Інститут управління природними ресурсами (ІУПР) та Коломийський коледж

Входять до складу Університету «КРОК» з 2011 року

Інститут управління природними ресурсами засновано в січні 1998 року. Навчальний заклад здійснює ґрунтовну підготовку фахівців за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Також на навчання на старший курс приймаются бакалаври із раніше здобутим дипломом у будь-якій галузі. Інститут управління природними ресурсами надає можливість здобути освіту на рівні бакалавра, магістра або за програмою перепідготовки.

У 2010 році в структурі Інституту створено Коломийський коледж, де здійснюється підготовка на базі 9-х та 11-х класів. Випускники Коледжу отримують державний диплом молодшого спеціаліста та можливість продовжити навчання в Інституті з ІІІ курсу за тією самою галуззю знань. Також на старший курс Коледжу приймаються кваліфіковані робітники (за відповідною галуззю) та молодші спеціалісти з раніше здобутим дипломом у будь-якій галузі.

Випускники Інституту управління природними ресурсами мають ґрунтовні знання і демонструють високі професійні якості, працюючи в органах державної влади, в організаціях та на підприємствах різних форм власності.

Освітньо-професійний ступінь (ОПС) — фаховий молодший бакалавр

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Прийом проводиться на основі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) — 2 роки 10 місяців, подаються сертифікати ЗНО (1. українська мова та література, 2. математика або географія або історія України);
 • кваліфікованого робітника (ПТУ) (українська мова та фахове вступне випробування) — 2 роки 10 місяців.

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Прийом проводиться на основі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) — 1 рік 10 місяців, подаються сертифікати ЗНО (1. українська мова та література, 2. математика або географія або історія України);
 • кваліфікованого робітника (ПТУ) (українська мова та фахове вступне випробування) — 1 рік 10 місяців.

Спеціальність 242 «Туризм»

Прийом проводиться на основі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) — 2 роки 6 місяців, подаються сертифікати ЗНО (1. українська мова та література, 2. математика або географія або історія України);
 • кваліфікованого робітника (ПТУ) (українська мова та фахове вступне випробування) — 2 роки 6 місяців.

Умови прийому:

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) проводиться відбір за сертифікатами українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО), отриманими у 2017-2020 рр.

Для вступників на основі диплома кваліфікованого робітника (випускники ПТУ) проводиться конкурсний відбір за результатами ЗНО або іспиту з української мови (диктант) та фахового вступного випробування.

Університет КРОК надає наступні можливості для студентів дистанційної форми навчання

 • Отримати диплом загальнодержавного зразка.
 • Можливість здійснення навчання за декількома спеціальностями одночасно в дистанційному режимі. Немає необхідності бути присутнім на заняттях в Університеті.
 • Поновлення навчання після вимушеної перерви.
 • Можливість продовження навчання у разі виїзду студента за кордон.
 • Можливість продовження навчання та доздачі окремих предметів в режимі дистанційного навчання.
 • Постійний доступ до матеріалів навчання (електронні підручники, відеолекції, тексти завдань, тести та інші матеріали) з будь-якого місця і в будь-який час.
 • Можливість ознайомлення із матеріалами та виконання отриманих завдань в зручний для студента час.
 • Можливість підвищення оцінки у разі незадоволення отриманим результатом.
 • Постійна інформація про стан поточної успішності студента.
 • Проведення відеоконсультацій викладачами в онлайн режимі.
 • Оперативне реагування служби підтримки на виникнення у студента будь-яких питань, пов’язаних з навчанням.
 • Прийнятні ціни на послуги освіти, гнучка система оплати.

Необхідні документи для вступу:

 • документ, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2021 року);
 • військово-облікові документи;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених Умовами прийому);
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Інститут управління природними ресурсами (ІУПР) та Коломийський коледж