Конференції та олімпіади — Університет «КРОК»
21 березня 2015 Оголошення

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2014 № 1193 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році» та з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів в Університеті «КРОК» відбудеться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014–2015 навчального року зі спеціальності «Управління проектами».

27 березня в Університеті «КРОК» пройде підсумкова Науково-практична конференція «Актуальні проблеми науки та практики в управлінні проектами: cучасне бачення». Відібрані за рішенням галузевої конкурсної комісії 36 наукових робіт будуть представлені авторами, які в процесі дискусії захищатимуть результати своїх наукових досліджень.

Правила виступу:
Тривалість наукової доповіді – до 10 хв.; питання, репліки, коментарі – до 3 хв.
Обов’язкове подання результатів дослідження у формі електронної презентації та наукової доповіді

Регламент роботи Конференції

9.00–10.00 – Заїзд. Реєстрація

10.15–10.25 – Відкриття та вітальні слова

10.30–10.55 – Пленарне засідання

11.00–12.55 – Наукові доповіді учасників. Частина 1

13.00–13.45 – Перерва на обід. Кава-брейк

13.50–16.25 – Наукові доповіді учасників. Частина 2

16.30–16.55 – Кава-брейк. Засідання галузевої конкурсної комісії

17.00–17.30 – Оголошення результатів та нагородження переможців

З 17.30 – Від’їзд учасників

Склад галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014–2015 навчального року зі спеціальності «Управління проектами»

Голова галузевої конкурсної комісії

 • Сідак Володимир Степанович, д. і. н., к. ю. н., проректор з наукової роботи ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Заступник голови 

 • Бушуєв Сергій Дмитрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури

Секретар комісії

 • Євдокимова Альона Вікторівна, к. т. н., асистент кафедри управління Сумського державного університету

Члени комісії

 • Возний Олександр Михайлович, к. т. н., доцент кафедри управління проектами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
 • Данченко Олена Борисівна, к. т. н., доцент, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Медведєва Олена Михайлівна, д. т. н., доцент, професор кафедри управління проектами та прикладної статистики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 • Морозов Віктор Володимирович, к. т. н., професор, професор кафедри технологій управління факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Рач Валентин Анатолійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри управління проектами та прикладної статистики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 • Тесленко Павло Олександрович, к. т. н., доцент кафедри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва та архітектури
 • Тесля Юрій Миколайович, д. т. н., професор, декан факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Тимочко Василь Олегович, к. т. н., доцент, завідувач кафедри управління проектами та безпеки виробництва Львівського національного аграрного університету
 • Чумаченко Ігор Володимирович, д. т. н., професор, завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
 • Шарова Олена Степанівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Учасники ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014–2015 навчального року зі спеціальності «Управління проектами»

 • Баюта Марія Юріївна, Гетьман Олександр Олександрович
  «Інноваційні механізми розвитку національного господарства, промисловості та будівництва»
 • Коміссарова Марія Євгенівна
  «Методи відбору кандидатів та формування проектної команди»
 • Пілявська Катерина Олександрівна
  «Розробка проекту по розширенню виробництва та впровадженню нової технології випуску продукції»
 • Моцаренко Катерина Олегівна
  «Обґрунтування вибору інвестиційного проекту»
 • Демченко Марія Вячеславівна
  «Інвестиційний проект розширення ринку послуг будівельного підприємства»
 • Кучер Олена Миколаївна
  «Інвестиційний проект відновлення основних фондів машинобудівного підприємства»
 • Тягун Юлія Юріївна, Чеголя Аліна Ігорівна
  «Оцінка ризикованості інвестиційних проектів машинобудівних підприємств (на прикладі ПАТ "КВБЗ")»
 • Позняк Юлія Ігорівна
  «Грантове фінансування енергоефективних проектів на промислових підприємствах України (на матеріалах ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод")»
 • Скрипник Марина Григорівна
  «Інструментарій оцінки результативності управління інвестиційними ресурсами на підприємствах малого та середнього бізнесу»
 • Толочкіна Тетяна Андріївна
  «Управління портфелем інноваційних проектів підприємства»
 • Воєвудський Олексій Сергійович
  «Стартап – працюючий метод чи модна тенденція»
 • Янівська Галина Ярославівна
  «Формування концепції проекту створення коворкінг-офісу шляхом побудови бізнес-моделі»
 • Коробов Олександр Олександрович
  «Проект створення моделі мінімізації валютних ризиків суб'єктів господарювання в умовах зовнішньої агресії та нестабільного внутрішнього середовища»
 • Шкарупіло Євгенія Володимирівна
  «Проектне фінансування у житлово-комунальному господарстві»
 • Крупич Степан Олегович
  «Метод вирівнювання календарної інтенсивності використання трудових ресурсів під час планування портфеля проектів з виробництва плодово-ягідної продукції»
 • Яковенко Надія Ігорівна
  «Конкурентоспроможність пива "Радомишль"»
 • Баціц Віталій Вікторович
  «Моделювання процесу вибору постачальника в управлінні закупівлями при реалізації інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я»
 • Бучна Наталія Борисівна
  «Застосування "хмарних технологій" в роботі логопедичних центрів»
 • Касьяненко Юлія Володимирівна
  «Моделі управління змістом проекту створення програмного забезпечення»
 • Овсієнко Катерина Олексіївна
  «Аналіз методу модулювання життєвого циклу проекту (на прикладі проекту "Створення студії інтер'єр-дизайну")»
 • Карпова Віта Сергіївна
  «Розробка та обґрунтування проекту по створенню підприємства з виробництва пінобетонних виробів на території індустріального парку "Центральний"»
 • Мачіха Ірина Володимирівна
  «Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища та вибір стратегії на перспективу»
 • Шолудько Ірина Петрівна
  «Оптимізація системи антикризового управління в процесі діяльності фермерського господарства "Лелик" Жовківського району Львівської області»
 • Зінзір Діана Миколаївна
  «Обґрунтування прийняття управлінських рішень в аграрному підприємстві»
 • Калініченко Данило Ростиславович
  «Удосконалення процесу управління якістю продукції гірничодобувних підприємств»
 • Коломієць Роман Олексійович
  «Управління процесом створення системи превентивного діагностування на підприємстві»
 • Решетніченко Вероніка Сергіївна
  «Проект комплексного закладу ресторанного господарства»
 • Юсупов Арслан
  «Класифікація процесів управління проектом нафтогазової сфери Туркменістану за допомогою кластерного аналізу»
 • Антіпінко Крістіна Вікторівна
  «Модель управління зацікавленими особами в проекті створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків»
 • Власова Валерія Володимирівна
  «Маркетингове управління проектами в галузі обслуговування»
 • Барська Ірина Сергіївна
  «Дослідження завантаженості трудових ресурсів з урахуванням невизначеності змісту ІТ-проекту»
 • Борисова Наталія Ігорівна
  «Моделі управління ризиками проектів альтернативної енергетики»
 • Кузьмінська Юлія Миколаївна
  «Креативні підходи до управління командами освітніх проектів»
 • Семенюк Андрій Васильович
  «Діагностика стану інформаційної системи управління підприємством та розробка стратегії її розвитку»
 • Онищенко Інна Вікторівна
  «Аналіз сучасних методологій управління ризиками проектів в сфері інформаційних технологій»
 • Зуй Кирило Борисович
  «Комп'ютеризована підсистема підтримки прийняття рішень при розподілі робіт з організації торговельних точок»
10 березня 2015 Оголошення

23–24 квітня 2015 року в Університеті економіки та права «КРОК» відбудеться другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2014–2015 навчального року з дисципліни «Стратегічне управління».

До участі в Олімпіаді запрошуються переможці першого етапу, які навчаються за економічними спеціальностями на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (не більше 3 осіб від ВНЗ).

Для участі у ІІ-му етапі необхідно до 20 березня 2015 року надіслати анкету учасника Олімпіади (поштою: 03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30–32, Науково-організаційний відділ, а також на електронну адресу: [email protected]).

 

Завантажити

03 березня 2015 Новини та події

27 лютого 2015 року в Університеті «КРОК» пройшов І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з психології. Участь у ньому взяли 15 осіб – найбільш вмотивованих щодо навчально-професійної реалізації студентів.

Організацію заходу здійснювала доцент кафедри Корсакевич Васіліса Василівна.

Мета олімпіади полягала у виявленні студентів, націлених на науково-дослідну діяльність, покращенні їхньої психологічної компетентності, підвищенні  інтересу студентів до майбутньої професійної діяльності, сприянні  формуванню професійної свідомості майбутніх фахівців.

Завдання олімпіади включали кілька блоків, які вимагали наявності не лише конкретних психологічних знань, а й психологічного мислення, творчого підходу до вирішення практичних психологічних завдань:

 • 1 блок творчо-проектне завдання, що передбачало демонстрацію творчого підходу до його вирішення;
 • 2 блокпроблемно-теоретичне завдання, в якому учасникам пропонувалось використати їхнє розуміння психологічних понять і термінів;
 • 3 блок практичні завдання, що були спрямовані на виявлення вміння використовувати набуті знання через практичне завдання;
 • 4 блок творча вправа (малюнок Бідструпа, розшифровка якого мала продемонструвати вміння студента визначити дію, що спричинює проблемну поведінку).

Вітаємо учасників олімпіади з тим, що вони гідно впоралися із завданнями, та бажаємо їм успіхів у навчанні, науковій і майбутній професійній діяльності!


06 лютого 2015 Оголошення

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжвузівської студентської конференції «Актуальні проблеми сучасної економіки»!

Конференція відбудеться 23 квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 30–32

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Наукова діяльність » Конференції та олімпіади