Кафедра міжнародних відносин та журналістики

Кафедра міжнародних відносин та журналістики виникла на базі кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій, створеної 2011 року. Головним завданням кафедри є підготовка фахівців з міжнародних відносин, здатних працювати в системі дій та правил у сфері політичних, економічних, правових та інформаційних відносин між державами.

Кафедра здійснює підготовку професіоналів, які одержать фахові знання з міжнародних відносин, дипломатії, інформаційно-аналітичної діяльності, сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Кафедра є випусковою для спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Саме на цих фахівців покладено завдання сприяти розвитку України в системі міжнародних відносин.

Метою спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» є підготовка фахівців, спроможних забезпечити шляхом застосування сучасних засобів комунікацій та комп’ютерно-інформаційних технологій збір, аналіз, зберігання та передачу міжнародної інформації, а також підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень у сфері дипломатичної діяльності у міжнародних відносинах.

Викладання дисциплін професійного спрямування забезпечується в Університеті «КРОК» висококваліфікованими викладачами – фахівцями у сфері міжнародних відносин, дипломатії, міжнародних інформаційних систем та технологій. Окрім того, значна увага приділяється мовній підготовці.

Кафедра міжнародних відносин та журналістики є випусковою для спеціальності «Журналістика» та готує фахівців, які стануть новими і якісними кадрами для сучасних мас-медіа.

Мета спеціальності полягає у підготовці спеціалістів, які одержать чітке уявлення про професійні стандарти журналістики, а також суспільну місію професії журналіста, оволодіють всіма необхідними професійними навичками та стануть універсальними фахівцями, тобто впевнено зможуть працювати з різними видами інформації (текст, фото, відео) та на різних платформах (телебачення, радіо, інтернет).

До викладання фахових дисциплін залучені практики медіа-сфери, а також проводяться постійно діючі майстер-класи від провідних журналістів. Університет «КРОК» має також Угоду про співпрацю з міжнародною громадською організацією «Інтерньюз-Україна», а також з Українською асоціацією зовнішньої політики.

НАУКОВА РОБОТА

Для забезпечення навчальною й навчально-методичною літературою студентів, які вивчають дисципліни та курси, закріплені за кафедрою, педагогічні працівники кафедри розробили, опублікували та активно впроваджують низку підручників, монографій, навчальних посібників.

Викладачі кафедри впроваджують результати своїх досліджень та наукових розробок у вигляді наукових статей в українських і закордонних спеціалізованих виданнях, збірниках матеріалів, активно беруть участь у міжвузівських та міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах.

АСПІРАНТУРА

Із 2011 року на кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Агенційна журналістика » Аналіз зовнішньої політики » Бізнес-журналістика » Вступ до фаху » Дипломатія » Друга іноземна мова » Електронний PR » Жанрова журналістика » Журналістикознавство » Журналістська етика » Журналістський фах » Зовнішня політика України » Іноземна мова » Інтернет-журналістика » Інформаційний менеджмент » Інформаційно-політичний консалтинг » Інформаційні компанії » Історія української літератури » Крос-культурні відносини » Літературний стиль » Масова комунікація та інформація » Медіабезпека » Міжнародна журналістика » Міжнародна інформація » Міжнародні відносини та світова політика » Міжнародні комунікації » Міжнародні інформаційні системи і технології » Новинна журналістика » Основи журналістики » Практична стилістика » Соціологія масової комунікації » Сучасна українська і зарубіжна публіцистика » Україна в сучасному геополітичному просторі » Українська мова в ЗМК » Українська мова у професійному спілкуванні » Європейська інтеграція » Європейська інтеграція України

Проєкти кафедри

 
1 грудня 2021 року кафедра міжнародних відносин та журналістики провела Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію молодих учених та студентів «Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття»

1 грудня 2021 року кафедра міжнародних відносин та журналістики провела Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію молодих учених та студентів «Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття»

У конференції взяли участь більше 130 представників науково-дослідних установ та ЗВО України. Партнерами ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», кафедри міжнародних відносин та журналістики виступили Рада молодих учених ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та Національний університет «Чернігівська політехніка».

За результатами конференції видано збірник загальним обсягом 19,8 ум. друк.арк.

 

Завідувач кафедри міжнародних відносин та журналістики, доктор політичних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол України Ткач Дмитро Іванович на базі Університету «КРОК» разом з Українською Асоціацією зовнішньої політики створив проект «Школа майбутнього дипломата».

 
 
 

Заступник завідувача кафедри міжнародних відносин та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент Момот Неля Миколаївна у рамках місяця Днів відкритих дверей онлайн презентує спеціальність «Журналістика» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

 
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра міжнародних відносин та журналістики