджень із застосуванням валідних і надійних методів; узагальнення емпіричних даних та формулювання теоретичних висновків; розробка психологічних прогнозів щодо розвитку особистості, груп, організацій; розробка програм психологічних інтервенцій (тренінгів, психотерапій, консультування тощо), проведення їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювання їх якості; здійснення адаптації та модифікації існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності; диференціювання типів екстремальних ситуацій і форм поведінки людей в цих ситуаціях, прогнозування можливих наслідків впливу певних екстремальних чинників на людину; надання оперативної психологічної допомоги особистості з гострими стресовими реакціями; керування людськими ресурсами, робочими процесами та поведінкою фахівців у складних і екстремальних професійних ситуаціях; надання кваліфікованої психологічної допомоги особистості у кризовому стані для активізації ресурсів її життєстійкості.

Подальше навчання: навчання у магістратурі

Додаткова інформація: якщо у Вас виникли запитання щодо програми, умов вступу та навчання, будь ласка, звертайтеся за адресою:

 • м. Коломия, Тютюнника, 11а, тел. +38(067) 324 58 52
 • www.iupr.krok.edu.ua
 • e-mail
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Інститут управління природними ресурсами (ІУПР) та Коломийський коледж