Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Проректор із наукової роботи
Сідак Володимир Степанович
доктор історичних наук,
кандидат юридичних наук,
професор, член-кореспондент
НАПН України (відділення психології
і дефектології), заслужений діяч
науки і техніки України

Начальник науково-організаційного відділу
Лічман Тетяна Володимирівна


Кабінет 121
(+38 044) 455-56-77, вн. 131
(+38) 050-648-38-51

Ми працюємо для Вас
Пн. – пт.: 10:00 – 19:00
Без обідньої перерви
Сб. – нд.: вихідні

Напрями досліджень:

1. У галузі теорії держави і права:

 • Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття, предмет і взаємозв'язок теорії держави і права з іншими науками про людину та суспільство.
 • Поняття держави, її соціальне призначення та функції, типологізація держав, класифікація форм держави, загальні проблеми та принципи організації державного механізму.
 • Держава і громадянське суспільство, держава в політичній системі суспільства, національна держава, демократична держава, соціальна держава, держава в умовах інтеграції і глобалізації.
 • Сучасні концепції праворозуміння, загальне розуміння права, об'єктивне та суб'єктивне в праві, принципи права, право і закон.
 • Соціальне призначення та функції права, цінність права, місце права в системі соціального регулювання, право і держава.
 • Права людини, класифікація прав людини та їх гарантії, права людини та право, правова держава.
 • Правове регулювання, структура й основні складові механізму правового регулювання, типи та методи правового регулювання, дія права та його соціальна ефективність.
 • Джерела та форми права, класифікація джерел права в різних правових системах, нормативно-правовий акт як основне джерело в правовій системі України, нормотворча діяльність і техніка.
 • Поняття правової норми, галузі і інститути права та їх класифікація; законодавство та його структура, тлумачення законодавства.
 • Правосвідомість, її структура та види, право і мораль, правова культура суспільства та особи.
 • Зміст і структура правовідносин, проблеми реалізації суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, правозастосовна діяльність, законність і правопорядок.
 • Правова поведінка, правомірна поведінка та правопорушення, юридична відповідальність і її механізм.
 • Правова система суспільства та її структура, класифікація правових систем сучасності; сім'ї правових систем, національна правова система, міждержавні правові системи, формування нових правових систем, порівняльне правознавство.
 • Становлення та особливості розвитку державності, права та правової системи України.

2. У галузі історії держави і права:

 • Предмет історико-правової науки, періодизація історії держави і права, методологія історико-правової науки, історико-правове джерелознавство.
 • Історичні закономірності та конкретні особливості розвитку права і держави, право та держава як явище культури та цивілізації, традиції та новації у розвитку держави і права, історичні типи держави, історичні типи права.
 • Історія становлення та функціонування окремих державних інститутів, галузей та інститутів права, історія правової культури.
 • Становлення та особливості розвитку держави і права України.

3. У галузі історії політичних і правових вчень:

 • Предмет і методологія історії вчень про державу і право, політична та правова доктрина та думка.
 • Закономірності виникнення та тенденції розвитку світової теоретичної думки про державу та право, періодизація та класифікація вчень про державу і право.
 • Основні політичні та правові доктрини Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Найновішого часів.
 • Основні напрями сучасної політико-правової ідеології, основні школи правознавства і державознавства на сучасному етапі, історія політико-правової думки України.

Галузь знань:

 • 08 Право
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Наукові спеціальності » Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень