9 квітня – Міжнародна науково-практична конференція — Університет «КРОК»

9 квітня – Міжнародна науково-практична конференція

05 лютого 2015 Оголошення

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства»!

Конференція відбудеться 9 квітня 2015 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лагерна, 30–32

Організатори:

 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Коледж економіки, права та інформаційних технологій
 • Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
 • Студентське наукове товариство Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Співорганізатор: Спілка голів обласних Рад директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

За результатами заходу буде видано електронний (для бажаючих – друкований) збірник матеріалів конференції. Збірник можна отримати в день проведення конференції.

Участь у конференції є безкоштовною. Для всіх, хто бажає отримати друкований збірник матеріалів, його вартість становить 40 грн.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1: Цивільного права та процесу

Секція 2: Господарського права та процесу

Секція 3: Актуальних проблем інтелектуальної власності

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції необхідно до 13 березня 2015 року надіслати одночасно:

 1. Заявку на участь у конференції за формою:
  • Прізвище, ім'я, по батькові
  • Науковий ступінь, вчене звання
  • ВНЗ / організація / установа
  • Посада
  • Група, курс
  • Мобільний телефон
  • E-mail
  • Назва доповіді
  • Обрана секція
  • Формат участі
   • участь в якості доповідача
   • заочна участь
  • Збірник матеріалів
   • електронний
   • друкований
 2. Електронний варіант тез доповіді. Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямку конференції та вимогам щодо їх оформлення. За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор
 3. Фото- / скан-копію рецензії на тези або рекомендації кафедри / циклової комісії
 4. Фото- / скан-копію квитанції про оплату. Для всіх бажаючих отримати друкований збірник матеріалів його вартість становить 40 грн.
  Реквізити для оплати:
  Одержувач: Університет економіки та права «КРОК»
  Код ЗКПО 04635922, МФО 300711, р/р 26006052712022 «Печерська філія «ПриватБанк», м. Київ
  У платіжному документі вказується призначення платежу: «Оплата за участь у конференції (прізвище, ім’я та по батькові)»

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 23:00 13 березня 2015 року на e-mail: [email protected]

Документи повинні бути підписані таким чином: Прізвище_Тези, Прізвище_Заявка

Тим, хто бажає виступити з доповіддю, необхідно надіслати заявку та попередньо узгодити з Оргкомітетом конференції свій виступ до 26 березня 2015 року

Примітка:

 1. Про одержання заявки на участь у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження
 2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутися до секретаря Оргкомітету за тел.: 050 215 55 22 або вказати це в супровідному листі

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг наукових тез – 2–4 сторінки, текстовий редактор – Microsoft Word 2003, орієнтація – книжкова, поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – по 2 см; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см
 • Наукові тези обов’язково супроводжуються анотацією не більше 20-ти слів
 • Наукові тези обов’язково супроводжуються ключовими словами не менше 3-х та не більше 5-ти
 • Малюнки, діаграми та таблиці (за наявності) вставити в текст, а також надсилати окремим файлом
 • Посилання в тексті оформлюються у квадратних дужках – [8, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки
 • Список використаних джерел (не менше 5-ти) розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342))

Приклад оформлення тез:

Шевченко Іван Степанович
студент ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ

Анотація (не більше 20-ти слів)
…….
Ключові слова (не менше 3-х та не більше 5-ти)
…….

Основний текст
….
Список використаних джерел:
1.
……

 

ПОПЕРЕДНІЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10:30 – 11:00 – Реєстрація учасників

11:00 – 12:30 – Відкриття, пленарне засідання

12:30 – 12:45 – Перерва

12:45 – 15:00 – Секційні засідання

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ

Загальні питання
Добришин Юрій Євгенович, Головко Світлана Анатоліївна
(044) 454 14 54, 455 57 12 (вн. 268)

Двірська Оксана Василівна
097 942 16 74

Публікація тез доповідей
Пижов Олександр Михайлович
050 215 55 22
[email protected]

Адреса для кореспонденції
вул. Лагерна, 30–32
м. Київ, 03113

Будемо раді бачити Вас серед учасників конференції!

Оновлено: Субота, 11 квітня 2015 12:26
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Оголошення » 9 квітня – Міжнародна науково-практична конференція