Інститут управління природними ресурсами (ІУПР) та Коломийський коледж — Університет «КРОК»

Інститут управління природними ресурсами (ІУПР) та Коломийський коледж

Входять до складу Університету «КРОК» з 2011 року

Інститут управління природними ресурсами засновано в січні 1998 року. Навчальний заклад здійснює ґрунтовну підготовку фахівців за денною формою навчання за ступенем бакалавра.

Випускники Інституту отримують державний диплом бакалавра за спеціальностями та освітніми програмами:

 • 073 Менеджмент / освітня програма – Логістика
 • 242 Туризм / освітня програма – Туризм і рекреація
 • 053 Психологія / освітня програма – Екстремальна та кризова психологія

У 2023 році абітурієнти вступають до ІУПР для здобуття ступеня бакалавра за результатами НМТ 2022 та 2023 років.

З дипломами бакалавра за іншою спеціальністю, абітурієнти можуть вступити до Інституту на навчання на старші курси

У 2010 році в структурі Інституту створено Коломийський коледж, де здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів, які вступають на основі базової середньої освіти (9-х класів), на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), кваліфікованого робітника (КР), фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю.

Випускники Коледжу отримують державний диплом фахового молодшого бакалавра та мають можливість продовжити навчання на старших курсах в Інституті за тією ж самою спеціальністю або змінити її.

Випускники Інституту управління природними ресурсами мають ґрунтовні знання і демонструють високі професійні якості, працюючи в органах державної влади, в організаціях та на підприємствах різних форм власності.

 • КОЛЕДЖ

 • БАКАЛАВР

Інститут пропонує такі освітні програми:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра

 • - 242 Туризм і рекреація / освітня програма
 • - 193 Геодезія та землеустрій / освітня програма
 • - 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок / освітня програма

Освітня програма «Туризм і рекреація»

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація

Освітній рівень: фаховий молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Терміни навчання:

 • - на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • - на основі повної загальної середньої освіти – 1 роки 10 місяців;
 • - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник – 1 роки 10 місяців;
 • - на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) – 10 місяців.

Освітня програма «Геодезія та землеустрій»

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

Освітній рівень: фаховий молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Терміни навчання:

 • - на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;
 • - на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник – 2 роки 10 місяців;
 • - на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) – 1 рік 10 місяців.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітній рівень: фаховий молодший бакалавр

Форма навчання: денна

Терміни навчання:

 • - на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
 • - на основі повної загальної середньої освіти – 1 роки 10 місяців
 • - на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник – 1 роки 10 місяців
 • - на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) – 10 місяців.

УМОВИ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ:

Умовою вступу на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший спеціаліст, бакалавр і магістр є мотиваційний лист.

УМОВИ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ:

На основі базової загальної середньої освіти. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 30 листопада.

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Денна форма навчання додатковий набір
1 сесія 2 сесія 3 сесія 4 сесія
Початок прийому заяв та документів 30 червня 10 серпня 11 вересня 10 жовтня 01 листопада
Закінчення прийому заяв та документів 18.00 13
липня
28 серпня 27 вересня 27 жовтня 28 листопада

На основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 03 липня та завершується 30 листопада.

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Денна форма навчання додатковий набір
1 сесія 2 сесія 3 сесія
Початок прийому заяв та документів 10 липня 11 вересня 10 жовтня 01 листопада
Закінчення прийому заяв та документів 18.00 09
серпня
27 вересня 27 жовтня 28 листопада

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістр або осіб, які на базі вступу повної загальної середньої освіти здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Денна форма навчання додатковий набір
1 сесія 2 сесія 3 сесія
Початок прийому заяв та документів 10 липня 11 вересня 10 жовтня 01 листопада
Закінчення прийому заяв та документів 18.00 09
серпня
27 вересня 27 жовтня 28 листопада

Вартість навчання у 2023-2024 н.р.:

 • - cпеціальність: 193 Геодезія та землеустрій – 8000 грн. у семестр
 • - cпеціальність: 242 Туризм і рекреація – 7500 грн. у семестр
 • - спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 7500 грн. у семестр

ПІЛЬГИ:

 • - окремим категоріям, згідно чинного законодавства, надається знижка в оплаті за навчання.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • - документ про освіту (атестат, диплом);
 • - документ, що засвідчує особу (паспорт);
 • - копія ідентифікаційного коду;
 • - результати мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання);
 • - 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см; військовий квиток або приписне свідоцтво (копія) – для військовозобов'язаних;
 • - документи, що підтверджують право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі;
 • - копія свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, зазначені у документах про попередню освіту та в документі, що посвідчує особу).

Інститут пропонує такі освітні програми:

для здобуття ступеня бакалавра

 • - 242 Туризм і рекреація / освітня програма
 • - 073 Логістика / освітня програма
 • - 053 Екстремальна та кризова психологія / освітня програма

Освітня програма «Туризм і рекреація»

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Умови вступу: вступ відбувається за результатами мультипредметного тесту 2022 р. (індивідуальної усної співбесіди) з 3 предметів:

 • - Українська мова
 • - Математика
 • - Історія України (Географія, Іноземна мова, Біологія, Фізика, Хімія)

Освітня програма «Логістика»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Умови вступу: вступ відбувається за результатами мультипредметного тесту 2022 р. (індивідуальної усної співбесіди) з 3 предметів:

 • - Українська мова
 • - Математика
 • - Історія України (Географія, Іноземна мова, Біологія, Фізика, Хімія)

Освітня програма «Екстремальна та кризова психологія»

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Умови вступу: вступ відбувається за результатами мультипредметного тесту 2022 р. (індивідуальної усної співбесіди) з 3 предметів:

 • - Українська мова
 • - Математика
 • - Історія України (Географія, Іноземна мова, Біологія, Фізика, Хімія)

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ:

 • з 01 липня 2023 р. – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів (консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі буде працювати за графіком роботи приймальної комісії);
 • з 19 липня 2023 р. – початок прийому заяв та документів;
 • о 18.00 31 липня 2023 р. – закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту.

Додатковий набір

 • з 01 липня до 30 листопада 2023 р. – реєстрація електронних кабінетів;
 • з 01 вересня 2023 р. – реєстрація заяв на участь у творчому конкурсі, співбесідах;
 • з 05 вересня до 28 листопада 2023 р. – проведення творчого конкурсу, співбесід.

На перший рік навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра зі скороченим строком навчання:

 • з 01 липня до 30 листопада 2023 р. – реєстрація електронних кабінетів;
 • з 19 липня 2023 р. – початок прийому заяв та документів;
 • о 18.00 31 липня 2023 р. – закінчення прийому заяв та документів.

Додатковий набір

 • з 01 липня до 30 листопада 2023 р. – реєстрація електронних кабінетів;
 • з 01 вересня 2023 р. – реєстрація заяв на участь у творчому конкурсі, співбесідах;
 • з 05 вересня до 28 листопада 2023 р. – проведення творчого конкурсу, співбесід.

На другий або старші курси (з нормативним терміном навчання):

 • з 19 липня 2023 р. – початок прийому заяв та документів;
 • 18 серпня 2023 р. – закінчення прийому заяв.

Додатковий набір

 • з 01 липня до 30 листопада 2023 р. – реєстрація електронних кабінетів;
 • з 01 вересня 2023 р. – реєстрація заяв на участь у творчому конкурсі, співбесідах;
 • з 05 вересня до 28 листопада 2023 р. – проведення творчого конкурсу, співбесід.

Вартість навчання у 2023-2024 н.р.:

 • cпеціальність: 073 Менеджмент – на 1 курсі навчання - 9500 грн. у семестр, на 2 курсі навчання – 9000 грн. у семестр
 • cпеціальність: 242 Туризм і рекреація – на 1 курсі навчання 9000 грн. у семестр, на 2 курсі навчання – 8430 грн. у семестр
 • спеціальність: 053 Психологія – на 1 курсі навчання 9000 грн. у семестр, на 2 курсі навчання – 8430 грн. у семестр

ПІЛЬГИ:

 • - окремим категоріям, згідно чинного законодавства, надається знижка в оплаті за навчання.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 • - документ про освіту (атестат)
 • - документ, що засвідчує особу (паспорт)
 • - копія ідентифікаційного коду
 • - результати мультипредметного тесту
 • - 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см
 • - військовий квиток або приписне свідоцтво (копія) – для військовозобов'язаних
 • - документи, що підтверджують право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі;
 • - копія свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану (якщо є розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, зазначені у документах про попередню освіту та в документі, що посвідчує особу).

Додаткова інформація: якщо у Вас виникли запитання щодо програми, умов вступу та навчання, будь ласка, звертайтеся за адресою:

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Інститут управління природними ресурсами (ІУПР) та Коломийський коледж