Наукові публікації — Університет «КРОК»


Наукові публікації кафедри психології

 

  Nakonechna N. Comparative study of organizational cultures across EU member states / N. Nakonechna // 4th International Conference on corporation management-2024 (26 April 2024, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2024.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2024/paper/view/739

  Петрунько О. Теорія і методологія сучасної науки / О. Петрунько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 203-213. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-203-213.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/700/712

  Сингаївська І. Особливості надання психологічної допомоги жінкам, які переживають втрату близької людини під час війни / І. Сингаївська, А. Берестовська // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 214-226. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-214-226.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/701/713

  Живоглядов Ю. Психо-сугестивний аналіз переконань в контексті інформаційно-психологічного впливу російської пропаганди на світогляд та поведінку росіян / Ю. Живоглядов // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 234-243. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-234-243.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/703/715

  Никоненко О. Соціально-психологічні чинники формування мотивації досягнень в умовах війни / О. Никоненко, І. Лимарева // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 244-253. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-244-253.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/704/716

  Склярова Г. Аналіз практики використання термінів "прихильність" та "прив`язаність" у науковій психологічній літературі / Г. Склярова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 254-259. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-254-259.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/705/717

  Васильченко О. Технологічно-психодинамічний підхід до оцінки психологічного стану: можливості і перспективи / О. Васильченко, Т. Жданова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 260-274. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-260-274.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/706/718

  Козік І.В. Можливості застосування штучного інтелекту у менеджменті / І. В. Козік, Н. В. Наконечна // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2210

  Кондес Т. Використання форм туристської анімації в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму / Т. Кондес // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 152-161. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-152-161
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-152-161

  Петрунько О. Аксіопсихологія та аксіогенез особистості в умовах соціальної кризи / О. Петрунько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 171-187. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-171-187
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-171-187

  Садова М. Теоретична структура мотиваційних компонентів особистісного потенціалу обдарованих юнаків та дівчат / М. Садова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 197-206. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-197-206
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-197-206

  Malkova T. The phenomenology of love relationships in the context of C.G. Jung’s theory / T. Malkova // Public Administration and Law Review. - 2023. - № 1(13). - Pp. 87-94. - https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/177/155
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/177/155

  Петрунько О.В. Особливості віктимної поведінки молоді / О.В. Петрунько, Г. Паціора // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 159-165. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-159-165
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/602/631

  Никоненко О.В. Кроскультурне дослідження психологічних особливостей монетарної соціалізації студентів Польщі та України / О.В. Никоненко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 173-179. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-173-179
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/608/633

  Sheviakov O. Resocialization of the population of Ukraine in the post-war period / O. Sheviakov, I. Burlakova, Kondes T. // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/521/60
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/521/60

  Сингаївська І. Психологічні аспекти проведення внутрішнього аудиту як процесу впровадження системи управління якістю / І. Сингаївська, Т. Лісніченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 207-212
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-207-212

  Сингаївська І.В. Адаптація вимушених переселенців за кордоном під час війни / І.В. Сингаївська // Вектори соціальної, організаційної та економічної психології: II Міжнародна науково-практична конференція (17 лютого 2023 р. ).- К.: Державний торговельно-економічний університет; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

  Сингаївська І.В. Коучинговий підхід як інструмент для встановлення довірливих стосунків між батьками і підлітками / І.В. Сингаївська, О. Іванова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 166-172. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-166-172
Ключові слова: коучинг, коучинговий підхід, підлітки, батьки, партнерство, довірливі стосунки
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/607/632

  Малкова Т. "Суб'єктивне" та "об'єктивне" як методологічна проблема / Т. Малкова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 103-114.
Ключові слова: суб’єктивне, об’єктивне, свідомість, квантова фізика, концептуальна модель Всесвіту
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/627/648

  Петрунько О. Інтернет-залежність як адикція сучасної людини / О. Петрунько, О. Сілаєва // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 115-124.
Ключові слова: інтернет-активність, інтернет-адикція, брак контролю, адиктивна поведінка, адиктивна особистість
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/628/649

  Сингаївська І. Особливості комунікативних проблем в шлюбних партнерських стосунках переселенців під час війни / І. Сингаївська, Н. Осауленко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 125-134.
Ключові слова: переселенці; шлюбна парна комунікація; війна як чинник гострого дистресу; комунікативна проблема
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/626/650

  Ткач Р. Родовий комплекс і традиції святої вечері: психологічний та етнографічний погляд / Р. Ткач, М. Кирильчук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 135-141.
Ключові слова: архетип, родовий комплекс, народні вірування, українські звичаї, традиція Святої Вечері, фотоколаж, техніка психологічної допомоги«Втрачене фото».
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/629/651

  Никоненко О. Практичні аспекти зміцнення психологічного благополуччя підприємців в умовах війни / О. Никоненко, А. Шевченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 159-168.
Ключові слова: психологічне благополуччя, задоволеність життям, структура психологічного благополуччя, чинники психологічного благополуччя підприємців
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/632/654

  Радченко Ю. Теоретичний аналіз феліцитарної проблематики / Ю. Радченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 193-198.
Ключові слова: феліцитарна проблематика, щастя, особистість, психологічне благополуччя, суб’єктивне благополуччя, емоції, відчуття, метальне здоров’я.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/636/658

  Алексюк В.О. Cоціально-психологічні чинники вибору сексуального партнера у юнацькому віці / В. О. Алексюк, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1639

  Байса Л.В. Особливості психологічної підтримки українських біженців у Великобританії / Л. В. Байса, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1682

  Берестовська А.В. Горювання - стадійна послідовність чи унікальний процес? / А. В. Берестовська, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1683

  Вергель Т.Л. Свідомий батьківський контроль як запобіжник формування девіантної поведінки підлітків / Т. Л. Вергель, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1684

  Глуговська О.М. Роль психологічної компетентності вчителів для надання підтримки учням в умовах війни / О. М. Глуговська, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1698

  Дегтярьова Н.Е. Передумови виникнення міжособистісних труднощів у стосунках подружніх пар під час війни як психологічна проблема / Н. Е. Дегтярьова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1699

  Долгий Б.Д. Психологічні особливості прояву уваги молодших школярів / Б. Д. Долгий, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1707

  Кравчук О.В. Тренінгова програма зниження рівня страхів та тривоги у підлітків / О. В. Кравчук, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1708

  Мелесик С.В. Результати дослідження психологічних особливостей підлітків з психосоматичними захворюваннями / С. В. Мелесик, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1709

  Смиковський А.Л. Особливості рекреаційних практик та психологічна зрілість старших школярів / А. Л. Смиковський, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1731

  Шатірішвілі Д. Психологічні особливості комунікативних проблем у родинах українських переселенців в умовах війни / Д. Шатірішвілі, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1735

  Яценко А.О. Чинники, що впливають на бачення перспектив власного життя воїнів під час війни у психологічній науці / А. О. Яценко, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1759

  Страмоусова І.Є. Теоретичний аналіз проблеми життєстійкості особистості / І. Є. Страмоусова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1760

  Трофименко А.Я. Причини вибору професії / А. Я. Трофименко, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1847

  Лисогорко І.С. Психологічні особливості прояву самостійності молодших школярів / І. С. Лисогорко, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1848

  Пінчук К.В. Особливості гендерних стереотипів молоді / К. В. Пінчук, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1849

  Літвінова О.Б. Особливості комунікативних практик особистості / О. Б. Літвінова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1850

  Шевчук Д.Ю. Психологічна допомога при психосоматичних проявах / Д. Ю. Шевчук, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1852

  Наумова К.О. Емоційна складова сексуального життя жінок / К. О. Наумова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
Https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1853

  Сингаївська І.В. Структура професіоналізму керівника освітньої організації / І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1854

  Соловйова І.В. Особливості впливу війни на психіку особистості / І. В. Соловйова, І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1913

  Гайфуліна М.О. Дослідження депресивних станів як чинника соціально-психологічної адаптації під час війни / М. О. Гайфуліна, Ю. О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1664

  Сверіда М.Д. Особливості тілесно- орієнтованого підходу в психотерапії / М. Д. Сверіда, Ю. О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1914

  Костенко О.М. Вплив самоставлення на успішність стосунків у сімейній парі / О. М. Костенко, Ю. О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1916

  Кулик О.З. Проблема посттравматичного стресового розладу у жінок в умовах війни в Україні / О. З. Кулик, Ю. О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1919

  Гондюл І.Л. Психологічна гнучкість як ключовий фактор ефективної взаємодії в освітньому середовищі / І. Л. Гондюл, Ю. О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1970

  Берковський І.І. Дослідження впливу самооцінки на переживання самотності студента / І. І. Берковський, Ю. О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/2000

  Никоненко О.В. Арттерапевтичні методики в роботі зі стресом під час війни / О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1713

  Кононенко С.А. Дослідження світогляду як психологічного феномену / С. А. Кононенко, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1744

  Заїка О.С. Вплив стилів сімейного виховання на емоційну сферу дітей в період кризи трьох років / О. С. Заїка, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1880

  Шпетна К.І. Особливості застосування вокалотерапії у діагностиці та корекції особистісних проблем клієнтів / К. І. Шпетна, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1881

  Хохлова Ю.Ю. Поняття кризи середнього віку: вікові зміни та психологічні особливості / Ю. Ю. Хохлова, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1882

  Іском А.П. Психологічні аспекти появи розладів харчової поведінки у жінок / А. П. Іском, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1883

  Павленко К.А. Емоційний інтелект як чинник адаптивності особистості / К. А. Павленко, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1884

  Русланова Л.І. Гендерні особливості переживання благополуччя особистістю / Л. І. Русланова, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1885

  Астрон Д.В. Арт- терапія як метод подолання проблеми професійної та соціальної дезадаптації внутрішньо- переміщених осіб під час війни / Д. В. Астрон, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1886

  Боката Т.М. Фінансова поведінка особистості як психологічний феномен / Т. М. Боката, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1887

  Горячка В.А. Психологічний аналіз чинників професійної мотивації особистості / В. А. Горячка, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1888

  Кучер О.А. Ціннісні орієнтації як чинник психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю / О. А. Кучер, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1889

  Симоновський Є.В. Гейміфікація як інструмент підвищення ефективності навчання в школах з вивчення іноземних мов / Є. В. Симоновський, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1786

  Архипенко Є.В. Проблема вторинного професійного самовизначення особистості / Є. В. Архипенко, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1865

  Демченко Л.В. Арт-терапія як технологія зниження тривоги у дошкільників в умовах війни / Л. В. Демченко, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1866

  Єдинюк А.А. Переваги залучення студентів до соціальних мереж / А. А. Єдинюк, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1867

  Разумова А.О. Смисложиттєві орієнтацій здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану: гендерний аспект / А. О. Разумова, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1868

  Шрамко І.Л. Віктимна поведінка як предмет наукового аналізу / І. Л. Шрамко, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1869

  Бондарева Н.О. Сублімація як стратегія проживання агресії в умовах війни особами зрілого віку / Н. О. Бондарева, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1870

  Адвент І.С. Особливості конфліктних ситуацій у робочих командах / І. С. Адвент, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1871

  Дишкант О.С. Соціально-психологічна природа інтернет-залежності / О. С. Дишкант, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1895

  Апостолова Т.Л. Академічна успішність як психологічний феномен / Т. Л. Апостолова, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1910

  Суський Д.А. Вплив віртуальних ігрових середовищ на психіку і поведінку цільових аудиторій / Д. А. Суський, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1978

  Сєдлова Д.С. Особливості адаптації студентів до умов дистанційного навчання / Д. С. Сєдлова, О. В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1981

  Ворожейкіна О.О. Особливості переживання почуття провини у жінок, які виїхали за кордон і які залишились в Україні після початку повномасштабної війни / О. О. Ворожейкіна, А. Ш. Апішева // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1835

  Шамоєв Д.Н. Принципи благополуччя / Д. Н. Шамоєв, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.) . - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1837

  Атанасова Ю.С. Психологічні чинники виникнення та подолання шкільних страхів у молодшому шкільному віці / Ю. С. Атанасова, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1921

  Гайдук І.Ю. Особистісна зрілість практичного психолога: структура та чинники / І. Ю. Гайдук, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1922

  Марченко Б.С. Стиль життя та візія майбутнього у студентській спільноті / Б. С. Марченко, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1926

  Васюхіна Д.С. Особливості побудови комунікації (або комунікативних процесів) у людей, що перенесли контузіонні пошкодження головного мозку на фоні психологічного дистресу / Д. С. Васюхіна, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1927

  Журавленко А.В. Життєстійкість осіб з різним рівнем емоційного інтелекту / А. В. Журавленко, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1929

  Попович Н.О. Психологічні особливості професійної взаємодії з клієнтами у сфері послуг (на прикладі перукарської справи) / Н. О. Попович, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1934

  Радченко Ю.С. Сімейні стосунки як осередок розвитку емоційної сфери підлітків / Ю. С. Радченко, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1935

  Жданова Т.А. Інтегральна психодинамічна діагностика: створено в Україні / Т. А. Жданова, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1937

  Алексюк Н.Г. Задоволеність шлюбом, як чинник самореалізації особистості / Н. Г. Алексюк, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1961

  Григоренко Т.П. Розвиток емоційного інтелекту жінок лідерок як засобу самопізнання / Т. П. Григоренко, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/2019

  Мельник Т.А. Архетип родової тіні особистості як джерело несвідомої травми і ресурсу людини / Т. А. Мельник, Р. М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1855

  Мельник С.В. Психологічна допомога людям у розв'язанні внутрішнього конфлікту спричиненого птср за допомогою реконструкції спогадів / С. В. Мельник, Р. М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1856

  Кириченко Г.С. Пілотне дослідження переосмислення сенсу життя у жінок в умовах вимушеної зміни країни проживання під час війни в Україні / Г. С. Кириченко, Р. М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1909
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1909

  Синицина О.В. Психотравмуюча ситуація як причина виникнення хімічної залежності / О. В. Синицина, А. П. Мельник // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1862

  Корецька О.В. Подолання негативних психічних станів у військовослужбовців під час бойових дій / О. В. Корецька, А. П. Мельник // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1864

  Моісеєнко М.В. Самопрезентація особистості в реальному і віртуальному просторі / М. В. Моісеєнко, В. Д. Острова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1872

  Шулепова В.В. Залежність від соціальних мереж як актуальна проблема сучасності / В. В. Шулепова, В. Д. Острова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1873

  Татарчук А.І. Чинники самотності жінок та шляхи її подолання / А. І. Татарчук, В. Д. Острова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1874

  Фоміна Н.Є. Прокрастинація і прийняття рішень в умовах невизначеності / Н. Є. Фоміна, В. Д. Острова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1875

  Малиновська А.С. Застосування методів арттерапії у подоланні кризи середнього віку / А. С. Малиновська, В. Д. Острова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1971

  Максимчук О.А. Профілактика професійного вигорання фахівців-психологів / О. А. Максимчук, О. О. Нежинська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1912

  Біліловець Б.Б. Адаптація та збереження психічного здоров'я в кризових ситуаціях / Б. Б. Біліловець, О. О. Нежинська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1952

  Башлакова Ю.В. Інноваційні психотерапевтичні технології в комплексній реабілітації при стресових і тривожних розладах / Ю. В. Башлакова, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1924

  Синюшко М.Л. Дефіцит міжособистісних стосунків як чинник кризи ідентичності у підлітковому віці / М. Л. Синюшко, Ю. О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1920

  Петрунько О. Утворення нових ідентичностей в процесі адаптації особистості до травмівних подій життя / О. Петрунько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 165-174. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-165-174.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/661/680

  Сингаївська І. Особливості бачення перспектив власного життя воїнів під час війни / І. Сингаївська, А. Яценко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 175-182. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-175-182.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/662/681

  Особливості роботи з психотравмами майбутніх фахівців з туризму в умовах війни / О. Шевяков, І. Бурлакова, Т. Кондес, О. Чередніченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 183-94. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-183-194. -
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/663/682

  Никоненко О. Психологічні чинники розладів харчової поведінки у жінок / О. Никоненко, А. Іском // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 202-211. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-202-211.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/665/684

  Акініна Н.Л. Особливості професійних компетентностей майбутнього психолога / Н. Л. Акініна, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1809

  Березняк А.С. Психологічні особливості спілкування з особою у стані тривоги / А. С. Березняк, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1727

  Бурда А.І. Чинники задоволеності шлюбом / А. І. Бурда, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1947

  Гомель О.С. Вплив батьків на формування самооцінки у дітей молодшого шкільного віку / О. С. Гомель, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1943

  Дегтяр О.В. Психологічні особливості розвитку критичного мислення молодшого школяра / О. В. Дегтяр, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1944

  Кметюк О.І. Чинники формування довіри як соціально-психологічного феномену / О. І. Кметюк, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1948

  Маренкова О.Ю. Чинники конфліктів у подружніх парах та шляхи їх запобігання / О. Ю. Маренкова, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1946

  Петренко Т.А. Професійне вигорання юристів як соціально-психологічна проблема / Т. А. Петренко, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1945

  Поїхало І.А. До питання мотивації вступу молоді до шлюбу / І. А. Поїхало, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1949

  Самійленко Н.В. Основні підходи до трактування поняття "психологічне благополуччя" особистості / Н. В. Самійленко, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1999

  Склярова Г. Тип трудової мотивації та рівень емоційної ефективності у спілкуванні, як чинники адаптації трудових мігрантів в Україні / Г. Склярова, В. Козачук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 169-175.
Ключові слова: адаптація, трудова адаптація, адаптація мігрантів, тип трудової мотивації.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/633/655

  Склярова Г.О. Психологічна характеристика пар, які перебувають в умовах вимушеного тимчасового окремого проживання / Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1681

  Чаусовська М.Т. Роль надійної прихильності до матері у розвитку дитини / М. Т. Чаусовська, Г. О. Склярова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1951

  Ткач Р.М. Поранений і Цілитель: навчально-методич. посібник / Р. М. Ткач. - Київ: Талком, 2023. - 155 c.

  Ткач Р.М. 50 цілющих казок для дітей / Р. М. Ткач. - Київ: Вид-во Ростислава Бурлаки, 2023. - 196 c.

  Ткач Р.М. Юнґіанське подружнє консультуваня / Р. М. Ткач. - Київ: Талком, 2023. - 134 c.

  Сингаївська І.В. Характерні прояви психосоматичних проблем у підлітковому / І. В. Сингаївська, С. В. Мелесик // Підтримка психологічного здоров’я особистості в умовах війни: матеріали VI Всеукраїнських психологічних читань «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів» (21 квітня 2023 р.)/ ред. кол. Андрусик О.О. та ін. . - Умань, 2023. - С. 156-158. - http://surl.li/rbjki
http://surl.li/rbjki

  Сингаївська І.В. Психологічна допомога вимушеним переселенцям під час війни / І. В. Сингаївська // Підтримка психологічного здоров’я особистості в умовах війни: матеріали VI Всеукраїнських психологічних читань «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів» (21 квітня 2023 р.)/ ред. кол. Андрусик О.О. та ін. . - Умань, 2023. - С. 24-27. - http://surl.li/rbjki
http://surl.li/rbjki

  Сингаївська І.В. Проблеми стосунків у сімейній парі в умовах війни / І. В. Сингаївська // Захист психічного здоров'я учасників освітнього процесу в умовах війни та повоєнного часу: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 105-й річниці від дня народження В. Сухомлинського (05.05.2023 ) / уклад. О.Е. Жосан. - 2023. - С. 260-261. - https://drive.google.com/file/d/1ELXEVcfsgOa8qka14_k1V8wa7z4mKyLp/view
https://drive.google.com/file/d/1ELXEVcfsgOa8qka14_k1V8wa7z4mKyLp/view

  Нежинська О. Емпіричне дослідження психологічних особливостей самоактуалізації особистості зрілого віку / О. Нежинська, С. Хілько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-213-222
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-213-222

  Burlakova I. The role of social-psychological management methods in the tourism industry / I. Burlakova, T. Kondes // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/654

  Артемов В.Ю. Особливості процесів прийняття рішень в умовах невизначеності / В. Ю. Артемов, І. В. Сингаївська // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 149-163. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-149-163.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/491/518

  Synhaivska І. Psychological factors in the formation of professionalism of principals of general secondary education institutions / І. Synhaivska, A. Shuldyk, H. Shuldyk // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 1. - Pp. 49-57. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-1-48.
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/129

  Садова М.А. Обгрунтування психодіагностичних методик щодо різних видів обдарованості студентства (академічна, інтелектуальна, творча, лідерська) / М. А. Садова // Соціально-психологічні проблеми суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2021 року, м. Київ). - Київ: ТНУ імені В. І. Вернадського, 2022. - С. 95-98

  Burlakova I. Psychological intervention and corporate well-being / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/380
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/380

  Живоглядов Ю.О. Травма і життєва криза: екзистенціальний погляд / Ю. О. Живоглядов // Психотерапевт і війна: зустріч на межі реальностей: матеріали XXVIII науково-практичної конференції УСП (18-19 червня 2022 р.). Київ, 2022.
https://usp.community/news/596-18-19-chervnia-2022-xxviii-naukovo-praktychna-konferentsiia-usp-psykhoterapevt-i-viyna-zustrich-na-mezhi-realnostei

  Nakonechna N. Factors influencing the state of business ethics: a review of the global business ethics survey / N. Nakonechna // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 May 2022). - URL: https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/400
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/400

  Petrunkо О. The peculiarities of interpersonal communication and family experience reproduction in crisis family systems / О. Petrunkо, A. Sklyaruk // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 2(10). - Pp. 62-73. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-2-62

  Psychological conditions for the implementation of a competency-based approach to the training of specialists in the organization of tourist animation / I. Burlakova, O. Sheviakov, V. Kornienko, T. Kondes // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 2(10). - Pp. 74-85. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-2-74

  Бурлакова І.А. Проблеми та перспективи формування здоров'язберігаючих компетентностей у студентському середовищі / І. А. Бурлакова, О. В. Шевяков, Т. В. Кондес // Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава,27 січня 2022 р.): у 2 ч. Ч.2. - Полтава: ЦФЕНД, 2022. - С. 39-40. - http://www.economics.in.ua/2022/02/2.html
http://www.economics.in.ua/2022/02/2.html

  Абаніна Г.В. Психологічні особливості життєвої перспективи комбатантів / Г. В. Абаніна, В. М. Корецький // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 157-164. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-157-164

  Живоглядов Ю.О. Екзистенційна психологія кризових станів особистості: тривога та вина в переживанні вибору майбутнього / Ю. О. Живоглядов, Л. Г. Носаль // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 165-172. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-165-172

  Петрунько О.В. Міжособистісна комунікація та реплікація досвіду в проблемних сімейних системах / О. В. Петрунько, А. В. Склярук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 173-183. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-173-183

  Петрунько О.В. Організаційна культура університету як чинник його конкурентоздатності на ринку освітніх послуг / О. В. Петрунько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 164-175. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-164-175.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/492/519

  Сингаївська І.В. Психологічні засоби профілактики та подолання синдрому "професійного вигорання" у фахівців ЗМІ / І. В. Сингаївська, І. Л. Довгань // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 184-191. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-184-191

  Петрунько О. Психологічні особливості споживчої поведінки особистості в умовах обмежених фінансових витрат / О. Петрунько, О. Біленко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 134-146. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-134-146

  Ткач Р. Використання кодів історичної пам'яті українців у терапевтичних метафорах / Р. Ткач, О. Сербова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - С. 161-166. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-161-166

  Comprehensive Psychological Analysis of The Features of Emotional Burnout Among IT Specialists: The Ukrainian Labor Market / Y. Rybinska, O. Loshenko, T. Kyrylenko, V. Kondratieva,O. Serbova, O. Stebaieva // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. - 2022. - Vol. 13. - № 2. - Pp 273-289. - DOI https://doi.org/10.18662/brain/13.2/343.
file:///C:/Users/library/Downloads/1293-4492-1-PB.pdf

  Нежинська О.О. Самоактуалізація особистості в періоди кризових ситуацій / О. О. Нежинська // Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (18 липня - 28 серпня 2022 року). - Одеса: Видавничий дім "Гельветика". - 2022. - С. 303-308

  Левченко В.В. Дослідження тривожності державних службовців в умовах криз/В.В. Левченко, О.О. Нежинська // Габітус.-2022.-№ 39.-С. 160-165

  Нежинська О.О. Психологічна підтримка, супровід і лідерство в умовах воєнних реалій у польсько-українських відносинах / О. О. Нежинська // Multidimensionality of Ukrainian-Polish cooperation: genesis, particularities and prospects : Scientific monograph [science eds. T. Astramovich-Leik, Ya. Turchyn, O. Horbach]. -Riga: Baltija Publishing, 2022. - Pp. 255-266.
https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr-Bondar-2/publication/363717307_Multidimensionality_Ukrainian-Polish_cooperation_genesis_particularities_prospects_Scientific_Monograph/links/632b409470cc936cd3259bdc/Multidimensionality-Ukrainian-Polish-coope

  Нежинська О.О. Психологічні особливості вікових характеристик кризи середини життя: теоретичні підходи / О. О. Нежинська, С. В. Нечипоренко // Особистість у сучасному соціо-психологічному вимірі: монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2022. - С. 137-149. - https://goo.su/HXSS
https://goo.su/HXSS

  Нежинська О.О. Статичні вправи як засіб профілактики емоційного вигорання фахівців базового центру зайнятості / О. О. Нежинська, В. І. Ящук // Science, trends and perspectives of development: Abstracts of ІV International Scientific and Practical Conference ( February 21 – 23, 2022 Budapest, Hungary). - Budapest, 2022. - Pp. 236-239. - https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/02/SCIENCE-TRENDS-AND-PERSPECTIVES-OF-DEVELOPMENT.pdf#page=237
https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/02/SCIENCE-TRENDS-AND-PERSPECTIVES-OF-DEVELOPMENT.pdf#page=237

  Нежинська О.О. Соціальне виключення особистості під час безробіття: психологічний підхід / О. О. Нежинська // Actual problems of practice and science and methods of their solution. Abstracts of ІV International Scientific and Practical Conference (January 31 - February 02, 2022. Milan, Italy). - Milan, 2022. - С. 559-561. - https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/01/Actual-problems-of-practice-and-science-and-methods-of-their-solution.pdf
https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2022/01/Actual-problems-of-practice-and-science-and-methods-of-their-solution.pdf

  Нежинська О.О. Коучингові технології у психологічній підготовці персоналу освітніх організацій до професійної діяльності на засадах гендерної рівності / О. О. Нежинська // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 30-31 березня 2017 р.). - Рівне : РОІППО, 2022. - С. 173-175

  Mihus I. Comparative characteristics of the training of doctors of philosophy in economics in the leading countries of the world / I. Mihus, N. Nakonechna // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 3(9). - Pp. 4-12. - file:///C:/Users/library/Downloads/PEMR-2022-3-9-4-12.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/PEMR-2022-3-9-4-12.pdf

  Сингаївська І.В. Психологічні рекомендації з самодопомоги вимушеним переселенцям / І. В. Сингаївська // Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 21 лютого 2022 р.). - Дніпро: ДДУВС, 2022

  Сорока І.А. Управління міжособистісними конфліктами у студентському середовищі: результати впровадження навчального курсу / І. А. Сорока, І. В. Сингаївська // Психологічний часопис. - 2022. - Т. 8. - № 1. - С. 18-31. - DOI https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1.2.
https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/1410/841

  Бурлакова І.А. Психолого-педагогічна система формування здоров'язберігаючих компетентностей у студентському середовищі / І. А. Бурлакова, О. В. Шевяков, Т. В. Кондес // Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпро, 11 травня 2022 р.). - Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. - С. 10-12.
https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/10236/1/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%202022%20C%d0%ba%d1%80%d1%96%d0%bf%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.pdf

  Burlakova I. Cognitive flexibility of thinking as a necessary condition for human adaptation to complex life situations / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/481
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/481

  Абаніна Г.В. Особливості формування життєвого сценарію та його вплив на розвиток особистості / Г. В. Абаніна, О. А. Романченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1238
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1238

  Апішева А.Ш. Психологічні ресурси стійкості спортсменів до стресу в умовах командної діяльності / А. Ш. Апішева, В. В. Водолазська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1239
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1239

  Апішева А.Ш. Вплив кризової ситуації на психологічне благополуччя особистості / А. Ш. Апішева, Ф. М. Гарєєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1243
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1243

  Апішева А.Ш. Вплив віку та вікових криз на рішення про зміну професійної діяльності / А. Ш. Апішева, М. С. Карпенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1351
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1351

  Апішева А.Ш. Уточнення поняття "порушення харчової поведінки" / А. Ш. Апішева, С. А. Рьоріг // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1350
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1350

  Апішева А.Ш. Проблема визначення сутності поняття "щастя" та чинників, що впливають на уявлення про щастя / А. Ш. Апішева, К. В. Сурова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1303
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1303

  Васильченко О. Образ Я і уявлення про майбутнє у молоді / О. Васильченко, Є. Бацман // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 147-152. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-147-152

  Васильченко О.М. Резильєнтність, як професійно важлива якість психолога / О. М. Васильченко, М. Ю. Булах // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1324
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1324

  Васильченко О.М. Фактори формування особистості та особливості впливу міжпоколінної трансляції / О. М. Васильченко, С. Є. Бурова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1325
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1325

  Васильченко О.М. Методичний інструментарій аналізу взаємоз'вязку образу батька і соціальної ідентичності підлітків / О. М. Васильченко, Л. Ю. Вольська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1316
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1316

  Васильченко О.М. Феномен суб'єктивного благополуччя особистості: вплив ненормативних криз / О. М. Васильченко, О. А. Глушенок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1241
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1241

  Васильченко О.М. Теоретичний аналіз феномену соціальних уявлень / О. М. Васильченко, Л. Д. Євміна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1317
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1317

  Васильченко О.М. Свідомий вибір професійної діяльності, як умова досягнення особистісної зрілості / О. М. Васильченко, М. С. Макаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1266
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1266

  Васильченко О.М. Гендерні особливості рольових очікувань у молодій сім'ї / О. М. Васильченко, О. О. Терещенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1304
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1304

  Васильченко О.М. Корекційна робота з підлітками, що мають епізодичний досвід вживання алкоголю / О. М. Васильченко, Т. О. Токарська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1306
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1306

  Васильченко О.М. Теоретико-методологічний аналіз материнських практик сучасних українок / О. М. Васильченко, Н. В. Федрік // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1329
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1329

  Васильченко О.М. Асертивність, як умова успішності професійної діяльності психолога-консультанта / О. М. Васильченко, Г. О. Хрущова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1284
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1284

  Живоглядов Ю.О. Проходження життєвої кризи особистості в ракурсі переживання свободи та відповідальності / Ю. О. Живоглядов, М. А. Дорогавцева // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1328
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1328

  Живоглядов Ю.О. Теоретичні підґрунтя застосування тілесно-орієнтованих практик в допомозі потерпілим від війни / Ю. О. Живоглядов, М. В. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1264
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1264

  Живоглядов Ю.О. Причини дефіциту смислових орієнтирів під час вибору першої професії / Ю. О. Живоглядов, В. В. Науменко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1251
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1251

  Живоглядов Ю.О. Структура емоційно-вольової сфери професійної культури медичних фахівців / Ю. О. Живоглядов, В. В. Песоцька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1271
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1271

  Наконечна Н.В. Особливості формування корпоративної культури та її моніторинг у навчальному закладі / Н. В. Наконечна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1399
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1399

  Нежинська О.О. Психологічні особливості криз особистості / О. О. Нежинська, Б. Б. Біліловець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1322
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1322

  Петрунько О.В. Особистісно орієнтований підхід до формування професійно важливих якостей майбутніх психологів / О. В. Петрунько, О. В. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1354
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1354

  Петрунько О.В. Особливості розвитку психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі / О. В. Петрунько, І. М. Антибура // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1320
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1320

  Петрунько О.В. Психологічні особливості альтруїстичних взаємин у парі "чоловік - жінка" / О. В. Петрунько, Г. -А. В. Владимирова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1314
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1314

  Петрунько О.В. Асертивність майбутніх психологів як чинник успішного опанування професією / О. В. Петрунько, О. О. Гутник // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1308
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1308

  Петрунько О.В. Емпатія як базова професійна компетентність практичного психолога / О. В. Петрунько, Ю. І. Коваленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1261
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1261

  Петрунько О.В. Мета і завдання роботи дитячого практичного психолога в закладах дошкільної освіти / О. В. Петрунько, Ю. В. Мороз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1275
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1275

  Петрунько О.В. Соціально-психологічні чинники оптимізації якості життя осіб похилого віку / О. В. Петрунько, М. О. Понаріна-Кузнєцова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1277
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1277

  Петрунько О.В. Стресостійкість як умова ефективної діяльності працівників правоохоронної сфери під час війни / О. В. Петрунько, Д. М. Порада // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1278
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1278

  Петрунько О.В. Трансформація навчальної мотивації студентів на різних етапах навчання у ВНЗ / О. В. Петрунько, Т. М. Порада // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1279
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1279

  Петрунько О.В. Аналіз психологічних аспектів самостійності / О. В. Петрунько, Н. В. Чекман // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1326
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1326

  Петрунько О.В. Соціально-психологічні чинники формування організаційної культури сучасного університету / О. В. Петрунько, В. В. Юрчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1318
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1318

  Сингаївська І.В. Розвиток психологічної компетентності керівників організацій / І. В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1237
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1237

  Сингаївська І.В. Взаємозв'язок між часовими орієнтаціями особистості та базовими копінг-стратегіями, активованими під час війни / І. В. Сингаївська, О. М. Кузьменко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1263
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1263

