Почесне звання «Заслужений професор Університету «КРОК»

Почесне звання «Заслужений професор Університету «КРОК» встановлюється відповідно до п. 3.2.24 Статуту Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» і є визнанням особливих заслуг штатних професорів у розвитку освіти й науки, підготовці висококваліфікованих фахівців, становленні та розвитку Університету.

Метою присвоєння почесного звання «Заслужений професор Університету «КРОК» є офіційне відзначення та вшанування особистих заслуг професорів, привернення уваги до кращих прикладів академічної кар’єри, мотивація інших науково-педагогічних працівників Університету до плідної праці, утвердження академічних свобод та університетських традицій.

Картунов Олексій Васильович

Картунов Олексій Васильович

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор політичних наук.

Вчене звання: професор, академік Української Академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України.

Посада: завідувач кафедри суспільних наук.

Стаж роботи в Університеті: 22 роки

 • 1996 – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін
 • 2003 – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри міжнародної інформації
 • 2005 – завідувач кафедри суспільних наук (перейменовано з гуманітарних дисциплін), завідувач кафедри міжнародної інформації
 • 2011 – завідувач кафедри суспільних наук

Кавалер знака «Шани» (11 річниця Університету, 2003 рік).

Перелік дисциплін, які викладав: «Історія України», «Політологія», «Основи наукових досліджень», «Методологія та організація наукових досліджень», «Міжнародні системи та глобальний розвиток».

Наукові праці: автор та співавтор близько 600 наукових та навчально-методичних публікацій (монографій, енциклопедій, підручників, посібників, статей) з проблем політології, етнополітології, інформаційного суспільства, методології науки тощо українською, російською, англійською, німецькою та іншими мовами. Один із засновників політології в Україні та співавтор першого навчального посібника «Основи політології. Курс лекцій». Був членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій: Національної академії державного управління при Президентові України, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Входив до складу редакційних колегій вітчизняних та зарубіжних наукових журналів.

 

Фініков Тарас Володимирович

Фініков Тарас Володимирович

Співзасновник Університету «КРОК», президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, Почесний професор Краківської академії ім. Анджея Фрича Монджевського, заступник міністра освіти і науки України в 2009-2010 роках

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Вчене звання: професор.

 • 1989 – заступник генерального директора з наукової роботи навчально-наукової фірми «КРОК»
 • 1993 – перший проректор
 • 1998 – в.о. проректора з навчальної та навчально-методичної роботи
 • 2003 – проректор з міжнародних проектів, завідувач кафедри проектного менеджменту та менеджменту освіти
 • 2005–2009 – Сенатор Українського католицького університету; Почесний Сенатор Українського католицького університету ( з 2010 року).
 • Член Колегії Міністерства освіти та науки України (з березня 2014 року).
 • Член Акредитаційної Комісії України (з травня 2014 року).
 • Член робочої групи з координації польсько-українсько-німецької академічної співпраці під егідою Конференції ректорів академічних ВНЗ Польщі (CRASP), Німецької ректорської конференції (HRK), Спілки ректорів ВНЗ України (URHEIU) (з 15 грудня 2014 року).
 • Член Наглядової Ради Харківського національного університету ім.В.Каразіна (з грудня 2014 року).
 • Заступник Голови Наглядової Ради Сумського державного університету (з грудня 2014 року).
 • Голова Організаційного комітеті з скликання Всеукраїнського З’їзду приватних вищих навчальних закладів (з січня 2015 року).
 • Гостьовий професор Варшавського університету.

У 1974–1989 рр. проводив дослідження із проблем молодіжного руху, методики викладання у вищих навчальних закладах, технології використання методу аналізу проблемних ситуацій, ділових і рольових ігор, «мозкового штурму», сучасних інформаційних технологій.

1990–2013 – наукові дослідження й публікація ряду робіт із проблем порівняльного аналізу тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, Європі, США, країнах «третього світу», ролі приватного сектора в розвитку вищої освіти в Україні, ролі недержавних вищих навчальних закладів у становленні інститутів громадянського суспільства.

 

Гіжевський Володимир Казімірович

Гіжевський Володимир Казімірович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: професор.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Посада: проректор.

Стаж роботи в Університеті: 20 років

 • 1999 – декан юридичного факультету
 • 2003 – проректор

Кавалер знака «Шани» (10 річниця Університету, 2002 рік).

Наукові праці: автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій (монографій, енциклопедій, підручників, посібників, статей) з проблем кримінального права, транспортного права, митного права, адміністративного права, спадкового права, українського законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності, правового регулювання суб’єктів комерційної діяльності, господарських спорів, державного земельного кадастру, міграційного законодавства, житлових та сімейних правовідносин, захисту авторських прав в Інтернеті та ін.

 

Рокоча Віра Володимирівна

Рокоча Віра Володимирівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор.

Нагороджена медаллю «В память 1500-летия Киева», нагрудними знаками «За наукові досягнення» та «Відмінник освіти України».

Посада: декан факультету міжнародних відносин, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин.

Стаж роботи в Університеті: 24 роки

 • 1998 – завідувач кафедри міжнародної економіки
 • 1999 – декан факультету міжнародних відносин

Кавалер знака «Шани» (10 річниця Університету, 2002 рік).

Перелік дисциплін, які викладає: «Глобальна економіка», «Методологія та організація наукової роботи».

Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні проблеми міжнародної економіки, зокрема: моделі розвитку глобальної економічної системи та зовнішніх економік, моделі розвитку національних економічних систем (насамперед модель соціального ринкового господарства); парадигми та парадокси розвитку глобальної економіки, сучасні тенденції глобалізаційного розвитку світового економічного простору; використання методології поведінкової економіки для пояснення світогосподарських процесів.

 

Міщенко Володимир Спиридонович

Міщенко Володимир Спиридонович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти та науки України.

Посада: консультант ректора з питань ліцензування та акредитації.

Стаж роботи в Університеті: 25 років

 • 1994 – декан економічного факультету
 • 1998 – завідувач кафедри економіки підприємств
 • 2000 – проректор з організаційно-методичної роботи
 • 2004 – проректор з науково-педагогічної роботи
 • 2010 – проректор з науково-педагогічної роботи (ліцензування та акредитація)
 • 2015 – в.о. першого проректора
 • 2016 – консультант ректора з питань ліцензування та акредитації

Кавалер знака «Шани» (10 річниця Університету, 2002 рік).

Сфера наукових досліджень: аналіз проблем ефективності суспільного виробництва. Читав курс лекцій з політичної економії на гуманітарних факультетах, з дисциплін «Основи економічної теорії», «Гроші та грошова політика». Автор та співавтор понад 100 наукових статей, навчально-методичних розробок, брошур, колективних монографій. Основні праці: «Основи економічної теорії», 1994 (у співавт.); «Ускорение научно-технического прогресса – решающий фактор всесторонней интенсификации производства», 1986; «Новое экономическое мышление и проблемы углубления хозрасчета», 1989.

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Корпорація » Почесне звання «Заслужений професор Університету «КРОК»