23 квітня – Міжвузівська студентська конференція — Університет «КРОК»

23 квітня – Міжвузівська студентська конференція

06 лютого 2015 Оголошення

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжвузівської студентської конференції «Актуальні проблеми сучасної економіки»!

Конференція відбудеться 23 квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 30–32

Організатори:

Співорганізатор: Спілка голів обласних Рад директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

За результатами заходу буде видано електронний (для бажаючих – друкований) збірник матеріалів конференції. Збірник можна отримати в день проведення конференції.

Участь у конференції є безкоштовною. Для всіх, хто бажає отримати друкований збірник матеріалів, його вартість становить 40 грн.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1: Актуальні проблеми розвитку економіки підприємства

Секція 2: Фінансова політика держави в умовах глобалізаційних процесів

Секція 3: Маркетингова та комерційна діяльність в Україні: становлення, реалії, розвиток та перспективи

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції необхідно до 27 березня 2015 року надіслати одночасно:

 1. Заявку на участь у конференції за формою:
  • Прізвище, ім'я, по батькові
  • Науковий ступінь, вчене звання
  • ВНЗ / організація / установа
  • Посада
  • Група, курс
  • Мобільний телефон
  • E-mail
  • Назва доповіді
  • Назва секції
  • Формат участі
   • участь в якості доповідача
   • заочна участь
  • Збірник матеріалів
   • електронний
   • друкований
 2. Електронний варіант тез доповіді. Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, що не відповідають напрямку конференції та вимогам щодо їх оформлення. За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор
 3. Фото- / скан-копію рецензії на тези або рекомендації кафедри / циклової комісії
 4. Фото- / скан-копію квитанції про оплату. Для всіх бажаючих отримати друкований збірник матеріалів його вартість становить 40 грн.
  Реквізити для оплати:
  Одержувач: Університет економіки та права «КРОК»
  Код ЗКПО 04635922, МФО 300711, р/р 26006052712022 «Печерська філія «ПриватБанк», м. Київ
  У платіжному документі вказується призначення платежу: «Оплата за участь у конференції (прізвище, ім’я та по батькові)»

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 23:00 27 березня 2015 року на e-mail: [email protected]

Документи повинні бути підписані таким чином: Прізвище_Тези, Прізвище_Заявка

Тим, хто бажає виступити з доповіддю, необхідно надіслати заявку та попередньо узгодити з Оргкомітетом конференції свій виступ до 9 квітня 2015 року

Примітка:

 1. Про одержання заявки на участь у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження
 2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутися до секретаря Оргкомітету за тел.: 050 215 55 22 або вказати це в супровідному листі

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг наукових тез – 2–4 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word 2003, орієнтація – книжкова, поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – по 2 см; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см
 • Наукові тези обов’язково супроводжуються анотацією не більше 20-ти слів
 • Наукові тези обов’язково супроводжуються ключовими словами не менше 3-х та не більше 5-ти
 • Малюнки, діаграми та таблиці (за наявності) вставити в текст, а також надсилати окремим файлом
 • Посилання в тексті оформлюються у квадратних дужках – [8, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки
 • Список використаних джерел (не менше 5-ти) розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342))

Приклад оформлення тез:

Шевченко Іван Степанович
студент ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація (не більше 20-ти слів)
…….
Ключові слова (не менше 3-х та не більше 5-ти)
…….

Основний текст
….
Список використаних джерел:
1.
……

 

ПОПЕРЕДНІЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10:30 – 11:00 – Реєстрація учасників

11:00 – 12:30 – Відкриття, пленарне засідання

12:30 – 12:45 – Перерва

12:45 – 15:00 – Секційні засідання

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

Загальні питання
Добришин Юрій Євгенович, Новіцька Наталія Костянтинівна
(044) 454 14 54, 455 57 12 (вн. 268)

Публікація тез доповідей
Пижов Олександр Михайлович
050 215 55 22
[email protected]

Адреса для кореспонденції
вул. Лагерна, 30–32
м. Київ, 03113

Будемо раді бачити Вас серед учасників конференції!

Оновлено: Четвер, 23 квітня 2015 23:39
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Оголошення » 23 квітня – Міжвузівська студентська конференція