Маркетинг — Університет «КРОК»

«Маркетинг»
(про спеціальність і освітні програми)

Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

 
 
 
Петрова Ірина Леонідівна (завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету «КРОК»)
 • Інформація про спеціальність

  Спеціальність «Маркетинг» є відносно новою для України і водночас надзвичайно актуальною, важливою та безальтернативною для розвитку її економіки. Сьогодні маркетинг, без жодних перебільшень, є однією з вирішальних рушійних сил цього процесу, потужним поштовхом до змін і вдосконалень, найефективнішим засобом, який допомагає підприємствам завжди бути успішними та помітними на національному, а для багатьох з них і на міжнародному ринках.

  Маркетолог – це провідний, ключовий фахівець ринкової економіки. Адже життя будь-якого підприємства починається з маркетингу. Без ґрунтовних знань сутності й принципів маркетингу практично неможливо ані розпочати, ані ефективно здійснювати підприємницьку діяльність. Робота кожної компанії починається з ретельного вивчення ринку, його споживачів, товарів та послуг, які їм пропонуються, з дослідження умов, необхідних для того, щоб діяльність підприємства була успішною. Компанія повинна вільно орієнтуватися в тому, які саме товари та послуги потрібні споживачам, які саме характеристики цих товарів найбільше їм підходять, точно знати, за якою ціною вони готові їх купувати, тощо. І саме маркетолог на основі досліджень визначає, яким має бути товар та його особливості, якою має бути інформація про це і як її найкраще довести до потенційного споживача, а також яким чином товар від виробника слід доставити до вибагливого споживача відповідно до його мінливих запитів, зокрема в потрібний час і місце та в необхідній якості й кількості.

  Попит на маркетологів, особливо на висококваліфікованих фахівців, на сьогодні ще далеко не задоволений. Враховуючи перспективність цієї професії та те, що вона дає можливість виявляти та використовувати свої творчі здібності, успішно й надійно забезпечувати матеріальні потреби власної родини та прислужитися суспільству й компанії, все більше молодих людей серед усіх економічних спеціальностей обирають саме маркетинг. Однак тим, хто мріє стати і працювати маркетологом, варто враховувати, що їм мають бути притаманні такі природні чи набуті риси, як активність, ініціативність, комунікабельність, відкритість до інновацій, відповідальність, креативність, аналітичний склад розуму, толерантність, оптимізм та інші найкращі людські якості. Саме таких рис і якостей, окрім відповідних сучасних теоретичних знань і практичних навичок, можуть набути чи примножити всі ті, хто опановуватимуть спеціальність «Маркетинг» в Університеті «КРОК».

  Підготовка студентів-маркетологів в Університеті «КРОК» здійснюється за такими освітніми програмами:

  для здобуття ступеня бакалавра

  для здобуття ступеня магістра

  Крім цього кафедра пропонує додаткові курси з актуальних проблем маркетингової діяльності та має стійкі зв’язки з провідними українськими компаніями, де студенти мають можливість пройти практику з подальшим працевлаштуванням.

 • Освітня програма 075 «Маркетинг» | бакалавр

  Сучасна ринкова економіка є клієнтоорієнтованою. Це означає, що діловий успіх підприємства залежить перш за все від того, наскільки повно і своєчасно воно здатне задовольнити запити і потреби споживача. Адже не секрет, що в сучасних умовах продати продукцію часто набагато складніше і важче, ніж її виготовити чи придбати.

  Споживач, вибагливість якого дедалі зростає, завжди має вибір: купити щось у вас чи у вашого конкурента, придбати зараз чи пізніше, погодитися з вашою ціною чи почати торгуватися. І далеко не завжди обрана ним альтернатива буде на вашу користь. Серед практикуючих маркетологів, зокрема цієї освітньої програми, існує досить коректне твердження про те, що маркетинг – це мистецтво спрямовувати хід думок споживача в напрямку потрібного нам вибору.

