Наукові публікації кафедри психології

 

  Nakonechna N. Corporate culture of the higher educational institution as a basis for development of quality academic environment / N. Nakonechna // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020):Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - С. 50-51

  Kovalkova T.O. The impact of lecturers's emotion work on the academic integrity / T. O. Kovalkova // International conference on academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020):Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - P. 39-40

  Teslenko V. Personal students' resources as an academic quality indicator in a higher education system / V. Teslenko, O. Petrunko // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn ,2020. - С. 64-66

  Psychological Support for the Foreign Language Training of the Students at International Relations Faculties / V. Artemov, O. Lahodynskyi, V. Osyodlo [and etc.] // Universal Journal of Educational Research. - 2020. - № 8(6). - С. 2344-2351. - DOI 10.13189/ujer.2020.080618

  Organization of training in legal disciplines based on the implementation of international standards / V. U. Artemov, N. A. Pohoretskyi, A. N. Cherniak , A. V. Rusnak // International Journal of Management. - 2020. - Volume 11, Issue 5. - P. 770-777. - DOI 10.34218/IJM.11.5.2020.069

  Аrtemov V. Physical training as a modern trend in the development of professional competence of law enforcement officers / V. Аrtemov // Science And Education A New Dimension. - 2020. - № VIII(87), Issue 219

  Synhaivska I. Personal peculiarities of a teacher as a factor of academic integrity / I. Synhaivska // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - P. 61-63

  Сингаївська І.В. Рольові статуси викладача та їх вплив на формування позитивного ставлення стейкхолдерів університету до освітніх інновацій / І. В. Сингаївська // Вісник психології і педагогіки. - 2020. - № 26. - С. 125-128

  Сингаївська І.В. Очікування суспільства щодо професійної успішності викладача закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології: V Міжнародна науково-практична конференція (13-14 березня 2020 року, м. Київ). - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. - С. 93-95

  Abanina H.V. The role of emotional literacy in providing successful communicative management / H.V. Abanina, S.A Antonets // Application of new technologies in management: 7th International Conference ANTiM 2020, (23-25. April 2020.). - Belgrade, Serbia, 2020

  Наконечна Н.В. Аналіз результатів дослідження психологічних умов розвитку корпоративної культури приватного закладу вищої освіти / Н.В. Наконечна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 34. - С. 114-124

  Ковалькова Т.О. Синдром емоційного вигорання у вчителів: діагностика та шляхи подолання / Т. О. Ковалькова // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 200-219.

  Сингаївська І.В. Професійна успішність викладача як чинник вдосконалення діяльності закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 220-238.

  Наконечна Н.В. Формування корпоративної культури закладів вищої освіти приватної форми власності: активні методи навчання персоналу / Н. В. Наконечна // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 239-257.

  Артемов В.Ю. Формування ризик-орієнтованої компетентності фахівців недержавних безпекових структур / В. Ю. Артемов // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - С. 259-276

  Гончарова Г.О. Динаміка системи ставлень курсантів ВНЗ МВС у кризові періоди професійного навчання / Г.О. Гончарова // Право і Безпека. - 2017. - №2. - С. 140-146

  Гончарова Г.О. Система ставлень правоохоронця як предмет психологічного дослідження / Г.О. Гончарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: матеріали науково-практичної конференції (8 квітня 2016 р. Харків). - Харків: ХНУВС, 2016. - С. 191-192

  Малкова Т.М. Психологічні феномени в контексті теорій систем / Т. М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 167-176

  Сингаївська І.В. Особливості розробки та реалізації програми розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти / І. В. Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 177-192

  Corporate social responsibility development trends in international entrepreneurship /G. Shamborovskyi, T. Razumovskay, O. Prykhodko, O. Getmanets and N. Nakonechna// International Journal of Entrepreneurship. - 2020. - Volume 24, Issue 1S

  Synhaivska I. Criteria for success of the organizational culture of the departmentof a higher educational establishment / I. Synhaivska, A. Apisheva // Public Administration and Law Review. - 2020. - № 2. - Pp. 74-83. - DOI DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-2-74

  Живоглядов Ю.О. Психотерапія та філософія Серен К'єркегор про те, що таке "Бути самим собою" / Ю. О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 39. - С. 122-131

  Geopolitics And Information Warfare / V. Khoroshko, V. Аrtemov, I. Ivanchenko and M. Brailovskyi // Scientific and Practical Cyber Security Journal. - 2020. - № 4(1). - P. 61-65

  Nakonechna N. Active methods of training staff for the formation of corporate culture of privately owned higher education institutions / N. Nakonechna // Corporate Management: from Creation to Success: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University: Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - P. 155-173

  Паплінська З.В. Подолання стресогенних ситуацій як індивідуально-психологічна та наукова проблема / З.В. Паплінська, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/23

  Гусак І.М. Активізація творчого потенціалу особистості у постпрофесійний період життя засобами арт-терапії / І.М. Гусак, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/10

  Дворнікова К.М. Суб’єктивне благополуччя особистості / К.М. Дворнікова, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/11

  Коцюба А.О. Психологічне насильництво у молодіжному середовищі / А.О. Коцюба, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/17

  Артемов В.Ю. Службовий ризик в діяльності співробітників недержавних структур безпеки / В.Ю. Артемов, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/4

  Колеснікова Т.В. Психологічні передумови формуванні іміджу сучасної жінки в соціальних мережах / Т.В. Колеснікова, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/15

  Мохнач Л.Ю. Теоретичний аналіз впливу наративних психотехнологій на формування ідентичності особистості / Л.Ю. Мохнач, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/19

  Бондаренко О.В. Феномен тіні як компонент, що складають структуру психіки / О.В. Бондаренко, Т.О. Ковалькова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/5

  Бородавко О.П. Дослідження психологічних особистостей саморегуляції у профксійній діяльності військовослужбоваців / О.П. Бородавко, В.В. Зубченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/6

  Паливода А.С. Архетипи як психологічні чинники особистості / А.С. Паливода, Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/22

  Неборачко С.М. Проблема емоціійного вигорання матерів / С.М. Неборачко, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/20

  Малкова Т.М. Психологічні явища в контексті теорії систем / Т.М. Малкова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/18

  Парфенюк Т.Є. Юнгіанський погляд на проблему психологічної травми у осіб середнього віку / Т.Є. Парфенюк, Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/24

  Петрунько О.В. Формування уявлень про здоров’я і здоровий спосіб життя в студентській молоді / О.В. Петрунько, В.О. Янчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/147

  Живоглядов Ю.О. Філософія душевного життя в ситуації пандемії COVID-19 / Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/150

  Абаніна Г.В. Життєвий сценарій сучасних жінок в контексті шлюбних відносин / Г.В. Абаніна, Н.С. Шматко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/152

  Петрунько О.В. Фанатична ідеалізація політичних та релігійних лідерів їх прибічниками / О.В. Петрунько, А.М. Шидловський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/154

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості самооцінки дітей підліткового віку / І.В. Сингаївська, І.В. Хохліна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/159

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічні чинники авіафобії у осіб за страхом польотів / І.В. Сингаївська, Н.Ю. Терентьєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/177

  Ткач Р.М. Символічна мова і символічне життя: погляд нейробіолога та юнгіанського консультанта / Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/174

  Сингаївська І.В. Підтримка позитивного соціально-психологічного клімату в шкільному колективі в умовах пандемії / І.В. Сингаївська, А.О. Проців // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/188

  Ткач Р.М. Теоретичні основи юнгіанського підходу до розвитку та реалізації особистості / Р.М. Ткач, Л.М. Тандир // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/179

  Ткач Р.М. Роль архетипів у рекламі / Р.М. Ткач, Т.В. Смірнова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/181

  Васильченко О.М. Стереотип як основа дискримінаційних проявів ейджизму, сексизму та лукізму / О.М. Васильченко, А.В. Сидоренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/182

  Зубченко В.В. Структура мотиваційно-емоційної сфери у людей середнього віку з прагненням до самоактуалізації / В.В. Зубченко, Н.Ю. Світлейша // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/187

  Зубченко В.В. Діагностика професійного вигорання військовослужбовців / В.В. Зубченко, М.В. Петер // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/189

  Ткач Р.М. Теоретико-методологічний підхід до діагностики та профілактики кризових станів у дорослих людей / Р.М. Ткач, К.Г. Ковальова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/206

  Оніщук І.Е. Психологічні моделі ідентифікації, вирішення та превенції організаційних конфліктів / І.Е. Оніщук, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/21

  Абаніна Г.В. Профілактика психологічних травм - запорука міцного "психологічного імунітету" / Г.В. Абаніна, О.В. Ніколаєску-Насад // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/194

  Сингаївська І.В. Психологічні чинники неуспішності в навчанні здобування фахової передвищої освіти / І.В. Сингаївська, В.П. Махиня // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/199

  Ковалькова Т.О. Вплив сучасного кінематографу на розвиток гендерної ідентичності у дорослих жінок / Т.О. Ковалькова, А.В. Ніколаєску // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/195

  Ковалькова Т.О. Підготовка майбутніх психологів в умовах пандемії COVID-19 / Т.О. Ковалькова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/208

  Ковалькова Т.О. Професійна мобільність: соціально-психологічний аналіз / Т.О. Ковалькова, О.М. Коваленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/210

  Васильченко О.М. Подружня зрада як феномен у психологічній науці / О.М. Васильченко, І.В. Моруга // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/198

  Васильченко О.М. Адаптація молодших школярів в умовах НУШ / О.М. Васильченко, Г.П. Маруженко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/200

  Ісаєва Т.М. Аутоагресивна поведінка особлистості / Т.М. Ісаєва, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/211

  Петрунько О.В. Формування толерантності у майбутніх психологів / О.В. Петрунько, І.М. Конєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/204

  Петрунько О.В. Методичні аспекти формування економічної свідомості у студентському віці / О.В. Петрунько, С.Ф. Ізотова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/212

  Бойченко Н.Г. Прорив бар'єрів табуйованості в дослідженнях психотравми / Н.Г. Бойченко, С.А. Коваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/209

  Васильченко О.М. Медитативні практики як психофізіологічний, етнокультурний та психотерапевтичний феномен / О.М. Васильченко, М.В. Зубенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/213

  Сингаївська І.В. Класифікація соціально-психологічних чинників. що впливають на здоров’я людей з надмірною вагою / І.В. Сингаївська, І.О. Зіміна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/214

  Гончарова Г.О. Динаміка ставлення до майбутньої професії у дівчат курсантів / Г.О. Гончарова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/218

  Абаніна Г.В. Неративний підхід в сучасній психології / Г.В. Абаніна, О.Ю. Опанасюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/298

  Ковалькова Т.О. Основні напрями дослідження волонтерської діяльності у психології та міждисциплінарних студіях / Т.О. Ковалькова, Л.А. Левадна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/284

  Сингаївська І.В. Розвиток психологічної компетентності студентів методом соціально-психологічного тренінгу / І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/239

  Synhaivska I. Serbian toponyms in Ukraine - one view on intercultural interwining / I. Synhaivska, V.V. Luiilc // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/297

  Васильченко О.М. Стиль життя: соціально-психологічний підхід / О.М. Васильченко, М.М. Плавко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/285