  Сингаївська І.В. Група психологічної підтримки для людей, які втратили близьких, як метод психологічної допомоги / І. В. Сингаївська, А. В. Берестовська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1321
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1321

  Сингаївська І.В. Розлади харчової поведінки під час подій воєнного характеру / І. В. Сингаївська, А. М. Бондаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1323
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1323

  Сингаївська І.В. Застосування методів арттерапії для розвитку резильєнтності у дітей під час війни / І. В. Сингаївська, М. О. Вальковська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1307
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1307

  Сингаївська І.В. Визначення феномену резильєнтності / І. В. Сингаївська, О. В. Давиденко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1327
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1327

  Сингаївська І.В. Використання коучингового підходу батьками підлітків / І. В. Сингаївська, О. В. Іванова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1319
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1319

  Сингаївська І.В. Актуальність навчання батьків дітей раннього віку з розладами спектру аутизму / І. В. Сингаївська, О. В. Іващенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1258
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1258

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості сучасних жінок / І. В. Сингаївська, І. П. Кибукевич // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1348
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1348

  Сингаївська І.В. Психологічні аспекти проведення внутрішнього аудиту, як процесу впровадження системи управління якістю / І. В. Сингаївська, Т. В. Лісніченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1265
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1265

  Сингаївська І.В. Аналіз психосоматичних проблем у підлітків / І. В. Сингаївська, С. В. Мелесик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1273
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1273

  Сингаївська І.В. Особливості соціально-психологічної адаптації людей, які виїхали за кордон та тих, які лишилися в Україні під час війни / І. В. Сингаївська, Л. Ю. Мохнач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1274
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1274

  Сингаївська І.В. Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій та ставлення до шлюбу та сім'ї / І. В. Сингаївська, М. О. Полінкова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1276
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1276

  Сингаївська І.В. Вплив батьківської прихильності на розвиток самостійності дошкільника / І. В. Сингаївська, Х. С. Садовська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1281
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1281

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічний супровід віл-інфікованої особистості / І. В. Сингаївська, А. В. Сак // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1285
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1285

  Сингаївська І.В. Проблема прокрастинації у студентів під час навчального процесу / І. В. Сингаївська, О. С. Симоновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1349
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1349

  Гончарова(Склярова) Г.О. Ставлення студентів ЗВО України до навчання в умовах війни / Г. О. Гончарова(Склярова) // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1288
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1288

  Гончарова(Склярова) Г.О. Переваги використання наративного підходу в кризових життєвих ситуаціях / Г. О. Гончарова(Склярова), Ю. М. Варакіна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1311
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1311

  Гончарова(Склярова) Г.О. Ознаки психологічного віку особистості / Г. О. Гончарова(Склярова), Т. С. Василенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1312
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1312

  Гончарова(Склярова) Г.О. Функції наративного підходу при аналізі життєвого сценарію особистості / Г. О. Гончарова(Склярова), О. С. Гогу // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1245
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1245

  Гончарова(Склярова) Г.О. Перехід від наративу життєвого сценарію до екзистенційного наративу: практика екзистенційного кризового консультування / Г. О. Гончарова(Склярова), С. О. Коніщев // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1260
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1260

  Гончарова(Склярова) Г.О. Особливості психоемоційного стану батьків, діти яких є онкопацієнтами / Г. О. Гончарова(Склярова), Ю. В. Пучка // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1280
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1280

  Гончарова(Склярова) Г.О. Чинники впливу на формування життєвих перспектив комбатантів / Г. О. Гончарова(Склярова), Л. М. Сіднєнко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1402
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1402

  Гончарова(Склярова) Г.О. Музикотерапія як засіб корекції агресивної поведінки у дітей шкільного віку / Г. О. Гончарова(Склярова), Т. В. Соловяненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1302
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1302

  Гончарова(Склярова) Г.О. Особливості роботи зі страхами та тривожністю дітей-біженців за допомогою методів арт-терапії / Г. О. Гончарова(Склярова), І. Є. Токар // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1305
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1305

  Гончарова(Склярова) Г.О. Чинники виникнення стресу в професійній діяльності психолога / Г. О. Гончарова(Склярова), О. М. Швець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1286
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1286

  Никоненко О.В. Психологічні особливості монетарної поведінки в різні вікові періоди / О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1310
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1310

  Мельник А.П. Теоретико-методологічний аналіз проблем посттравматичного стресового розладу / А. П. Мельник, Л. І. Соколовська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1301
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1301

  Бурлакова І.А. Сучасний вектор підготовки фахівців з організації туристської анімації / І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 54-128.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Сингаївська І.В. Особливості дослідження взаємодії та ділового спілкування в колективі фінансової служби організації / І. В. Сингаївська, І. В. Архипчук // Організаційна психологія. Економічна психологія. - 2022. - № 3-4(27). - С. 142-148. - DOI https://doi.org/10.31108/2.2022.3.27.14
http://www.orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/370

  Петрунько О. Інтернет-залежність дорослих користувачів та можливості її профілактики / О. Петрунько, К. Телешун // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 4(68). - С. 91-99. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-91-99.
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-91-99

  Садова М. Методичне забезпечення та процедура дослідження мотиваційної структури особистісного потенціалу обдарованих дітей юнацького віку / М. Садова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 4(68). - С. 100-106. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-100-106.
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-100-106

  Сингаївська І. Підлітковий вік як один із критичних періодів психосексуального розвитку людини / І. Сингаївська, С. Федорець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 4(68). - С. 107-114. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-107-114.
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-107-114

  Живоглядов Ю. Психологічні особливості професійної самосвідомості військових психологів / Ю. Живоглядов, А. Денисова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 4(68). - С. 115-122. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-115-122.
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-115-122

  Mihus I. The role of communicative competence in the structure of social intelligence of teachers of higher education institutions / I. Mihus, N. Nakonechna // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 4(12). - Pp. 75-86. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-4-75

  Шевяков О.В. Професійні здоров'язберігаючі компетентності майбутнього фахівця / О. В. Шевяков, І. А. Бурлакова, Т. В. Кондес // Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпро, 11 травня 2022 р.). - Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. - С. 16-19.
https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/10236/1/%d0%a1%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%202022%20C%d0%ba%d1%80%d1%96%d0%bf%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.pdf

  Mihus I. Acquisition of academic integrity competencies by postgraduate students and their impact on their scientific activity / I. Mihus, N. Nakonechna // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 4(10). - Pp. 4-12. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-4.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/107

  Васильченко О.М. Сім'я як психологічний чинник формування та розвитку особистості / О. М. Васильченко, А. М. Бастикайтес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1352
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1352

  Social and pedagogical aspects of occupational health of specialists / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes, V. Kornienko, I. Ostapenko // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 4(10). - Pp. 38-43. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-38.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/104

  Кочубейник О.М. Інфодемія як форма конкуренції проблем на публічних аренах / О. М. Кочубейник // Проблеми політичної психології. - 2022. - Т. 25. - № 11. - С. 85-98.
file:///C:/Users/library/Downloads/87-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-173-2-10-20230509%20(1).pdf

  Кочубейник О.М. Дві хвилі пандемії: порівняльний аналіз соціальних та політичних очікувань українців / О. М. Кочубейник, Д. О. Яровий // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - 2022. - № 1. - С. 59-66.
file:///C:/Users/library/Downloads/1259-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-2432-1-10-20220506%20(1).pdf

  Кочубейник О.М. Інфодемія: соціально-психологічні вектори зниження інформаційного перевантаження/ О.М. Кочубейник// Науковий вісник ХДУ. Серія Психологічні науки.- 2022.-№ 2.-С. 94-100. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2022-2-13.

  Кочубейник О.М. Що створює недовіру до якісних досліджень: буркітливий погляд на "українські стадіз"? / О. М. Кочубейник // Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-24 січня 2022 р. ). - Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. - С. 54-57. - http://psy-lpr.at.ua/Materials/kochubejnik_2022-jakisni_doslidzhennja.pdf.
http://psy-lpr.at.ua/Materials/kochubejnik_2022-jakisni_doslidzhennja.pdf.

  Малкова Т.М. Типи екстремальних ситуацій та психологічні чинники ефективності їхнього вирішення / Т. М. Малкова //Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1272
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1272

  Петрунько О.В. Типи життєвих криз осіб середнього віку / О. В. Петрунько, О. В. Вітковський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1320
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1320

  Synhaivska I. Social and psychological factors of motivation of professional activity of medical representatives of pharmaceutical companies / I. Synhaivska, E. Schults // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/369
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/369

  Мельник А.П. Особливості когнітивних чинників суїцидальної поведінки підлітків / А.П. Мельник, Р.П. Федоренко // Наукові перспективи. - 2022. - № 7(25). - С. 483-494
https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-7(25)-483-494

  Kovalkova T.O. Evaluation of the psychologist's role for flight safety in civil aviation / T. O. Kovalkova // Revista Dilemas contemporaneos: Educacion, Politica y Valores. - 2021. - Vol. VIII. - No. 2. - Artic.No. 37 .
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2549/2587

  Петрунько О.В. Медіакультура як чинник розвитку соціальних спільнот: осмислення поняття / О.В. Петрунько // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 березня 2021 року, Київ) / Ред. Ю.М. Швалб. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. - С. 150-153

  Kovalkova T. Burnout syndrome: a study among lecturers / T. Kovalkova, T. Malkova // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) ( Kyiv, 10-11 March 2021): Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). - K.: Atlantis press, 2021. - Vol. 170. - Pp. 69-74. - - ISSN 2352-5428. - DOI https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.013.
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954385

  Сингаївська І.В. Прийоми збереження позитивних станів у викладача в умовах онлайн-викладання / І.В. Сингаївська // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: ІХ Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 18 грудня 2020 р.). - Київ: ДЗВО "УМО", 2021. - С. 178-182
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2021%20(psiholog).pdf

  Synhaivska I. The Impact of the Pandemic on the Level of Students Anxiety / I. Synhaivska, G. Gulko // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) ( Kyiv, 10-11 March 2021). - K.: Atlantis press, 2021. - Vol. - Pp. 75-79
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954377

  Ткач Р.М. Зміст, мета та завдання юнгіанського консультування / Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 44-58

  Ткач Р.М. Методи та техніки юнгіанського консультування / Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 59-86

  Ткач Р.М. Методологічні постулати в роботі аналітичного психолога / Р. М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 25-42

  Ткач Р.М. Основні концепції психологічного консультування як психологічної допомоги особистості / Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 8-24

  Ткач Р.М. Психолого-педагогічна модель (зміст, програма та технологія) підготовки юнгіанських консультантів / Р. М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 96-101

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів для розвитку психологічної компетентності майбутніх соціальних працівників / І.В. Сингаївська // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 березня 2021 року, Київ) / Ред. Ю. М. Швалб. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. - С. 174-176

  Сингаївська І.В. Сучасні напрямки юнгіанства у світі та Україні / І.В. Сингаївська, Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 88-95

  Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - 220 c.

  Ковалькова Т.А. Коммуникативный процесс «менеджер - покупатель» в бизнес-среде и межкультурный менеджмент / Т. А. Ковалькова // Детерминанты развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции (Минск, 14 мая 2021) / редкол.: В.Л. Цыбовский (гл. ред) [и др.]. - Минск: Ковчег, 2021. - С. 177-179.

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх фахівців туристичної сфери / І.В. Сингаївська // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 160-162

  Ковалькова Т.О. Загальна психологія: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Психологія" / Т. О. Ковалькова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2021. - 86 c.

  Ковалькова Т.О. Вікова та педагогічна психологія: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки "Психологія" / Т. О. Ковалькова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2021. - 80 c.

  Kovalkova T. Practical recommendations for prevention of lecturer's burnout syndrome during Covid-19 pandemic / T. Kovalkova // International scientific conference on Mental Health, Well-Being & Loneliness during Covid-19: Conference Proceedings (April, 9-10, 2021. India). - Sonipat, Haryana: O.P. Jindal Global University, 2021. - P.11

  Synhaivska I. Methods of preserving teachers' psychological health in the conditions of online teaching / I. Synhaivska // International scientific conference on Mental Health, Well-Being & Loneliness during Covid-19: Conference Proceedings (April, 9-10, 2021. India). - Sonipat, Haryana: O.P. Jindal Global University, 2021. - Pp.12

  Абаніна Г.В. Співтворча взаємодія викладача та студента у спільному освітньому просторі / Г.В. Абаніна // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 12-13. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/372
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/372

  Ковалькова Т.О. Реалізація дистанційної форми навчання в умовах пандемії COVID-19 / Т. О. Ковалькова // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 36. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/371
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/371

  Петрунько О.В. Особливості ставлення до навчання студентів сучасного українського вишу / О.В. Петрунько // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 78-79. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/420
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/420

  Живоглядов Ю.О. Ситуація психічної травматизації населення розповсюдженням Covid19 як екзистенціальний виклик здатності особистості змінюватися / Ю.О. Живоглядов // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 110-111. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/421
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/421

  Сингаївська І.В. Особливості формування професійної компетентності майбутніх викладачів психологічних дисциплін / І.В. Сингаївська // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 137-138. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/379
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/379

  Ткач Р.М. Зміст, програма та технологія підготовки юнгіанських консультантів / Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/635
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/635

  Зубченко В.В. Аналітико-психологічний зміст методики "Зустріч з монстром" / В.В. Зубченко // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/642
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/642

  Пішін А. Східні практики для тіла, душі та духу: юнгіанський підхід / А. Пішін, В. Зубченко // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/638
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/638

  Ніколенко О. Аналіз категорій "успішність" та "ефективність" діяльності керівника структурного підрозділу судової установи / О. Ніколенко, Г. Гончарова // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/640
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/640

  Абальмасова В. Проблема життєвих криз особистості середнього віку / В. Абальмасова, Г. Абаніна // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/646
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/646

  Ковалькова Т.О. Особистісний розвиток студентів за допомогою психологічних тренінгів / Т.О. Ковалькова // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/649
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/649

  Козлова Т. Дослідження "Я-образу" жінки в психологічній науці / Т. Козлова, І. Сингаївська // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/650
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/650

  Хоменко І. Образ та уявлення про майбутнє у молоді / І. Хоменко, О. Васильченко // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/651
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/651

  Кабрель М. Усвідомлення архетипу містичної співучасті як чинник розвитку особистості / М. Кабрель, І. Сингаївська // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/653
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/653

  Садика Є. Життєва криза і аутоагресивна поведінка особистості: віковий аспект / Є. Садика, О. Васильченко // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/655
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/655

  Сингаївська І. Статусні ролі викладача закладу вищої освіти / І. Сингаївська // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/656
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/656

  Мельник В.А. Карьерное консультирование как инструмент психологической и профессиональной поддержки при построении деловой карьеры / В. А. Мельник, И. В. Сингаевская // Детерминанты развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции (Минск, 14 мая 2021) / редкол.: В.Л. Цыбовский (гл. ред) [и др.]. - Минск: Ковчег, 2021. - С. 195-196

  Малкова Т.М. Психолого-педагогічні проблеми змісту освіти / Т. М. Малкова // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 57-58. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/403
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/403

  Kovalkova T. The benefits of a consultant as a people-centered specialist / T. Kovalkova // Law, Economy and Management in Modern Ambience (LEMiMA-2021):Proceedings of the 7th International Conference (Belgrad, Serbia, 23rd April 2021) / Ed. by Zh. Radosavljevic. - Belgrad: Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2021. - Vol. I. - Pp. 123-132

  Сингаевская И. Организационно-психологическое сопровождение повышения психологической готовности руководителей образовательных организаций к управленческому общению / И. Сингаевская, А. Брюховецкая, В. Лилич // Law, Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA-2021: Proceedings of the 7th International Conference (Belgrad, Serbia, 23rd April 2021) / Ed. by Zh. Radosavljevic. - Belgrad: Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2021. - Vol. III. - Pp. 343-358

  Гончарова А. Динамика отношений курсантов-первокурсников к социально-профессиональному окружению / А. Гончарова //Law, Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA 2021: Proceedings of the7th International Conference (Belgrade, Serbia. 22-24 April 2021)/ Ed. by Zh. Radosavljevic. - Belgrad: Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2021. - Vol. II. - Pp. 69-84

  Ковалькова Т.О. Розвиток емоційної та вольової регуляції студентів / Т. О. Ковалькова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 242-250
DOI:10.31732/2663-2209-2021-61-242-250

  Burlakova I. Coaching as a tool for the formation of corporate well-being / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/306
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/306

  Кондес Т.В. Туристична анімація як метод і форма соціальної активності та рекреаційної діяльності особистості / Т.В. Кондес // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 144-146. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/575
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/575

  Величко О.С. Суб'єктивне благополуччя особистості / О.С. Величко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК". - 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/748
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/748

  Фадєєва А.П. Методи діяльнісного підходу особливостей професійного самоусвідомлення майбутніх психологів / А.П. Фадєєва, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/760
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/760

  Леляк О.О. Життєва успішність жінки як сучасний феномен / О.О. Леляк, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/834
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/834

  Марчук О.М. Поняття "щастя" як психологічний феномен / О.М. Марчук, А.Ш. Апішева // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/917
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/917

  Алексюк О.М. Формування особистісної готовності практичних психологів до професійної діяльності / О.М. Алексюк, Г.О. Гончарова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/852
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/852

  Грушецька Г.І. Теоретичний аналіз психологічних аспектів рефлексії як детермінанти розвитку особистості / Г.І. Грушецька, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/856
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/856

  Кенігштейн О.А. Динаміка та способи побудови часової перспективи в період життєвої кризи / О.А. Кенігштейн, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/859
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/859

  Кльован Н.В. Особливості формування соціальних уявлень молоді / Н.В. Кльован, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/860
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/860

  Лутченко Н.В. Гендерні особливості образів "ідеальна жінка" та "ідеальний чоловік" у молоді / Н.В. Лутченко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/862
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/862

  Гончарова Г.О. Ставлення до діяльності в структурі психологічної готовності практичних психологів до професійної діяльності / Г.О. Гончарова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/864
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/864

  Масловська Т.М. Засоби масової комунікації в системі предикторів аутоагресивної суїцидальної поведінки підлітків / Т.М. Масловська, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/865
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/865

  Матяш Л.О. Особливості соціальної поведінки особистості зрілого віку (студентів) в умовах обмежених фінансових витрат / Л.О. Матяш, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/867
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/867

  Осипенко О.В. Проблеми посттравматичних стресових реакцій у хворих на рак молочної залози / О.В. Осипенко, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/869
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/869

  Ралітна Ю.О. Негативні психічні стани особистості в кризових життєвих ситуаціях / Ю.О. Ралітна, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/870
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/870

  Ревуцький А.Ю. Особливості життєвої перспективи представників екстремальних та кризових професій / А.Ю. Ревуцький, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/871
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/871

  Савченко Є.Г. Особливості прояву та превенції професійного вигорання у практичних психологів / Є.Г. Савченко, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/872
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/872

  Шеремет К.О. Психокорекція монетарних установок особистості / К.О. Шеремет, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/873
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/873

  Шилова Н.В. Профілактика розвитку інтернет-адикції у особистості підліткового віку / Н.В. Шилова, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/875
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/875

  Турянська М.В. Детермінанти, що визначають споживчі стратегії молоді / М.В. Турянська, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/876
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/876

  Андрієті О.А. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників / О.А. Андрієті, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/878
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/878

  Артющенко А.В. Міжособистісні конфлікти у юнацькому віці / А.В. Артющенко, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/879
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/879

  Богачук О.В. Соціально-психологічні аспекти розподілу функціональних ролей у робочому колективі організації / О.В. Богачук, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/880
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/880

  Гладка І.М. Ін'єкційна косметологія як чинник впливу на психологічне самопочуття особистості / І.М. Гладка, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/881
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/881

  Гура Г.Н. Психологічні чинники продуктивних управлінських рішень / Г.Н. Гура, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/882
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/882

  Карповець Л.Ю. Суб'єктивне благополуччя та ціннісно-смислова сфера сучасної молоді / Л.Ю. Карповець, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/884
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/884

  Карун Н.Ю. Формування самоставлення у підлітковому віці / Н.Ю. Карун, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/886
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/886

  Лісніченко Т.В. Аналіз психологічних аспектів забезпечення та впровадження системи управління якістю (СУЯ) / Т.В. Лісніченко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/887
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/887

  Лященко Ю.О. Психологічні аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств та бізнесу / Ю.О. Лященко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/888
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/888

  Носаль Л.Г. Екзистенційна психологія в розумінні та дослідженні тривоги та провини / Л.Г. Носаль, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/890
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/890

  Солярік К.С. Аналіз вміння особистості бути щасливою / К.С. Солярік, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/891
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/891

  Дробишевська І.П. Психокорекція деструктивних емоційних станів у жінок в декретній відпустці / І.П. Дробишевська, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/909
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/909

  Петренко Т.В. До проблеми професійного вигорання психологів-тренерів / Т.В. Петренко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/892
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/892

  Ніколаєва М.К. Феномен співзалежності і його подолання в подружніх парах / М.К. Ніколаєва, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/893
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/893

  Петровська О.В. Психологічні особливості професійної діяльності it-фахівців, що призводять до вигорання / О.В. Петровська, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/894
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/894

  Савенко К.М. Соціокультурний аспект психології сприйняття часу / К.М. Савенко, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/895
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/895

  Садовська Х.С. До проблеми дослідження впливу батьківської прихильності на розвиток особистості дошкільника / Х.С. Садовська, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/897
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/897

  Свіщевська І.П. Формування мотиваційно-вольової сфери підлітків - користувачів соціальних мереж / І.П. Свіщевська, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/899
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/899

  Штам А.О. Корекцiйна робота з пiдлiтками, які мають епiзодичний досвiд вживання алкоголю / А.О. Штам, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/903
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/903

  Яніцька М.І. Самоставлення як чинник психологічного благополуччя підлітків / М.І. Яніцька, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/904
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/904

  Певнева Є.С. Аналіз підходів до визначення інформаційної культури особистості / Є.С. Певнева, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/914
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/914

  Опанасюк О. Особливості соціально-психологічної адаптації та переживання психологічних травм внутрішньо переміщеними особами / О. Опанасюк, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/913
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/913

  Мелащенко О.В. Соціально-психологічні чинники ефективності діяльності менеджерів з персоналу / О.В. Мелащенко, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/915
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/915

  Коновалова В.І. Технології soft skills у сучасній освіті / В.І. Коновалова, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/916
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/916

  Кондес Т.В. Шляхи вдосконалення професійних компетенцій працівників рекреаційних підприємств в умовах сучасних викликів / Т.В. Кондес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/828
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/828

  Burlakova I. Formation of psychological resource potential personality as a strategy for combating manifestations of academic dishonesty / I. Burlakova, T. Kondes // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches. - 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/253
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/253

  Nakonechna N. The influence of corporate culture on the academic integrity of an educational institution / N. Nakonechna // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/264
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/264

  Abanina H. Visual Media as a Factor in the Mental Health of Today's Young / H. Abanina, Baqri Syed // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) ( Kyiv, 10-11 March 2021). - K.: Atlantis press, 2021. - Vol. 170. - Pp. 64-68
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954427

  Burlakova I. Psychological predictors of the formation of health-preserving competentness of future specialists / I. Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes // Public Administration and Law Review. - 2021. - № 4 (8). - С. 74-79
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/issue/view/9/20

  Петрунько О.В. Перспективи застосування екологічного підходу в сучасних психологічних дослідженнях / О. В. Петрунько, О. М. Плющ // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-205-216

  Сингаївська І.В. Страх перед невідомим як прояв древнього страху хижаків / І. В. Сингаївська, М. С. Кабрель // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-217-228

  Sheviakov O. Psychological and pedagogical technologies improving the system of training athletes (on the example of temporality of experience) / O. Sheviakov, I. Burlakova, T. Kondes // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 240-248. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-240-248

  Садова М.А. Ідентифікація обдарованості залежно від віку: підлітки, старшокласники, студенти / М. А. Садова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2021. - № 1(80). - С. 12-17. - http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2021/1/12-17.pdf
http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2021/1/12-17.pdf

  Садова М.А. Ідентифікація студентів з різними видами обдарованості (академічна, інтелектуальна, творча, лідерська) / М. А. Садова // Записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Психологія. - 2021. - Т. 32(71). - № 2. - С. 14-20. - http://psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/2_2021/5.pdf
http://psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/2_2021/5.pdf

  Садова М.А. Емпіричне обгрунтування відмінностей у ціннісних орієнтаціях на професійного самовизначення обдарованої молоді / М. А. Садова // Записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Психологія. - 2021. - Т. 33(72). - № 3. - С. 62-69. - http://psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/3_2021/12.pdf
http://psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/3_2021/12.pdf

  Садова М.А. Ідентифікація естетичної обдарованості студентської молоді / М. А. Садова // Записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Психологія. - 2021. - Т. 32(71). - № 5. - С. 83-87. - https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40265/1/V_Polishchuk_VZ_2021_5_IL.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40265/1/V_Polishchuk_VZ_2021_5_IL.pdf

  Садова М. А. Вплив ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення обдарованої молоді в провідних в різних країнах / М. А. Садова // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Серія "Психологічні науки". - 2021. - № 1. - С. 103-111. - http://pi.iod.gov.ua/images/pdf/2021_1/102-111.pdf
http://pi.iod.gov.ua/images/pdf/2021_1/102-111.pdf

  Садова М.А. Особистісні чинники самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею (звітність за 2020 рік) / М. А. Садова // Матеріали Звітної наукової конференції за результатами роботи інституту обдарованої дитини НАПН України у 2020 році (25 лютого 2021 р., м. Київ). - Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. - С. 198-202

  Садова М.А. Статеві відмінності в ціннісних орієнтаціях щодо професійного самовизначення обдарованої молоді / М. А. Садова // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичній конференції (25 червня 2021 року, м. Буча). - Буча: Український гуманітарний інститут, 2021

  Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею: методичний посібник / Н.А. Бєльська, Ю.М. Ковальчук, М.Ю. Мельник, М.М. Новогородська, М.А. Садова. - Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. - 2021. - 240 c.

  Садова М.А. Ідентифікація творчої обдарованості (підлітки, юнаки, студенти) / М. А. Садова // Обдаровані діти - скарб нації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн- конференції (18-22 серпня 2021 р. м. Київ). - Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. - С. 445-449. - http://surl.li/cevkl
http://surl.li/cevkl

  Абаніна Г.В. Структурування часу особистістю в складних життєвих ситуаціях (на прикладі всесвітньої карантинної ситуації COVID-19) / Г.В. Абаніна, Я.Л. Шевчук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 178-188. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-178-188
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Васильченко О.М. Медитативні практики як техніки роботи із стресовими станами особистості / О.М. Васильченко, М.В. Зубенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 189-194. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-189-194
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Кондес Т.В. Психолого-педагогічна система формування здоров'язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців з менеджменту туризму / Т.В. Кондес, І.А. Бурлакова, О.В. Шевяков // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 202-211. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-202-211
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Сингаївська І.В. Психологічна допомога при вирішенні подружніх конфліктів / І.В. Сингаївська, Ю.С. Лукаш // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 251-257.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-251-257
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-251-257

  Подофєй С.О. Психологічні особливості інтернет-залежної особистості / С. О. Подофєй // Освіта і здоров'я підростаючого покоління: Матеріали третього міжнародного симпозіуму ( 11 - 14 травня 2021р.): в 2-х ч. Ч.1. - Київ: Алатон, 2021. - С. 44-45.
file:///C:/Users/library/Downloads/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0

  Legal psychology: macropsychological vector of development / O. Serhiieni, O. Gorina, V. Sizov, V. Tkachenko, I. Synhaivska, I. Vasyliev // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2021. - Vol. 11. - Iss. 2. - Pp. 40-44. - URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20957
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20957

  Сингаївська І.В. Особливості збереження позитивних психічних станів викладача під час дистанційного навчального процесу / І. В. Сингаївська // Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: матеріали VІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 29 листопада 2021 року). - Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2021. - С. 227-230

  Pedagogy and psychology for high school students / I. Burlakova, I. Synhaivska, T. Malkova, O. Petrunko, T. Kondes, N. Nakonechna // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 28-32.-URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20392/
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/1111-pedagogy-and-psychology-for-high-school-students

  Сербова О.В. Модель формування гендерної чутливості в профорієнтаційній роботі / О. В. Сербова, С. В. Саєнко, О. В. Руденко // Психологія та соціальна робота. - 2021. - № 2(54). - С. 215-228. - DOI https://doi.org/10.18524/2707-0409.2021.2(54).241397.
http://psysocwork.onu.edu.ua/article/view/241397

  Сербова О.В. Дослідження амбасадорського руху студентів-медиків з формування гендерної чутливості / О. В. Сербова, К. І. Клец // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XXIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 10 грудня 2021 р.). - Київ:Open Science Laboratory, 2021. - С. 151-158. - https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/12/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi_2021_12_10.pdf#page=151
https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/12/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi_2021_12_10.pdf#page=151

  Годлевська А.І. Методичне дослідження проблем сім’ї в консультативній діяльності фахівця соціальної сфери / А. І. Годлевська, О. О. Нежинська // Габітус. - 2021. - № 22. - С. 9-16. - http://habitus.od.ua/journals/2021/22-2021/22-2021.pdf
http://habitus.od.ua/journals/2021/22-2021/22-2021.pdf

  Левченко В.В. Шляхи розвитку ресурсів особистості у контексті ситуації невизначеності в умовах пандемії /В.В. Левченко, О.О. Нежинська// Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities in a pandemic: ІV International scientific conference, which will be conducted in a distance form (February 19th, 2021 ).- Riga : Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2021.-Pp. 9-13

  Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний комплекс /В.В. Сидоренко, В.Є. Харагірло, О.О. Нежинська, Н.Г. Торба.- Біла Церква: БІНПО, 2021.- https://www.youtube.com/watch?v=tissORlvfSg

  Левченко В. Особливості суб'єктивних стратегій людини в ситуації соціального виключення (на прикладі втрати роботи)/В.Левченко, О.Нежинська // Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung: I International Scientific and Practical Conference (10 September, 2021, Zurich, Schweiz).- Zurich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & Europ?ische Wissenschaftsplattform, 2021.-Pp.217-220

  Professional Consciousness as a Subjective Component of a Personal Professional Development/ S.M. Avramchenko, I.V. Ievtushenko, Y.M. Kaliuzhna, V.V. Levchenko, O.O. Nezhynska // Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment.-2021.-Vol.9, №5.-Pp.536-545

  Малкова Т.М. Соціокультурні та психологічні особливості європейців та росіян як чинник ефективності взаємодії та взаєморозуміння представників різних культур / Т. М. Малкова // Psychological Counseling and Psychotherapy. - 2021. - № 15. - Pp. 41-51. - DOI https://doi.org/10.26565/2410-1249-2021-15-04.
https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/17642

  Кочубейник О.М. Атомізація суспільства, нові форми дискримінації та довіра в умовах пандемії / О. М. Кочубейник // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2021. - № 47(50). - С. 60-66. - DOI https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50).212

  Кочубейник О.М. Інформаційна турбулентність: утилітарність знань проти неперформативності знань / О. М. Кочубейник // Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів: матер. методологічного семінару НАПН (м. Київ, 8 квітня 2021 р.). - Київ, 2021. - С. 291-299

  Кочубейник О.М. Пандемія: хронічність зацікавленості та хронічність помилковості / О. М. Кочубейник // Надзвичайна подія: методологія вивчення та практики опанування: матер. круглого столу (29.10.2021 р.). - Київ: ІСПП НАПН України, 2021. - С. 18-22. - http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-np-2021.pdf
http://psy-lpr.at.ua/Materials/ks-np-2021.pdf

  Кочубейник О.М. Політизація суспільних наук як технологія впливу на критерії науковості / О. М. Кочубейник // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні: матеріали всеукр. відкритої науково-практ. конф.(м. Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. 17 грудня 2021 року). - Київ: ДКС-Центр, 2021. - С. 67-72

  Nakonechna N. Corporate culture of the higher educational institution as a basis for development of quality academic environment / N. Nakonechna // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020):Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - С. 50-51
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Kovalkova T.O. The impact of lecturers's emotion work on the academic integrity / T. O. Kovalkova // International conference on academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020):Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - P. 39-40
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Teslenko V. Personal students' resources as an academic quality indicator in a higher education system / V. Teslenko, O. Petrunko // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn ,2020. - С. 64-66
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Psychological Support for the Foreign Language Training of the Students at International Relations Faculties / V. Artemov, O. Lahodynskyi, V. Osyodlo [and etc.] // Universal Journal of Educational Research. - 2020. - № 8(6). - С. 2344-2351. - DOI 10.13189/ujer.2020.080618
http://www.hrpub.org

  Organization of training in legal disciplines based on the implementation of international standards / V. U. Artemov, N. A. Pohoretskyi, A. N. Cherniak , A. V. Rusnak // International Journal of Management. - 2020. - Volume 11, Issue 5. - P. 770-777. - DOI 10.34218/IJM.11.5.2020.069
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_069.pdf

  Аrtemov V. Physical training as a modern trend in the development of professional competence of law enforcement officers / V. Аrtemov // Science And Education A New Dimension. - 2020. - № VIII(87), Issue 219

  Synhaivska I. Personal peculiarities of a teacher as a factor of academic integrity / I. Synhaivska // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - P. 61-63
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Abanina H.V. The role of emotional literacy in providing successful communicative management / H.V. Abanina, S.A Antonets // Application of new technologies in management: 7th International Conference ANTiM 2020, (23-25. April 2020.). - Belgrade, Serbia, 2020

  Ковалькова Т.О. Синдром емоційного вигорання у вчителів: діагностика та шляхи подолання / Т. О. Ковалькова // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 200-219.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Сингаївська І.В. Професійна успішність викладача як чинник вдосконалення діяльності закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 220-238.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Наконечна Н.В. Формування корпоративної культури закладів вищої освіти приватної форми власності: активні методи навчання персоналу / Н. В. Наконечна // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 239-257.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Артемов В.Ю. Формування ризик-орієнтованої компетентності фахівців недержавних безпекових структур / В. Ю. Артемов // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - С. 259-276
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Малкова Т.М. Психологічні феномени в контексті теорій систем / Т. М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 167-176
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n38.pdf

  Geopolitics And Information Warfare / V. Khoroshko, V. Аrtemov, I. Ivanchenko and M. Brailovskyi // Scientific and Practical Cyber Security Journal. - 2020. - № 4(1). - P. 61-65
https://journal.scsa.ge/wp-content/uploads/2020/03/6-41-spcsj.pdf

  Сингаївська І.В. Рольові статуси викладача та їх вплив на формування позитивного ставлення стейкхолдерів університету до освітніх інновацій / І.В. Сингаївська // Вісник психології і педагогіки. - 2020. - № 26. - С. 125-128
http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_26

  Synhaivska I. Criteria for success of the organizational culture of the department of a higher educational establishment / I. Synhaivska, A. Apisheva // Public Administration and Law Review. - 2020. - № 2. - Pp. 74-83. - DOI DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-2-74
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/30/22

  Сингаївська І.В. Особливості розробки та реалізації програми розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська, А.Ш. Апішева // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 177-192
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n38.pdf

  Сингаївська І.В. Очікування суспільства щодо професійної успішності викладача закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: V Міжнародна науково-практична конференція (13-14 березня 2020 року, м. Київ). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. - С. 93-95
http://www.psy.univ.kiev.ua/files/pdf/web/download/tezy_knu_03_2020.pdf

  Kovalkova T.O. Training intercultural competence as a tool for prevention difficulties in cultural diversity and intercultural dialogue / T. O. Kovalkova // Revista Dilemas contemporaneos: Educacion, Politica y Valores. - 2020. - Vol. VIII. - No. 1. - Artic. No.17
https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2406/2451

  Петрунько О.В. Амбівалентний дискурс перфекціонізму / О. В. Петрунько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 233-247. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-233-247.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/367

  Apisheva A. The impact of organizational culture of a department on the development of professional efficiency of university teachers / A. Apisheva, I. Synhaivska // Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020: material 7th International Conference. (Belgrade (Serbia), 23-25, April, 2020). - Belgrad: Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2020. - Pp. 219-222

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічні чинники виникнення у людини авіафобії та шляхи її подолання / І.В. Сингаївська, Н.Ю. Терентьєва // Психологічний журнал. - 2020. - № 5. - С. 59-68
http://psyj.udpu.edu.ua/article/view/223293

  Nakonechna N. Corporate ethics as a basis of corporate management of an educational institution / N. Nakonechna // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/145
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/145

  Абаніна Г.В. Фрустрація в материнстві як чинник розвитку емоційного вигорання / Г.В. Абаніна, С.М. Неборачко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 41(60). - С. 226-232. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-226-232. -
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/366

  Артемов В.Ю. Професійний ризик як спосіб соціальної поведінки в умовах невизначеності / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2020. - № 67. - С. 120-128. - DOI http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2020_67_14.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2020_67_14.

  Nakonechna N. Active methods of training staff for the formation of corporate culture of privately owned higher education institutions / N. Nakonechna // Corporate Management: from Creation to Success: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 155-173
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/2/13/113-1

  Дворнікова К.М. Суб’єктивне благополуччя особистості / К.М. Дворнікова, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 12-14. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/11
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/11

  Артемов В.Ю. Службовий ризик в діяльності співробітників недержавних структур безпеки / В.Ю. Артемов, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 17-20. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/4
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/4

  Бондаренко О.В. Феномен тіні як компонент, що складають структуру психіки / О.В. Бондаренко, Т.О. Ковалькова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 20-23. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/5
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/5

  Бородавко О.П. Дослідження психологічних особистостей саморегуляції у професійній діяльності військовослужбоваців / О.П. Бородавко, В.В. Зубченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 24-26. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/6
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/6

  Бостанджи О.В. Метод активної уяви як відповідь на психологічні виклики ХХІ століття / О.В. Бостанджи, Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 27-29. - https://conf.krok.edu.ua/Spaper/view/7RE/SRE2020/
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/7

  Виноградова С.Е. Психологічна корекція емоційних розладів у дітей дошкільного віку методами арт-терапії / С.Е. Виноградова, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 30-32. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/9
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/9

  Гусак І.М. Активізація творчого потенціалу особистості у постпрофесійний період життя засобами арт-терапії / І.М. Гусак, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 33-35. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/10
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/10

  Ісаєва Т.М. Аутоагресивна поведінка особистості / Т.М. Ісаєва, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 36-37. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/211
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/211

  Колеснікова Т.В. Психологічні передумови формування іміджу сучасної жінки в соціальних мережах / Т.В. Колеснікова, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 44-46. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/15
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/15

  Коцюба А.О. Психологічне насильництво у молодіжному середовищі / А.О. Коцюба, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 50-52. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/17
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/17

  Петрунько О.В. Формування толерантності у майбутніх психологів / О.В. Петрунько, І.М. Конєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 47-49. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/204
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/204

  Малкова Т.М. Психологічні явища в контексті теорії систем / Т.М. Малкова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 53-56. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/18
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/18

  Неборачко С.М. Проблема емоціійного вигорання матерів / С.М. Неборачко, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 60-62. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/20
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/20

  Паливода А.С. Архетипи як психологічні чинники особистості / А.С. Паливода, Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 66-68. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/22
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/22

  Паплінська З.В. Подолання стресогенних ситуацій як індивідуально-психологічна та наукова проблема / З.В. Паплінська, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 69-71. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/23
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/23

  Парфенюк Т.Є. Юнгіанський погляд на проблему психологічної травми у осіб середнього віку / Т.Є. Парфенюк, Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 72-73. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/24
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/24

  Петрунько О.В. Формування уявлень про здоров’я і здоровий спосіб життя у студентської молоді / О.В. Петрунько, В.О. Янчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 77-79. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/147
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/147

  Живоглядов Ю.О. Філософія душевного життя в ситуації пандемії COVID-19 / Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 80-814. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/150
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/150

  Абаніна Г.В. Життєвий сценарій сучасних жінок в контексті шлюбних відносин / Г.В. Абаніна, Н.С. Шматко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 82-83. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/152
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/152

  Петрунько О.В. Фанатична ідеалізація політичних та релігійних лідерів їх прибічниками / О.В. Петрунько, А.М. Шидловський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 84-86. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/154
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/154

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості самооцінки дітей підліткового віку / І.В. Сингаївська, І.В. Хохліна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 90-92. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/159
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/159

  Ткач Р.М. Символічна мова і символічне життя: погляд нейробіолога та юнгіанського консультанта / Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 96-98. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/174
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/174

  Ткач Р.М. Роль архетипів у рекламі / Р.М. Ткач, Т.В. Смірнова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 109-110. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/181
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/181

  Ткач Р.М. Теоретичні основи юнгіанського підходу до розвитку та реалізації особистості / Р.М. Ткач, Л.М. Тандир // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 107-108. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/179
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/179

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічні чинники авіафобії у осіб зі страхом польотів / І.В. Сингаївська, Н.Ю. Терентьєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 103-106. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/177
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/177

  Васильченко О.М. Стереотип як основа дискримінаційних проявів ейджизму, сексизму та лукізму / О.М. Васильченко, А.В. Сидоренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 111-112. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/182
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/182

  Зубченко В.В. Структура мотиваційно-емоційної сфери у людей середнього віку з прагненням до самоактуалізації / В.В. Зубченко, Н.Ю. Світлейша // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 113-115. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/187
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/187

  Сингаївська І.В. Підтримка позитивного соціально-психологічного клімату в шкільному колективі в умовах пандемії / І.В. Сингаївська, А.О. Проців // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 116-118. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/188
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/188

  Зубченко В.В. Діагностика професійного вигорання військовослужбовців / В.В. Зубченко, М.В. Петер // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 119-121. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/189
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/189

  Абаніна Г.В. Профілактика психологічних травм - запорука міцного "психологічного імунітету" / Г.В. Абаніна, О.В. Ніколаєску-Насад // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 122-123. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/194
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/194

  Ковалькова Т.О. Вплив сучасного кінематографу на розвиток гендерної ідентичності у дорослих жінок / Т.О. Ковалькова, А.В. Ніколаєску // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - 124-125. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/195
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/195

  Васильченко О.М. Подружня зрада як феномен у психологічній науці / О.М. Васильченко, І.В. Моруга // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 126-128. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/198
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/198

  Сингаївська І.В. Психологічні чинники неуспішності в навчанні здобування фахової передвищої освіти / І.В. Сингаївська, В.П. Махиня // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 129-131. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/199
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/199

  Васильченко О.М. Адаптація молодших школярів в умовах НУШ / О.М. Васильченко, Г.П. Маруженко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 132-133. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/200
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/200

  Ткач Р.М. Теоретико-методологічний підхід до діагностики та профілактики кризових станів у дорослих людей / Р.М. Ткач, К.Г. Ковальова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 139-141. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/206
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/206

  Ковалькова Т.О. Підготовка майбутніх психологів в умовах пандемії COVID-19 / Т.О. Ковалькова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 142-144. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/208
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/208

  Бойченко Н.Г. Прорив бар'єрів табуйованості в дослідженнях психотравми / Н.Г. Бойченко, С.А. Коваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 145-147. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/209
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/209

  Петрунько О.В. Методичні аспекти формування економічної свідомості у студентському віці / О.В. Петрунько, С.Ф. Ізотова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 150-152. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/212
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/212

  Васильченко О.М. Медитативні практики як психофізіологічний, етнокультурний та психотерапевтичний феномен / О.М. Васильченко, М.В. Зубенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 153-154. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/213
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/213

  Гончарова Г.О. Динаміка ставлення до майбутньої професії у дівчат курсантів / Г.О. Гончарова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 159-162. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/218
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/218

  Сингаївська І.В. Класифікація соціально-психологічних чинників. що впливають на здоров’я людей з надмірною вагою / І.В. Сингаївська, І.О. Зіміна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 155-158. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/214
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/214

  Сингаївська І.В. Розвиток психологічної компетентності студентів методом соціально-психологічного тренінгу / І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 171-173. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/239
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/239

  Ковалькова Т.О. Основні напрями дослідження волонтерської діяльності у психології та міждисциплінарних студіях / Т.О. Ковалькова, Л.А. Левадна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 176-177. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/284
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/284

  Васильченко О.М. Стиль життя: соціально-психологічний підхід / О.М. Васильченко, М.М. Плавко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 178-180. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/285
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/285

  Лукаш Ю.С. Особливості структурно-функційних характеристик подружжя з дисфункційними взаєминами / Ю.С. Лукаш, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 181-183. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/294
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/294

  Абаніна Г.В. Наративний підхід в сучасній психології / Г.В. Абаніна, О.Ю. Опанасюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 188-190. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/298
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/298

  Петрунько О.В. Організаційно-психологічні чинники професійного стресу льотчиків / О.В. Петрунько, А.В. Чмір // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 191-193. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/302
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/302

  Наконечна Н.В. Корпоративна етика як основа корпоративного управління освітнім закладом / Н. В. Наконечна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 200-201. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/425
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/425

  Synhaivska I. Serbian toponyms in Ukraine - one view on intercultural interwining / I. Synhaivska, V.V. Luiilc // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 184-187. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/297
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/297

  Ковалькова Т.О. Професійна мобільність: соціально-психологічний аналіз / Т.О. Ковалькова, О.М. Коваленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 148-149. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/210
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/210

  Мохнач Л.Ю. Теоретичний аналіз впливу наративних психотехнологій на формування ідентичності особистості / Л.Ю. Мохнач, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 57-59. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/19
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/19

  Оніщук І.Е. Психологічні моделі ідентифікації, вирішення та превенції організаційних конфліктів / І.Е. Оніщук, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 63-65. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/21
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/21

  Петрунько О.В. Профілактика професійного вигорання учителів державних і приватних загальноосвітніх закладів / О.В. Петрунько, В.М. Тесленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 99-102. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/175
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/175

  Живоглядов Ю.О. Психотерапія та філософія Серен К'єркегор про те, що таке "Бути самим собою" / Ю. О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 122-131
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/969-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-39

  Burlakova I. Cognitive approach to corporate well-being management / I. Burlakova, T. Kondes, O. Sheviakov // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 29-30
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Psychological features of forming ship crews and determining the optimal life project cycle / R.V. Mann, A. J. Kuliiev, O.V. Stovpets, V.V. Baryshnikova, M.A. Sadova // International Journal of Management (IJM). - 2020. - V. 11. - Iss. 3. - Pp. 155-165. - https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_3/IJM_11_03_017.pdf
https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_3/IJM_11_03_017.pdf

  Садова М.А. Самовизначення щодо майбутньої професії дітей юнацького віку із різними видами обдарованості / М. А. Садова // Вісник Миколаївського національного університету імені В.О Сухомлинського. - 2020. - № 1(20). - С. 54-60. - http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-20-11.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-20-11.pdf

  Садова М.А. Особистісні та когнітивні чинники самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею із різними видами обдарованості (академічна, творча, інтелектуальна) / М. А. Садова // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. - 2020. - № 2(25). - С. 110-118. - http://pi.iod.gov.ua/images/pdf/2020_2/17.pdf
http://pi.iod.gov.ua/images/pdf/2020_2/17.pdf

  Садова М.А. Психологічні особливості впливу ціннісно-смислової сфери на професійне самовизначення обдарованої молоді / М. А. Садова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. - 2020. - Т. 31(70). - № 3. - С. 33-39. - http://psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/3_2020/8.pdf
http://psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/3_2020/8.pdf

  Ecocentric and anthropocentric settings as determinants of youth social maturity and eco-culture development / V. Zasenko, L. Onufriieva, O. Chaikovska, L. Prokhorenko, M. Sadova // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. - 2020. - Vol. 24. - № 6. - Pp. 13079-13091. - https://www.psychosocial.com/article/PR261274/30308/
https://www.psychosocial.com/article/PR261274/30308/

  Садова М. А. Гендерні та вікові відмінності депресивних станів особистості / М. А. Садова // Науковий огляд. - 2020. - № 5. - С. 75-90. - https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/2014
https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/2014

  Садова М.А. Вплив тілесно- орієнтованої терапії на депресивні стани наркозалежних клієнтів / М. А. Садова // Psychological journal. Психологічний часопис. - 2020. - Vol. 6. - № 3(35). - Pp. 113-126. - https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/900/537
https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/900/537

  Sadova M.A. Theoretical background for the study of the emotional sphere of adolescents with visual impairments / M. A. Sadova // Innovative solutions in modern science. - 2020. - № 2(38). - Pp. 164-177. - DOI 10.26886/2414-634X.2(38)2020.14. - file:///C:/Users/library/Downloads/2029-7858-1-PB.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/2029-7858-1-PB.pdf

  Sadova M.A. Experimental studies of the emotional sphere of adolescents with visual impairments / M. A. Sadova // Paradigm of knowledge. - 2020. - № 2(40). - Pp. 13-29. - https://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/2055
https://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/2055

  Sadova M.A. Differences in professional responsibility for status and role in the workplace / M. A. Sadova, V. I. Podshyvalkina. - 2020. - V. 2. - № 1. - Pp. 72-82. - https://www.shdisj.com/index.php/shdisj/article/view/34
https://www.shdisj.com/index.php/shdisj/article/view/34

  Садова М.А. Особливості інтелектуальної обдарованості учнів ліцею / М. А. Садова // Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 жовтня 2020 р. м. Київ). - Київ: ТНУ імені В. І. Вернадського, 2020. - С. 57-61

  Садова М.А. Теоретичний аналіз дослідження особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії / М. А. Садова // Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства: матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня 2020 р. м. Буча). - Буча: Український гуманітарний інститут, 2020. - С. 109-112

  Садова М.А. Методичні засади діагностики особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею / М. А. Садова // Обдаровані діти - скарб нації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (8-11 грудня 2020 р. м. Київ). - Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. - С. 32-33. - http://www.iod.gov.ua/images/files/Programa%208-11%2012%2020.pdf
http://www.iod.gov.ua/images/files/Programa%208-11%2012%2020.pdf

  Садова М.А. Методи діагностики особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих юнаків та дівчат / М. А. Садова // Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 грудня 2020 р. м. Київ). - Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020. - С. 156-159. - http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/12178/1/tnu.in.ua_psyho-ped_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020.pdf
http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/12178/1/tnu.in.ua_psyho-ped_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C_2020.pdf

  Садова М.А. Навчально-методичний посібник з дисципліни "Психодіагностика" / М. А. Садова. - Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. - 140 c.

  Садова М.А. Навчально-методичний посібник з дисципліни "Диференційна психологія" / М. А. Садова. - Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. - 106 c.

  Садова М.А. Навчальний посібник з дисципліни "Профорієнтація в соціальній роботі" / М. А. Садова. - Київ: ВД "Гельветика", 2020. - 126 c.

  Абаніна Г.В. Особливості внутрішньої картини хвороби людей із залежністю від психоактивних речовин / Г.В. Абаніна, Д.О. Варко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 163-165. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/220
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/220

  Serbova O. Formation of psychological and pedagogical competence of child’s parents with special educational needs / O. Serbova, M. Zveriaka // The psychological health of the personality and society: the challenges of today: monograph/ Eds. M.Turbiarz, H. Varina. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. - Pp. 185-190

  Frolova O. The Socio-psychological Conditions for Maintaining the Mental Health of Students in the Conditions of Distance Learning During Quarantine / O. Frolova, O. Serbova // The psychological health of the personality and society: the challenges of today: monograph / Eds. M. Turbiarz, H. Varina. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. - Pp. 143-149

  Нежинська О.О. Лідерство та керівництво: психологічний дискурс: монографія / О. О. Нежинська. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 264 c.

  Нежинська О.О. Внутрішні ресурси особистості як умова її професійного самовизначення / О. О. Нежинська, В. Л. Паньковець // Психологія особистості на сучасному ринку праці : монографія /за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - С. 99-108. - http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Psykholohiia-osobystosti-2020.pdf
http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Psykholohiia-osobystosti-2020.pdf

  Нежинська О.О. Самореалізація особистості: особливості, цінності, перешкоди / О. О. Нежинська, О. Солякова // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України за міжнародною участю : матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (29 жовтня 2020 р., м. Київ). - Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. - С. 224-229. - http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/ZBIRNYK-_Molodyy-vchenyy_20201.pdf
http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/ZBIRNYK-_Molodyy-vchenyy_20201.pdf

  Нежинська О.О. Комунікація, як стратегічний засіб розвитку сучасного суспільства / О. О. Нежинська, І. Ю. Нежинський // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України за міжнародною участю: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (29 жовтня 2020 р., м. Київ). - Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. - С. 221-224. - http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/ZBIRNYK-_Molodyy-vchenyy_20201.pdf
http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/ZBIRNYK-_Molodyy-vchenyy_20201.pdf

  Нежинська О.О. Коучингові компетенції у діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти / О. О. Нежинська // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя). - Запоріжжя: ЗНУ, 2020. - С. 131-132

  Нежинська О.О. Коучинговий підхід під час здійснення професійної діяльності сучасного викладача вищої школи / О. О. Нежинська // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференціі (м. Люблін, Республіка Польща, 25-26 вересня 2020 р.). - Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. - С. 161-164

  Матвієнко Л.І. Правила надання послуг клієнтам / Л. І. Матвієнко, О. О. Нежинська // Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник/ за наук. ред.В.Г. Кременя. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка", 2020. - С. 222-223. - soippo.edu.ua/images/Психологічна_служба/Методична_скарбничка/Інтернет_посібник_Психологія%20і%20педагогіка%20у%20протидії%20пандемії%20COVID-19.pdf
oippo.edu.ua/images/Психологічна_служба/Методична_скарбничка/Інтернет_посібник_Психологія%20і%20педагогіка%20у%20протидії%20пандемії%20COVID-19.pdf

  Нежинська О.О. Розкриття внутрішніх ресурсів особистості в освітньому просторі при підготовці кваліфікованих фахівців для державної служби зайнятості України / О. О. Нежинська // Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернет-конференції ( м. Київ, 15 квітня 2020 року) / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. - Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. - С. 374-377. - http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Konf-tsiia-15.04.-2020.pdf
http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Konf-tsiia-15.04.-2020.pdf

  Нежинська О.О. Вплив соціальної реклами та лідерських якостей особистості на її професійне самовизначення / О. О. Нежинська // Проблеми сучасної психології. - 2020. - № 3. - С. 99-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2020_3_14.

  Ievtushenko I.V. The Study of the Self-Development Model in the Context of Structural Security of the Individual Integrity/ I.V. Ievtushenko, Y.D. Kaliuzhna, O.O. Nezhynska// Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment.-2020.-Vol.8, No.3.- Pp. 288-297.- https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.03.4

  Апішева А.Ш. Психологічні особливості розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу: дис.... канд. психол. наук: 19.00.10 / Амінет Шабанівна Апішева. - Київ: Університет "КРОК". - 2020. - 261 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/psykholohichni-osoblyvosti-rozvytku-orhanizatsiinoi-kultury-kafedry-vyshchoho-navchalnoho-zakladu

  The ethnopsychological peculiarities of Europeans and Russians as a factor of different cultures representatives interaction and mutual understanding effectiveness / T. Malkova, I. Synhaivska, H. Abanina, O. Vasilchenko, O. Petrunko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - Vol. 10. - Issue 3. - Pp. 873-879
https://www.sysrevpharm.org/articles/the-ethnopsychological-peculiarities-of-europeans-and-russians-as-a-factor-of-different-cultures-representatives-interac.pdf

  Psychological features of the development of a corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Y. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - V. 11. - Iss. 10. - Pp. 271-274.
https://www.sysrevpharm.org/articles/psychological-features-of-the-development-of-a-corporate-image.pdf

  Кочубейник О.М. Автентичність особистості в інтерсуб'єктивному просторі життєвого світу / О. М. Кочубейник // Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін: монографія/ М. М. Слюсаревський, Л. А. Найдьонова, Т. М. Титаренко [та інші]. - Київ: Талком, 2020. - С. 198-214. - http://psy-lpr.at.ua/Materials/ZhitSvit2020maketISBN.pdf
http://psy-lpr.at.ua/Materials/ZhitSvit2020maketISBN.pdf

  Кочубейник О.М. Соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілкування / О. М. Кочубейник // Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін: монографія / М. М. Слюсаревський, Л. А. Найдьонова, Т. М. Титаренко [та інші]. - Київ: Талком, 2020. - С. 182-197. - http://psy-lpr.at.ua/Materials/ZhitSvit2020maketISBN.pdf
http://psy-lpr.at.ua/Materials/ZhitSvit2020maketISBN.pdf

  Кочубейник О.М. Соціальні ефекти пандемії: практики опанування новою реальністю / О. М. Кочубейник // Психологічні науки проблеми і здобутки. - 2020. - № 1(15). - С. 109-125. - http://psy-lpr.at.ua/Materials/kochubejnik_2020-socilani_efekti_pandemiji.pdf
http://psy-lpr.at.ua/Materials/kochubejnik_2020-socilani_efekti_pandemiji.pdf

  Кочубейник О.М. Механіка соціального виробництва аномії у просторі комунікативного суспільства / О. М. Кочубейник // Негативні психологічні явища у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / В. М. Духневич, О. М. Кочубейник, О. Ю. Осадько, З. Ф. Сіверс ; за наук. ред. В. М. Духневича. - Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020. - С. 46-108. - https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/DukhnevichMon-maket-1.pdf
https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/DukhnevichMon-maket-1.pdf

  Nakonechna N. Psychological aspects of formation of corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Yu. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - № 14. - Pp. 690-692. - https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image
https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image

  Corporate social responsibility development trends in international entrepreneurship /G. Shamborovskyi, T. Razumovskay, O. Prykhodko, O. Getmanets, N. Nakonechna// International Journal of Entrepreneurship. - 2020. - Volume 24, Issue 1S
https://www.abacademies.org/articles/Corporate-Social-Responsibility-Development-Trends-in-International-Entrepreneurship-374.pdf

  Mitnovetska I.I. Metaphor as a method of creative selfactualization of an individual / I.I. Mitnovetska, H.V. Abanina // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 395-397
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Асланова Л.В. Професійний потенціал загальноосвітнього закладу з реалізації інклюзивного навчання / Л.В. Асланова, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 409-411
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Барбух Ю.В. Психологічні особливості стосунків батьків з дітьми старшого дошкільного віку / Ю.В. Барбух, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 412-414
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Величко І.С. Проблема співвідношення індивідуальних особливостей та харчових звичок особистості / І.С. Величко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 427-429
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Винниченко Ю.С. Смисложиттєві орієнтації професійних психологів / Ю.С. Винниченко, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 430-432
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Живоглядов Ю.О. Міфотворення як психологічний механізм маніпулятивних технологій ЗМІ / Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 436-438
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кошевенко А.В. Проблема прояву гендерних стереотипів в структурі професійної діяльності особистості: теоретичний аналіз / А.В. Кошевенко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 451-453
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Махиня В.П. Причини неуспішності студентів та шляхи їх подолання / В.П. Махиня, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 454-456
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Петрунько О.В. Соціально-психологічні ресурси конкурентоздатності освітніх систем / О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 459-460
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Радченко Т.О. Дослідження гендерних ролей у соціальній психології / Т.О. Радченко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 461-463
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Сингаївська І.В. Оцінка професійної успішності викладача закладу вищої освіти / І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 469-471
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Наконечна Н.В. Аспекти розвитку традицій корпоративної культури Університету «КРОК» як складова сталого розвитку освітньої організації / Н.В. Наконечна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 457-458
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Зубченко В.В. Методологічні засади дослідження співвідношення аутентичності та ідентичності в сфері самосвідомості індивідуальності / В.В. Зубченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 439-441
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Ковалькова Т.О. Особистісно-зорієнтований підхід як пріоритетний у навчально-виховному процесі / Т.О. Ковалькова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 442-444
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Ковалькова Т.О. Вплив соціально-психологічних установок на мотивацію до успіху студентів ВНЗ / Т.О. Ковалькова, М.О. Вальковська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 445-447
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Ковалькова Т.О. Особливості діяльності психолога у військовій сфері / Т.О. Ковалькова //Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 07 лютого 2019 року). – Кривий Ріг, 2019.-С. 56-57
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10240/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20II%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97

  Петрунько О.В. Консолидационный потенциал педагогического сообщества в условиях социальных трансформаций/ О.В. Петрунько // Философия и культура информационного общества: материалы седьмой Международной научно-практической конференции (21-24 ноября 2019 г.).-СП.: ГУАП, 2019
https://hf-guap.ru/wp-content/uploads/Programma-sedmoj-mezhdunarodnoj-konferentsi.pdf

  Бойченко Н.Г. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх кризових консультантів для роботи з вимушеними переселенцями (внутрішньо-переміщеними особами) / Н.Г. Бойченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 510-512
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Федорець С.Б. Вивчення сучасних вимог до професійних компетенцій державних службовців / С.Б. Федорець, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 653-655
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Малкова Т.Н. Публичное выступление: структурно-функциональный анализ / И.В. Сингаевская, Т.Н. Малкова //Философия и социальные науки в современном мире : материалы междунар. науч. конф. к 30-летию фак. философии и соц. наук Белорус. гос. ун-та ( Минск, 26–27 сент. 2019 г.) / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 713-717.
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/230956/1/713-717.pdf

  Abanina H.V. Emotional Intelligence as a Factor of Efficient Communication in Business Organizations / H. V. Abanina, S.A Antonets // Організаційна психологія. Економічна психологія. - 2019. - № 4(18). - С. 7-13.
http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/13/5

  Абанина А.В. Сотворческое взаимодействие в обучении: транзатно-аналитический подход / А.В. Абанина // Философия и социальные науки в современном мире: материалы междунар. науч. конф. к 30-летию фак. философии и соц. наук Белорус. гос. ун-та (Минск, 26–27 сент. 2019 г.) / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 627–630
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/230547/1/%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8%20%d0%b2%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc

  Абаніна Г.В. Наративні практики подолання психотравмуючих впливів / Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 401-403
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Самойленко О.С. Психологічні особливості осіб із хімічною залежністю / О.С. Самойленко, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 467-468

  Васильченко О.М. Переконання як засіб психологічного впливу в управлінській діяльності керівника закладу середньої освіти / О. М. Васильченко, І. В. Жебчук // Психологічний часопис: збірник наукових праць. - 2019. - № 5(9). - С. 45-56

  Васильченко О.М. Прихильність та прохання як засоби психологічного впливу в управлінській діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / О. М. Васильченко, І. В. Жебчук // Психологічний часопис: збірник наукових праць. - 2019. - № 5(11). - С. 297-308

  Апішева А.Ш. Соціальні проекти психологічної допомоги в умовах вищого навчального закладу / А. Ш. Апішева // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (28 березня 2019 р., м. Київ): . - К.:КПІ ім. І.Сікорського, 2019

  Апішева А.Ш. Проблема розробки програми розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу / А. Ш. Апішева // Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Полтава, 28 лютого 2019 р.). - К.: Університет "Україна", 2019. - С. 108-110

  Ковалькова Т.А. Профессиональный портрет диспетчера управления воздушным движением / Т. А. Ковалькова // Повышение эффективности управленческой деятельности по формированию условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в республике Беларусь: XVI междунар. научн.-практ. конф.(14 мая 2019 г.). - Минск: Ковчег, 2019. - С. 211-213

  Kovalkova T.O. Types of basic emotions and their effect on human behavior / T. O. Kovalkova // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: 11th International Scientific Conference (December 20, 2019). - Stuttgart, Germany, 2019. - P. 224-235

  Артемов В.Ю. Нові педагогічні напрями професійної підготовки оперативних співробітників Служби безпеки України / В. Ю. Артемов, В. С. Сідак // Науковий вісник НА СБ України. - 2019. - № 73. - С. 274-281

  Артемов В.Ю. Особливості застосування наукометричних показників в освітньо-науковій діяльності викладачів закладів вищої освіти зі специфічними умовам навчання / В. Ю. Артемов // Науковий вісник НА СБ України. - 2019. - № 74. - С. 234-241

  Аrtemov V. Problems of data protection competence formation / V. Аrtemov, A. Rusnak // Science And Education A New Dimension. - 2019. - № VII(80), Issue 198
(https://doi.org/10.31174/SEND-PP2019-198VII80).

  Аrtemov V. Diplomatic institutions methods in the process of providing intelligence services / V. Аrtemov, A. Rusnak // Science And Education A New Dimension. - 2019. - № VII(32), Issue 192
https://doi.org/10.31174/SEND-HS2019-192VII32

  Artemov V. Peculiarities of diagnosing the results of formation of deontological competence of the specialists involved in information security / V. Artemov, A. Rusnak, K. Mehela // Modern Science:Praha scientific journal. - 2019. - № 2. - С. 92-105

  Артемов В.Ю. Педагогічні засади національно-патріотичного виховання майбутніх оперативних співробітників Служби безпеки України / В. Ю. Артемов. - К.: Вид-во НА СБ України, 2019. - 356 c.

  Artemov V. Innovative model of technology personality-oriented training of military specialisits with higher education / V. Artemov, V. Osodlo, Y. Prykhodko // Problem space of modern society: philosophicalcommunicative and pedagogical interpretations :Collective monograph. - Warsaw, 2019. - P. 516-532
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/61813/ssoar-2019-Problem_space_of_modern_society.pdf?sequence=1

  Artemov V. Formation of deontological competence as a educational problem / V. Artemov // Problem space of modern society: philosophicalcommunicative and pedagogical interpretations : Collective monograph . - Warsaw, 2019. - P. 229-245
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/61813/ssoar-2019-Problem_space_of_modern_society.pdf?sequence=1

  Артемов В.Ю. Застосування спеціальної техніки у правоохоронній діяльності / В. Ю. Артемов, В. О. Хорошко. - К.:НВЦ НАУ, ПРО "Формат", 2019. - 265 c.

  Сингаївська І.В. Організаційно-психологічні чинники, що впливають на управлінську ефективність: уявлення працівників / І. В. Сингаївська, С. Б. Федорець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 148-157

  Synhaivska I. The influence of parental factors on manufacturing organization personnel?s career development / I. Synhaivska, N. Gura // Working for the greater good: Inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society”:19th EAWOP Congress (29th May - 1st June 2019). - Turin, ITALY, 2019. - P. 1560-1565
http://www.eawop.org/ckeditor_assets/attachments/1225/eawop-2019_complete-programme_preliminary.pdf?1571412002

  Artemov Vladimir Y. Formation of the legal consciousness of security personnel as a means of improving occupational risk management / Vladimir Y. Artemov, Aleks V. Rusnak // Social and legal aspects of the development of civil society institutions:Collective monograph. - Warsaw, Poland, 2019. - С. 506-520

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальні мішені та психологічні реакції, які є актуальними для роботи психологів в ситуаціях спалаху інфекційних захворювань, що мають високий стресогенний потенціал / Ю. О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 217-227

  Васильченко О.М. Особливості смисложиттєвих орієнтацій студентів закладів вищої освіти / О.М. Васильченко, О.А. Льошенко, О.В. Чмір // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 160-170
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n34.pdf

  Артемов В.Ю. Ризики, які виникають в ході використання соціальних мереж в Інтернеті: психологічний аспект / В.Ю. Артемов, В.М. Жалубак, О.В. Руснак // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 178-186
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n34.pdf

  Васильченко О.М. Гендерні особливості професійної компетентності майбутніх економістів / О. М. Васильченко, Ю. Л. Чернікова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 158-167

  Апішева А.Ш. Правові засади надання психологічної допомоги в закладах вищої освіти / А. Ш. Апішева // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (Кам'янець-Подільський, 20-22 червня 2019 р.). - Київ-Кам'янець-Подільський, 2019. С.101
http://uaoppp.com.ua/files/pdf/red_zbirnyk_congress_maket-szhatuj_1560346326.pdf

  Петрунько О.В. Структурно-функціональний аналіз емоційної сфери людини на стику загальної, диференціальної, клінічної та юридичної психології / О.В. Петрунько // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 36/37. - С. 104-116
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n36-37.pdf

  Артемов В.Ю. Європейські підходи до присудження наукового ступеня доктора філософії в Україні / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2019. - № 63. - С. 115-122.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2019_63_15

  Артемов В.Ю. Застосування ризик-орієнтованого підходу навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання / В. Артемов, Н. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. - 2019. - Вип. 1. - С. 9-14
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2019_1_4

  Артемов В.Ю. Формування ризик-орієнтованої компетентності військовослужбовців в умовах переходу на світові стандарти безпеки / В. Артемов, Н. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. - 2019. - Вип. 2(42). - С. 11-16.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2019_2_4.

  Soroka I. The research on peculiarities of emotional intelligence of indian students / I. Soroka, I. Synhaivska // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 36/37. - С. 100-103.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n36-37.pdf

  Наконечна Н.В. Аналіз результатів дослідження психологічних умов розвитку корпоративної культури приватного закладу вищої освіти / Н.В. Наконечна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 34. - С. 114-124
http://lbku.krok.edu.ua/krok-university-law-journal/article/view/203

  Comparative Analysis of the Emotional Intelligence Development of Adolescents with Different Levels of Psychological Competence / O. Frolova, L. Kashkaryova, O. Serbova, O.Stebaieva // Journal of History Culture and Art Research. - 2019. - Vol. 8. - № 4. - Pp. 68-78. - DOI http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2297.
http://193.140.9.50/index.php/ilk/article/view/2297/1626

  Features of Economic Socialization of Children with Disabilities / O. Serbova, H. Lopatina, H. Alieksieieva, N. Tsybuliak // Journal of History Culture and Art Research. - 2019. - Т. 8. - № 3. - Pp. 162-178. - DOI https://doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2195

  Сербова О.В. Емоційне вигорання спеціального педагога / О. В. Сербова, Г. О. Лопатіна, Н. Ю. Цибуляк // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). - 2019. - № 14. - С. 279-290. - DOI https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-14.279-290

  Niezynska O. Сoaching jako narzedzie wspierajace i facylitacja klienta / O. Niezynska // Problemy nowoczesnej edukacji / Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dasala. Tom IX «Rozwуj – Potencjal – Deficyty (II)». - Czestochowa : WSL, 2019. - P. 105-112

  Нежинська О.О. Психологічні проблеми професійного самовизначення безробітного та шляхи їх вирішення в умовах інституційних перетворень ринку праці / О. О. Нежинська // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції (Київ, ІПК ДСЗУ, 12 листопада 2019 року) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. - Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. - С. 116-118

  Нежинська О.О. Діяльність психолога щодо профілактики «емоційного вигорання» фахівців центру зайнятості / О. О. Нежинська, Г. Доріф // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції (Київ, ІПК ДСЗУ, 12 листопада 2019 року) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. - Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. - С. 133-136

  Вінницька О. Соціально-психологічні чинники мотивації професійного розвитку працівників центрів зайнятості / О. Вінницька, О. О. Нежинська // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України: Мат-ли VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Київ, ІПК ДСЗУ, 29 жовтня 2019 р.). - Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. - С. 183-191

  Нежинська О.О. Нарощування лідерського потенціалу працівників державної служби зайнятості України як умова покращення процесу децентралізації надання послуг / О. О. Нежинська // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали конференції (м. Київ, ІПК ДСЗУ, 18 квітня 2019). - К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. - С. 193-196

  Significance of Corporate Social Responsibility in a Globalized Economy / N. Nakonechna, G. Shamborovskyi, O. Prykhodko, O. Getmanets // Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).(13-14 November 2019). - Madrid, Spain, 2019. - PP. 9487-9493

  Кочубейник О.М. Критичний дискурс-аналіз: як забезпечити репрезентативність корпусу текстів? / О. М. Кочубейник // Психологія особистості. - 2019. - № 1. - С. 140-148. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Po_2019_1_18.

  Кочубейник О.М. Виробництво аномії: основні сфери руйнації конвенцій / О. М. Кочубейник // Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (29 листопада 2019 року, м. Чернігів). - Чернігів: Нац. ун т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, 2019. - С. 179-184. - DOI http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/ jspui/handle/123456789/426

  Науково-методичні засади надання психосоціальної допомоги дітям, котрі опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій / В.Г. Панок, І.І. Ткачук, В.Д. Острова, Н.В Лунченко, Ю.С. Бондаренко // Педагогіка і психологія. - 2019. - С. 64-71
https://lib.iitta.gov.ua/717638/1/%D0%9F%D1%96%D0%9F_2_block%20(1)_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_64-71.pdf

  Алгоритми діяльності працівників психологічної служби: Т. 1 / за заг. ред. В. Г. Панка; В.М. Горленко, І.В. Марухіна, В.Д. Острова та ін. - Київ: УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 138 с.

  Острова В.Д. Ідентичність сучасних предагогів: темпоральний аспект / В.Д. Острова, В.М. Горленко // Virtus. - 2019. - № 35. - С. 60-64
https://false-science.ucoz.ua/experiment/virtus_2019.pdf#page=60

  Бурлакова І.А. Соціально-психологічні умови самоменеджменту здоров'я фахівців економічної сфери / І.А. Бурлакова, Н.В. Наконечна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - 2019. - №1. - С. 206-210
https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/36/34

  Вітомський Ю.Л. Організаційні конфлікти та особливості їх розв'язання / Ю. Л. Вітомський, Л. І. Паращенко, Н. В. Наконечна // Актуальні проблеми психології. - 2019. - № Т. ІХ, вип. 12. - С. 58-68.
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v9/i12/8.pdf

  Нагайцева І.Д. Образ успішного керівника середньої ланки управління /І.Д. Нагайцева //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.540-541
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Synhaivska I. The applications of interactive methods for the development of competencies in management psychology /Iryna Synhaivska, Maryna Kutas //Innovations in science: The challenges of our time :collective monograph. - Ontario, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018.-P. 84-92
file:///C:/Users/library/Downloads/InnovationsinScienceTheChallengesofOurTime.pdf

  Абанина А.В. Психологический анализ медиапродукта как инструмент интерактивной медиадидактики [Электронный ресурс] / А.В. Абанина // Межвузовский сборник научных статей с международным участием "Современные проблемы психологии", Минск.-2018.- С. 7-15. - Режим доступу до ресурсу: www.elib.bsu.by

  Абанина А.В. Тайм-менеджмент медиакоммуникации: стилевые особенности / А.В. Абанина // Application of new technologies in Management ANTIM 2018:6-th International Conference (19-21, April 2018, Belgrade, Serbia).- Belgrade, 2018.-P.141-155
http://media.novi.antim.rs/2018/06/Antim-1.pdf

  Абаніна Г.В. Співтворчість суб'єктів освітнього простору: транзактно-аналітична модель / Г.В. Абаніна // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: матеріали всеукраїнської конференції з міжнародною участю (31 травня 2018 року, Київ) / за ред. С.Д.Максименка. - Киї : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2018. -С. 12-16
http://lib.iitta.gov.ua/711461/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%20.pdf

  Запорожець Т.В. Формування соціальної відповідальності підлітків / Т.В. Запорожець, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.506-509
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Абаніна Г.В. Чинники ефективної комунікації в бізнес організаціях / С.А. Антонець, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.490-492
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Професійно-особистісні важливі якості психолога / Боліла А.П., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 492-494
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО / Василик Г.В, Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 494-497
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Особливості соціальних уявлень старшокурсників юридичних спеціальностей про ідеальний життєвий шлях / Г.І. Ватаманюк, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 497- 499
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Абаніна Г.В. Проблема професійної ідентичності в контексті феномену психологічного благополуччя / В.Д. Вересова, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.499-501
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ковалькова Т.А. Психологические особенности адаптации женщин к беременности /Езех Чуквунонсо Питер Ексель, Ковалькова Т.А. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.555-558
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Ауто-психологічна компетентність як складова управлінської діяльності керівника ЗЗСО / І.В. Жебчук, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.504-506
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кутас М.С. Соціально-психологічні чинники, які впливають на виникнення педагогічних конфліктів /Карнаух Т.П., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.509-511
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ковалькова Т.О. Використання ігор-змагань у процесі викладання психологічних дисциплін /Т.О.Ковалькова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.512-513
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Абаніна Г.В. Психологiчнi чинники суїцидальної поведінки підлітків / О.В. Колодій, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.514-516
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Принципи психосоматичної корекції / Коцюба В.А., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 516-519
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості людей з хронічними інфекційними хворобами / Лук'янюк Т.Г., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 528-530
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Абаніна Г.В. Смисложиттєві цінності в психологічному просторі особистості студента / А.О. Мінакова, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.530-532
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Гендерні стереотипи в структурі професійного становлення особистості / З.О. Мусієнко, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.538-540
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кутас М.С. Психологічні чинники розвитку професійноважливих якостей фахівців фармацевтичної сфери /Нагірняк Ю.В., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.541-543
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Когнітивні моделі як складова шлюбної поведінки особистості / З.О. Мусієнко, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 543-546
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кутас М.С. Аналіз феномену емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку /Нікітчина І.Ю., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.546-548
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Абаніна Г.В. Проблема розвитку комунікативної культури юриста / А.А. Остапюк, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.549-550
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Соціально-психологічне забезпечення професійної діяльності психолога /Мороз І.В., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.533-535
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку / Пилипон Н.І., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 553-555
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Особливості психолого-педагогічної взаємодії з людьми індиго /Лєляєва О.Ю., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.522-524
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаевская И.В. Психологические особенности мотивации персонала к успешной деятельности / И.В. Сингаевская //Предпринимательская деятельность в условиях инновационной экономики: сборник материалов XV Международной научно- практической конференции (Минск, 11 мая 2018) / под общей ред. В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2018. - С.173-175

  Сингаевская И.В. Представление о карьере в научном дискурсе постиндустриального общества / Ирина Сингаевская, Наталия Гура// Application of new technologies in Management ANTIM 2018:6-th International Conference (19-21, April 2018, Belgrade, Serbia).- Belgrade, 2018.-P.511-527
http://media.novi.antim.rs/2018/06/Antim-1.pdf

  Кутас М.С. Тьютор, як регуляторний елемент мікро та макрооточення дитини з особливими освітніми потребами в початковій школі /Смирнов О.О., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.562-564
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічний аналіз проблеми дезадаптації працівників на робочому місці / Смірнов А.Є., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 564-566.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Закриті педагогічні системи та їх ресурси з попередження професійного вигорання /Тесленко В.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.568-570
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Вивчення гендерних особливостей менеджменту в умовах державної служби / Федорець С.Б., Сингаївська І.В.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 570-572
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Особистісна толерантність психологів /Цуканова С.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.572 -574
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Гендерні особливості формування професійної компетентності майбутніх економістів / Ю.Л. Чернікова, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 574 -577
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Особливості смисложиттєвих орієнтацій студентства / О.В. Чмір, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 577 -579
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Критичне мислення як фактор адекватного сприйняття впливів ЗМІ / Шабанова А.В., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 580-582
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Особливості сприйняття жінки-бізнесмена в масовій свідомості / Яковенко О.І., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 582-585
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Психологічні чинники залучення осіб зрілого віку до соціальних мереж /Ященко О.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.585-587
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Наконечна Н.В. Психологічні компетентності як професійні компетентності сучасного економіста / Н. В. Наконечна // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 32-34
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-04-25_zbirka-tez.pdf

  Романова С.І. Методика встановлення заподіяння моральної шкоди та розміру її компенсації: погляд експерта-психолога / С.І. Романова, Ю.Б. Ірхін //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 558-560
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Умови досягнення професійної успішності викладача вищого навчального закладу //Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (12-13 квітня 2018 року, м. Київ) / наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. - Київ, 2018. - С. 51-52.

  Сингаївська І.В. Особливості терапевтичної роботи з посттравматичними проблемами методом казкотерапії / І.В. Сингаївська, К.О. Даренська // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 175-182
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n30.pdf

  Petrunko O. Change policy as "the new anti-burnout psychology" for teachers / O. Petrunko, V. Teslenko // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 135-140.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n32.pdf

  Васильченко О.М. Особливості психологічної програми з формування психофізіологічної готовності дитини до школи / О.М. Васильченко, К.О. Даренська, Л.І. Паращенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 176-182.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n32.pdf

  Ковровський Ю.Г. Актуальні проблеми здійснення професійної кар’єри персоналом системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій / Ю.Г. Ковровський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 183-188
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n32.pdf

  Живоглядов Ю.О. Психологічний зміст екзистенціальної проблематики: кроки до уточнення смислового поля екзистенціальної психології та розширення інструментарію / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 197-205
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n32.pdf

  Живоглядов Ю.О. Смисложиттєві орієнтації студентства / Т.В. Тарасюк, Ю.О. Живоглядов // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 566 -567
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ковалькова Т.О. Тренінгова робота у напрямі когнітивної психотерапії як метод регуляції емоцій особистості / Т. О. Ковалькова // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: І Всеукр. наук.-практ. конф. (15 лютого 2018 р.). – Кривий Ріг, 2018. –С. 291-294.
http://www.dli.donetsk.ua/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=1642%3A&Itemid=481

  Kovalkova T.A. Scientific research of the emotional burning out symptoms of students of different Institutes / T. А. Kovalkova //Предпринимательская деятельность в условиях инновационной экономики: сборник материалов XV Международной научно- практической конференции (Минск, 11 мая 2018) / под общей ред. В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2018. - С. 187-188

  Васильченко О.М. Гендерні особливості формування професійної компетентності у студентів-юристів / К.М. Логвин, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 524-525
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Наконечна Н.В. Система методів організаційно-психологічного вивчення стану та перспективи розвитку корпоративної культури приватного вищого навчального закладу / Н.В. Наконечна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 163-169

  Живоглядов Ю.О. Маніпулятивні технології в ЗМІ: психологічні механізми міфологізації свідомості / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 176-184

  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень курсантів ЗВО МВС зі специфічними умовами навчання на різних етапах фахової підготовки / Г.О. Гончарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2018. - Вип. 1. Т. 2. - С. 165-170
https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/395

  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень дівчат - курсантів ЗВО МВС в адаптаційному періоді фахової підготовки / Г.О. Гончарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: ези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції (30 березня 2018 року, м. Харків, Україна). - Харків: ХНУВС, 2018. - С. 104-107

  Пекна Г.Б. Психологічні особливості сприйняття театрального мистецтва /Пекна Г.Б., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 551-552
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Малкова Т.М. Управлінська діяльність: засоби психологічного впливу / Т.М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 30.- С. 183-189
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n30.pdf

  Малкова Т.М. Візуальна психодіагностика: навчальний посібник / Т. М. Малкова. - Київ:Державний університет телекомунікацій, 2018. - 132 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/malkova_0003.pdf

  Живоглядов Ю.О. Теоретико-психологічний аналіз проблеми задоволеності якістю життя / Д.А. Довжук, Ю.О. Живоглядов // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 501-503
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Апішева А.Ш. Програма розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу / А.Ш. Апішева // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (12-13 квітня 2018 року, м. Київ). - Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 2018. - C. 13-14.

  Артемов В.Ю. Актуальні проблеми формування професійної компетентності фахівців, які працюють у сфері захисту персональних даних / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2018. - № 61. - С. 169-174
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2018_61_20

  Артемов В.Ю. Структура дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2018. - Вип. 59. - С. 178-185.
https://mil.univ.kiev.ua/files/245_311933128.pdf

  Артемов В. Європейська система підготовки кадрів в Україні: особливості імплементації / В. Артемов // Вища школа. - 2018. - №11. - С. 20-29

  Артемов В. Особливості підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації закладів вищої освіти України зі специфічними умовами навчання / В. Артемов // Військова освіта. - 2018. - №2 (38). - С 7-17
http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/160623

  Артемов В. Особливості побудови європейської системи підготовки кадрів в Україні / В. Артемов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. - 2018. - Т2, №8. - С. 5-9.
https://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedagogy/article/view/156

  Артемов В. Європейська система підготовки кадрів в Україні: особливості імплементації / В. Артемов // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2018. - № 11. - С. 20-30.

  Abanina H.V. Time structuring of media communication: differential approach /H.V. Abanina // Правничий вісник Університету «КРОК». - 2018. – Вип. 32. – С. 130–134
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n32.pdf

  Садова М.А. Психологічні складові професійної відповідальності особистості: монографія / М. А. Садова. - Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2018. - 422 c.

  Сербова О.В. Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку: навчальний посібник / О. В. Сербова. - Київ: Талком, 2018. - 273 c.

  Нежинська О.О. Основи коучингу в управлінні персоналом:спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. Тименко. - Київ, 2018. - 48 c.

  Психологічні основи ергономіки і дизайну: робоча програма кредитного модуля / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. А. Ш. Апішева, Т. Е. Чукавіна. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 17 с. - https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26463

  Никоненко О.В. Типи монетарної соціалізації студентської молоді /О. В. Никоненко// Актуальні наукові дослідження в сучасному світі.- 2018. – Вип.2(34), Ч.5. – С. 99-104.

  Никоненко О.В. Психологічні особливості монетарної соціалізації студентської молоді: дис....канд. психол. наук :19.00.05/ О.В. Никоненко; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.- Київ, 2018.-327 с.

  Сингаевская И.В. Теоретико-психологический анализ феномена ностальгии / И. В. Сингаевская, В. В. Серединская // Современные проблемы психологии:Межвузовский сборник научных статей с международным участием, 2018.- С. 236-250. - Режим доступу до ресурсу: www.elib.bsu.by

  Абанина А.В. Контракт как ресурс безопасной коммуникации в бизнес- организациях: транзактно-аналитическая модель / А.В. Абанина // Предпринимательская деятельность в условиях инновационной экономики: сборник материалов XV Международной научно-практической конференции (Минск, 11 мая 2018) / под общей редакцией В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2018. - С.46-48

  Кочубейник О.М. Соціальний діалог як механізм досягнення соціальної стабільності шляхом узгодженої комунікації / О. М. Кочубейник, В. М. Духневич // Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування : колективна монографія / за наук. ред. О. М. Кочубейник. - Кропивницький, 2018. - С. 9-24. - https://core.ac.uk/download/pdf/162002263.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/162002263.pdf

  Кочубейник О.М. Діалог як інструмент налагодження соціальних відносин у функціонально диференційованому суспільстві / О. М. Кочубейник // Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування : колективна монографія / за наук. ред. О. М. Кочубейник. - Кропивницький, 2018. - С. 25-56. - https://core.ac.uk/download/pdf/162002263.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/162002263.pdf

  Довгань Н.О. Методичні засади технології соціального діалогу як комунікативної практики в просторі когнітивного спілкування / Н. О. Довгань, О. М. Кочубейник // Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування : колективна монографія / за наук. ред. О. М. Кочубейник. - Кропивницький, 2018. - С. 200-214. - https://core.ac.uk/download/pdf/162002263.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/162002263.pdf

  Кочубейник О.М. Аномія та виробництво нового порядку соціальності / О. М. Кочубейник // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2018. - Вип. 1. - С. 73-90. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2018_1_7.

  Кочубейник О.М. Локальні порядки солідарності як синдром соціальної аномії / О. М. Кочубейник // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2018. - Вип. 2. - С. 93-110. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2018_2_7

  Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби: метод. рек. / авт.-упор.: В. М. Горленко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 106 c
https://dnmcps.com.ua/sites/default/files/2019-05/14/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BC_%D0%A3%D0%9D%D0%9C%D0%A6%20_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-2018%20%D1%80%D1%96%D0%BA

  Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів / Г.В. Абаніна // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції "Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти" (м. Київ, 20–21 червня 2017 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/abanina-g-v-naratyvni-praktyky-yak-resurs-podolannya-naslidkiv-mediatravmuyuchyh-vplyviv/
http://mediaosvita.org.ua/book/abanina-g-v-naratyvni-praktyky-yak-resurs-podolannya-naslidkiv-mediatravmuyuchyh-vplyviv/

  Абаніна Г.В. Стратегії опанування психотравматичного досвіду в контексті наративного підходу / Г.В. Абаніна // Правничий вісник Університету «КРОК». – К.: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 27. – 2017. - С. 140-144.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n27.pdf

  Абаніна Г.В. Темпоральна організація взаємодії особистості з екранними медіа / Г.В. Абаніна // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 292-293.

  Сингаевская И.В. Коучинг как инструмент управления персоналом организации // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт : Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции ( Минск, 12 мая 2017) / под общей ред. В. Л. Цыбовского. – Минск : Ковчег, 2017. – С.16–19.

  Сингаевская И. Особенности развития коммуникативной компетентности менеджера в сфере туризма / И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 5th International Conference LEMiMA-2017 - Volume 2. - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2017. - С.503-513.
http://skorobogatova.edu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/08/Lemima_VOL_2.pdf

  Сингаївська І.В. Використання клубного формату для профілактики професійного вигорання викладачів ВНЗ // Психологія національної безпеки: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 25 квітня 2017 року).- Львів: СПОЛОМ, 2017. - С.154-155.

  Сингаївська І.В. Кандидатські та докторські дисертації, захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія (2006-2017 р.р.): довідник / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 146 с.

  Сингаївська І.В. Організація клубу викладачів вищих навчальних закладів з метою розвитку їх професійної успішності // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 квітня 2017 р., м. Київ)/редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. - К.: ЦІППО, 2017. - С.296-298.
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%95-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9F%D1%

  Сингаївська І.В. Про необхідність розвитку психологічної компетентності персоналу вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Наукові тренди сучасності: збірник матеріалів Науково-практичної конференції молодих учених (26 жовтня 2017 року, м. Київ). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 353-354.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Психологічний аналіз феномену ностальгії / І. В. Сингаївська, В. В. Серединська // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 118-126.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n27.pdf

  Сингаївська І.В. Узгодження особистісних та суспільних вимог до діяльності викладача з метою розвитку його професійної успішності // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С. 121–122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/zb_1509980340.pdf#page=121
http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/zb_1509980340.pdf#page=121

  Сингаївська І.В. Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління/ Сингаївська І.В., Федорець С.Б. // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 29. - 2017. - С. 197-205
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n29.pdf

  Васильченко О.М. Виховуємо патріота чи плекаємо особистість? [Електронний ресурс] / Ольга Миколаївна Васильченко // http://education-ua.org/ua/. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://education-ua.org/ua/articles/988-vikhovuemo-patriota-chi-plekaemo-osobistist.
http://education-ua.org/ua/articles/988-vikhovuemo-patriota-chi-plekaemo-osobistist.

  Васильченко О.М. Особливості становлення молоді до норм сексуальності: міфологізація та стереотипізація образів гетеро- та гомосексуалістів / О.М. Васильченко, К.Р. Янковська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29 . - С. 188-196
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n29.pdf

  Kutas M. The importance of team building principles implementation in higher educational institutions as a fundamental of teacher job performance enhancement / M.Kutas // Pravo, ekonomija i menadzment u savremenim uslovima LeMiMA 2017: Zbornik radova. Knjiga II /Urednik Prof. emeritus dr Zivota Radosavljevic.-Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla", 2017.-P. 129-13
http://skorobogatova.edu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/08/Lemima_VOL_2.pdf

  Петрунько О.В. Представления о собственном будущем студентов России и Украины / О. В. Петрунько, А. Н. Плющ, Т. Ю. Кирилина // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. - 2017. - Вып. 2. - С. 294-303. - DOI: 10.17072/2078-7898/2017-2-294-303 . - Режим доступа: http://philsoc.psu.ru/images/scincejournal/2017_год/-Вестник_ПГУ_-_2017__(2)_.pdf
http://philsoc.psu.ru/images/scincejournal/2017_год/-Вестник_ПГУ_-_2017__(2)_.pdf

  Петрунько О.В. Девіантна поведінка підлітків як приклад неконструктивної соціальної адаптації в умовах соціальної нестабільності / О.В. Петрунько, А. Годун //Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – С. 141-144.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-03-02_tezy-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Постмодерний ірраціоналізм як сучасний тренд у науках про соціальну поведінку / О.В. Петрунько // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 339-341.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/537-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-naukovi-trendy-suchasnosti-26-zhovtnia-2017-roku

  Петрунько О.В. Психолого-педагогический анализ феномена социальной мобильности / О. В. Петрунько, Р. Юсупова // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 127-132.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n27.pdf

  Сингаївська І.В. Розвиток комунікативної компетентності фахівців з приватної детективної діяльності методом соціально-психологічного тренінгу / І. В. Сингаївська //Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – С. 151-154.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-03-02_tezy-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-%D1%81onference-krok.pdf

  Бойченко Н.Г. Кризова інтервенція як модель вирішення проблем / Н.Г. Бойченко // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 301-302.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/537-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-naukovi-trendy-suchasnosti-26-zhovtnia-2017-roku

  Ковалькова Т.О. Багатогранність та багатофункціональність професійної діяльності сучасного психолога / Т. О. Ковалькова // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 315-316.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/537-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-naukovi-trendy-suchasnosti-26-zhovtnia-2017-roku

  Ковалькова Т.О. Застосування викладачем форм організації навчальної діяльності студентів-психологів / Т. О. Ковалькова // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.( 28 квітня 2017 р.). - К., 2017. - С. 280-282.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/591-zastosuvannia-vykladachem-form-orhanizatsii-navchalnoi-diialnosti-studentivpsykholohiv

  Ковалькова Т.О. Ціннісні орієнтації особистості як чинник запобігання емоційного вигорання вчителів/ Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 29. - С. 214-222
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n29.pdf

  Ковалькова Т.А. Влияние эмоций студентов на отношение к изучению технических дисциплин / Т. А. Ковалькова // Развитие демократического общества, рыночной экономики и высшего образования в европейском контексте: материалы международной конференции/Perspectiva academica.- Chisinau: Perspectiva, 2017. – С. 13-21.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/kovalkova_0036.pdf

  Ковалькова Т.А. Особенности использования активных методов во время обучения студентов-психологов / Т. А. Ковалькова // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт: сборник материалов ХIV междунар. научн.-практ. конф. (Минск, 12 мая 2017 г.). – Минск:Ковчег, 2017. – С. 179-181.
http://www.uoipd.by/files/files/nauka/konferencii/soderzhanie-sbornikov-mezhdunarodnoj-konferencii/2017.pdf

  Ковалькова Т.О. Регулювання емоцій студентів за допомогою тренінгової роботи методами когнітивної психотерапії / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2017. - Вип. 28. - C. 167-175.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/650-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-28

  Петрунько О.В. Внутрішньоособистісний конфлікт на стику конфліктології, практичної та клінічної психології / О. В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія. - 2017.-Вип. 1 (56). - С. 88-95
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2017/1/14.pdf

  Артемов В.Ю. Юридична психологія для фахівців, які працюють у сфері інформаційної безпеки / В. Ю. Артемов, В. А. Бараннік. - К.: Вид-во НА СБ України. - 2017. - 356 c.

  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і Безпека. - 2017. - № 1. - С. 130-134
http://old.pb.univd.edu.ua/?action=publications&pub_name=pravo_i_bezpeka&pub_id=405230&mid=8&year=2017&pub_article=405491

  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки / Г.О. Гончарова // Право і Безпека. - 2017. - № 4. - С. 175-181
http://old.pb.univd.edu.ua/?action=publications&pub_name=pravo_i_bezpeka&pub_id=417404&mid=8&year=2017&pub_article=417537

  Гончарова А.А. Гендерные особенности системы отношений будущих сотрудников подразделений полиции превентивний деятельности / А.А. Гончарова // Psychology. Educology. Medicine. - 2017. - № 1
http://pem.esrae.ru/15

  Гончарова Г.О. Динаміка ставлень майбутніх працівників поліції під час навчання у ВНЗ МВС у контексті криз професійного розвитку / Г.О. Гончарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доповідей науково-прпктичної конференції (7 квітня 2017, Харків ). - Харків: ХНУВС, 2017. - С. 225-229
http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/07_04_2017/pdf/70.pdf

  Гончарова Г.О. Превентивна діяльність поліції: психолого-юридичний аспект / Г.О. Гончарова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 лютого 2017 р., м. Суми). - Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. - С. 196-198

  Гончарова Г.О. Ставлення студентів до навчання в системі ставлень особистості / Г.О. Гончарова // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2017) . - Львів: ГО "Львівська педагогічна спільнота", 2017. - С. 50-52

  Гончарова Г.О. Ставлення до себе в системі ставлень особистості / Г.О. Гончарова // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: Міжнародна науково-практична конференція (2017, Запоріжжя). - Запоріжжя: КПУ. - 2017. - С. 102-105

  Гончарова Г.О. До питання викривлення професійного розвитку правоохоронців / Г.О. Гончарова // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 03 лютого 2017 р.) . - К.: ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. - С. 172-174

  Гончарова Г.О. Гендерні особливості системи ставлень курсантів ЗВО МВС до об'єктів соціально-професійного оточення / Г.О Гончарова // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2017 р, Одеса ). - Одеса: ФОП Бондаренко М.О, 2017. - С. 160-162
http://dspace.opu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/7443/1/Sbornik%2010.pdf

  Бегеза Л.Є. Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних форм і методів навчання студентської молоді /Л.Є. Бегеза //Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць ДВНЗ "Запорізький національний університет" та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. - Запоріжжя: ЗНУ, 2017. - № 2(12) - 172 с.

  Живоглядов Ю.О. Психологическая характеристика и механизмы осознавания как ключевой момент самопонимания / Ю.О. Живоглядов //Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 307-308.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ткач Р.М. Терапевтична метафора як метод юнгіанського консультування / Р. М. Ткач // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 157-162.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n27.pdf

  Ткач Р.М. Юнгіанське консультування: як «розговорити» симптом/ Р.М. Ткач //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.-С.365-366
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Гончарова Г.О. Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання / Г.О. Гончарова // Право і Безпека. - 2017. - №2. - С. 140-146
http://old.pb.univd.edu.ua/?action=publications&pub_name=pravo_i_bezpeka&pub_id=411139&mid=8&year=2017&pub_article=411257

  Малкова Т.М. Спілкування: структурно-функціональний аналіз публічного виступу / Т. М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - № 28. - С. 159-166.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/650-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-28

  Апішева А.Ш. Психологічний супровід безпеки освітнього середовища вищого навчального закладу / А.Ш. Апішева // Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 28 лютого 2017 року). - К.: Університет "Україна, 2017. - С. 7-9

  Апішева А.Ш. Психологічна безпека суб'єктів освітнього середовища вищого навчального закладу / А.Ш. Апішева // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології (1-3 червня 2017 р., Харків) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - Харків-Київ: вид-во "Гуманітарний центр", 2017. - С. 55-56

  Артемов В.Ю. Особливості національно-патріотичного виховання оперативних аналітиків Служби безпеки України / В.Ю. Артемов, О.О. Верголяс // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2017. - № 2. - С. 123-133
http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2017_2_13

  Артемов В.Ю. Новітні підходи до виховної роботи у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2017. - Вип. 57. - С. 222-229.
https://mil.univ.kiev.ua/files/240_1382369481.pdf

  Артемов В.Ю. Оперативний ризик у діяльності спецслужб в ході протидії деструктивним впливам регіональних автономістських (сепаратистських) рухів / В.Ю. Артемов, В.М. Жалубак // Стратегічні пріоритети. Серія: Політика. - 2017. - №1. - С.54-56
https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/87/82

  Артемов В.Ю. Деонтологічна підготовка як новий напрям освітньої діяльності вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2017. - Вип. 58. - С. 142-148.
https://mil.univ.kiev.ua/files/244_159408609.pdf

  Артемов В. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання / В. Артемов, В. Серіков // Військова освіта. - 2017. - № 1(35). - С. 3-11
http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/160734

  Артемов В.Ю. Використання структурно-онтологічного підходу в ході виховання майбутнього співробітника правоохоронних органів / В.Ю. Артемов, В.В. Серіков, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2017. - Вип. 55. - С. 155-165

  Артемов В.Ю. Організаційно-методичні особливості підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2017. - Вип. 56. - С. 192-199.
https://mil.univ.kiev.ua/files/232_1591607605.pdf

  Основи психотерапії: навчальний посібник / Ю.О. Живоглядов [та ін.] ; за ред.: К.В. Седих, О.О. Фільц. - К. : Академвидав, 2017. - 192 с.