  Сучасний зміст просування товарів і послуг – це інформаційна взаємодія компанії зі споживачами; маркетингові комунікації, що інформують, нагадують, переконують та ненав’язливо заохочують до придбання чи отримання продукції.

  Обравши дану спеціальність, студенти мають чудову нагоду отримати найновітніші теоретичні знання та практичні навички, що дадуть їм можливість ефективно використовувати рекламу, PR, стимулювання збуту, прямий маркетинг та персональний продаж для підвищення прибутків підприємства, формування привабливих брендів товарів і послуг, позитивного іміджу підприємства. Під час навчання студенти Кафедри маркетингу та поведінкової економіки мають усі умови, необхідні для успішного оволодіння мистецтвом інтегрувати всі найсучасніші інструменти маркетингових комунікацій у єдиний комплекс та максимально ефективно використовувати його в інтересах усіх учасників маркетингового процесу.

  По завершенню навчання випускник, окрім всього вищезазначеного, володітиме ще й глибокими додатковими професійними знаннями, матиме розвинуті комунікаційні та креативні здібності, досконало опанує високу культуру ділового спілкування, набуде вмінь і навичок ефектного й ефективного демонстрування презентацій щодо переваг певного товару чи послуг, заохочення споживача до їх придбання чи отримання тощо.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • сутність маркетингу, маркетингових комунікацій та їх основні види і складові;
  • функцiї та pушiйнi чинники успішної маркетингової діяльності;
  • умови та фактори ефективного застосування маpкетингу;
  • принципи фоpмування маpкетингової служби та пpоцес упpавлiння нею;
  • сутнiсть маpкетингової стpатегiї пpодукту чи послуг та її основні складовi;
  • основнi етапи процесу ствоpення та просування товаpу-новинки та можливі pизики, пов’язані з виходом товаpу-новинки на pинок;
  • основні засади реклами і PR та принципи просування товарів і послуг на ринку.

  Випускники цієї освітньої програми вміють:

  • чітко формулювати цілі комунікації в процесі просування продукції та послуг до споживачів і користувачів;
  • демонструвати високу комунікабельність, здатність переконувати клієнта та укладати з ним взаємовигідні договори й домовленості;
  • знаходити та приймати економічно обґрунтовані рішення при плануванні маркетингових комунікацій;
  • розробляти і управляти проектами з маркетингових комунікацій;
  • знаходити та застосовувати найбільш ефективні шляхи і методи просування товарів і послуг;
  • моделювати поведiнку потенційного покупця чи користувача на pинку товарів і послуг пiд впливом piзних фактоpiв;
  • ефективно використовувати навички рекламування продукції, просування брендів і торгових марок на ринку;
  • знаходити оптимальні шляхи і методи підвищення іміджу підприємства та створювати власний привабливий імідж;
  • оцінювати і підвищувати прямий та непрямий вплив маркетингових комунікацій на цільову аудиторію

  Силабуси дисциплін

  {{ info }}

  {{ treeData.title }}
    
   
   

  Практика

  Змістом цієї освітньої програми передбачено проходження ознайомлюючої практики та навчально-виробничої практики. Практика передбачає стажування випускників на робочих місцях маркетологів оперативного та тактичного рівнів управління за чітко узгодженою з базою практики програмою. Основними базами практики здобувачів ступеня бакалавр зі спеціальності «Маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг» є підприємства різних сфер та видів діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Під час проходження практики студенти знайомляться з сучасними інструментами маркетингової діяльності, особливостями роботи маркетологів у виробничій та посередницькій сферах, електронній комерції, розвивають навички практичної діяльності в маркетингових підрозділах підприємств.

  БАЗИ ПРАКТИКИ

  • ПрАТ «ОБОЛОНЬ»
  • Українське підприємство АТ «Мотор Січ»
  • ТОВ «ЕКО НОВА»
  • ТОВ «Глобал Транслейшн Сервез 1+1»
  • ПІІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд»
  • ТОВ Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб»
  • страхова «Рарітет»
  • Логістична компанія «DSV»
  • ТОВ «СТЕЛС ВЕЙП УКРАЇНА»
  • Мережа шоурумів жіночого одягу та аксесуарів «Romashka»
  • ТОВ «ОПТІМАЛ СОЛЮСИНС»
  • ТОВ «Леон Сервіс Плюс»
  • ТОВ ВПК «ЦЕНТРДРУК»
  • «SAYSHO» інтернет-магазин українських брендів
  • КП «Муніципальна безпека»

  та інші.

  Працевлаштування

  Випускники спеціальності «Маркетинг» можуть обіймати такі посади: маркетолог підприємства, яке виготовляє чи реалізує товари або послуги; маркетолог підприємства, яке просуває товари або послуги безпосередньо до споживача чи користувача; фахівець з маркетингових досліджень; консультант з маркетингу; менеджер з реклами та іміджу; менеджер з брендингу; фрілансер у маркетинговій діяльності та ін. Фахівці цієї спеціальності та освітньої програми можуть також відкрити свою власну справу.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра, а в подальшому – доктора філософії

   
 • Освітня програма 075 «Маркетинг» | магістр

  МІСІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: Досягнення максимальної ефективності маркетингового управління на основі клієнтоорієнтованого підходу в умовах процесів глобалізації та євроінтеграції країни, що характеризуються зростанням конкуренції та персоналізації споживання, інтерактивної взаємодії на ринках, необхідністю гармонізації відносин бізнесу, запитів цільових ринків і суспільства в цілому.

  МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: Сформувати у майбутніх фахівців систему комплексних знань з теоретичних засад, методичних аспектів та практичних навичок у сфері маркетингового управління сучасними підприємствами, установами, бізнес-організаціями в умовах невизначеності ринкового середовища та з урахуванням крос-функціонального характеру маркетингових стратегій і програм.

  ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ

  Освітньо-професійна програма галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; спеціальність 075 «Маркетинг».

  Об’єктом вивчення є управління системою маркетингу ринкового суб’єкта в комерційній та некомерційній сферах діяльності.

  Цілі навчання – підготовка магістрів маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання.

  Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи та методи управління системою маркетингу ринкового суб’єкта, а також методологія їх наукових досліджень.

  Методи, методики, та технології: система загальнонаукових і спеціальних методів, професійних методик та технологій, необхідних для забезпечення ефективного управління системою маркетингу і виконання науково-дослідних завдань.

  Інструменти та обладнання включають сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи, програмні продукти і моделі, необхідні для прийняття маркетингових рішень та ефективного управління маркетинговою діяльністю (комп’ютерну техніку, пакети прикладних програм, інформаційно-комунікаційні технології та ін.).

  ОРІЄНТАЦІЯ, ОСНОВНИЙ ФОКУС ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  Орієнтація
  Освітньо-професійна прикладна програма для освітнього ступеня «Магістр».

  Програма орієнтує на вивчення сукупності актуальних теоретичних та практичних питань у сфері сучасного маркетингового управління ринковими суб’єктами, в межах яких можливе подальше навчання та професійна діяльність.

  Основний фокус
  Програма є спеціальною в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг».

  Ключові слова: маркетинг, поведінка споживача, маркетинговий менеджмент, стратегічний маркетинг, рекламний менеджмент, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації, маркетинг персоналу, бренд-менеджмент. Освітньо-професійна програма побудована на основі вивчення результатів передових досліджень в галузі теорії і практики сучасного маркетингового управління ринковими суб’єктами та забезпечує поглиблене вивчення дисциплін, що становлять її предметну область.

  Особливості
  Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою і надає можливість опанування комплексу загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.

  Програма спрямована на розвиток у майбутніх фахівців-маркетологів здатностей до системного мислення і творчого підходу до вирішення складних спеціалізованих завдань у сфері маркетингового управління сучасними ринковими суб’єктами, а також до розробки їх маркетингових стратегій і програм з урахуванням комплексного впливу чинників ринкового середовища і міжфункціонального характеру їх реалізації.

  В межах програми передбачене залучення до навчального процесу фахівців-практиків із різних сфер бізнесу, а також представників професійних асоціацій.

  Працевлаштування
  Випускники освітньо-професійної програми можуть займати посади: Директор з маркетингу, директор з матеріально-технічного постачання, директор малої фірми (рекламної і т. ін.), керуючий агентством (рекламним і т. ін.), начальник агентства (рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.), начальник відділу збуту (маркетингу), начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю) та інші, які визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010».

  Умови присвоєння освітньої кваліфікації. Присвоюється на підставі успішного виконання вимог освітньо-професійної програми.

  Подальше навчання
  Можливість навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти зі здобуттям ступеня доктора філософії.

  ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
  • ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
  • ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
  • ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  • ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії.
  • ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
  • ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними

  СПЕЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу.
  • СК2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування.
  • СК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу.
  • СК4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом.
  • СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування.
  • СК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі.
  • СК7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків.
  • СК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування.
  • СК9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні дослідження у сфері маркетингу.

  ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

  • ПРН1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.
  • ПРН2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.
  • ПРН3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.
  • ПРН4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.
  • ПРН5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами.
  • ПРН6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.
  • ПРН7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.
  • ПРН8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.
  • ПРН9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.
  • ПРН10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.
  • ПРН11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.
  • ПРН12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.
  • ПРН13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.
  • ПРН14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.
  • ПРН15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

  РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Доктори і кандидати наук, магістри з маркетингу, які мають підтверджений рівень наукової і професійної кваліфікації; до освітнього процесу можливе залучення фахівців-практиків підприємств, установ і бізнес- організацій – партнерів кафедри, а також професійних асоціацій та об’єднань для викладання окремих дисциплін.

  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Здобувачі вищої освіти забезпечені навчальними приміщеннями (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо), комп’ютерними лабораторіями, а також медичним пунктом і гуртожитком. Аудиторії, забезпечені сучасним мультимедійним обладнанням, постійним доступом до мережі Інтернет. Все навчально-методичне забезпечення до дисциплін представлено на платформі Moodle.

  ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  Здобувачі вищої освіти можуть користуватися бібліотекою, яка має значний електронний фонд, періодичні та фахові видання, у тому числі зарубіжними. Здобувачі мають доступ до системи дистанційного навчання на платформі Moodle, навчально-методичних комплексів з дисциплін навчального плану

  АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

  НАЦІОНАЛЬНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ

  Національна кредитна мобільність може здійснюватися відповідно до угод Університету «КРОК» та закладів- партнерів.

  МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ

  Реалізація програм міжнародної кредитної мобільності у рамках програми співробітництва з зарубіжними університетами-партнерами згідно з договором про співпрацю з Університетом «КРОК» та Міжінституційної угоди у рамках програми Еразмус+ (укладені угоди з 50 Університетами): університетом Яноша Кодолані (Угорщина), Академією імені Леона Козмінського (Польща), Університетом Домброва Гурніча (Польща), Університетом Ханзе (Нідерланди), Університетом імені Миколаса Ромеріса (Литва), Університетом Туріба (Латвія), Університетом Фоджа (Італія), Католицьким університетом Сан Антоніо (Іспанія) та ін.; забезпечення мобільності за індивідуальною ініціативою.

  НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Створення належних умов для забезпечення вимог навчального процесу з іноземними здобувачами вищої освіти. Навчання іноземних студентів здійснюється згідно вимог чинного законодавства.

  КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

  Обравши ОП магістр «Маркетинг» в Університеті «КРОК»:

  • Ви зможете навчатись за єдиною в Україні магістерською програмою підготовки управлінських кадрів для бізнес-структур у сфері побудови ефективної системи інтерактивних взаємовигідних, доброзичливих відносин зі споживачами, персоналом і постачальниками!
  • Ви зможете вивчати унікальні дисципліни: В2В та В2С маркетинг, які розроблені на основі новітніх освітніх технологій та адаптації світових практик до українських реалій.
  • Ви зможете скористатись індивідуальним підходом та побачити, які результати дає практична спрямованість програми!
  • Ви зможете навчатися у команди професіоналів! Кожний викладач кафедри – авторитетний експерт у своїй галузі. Асоціація маркетологів України, Спілка рекламістів України, Мала академія наук України. Це лише декілька організацій, з якими співпрацюють наші викладачі. Всі викладачі кафедри – не лише викладачі, вони – практикуючі маркетологи, рекламісти, топ-менеджери!

  ПРОЄКТНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  Маркетинговий крок (науковий гурток)

  НАУКОВИЙ ГУРТОК «МАРКЕТИНГОВИЙ КРОК»

  Гурток розпочав роботу з 20 жовтня 2022 року
  Відповідальна особадокор економічних наук, професор, завідувач кафедри Петрова І.Л.

  19 грудня 2022 року у рамках наукового гуртка «Маркетинг-КРОК» відбулось засідання на тему: «Нейромаркетинг: аспекти застосування».

  Структура ОП «МАРКЕТИНГ» магістр

  Траєкторія навчання: структурно-логічна схема

  КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  (загальний обсяг – 90 кредитів ЄКТС)

  1 семестр

  • Маркетинг відносин | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Маркетинг персоналу | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Рекламний менеджмент. Практикум з медіапланування | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Маркетинг проєктів | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Методологія наукових і прикладних досліджень у маркетингу | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві:
   а) прийняття рішень суб'єктами ринкових відносин;
   б) етика і культура маркетингової діяльності / 5 кредитів ЄКТС / силабус | 5 кредитів ECTS | силабус

  2 семестр

  • Стратегічний маркетинг | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС1 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС2 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Виробнича практика | 15 кредитів ECTS | Методичні рекомендації силабус

  3 семестр

  • Дисципліна вільного вибору ДВВС3 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС4 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Дисципліна вільного вибору ДВВС5 | 5 кредитів ECTS | силабус
  • Кваліфікаційна робота | 15 кредитів ECTS | Методичні рекомендації силабус

  ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

  БЛОК 1 /ДВВС1/

  • Судово-економічна експертиза фінансових рішень
  • Управління фінансовою санацією
  • Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій
  • Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів
  • Ринок нерухомого майна
  • Цінні папери на ринку нерухомості
  • Інтернет-аналітика в маркетингу
  • Практикум з психології продажу

  БЛОК 2 /ДВВС2/

  • Методологія бухгалтерського обліку та аудиту
  • Міжнародна фінансова звітність
  • Стратегічний аналіз
  • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств
  • Прогнозування розвитку ринку нерухомості
  • Соціальний капітал в підприємництві
  • Створення та управління брендами
  • Інноваційний маркетинг

  БЛОК 3 /ДВВС3/

  • Прогнозування розвитку фінансових систем
  • Актуальні питання теорії та практики фінансів
  • Оціночна діяльність: методи і моделі
  • Діагностика стану підприємства
  • Оцінка девелоперських проєктів
  • Підприємницька психологія
  • Маркетинговий менеджмент
  • Соціальний маркетинг та поведінкова економіка

  БЛОК 4 /ДВВС4/

  • Теорія та практика фінансового ринку
  • Поведінкові фінансові моделі
  • Тренінг "Технологія обробки обліково-аналітичних даних"
  • Державний аудит
  • Нерухомість та нерухоме майно як об'єкт оподаткування
  • Підприємництво в інтелектуальній сфері
  • Креатив у маркетингових комунікаціях
  • Діджітал маркетинг

  БЛОК 5 /ДВВС5/

  • Оптимізація фінансових рішень
  • Поведінкова економіка у фінансах
  • Методологія бухгалтерського обліку та аудиту
  • Судово-економічна експертиза
  • Оцінка ЦМК та нематеріальних активів
  • Інтелектуальний бізнес
  • Управління персоналом в туристичній організації
  • Стратегії маркетингу в туристичній сфері

  ТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (ЗА 2022 Р.)

  • Розробка маркетингової програми Internet-магазину / Development of a marketing program for an online store
  • Розробка та впровадження методів програм навчання Digital-маркетингу в маркетингові дисципліни університету / Development and implementation of methods of Digital Marketing training programs in Marketing subjects of the university
  • Мобільний маркетинг: зміст, потенціал впливу / Mobile marketing: content, impact potential
  • Стратегії маркетингу персоналу на ринку праці / Personnel marketing strategies in the labour market
  • Адаптація стратегії Інтернет-просування товару під сегмент ринку / Adaptation of the Internet promotion strategy for the market share
  • Стимулювання продажів нової продукції / New products sales promotion
  • Оптимізація каналів реалізації продуктів / Optimization of product sales channels
  • Маркетингові стратегії на ринку праці / Marketing strategies in the labour market

  ПРАКТИКА

  Змістом цієї освітньої програми передбачено виробничу практику тривалість якої повинна бути не менше трьох місяців. Практика передбачає стажування випускників на робочих місцях маркетологів оперативного та тактичного рівнів управління за чітко узгодженою з базою практики програмою. Основними базами практики здобувачів ступеня магістр зі спеціальності «Маркетинг» за освітньою програмою «Маркетинг» є підприємства різних сфер та видів діяльності, форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Бази практики надають комерційні підприємства оптової та роздрібної торгівлі, організації інформаційної та консалтингової підтримки, фінансові установи, страхові компанії, туристичні фірми, виробничі підприємства, державні установи та виконавчі органи місцевого самоврядування, управляючі компанії, рекламні агенції.Під час проходження практики студенти оволодіють сучасними інструментами маркетингової діяльності, особливостями роботи маркетологів у виробничій та посередницькій сферах, електронній комерції, розвивають навички практичної діяльності в маркетингових підрозділах підприємств.

  БАЗИ ПРАКТИКИ

  • ТОВ «ЕКО НОВА»
  • ТОВ «Глобал Транслейшн Сервез 1+1»
  • ПІІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд»
  • ТОВ Торговий Дім «Кампус Коттон Клаб»
  • ТОВ «Компанія Міжнародний мовний центр
  • Інтернет магазин-Fashioninsta
  • ТОВ «ЕНЕРСІС»
  • ТОВ «ЛАЙВСТЕЙДЖ»
  • Стоматологічна клініка «Burov clinic»
  • ТзОВ «Чиста вода»; ТОВ «Сільпо Фуд»
  • ТОВ ФК «Надія України»
  • ТОВ «ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ»
  • ГО «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЙБУТНЄ»
  • ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ»

  та інші.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • досконало оволодіти комунікаційною складовою маркетингу, орієнтуватись в сучасних інформаційних технологіях та застосовувати клієнто-орієнтований підхід;
  • застосовувати всі різновиди реклами, просувати товари за допомогою мобільних додатків, реалізуючого копірайтингу, особливостей SEO та SMM!
  • зможете гармонізувати відносини бізнесу, запитів цільових ринків і суспільства в цілому з огляду на глобалізаційні процеси, персоналізацію споживання, інтерактивну взаємодію на ринках та безліч інших факторів!

  Працевлаштування

  Ви зможете стати директором з маркетингу, керівником відділу маркетингу або маркетингового проекту, менеджером з маркетингових комунікацій, PR-менеджером, event-маркетологом, продакт-менеджером, бренд-менеджером, маркетинговим аналітиком та інші!

  Продовження навчання

  Маєш здібності до проведення наукових досліджень? Можеш продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні та здобути ступінь доктора філософії (PhD), а далі – доктора наук.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok