Конференції та олімпіади — Університет «КРОК»
30 квітня 2015 Новини та події

Маючи в запасі терпіння і проявивши завзятість,
насіння посіяного знання неодмінно дасть хороші сходи.
Гіркий корінь учення, але плоди його солодкі.

Леонардо да Вінчі

Найважливішою справою освітнього процесу у вищому навчальному закладі є залучення студентів до наукової роботи. Заклад, який прагне створити підґрунтя для розвитку прогресивного свідомого покоління, зобов’язаний піклуватися про формування ядра молодої наукової еліти.

23 квітня 2015 року в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій Університету економіки та права «КРОК» вперше пройшла Міжвузівська студентська конференція «Актуальні проблеми сучасної економіки».

Широку проблематику конференції було розподілено на чотири секції, у рамках яких представлено 56 наукових доповідей та 35 презентацій:

 • Актуальні проблеми розвитку економіки підприємства
 • Фінансова політика держави в умовах глобалізаційних процесів
 • Маркетингова та комерційна діяльність в Україні: становлення, реалії, розвиток та перспективи
 • Стан ринку нерухомості України: реалії та прогнози

Учасники конференції продемонстрували високий рівень підготовки та проявили творчий підхід до вирішення важливих проблем. У перервах між доповідями, а також після завершення секційних засідань, вони могли обмінятися думками щодо прослуханих доповідей і поділитися власним досвідом.

Хочемо висловити глибоку вдячність за співпрацю та допомогу в організації конференції всім її учасникам, зокрема проректору з наукової роботи, доктору історичних наук, кандидату юридичних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН України Сідаку Володимиру Степановичу; проректору з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління) Наконечній Наталії Василівні; проректору з науково-педагогічної роботи (навчальна робота), кандидату економічних наук, доценту Шиковій Олені Миколаївні; проректору з науково-педагогічної роботи (ліцензування та акредитація), кандидату економічних наук, доценту Міщенку Володимиру Спиридоновичу; декану факультету економіки та підприємництва, кандидату фізико-математичних наук, доценту Кахуті Надії Дмитрівні; завідувачу кафедри фінансів, обліку та аудиту, доктору економічних наук, професору Грушку Віктору Івановичу; головному редактору міжнародного фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК», доктору економічних наук, кандидату технічних наук, професору Алькемі Віктору Григоровичу; викладачу циклової комісії з економіки підприємства, кандидату економічних наук Луценко Ірині Андріївні.

Дякуємо за плідну, ґрунтовну роботу модераторам секційних засідань:

 • Лелюк Олесі Олександрівні, кандидату економічних наук, голові циклової комісії з економіки підприємства Коледжу
 • Румику Ігорю Івановичу, кандидату економічних наук, доценту, голові циклової комісії з фінансів і кредиту Коледжу
 • Пазєєвій Ганні Михайлівні, голові циклової комісії з комерційної та маркетингової діяльності Коледжу
 • Хорошенюку Андрію Павловичу, кандидату педагогічних наук, доценту, голові циклової комісії з гуманітарно-соціальної підготовки Коледжу
 • Дзюбку Віктору Васильовичу, керівнику Центру ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Асоціації НЗ України приватної форми власності

Висловлюється подяка координаторам конференції з боку студентів:

 • Пижову Олександру Михайловичу, голові Студентського наукового товариства, студенту 4-го курсу Коледжу за спеціальністю «Правознавство»
 • Радун Раді-Софії Юріївні, голові секції економічних наук Студентського наукового товариства Коледжу, студентці 3-го курсу Коледжу за спеціальністю «Маркетингова діяльність»

Висловлюємо щиру подяку навчальним закладам, які брали участь у конференції: ДВНЗ «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну», Економічному коледжу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Київському коледжу транспортної інфраструктури, Київському фінансово-економічному коледжу Національного університету державної податкової служби України, КВНЗ Київської обласної ради «Богуславський гуманітарний коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького», Національному університету Державної податкової служби України, Технолого-економічному коледжу Білоцерківського національного аграрного університету, Торговельно-економічному коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, Харківському національному університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Чернігівському кооперативному технікуму Чернігівської облспоживспілки.

Аналізуючи назви навчальних закладів – учасників, можна зробити висновок, що міжвузівська конференція набула статусу всеукраїнської.

Також необхідно зазначити, що на конференції було прийнято резолюцію з рішенням про проведення у вересні-листопаді 2015 року Всеукраїнського економічного молодіжного форуму, мета якого:

 • Залучити шкільну та студентську молодь до генерації ідей щодо шляхів виходу України з економічної кризи
 • Виявити соціально активних обдарованих молодих людей у галузі економіки, які є стратегічним ресурсом розвитку країни
 • Створити платформу для дискусії молоді, науковців, бізнесу, влади та експертів у галузі економіки

Дякуємо всім учасникам, що знайшли час і можливість особисто відвідати нашу конференцію!

Сподіваємося, що в майбутньому нам ще неодноразово випаде нагода зустрітися, обмінятися досвідом та думками і в подальшому ми зможемо розвивати нашу співпрацю з метою розвитку науки. Бажаємо Вам натхнення, внутрішньої стійкості та сили, творчої наснаги і професійних успіхів!


23 квітня 2015 Новини та події

22–23 квітня на базі Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) проходила Всеукраїнська студентська олімпіада з напрямку «Управління проектами».

Представники Навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК» зайняли на олімпіаді призові місця:

 • Каравезер Катерина Володимирівна – І місце
 • Кириленко Олександр Григорович – ІІІ місце

Щиро вітаємо наших студентів магістерської спеціальності «Управління проектами», які додали до скарбниці успіхів Університету «КРОК» ще дві нагороди, і зичимо їм подальших командних і особистих досягнень на професійному шляху!

01 квітня 2015 Новини та події

27 березня 2015 року на базі Університету «КРОК» відбувся  заключний другий етап  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2014–2015 навчального року зі спеціальності «Управління проектами» у формі науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки та практики в управлінні проектами: сучасне бачення».

На пленарному засіданні із вітальними словами та доповіддю виступили: Сідак Володимир Степанович, д. і. н., к. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, проректор з наукової роботи Університету «КРОК»; Шаров Олег Ігорович, к. ф.-м. н., доцент, перший проректор Університету «КРОК»; Бушуєв Сергій Дмитрович, д. т. н., професор, завідувач кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури; Рач Валентин Анатолійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри управління проектами та прикладної статистики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

У конкурсі взяли участь 32 учасники із 22 ВНЗ України та міста Києва:

 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
 • ПВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля»
 • Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 • Одеський національний морський університет
 • Національний університет «Львівська політехніка»
 • ДВНЗ «Запорізький національний університет»
 • Львівський національний аграрний університет
 • Житомирський державний технологічний університет
 • Львівський регіональний інститут державного управління
 • Сумський державний університет
 • Львівський національний аграрний університет
 • Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
 • ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 • Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
 • Харківський державний університет харчування та торгівлі
 • Харківський національний університет морського господарства імені О.М. Бекетова
 • Одеський інститут МАУП
 • Одеська державна академія будівництва та архітектури
 • Черкаський державний технологічний університет
 • Університет економіки та права «КРОК»

За рішенням галузевої конкурсної комісії переможцями стали:

 • Янівська Галина Ярославівна (диплом ІІ ступеня), Національний університет «Львівська політехніка»
 • Антипенко Крістіна Вікторівна (диплом ІІ ступеня), Харківський національний університет морського господарства імені О.М. Бекетова
 • Барська Ірина Сергіївна (диплом ІІ ступеня), Одеська державна академія будівництва та архітектури
 • Крупич Степан Олегович (диплом ІІІ ступеня), Львівський національний аграрний університет
 • Баціц Віталій Вікторович (диплом ІІІ ступеня), Львівський регіональний інститут державного управління
 • Овсієнко Катерина Олексіївна (диплом ІІІ ступеня), Сумський державний університет
 • Борисова Наталія Ігорівна (диплом ІІІ ступеня), Черкаський державний технологічний університет
 • Кузьмінська Юлія Миколаївна (диплом ІІІ ступеня), Університет економіки та права «КРОК»

Щиро вітаємо переможців! Дякуємо всім, хто взяв участь у конференції!

Бажаємо натхнення і подальшого розвитку на науковій ниві!


24 березня 2015 Оголошення
Запрошуємо Вас на представлення результатів Національного проекту «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді: знати, зберігати, діяти», що відбудеться 30 березня на Науково-практичній конференції в Університеті «КРОК» за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 30–32 (мапа)
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Наукова діяльність » Конференції та олімпіади