  Ткач Р.М. Метафоризация внутреннего переживания: от знания к пониманию / Р.М. Ткач // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2017 р.)./ Відпов. ред. О.В. Дробот. - Переяслав-Хмельницький: ХДПУ, 2017. - С. 119-121
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22207/1/O_Lozova%20PS.pdf

  Tkach R. A tale of life and death: Jungian approach to personal development / R. Tkach // Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. - The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. - С. 264-268

  Serbova O. The Socialization and the Becoming of the Child’s Personality in the Unset and Unstable Environment. Transformations in Contemporary Society / O. Serbova // Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects: monograph. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole,2017. - Pp. 184-191

  Нежинська О.О. Коучингові технології у психологічній підготовці персоналу освітніх організацій до професійної діяльності на засадах гендерної рівності / О. О. Нежинська //Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 30-31 березня 2017 р.). - Рівне : РОІППО, 2017. - С. 173-175. - Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/.

  Нежинська О.О. Основи коучингу: навчальний посібник / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. - Київ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. - 220 c.

  Москальова А.С. Особливості суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з різними рівнями професійно-сімейного конфлікту / А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку: Мат-ли ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.). - Харків, 2017. - С. 68-70

  Нежинська О.О. Коучинг як інструмент професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Мат-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.). - К.: Університет менеджменту освіти, 2017. - С. 83-85

  Нежинська О.О. Використання коучингових технологій як супровід професійного розвитку фахівців / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: Мат-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 28 квітня 2017 р). - К. : ЦІППО, 2017. - С. 294-296

  Нежинська О.О. Коучинг як технологія розвитку лідерства у сфері освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Вища освіта України. Тематичний випуск «Університет і лідерство». - 2017. - № 2. - С. 65-68

  Нежинська О.О. Коучингові технології як засіб підвищення якості вищої освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Management of higher education quality: problems and prospects: International scientific and practical conference (м. Київ, 29 вересня 2017 р.). - London: LASHE. - 2017. - С. 101-102

  Бондарчук О.І. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації:Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. - Київ:Ун-т менедж. освіти, 2017. - 38 c.

  Нежинська О.О. Коучинг як технологія формування професійної компетентності освітянина / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення: Збірник тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 травня 2017 р., Мукачево). - Мукачево : Вид-во МДУ, 2017. - С. 194-196. - https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7.pdf#page=193
https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7.pdf#page=193

  Психологічні основи ергономіки і дизайну: комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за денною формою навчання/ Укл. А. Ш. Апішева. - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 34 с. - https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/26394/1/Psykholohichni-osnovy-erhonomiky-i-dyzainu_metodychka.pdf

  Никоненко О.В. Дослідження когнітивного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді / О. В. Никоненко//Психологічний часопис.- 2017. – № 1(5) – К С. 88. -99.-http://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/143/103

  Никоненко О.В. Дослідження афективного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді / О. В. Никоненко // Суспільні дослідження у 21 сторіччі: Матеріали IV міжн. наук.-практ. конф. (Краматорськ, 25 березня 2017р.). – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 105-109.

  Nykonenko O.V. Psychological features of the monetary socialization of student youth / O.V. Nykonenko// Science of the third millennium:Proceedings of V International scientific conference ( 29 квітня 2017р.). – Morrisville: Lulu Press., 2017. – Р. 193-197.

  Никоненко О.В. Дослідження моральнісного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді / О. В. Никоненко //Організаційна психологія. Економічна психологія .-2017. – № 4(11) – С. 70-78.-http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i11/n11/11.pdf
http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i11/n11/11.pdf

  Кочубейник О.М. Психологічний зміст аномії: конструювання опитувальника / О. М. Кочубейник // Педагогічний процес: Теорія і практика. - 2017. - № 1. - C. 7-14.

  Кушнирова Т.В. Подготовка будущих психологов к проведению работы с персоналм уголовно-исполнительной системы //Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном образовании: материалы международной заочной научно-практической конференции. - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. - С. 32-34.

  Кушнірова Т.В. Навчально-методичний посібник для підготовки до атестації здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 053 - "Психологія" / Т.В. Кушнірова, О.М. Сова [та ін.]/- К.: Ін-т крим.-викон. служби, 2017. - 117 с.

  National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [editorial board: V. G. Kremen (head), V. I. Lugovyy (deputy head), A. M. Gurzhii (deputy head), O. Ya. Savchenko (deputy head)], edited by V. G. Kremen. – Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. — 336 p.
https://lib.iitta.gov.ua/706242/2/nac%20dopovid%202017%20ENG.indd%2022-03-2017.pdf

  Методичні рекомендації щодо впровадження циклограм діяльності працівників психологічної служби: метод. рек. / авт.-упор.: В. М. Горленко, Ю. А. Луценко, В. Д. Острова, Н. В. Сосновенко, І. І. Ткачук ; за заг. ред. В. Г. Панка. – Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. – 132 с
https://lib.iitta.gov.ua/709623/1/%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3.pdf

  Podshyvailov F. M. Psychological features of advertising information perception by students / F. M. Podshyvailov, M. V. Kokareva ; Technologies of intellect development. - 2016.- V.2. №4(5). - http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current
http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current

  Кутас М. С. Необхідність розвитку асертивності як складової конфліктологічної компетентності педагога / М. С. Кутас //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 24. - К., 2016. - C. 261-266.

  Лисенко К. Г. Біогаз як альтернативне джерело енергії в умовах сучасної України / К. Г. Лисенко, В. С. Васильківська ; Енергетика: уроки минулого - альтернативи майбутнього: Матеріали ІХ Всеукр. екол.конф. (Київ, 22.04.2016 року).- Університет "КРОК". - К., 2016. - С. 62-65

  Лисенко К. Г. Проблеми та перспективи переробки твердих відходів на прикладі елементів живлення / К. Г. Лисенко // Енергетика: уроки минулого - альтернативи майбутнього: Матеріали ІХ Всеукр. екол.конф. (Київ, 22.04.2016 року).- Університет "КРОК". - К., 2016. - С. 65-67.

  Лисенко К. Г. Проект використання системи сонячних колекторів для гарячого водопостачання будівлі / К. Г. Лисенко, Д. О. Олійник // Енергетика: уроки минулого - альтернативи майбутнього: Матеріали ІХ Всеукр. екол.конф. (Київ, 22.04.2016 року).- Університет "КРОК". - К., 2016. - С. 68-70.

  Абаніна Г.В. Використання наративних практик для подолання наслідків психотравмуючих ситуацій / Г.В. Абаніна // Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. – К., 2016. – С. 427–433.

  Абаніна Г.В. Темпоральна компетентність як складова медіакомпетентності / Г.В. Абаніна // Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи: тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2016 року). - Миколаїв: ОІППО, 2016. - С. 4-10

  Singaevska I. Zenski menadzment - opasnost ili sansa? / I. Singaevska, D. Radosavljevic, A. Panagopoulos // Application of new technologies in management ANTiM-2016: 5th International Conference.- Belgrade, Serbiа, University Union-Nikola Tesla, Education Council of Faculty of Business Studies and Law, 21.04.2016.- Volume 2 - р. 263-270.

  Сингаевская И.В. Изучение профессиональной направленности университетских преподавателей как фактора успешности их деятельности / И. В. Сингаевская, Д. Радославевич //Application of new technologies in management and economy ANTIM 2016 : 5th International Conference (21-23 April 2016, Belgrade): Proceedings. Volume 2 /Ed. Prof. dr Maja Andjelkovic.- Belgrade, Serbia, 2016.-P.-367-374
http://media.novi.antim.rs/2017/11/ANTIM_2016_Vol2.pdf

  Сингаевская И.В. Позитивная корпоративная культура как фактор мотивации персонала / И. В. Сингаевская // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: Материалы ХIII Междунар. научн.-практ. конф. (7 апреля 2016 года, г. Минск).- Минск: Ковчег,2016 - С. 83-88.

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів навчання для розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу /І.В. Сингаївська //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 25. - С. 159-164.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n25.pdf

  Сингаївська І.В. Методи юнгіанського аналізу в розв'язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя) / І. В. Сингаївська, В. В. Ткач, Р. М. Ткач //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 24. - C. 229-234.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n24.pdf

  Васильченко О.М. Україна в пошуках ідентичностей: соціально-політичні та соціокультурні виклики / О.М. Васильченко // Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (Київ, 24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. - К.: НАПНУ. - 2016. - С. 374-383
http://lib.iitta.gov.ua/704987/1/Mater_metodol_sem.pdf

  Васильченко О.М. Сучасні підходи до дослідження сім'ї у психології / О.М. Васильченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - C. 221-228.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n24.pdf

  Васильченко О.М. Соціальна поведінка особистості у різних сферах суспільної взаємодії / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2016. - № 1, т. 2. - С. 111-116
http://pj.kherson.ua/file/2016/psychology_01/ukr/part_2/22.pdf

  Васильченко О.М. Ресурсне забезпечення протидії емоційному вигорянню у фахівців соціономічних професій / О.М. Васильченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - 2016. - Т. 7, вип. 32. - С. 46-58.

  Васильченко О.М. Організаційно-психологічні аспекти професійної стратегії особистості в контексті вікового становлення / О.М. Васильченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 23. - С.190-199
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n23.pdf

  Васильченко О.М. Дослідження соціальної поведінки особистості у соціокультурному та життєдіяльнісному контекстах / О.М. Васильченко // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 354-355
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько О.В. Психологічні чинники соціального оптимізму / О. В. Петрунько // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 356-358.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ковалькова Т.О. Застосування викладачем методу аналізу конкретних ситуацій під час навчання майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова //Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.359-361
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сингаївська І.В. Сучасний викладач вищого навчального закладу: очікування суспільства / І. В. Сингаївська // УУкраїнські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.364-366
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Петрунько O.В. Імпліцитна модель соціального оптимізму в свідомості студентів: спроба емпіричної реконструкції / О. В. Петрунько, О. Р. Рафіков // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; ред. кол.: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.– К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). - С. 213-226.
http://ispp.org.ua/bibl_5.htm

  Петрунько O.В. Особливості відхиленої поведінки сучасних підлітків / О. П. Петрунько, О. А. Годун // Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 25. - С. 175-183.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n25.pdf

  Петрунько О.В. Науковий дискурс конфлікту в юридичній і соціальній психології / О.В. Петрунько // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 24. - С. 214-220.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n24.pdf

  Петрунько О.В. Особистісна толерантність як показник професійної культури педагога / О. В. Петрунько//Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Том 2. – 2016. – С. 199-205

  Петрунько О.В. Соціальний оптимізм як психологічний механізм ціннісної взаємодії з референтним оточенням / О. В. Петрунько, О. Р. Рафіков //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т.VІ: Психологія обдарованості.- 2016.- Вип.12.-C. 169-178.
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i12/19.pdf

  Петрунько О.В. Соціально-психологічний потенціал педагогічної спільноти / О. В. Петрунько //Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія.- 2016.- 1(52).- C. 55-60
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2016/1/13.pdf

  Петрунько О.В. Способи репрезентації уявлень про політичних лідерів в електоральній свідомості // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 23. - С. 172-182
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/505-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-23

  Бойченко Н.Г. Сімейне оточення як домінантний фактор та базова детермінанта життєвої успішності особистості / Н.Г. Бойченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 25. - К., 2016. - С. 211-218
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n25.pdf

  Психологічна допомога в кризових ситуаціях / С.Г. Уварова, Н.Г. Бойченко, С.О. Гришкан, Н.М. Улько. - Київ: ПВНЗ "МІГП", 2016. - 248 с.

  Ковалькова Т.О. Вивчення передумов та симптомів синдрому емоційного вигорання у викладачів вищих навчальних закладів / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 25. - С. 191-198.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/544-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-25

  Ковалькова Т.О. Вивчення синдрому емоційного вигорання у педагогічних фахівців / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету «КРОК» .-2016. - Вип. 24. - С. 254-260.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/543-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-24

  Ковалькова Т.О. Емоційне стимулювання як метод активізації навчальної діяльності студентів / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016.- Вип.22.- С. 163-167
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/502-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-22

  Ковалькова Т.А. Использование преподавателем методов активизации учебной деятельности будущих психологов / Т. А. Ковалькова // Педагогическое образование: становление, структуризация, оптимизация, модернизация и прогноз развития: междунар. научн.-практ. конф.(21 апреля 2016 г.).- Москва, 2016. – С. 54-57.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/399-ispolzovanie-prepodavatelem-metodov-aktivizatsii-uchebnoj-deyatelnosti-budushchikh-psikhologov

  Ковалькова Т.А. Психологическая зрелость как фактор профессионального становления будущих психологов / Т. О. Ковалькова // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: Материалы ХIII Междунар. научн.-практ. конф. ( 7 апреля 2016 г.). -Минск: Ковчег, 2016 - С.301-303
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/kovalkova_0031.pdf

  Ковалькова Т.О. Психологічний портрет майбутніх фахівців з психології / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету «КРОК» .-2016. – Вип. 23. – С. 200-206.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/505-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-23

  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.О. Ковалькова; Національний авіаційний університет.-Київ, 2016.-23с.
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/SpecializovaniVcheniRady/d-26-062-15/Kovalkova_aref.pdf

  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.О. Ковалькова; Національний авіаційний університет.-Київ, 2016.-248 с.+ додатки 142 с.
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38213/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%9E..pdf

  Петрунько О.В. Соціалізація студентів у віртуальних соціальних мережах: актуальність проблеми / О. В. Петрунько //Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія.- 2016.- 3 (54). - С. 72-77
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2016/3/14.pdf

  Запорожець Т.В. Відповідність цінностей компанії цінностям працівників як чинник підвищення лояльності основних стейкхолдерів / Т. В. Запорожець // Імідж і репутація. Сучасна корпоративна репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, проблеми: Міжнародна наук.-практ. конф.(22.04.2016).-Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2016. - С. 32-36

  Гончарова Г.О. Система ставлень правоохоронця як предмет психологічного дослідження / Г.О. Гончарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: матеріали науково-практичної конференції (8 квітня 2016 р. Харків). - Харків: ХНУВС, 2016. - С. 191-192
http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/102.pdf

  Малкова Т.М. Роль політичної еліти у засвоєнні особистістю ціннісних орієнтацій суспільства / Т. М. Малкова //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2016. – Вип. 22. – С. 141-147.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n22.pdf

  Малкова Т.М. Психолого-педагогічні проблеми змісту освіти /Т.М. Малкова// Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016.- Вип. 25. - С. 165-173.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n25.pdf

  Малкова Т.М. Соціальна психологія: план-конспект лекцій і семінарів з дисципліни «Соціальна психологія» за спеціальністю 054 / Т. М. Малкова. - Київ, 2016. - 132 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-lektsij/malkova_0001.pdf

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальна традиція: підхід в психотерапії, консультуванні, коучингу / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК" Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 24. - 2016. - C. 235-244.

  Живоглядов Ю.А. Экзистенциальный коучинг «Навигация Пути»: психологический и психотерапевтичекий ракурсы / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології. - 2016. - Том 7, Вип. 42. - С. 88-102
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i42/11.pdf

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальна психотерапія / Ю. О. Живоглядов // Основи психотерапії : навч. посіб. / За ред. К.В. Седих, О.О. Фільц. – К. : Академвидав, (Серія «Альма-матер»). - 2016. - С. 134-142

  Апішева А.Ш. Психологія безпеки: комплекс навчально-методичного забезпечення для підготовки бакалаврів напрямів 6.040301 "Прикладна математика" 6.040204 "Прикладна фізика" 6.170101 6.170102 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" "Системи технічного захисту інформації". - Київ; КПІ ім І. Сікорського, 2016. - 32 с.

  Апішева А.Ш. Психологічні особливості планування розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу / А.Ш. Апішева // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 23. - 2016. - С. 207-213
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/505-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-23

  Апишева А.Ш. Психологическая безопасность преподавателей в образовательной среде высшего учебного заведения / А.Ш. Апишева // Общество: социология, психология, педагогика. - 2016. - №3. - http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2016/3/psychology/apisheva.pdf
http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2016/3/psychology/apisheva.pdf

  Артемов В.Ю. Деонтологічні засади оперативного ризику / В.Ю. Артемов, В.М. Жалубак // Європейські перспективи. - 2016. - №3. - С. 114-118
http://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/EP-2016-3/EP-2016-3.pdf

  Артемов В.Ю. До питання про правову презумпцію ризику / В.Ю. Артемов, В.М. Жалубак // Наше право. Our Law. - 2016. - №3.

  Артемов В.Ю. Проблемні питання щодо визначення сутності поняття вищий навчальний заклад зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, В.В. Серіков // Педагогічне формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2016. - №50. - С. 354-362
http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/50-2016

  Серіков В.В. Педагогічні умови підвищення професійного рівня викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання / В.В. Серіков, В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2016. - Вип. 53. - С. 210-216
https://mil.univ.kiev.ua/files/214_1083982896.pdf

  Артемов В.Ю. Артистичні вміння як компонент педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, В.В. Серіков // Педагогічне формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2016. - №51. - С. 410-418
http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/51-2016

  Артемов В.Ю. Особливості проведення спеціальних інформаційних операцій в Україні в умовах ведення гібридної війни / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2016. - Вип. 51. - С. 77-82
https://mil.univ.kiev.ua/files/203_400214746.pdf

  Артемов В.Ю. Деонтологічна педагогіка як новий науковий напрям в освітньому процесі / В.Ю. Артемов // Вища школа. - 2016. - № 9. - С. 57-66

  Ткач Р.М. Юнгіанська казкотерапія: мати, мачуха і фея-хрещена / Р.М. Ткач // К. Університет "КРОК", 2016. - Електронний ресурс https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/337-yunhianska-kazkoterapiia-maty-machukha-i-feiakhreshchena

  Niezynska H. Coaching jak innowacyjna technologia pedagogicznego wspjldzialania w systemie wyzszej edukacji Ukrainy/ H. Niezynska, W.Tymenko //Dylematy wspolczesnej edukacji. Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Pracy IV Miedzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej (12 lipca 2016 r., WSL, Czestochowa, Polska).- Czestochowa : WSL, 2016.- Vol.VI.-S. 139-146.

  Тименко В.Н. Коучинговый подход в высшей школе как основа конкурентноспособного специалиста/В.Н. Тименко, Е.А. Нежинская// Конкурентнологія та ринок праці: психологічні аспекти: Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.).-К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016.-С.71-74.-Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti

  Нежинська О.О. Вимоги до особистості коуча у вимірі професійних стандартів ICF/ О.О. Нежинська, В.М. Тименко// Післядипломна освіта в Україні.- 2016.-№2.-С.73-76

  Карамушка Л.М. Психологічні умови попередження та розв'язання конфліктів в освітніх організаціях: Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти/Л.М. Карамушка, О.І. Бондарчук, О.О. Нежинська.-Київ: Ун-т менедж. освіти, 2016.-36 с.

  Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб'єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії: Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти/ О.І. Бондарчук, І.В. Євтушенко, А.С. Москальова, О.О. Нежинська.- К., 2016.-49 с.

  Нежинська О. Коучингові технології в процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти/О. Нежинська //Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Україна, м. Київ, 27 травня 2016 р.).- К. : ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2016.-С. 68-69

  Нежинська О.О. Коучингові технології в особистісному зростанні керівників освітніх організацій/О.О. Нежинська, В.М. Тименко // Особистісне зростання: теорія і практика.-2016.-№2.- С.48-51

  Апішева А.Ш. Психологічні основи ергономіки і дизайну : програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів всіх спеціальностей / уклад. А. Ш. Апішева. - Київ : НТУУ "КПІ", 2016. - 6 с.- URI : https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26399
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26399

  Курдибаха О.М. Гендерна ідентичність підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів / О. М. Курдибаха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. психологічні науки. - 2016. - Вип. 3, т.3. - С. 45-50.

  Подшивайлов Ф.М. Модель мотиваційної сфери особистості / Ф. М. Подшивайлов //Освіта та розвиток обдарованої особистості.- 2016.- №11.- С. 39-43

  Подшивайлов Ф.М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента / Ф. М. Подшивайлов //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. - Т. ХІІ. Психологія творчості.- 2016.- №22.- С. 260-276

  Острова В.Д. Психологічна служба вищих навчальних закладів / В.Д. Острова // Психологічна служба: Підручник / наук. ред. В.Г. Панок. – Київ : Ніка-Центр, 2016. - С. 207-221
https://lib.iitta.gov.ua/705662/1/ps_sluzzba.pdf

  Сімейний щоденник для сімейної розмови / А.М. Вієвський, К.І. Лепеха, Н.В. Лунченко, Ю.А. Луценко, В.Д. Острова, Н.В. Сосновенко. – Київ, 2016. – 108 с
https://lib.iitta.gov.ua/711577/1/3-650%20Schodennyk%20panton.pdf

  Зубченко В.В. Діалектико-детерміністичний аналіз творчої свободи індивідуальності / В.В. Зубченко // Психологія діалогу і світ людини: зб. наук. пр. Т. 6 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. - Кіровоград: Александрова М. В., 2016. - С. 108-117

  Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова»: Методичний комплекс / Кер. авт. кол. Панок В.Г.; авт. кол.: Вієвський А. М., Лепеха К. І., Лунченко Н. В., Луценко Ю. А., Острова В. Д., Сосновенко Н. В. – К. : ТОВ «Видавництво «Діалог Пресс»», 2016. –160 с
https://lib.iitta.gov.ua/711575/1/Posibnyk%20panton.pdf

  Podshyvailov F. M. To the potentiality of students’ typology creation by the criterion of academic motivation / F. M. Podshyvailov ; Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology.- Budapest, С. 69-72., 2015.- 59.ІIІ(33)

  Лисенко К. Г. Вихід із зони комфорту як чинник особистісного розвитку / К. Г. Лисенко // Права людини - сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- м. Київ, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 04.12.2015

  Мироненко Г.В. Проживання нового наративу як спосіб психологічної реабілітації у посттравматичній ситуації / Г.В. Мироненко // Київський науково-педагогічний вісник. - № 6 (06). – К., 2015. – С. 71-75.
http://knopp.org.ua/file/06_2015.pdf

  Мироненко Г.В. Типологія темпоральних стилів взаємодії особистості з медіареальністю / Г.В. Мироненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 244–257.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nsspp_2015_35_23.pdf

  Мироненко Г.В. Травмофокусована наративна реконструкція як спосіб психологічного відновлення у посттравматичній ситуації / Г.В. Мироненко // Медико-психологічна реабілітація учасників воєнних конфліктів: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи" (м. Київ, 22-24 жовтня 2015 року / За наук. ред. С. Д. Максименка, Б. С. Божука, К. С. Максименко, Т. А. Тамакової. – К., 2015. – С. 52–53.

  Мироненко Г.В. Усвідомлена саморегуляція як складова темпоральних стилів медіакомунікації / Г.В. Мироненко // Матеріали Третьої міжнародної науково-методичної конференції "Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи" [Електроннийресурс].–Режим доступу:http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/2-uncategorised/390-materialy-iii-mizhnarodnoi-naukovo-metodychnoi-konferentsii-praktychna-mediahramotnist-mizhnarodnyi-dosvid-ta-ukrainski-perspektyvy.html.
http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/2-uncategorised/390-materialy-iii-mizhnarodnoi-naukovo-metodychnoi-konferentsii-praktychna-mediahramotnist-mizhnarodnyi-dosvid-ta-ukrainski-perspektyvy.html.

  Мироненко Г.В. Час віртуального життя: монографія / Г.В. Мироненко; НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології . - К.: Імекс-ЛТД, 2015. - 134 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/562-chas-virtualnoho-zhyttia

  Кутас М. С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління проектами / М. С. Кутас, І. В. Сингаївська // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства: колективна монографія /С. Г. Гордієнко [та ін.]; за наук. ред.В. К. Гіжевського, С. Л. Маркова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015.- С. 335-343.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/515-pravovi-ta-sotsialnopsykholohichni-vymiry-novitnoho-informatsiinoho-suspilstva

  Сорока И. Практические рекомендации для профилактики конфликтов в организации / И. Сорока, И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 4th International Conference (17-19 April 2015, LEMiMA, Belgrade, Serbia) - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2015. - С. 203-209.
http://skorobogatova.edu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/09/Lemima_2015_Vol_3.pdf

  Васильченко О.М. Щодо дослідження імпліцитних теорій як елементів політико-правової культури / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2015. - Вип. 1, т. 2. - С. 136-140.
http://pj.kherson.ua/file/2015/psychology_01/ukr/part_2/27.pdf

  Васильченко О.М. Застосування концепту "буденна свідомість" у дослідженні соціальної поведінки особистості / О.М. Васильченко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2015. - № 8. - С. 26-42

  Сингаївська І.В. Проблема оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Психологічні перспективи.- 2015.- №26.-С.264-674
https://psychoprospects.eenu.edu.ua/index.php/psychoprospects/article/view/90

  Сингаївська І.В. Аналіз рольових статусів викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (м. Київ,21.10.2015).-К.: Університет економіки та права «КРОК", 2015.-С.237-238
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/273-analiz-rolovykh-statusiv-vykladacha-vyshchoho-navchalnoho-zakladu

  Сингаївська І.В. Особистісні якості викладача як одна з передумов професійної успішності / І. В. Сингаївська // Організаційна психологія. Економічна психологія .- 2015. - № 2.-С.86-93.
http://orgpsy-journal.in.ua/files/pdf/zhurnal_2_1429015677.pdf

  Сингаївська І.В. Особистість викладача як системоутворюючий фактор його професійної успішності / І. В. Сингаївська // Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Міжнародної конференції (м. Київ, 04.12.2015 ).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015

  Сингаївська І.В. Практичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у колективі організації / І. В. Сингаївська, І. А. Сорока // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».- 2015.- №35,Т.3.-С.193-199

  Сингаївська І.В. Психологічні аспекти досягнення професійної успішності у викладацькій діяльності / І. В. Сингаївська //Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 14.05.2015). Т.2.- Мукачево: Карпатська вежа, 2015.-С.166-168
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/143-psykholohichni-aspekty-dosiahnennia-profesiinoi-uspishnosti-u-vykladatskii-diialnosti

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості узгодження особистісних і суспільних вимог до професійної успішності викладача / І. В. Сингаївська //Проблеми сучасної психології.- 2015.- №30. - С.574-578
http://problemps.kpnu.edu.ua/

  Сингаївська І.В. Психологічні чинники професійної успішності викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська //Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28–30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2015
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/145-psykholohichni-chynnyky-profesiinoi-uspishnosti-vykladacha-vyshchoho-navchalnoho-zakladu

  Сингаївська І.В. Аналіз особистісних особливостей викладача як чинника його професійної успішності / І. В. Сингаївська // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2015.- Вип. 21. - С. 150-157
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n21.pdf

  Петрунько О.В. Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації/ О.В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. - 2015.- Вип. 3-4 (48-49). - С. 54-58.
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2015/2/13.pdf

  Петрунько О.В. Консолідувальний потенціал педагогічної спільноти в умовах суспільних трансформацій/ О.В. Петрунько // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. - К.: Міленіум, 2015. - Вип. 2 (16). - С. 146-156.

  Петрунько О.В. Можливості й обмеження консенсусних моделей консолідації в інтолерантних суспільствах / О. В. Петрунько // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2015. - Вип. 7. - С. 205-218.
file:///C:/Users/library/Downloads/Pnpz_2015_7_16.pdf

  Петрунько О.В. Творчість і обдарованість особистості: проблеми діагностики й інтерпретації / О. В. Петрунько, Т. А. Хахановська // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. - 2015.-Вип. 3-4 (48-49). - С. 39-44.
http://pptp.kubg.edu.ua/images/2015/2/10.pdf

  Ковалькова Т.О. Використання викладачем проблемного методу для активізації навчальної діяльності майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015.-С. 263-264
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/662-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-evoliutsiia-naukovoi-dumky-v-konteksti-ievropeiskoho-vyboru-ukrainy-21-zhovtnia-2015-roku

  Ковалькова Т.О. Вимоги до професійних та особистісних якостей психолога необхідних для роботи в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Педагогіка в системі гуманітарного знання: міжнар. наук.-практ. конф.(13-14 березня 2015 р.).- Херсон :Гельветика, 2015.-С.122-125
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/08march2015/41.pdf

  Ковалькова Т.О. Професійне становлення майбутніх психологів в умовах навчання у вищих навчальних закладах / Т. О. Ковалькова //Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки : матеріали Науково-практичної конференції ( 4 грудня 2015 р.).- К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2015.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/393-profesiine-stanovlennia-maibutnikh-psykholohiv-v-umovakh-navchannia-u-vyshchykh-navchalnykh-zakladakh

  Ковалькова Т.О. Розуміння невербальних емоційних проявів особистості як важливий чинник ефективної професійної діяльності майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2015.- Вип.21. - С. 171-176
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/316-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-21

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальний коучинг в інформаційному просторі сучасного навчання / Ю. О. Живоглядов //Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах.- Том 9. Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2015.- Том 9. - С. 322-335

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальна психологія про виклики прикордонної ситуації і можливості відповіді на них у філософії та психології мужності / Ю. О. Живоглядов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.243-245
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Апишева А.Ш. Латентные психолого-педагогические показатели эффективности деятельности кафедры вуза / А. Ш. Апишева // Управління в освіті: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (16-18-квітня 2015 р.). - Львів:Вид-во Львівської політехніки, 2015. - С. 12-13

  Малкова Т.М. ІТ-технології : нові можливості маніпулювання свідомістю / Т. М. Малкова // Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (17-20 листопада 2015 р.). - К.: Держ. університет телекомунікацій, 2015

  Психологічні аспекти професійного становлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки / Н. Г. Іванова, Т. М. Малкова, С. Б. Олексієнко, В.І. Осьодло ] // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук, та період, видань НА СБ України, 2015. - С. 80-82

  Апишева А.Ш. Эффективность деятельности кафедры технического университета: психолого-педагогический аспект / А.Ш. Апишева // Психологическое сопровождение образования: теория и практика: сборник статей по материалам V Международной научно-практической конференции (24-26 декабря 2014 года): в 2 ч. / под общ. ред. проф. Л.М. Попова, проф. Н.М. Швецова. - Йошкар-Ола: МОСИ - ООО "СТРИНГ", 2015. - Ч. 1. - С. 33-38

  Апішева А.Ш. Психологічна безпека викладачів вищого навчального закладу: дизайн емпіричного дослідження / А.Ш. Апішева // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28-30 травня 2015 р. Кам'янець-Подільський). - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2015. - С.79-80

  Апішева А. Уявлення сучасних підлітків та юнаків про поняття "дружба" / А. Апішева, В. Мейтарчан, Н. Ястребцова // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. - 2015. - Вип. 1. - С. 52-57
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivoo_2015_1_7

  Артемов В.Ю. Теоретико-концептуальні засади формування деонтологічної компетенції фахівців у системі вищої освіти: моногр. / В.Ю. Артемов - К. : Наук.-вид. центр Національного авіаційного університету: ПВП "Задруга", 2015. - 298 с

  Артемов В.Ю. Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. Ю. Артемов; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 40 c. - укp.

  Аrtemov V. Synergistic nature of competency-based training in the higher education system / V. Аrtemov // Young Scientist USA. - 2015. - Vol. 2. - С. 56-60

  Манько В. Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В. Манько, В. Артемов // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2015. - № 7/8. - С. 16-28

  Зарубіжний досвід функціонування пенітенціарних систем: сторінки історії та виклики сьогодення: матеріали круглого столу (Київ, 14 травня 2015 року) / відпов. ред О.В. Сокальська. - Київ: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2015. - 196 с.

  Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями: монографія / О. Сербова; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ: БДПУ; Київ : Талком, 2015. - 232

  Сербова О.В. Сімейна дисфункціональність як чинник соціалізації дитини з обмеженими фізичними можливостями/ О.В. Сербова //Актуальні проблеми психології.- 2015.- Т.11, Вип.12.-С.469-477

  Сербова О.В. Теоретичний аналіз проблеми формування навичок копінг-стратегій батьків дитини з обмеженими можливостями здоров'я/ О.В. Сербова // Україно-польські психолого-педагогічні студії: актуальні проблеми педагогічної теорії та практики : зб. наук. ст. /заг. ред. І.Г. Улюкаєва.- Бердянськ : БДПУ, 2015.- С. 158-163.

  Сербова О.В. Проблема економічної соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями у психологічному вимірі / О.В. Сербова // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та Спеціальна психологія.-2015.- С.296-301

  Нежинська О.О. Особливості "Я-образу" керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2015. - № 3. - С. 293-300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2015_3_38.

  Нежинська О.О. Особливості особистісної готовності керівників освітніх організацій різної статі до забезпечення гендерної рівності в практиці управління / О. О. Нежинська // Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: Мат-ли ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (Україна, м. Сєвєродонецьк, 23-24 січня 2015 р.). - Сєвєродонецьк : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015. - С. 117-119.

  Нежинська О.О.Використання коучингу в системі вищої освіти України/О.О. Нежинська, В.М.Тименко // Вісник післядипломної освіти.- 2015.-Вип. 15(28).-С. 236–245

  Нежинська О. Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти: Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом-ної педагогічної освіти /О.О. Нежинська, В.М. Тименко.-К.: Ун-т менедж. Освіти, 2015.-44 с.

  Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти /О.Бондарчук, Л. Карамушка, А. Москальова, О. Нежинська, Н. Пінчук.- К.: Ун-т менедж. освіти, 2015.- 32 с.

  Кочубейник О.М. Дискурсивні процеси: як конструюється асиметричність соціальної реальності? / О. М. Кочубейник // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2015. - Вип. 8. - С. 131-139.

  Kochubeynyk O. Social Dialogue as the Society Communication Practice / О. Кочубейник // Наукові студії із соціальної та політичної психології .- 2015. - Вип. 36 (39). - С. 52-61.

  Кочубейник О.М. Комунікативний простір соціальної проблеми: ризики неефективності діалогу / О. М. Кочубейник // Психологічні науки: проблеми і здобутки .- 2015. - Вип. 7. - С. 89-94.

  Кочубейник О.М. Архітектоніка соціального діалогу: проекція у дискурсивний вимір / О. М. Кочубейник // Наукові студії із соціальної та політичної психології .- 2015. - Вип. 35 (38). - С. 18-24.

  Курдибаха О.М. Гендерні відмінності розвитку пізнавальних інтересів та інтелектуальних здібностей підлітків / О. М. Курдибаха // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. - Т. 3. - Луцьк : Вид-во Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2015. - С. 448-450.

  Курдибаха О.М. Ідентифікація як механізм гендерної соціалізації підлітків / О. М. Курдибаха // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Мукачеве : Вид-во "Карпатська Вежа", 2015. - С. 126-128.

  Курдибаха О.М. Психологічні особливості становлення підлітків в умовах позашкільної діяльності / О. М. Курдибаха // Дитинство. Освіта. Соціум : Вісник інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова. - 2015. - С. 32-34.

  Курдибаха О.М. Теоретичний аналіз проблем гендерного розвитку підлітків у процесі / О. М. Курдибаха // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. РДГУ. - 2015. - Вип. № 4. - С. 144-146.

  Наконечна Н.В. Діагностика організаційної культури приватного навчального закладу: методологія та методика / Н.В. Наконечна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (3-4 грудня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький):Тези IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції . - Переяслав-Хмельницький: ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2015. - С. 264-266.

  Наконечна Н.В. Дослідження організаційної культури приватного навчального закладу: завдання та хід експерименту / Н.В. Наконечна // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - 2015. -Дод. 2 до вип. 35, том IV (16): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - С.151-161.

  Наконечна Н.В. Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу / Н.В. Наконечна // Науковий вісник Львівського державного Університету внутрішніх справ. Серія психологічна. - 2015.-Вип. 1. - С.109-119.
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2015/15nnvpnz.pdf

  Наконечна Н.В. Організаційна культура навчального закладу приватної форми власності: результати експерименту / Н.В. Наконечна // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації:Тези V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 липня 2015 року, м. Переяслав- Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди". - С. 86-87.

  Наконечна Н.В. Організаційна культура приватного навчального закладу: методика формувального експерименту / Н.В.Наконечна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015.- С.301-303
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Наконечна Н.В. Організаційна культура сучасного вищого навчального закладу / Н.В. Наконечна // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 34-36
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Наконечна Н.В. Організаційна культура як соціально - психологічне явище / Н.В. Наконечна // Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць/ ДВНЗ університет менеджменту освіти. -2015. - Вип. 14.-С.111-121.
http://umo.edu.ua/vipusk-14-27/nakonechna-n-v-orghanizacijna-kuljtura-jak-socialjno-psikhologhichne-javishhe-

  Наконечна Н.В. Цілеспрямоване формування організаційної культури приватного навчального / Н.В. Наконечна // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2015. - Том IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. - Вип. 7. - С.222-229.
http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/arkhiv-vydannia/tom-9

  Подшивайлов Ф.М. Динаміка ціннісних орієнтацій як складової мотиваційної сфери особистості студента (на матеріалі лонгітюдного дослідження) / Ф. М. Подшивайлов //Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Психологія».- 2015.- №35. - С. 177-190

  Подшивайлов Ф.М. Моделирование типологии мотивационной сферы личности студента по критерию соотношения перфекционизма и адаптивности / Ф. М. Подшивайлов //Общество. Культура. Наука. Образование. - 2015.- Вып. 2. - http://cipv.ru/static.php?mode=page_493
http://cipv.ru/static.php?mode=page_493

  Подшивайлов Ф.М. Мотиваційна сфера особистості: діагностично-розвивальний путівник / Ф. М. Подшивайлов, О. П. Сергеєнкова.- К.: Інститут обдарованої дитини, 2015.-55 с.

  Подшивайлов Ф.М. Мотивація досягнення та рівень розвитку інтелектуальних здібностей старшокласників / Ф. М. Подшивайлов // Освіта та розвиток обдарованої особистості.- 2015.-№4 (35).- С. 42-46.

  Подшивайлов Ф.М. Психологическое обеспечение развития мотивационной сферы личности одарённого ребёнка (из опыта создания школы нового типа) / Ф. М. Подшивайлов, Л.И. Подшивайлова // Из опыта создания региональных моделей сопровождения и поддержки одарённых и перспективных детей : сборник научно-методических материалов.- Челябинск : ЧИППКРО, 2015.-С 44-52.

  Подшивайлов Ф.М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього психолога / Ф. М. Подшивайлов.- К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015.-20 с.

  Подшивайлов Ф.М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього психолога / Ф. М. Подшивайлов.- К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015.- 238 с.

  Подшивайлов Ф.М. Теоретико-методологічні засади визначення поняття мотиваційної сфери особистості / Ф. М. Подшивайлов // Освіта та розвиток обдарованої особистості.- 2015.-№10(41).- С. 19-23.

  Островая В.Д. Особенности проспективной идентичности студентов в 2006 и 2014 годах: сравнительный анализ / В.Д. Островая // Universum: психология и образование: электрон. науч. журнал. - 2015. - №8(18)
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prospektivnoy-identichnosti-studentov-v-2006-i-2014-godah-sravnitelnyy-analiz/viewer

  Мироненко Г.В. Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку / Г.В. Мироненко // Український психолого-педагогічний науковий збірник. - №3 (03). – Львів, 2014. – С. 144–147.
http://pedagogylviv.org.ua/zhurnaly/december_2014.pdf

  Мироненко Г.В. Проблема стилів взаємодії особистості з медіареальністю в контексті психології часу / Г.В. Мироненко // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – №3 (03). – Львів, 2014. - С. 135–144.
http://pedagogylviv.org.ua/zhurnaly/december_2014.pdf

  Мироненко Г.В. Часові виміри медіареальності // Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів: монографія / [О. Т. Баришполець, О. Л. Вознесенська, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. О. Обухова Н. І. Череповська] ; за наук. ред. Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 47-58
http://lib.iitta.gov.ua/10660/7/tmp647.pdf

  Мироненко Г.В. Медіазалежність як неконструктивна форма взаємодії особистості з інформаційним простором // Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів: монографія / [О. Т. Баришполець, О. Л. Вознесенська, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. О. Обухова Н. І. Череповська] ; за наук. ред. Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 118-142
http://lib.iitta.gov.ua/10660/7/tmp647.pdf

  Syngaivska I. Corporate culture as a mean of motivational work with personnel/Iryna Syngaivska // Knowledge: International Journal Scientific and applicative papers.-2014.- Vol. 1, 2. - С. 168-172.

  Васильченко О.М. Вивчення соціальних репрезентацій як метод дослідження політико-правової культури / О.М. Васильченко // Актуальні проблеми прикладної психології: матеріали Всеукр. конф., (Київ, 23 жовтня 2014 р.) / Укр. НМЦ практ. психології і соц. роботи; за наук. ред. А.І. Тінякової. - К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014 р. - С. 24-32.
http://psy-lpr.at.ua/Materials/psychology_book_tezy.pdf

  Васильченко О.М. Комплексна програма формування складових ефективної політичної участі / М.В. Бородчак, О.В. Васильченко, О.Л. Кияшко, О.Л. Коробанова, А.О. Красняковаза // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супровода: монографія / наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 256-299.
http://ispp.org.ua/files/1423061252.pdf

  Васильченко О.М. Соціокультурні форми становлення політико-правового простору / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2014. - Вип. 1, т. 3. - С. 159-163.
http://pj.kherson.ua/file/psychology_02/ukr/part_2/32.pdf

  Васильченко О.М. Політико-правова культура: теоретико-методологічні підстави психологічного дослідження / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2014. - Вип. 1, т. 2. - С. 152- 157
http://pj.kherson.ua/file/psychology_01/ukr/part_2/29.pdf

  Васильченко О.М. Політико-правова культура: особливості психологічного дослідження / О.М. Васильченко // Актуальні проблеми юридичної психології: тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 р.) / ред. кол. В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін. - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. - С. 12-14.
https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/zbir-akt-pr-urud-psix1.pdf

  Васильченко О.М. Теоретичний аналіз впливу макро- та мікросередовища на політичну активність молоді / О.В. Васильченко // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супровода: монографія / за наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К.: Міленіум, 2014. - С. 17-37
http://lib.iitta.gov.ua/9109/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA%20.pdf

  Васильченко О.М. Уявлення молоді про соціальні орієнтири, вміння та навички політичної участі / О.В. Васильченко // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супровода: монографія / за наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 75-98.
http://lib.iitta.gov.ua/9109/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA%20.pdf

  Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу: монографія / О.В. Васильченко та ін.; за наук. ред. Л. О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К.: Міленіум, 2014. - 314 с
http://lib.iitta.gov.ua/9109/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA%20.pdf

  Syngaivska I. Creative imitation-risk or opportunity / M. Radosavljevic, I. Syngaivska, K. Schopf // International Journal of Economics and Law. – Vol. 4, No. 10 (2014) – P. 103–108.
http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol10/Radosavljevic,%20Syngaivska-10-IJEAL.pdf

  Сингаевская И.В. Особенности психологического образования бизнес-менеджеров //Интеграция экономической науки и практики как механизм эффективного развития современного общества: материалы IV международной научно-практической конференции (21-22 ноября 2013). - Кишинев: Слав.ун-т, 2014. - С.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/148-osobennosti-psikhologicheskogo-obrazovaniya-biznes-menedzherov

  Сингаевская И.В. Психологические особенности развития профессионализма преподавателей высшего учебного заведения/ Perspectiva academica.-2014.- Vol. V. - С. 3-8.

  Сингаевская Ирина. Коучинг как техника работы с персоналом в организации/Application of new technologies in management ANTiM-2014//4 International Conference. - Volume 1. - Belgrade: Education Council of Faculty of Business Studies and Law, 2014. - с. 98-105.

  Петрунько О.В. Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. - К.: Міленіум, 2014. - Вип. 1 (15). - С. 75-86.

  Петрунько О.В. Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації / О.В. Петрунько // Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. - 2014.-№ 1 (5). - С. 208-217.
http://elibrary.kubg.edu.ua/5962/1/O_Petrunko_KPP_IL.pdf

  Петрунько О.В. Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства/ О.В. Петрунько // Теоретичні і прикладні проблеми психології. -2014.- № 3 (35). - С.253-259
http://elibrary.kubg.edu.ua/5956/1/O_Petrunko_KPP_IL.pdf

  Петрунько О.В. Батьки і діти: типові помилки виховання/ О.В. Петрунько // Практичний психолог: дитячий садок.- 2014. - № 4. - С. 25-32.

  Ковалькова Т.О. Стан сформованості когнітивного компонента готовності студентів-психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т.О. Ковалькова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2014 р.) : тези доповідей. – К. : НАУ, 2014. – С. 82-83.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/101-stan-sformovanosti-kohnityvnoho-komponenta-hotovnosti-studentiv-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Стан формування у вищому навчальному закладі готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі/ Т. О. Ковалькова // Педагогіка: традиції та інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 березня 2014 року). – Херсон : ВД «Гельветика», 2014. – С. 54-57.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/114-stan-formuvannia-u-vyshchomu-navchalnomu-zakladi-hotovnosti-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі: методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів / уклад. : Т. О. Ковалькова. – К. :Вік принт, 2014. – 32 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/112-formuvannia-hotovnosti-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Динаміка рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка.- 2014. – Вип. 116. – С. 101-106.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/108-dynamika-rivniv-hotovnosti-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Психологічний відбір авіаційного персоналу у діяльності психолога / Т. О. Ковалькова // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: XIV міжнар. науково-практ. конф. молод. учен. і студ. ( 2-3 квітня 2014 р.) : тези доповідей. – К.: НАУ, 2014. – С. 229.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/118-psykholohichnyi-vidbir-aviatsiinoho-personalu-u-diialnosti-psykholoha

  Петрунько О.В. Рефлексивний менеджмент освітніх інновацій //Світ особистості: фаховий електронний збірник наукових праць : за матеріалами методологічного семінару "Сучасні виховні технології: соціалізаційні виклики і педагогічний контекст”, (30 жовтня 2013 року).- К.: НАПН України, 2014.
http://elibrary.kubg.edu.ua/5964/1/O_Petrunko_KPP_IL.pdf

  Петрунько О.В. Успадкований і набутий досвід інтолерантності / О. В. Петрунько //Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2014. - Вип. 6. - С. 145-155
file:///C:/Users/library/Downloads/Pnpz_2014_6_13.pdf

  Малкова Т.М. Уявлення про професійну діяльність майбутніх працівників міліції як складова професійної мотивації / Т. М. Малкова // Актуальні проблеми юридичної психології. - 2014. - С. 207-210.
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/10907/1/%D0%90%D0%BA%D1%82.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1.%20%D1%8E%D1%80.%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB._p207-210.pdf

  Малкова Т.Н. Роль эмоций в мотивации труда и профессиональном самоопределении будущих сотрудников ОВД / Т. Н. Малкова // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2014. - № 1(56). - С. 14-19

  Ковалькова Т.А. Технология формирования готовности будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной отрасли в процессе профессиональной подготовки / Т.А. Ковалькова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2014. – Вып. 3. – С. 131 – 137.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/120-tekhnologiya-formirovaniya-gotovnosti-budushchikh-psikhologov-k-professionalnoj-deyatelnosti-v-aviatsionnoj-otrasli-v-protsesse-professionalnoj-podgotovki

  Апішева А.Ш. Психологічні показники визначення ефективності діяльності кафедри технічного університету / А.Ш. Апішева // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Х ювілейна міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології (24-25 квітня 2014 р. Київ). - Київ: КНТЕУ, 2014. - С. 5-6

  Артемов В.Ю. Теоретичні основи формування змісту деонтологічної компетенції фахівця в системі професійного навчання / В.Ю. Артемов // Військова освіта. - 2014. - Вип. № 2 (30). - С. 3-9
http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/201710

  Артемов В.Ю. Онтология компетентностного подхода в системе высшего профессионального образования / В.Ю. Артемов // Univerum: Psychology and education (Психология и образование). - 2014. - № 12(11). - С. 2-10.
https://cyberleninka.ru/article/n/ontologiya-kompetentnostnogo-pohoda-v-sisteme-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya

  Артемов В.Ю. Особливості побудови онтології предметної галузі і професійного середовища в системі вищої професійної освіти / В.Ю. Артемов // Біоресурси і природокористування. - 2014. - Т. 6, № 1-2. - С. 155-161
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/article/view/4261

  Артемов В.Ю. Синергетическая природа подготовки сотрудников правоохранительных органов в системе высшего профессионального образования / В.Ю. Артемов // Молодой ученый. - 2014. - №8. Часть VIII. - С. 766-769
https://moluch.ru/archive/67/11199/

  Артемов В.Ю. Деонтологическая педагогика как новое самостоятельное направление в профессиональном обучении / В.Ю. Артемов // Альманах современной науки и образования. - 2014. - № 9 (87). - C. 13-15

  Артемов В.Ю. Визначення сутності і змісту деонтологічної складової компетентнісного навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2014. - Вип. 45. - С. 109-114
https://mil.univ.kiev.ua/files/170_1416948447.pdf

  Артемов В.Ю. Деонтологічна складова компетентнісного навчання у специфічних умовах вищих військових навчальних закладів / В.Ю. Артемов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2014. - Вип. 47. - С. 173-179
https://mil.univ.kiev.ua/files/181_2001514537.pdf

  Артемов В.Ю. Синергетичні основи підготовки співробітників правоохоронних органів / В. Ю. Артемов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - Вип. № 36 (89). - С. 77-84
http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/36-2014

  Артемов В.Ю. Історико-педагогічна сутність феномена деонтологічної компетентності / В.Ю. Артемов // Педагогічне формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - №37. - С.9-16
http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/37-2014

  Артемов В.Ю. Особливості виявлення методологічних основ системно-онтологічного аналізу компетентностного підходу в навчанні / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2014. - Вип. 46. - С. 240-244
https://mil.univ.kiev.ua/files/180_664771400.pdf

  Артемов В.Ю. Методологічні засади конструювання процесу деонтологічної підготовки в системі вищої освіти / В.К. Майборода, В.Ю. Артемов // Проблеми освіти. - 2014. - Вип. 79. - С. 21-23.

  Артемов В.Ю. Методологічні засади конструювання процесу деонтологічної підготовки фахівців у системі вищої освіти / В.Ю. Артемов // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: тези доп. X Міжнар. науков.-практич. конф. (м. Київ, 21 листоп. 2014 р.) - К.: Вид-во ВІКНУ ім. Т. Шевченка, 2014. - С. 28-30

  Сокальська О. Професійна підготовка фахівців пенітенціарної служби (сторінки історії) / О. Сокальська // Сучасна наука – пенітенціарній практиці: збірник матеріалів ІІ Міжнар. практ. конф. (Київ, 4 груд. 2014 р.). - Київ: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. - С. 343-345

  Васильченко О.М. Війна як засіб формування ідентичності / О.М. Васильченко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2014. - Вип. 8. - С. 167-171
http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_8_43

  Сингаївська І.В. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості / І.В. Сингаївська // Актуальні проблеми психології: Т.1 Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - 2014. - Вип. 41. - С. 168-176.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/152-analiz-teoretyko-metodolohichnykh-pidkhodiv-do-vyvchennia-problemy-profesiinoi-uspishnosti-osobystosti

  Кутас М.С. Розвиток професійно значущих якостей майбутнього фахівця з управління проектами засобом соціально-психологічного тренінгу / М.С. Кутас // Актуальні проблеми психології: Т.1 Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - 2014. - Вип. 40. – С. 60-65
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/525-rozvytok-profesiino-znachushchykh-iakostei-maibutnoho-fakhivtsia-z-upravlinnia-proektamy-zasobom-sotsialnopsykholohichnoho-treninhu

  Baranovska L.V. Requirements on scientific and pedagogical staff for formation of future psychologists readiness for professional activity in aviation industry / L.V. Baranovska, T.O. Kovalkova // Авіація у XXI столітті –Безпека в авіації та космічні технології: матеріали VI Всесвітнього конгресу (23-25 вересня 2014 р.). – Київ: НАУ, 2014. – Т. 3. – С. 9.85-9.89.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/122-requirements-on-scientific-and-pedagogical-staff-for-formation-of-future-psychologists-readiness-for-professional-activity-in-aviation-industry

  Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / О.В. Сербова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К., 2014. - 22 с.

  Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / О.В. Сербова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2014. - 267 с.

  Нежинська О.О. Тренінг розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до впровадження ґендерного підходу в практику управління / О. О. Нежинська // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2014. - № 3. - С. 241-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2014_3_37.

  Нежинська О.О. Вплив гендерних стереотипів батьків на особистісний розвиток підлітка / О. О. Нежинська // Актуальні проблеми психології . Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія .- 2014. - Вип. 40. - С. 143-147.

  Нежинська О.О. Гендерна толерантність як чинник особистісного розвитку підлітків / О. О. Нежинська // Вісник післядипломної освіти .- 2014. - Вип. 12(25). - С. 218-226.

  Методика діагностики рівнів і особливостей психологічної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін /О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, А.С. Москальова, О.О. Нежинська та інші.-К.: ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2014.-148 с.
http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_psiholog/3_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%94%D0%A0_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_2012-2014.pdf

  Овчарук О.В. Ukrainian experience of the post-graduate education gender studies in the context of society democratisation/О.В. Овчарук, О.О.Нежинська // Вища школа лінгвістична (Університет м. Ченстохова).-2014.-https://lib.iitta.gov.ua/9097/

  Концептуальна модель і технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін/ О.І.Бондарчук, Л.М.Карамушка, А.С.Москальова, О.О.Нежинськата інші; за наук. ред. О.І.Бондарчук.-К.:Університет менеджменту освіти , 2014.- 48с.
https://core.ac.uk/reader/32310200

  Бондарчук О. Профілактика гендерних упереджень керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник запобігання жорстокому поводженню з дітьми та молоддю/О. Бондарчук, О. Нежинська// Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.)/ за заг. ред. проф. О. Кікінежді.- Тернопіль: Стереоарт, 2014.- C. 621-623.

  Нежинська О.О. Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку морально-ціннісних уявлень підлітків: спецкурс для слухачів очнодистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти/ О. О. Нежинська, В. І. Зоріна; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К. :ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 44 с.
https://lib.iitta.gov.ua/709744/1/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf

  Нежинська О.О. Особливості впровадження програми формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти /О.О. Нежинська //Психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін: Тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конфер, присвяченої 35-річчю Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк).- К., 2014.-http://umo.edu.ua/images/docs/konferenciya/s3.doc

  Соломіна Г.В. Гендерний аспект саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів/Г. В. Соломіна О.О. Нежинська, А. С. Москальова //Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Тези X Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (м. Київ, 24-25 квітня 2014 р.)/за наук. ред. С. Д Максименка, Л. М. Карамушки.- К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014.-С.55-56

  Нежинська О. Гендерна толерантність вчителів у контексті інституціоналіза-ції освітнього простору/О. Нежинська, В. Полякова //Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: мат-ли IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мелітополь, 18-19 вересня 2014 р.)/ за заг. ред. А. А. Ткача, М. М. Радієвої.- Мелітополь : МІДМУ "КПУ", 2014.- С. 161-166.

  Апишева А.Ш. Эффективность деятельности кафедры технического университета: психолого-педагогический аспект/ А.Ш. Апишева // Психологическое сопровождение образования: теория и практика: сборник статей по материалам V Международной научно-практической конференции (24-26 декабря 2014 года): в 2 ч. / под. общ. ред. проф. Л. М. Попова, проф. Н. М. Швецова. Йошкар-Ола: МОСИ-ООО "СТРИНГ", 2015. -Ч. І. - С. 33-38. URL: https://psy.su/mod_files/additions_1/fle_file_additions_1_4561.pdf#page=33
https://psy.su/mod_files/additions_1/fle_file_additions_1_4561.pdf#page=33

  Апішева А.Ш. Психологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / А. Ш. Апішева, І. О. Блохіна, Т. Ю. Гущина. - Київ : НТУУ «КПІ», 2014. - 27 c.- URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18484
file:///C:/Users/library/Downloads/Psykhologia.pdf

  Никоненко О.В. Структурно-функціональна модель монетарної соціалізації/ О. В. Никоненко// Актуальні проблеми психології .-2014. – Вип. 10. – Т. 11. – С. 145-157

  Кочубейник О.М. Соціальний діалог: соціальні та психологічні передумови комунікативності / О. М. Кочубейник // Наукові студії із соціальної та політичної психології .- 2014. - Вип. 34 (37). - С. 31-37

  Мироненко Г.В. Комплексна програма "Медіаклуб". Позашкільні медіаосвітні заняття / О.Є. Голубєва, Г.В. Мироненко, С.М. Стерденко // Соціальний педагог. – № 12 (96) – Київ, 2014. – С. 44–49

  Курдибаха О.М. Вплив позашкільних закладів на формування підлітків у процесі соціалізації / О. М. Курдибаха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. психологічні науки. -2014. - Вип. 1, т. 1. - С. 206-210.

  Курдибаха О.М. Гендерні особливості становлення підлітків у процесі соціалізації / О. М. Курдибаха // Проблеми сучасної психології .- 2014. - Вип. 25. - С. 166-174.

  Курдибаха О.М. Гендерні стереотипи як чинник особистісної ідентифікації підлітків у процесі соціалізації / О. М. Курдибаха // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2014. - Вип. № 16. - С. 169-175.

  Курдибаха О.М. Засвоєння гендерних ролей в підлітковому віці / О. М. Курдибаха // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Психологія. - 2014. - Вип. 1095. - С. 137-140.

  Наконечна Н.В. Діагностика корпоративної (організаційної) культури навчального закладу: теоретико-методологічний аспект / Н.В. Наконечна // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: Тези Науково-практичної конференції молодих учених (14 листопада 2014 року, м. Київ). - К.: Університет економіки та права "КРОК". - С. 363-365.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2014-11-14_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Наконечна Н.В. Методи діагностики та корекції організаційної культури приватного навчального закладу / Н.В. Наконечна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С.248-253
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n20.pdf

  Сингаївська І.В. Аналіз досліджень зарубіжних психологів з проблеми професійної успішності // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року).- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 354-355.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/146-analiz-doslidzhen-zarubizhnykh-psykholohiv-z-problemy-profesiinoi-uspishnosti

  Сингаївська І.В. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1) / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 19. - С.137-143.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/149-teoretychnyi-analiz-problemy-profesiinoi-uspishnosti-vykladacha-vyshchoho-navchalnoho-zakladu-chastyna-1

  Сингаївська І.В. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2) / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С. 217-224.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/150-teoretychnyi-analiz-problemy-profesiinoi-uspishnosti-vykladacha-vyshchoho-navchalnoho-zakladu-chastyna-2

  Острова В.Д. Темпоральні параметри ідентичності студентства / В. Д. Острова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 57-63.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2014_1(2)__12

  Сингаевская И. В. Особенности организации обучения персонала высшего учебного заведения/ И.В. Сингаэвская // Perspectiva academica, Vol. IV, Chisinau: Perspectiva, 2013. - с. 97-102.

  Сингаевская И. В. Особенности формирования позитивной корпоративной культуры высшего учебного заведения / И. В. Сингаевская // Славянские чтения. Материалы научно-теоретической конференции. - Кишинев: Valinex. - 2013. - С. 455-466.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/153-osobennosti-formirovaniya-pozitivnoj-korporativnoj-kultury-vysshego-uchebnogo-zavedeniya

  Сингаевская И. В. Проявление перфекционизма в разных возрастных периодах развития личности как фактор качества выполнения деятельности / И. В. Сингаевская, Л. А. Данилевич // Материалы международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития экономики в ХХI веке". -Кишинев: Слав.ун-т, 2013. - С. 283-294.

  Сингаевская И. В. Управление развитием психологической компетентности преподавателей высшего учебного заведения/Law, economy and management in modern ambiance LEMiMA-2013 //3 International Conference. - Volume 3. - Belgrade: Сentar za edukaciju rukovodecin kadrova i konsalting (CERK), 2013. - с. 1005-1012.

  Мироненко Г.В. Модифікація психологічного часу особистості у просторі новітніх мультимедіа / Г.В. Мироненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2013. - Вип. 33. - С. 54-62
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2013_33_7.

  Мироненко Г.В. Психологічний аналіз медіапродуктів як медіадидактична технологія / Г.В. Мироненко // Матеріали Другої міжнародної науково-методичної конференції з медіаосвіти "Практична медіаграмотність"– Ел. джерело. – Режим доступу: http://conf-hano.at.ua/load/statti/mironenko_a_psikhologichnij_analiz_media_produktiv_jak_media_didaktichna_tekhnologija/3-1-0-177
http://conf-hano.at.ua/load/statti/mironenko_a_psikhologichnij_analiz_media_produktiv_jak_media_didaktichna_tekhnologija/3-1-0-177

  Васильченко О.М. Психологія репродуктивної поведінки особистості: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - К., 2013. - 39 с.

  Васильченко О.М. Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз: монографія / О.М. Васильченко. - Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2013. - 556 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/vasylchenko_0001.pdf

  Васильченко О.М. Репродуктивное поведение личности. Психологические модели: монографія / О.М. Васильченко. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 124 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/vasylchenko_0003.pdf

  Васильченко О.М. Психологія репродуктивної поведінки особистості: дисертація доктора психологічних наук 19.00.05 / О.М. Васильченко. - Київ - 2013 - 490 с.

  Васильченко О.Н. Репродуктивные события в структуре жизненного пути личности / О.Н. Васильченко // Фундаментальные исследования. - 2013. - №1. - 636-641
http://www.fundamental-research.ru/pdf/2013/1-3/31001.pdf

  Васильченко О.Н. Репродуктивное поведение. Возможности диагностики. Часть 1 / О.Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования. - 2013. - № 2(35). - С. 119-126

  Васильченко О.Н. Репродуктивное поведение. Возможности диагностики. Часть 2 / О.Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования. - 2013. - № 3(36). - С. 111-124

  Васильченко О.Н. Репродуктивная идентичность в структуре Я-концепции личности / О.Н. Васильченко // Современные проблемы науки и образования: Электронный журнал. - 2013. - № 1
https://science-education.ru/ru/article/view?id=8225

  Syngaivska I. Social and psychological factors of comprehensive educational institution headmaster professionalism development / I. Syngaivska, A. Shuldyk // International Journal of Economics and Law. - 2013. - Vol.3, № 9. - P. 109-118
http://media3.novi.economicsandlaw.org/2017/07/Vol09/Syngaivska-09-IJEAL.pdf

  Ковалькова Т.А. Педагогические технологии формирования профессиональной готовности специалистов / Т. А. Ковалькова // Казанский педагогический журнал. - 2013. - Вип. 5 (100). - С. 116-123.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/kovalkova_0011.doc

  Ковалькова Т.А. Личностно ориентированные педагогические технологии формирования профессиональной готовности специалистов / Т.А. Ковалькова // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы IV Международной научно-практической конференции (22 апреля 2013 г.) : тезисы док. – Минск: Белорусский государст-венный университет, 2013. – С. 447-454.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/kovalkova_0038.pdf

  Ковалькова Т.О. Основні завдання професійної діяльності психолога в авіаційній галузі / Т.О. Ковалькова // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали II Всеукраїнської наукової конференції ( 29-30 листопада 2013 р.) : тези доп. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 163-165.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/105-osnovni-zavdannia-profesiinoi-diialnosti-psykholoha-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Особливості професійної діяльності психолога в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Історія.- 2013. – Вип. 110. – С. 66-70.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/107-osoblyvosti-profesiinoi-diialnosti-psykholoha-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки / Т. О. Ковалькова // Науковий вісник Південноукраїнського НПУ імені К.Д. Ушинського: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 5-6. – С. 116-122.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/115-pedahohichni-umovy-formuvannia-hotovnosti-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi-u-protsesi-fakhovoi-pidhotovky

  Ковалькова Т.О. Стан підготовки майбутнього психолога до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т.О. Ковалькова // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Історія.- 2013. – Вип. 113. – С. 94-99.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/106-stan-pidhotovky-maibutnoho-psykholoha-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Стан сформованості рефлексивного (оцінного) компонента готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 жовтня – 17 листопада 2013 р.): тези доп. – К.: Фенікс, 2014. – С. 70-72.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/110-stan-sformovanosti-refleksyvnoho-otsinnoho-komponenta-hotovnosti-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Структура готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 березня 2013 р) : тези доп. – К.: НАУ, 2013. – С. 53-54.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/103-struktura-hotovnosti-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2013»: матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (18-19 квітня 2013 р.) : тези доп. – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – С. 96-98.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/119-formuvannia-hotovnosti-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-iak-pedahohichna-problema

  Ковалькова Т.О. Професійний портрет психолога авіаційної галузі / Т.О. Ковалькова // Політ: Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки : XIII міжнар. науково-практ. конф. молод. учен. і студ. (4-5 квітня 2013 р.) : тези доповідей. – К.: НАУ, 2013. – С. 170.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/117-profesiinyi-portret-psykholoha-aviatsiinoi-haluzi

  Петрунько О.В. Вікові ризики медіасоціалізації/ О.В. Петрунько // Практичний психолог: школа.- 2013. - № 12. - С. 4-11.

  Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : методичний посібник/ О.В. Петрунько. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - 84 с.
http://sptechnology.ucoz.ua/Petrunko_Posib_2013.pdf

  Петрунько О.В. Психологія в освітянському просторі / О. В. Петрунько // Практичний психолог: дитячий садок. - 2013.- № 2. - С. 10-13.

  Петрунько О.В. Технології рефлексивного управління/ О.В. Петрунько // Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу: [монографія] / за ред. П. Д.Фролова. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - С. 286-297.
http://sptechnology.ucoz.ua/maketFrolovPosibnik2013.pdf

  Курдибаха О.М. Гендерна соціалізація як формування гендерної ідентичності підлітків/ О.М. Курдибаха //Сучасні проблеми і перспективи суспільних наук: педагогіка, психологія, соціологія, політологія, філософія: матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред.: Д. П. Маловецька, І. І. Каратєєв. - Донецьк : ООО "Цифровая типография", 2013. - С. 3-7.

  Курдибаха О.М. Процес гендерної соціалізації підлітків у контексті психологічних досліджень / О. М. Курдибаха // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Острог : Вид-во Нац. ун-т "Острозька академія", 2013. - С. 138-147.

  Курдибаха О.М. Психологічні основи гендерної соціалізації підлітків О. М. Курдибаха // Психологія: реальність та перспективи : зб. наук. пр. РДГУ. - 2013.- Вип. № 2. - С. 221-224.

  Курдибаха О.М. Психологічні особливості гендерного виховання підлітків / О. М. Курдибаха // Інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Центр наукових публікацій, 2013. - Ч. II. - С. 90-92.

  Курдыбаха О.М. Формирование гендерной идентичности подростков в условиях семьи / О. М. Курдыбаха // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. - Новосибирск : НП "Сибак", 2013. - С. 30-39.

  Петрунько О.В. Дитина в агресивному медіасередовищі (продовження)/ О.В. Петрунько // Директор школи. - 2013. - № 7. - Вкладка. -С. 27

  Петрунько О.В. Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові/ О.В. Петрунько // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – Вип. 14. - С. 207-214.
http://politpsy.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/zb14__FULL.pdf

  Петрунько О.В. Рефлексивне управління освітніми інноваціями/ О.В. Петрунько // Педагогічна газета.- 2013.- № 10 (230). - С. 6.

  Апишева А.Ш. Инженерно-техническая предметная деятельность как фактор изменения социальных ценностей / А. Ш. Апишева // Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 2(38). - С. 62-63
http://novyn.kpi.ua/2013-2/Apysheva.pdf

  Malkova T. Professional development of the police officer personality / T. Malkova // Intellectual Archive. - 2013. - V.2. - № 5. - P. 53-57

  Малкова Т.Н. Образ сотрудника ОВД как детерминанта профессионального становления будущих специалистов / Т. Н. Малкова // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2013. - № 4(55). - С. 93-96.
https://pp.omamvd.ru/wp-content/uploads/2017/11/Psih-2013-%E2%84%964-55.pdf

  Малкова Т.М. Сприйняття та оцінювання навчально-виховного процесу й формування професійних намірів курсантів-першокурсників / Т. М. Малкова // Юридична психологія та педагогіка. - 2013. - № 1. - С. 70-80

  Малкова Т.М. Професійне становлення особистості у світлі синергетичного підходу / Т. М. Малкова // Актуальні проблеми психології. - 2013. - Т. 12. - № 16. - С. 231-239.
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i16/32.pdf

  Живоглядов Ю.О. Екзистенційний коучинг: від «внутрішньої гри» до філософії віри (рос.). / Ю.О. Живоглядов // Актуальні проблеми психології . - 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 33. – С. 192-203.
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i33/23.pdf

  Ковалькова Т.О. Проблема формування структури готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер.: Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39. Ч. 2. – С. 115-119.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/121-problema-formuvannia-struktury-hotovnosti-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Апішева А. Розвиток організаційної культури кафедри вищого навчального закладу як шлях підвищення вищої освіти / А. Апишева // Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості: збірник праць Х всеукраїнської науково-методичної конференції (Київ, 28-29 листопада 2013 р.). - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - С. 271-274

  Апішева А. Організаційна культура кафедри - простір професійного розвитку викладача технічного університету / А. Апішева // Личность в пространстве культуры: Всеукраинский симпозиум (Севастополь, 23 июня 2013 г.). - Севастополь: Рибест, 2013. - С. 10-12

  Апішева А.Ш. Коректність використання опитувальника К. Камерона, Р. Руінна в діагностиці та визначенні напряму розвитку організаційної культури вищих навчальних закладів / А.Ш. Апішева // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості і бізнесу: тези IX Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (Київ, 30-31 травня 2013 року). - Київ-Алчевськ: ДонДТУ, 2013. - С.35-36

  Апишева А. К вопросу о модели развития организационной культуры кафедры технического университета / А. Апишева // Управління в освіті: VІ міжнародна науково-практична конференція (Львів, 18-19 квітня 2013 року). - Львів: Видавництво "Тріада Плюс", 2013. - С. 13-15

  Артемов В.Ю. Деонтологічна складова компетентності співробітників силових структур і правоохоронних органів / В.Ю. Артемов // Вища освіта України. - 2013. - № 2. - Дод. 1: Темат. вип.: "Наука і вища освіта". - С. 104-110

  Артемов В.Ю. Аналіз зв'язку між деонтологією та ціннісними спрямуваннями аксіології / В.Ю. Артемов // Вища освіта України. - 2013. - № 3. - Дод. 1, Т.2: Темат. вип. "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". - С. 254-256

  Артемов В.Ю. Сутність і зміст деонтологічної складової компетентнісного підходу в системі вищої освіти / В.К. Майборода, В.Ю. Артемов // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія "Педагогічні науки". - 2013 - Вип. 1.42 (95). - С. 144-148

  Васильченко О. На шляху до громадсько-активної школи / О. Васильченко // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 8-9. - С. 64-65
http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_8-9_25

  Малкова Т.М. Уявлення майбутніх співробітників органів внутрішніх справ про професійну діяльність працівників міліції у світлі теорії мотивації трудової діяльності К. Альдерфера / Т.М. Малкова // Проблеми сучасної психології. - 2013. - Вип. 20. - С. 362-374
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1707/Problemy-suchasnoi-psykholohii-Vyp.%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Kytas M.S. The issue of stress-resistance development as a condition of future project managers effective activity / Kytas M.S. // International Journal of Economics and Law. - 2013. - Vol. 3, № 9. - P69-76
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/526-the-issue-of-stress-resistance-development-as-a-condition-of-future-project-managers-effective-activity

  Бондарчук О.І. Підготовка працівників психологічної служби до професійної діяльності на засадах ґендерної рівності : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська . – К.: Ун-т менедж. освіти, 2013. – 40 с.

  Бондарчук О.І. Психологічна підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи учнівською та студентською молоддю : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко . – К.:Ун-т менедж. освіти, 2013. – 40 с

  Каневська Н.М. Навчальний тренінг «Самоменеджмент у діяльності практичного психолога системи освіти» / Н. М. Каневська, О. О. Нежинська // Профтехосвіта. – 2013. – № 4(52). – С. 21–23.

  Підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи з учнівською та студентською молоддю : спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О. І. Бондарчук, А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2013. – 51 с.
https://lib.iitta.gov.ua/709747/1/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

  Нежинська О. Гендерні упередження в діяльності керівників освітніх організацій та умови їх подолання /О. Нежинська // Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання : тези Всеукраїнської ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю відкриття кафедри психології.- Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2013.- С.109-110

  Нежинська О. Методика дослідження психологічної готовності керівника освітньої організації до формування гендерної компетентності/ О.Нежинська //Актуальні проблеми психології .-2013.- Т.1, №39.-С.44-49

  Нежинська О. Підготовка майбутніх науково-педагогічних працівників до реалізації гендерного підходу в професійній діяльності /О.Нежинська //Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практич-ної конференції Кам'янець-Подільсько-го національного університету імені Івана Огієнка.- Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2013.- С. 126-133

  Нежинська О. Особливості та чинники мотивації керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження гендерного підходу в освітню практику / О.Нежинська //Сучасні проблеми військової та соціальної психології і соціальної роботи: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 жовтня 2013 р., м. Одеса, ОНУ, ВА).- Одеса: ОНУ, ВА, 2013.- С.128-130

  Психологічна підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи учнівською та студентською молоддю: Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти/ О.А. Прокопенко, О.І. Бондарчук, А.С. Москальова, О.О. Нежинська.- К.: Ун-т менедж. освіти, 2013.-40 с.

  Нежинська О. Особливості ставлення керівників до реалізації гендерного підходу в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом /О. Нежинська // Вісник післядипломної освіти.- 2013.-№9(22).- С.231-238

  Нежинська О.О. Ґендерна рівність в освітній організації як основа психологічного здоров'я суб'єктів навчально-виховного процесу/ О.О. Нежинська О.І. Бондарчук //Попередження передчасного старіння жінки як інноваційна система здоров'язбере-ження в умовах інформаційного суспільства: зб. тез доповідей Першої Міжнародної відкритої науково-практичної конференції (14 березня 2013 р., м. Київ, УМО).-К., 2013.-С.8

  Нежинская Е.А. Гендерные предубеждения в деятельности руководителей общеобразовательных учебных заведений /Е.А. Нежинская Е.И. Бондарчук //Актуальные вопросы педагогики и психологии : материалы междунар. заочной науч.-практ. конф. (Новосибирск, 6 февраля 2013 г.).- Новосибирск: СибАК, 2013.- С.88-92

  Никоненко О.В. Психологічні особливості монетарної соціалізації майбутніх фахівців / О. В. Никоненко// Вісник післядипломної освіти .- 2013. – Вип. 9 (22). – Ч. 2. – С. 239-247.

  Никоненко О.В. Монетарна соціалізація як соціально-психологічний феномен / О. В. Никоненко// Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія.- 2013. – Вип. 6. – Книга ІІ. – Т. ХІ. – С. 146 -154.

  Кочубейник О.М. Особистість у комунікативному суспільстві: ефект постмодерної соціальності / О. М. Кочубейник // Актуальні проблеми психології. Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. -2013. - Вип. 8. - С. 519-526.

  Сингаївська І.В. Навчання персоналу як складова корпоративної культури вищого навчального закладу / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (22 листопада 2013 р.). - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - С. 494-497

  Сингаївська І.В. Умови, що забезпечують формування організаційної культури вищого навчального закладу / Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу: Тези IX Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (30-31 травня 2013 року, м. Київ) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.-Алчевськ: ДонДТУ, 2013. - С. 122-123.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/147-umovy-shcho-zabezpechuiut-formuvannia-orhanizatsiinoi-kultury-vyshchoho-navchalnoho-zakladu

  Огляд сучасного ринку тренінгів для фахівців психологічної служби / З.О. Гаркавенко, С.Ю. Кухар, В.Д. Острова, А.І. Тінякова // Інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і консультантів ПМПК: науково-методич. посібник / за ред. В.Г. Панка, З.О. Гаркавенко. - Електрон. дані. – Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см
https://lib.iitta.gov.ua/106603/1/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

  Дьяконов Г.В. Рефлексия в профессиональной подготовке практических психологов / Г.В. Дьяконов, В.В. Зубченко, И.Я. Мельничук. - Кировоград: ЧП «Центр оперативной полиграфии «Авангард», 2013. - 152 с.

  Мироненко Г.В. Мотиваційно-темпоральна модель формування медіазалежності / Г.В. Мироненко // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Проблеми кіберагресії. - Том 1. - 2012. - С. 168-176.

  Мироненко Г.В. Темпоральні виміри інтернет-реальностіінтернет-реальності / Г.В. Мироненко // Міжінститутський науково-практичний семінар «Психологічні та педагогічні проблеми інтернет-реальності» (м. Київ, 14 лютого 2012 року). – Матеріали виступів: http://www.ispp.org.ua/podiy_37.htm
http://www.ispp.org.ua/podiy_37.htm

  Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник/О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, І.В. Сингаївська та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук - К.: Педагогічна думка, 2012. - 144 с.
http://lib.iitta.gov.ua/6997/1/Бондарчук_Карамушка_Брюховецька_т_д.pdf

  Васильченко О.М. Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання / О.М. Васильченко. – Київ – Нікополь «СПД Фельдман О.О.», 2012. – 96 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/vasylchenko_0002.pdf

  Сингаевская И.В. Корпоративная культура как инновационный инструмент работы с персоналом/ Ирина Сингаевская // Application of New Technologies in Management: 3rd International Conference ANTiM 2012 (19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia) - Belgrade: Сentar za edukaciju rukovodecin kadrova i konsalting (CERK), 2012. - с. 441- 446.
http://www.antim.rs/Fajlovi/ANTiM-2012-Vol.1.pdf

  Сингаевская И.В. Сущностная характеристика профессионально важных качеств руководителя проектов / И. В. Сингаевская, М. С. Кутас // Perspectiva academicа / Кишинеу, Ун-т "Perspectiva-INT" .-2012.- т.2. С.159-164.

  Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посіб./О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, О.В. Брюховецька, І.В. Сингаївська та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук. - К.: Наук. світ, 2012. - 190 с.

  Сингаевская И. Психологические особенности профессиональной направленности преподавателей учебных заведений/ B. Сингаевская, Ж. Севастьянова // Perspectiva academica, Vol. III, Chisinau: Perspectiva, 2012. - С. 149-154.

  Сингаевская И. Психологический анализ профессионально важных качеств руководителя проектов / И. Сингаевская, М. Кутас. // Perspectiva academica, Vol. III, Chisinau: Perspectiva , 2012. - С. 155-159.

  Баранова С.В. Уявлення молоді про вміння та навички політичної участі / С.В. Баранова, О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2012. - № 30. - С. 209-220

  Васильченко О.М. Концепт сім’я в постнекласичній психології / О.М. Васильченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Психологічні науки. - 2012. - Вип. 9. Т. 2. - С. 38-42

  Васильченко О.М. Взаємини у подружжі та репродуктивні події як ключові елементи життєвого шляху особистості / О.М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2012

  Наконечна Н.В. Процес управління якістю освіти як засіб удосконалення діяльності коледжу економічного профілю / Н.В. Наконечна //Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 березня 2012 р.). - К.: Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2012. - С. 925-929

  Ковалькова Т.О. Діагностичний інструментарій щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки.- 2012. – Вип. 108. – С. 76-80.
brary.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/109-diahnostychnyi-instrumentarii-shchodo-perevirky-efektyvnosti-pidhotovky-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Особливості професійної підготовки психолога авіаційної галузі у світлі євроінтеграційних вимог / Т. О. Ковалькова // Політ: Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: XII міжнар. науково-практ. конф. молод. учен. і студ.( 4-5 квітня 2012 р.) : тези доповідей. – К.: НАУ, 2012. – С. 176.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/116-osoblyvosti-profesiinoi-pidhotovky-psykholoha-aviatsiinoi-haluzi-u-svitli-ievrointehratsiinykh-vymoh

  Ковалькова Т.О. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх психологів як важливий напрям навчання за фахом / Т. О. Ковалькова // Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору: Вища освіта в Україні. Тематичний випуск.– К.: Педагогічна преса, 2012. – № 1. – С. 282–288.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/554-pidvyshchennia-iakosti-profesiinoi-pidhotovky-maibutnikh-psykholohiv-iak-vazhlyvyi-napriam-navchannia-za-fakhom

  Ковалькова Т.О. Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 22-23 березня 2012 р.) : тези доп. – К.: НАУ, 2012. – С. 39.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/102-terminolohichnyi-aparat-z-problemy-formuvannia-hotovnosti-maibutnikh-psykholohiv-do-profesiinoi-diialnosti-v-aviatsiinii-haluzi

  Ковалькова Т.О. Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. - 2012. – Вип. 32. – С. 312–316.

  Петрунько О.В. Дитина в агресивному медіасередовищі/ О.В. Петрунько // Директор школи. - 2013. - № 6. - Вкладка. - 2-28 с.

  Петрунько О.В. Проблеми впровадження освітніх інновацій в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Вісник психології і соціальної педагогіки: Електронний збірник наук. праць.- 2012. – Випуск 7.
http://www.psyh.kiev.ua/Петрунько_О.В._Проблеми_впровадження_освітніх_інновацій_в_Україні

  Петрунько О.В. Психологізація педагогічної освіти: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Вісник психології і соціальної педагогіки: Електронний збірник наук. праць. - 2012.- Випуск 8
http://www.psyh.kiev.ua/Петрунько_О.В._Психологізація_педагогічної_освіти:_проблеми_і_перспективи

  Петрунько О.В. Рефлексивне управління образом інновацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць. - К.: Міленіум, 2012. - Вип. 13. - С. 211-216.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2012_13_10.

  Петрунько О.В. Рефлексивне управління освітніми інноваціями // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 5. - С. 70-75.

  Петрунько О.В. Соціалізувальні ресурси і ризики агресивного медіасередовища / О. В. Петрунько // Рідна мова: Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі.- 2012. - Випуск 17. - С. 36-43.

  Петрунько О.В. Технології рефлексивного управління/ О.В. Петрунько // Соціально-психологічна підтримка освітніх реформ : методичний посібник / за ред. П. Д. Фролова. - Кіровоград : Імек-ЛТД, 2012. - С. 66-77.
http://ispp.org.ua/files/1362487203.pdf

  Кондрюкова В.В. Психологічні особливості інформаційно-аналітичної діяльності / В. В. Кондрюкова //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2012.- Вип. 13. - С. 221-226

  Кондрюкова В.В. Склонность работников к манипулятивному поведению как угроза экономической безопасности / В. В. Кондрюкова //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип.32, Т. 2. - С. 93-99

  Сингаївська І.В. Корпоративна культура вищого навчального закладу як засіб удосконалення його діяльності // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 трав. 2012 р.). - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. - С.195-197.

  Сингаївська І.В. Особливості підготовки магістрів за спеціалізацією "Бізнес-психологія" магістратури "Бізнес-адміністрування" в Університеті "КРОК" / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". -2012. - Вип.14. - С.120-123.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n14.pdf

  Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України): монографія / Т. М. Малкова. - К.: ТОВ "НВП Інтерсервіс", 2012. - 396 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/988-profesiine-stanovlennia-osobystosti-na-prykladi-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv-systemy-ministerstva-vnutrishnikh-sprav-ukrainy

  Живоглядов Ю.А. Практическая психология повседневной жизни: опыт проведения экзистенциального коучинга / Ю.А. Живоглядов // Правничий вісник Університету «КРОК»». – Вип. 12. – 2012. – С. 127-134
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n12.pdf

  Живоглядов Ю.А. Жизненный коучинг как экзистенциальная практика / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології. - 2012. - Т.7, №29. - 169-184

  Мироненко Г.В. Часові характеристики сучасного віртуального простору / Г.В Мироненко // Тези доповідей 1-ї Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми" (Психологія нового тисячоліття) (28 травня 2012 р.). - К.: НІТН Інституту психології ім. Г. С. Костюка, 2012

  Апішева А.Ш. Проблема конфліктних стосунків сучасних підлітків та юнаків з батьками / А.Ш. Апішева // Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2012. - № 2. - С. 117-125

  Артемов В.Ю. Ризик прийняття рішень в оперативно-розшуковій діяльності / В.Ю. Артемов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1(60) (Спец. вип. "Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю) - С. 210-216
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/visnik/NV_spec_1_2012.pdf

  Артемов В.Ю. Проблеми деонтологічної підготовки у системі вищої професійної освіти / В.Ю. Артемов, В.К. Майборода // Вища освіта України. - 2012. - № 3(46). -Т.1: Темат. вип. "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". - С. 138-143

  Артемов В.Ю. Підготовка кадрів іноземних правоохоронних органів та спеціальних служб / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Зб. наук. праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. - 2012. - Вип. № 35. - С. 207-211
https://mil.univ.kiev.ua/files/87_2050885563.pdf

  Артемов В.Ю. Проблема статусу дозволів в процесі проведення оперативно-розшукової діяльності // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права: матеріали ІІ міжнар. науков.-практич. конф. (Луганськ, 19- 20 квіт. 2012 р.). - Луганськ, 2012. - С. 19-23

  Артемов В.Ю. Взаємозв'язок викладачів професійно орієнтованого вищого військового навчального закладу із офіцерами курсової ланки / В.Ю. Артемов // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: матеріали VIІІ міжнар. науков.-практич. конф. (Київ, 23 листоп. 2012 р.). - К.: Вид-во ВІКНУ ім. Т. Шевченка, 2012. - С. 186-187

  Ткач Р.М. Казкотерапія дитячого горя / Р.М. Ткач // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 рік, 9-10 лютого 2012 року. Частина 2./ Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. - К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2012. - С. 213-214
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4585/1/Tkach.pdf

  Ткач Р.М. Консультування в контексті екзистенціальної психології / Р.М. Ткач // Консультативна психологія: навчальний посібник. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. - С. 63-81

  Baranovska L.V. Professionalism of a psychologist as an important condition of safety of professional activity of workers of aviation industry / L.V. Baranovska, T.O. Kovalkova // The Fifth World Congress «Aviation in the XXI-st century». «Safety in aviation and space technologies». - Volume 3. - Kyiv: NAU, 2012. - P. 11.62-11.65.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/123-professionalism-of-a-psychologist-as-an-important-condition-of-safety-of-professional-activity-of-workers-of-aviation-industry

  Нежинська О. Методика дослідження психологічної готовності керівників освітніх організацій до впровадження гендерного підходу в практику управління/ О.Нежинська // Вісник післядипломної освіти.-2012.-№8(21).-С.269-275

  Нежинська О.О. Особливості та чинники гендерної компетентності керівників освітніх організацій //Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник /за наук.ред. О. І. Бондарчук - К.: Педагогічна думка, 2012. - С.58-67

  Нежинська О. Особливості формування гендерної компетентності керівників освітніх організацій в умовах очно-дистанційної форми навчання /О. Нежинська// Післядипломна освіта в Україні.- 2012. - № 2 (21).- С.82-85

  Нежинська О. Критерії сформованості гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів /О. Нежинська //Психологія організаційного розвитку сучасних організацій в сфері освіти, промисловості та бізнесу: тези VIII Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (4-6 жовтня 2012 р., м. Алчевськ).- К.-Алчевськ : ДонДТУ, 2012.- С.105-106

  Нежинська О. Можливості формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах післядипломної педагогічної освіти/О. Нежинська // Актуальні проблеми психології.- 2012.-№33.- С.83-89

  Пінчук Н.І. Психолого-педагогічний супровід профілактики правопорушень серед неповнолітніх: Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти /Н.І. Пінчук О.І. Бондарчук, О.О. Нежинська.-К.: Ун-т менедж. освіти, 2012.- 52 с.

  Бондарчук О.І. Психологічні особливості дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська. // Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми (Психологія нового тисячоліття):Тези Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (28 травня 2012 р.). - Режим доступу: http://psyscience.com.ua/Konferenciya_2012_05_28/Bondarchuk_Olena_2 012.doc

  Никоненко О.В. Монетарна соціалізації: теоретичний аспект /О. В. Никоненко // Проблеми загальної та педагогічної психології .- 2012. – Т. ХІV, ч. 2. – С. 276-283.

  Никоненко О.В. Теоретичні основи вивчення монетарної соціалізації/ О. В. Никоненко // Соціально-економічні та психологічні проблеми: історія та сучасність:Матеріали VІ міжвузівської наук.-практ. конф. ( 26-27 квітня 2012 р.) / за ред.: А. В. Шморгун, П. В. Ямполець. – Чернігів : ЧФ РІС КСУ, 2012. – С. 37- 43.

  Кочубейник О.М. Пасіонарна реальність як персональний буттєвий дискурс і гра умовностями / О. М. Кочубейник // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. - 2012. - Т 1. - С. 112-129

  Бичко О.В. Теоретичні проблеми вивчення впливу мікросередовища на формування громадянської відповідальності / О.В. Бичко, О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2011. - № 28. - 162-171
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nsspp_2011_28_22

  Васильченко О.М. Феномен батьківства в структурі репродуктивної поведінки особистості / О.М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2011. - № 1(25). - С. 24-30

  Васильченко О.М. Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі / О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2011. - № 26. - С. 144-152

  Калашник Н.Г. Попередження появи синдрому професійного вигорання у співробітника пенітенціарної служби (досвід зарубіжних країн)/ Н. Г. Калашник, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2011. - Вип. 9. - С. 131-138
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n9.pdf

  Петрунько О.В. Аналіз комунікативної поведінки аудиторії - невід'ємна складова прогнозування/ О.В. Петрунько // Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2011. - С. 219-257.
http://lib.iitta.gov.ua/704567/1/monograf-all.pdf

  Петрунько О.В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: монографія /О.В. Петрунько. - 2-ге видання. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. - 480 с.

  Петрунько О.В. Можливості сукупного тексту з точки зору прогнозування результатів голосування /О.В.Петрунько, П.Д. Фролов //Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова. - К. : Міленіум, 2011. - С. 168-201.
http://lib.iitta.gov.ua/704567/1/monograf-all.pdf

  Петрунько О.В. Сукупний текст і прогнозування створюваного іміджу політика/О.В. Петрунько, П.Д. Фролов // Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова. - К. : Міленіум, 2011. - С. 202-207.
http://lib.iitta.gov.ua/704567/1/monograf-all.pdf

  Petrunko O.V. Where red dictators coexist with promising democrats: the conceptualisation of politicians in post-communist Ukraine/ Petrunko O.V., Frolov P.D., Poznyak D.V. // The psychology of politicians / Ed. by Ashley Weinberg. - Cambridge: Cambridge University Press, 2011. - C. 203-233.
https://www.amazon.co.uk/dp/toc/0521130662/ref=dp_toc?_encoding=UTF8&n=266239

  Кондрюкова В.В. Адаптація до професійної діяльності: соціально-психологічний аспект. / В. В. Кондрюкова // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2011.- Вип. 9. - С. 139-143

  Кондрюкова В.В. Психологічні особливості хедхантінгу / В. В. Кондрюкова // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2011. - №7.- С. 38-42

  Живоглядов Ю.О. Системний коучинг «Шлях лідера» в практиці організаційного розвитку / О.Ю. Живоглядов // Правничий вісник Університет "КРОК". - 2011. - №7. - С. 82-86

  Мироненко Г.В. Суб'єктивна тривалість одиниці часу користувачів онлайнових соціальних мереж / Г.В. Мироненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2011. - Вип. 27. - С. 167-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_27_21
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_27_21

  Мироненко Г.В. Медіазалежність, або Коли метафора витісняє реальність. Психологічні ризики перебування підлітків у віртуальних соціальних мережах / Г.В. Мироненко // Управління освітою: часопис для керівників освітньої галузі. - 2011. - № 18(270). - С. 14-16

  Мироненко Г.В. Медіазалежність, або Коли метафора витісняє реальність. Психологічні ризики перебування підлітків у віртуальних соціальних мережах / Г.В. Мироненко // Управління освітою: часопис для керівників освітньої галузі. - 2011. - № 20(272). - С. 11-12.

  Апишева А.Ш. Представления студентов технического университета о категории "творчество" и социальной ответственности "или не ведают, что творят" / А.Ш. Апишева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. - 2011. - Т .1, Вип. 94. - С. 11-14

  Апишева А.Ш. "Ложка дегтя в бочке меда" или проблема социальной ответственности будущих инженеров / А.Ш. Апишева // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально-відповідальний вибір: Матеріали VII міжнародної науково-методичної конференції (Київ, 13-14 жовтня 2011 р.). - Київ: ДІЯ, 2011. - С.6

  Організація захисту інформації з обмеженим доступом: підручник / В.Ю. Артемов та ін.; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. - К.: Вид-во: НА СБ України, 2011. - 378 с.
http://ippi.org.ua/organizatsiya-zakhistu-informatsii-z-obmezhenim-dostupom

  Хорошко В.О. Аналіз символьних інформаційних потоків для визначення індивідуальних особливостей людини / В.О. Хорошко, В.Ю. Артемов, Я.В. Невойт // Сучасна спеціальна техніка. - 2011. - № 1(24) - С. 5-11
http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/2199/1/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%20%D0%9E..pdf

  Артемов В.Ю. Проблеми формування професійно-комунікативної компетенції співробітників правоохоронних органів / В.Ю. Артемов, В.К. Майборода // Вища освіта України. - 2011. - темат. вип. № 1 "Наука і вища освіта: проблеми взаємодії та інтеграції". - С. 215-221

  Артемов В.Ю. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності / В.Ю. Артемов // Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 берез. 2011 р.). - К. : Вид-во НА СБ України, 2011. - С. 171-175.

  Сингаївська І.В. Сучасні прояви віктимності жінок: окремі питання віктимологічної профілактики / І. В. Сингаївська // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 834-838.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

  Сингаївськи І.В. Сутнісна характеристика професійно важливих якостей керівника проектів / І.В. Сингаївськи, М.С. Кутис // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 7. - С. 97-101.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2011_7_19

  Сингаївська І.В. Інтерактивні методи як засіб психологічної адаптації персоналу в умовах злиття організацій / І.В. Сингаївська // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: І Всеукраїнський конгрес (м. Кам'янець-Подільський, 29 червня по 2 липня 2011 р.). - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2011.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2011_18_43

  Сингаївська І.В. Форми та методи вдосконалення психологічної компе-тентності керівників освітніх організацій / І.В. Сингаївська // Вісник післядипломної освіти. - 2011. - Вип. 5. - С. 323-330.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2011_5_42

  Ткач Р. Использование метафоры в терапии скорби / Р. Ткач. - К.: Уніерситет "Україна", 2011. - 131 с.

  Ткач Р. Творческое возрождение с помощью сказки о Емеле и волшебной щуке / Р. Ткач. - К.: Уніерситет "Україна", 2011. - 52 с.

  Ткач Р. Психологическое консультирование online / Р. Ткач. - К.: Уніерситет "Україна", 2011. - 107 с.

  Нежинська О.О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: автореф.дис. ...канд.. психол. наук : 19.00.07 / О. О. Нежинська; Університет менеджменту освіти НАПН України, 2011. - 21 c.

  Нежинська О.О. Особливості особистісної складової гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія .- 2011. - Вип. 30, ч. 2. - С. 246-257.

  Нежинська О.О. Зміст і структура спецкурсу "Психологічні засади розвитку гендерної компетентності керівників освітніх організацій" / О. О. Нежинська // Актуальні проблеми психології .- 2011. - Т. 1, ч. 29. - С. 90-97.

  Нежинська О.О. Особливості гендерних стереотипів керівників професійно-технічних навчальних закладів / О. О. Нежинська // Профтехосвіта. - 2011. - № 3 (27). - С. 34-38.

  Мироненко Г.В. Методика поетапного навчання підлітків взаємодії з мережевою інформацією / Г.В. Мироненко // Навчально-методичний посібник / За ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2010. - 440 с. - С. 406-411
http://mediaosvita.org.ua/book/mediakultura-osobystosti-sotsialn/

  Ковалькова Т.О. Психологічні чинники попередження емоційного вигорання вчителів старших класів / Т.О. Ковалькова // Соціальна психологія. – 2010. – № 1 (39). – C. 166-177.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/594-psykholohichni-chynnyky-poperedzhennia-emotsiinoho-vyhorannia-vchyteliv-starshykh-klasiv

  Петрунько О.В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: монографія/ О.В. Петрунько. - Полтава: ТОВ НВП "Укрпромторгсервіс", 2010. - 480 с.
http://sptechnology.ucoz.ua/mon-all.pdf

  Малкова Т.М. Професійні наміри та ставлення до майбутньої професії курсантів вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ / Т. М. Малкова // Юридична психологія та педагогіка. - 2010. - № 1(7). - С. 94-106

  Мироненко Г.В. Особливості переживання кіберкористувачами суб'єктивної безпеки в інтернеті / Г.В. Мироненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2010. - Вип. 24. - С. 225-230

  Апішева А.Ш. Особливості маніпулятивної поведінки батьків та підлітків у конфліктах / А.Ш. Апішева, М.М. Карманова // Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2010. - №3. - С. 89-96

  Апишева А.Ш. Управление развитием организационной культуры кафедры ВУЗа: психологический аспект / А.Ш. Апишева // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (Київ, 19-20 квітня 2010 року). - Київ: ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2010. - С.201-202

  Артемов В.Ю. Іноземний досвід підготовки фахівців із захисту інформації з обмеженим доступом: компетентнісний підхід / В.Ю. Артемов // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 1(66). - С. 130-134

  Артемов В.Ю. Періодизація процесів становлення й розвитку системи захисту інформації з обмеженим доступом в Україні / В.Ю. Артемов // Зб. наук. праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. - 2010. - Вип. № 26. - С. 45-50
https://mil.univ.kiev.ua/files/81_1371669011.pdf

  Артемов В.Ю. Актуальні проблеми створення онтології предметної галузі і професійного середовища в системі вищої професійної освіти / В.Ю. Артемов // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарнопедагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. - 2010. - Вип. 1(3) - С. 31-35

  Становлення та розвиток системи захисту інформації в умовах формування тоталітарної системи в СРСР / В.Ю. Артемов, А.С. Пашков, Н.І. Литвиненко, Є.С. Лєнков // Зб. наук. праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. - 2010. - Вип. № 28. - С. 135-140
https://mil.univ.kiev.ua/files/83_801138470.pdf

  Артемов В.Ю. До питання категорій професійної зрілості, компетентності та готовності / В.Ю. Артемов // Наука і освіта. - 2010. - Вип. № 9. - С. 153-154
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/9_2010/39.pdf

  Артемов В.Ю. Особливості підготовки фахівців у галузі захисту інформації з обмеженим доступом в провідних країнах світу / В.Ю. Артемов // Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз: методологіч. семін. НАПН України (Київ, 17 берез. 2010 р.). - К.: АПНУ, 2010. - С. 43-47

  Артемов В.Ю. Інноваційні і законодавчі проблеми захисту з обмеженим доступом в комп'ютерних мережах / В.Ю. Артемов // Інновації у вищій освіті: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. (м. Кременець, 21 трав. 2010 р.). - Кременець, 2010. - С. 21-24.

  Артемов В.Ю. Проблема вилучення знань в процесі правоохоронної діяльності / В.Ю. Артемов // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє: тези доп. VI міжнар. наук.-практич. конф. (Київ, 25-26 листоп. 2010 р.). - К.: Вид-во ВІКНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - С. 142- 143

  Нормативно-правовий довідник з охорони інформації в Україні: навчально-методичний посібник / В. Ю. Артемов, О. С. Лєнков, А. С. Пашков та ін. - К.: Вид-во ДУІКТ, 2010. - Т. 4. - 130 с.

  Нормативно-правовий довідник з охорони інформації в Україні: навчально-методичний посібник / В. Ю. Артемов, О. С. Лєнков, А. С. Пашков та ін. - К.: Вид-во ДУІКТ, 2010. - Т. 3. - 320 с

  Нормативно-правовий довідник з охорони інформації в Україні: навчально-методичний посібник / В. Ю. Артемов, О. С. Лєнков, А. С. Пашков та ін. - К.: Вид-во ДУІКТ, 2010. - Т. 2. - 352 с.

  Нормативно-правовий довідник з охорони інформації в Україні: навчально-методичний посібник / В. Ю. Артемов, О. С. Лєнков, А. С. Пашков та ін. - К.: Вид-во ДУІКТ, 2010. - Т. 1. - 272 с.

  Артемов В.Ю. Правовий генезис системи охорони державної таємниці в СРСР / В.Ю. Артемов, А.С. Пашков // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2010. - № 2(4) - С. 78-82.

  Сингаївська І.В. Застосування методу коучингу в удосконаленні психологічної компетентності керівників навчальних закладів / І.В. Сингаївська, А.О. Капацина // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2010. - №5 Т.2. - С. 99-105

  Сингаївська І.В. Щодо визначення безпосереднього об'єкта виготовлення та інших незаконних дій з підробленою валютою, державними цінними паперами, державними білетами лотереї / І.В. Сингаївська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2010. - Вип. 3. - С. 80-86.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2010_3_11

  Ткач Р.М. Тренинг женского развития / Р.М. Ткач // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - №1. - С. 125-128

  Ткач Р. Самораскрытие женщины с помощью волшебной сказки "Василиса Прекрасная" / Р. Ткач. - СПб.: Речь, 2010. - 60с.
https://elibrary.ru/item.asp?id=20105123

  Ткач Р. Индивидуальное и супружеское консультирование с помощью сказки "Царевна-лягушка" / Р. Ткач.- СПб.: Речь, 2010. - 91с.
https://elibrary.ru/item.asp?id=20108763

  Нежинська О.О. Особливості когнітивної складової гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Наука і освіта. - 2010. - Спец. вип.: проект "Когніт. процеси та творчість". - С. 228-231

  Нежинська О.О. Психологічні засади розвитку гендерної компетентності керівників освітніх організацій : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О.О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. - К., 2010. - 48 с.

  Нежинська О.О. Особливості вмінь та навичок керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо запровадження гендерного підходу в освітню практику / О. О. Нежинська // Вісник післядипломної освіти .- 2010. - Вип. 1 (14), ч. 2 : Психологія. - С. 272-282.

  Нежинська О.О. Проблеми забезпечення гендерної рівності при підготовці підручників у професійно-технічних навчальних закладах / О. О. Нежинська // Дидактичні умови загальноосвітньої підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів: Тези Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 28 квіт. 2010 р.). - Львів, 2010. - С. 61-63.

  Нежинська О.О. Вплив гендерних стереотипів на особливості самореалізації особистості у сімейному житті / О. О. Нежинська // Трансформації сім'ї у сучасному світі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 20-21 трав. 2010 р.). - Науковий вісник Чернівецького університету, 2010. - Вип. 498-499 : Педагогіка та психологія. - С. 94-99.

  Кочубейник О.М. Постмодерн: автентичність особистості та трансформація дискурсу соціальності / О. М. Кочубейник // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2010. - № 1. - С. 113-118.

  Кочубейник О.М. Автентичність особистості: між принципом реальності та принципом віртуальності / О. М. Кочубейник // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. - 2010. - Вип. 32 (56). - С. 68-74.

  Панок В.Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) / В.Г. Панок, В.Д. Острова. – Київ: Освіта України, 2010. – 230 с.
https://core.ac.uk/reader/32306310

  Мироненко Г.В. Від небезпечного захоплення до хворобливої пристрасті: де межа? (Причини виникнення кіберзалежності та критерії її діагностики) / Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко, О.Є. Голубева, В.В. Різун та ін.: За ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. - К.: Міленіум, 2009 - С.264-275.
http://mediaosvita.org.ua/book/mediakultura-osobystosti-sotsialn/

  Мироненко Г.В. Нова небезпека - медіазалежність: міф чи реальність / Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г. В. Мироненко, О. Є. Голубева, В. В. Різун та ін.: За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - К.: Міленіум, 2009 - С.258-264.
http://mediaosvita.org.ua/book/mediakultura-osobystosti-sotsialn/

  Мироненко Г.В. Превентивні заходи із профілактики медіазалежності: Формування медіакультури / Г.В. Мироненко // Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О.Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко, О. Є. Голубева, В. В. Різун та ін.: За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - К.: Міленіум, 2009 - С.275-282.
http://mediaosvita.org.ua/book/mediakultura-osobystosti-sotsialn/

  Гончарук П.А. Загальна психологія: Пропедевтика (модульний курс): навчальний посібник/ П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 220 с

  Малкова Т.М. Образ професії міліціонера у світлі теорії мотивації Ф. Герцберга / Т. М. Малкова // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матеріали ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція. (Київ, 31 січня 2009 р.)/ Ред. Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, М. В. Костицький. - К. :Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. - С. 155-157

  Малкова Т.М. Неправдивість та засоби її діагностики / Т. М. Малкова // Психологія слідчої діяльності: навчальний посібник / Ред. Л. І. Казміренко. - К.: Правова єдність. - 2009. - С. 130-155.

  Малкова Т.М. Образ професії міліціонера у світлі сучасних теорій мотивації трудової діяльності (Р. Вудвортса–Р. Уайта, А. Маслоу) / Т. М. Малкова // Юридична психологія та педагогіка. - 2009. - № 2. - С. 165-181

  Ковалькова Т.О. Саморегуляція як фактор попередження емоційного вигорання / Т.О. Ковалькова // Політ - 2009: VIII міжнар. наук. конф. студ. та молод. учених (10-11 квітня 2008 р.) : тези доп. - К.: НАУ, 2009.

  Мироненко Г.В. Інформаційно-технологічна безпека школяра: медіаппєнічний підхід / Г.В. Мироненко // Соціальний педагог. - 2009. - №10(34). -С . 48-56

  Апішева А.Ш. Обмеження свобод сучасних підлітків та юнаків у процесі їхнього самоствердження / А.Ш. Апішева, О.П. Ковальчук, О.М. Челіпко // Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2009. - №3, Ч. 2. - С. 29-34

  Апішева А.Ш. Організаційна культура кафедри технічного університету в контексті соціальної відповідальності / А.Ш. Апішева // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи: Шоста Міжнародна науково-методична конференція (Київ, 13-14 жовтня 2009 р.). - Київ: "Азімут-Україна", 2009. - С.9-10

  Алішева А.Ш. Психологічні чинники успішності діяльності кафедри технічного університету / А.Ш. Апішева // Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22-24 квітня 2009 р.). - Київ: ІВЦ "Видавнича політехніка", 2009. - С. 160-161

  Апішева А.Ш. Розвиток організаційної культури кафедри вищого навчального закладу як чинник формування гуманітарно-технічної еліти / А.Ш. Апішева // Фундаментальна освіта і формування гуманітарно-технічної еліти: матеріли Міжнародної науково-методичної конференції (Харків, 7-10 жовтня 2009 року). - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - С. 45-46

  Апішева А.Ш. Критерії успішності організаційної культури кафедри технічного університету / А.Ш. Апішева // Управління в освіті: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 22-24 квітня 2009 р.). - Львів: Видавництво ДЦМОНУ, 2009. - С.22-23

  Апішева А.Ш. Організаційна культура кафедри як чинник розвитку конкурентоздатності вищого навчального закладу / А.Ш. Апішева // Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (Керч, 25-27 червня 2009 р.). - Керч: Вид-во "Інтерлінк", 2009. - С. 162-163

  Артемов В.Ю. Законодавче забезпечення охорони державної таємниці в умовах становлення національної державності / В.Ю. Артемов, А.С. Пашков // Захист інформації. - 2009. - Вип. № 2. - С. 29-44

  Артемов В.Ю. Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів забезпечення інформаційної безпеки в спеціальних службах України / В.Ю. Артемов, В.О. Хорошко // Захист інформації. - 2009. - Вип. № 3. - С. 85-91.
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/viewFile/4035/4183

  Артемов В.Ю. Вдосконалення системи підготовки фахівців у сфері захисту інформації з обмеженим доступом: тісний підхід / В.Ю. Артемов // Зб. наук. праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. - 2009. - Вип. № 24. - С. 83-87
https://mil.univ.kiev.ua/files/79_1542177863.pdf

  Артемов В.Ю. Організаційні аспекти побудови політики безпеки банківських об'єктів / ВЮ. Артемов, С.В. Кондакова // Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 20 берез. 2009 р.). - К.: Вид-во НА СБ України, 2009. - С. 185-187

  Артемов В.Ю. Деонтологічна складова професійної підготовки фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом / В. Ю. Артемов // Інформаційна безпека-2009: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 берез. 2009 р.). - К.: Вид-во ДУІКТ, 2009. - С. 312-316

  Артемов В.Ю. Іноземний досвід в сфері підготовки фахівців, які працюють у сфері інформаційної безпеки / В.Ю. Артемов // Правове регулювання вищої освіти України: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 груд. 2009 р.). - К.: Вид-во Європейського Університету, 2009. - С. 52-56.

  Артемов В.Ю. Методологічні засади аналітико-синтетичної переробки інформації в СБ України / В.Ю. Артемов, О.О. Хмельницький // Защита информации. - 2009. - Вып. 16. - С. 304-308

  Сингаївська І.В. Особливості регуляції моральної поведінки в молодшому шкільному віці / І.В. Сингаївська // Соціальна психологія. - 2009. - №2(34). - С. 172-177

  Сингаївська І.В. Психологічні засади корпоративної культури як засобу роботи з персоналом // Вчені записки Університету "КРОК". - 2009. - №20 Т. 2. - С. 66-72

  Сингаївська І.В. Психологічні засади професійної самосвідомості керівників професійно-технічних навчальних закладів як чинник їхнього фахового зростання / І.В. Сингаївська, Я.Л. Катюк // Вчені записки Університету "КРОК". - 2009. - №20 Т. 2. - С.73-80

  Сингаївська І.В. Особливості використання інтерактивних методів у процесі вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій / І.В. Сингаївська // Вісник післядипломної освіти. - 2009. - №13 Т. 2. - С. 304-308

  Сингаївська І.В. Психологічне навчання керівників освітніх організацій за допомогою інтерактивних методів / І.В. Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2009. - № 4. - С. 208-212

  Сингаївська І.В. Зростання психологічної компетентності керівника освітньої організації у процесі підвищення кваліфікації // Актуальні проблеми психології: Т. 1 Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - 2009. - №24. Т. 1. - С. 87-91

  Нежинська О.О. Психологічні особливості проявів гендерних стереотипів у керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Вісник післядипломної освіти .-2009. - Вип. 11, ч. 2. - С. 224-230.

  Нежинська О.О. Когнітивний ресурс керівників щодо особливостей запровадження гендерного підходу в управління загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Вісник післядипломної освіти .- 2009. - Вип. 13, ч. 2. - С. 212-218.

  Нежинська О.О. Особистісна готовність керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження гендерного підходу у навчально-виховний процес / О. О. Нежинська // Актуальні проблеми психології .- 2009. - Т. 1, ч. 24. - С. 78-82.

  Нежинська О.О. Гендерна рівність у навчально-виховному процесі ПТНЗ / О. О. Нежинська // Профтехосвіта. - 2009. - № 2. - С. 27-30.

  Нежинська О.О. Діяльність психолога з попередження гендерних стереотипів керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. праць за матеріалами наукових доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 23-24 квіт. 2009 р.). - Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2009. - Ч. 2. - С. 136-142.

  Нежинська О.О. Гендерна компетентність керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник особистісно орієнтованої освіти / О. О. Нежинська // Розвиток теорії та практики особистісно орієнтованої освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 29 трав. 2009 р.) .- Педагогічні науки та освіта. -2009. - Вип. IV. - С. 147-156.

  Нежинська О.О. Психолого-педагогічні умови забезпечення гендерної рівності у процесі розвитку обдарованих дітей / О. О. Нежинська // Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(Тернопіль, 24-26 черв. 2009 р.). - Тернопіль, 2009. - С. 224-228.

  Нежинська О.О. Гендерна компетентність як чинник конкурентоздатності особистості керівників загальноосвітніх навчальних закладів/ О. О. Нежинська //Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій: Тези учасників VІ міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (Керч, 25-27 черв. 2009 р.). - К : Інтерлінк, 2009. - С. 184-185.

  Нежинська О.О. Гендерна компетентність працівників освіти як умова удосконалення професійної компетентності / О. О. Нежинська // Удосконалення професійної компетентності спеціалістів дошкільних навчальних закладів та початкової школи в інформаційному просторі післядипломної освіти: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (Херсон, 29-30 верес. 2009 р.) / за заг. ред. І. В. Воронюк. - Херсон : МПП "Видавництво "ІТ", 2009. - С. 50-54.

  Сербова О.В. Проблема інтеграції дітей із обмеженими фізичними можливостями в економічний простір / О. В. Сербова // Актуальні проблеми психології .- 2009. - Т.1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - Ч. 24. - С.123- 129

  Ковалькова Т.О. Психологічний тренінг як засіб врегулювання емоційного стану у когнітивній психотерапії / Т.О. Ковалькова // Наукоємні технології: матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених (19-24 листопада 2007 р.): тези доп. - К.: НАУ, 2008. - С. 105.

  Ковалькова Т.О. Врегулювання емоційного вигорання студентів-авіаторів засобами когнітивної психотерапії / Т.О. Ковалькова // Політ - 2008: VIII міжнар. наук. конф. студ. та молод. учених (10-11 квітня 2008 р.) : тези доп. - К.: НАУ, 2008. - Т.3. - С. 267

  Ковалькова Т.О. The psychological distinguish between love and friendship / T.O. Kovalkova // Політ - 2008: VIII міжнар. наук. конф. студ. та молод. учених (10-11 квітня 2008 р.) : тези доп. - К.: НАУ, 2008. - Т.3. - С. 283

  Ковалькова Т.О. Aspects in crew resource management / T.O. Kovalkova // Політ - 2008: VIII міжнар. наук. конф. студ. та молод. учених (10-11 квітня 2008 р.): тези доп. - К.: НАУ, 2008. - Т.1. - С. 96.

  Живоглядов Ю.О. Екзистенційний коучинг як практика роботи з категорією «життя» / Ю.А. Живоглядов // Психотерапія. Суспільство. Влада. Право: матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю (Полтава, 4-6 липня 2008 р.). – Полтава, 2008. – С. 77-88.

  Живоглядов Ю.А. Пробуждающий коучинг: экзистенциальные измерения / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології. - 2008. – Т. 7, Вип. 15. – С. 83-89

  Живоглядов Ю.А. Життєвий коучинг: передумови, концепція, методологія / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології. - 2008. – Т. 7, вип. 14. – С. 97-101.

  Апішева А.Ш. Теоретичний аналіз підходів до вивчення організаційної культури вищого навчального закладу / А.Ш. Апішева // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - 2008. - Т.1. - С. 53-57

  Артемов В.Ю. Особистісно-орієнтований підхід та модель світу інформаційного аналітика / В.Ю. Артемов // Педагогічний процес. - 2008. - № 2. - С. 15-22

  Артемов В.Ю. Історико-педагогічна сутність феномену деонтологічної компетенції / В.Ю. Артемов // Неперервна освіта: теорія і практика. - 2008. - Вип. 2. - С. 133-145

  Артемов В.Ю. Впровадження в Україні міжнародних стандартів управління інформаційною безпекою / В.Ю. Артемов // Форми та методи забезпечення інформаційної безпеки держави: зб. матеріалів міжнар. науков.-практич. конф. (Київ, 13 берез. 2008 р.). - К.: Вид-во НА СБ України, 2008. - С. 19-24

  Артемов В.Ю. Захист інформації НАТО з обмеженим доступом з огляду на світові терористичні загрози / В.Ю. Артемов // Державна політика у сфері запобігання тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 31 жовт. 2008 р.). - К.: Вид-во НА СБ України, 2008. - С. 6-8.

  Артемов В.Ю. Впровадження в Україні міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств ISO/IEC 17799:2007 / В.Ю. Артемов // Сучасні проблеми захисту інформації з обмеженим доступом: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 20-21 листоп. 2008 р.) - К.: Вид-во ДУІКТ, 2008. - С. 107-110.

  Артемов В.Ю. Становлення системи захисту інформації в Україні / В.Ю. Артемов, В.О. Хорошко // Захист інформації. - 2008. - Спеціальний випуск. - С. 9-14.

  Артемов В.Ю. Впровадження міжнародних стандартів безпеки підприємств в Україні / В.Ю. Артемов // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. - 2008. - № 3. - С. 100-105

  Артемов В.Ю. Управління інформаційною безпекою як сутнісна складова побудови інформаційного суспільства в Україні / В.Ю. Артемов // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - № 18 Т. 4. - С. 4-8

  Помиткіна Л. Врегулювання емоційного стану студентів-авіаторів засобами когнітивної психотерапії / Л. Помиткіна, Т. Ковалькова // Соціальна психологія. - 2008. - № 2 (28). - C. 71-79.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/1238-vrehuliuvannia-emotsiinoho-stanu-studentivaviatoriv-zasobamy-kohnityvnoi-psykhoterapii

  Помиткіна Л. Проблема емоційного вигорання студентів / Л. Помиткіна, Т. Ковалькова // Соціальна психологія. - 2008. - № 6 (32). - C. 94-101.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/1239-problema-emotsiinoho-vyhorannia-studentiv

  Сингаївська І.В. Психологічна підготовка керівників ПТНЗ до розвитку їхньої професійної самосвідомості / І.В. Сингаївська, Я.Л. Катюк // Вісник післядипломної освіти. - 2008. - №7. - С. 194-202

  Сингаївська І.В. Змістовний аналіз якісних змін професійної самосвідомості керівників професійно-технічних закладів у процесі підвищення кваліфікації / І.В. Сингаївська, Я.Л. Катюк // Актуальні проблеми психології. Т. 1 Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - 2008. - №20. - С. 111-114

  Ткач Р. Сказкотерапия детских проблем / Р. Ткач. - СПб, 2008. - 118 с.
http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC.pdf

  Ткач Р. Женские терапевтические сказки: метафора превращение из гусеницы в бабочку / Р. Ткач. - СПб, 2008. - 96 с.

  Нежинська О.О. Психологічний зміст гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Вісник післядипломної освіти .- 2008. - Вип. 9. - С. 247-252.

  Нежинська О.О. Проблеми формування гендерної компетентності особистості / О. О. Нежинська // Актуальні проблеми психології .- 2008. - Т. 1, ч. 20. - С. 102-106.

  Нежинська О.О. Модель гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Вісник післядипломної освіти .- 2008. - Вип. 10. - С. 212-219.

  Нежинська О.О. Проблеми формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Нежинська // Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін: Тези доповідей учасників V наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (Запоріжжя, 9-10 жовт. 2008 р.). - К. : Науковий світ, 2008. - С. 105-106.

  Апішева А.Ш. Типологічні особливості організаційної культури кафедри технічного університету: психологічний аспект/ А.Ш. Апішева // Актуальні проблеми психології. Т.І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія.- 2008.-Ч. 20. - С. 35-42.

  Малкова Т.М. Психологічні механізми професійної деформації працівників міліції / Т. М. Малкова, І. А. Вартилецька // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 9. - С. 48-57

  Ковалькова Т.О. Врегулювання емоційного стану засобами когнітивної психотерапії / Т.О. Ковалькова // Наукоємні технології: матеріали науково-технічної конференції студентів та молодих учених (20-24 листопада 2006 р.): тези доп. - К.: НАУ, 2007.- С. 67.

  Мироненко Г.В. Вплив масової комунікації на часові уявлення підлітків: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Г.В. Мироненко; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - К., 2007. - 17 с

  Апішева А.Ш. Особливості організаційної культури кафедри технічного університету в контексті психолого-педагогічної взаємодії викладачів і студентів / А.Ш. Апішева // Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2007. - № 3 (21). - Ч. 1. - С. 89-95

  Апишева А.Ш. Психолого-педагогическая культура кафедры технического университета как ведущая составляющая организационной культуры / А.Ш. Апишева // Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія. - 2007. - Т.7., Вип. 13 - С.11-17

  Апишева А.Ш. Возрастные этапы становления образа будущей профессии на протяжении обучения в техническом университете / А.Ш. Апишева // Проблемы общей и педагогической психологии. - 2007. - Т. IX. - С. 27-34

  Апишева А.Ш. Типологические особенности организационной культуры кафедры технического университета / А.Ш. Апишева // Сучасні проблеми управління: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2007 р.). - Київ: НТУУ "КПІ", 2007. - С. 71-73

  Апишева А.Ш. Организационная культура кафедры как основная составляющая культуры ВУЗа / А.Ш. Апишева // Управління в освіті: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-21 квітня 2007 року). - Львів: Видавництво ДЦМОНУ, 2007. - С. 9-10

  Артемов В.Ю. Основи менеджменту для інформаційних аналітиків : курс лекц. / В.Ю. Артемов. - К.: Вид-во КНТ, 2007. - 278 с.

  Артемов В.Ю. Порівняння організаційно-правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн-членів НАТО: навч. метод. посіб. / В.Ю. Артемов - К.: Вид-во КНТ, 2007. - 172 с.

  Сідак В. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у Сполучених Штатах Америки / В. Сідак, В. Артемов // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2007. - № 2. - с. 73-76

  Сідак В.С. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО і ЄС: навч. посіб. / В.С. Сідак, В.Ю. Артемов. - К.: КНТ, 2007. - 160 с

  Васильченко О. Проблема діагностики дитячої обдарованості в історії психології / О. Васильченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2007. - № 22. - С. 87-93

  Сингаївська І.В. Психологічні резерви вдосконалення управлінської діяльності в освіті (до розвитку ідей Н.Ч. Коломінського) / І.В. Сингаївська // Коломінські читання: матеріали 1 міжнародних наукового форуму ( 28 березня 2007 р. м. Київ) / ред. М.В. Головатий. - Київ: МАУП, 2007. - С. 113-117

  Сингаївська І.В. Стимулювання особистісного розвитку керівників освітніх організацій / І.В. Сингаївська // Соціальна психологія. - 2007. - № 3. - С. 124-129

  Ткач Р.М. Терапевтическая сказка или слушайте на здоровье: заметки их дневника психолога / Р.М. Ткач. - К.: Науковий світ, 2007. - 50 с

  Ткач Р.М. Особливості надання психологічної допомоги підліткам, схильним до бродяжництва, як чинники їх соціалізації / Р.М. Ткач // Проблеми загальної та педагогічної психології. - 2007. - №1 Т. 9. - С. 385-392

  Ткач Р.М. Соціально-психологічні чинники , що зумовлюють схильність дітей до бродяжництва / Р.М. Ткач // Проблеми загальної та педагогічної психології. - 2007. - №8 Т. 8. - С. 298-304

  Наконечна Н.В. Науково-методична діяльність - складова успіху навчального процесу в системі позашкільної освіти / Н. В. Наконечна // Позашкільна освіта: практика, вміння, досвід: матеріали науково-практичної конференції викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-партнерів факультету додипломної освіти Університету економіки та права "КРОК" (м.Київ, 18 лютого 2006 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.3-11

  Наконечна Н.В. Проблема інтеграції як предмет педагогічного аналізу в розвитку освітніх систем / Н.В. Наконечна //Університет і регіон: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. - Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2006. - С. 31-34.

  Живоглядов Ю.А. Жизненный коучинг с использованием модели «разворачивания жизни» / Ю.А. Живоглядов // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 28. – 540 с

  Мироненко Г.В. Динаміка уявлень реципієнтів відеопродукції про тривалість одиниці часу / Г.В. Мироненко // Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. - К., 2006. - Т. 8, ч. 8. - С. 162-170

  Апишева А.Ш. Дизайн и эргономика: учебное пособие / А.Ш. Апишева, Т.Э. Чукавина. - Издательство "ПОЛИТЕХНИКА". - 2006. - 280 с

  Апишева А.Ш. Особенности организационной культуры ВУЗа / А.Ш. Апишева // Етичні та духовні аспекти розвитку людини та суспільства: матеріали VI Міжнародного форуму. - Київ: НАУУ, 2006. - С. 2

  Ткач Р.М. Основы психологической помощи: пять правил успешной консультации: учебное пособие. - К.: МАУП, 2006. - 116 с.
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p06_14.pdf

  Ткач Р.М. Бродяжництво дітей: психологічна чи медична проблема? / Р.М. Ткач // Новые медицинские технологии. - 2006. - №6. - С 48.

  Ткач Р.М. Умови психологічної корекції бродяжництва дітей та підлітків / Р.М. Ткач // Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - 2006. - № 28. - С. 336-342

  Ткач Р.М. Бродяжництво как вид девиантного поведения / Р.М. Ткач // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Біологічні та психологічні науки. - 2006. - №1. - С. 156-160

  Малкова Т.М. Уявлення співробітників органів внутрішніх справ про поведінку правоохоронців у конфліктних ситуаціях (апробація методики дослідження) / Т. М. Малкова // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. - 2005. - № 5. - С. 137-141

  Малкова Т.М. Соціально-перцептивні особливості взаємостосунків співробітників органів внутрішніх справ / Т. М. Малкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2005. - № 1. - С. 123-131

  Малкова Т.М. Совість як психологічні категорія / Т. М. Малкова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2005. - № 1. - С. 41-50

  Апишева А.Ш. Ассоциативное пространство категорий "творчество" и его связь с профессиональным становлением студентов технических вузов / А.Ш. Апишева // Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2005. - Вип 3(15). - С. 63-73

  Психологія: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О.В. Винославська, А.Ш. Апішева [та ін.]; за наук. ред. О.В. Винославської; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К.: Фірма "ІНКОС", 2005. - 351 с.

  Сингаевская И.В. Корпоративная культура - эффективное средство мотивации сотрудников / И.В. Сингаевская // Психология и социология в бизнесе: актуальные проблемы современности. Материалы Первого Международного Конгресса, 16-17 декабря 2005 года, Лицей БГУ, Минск. - Минск, 2005. - С. 16-17

  Васильченко О.М. Методи психосемантики в дослідженні соціальних уявлень / О.М. Васильченко // Соціальна психологія. - 2004. - №2. - С. 4

  Малкова Т.М. Конфлікти між працівниками органів внутрішніх справ та можливості подолання їх наслідків / Т. М. Малкова // Створення системи психологічної та психофізіологічної надійності персоналу. Організація та проведення психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України: матеріали конференції. - К.:Київський юридичний інститут МВС України, 2004. - С. 88-94

  Апишева А. Ш. Психологические аспекты преподавания дисциплины "Дизайн и эргономика" в высшей школе. - К.: Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2004. - Вип. 3. - С. 47-54

  Дизайн і ергономіка: Зошит для практичних занять / Уклад. А.Ш. Апішева. - К.: НТУУ "КПІ", 2004. - 40 с

  Сингаївська І.В. Сучасний погляд "на обман, що розтягнувся на віки" / І. В. Сингаївська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 27. - С. 38-43
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2004_27_9.

  Хомич Г.О. Основи психологічного консультування: навчальний посібник / Г.О. Хомич, Р.М. Ткач. - К.: МАУП, 2004. - 152 с.
http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/up_31.pdf

  Васильченко О.М. Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді: дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 208 с.

  Васильченко О.М. Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 19 с.

  Васильченко О.М. Уявлення молодих українців про українців / О.М. Васильченко // Соціальна психологія. - 2003. - №1. - С. 123-133

  Малкова Т.М. Сприйняття та розуміння працівниками органів внутрішніх справ один одного / Т. М. Малкова // Створення системи забезпечення психологічної надійності персоналу.Організація та проведення психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України: матеріали конференції. - К.:Київський інститут внутрішніх справ, 2003. - С. 49-54

  Малкова Т.Н. Новый подход к исследованию проблем профессионально-психологического отбора в правоохранительные органы / Т. Н. Малкова // Журнал практикующего психолога. - 2003. - № 9. - С. 116-124

  Малкова Т.М. Формування професійної спрямованості у слухачів вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ / Т. М. Малкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2002. - № 2. - С. 17-23

  Малкова Т М. Соціально-психологічні передумови скоєння злочинів співробітниками органів внутрішніх справ / Т. М. Малкова // Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України: матеріали конференції. - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2002. - С. 41-48

  Малкова Т.Н. Об особенностях восприятия преподавателей слушателями высших учебных заведений системы МВД Украины / Т. Н. Малкова // Журнал практикующего психолога. - 2002. - № 8. - С. 134-145

  Сингаївська І.В. Стимулювання особистісного зростання студентів за допомогою методів активного психологічного навчання / І.В. Сингаївська // Конструктивна психологія і професіоналізація особистості: Матеріали міжрегіонального наукового семінару (Луцьк, 21 - 23 лютого 2002 року). - Луцьк: ред. -вид. відд. "Вежа" Волин. держ. ун-ту, 2002. - С. 187-191

  Уварова Г.Ш. Наступність навчання як головний принцип неперервної економічної освіти / Г.Ш. Уварова, Н.В. Наконечна // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001.- Вип. 5. - С. 303-308

  Малкова Т.М. Особливості професійної спрямованості слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України / Т. М. Малкова // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - 2001. - Т. 4. - № 257--259

  Малкова Т.М. Особливості сприйняття співробітниками ОВС професійної діяльності (на матеріалах соціологічних досліджень) / Т. М. Малкова // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2001. - № 3. - С. 347-355

  Малкова Т.М. Особистість викладача як чинник професійного становлення курсантів вищих навчальних закладів МВС України / Т. М. Малкова // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. - 2001. - № 5. - С. 106-108

  Сингаевская И.В. Тренинг личностного роста - метод решения психологических проьоем и совершенствания личности / И.В. Сингаевска // Социально-психологическая реабилитация населения,пострадавшего от экологических и техногенных катастроф : Материалы VIII Междунар.конф. (г. Минск, 7 - 8 июня 2001 г.). - Минск: / Нац.ин-т образования Респ.Беларусь,Междунар. - 2001

  Сингаївська І. Соціально-психологічний тренінг особистісного зростання як метод розвитку життєвої компетентності особистості / І. Сигнаївська // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій, І. Єрмаков та ін.; Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". - К.: Контекст, 2000. - С. 122-126

  Апишева А.Ш. Компьютерная тестирующая система для исследования образа ВУЗа в интерактивном режиме / А.Ш. Апишева // Теорія управління організацією: стан та перспективи: матеріали VI науково-практичної конференції. - Трускавець, КНЕУ, НТУУ "КПІ", 2000. - С. 8-10

  Сингаївська І.В. Розвиток психологічної компетентності керівника вищого навчального закладу / І.В. Сингаївська // Розбудова менеджмент-освіти в Україні: Збірник праць 2-ї щорічної національної конференції. - Київ, 2000. - С. 97-100

  Сингаївська І.В. Психологічний тренінг особистісного зростання як метод формування соціальної активності особистості / І.В. Сингаївська // Філософія, соціологія, психологія. - 2000. - №5 Т. 2. - С. 178-183

  Сингаевская И.В. Интернациональность как средство борьбы личности с конфликтами и стрессами / И.В. Сингаевская // Наука і освіта. - 2000. - №. - С. 201-202

  Менеджмент внешнеэкономической деятельности: учебное пособие/ А.А. Кириченко, С.М. Лаптев, И.В. Сингаевская [и др.]; под ред. проф. Кириченко А.А. - К.: Литера, 1998. - 464 с

  Малкова Т.М. Мовна та немовна поведінка як джерело показників омани при розслідуванні кримінальних справ / Т. М. Малкова // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. - 1997. - С. 226-232

  Ідеологія, політична культура і проблеми освіти / Г. О. Балл, Т. М. Малкова, С. О. Мусатов, Л.М. Михайлюк // Рідна школа. - 1995. - № 2. - С. 49-53

  Сингаївська І.В. Уміння діагностувати поведінку школярів як компонент професійної майстерності майбутнього вчителя/ І.В. Сингаївська //Соціально-психологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя: Міжвуз. наук.-практ. конф.-Київ, 1992.-С.380-381

  Сингаевская И.В. Особенности прогнозирования младшими школьниками нравственного поведения/И.В. Сингаевская //Актуальні проблеми психології: традиції і сучасність: Міжнародні наукові Костюківські читання.-Київ: НДІ психології ім. Г.С.Костюка, 1992.-С.266-267

  Сингаевская И.В. К проблеме развития нравственности младших школьников /И.В. Сингаевская //Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика:Международная конференция.- Одесса, 1992.-Том 2.-С.209-210

  Сингаевская И.В. К проблеме критериев инвариантности в нравственном поведении младших школьников /И.В. Сингаевская //Теоретические вопросы нравственного и эстетического воспитания.-1992.-С.165-168

  Батраченко І.Г. Учитель прогнозує моральну поведінку школярів/І.Г. Батраченко, І.В. Сингаївська //Початкова школа-1990.-№ 6.-С.45-46

  Батраченко І.Г. Прогнозування в моральному вихованні школярів/І.Г. Батраченко, І.В. Сингаївська //Проблеми навчання і виховання в умовах становлення єдиної системи безперервного навчання: матеріали конференції.-Умань: УДПІ ім. П.Г.Тичини, 1990.-С.5-6

  Барабанщиков В.А. Зависимость точности идентификации экспрессии лица от локализации мимических проявлений / В. А. Барабанщиков, Т. Н. Малкова // Вопросы психологии. - 1988. - № 5. - С. 131-140

  Барабанщиков В.А. Значимость точности восприятия экспресси человеческого ица от локализации мимических проявлений и времени экспозиции / В.А. Барабанщиков, Т.М. Малкова // Личность в системе общественных отношений социально-психологические проблемы в условиях развитого социалистического общесва: VI Всесоюзный съезд общества психологов СССР (Москва, 01 января 1983 г.). - Москва, 1983. - С.657-689
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24329749

  Барабанщиков В.А. Исследование восприятия эмоционального состояния человека по выражению лица / В.А. Барабанщиков, Т.М. Малкова // Проблема общения в психологии: Зборник статей. - Москва: Наука, 1981. - С. 121-132
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32762207

  Барабанщиков В.А. Идентификация эмоционального состояния человека по его мимике / В.А. Барабанщиков, Т.М. Малкова // Личность в системе коллективных отношений: Всесоюзная конференция (Курск, 20-22 мая 1980 г.). - Курс: Академия педагогических наук СССР, 1980. - С. 26-27
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26773113

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok