Комплаєнс — Університет «КРОК»

Комплаєнс

Комплаєнс є невід'ємною частиною корпоративної культури Університету, згідно з якою виконання кожним співробітником своїх посадових обов'язків має відповідати визначеним стандартам та стосується таких сфер, як антикорупційна діяльність, дотримання норм ділової етики, захист персональних даних, забезпечення конфіденційності інформації, дотримання прав людини на робочому місці. Університет «КРОК» здійснює свою діяльність згідно вимог чинного законодавства України, принципів ділової етики та внутрішніх документів Університету.

Корпоративний кодекс Університету «КРОК»

Корпоративний кодекс Університету «КРОК» визначає місію та мету діяльності Університету, основні шляхи досягнення мети, особливості корпоративного мислення та самоідентифікації членів «Корпорації розвитку освіти і кадрів», принципи ділової поведінки менеджменту Університету, рівень відповідальності працівників та результат діяльності Університету.

Кодекс поведінки студентів

Кодекс поведінки студентів визначає права та обов'язки здобувачів освіти. Цей документ гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та загальновизнаних принципах культури, моралі і етики.

Кодекс академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності закріплює принципи та правила етичної поведінки та академічної доброчесності у відносинах між учасниками освітнього процесу. Кодекс визначає процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності в Університеті, види академічної відповідальності за конкретні порушення академічної доброчесності згідно з чинним законодавством України.

Реалізацію функції комплаєнсу покладено на комплаєнс-офіцера, до виключної компетенції якого входить здійснення внутрішнього контролю за відповідністю діяльності Університету вимогам законодавства України, а також внутрішніх правил та процедур Університету. До зони відповідальності комплаєнс-офіцера відноситься:

  • консультування працівників з питань комплаєнсу;
  • навчання працівників з питань комплаєнсу та етики;
  • оцінка комплаєнс-ризиків;
  • управління конфліктом інтересів;
  • обробка та надання зворотного зв'язку гарячою лінією;
  • розробка політик і процедур;
  • проведення внутрішніх розслідувань, зокрема з питань порушень у сфері охорони праці, крадіжок або використання майна Університету в особистих цілях, домагань, дискримінації, насилля на робочому місці, переслідування осіб, які повідомили про порушення, вживання алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин;
  • моніторинг регуляторного середовища (ідентифікація комплаєнс-зобов'язань);
  • організація та забезпечення функціонування системи протидії шахрайству і корупції.

У разі, якщо Ви зіштовхнулися з порушенням Ваших прав, будь ласка, повідомте нам – ми гарантуємо безпеку і конфіденційність. За бажання Ви можете звернутися анонімно. Гаряча лінія комплаєнс служби призначена для звернення студентів, викладачів та працівників, а також партнерів Університету. Ми гарантуємо, що всі звернення, у тому числі анонімні, будуть розглянуті.

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Корпорація » Комплаєнс