  Лукаш Ю.С. Особливості структурно-функційних характеристик подружжя з дисфункційними взаєминами / Ю.С. Лукаш, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/294

  Петрунько О.В. Організаційно-психологічні чинники професійного стресу льотчмків / О.В. Петрунько, А.В. Чмір // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/302

  Абаніна Г.В. Особливості внутрішньої картини хвороби людей із залежністю від психоактивних речовин / Г.В. Абаніна, Д.О. Варко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/220

  Mitnovetska I.I. Metaphor as a method of creative selfactualization of an individual / I.I. Mitnovetska, H.V. Abanina // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 395-397

  Асланова Л.В. Професійний потенціал загальноосвітнього закладу з реалізації інклюзивного навчання / Л.В. Асланова, О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 409-411

  Барбух Ю.В. Психологічні особливості стосунків батьків з дітьми старшого дошкільного віку / Ю.В. Барбух, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 412-414

  Величко І.С. Проблема співвідношення індивідуальних особливостей та харчових звичок особистості / І.С. Величко, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 427-429

  Винниченко Ю.С. Смисложиттєві орієнтації професійних психологів / Ю.С. Винниченко, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 430-432

  Живоглядов Ю.О. Міфотворення як психологічний механізм маніпулятивних технологій ЗМІ / Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 436-438

  Кошевенко А.В. Проблема прояву гендерних стереотипів в структурі професійної діяльності особистості: теоретичний аналіз / А.В. Кошевенко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 451-453

  Махиня В.П. Причини неуспішності студентів та шляхи їх подолання / В.П. Махиня, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 454-456

  Петрунько О.В. Соціально-психологічні ресурси конкурентоздатності освітніх систем / О.В. Петрунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 459-460

  Радченко Т.О. Дослідження гендерних ролей у соціальній психології / Т.О. Радченко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 461-463

  Сингаївська І.В. Оцінка професійної успішності викладача закладу вищої освіти / І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 469-471

  Наконечна Н.В. Аспекти розвитку традицій корпоративної культури Університету «КРОК» як складова сталого розвитку освітньої організації / Н.В. Наконечна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 457-458

  Зубченко В.В. Методологічні засади дослідження співвідношення аутентичності та ідентичності в сфері самосвідомості індивідуальності / В.В. Зубченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 439-441

  Ковалькова Т.О. Особистісно-зорієнтований підхід як пріоритетний у навчально-виховному процесі / Т.О. Ковалькова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 442-444

  Ковалькова Т.О. Вплив соціально-психологічних установок на мотивацію до успіху студентів ВНЗ / Т.О. Ковалькова, М.О. Вальковська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 445-447

  Ковалькова Т.О. Особливості діяльності психолога у військовій сфері / Т.О. Ковалькова //Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 07 лютого 2019 року). – Кривий Ріг, 2019.-С. 56-57

  Петрунько О.В. Консолидационный потенциал педагогического сообщества в условиях социальных трансформаций/ О.В. Петрунько // Философия и культура информационного общества: материалы седьмой Международной научно-практической конференции (21-24 ноября 2019 г.).-СП.: ГУАП, 2019

  Бойченко Н.Г. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх кризових консультантів для роботи з вимушеними переселенцями (внутрішньо-переміщеними особами) / Н.Г. Бойченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 510-512

  Федорець С.Б. Вивчення сучасних вимог до професійних компетенцій державних службовців / С.Б. Федорець, І.В. Сингаївська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 653-655

  Малкова Т.Н. Публичное выступление: структурно-функциональный анализ / И.В. Сингаевская, Т.Н. Малкова //Философия и социальные науки в современном мире : материалы междунар. науч. конф. к 30-летию фак. философии и соц. наук Белорус. гос. ун-та ( Минск, 26–27 сент. 2019 г.) / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 713-717.

  Abanina H.V. Emotional Intelligence as a Factor of Efficient Communication in Business Organizations / H. V. Abanina, S.A Antonets // Організаційна психологія. Економічна психологія. - 2019. - № 4(18). - С. 7-13.

  Абанина А.В. Сотворческое взаимодействие в обучении: транзатно-аналитический подход / А.В. Абанина // Философия и социальные науки в современном мире: материалы междунар. науч. конф. к 30-летию фак. философии и соц. наук Белорус. гос. ун-та (Минск, 26–27 сент. 2019 г.) / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 627–630

  Абаніна Г.В. Наративні практики подолання психотравмуючих впливів / Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 401-403

  Самойленко О.С. Психологічні особливості осіб із хімічною залежністю / О.С. Самойленко, Г.В. Абаніна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 467-468

  Васильченко О.М. Переконання як засіб психологічного впливу в управлінській діяльності керівника закладу середньої освіти / О. М. Васильченко, І. В. Жебчук // Психологічний часопис: збірник наукових праць. - 2019. - № 5(9). - С. 45-56

  Васильченко О.М. Прихильність та прохання як засоби психологічного впливу в управлінській діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / О. М. Васильченко, І. В. Жебчук // Психологічний часопис: збірник наукових праць. - 2019. - № 5(11). - С. 297-308

  Апішева А.Ш. Соціальні проекти психологічної допомоги в умовах вищого навчального закладу / А. Ш. Апішева // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика вирішення проблем учасників і постраждалих у збройних конфліктах: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (28 березня 2019 р., м. Київ): . - К.:КПІ ім. І.Сікорського, 2019

  Апішева А.Ш. Проблема розробки програми розвитку організаційної культури кафедри вищого навчального закладу / А. Ш. Апішева // Соціальна робота в сучасному суспільстві: тенденції, виклики, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Полтава, 28 лютого 2019 р.). - К.: Університет "Україна", 2019. - С. 108-110

  Ковалькова Т.А. Профессиональный портрет диспетчера управления воздушным движением / Т. А. Ковалькова // Повышение эффективности управленческой деятельности по формированию условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в республике Беларусь: XVI междунар. научн.-практ. конф.(14 мая 2019 г.). - Минск: Ковчег, 2019. - С. 211-213

  Kovalkova T.O. Types of basic emotions and their effect on human behavior / T. O. Kovalkova // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: 11th International Scientific Conference (December 20, 2019). - Stuttgart, Germany, 2019. - P. 224-235

  Артемов В.Ю. Нові педагогічні напрями професійної підготовки оперативних співробітників Служби безпеки України / В. Ю. Артемов, В. С. Сідак // Науковий вісник НА СБ України. - 2019. - № 73. - С. 274-281

  Артемов В.Ю. Особливості застосування наукометричних показників в освітньо-науковій діяльності викладачів закладів вищої освіти зі специфічними умовам навчання / В. Ю. Артемов // Науковий вісник НА СБ України. - 2019. - № 74. - С. 234-241

  Аrtemov V. Problems of data protection competence formation / V. Аrtemov, A. Rusnak // Science And Education A New Dimension. - 2019. - № VII(80), Issue 198

  Аrtemov V. Diplomatic institutions methods in the process of providing intelligence services / V. Аrtemov, A. Rusnak // Science And Education A New Dimension. - 2019. - № VII(32), Issue 192

  Artemov V. Peculiarities of diagnosing the results of formation of deontological competence of the specialists involved in information security / V. Artemov, A. Rusnak, K. Mehela // Modern Science:Praha scientific journal. - 2019. - № 2. - С. 92-105

  Артемов В.Ю. Педагогічні засади національно-патріотичного виховання майбутніх оперативних співробітників Служби безпеки України / В. Ю. Артемов. - К.: Вид-во НА СБ України, 2019. - 356 c.

  Artemov V. Innovative model of technology personality-oriented training of military specialisits with higher education / V. Artemov, V. Osodlo, Y. Prykhodko // Problem space of modern society: philosophicalcommunicative and pedagogical interpretations :Collective monograph. - Warsaw, 2019. - P. 516-532

  Artemov V. Formation of deontological competence as a educational problem / V. Artemov // Problem space of modern society: philosophicalcommunicative and pedagogical interpretations : Collective monograph . - Warsaw, 2019. - P. 229-245

  Артемов В.Ю. Застосування спеціальної техніки у правоохоронній діяльності / В. Ю. Артемов, В. О. Хорошко. - К.:НВЦ НАУ, ПРО "Формат", 2019. - 265 c.

  Significance of Corporate Social Responsibility in a Globalized Economy / N. Nakonechna, G. Shamborovskyi, O. Prykhodko, O. Getmanets // Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).(13-14 November 2019): . - Madrid, Spain. - 2019. - PP. 9487-9493

  Вітомський Ю.Л. Організаційні конфлікти та особливості їх розв'язання / Ю. Л. Вітомський, Л. І. Паращенко, Н. В. Наконечна // Актуальні проблеми психології. - 2019. - Т. ІХ, вип. 12. - С. 353-364

  Сингаївська І.В. Організаційно-психологічні чинники, що впливають на управлінську ефективність: уявлення працівників / І. В. Сингаївська, С. Б. Федорець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 148-157

  Synhaivska I. The influence of parental factors on manufacturing organization personnel?s career development / I. Synhaivska, N. Gura // Working for the greater good: Inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society”:19th EAWOP Congress (29th May - 1st June 2019). - Turin, ITALY, 2019. - P. 1560-1565

  Artemov Vladimir Y. Formation of the legal consciousness of security personnel as a means of improving occupational risk management / Vladimir Y. Artemov, Aleks V. Rusnak // Social and legal aspects of the development of civil society institutions:Collective monograph. - Warsaw, Poland, 2019. - С. 506-520

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальні мішені та психологічні реакції, які є актуальними для роботи психологів в ситуаціях спалаху інфекційних захворювань, що мають високий стресогенний потенціал / Ю. О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 217-227

  Бурлакова І.А. Соціально-психологічні умови самоменеджменту здоров'я фахівців економічної сфери / І.А. Бурлакова, Н.В. Наконечна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». - 2019. - №1. - С. 206-210

  Васильченко О.М. Особливості смисложиттєвих орієнтацій студентів закладів вищої освіти / О.М. Васильченко, О.А. Льошенко, О.В. Чмір // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 160-170

  Артемов В.Ю. Ризики, які виникають в ході використання соціальних мереж в Інтернеті: психологічний аспект / В.Ю. Артемов, В.М. Жалубак, О.В. Руснак // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 178-186

  Васильченко О.М. Гендерні особливості професійної компетентності майбутніх економістів / О. М. Васильченко, Ю. Л. Чернікова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 158-167

  Апішева А.Ш. Правові засади надання психологічної допомоги в закладах вищої освіти / А. Ш. Апішева // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (Кам'янець-Подільський, 20-22 червня 2019 р.). - Київ-Кам'янець-Подільський, 2019. С.101

  Нагайцева І.Д. Образ успішного керівника середньої ланки управління /І.Д. Нагайцева //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.540-541

  Synhaivska I. The applications of interactive methods for the development of competencies in management psychology /Iryna Synhaivska, Maryna Kutas //Innovations in science: The challenges of our time :collective monograph. - Ontario, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018.-P. 84-92

  Абанина А.В. Контракт как ресурс безопасной коммуникации в бізнес- организациях: транзактно-аналитическая модель / А.В. Абанина // Предпринимательская деятельность в условиях инновационной экономики: сборник материалов XV Международной научно-практической конференции (Минск, 11 мая 2018) / под общей редакцией В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2018. - С.46-48

  Абанина А.В. Психологический анализ медиапродукта как инструмент интерактивной медиадидактики [Электронный ресурс] / А.В. Абанина // Межвузовский сборник научных статей с международным участием "Современные проблемы психологии", Минск.-2018.- С. 7-15. - Режим доступу до ресурсу: www.elib.bsu.by

  Абанина А.В. Тайм-менеджмент медиакоммуникации: стилевые особенности / А.В. Абанина // Application of new technologies in Management ANTIM 2018:6-th International Conference (19-21, April 2018, Belgrade, Serbia).- Belgrade, 2018.-P.141-155

  Абаніна Г.В. Співтворчість суб'єктів освітнього простору: транзактно-аналітична модель / Г.В. Абаніна // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: матеріали всеукраїнської конференції з міжнародною участю (31 травня 2018 року, Київ) / за ред. С.Д.Максименка. - Киї : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2018. -С. 12-16

  Запорожець Т.В. Формування соціальної відповідальності підлітків / Т.В. Запорожець, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.506-509

  Абаніна Г.В. Чинники ефективної комунікації в бізнес організаціях / С.А. Антонець, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.490-492

  Сингаївська І.В. Професійно-особистісні важливі якості психолога / Боліла А.П., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 492-494

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО / Василик Г.В, Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 494-497

  Васильченко О.М. Особливості соціальних уявлень старшокурсників юридичних спеціальностей про ідеальний життєвий шлях / Г.І. Ватаманюк, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 497- 499

  Абаніна Г.В. Проблема професійної ідентичності в контексті феномену психологічного благополуччя / В.Д. Вересова, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.499-501

  Ковалькова Т.А. Психологические особенности адаптации женщин к беременности /Езех Чуквунонсо Питер Ексель, Ковалькова Т.А. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.555-558

  Васильченко О.М. Ауто-психологічна компетентність як складова управлінської діяльності керівника ЗЗСО / І.В. Жебчук, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.504-506

  Кутас М.С. Соціально-психологічні чинники, які впливають на виникнення педагогічних конфліктів /Карнаух Т.П., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.509-511

  Ковалькова Т.О. Використання ігор-змагань у процесі викладання психологічних дисциплін /Т.О.Ковалькова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.512-513

  Абаніна Г.В. Психологiчнi чинники суїцидальної поведінки підлітків / О.В. Колодій, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.514-516

  Сингаївська І.В. Принципи психосоматичної корекції / Коцюба В.А., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 516-519

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості людей з хронічними інфекційними хворобами / Лук'янюк Т.Г., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 528-530

  Абаніна Г.В. Смисложиттєві цінності в психологічному просторі особистості студента / А.О. Мінакова, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.530-532

  Васильченко О.М. Гендерні стереотипи в структурі професійного становлення особистості / З.О. Мусієнко, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.538-540

  Кутас М.С. Психологічні чинники розвитку професійноважливих якостей фахівців фармацевтичної сфери /Нагірняк Ю.В., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.541-543

  Васильченко О.М. Когнітивні моделі як складова шлюбної поведінки особистості / З.О. Мусієнко, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 543-546

  Кутас М.С. Аналіз феномену емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку /Нікітчина І.Ю., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.546-548

  Абаніна Г.В. Проблема розвитку комунікативної культури юриста / А.А. Остапюк, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.549-550

  Петрунько О.В. Соціально-психологічне забезпечення професійної діяльності психолога /Мороз І.В., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.533-535

  Сингаївська І.В. Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку / Пилипон Н.І., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 553-555

  Петрунько О.В. Особливості психолого-педагогічної взаємодії з людьми індиго /Лєляєва О.Ю., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.522-524

  Сингаевская И.В. Теоретико-психологический анализ феномена ностальгии [Электронный ресурс] / И. В. Сингаевская, В. В. Серединская // Современные проблемы психологии:Межвузовский сборник научных статей с международным участием.-Минск, 2018.- С. 236-250. - Режим доступу до ресурсу: www.elib.bsu.by

  Сингаевская И.В. Психологические особенности мотивации персонала к успешной деятельности / И.В. Сингаевская //Предпринимательская деятельность в условиях инновационной экономики: сборник материалов XV Международной научно- практической конференции (Минск, 11 мая 2018) / под общей ред. В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2018. - С.173-175

  Сингаевская И.В. Представление о карьере в научном дискурсе постиндустриального общества / Ирина Сингаевская, Наталия Гура// Application of new technologies in Management ANTIM 2018:6-th International Conference (19-21, April 2018, Belgrade, Serbia).- Belgrade, 2018.-P.511-527

  Кутас М.С. Тьютор, як регуляторний елемент мікро та макрооточення дитини з особливими освітніми потребами в початковій школі /Смирнов О.О., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.562-564

  Сингаївська І.В. Соціально-психологічний аналіз проблеми дезадаптації працівників на робочому місці / Смірнов А.Є., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 564-566.

  Петрунько О.В. Закриті педагогічні системи та їх ресурси з попередження професійного вигорання /Тесленко В.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.568-570

  Сингаївська І.В. Вивчення гендерних особливостей менеджменту в умовах державної служби / Федорець С.Б., Сингаївська І.В.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 570-572

  Петрунько О.В. Особистісна толерантність психологів /Цуканова С.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.572 -574

  Васильченко О.М. Гендерні особливості формування професійної компетентності майбутніх економістів / Ю.Л. Чернікова, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 574 -577

  Васильченко О.М. Особливості смисложиттєвих орієнтацій студентства / О.В. Чмір, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 577 -579

  Сингаївська І.В. Критичне мислення як фактор адекватного сприйняття впливів ЗМІ / Шабанова А.В., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 580-582

  Сингаївська І.В. Особливості сприйняття жінки-бізнесмена в масовій свідомості / Яковенко О.І., Сингаївська І.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 582-585

  Петрунько О.В. Психологічні чинники залучення осіб зрілого віку до соціальних мереж /Ященко О.М., Петрунько О.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.585-587

  Наконечна Н.В. Психологічні компетентності як професійні компетентності сучасного економіста / Н. В. Наконечна // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 32-34

  Романова С.І. Методика встановлення заподіяння моральної шкоди та розміру її компенсації: погляд експерта-психолога / С.І. Романова, Ю.Б. Ірхін //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 558-560

  Малкова Т.М. Управлінська діяльність: засоби психологічного впливу / Т.М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 183-189

  Сингаївська І.В. Умови досягнення професійної успішності викладача вищого навчального закладу //Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей ХІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (12-13 квітня 2018 року, м. Київ) / наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. - Київ, 2018. - С. 51-52.

  Сингаївська І.В. Особливості терапевтичної роботи з посттравматичними проблемами методом казкотерапії / І.В. Сингаївська, К.О. Даренська // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 175-182

  Abanina H.V. Time structuring of media communication: differential approach /H.V. Abanina // Правничий вісник Університету «КРОК» .-2018. – Вип. 32. – С. 130–134

  Petrunko O. Change policy as "the new anti-burnout psychology" for teachers / O. Petrunko, V. Teslenko // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 135-140.

  Васильченко О.М. Особливості психологічної програми з формування психофізіологічної готовності дитини до школи / О.М. Васильченко, К.О. Даренська, Л.І. Паращенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 176-182.

  Ковровський Ю.Г. Актуальні проблеми здійснення професійної кар’єри персоналом системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій / Ю.Г. Ковровський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 183-188

  Живоглядов Ю.О. Психологічний зміст екзистенціальної проблематики: кроки до уточнення смислового поля екзистенціальної психології та розширення інструментарію / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 197-205

  Живоглядов Ю.О. Смисложиттєві орієнтації студентства / Т.В. Тарасюк, Ю.О. Живоглядов // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 566 -567

  Живоглядов Ю.О. Теоретико-психологічний аналіз проблеми задоволеності якістю життя /Д.А. Довжук, Ю.О. Живоглядов // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.501-503

  Ковалькова Т.О. Тренінгова робота у напрямі когнітивної психотерапії як метод регуляції емоцій особистості / Т. О. Ковалькова // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: І Всеукр. наук.-практ. конф. (15 лютого 2018 р.). – Кривий Ріг, 2018. –С. 291-294.

  Kovalkova T.A. Scientific research of the emotional burning out symptoms of students of different Institutes / T. А. Kovalkova //Предпринимательская деятельность в условиях инновационной экономики: сборник материалов XV Международной научно- практической конференции (Минск, 11 мая 2018) / под общей ред. В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2018. - С. 187-188

  Васильченко О.М. Гендерні особливості формування професійної компетентності у студентів-юристів / К.М. Логвин, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 524-525

  Наконечна Н.В. Система методів організаційно-психологічного вивчення стану та перспективи розвитку корпоративної культури приватного вищого навчального закладу / Н.В. Наконечна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 163-169

  Живоглядов Ю.О. Маніпулятивні технології в ЗМІ: психологічні механізми міфологізації свідомості / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 176-184

  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень курсантів ЗВО МВС зі специфічними умовами навчання на різних етапах фахової підготовки / Г.О. Гончарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2018. - Вип. 1. Т. 2. - С. 165-170

  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень дівчат - курсантів ЗВО МВС в адаптаційному періоді фахової підготовки / Г.О. Гончарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: ези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції (30 березня 2018 року, м. Харків, Україна). - Харків: ХНУВС, 2018. - С. 104-107

  Пекна Г.Б. Психологічні особливості сприйняття театрального мистецтва /Пекна Г.Б., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 551-552

  Кушнирова Т. В. Подготовка будущих психологов к проведению работы с персоналм уголовно-исполнительной системы //Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном образовании: материалы международной заочной научно-практической конференции. - Ярославль - Минск, - Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. - С. 32-34.

  Абаніна Г.В. Наративні практики як ресурс подолання наслідків медіатравмуючих впливів / Г.В. Абаніна // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції "Медіатравма в умовах інформаційної війни: психологічний та педагогічний аспекти" (м. Київ, 20–21 червня 2017 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mediaosvita.org.ua/book/abanina-g-v-naratyvni-praktyky-yak-resurs-podolannya-naslidkiv-mediatravmuyuchyh-vplyviv/

  Абаніна Г.В. Стратегії опанування психотравматичного досвіду в контексті наративного підходу / Г.В. Абаніна // Правничий вісник Університету «КРОК». – К.: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 27. – 2017. - С. 140-144.

  Абаніна Г.В. Темпоральна організація взаємодії особистості з екранними медіа / Г.В. Абаніна // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 292-293.

  Сингаевская И.В. Коучинг как инструмент управления персоналом организации // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт : Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции ( Минск, 12 мая 2017) / под общей ред. В. Л. Цыбовского. – Минск : Ковчег, 2017. – С.16–19.

  Сингаевская И. Особенности развития коммуникативной компетентности менеджера в сфере туризма / И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 5th International Conference LEMiMA-2017 - Volume 2. - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2017. - С.503-513.

  Сингаївська І.В. Використання клубного формату для профілактики професійного вигорання викладачів ВНЗ // Психологія національної безпеки: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів, 25 квітня 2017 року).- Львів: СПОЛОМ, 2017. - С.154-155.

  Сингаївська І.В. Кандидатські та докторські дисертації, захищені в Україні за спеціальністю 19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія (2006-2017 р.р.): довідник / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 146 с.

  Сингаївська І.В. Організація клубу викладачів вищих навчальних закладів з метою розвитку їх професійної успішності // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції (28 квітня 2017 р., м. Київ)/редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. - К.: ЦІППО, 2017. - С.296-298.

  Сингаївська І.В. Про необхідність розвитку психологічної компетентності персоналу вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Наукові тренди сучасності: збірник матеріалів Науково-практичної конференції молодих учених (26 жовтня 2017 року, м. Київ). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 353-354.

  Сингаївська І.В. Психологічний аналіз феномену ностальгії / І. В. Сингаївська, В. В. Серединська // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 118-126.

  Сингаївська І.В. Узгодження особистісних та суспільних вимог до діяльності викладача з метою розвитку його професійної успішності // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – С. 121–122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://inpsy.naps.gov.ua/files/pdf/zb_1509980340.pdf#page=121

  Сингаївська І.В. Психологічний аналіз поняття менеджменту та стилів управління/ Сингаївська І.В., Федорець С.Б. // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 29. - 2017. - С. 197-205

  Васильченко О.М. Виховуємо патріота чи плекаємо особистість? [Електронний ресурс] / Ольга Миколаївна Васильченко // http://education-ua.org/ua/. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://education-ua.org/ua/articles/988-vikhovuemo-patriota-chi-plekaemo-osobistist.

  Васильченко О.М. Особливості становлення молоді до норм сексуальності: міфологізація та стереотипізація образів гетеро- та гомосексуалістів / О.М. Васильченко, К.Р. Янковська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29 . - С. 188-196

  Кушнірова Т. В. Навчально-методичний посібник для підготовки до атестації здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 053 - "Психологія" / Т.В. Кушнірова, О.М. Сова [та ін.]/- К.: Ін-т крим.-викон. служби, 2017. - 117 с.

  Kutas M. The importance of team building principles implementation in higher educational institutions as a fundamental of teacher job performance enhancement / M.Kutas // Pravo, ekonomija i menadzment u savremenim uslovima LeMiMA 2017: Zbornik radova. Knjiga II /Urednik Prof. emeritus dr Zivota Radosavljevic.-Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla", 2017.-P. 129-13

  Петрунько О.В. Представления о собственном будущем студентов России и Украины / О. В. Петрунько, А. Н. Плющ, Т. Ю. Кирилина // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. - 2017. - Вып. 2. - С. 294-303. - DOI: 10.17072/2078-7898/2017-2-294-303 . - Режим доступа: http://philsoc.psu.ru/images/scincejournal/2017_год/-Вестник_ПГУ_-_2017__(2)_.pdf

  Петрунько О.В. Девіантна поведінка підлітків як приклад неконструктивної соціальної адаптації в умовах соціальної нестабільності / О.В. Петрунько, А. Годун //Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – С. 141-144.

  Петрунько О.В. Постмодерний ірраціоналізм як сучасний тренд у науках про соціальну поведінку / О.В. Петрунько // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 339-341.

  Петрунько О.В. Психолого-педагогический анализ феномена социальной мобильности / О. В. Петрунько, Р. Юсупова // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 127-132.

  Сингаївська І.В. Розвиток комунікативної компетентності фахівців з приватної детективної діяльності методом соціально-психологічного тренінгу / І. В. Сингаївська //Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – С. 151-154.

  Бойченко Н.Г. Кризова інтервенція як модель вирішення проблем / Н.Г. Бойченко // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 301-302.

  Ковалькова Т.О. Багатогранність та багатофункціональність професійної діяльності сучасного психолога / Т. О. Ковалькова // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 315-316.

  Ковалькова Т.О. Застосування викладачем форм організації навчальної діяльності студентів-психологів / Т. О. Ковалькова // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.( 28 квітня 2017 р.). - К., 2017. - С. 280-282.

  Ковалькова Т.О. Ціннісні орієнтації особистості як чинник запобігання емоційного вигорання вчителів/ Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 29. - С. 214-222

  Ковалькова Т.А. Влияние эмоций студентов на отношение к изучению технических дисциплин / Т. А. Ковалькова // Развитие демократического общества, рыночной экономики и высшего образования в европейском контексте: материалы международной конференции/Perspectiva academica.- Chisinau: Perspectiva, 2017. – С. 13-21.

  Ковалькова Т.А. Особенности использования активных методов во время обучения студентов-психологов / Т. А. Ковалькова // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт: сборник материалов ХIV междунар. научн.-практ. конф. (Минск, 12 мая 2017 г.). – Минск:Ковчег, 2017. – С. 179-181.

  Ковалькова Т.О. Регулювання емоцій студентів за допомогою тренінгової роботи методами когнітивної психотерапії / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2017. - Вип. 28. - C. 167-175.

  Петрунько О.В. Внутрішньоособистісний конфлікт на стику конфліктології, практичної та клінічної психології / О. В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія. - 2017.-Вип. 1 (56). - С. 88-95

  Артемов В.Ю. Юридична психологія для фахівців, які працюють у сфері інформаційної безпеки / В. Ю. Артемов, В. А. Бараннік. - К.: Вид-во НА СБ України. - 2017. - 356 c.

  Гончарова Г.О. Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження / Г.О. Гончарова, С.О. Ларіонов // Право і Безпека. - 2017. - № 1. - С. 130-134

  Гончарова Г.О. Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки / Г.О. Гончарова // Право і Безпека. - 2017. - № 4. - С. 175-181

  Гончарова А.А. Гендерные особенности системы отношений будущих сотрудников подразделений полиции превентивний деятельности / А.А. Гончарова // Psychology. Educology. Medicine. - 2017. - № 1

  Гончарова Г.О. Динаміка ставлень майбутніх працівників поліції під час навчання у ВНЗ МВС у контексті криз професійного розвитку / Г.О. Гончарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доповідей науково-прпктичної конференції (7 квітня 2017, Харків ). - Харків: ХНУВС, 2017. - С. 225-229

  Гончарова Г.О. Превентивна діяльність поліції: психолого-юридичний аспект / Г.О. Гончарова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 лютого 2017 р., м. Суми). - Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. - С. 196-198

  Гончарова Г.О. Ставлення студентів до навчання в системі ставлень особистості / Г.О. Гончарова // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2017) . - Львів: ГО "Львівська педагогічна спільнота", 2017. - С. 50-52

  Гончарова Г.О. Ставлення до себе в системі ставлень особистості / Г.О. Гончарова // Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: Міжнародна науково-практична конференція (2017, Запоріжжя). - Запоріжжя: КПУ. - 2017. - С. 102-105

  Гончарова Г.О. До питання викривлення професійного розвитку правоохоронців / Г.О. Гончарова // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 03 лютого 2017 р.) . - К.: ГО "Київська наукова організація педагогіки та психології", 2017. - С. 172-174

  Гончарова Г.О. Гендерні особливості системи ставлень курсантів ЗВО МВС до об'єктів соціально-професійного оточення / Г.О Гончарова // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції (17 листопада 2017 р, Одеса ). - Одеса: ФОП Бондаренко М.О, 2017. - С. 160-162

  Бегеза Л.Є. Психолого-педагогічні засади використання інтерактивних форм і методів навчання студентської молоді /Л.Є. Бегеза //Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць ДВНЗ "Запорізький національний університет" та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. - Запоріжжя: ЗНУ, 2017. - № 2(12) - 172 с.

  Живоглядов Ю.О. Психологическая характеристика и механизмы осознавания как ключевой момент самопонимания / Ю.О. Живоглядов //Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 307-308.

  Ткач Р.М. Терапевтична метафора як метод юнгіанського консультування / Р. М. Ткач // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 157-162.

  Ткач Р.М. Юнгіанське консультування: як «розговорити» симптом/ Р.М. Ткач //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.-С.365-366

  Podshyvailov F. M. Psychological features of advertising information perception by students / F. M. Podshyvailov, M. V. Kokareva ; Technologies of intellect development. - 2016.- V.2. №4(5). - http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current

  Подшивайлов Ф. М. Модель мотиваційної сфери особистості / Ф. М. Подшивайлов ; Освіта та розвиток обдарованої особистості.- К. : Інститут обдарованої дитини, С. 39-43, 2016.- 11

  Подшивайлов Ф. М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента / Ф. М. Подшивайлов ; Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. - Т. ХІІ. Психологія творчості.- К. : Видавництво «Фенікс», С. 260-276, 2016.- 22

  Живоглядов Ю. А. Экзистенциальный коучинг «Навигация Пути»: психологический и психотерапевтичекий ракурсы / Ю. А. Живоглядов ; Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.- Том 7 Вип. 42 - К – 2016. С. 88-102., 2016.- № 7 (42). - http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i42/11.pdf

  Живоглядов Ю. О. Екзистенціальна психотерапія / Ю. О. Живоглядов // Основи психотерапії : навч. посіб. За ред. К.В. Седих, , О.О. Фільц. – К. : Академвидав, (Серія «Альма-матер»). - 2016. - с. 134-142

  Малкова Т. М. Роль політичної еліти у засвоєнні особистістю ціннісних орієнтацій суспільства / Т. М. Малкова ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 22. – К., 2016. – С. 141-147.

  Малкова Т. М. Психолого-педагогічні проблеми змісту освіти /Т.М. Малкова// Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 25. - К., 2016. - С. 165-173.

  Кутас М. С. Необхідність розвитку асертивності як складової конфліктологічної компетентності педагога / М. С. Кутас //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 24. - К., 2016. - C. 261-266.

  Лисенко К. Г. Біогаз як альтернативне джерело енергії в умовах сучасної України / К. Г. Лисенко, В. С. Васильківська ; Енергетика: уроки минулого - альтернативи майбутнього: Матеріали ІХ Всеукр. екол.конф. (Київ, 22.04.2016 року).- Університет "КРОК". - К., 2016. - С. 62-65

  Лисенко К. Г. Проблеми та перспективи переробки твердих відходів на прикладі елементів живлення / К. Г. Лисенко // Енергетика: уроки минулого - альтернативи майбутнього: Матеріали ІХ Всеукр. екол.конф. (Київ, 22.04.2016 року).- Університет "КРОК". - К., 2016. - С. 65-67.

  Лисенко К. Г. Проект використання системи сонячних колекторів для гарячого водопостачання будівлі / К. Г. Лисенко, Д. О. Олійник // Енергетика: уроки минулого - альтернативи майбутнього: Матеріали ІХ Всеукр. екол.конф. (Київ, 22.04.2016 року).- Університет "КРОК". - К., 2016. - С. 68-70.

  Живоглядов Ю. О. Екзистенціальна традиція: підхід в психотерапії, консультуванні, коучингу /Ю.О. Живоглядов// Правничий вісник Університету "КРОК" Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 24. - К., 2016. - C. 235-244.

  Курдибаха О. М. Гендерна ідентичність підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів / О. М. Курдибаха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. психологічні науки. - Херсон : Вид. дім "Гельветика", 2016. - Вип. 3, т.3. - С. 45-50.

  Абаніна Г.В. Використання наративних практик для подолання наслідків психотравмуючих ситуацій / Г.В. Абаніна // Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. – К., 2016. – С. 427–433.

  Абаніна Г.В. Темпоральна компетентність як складова медіакомпетентності / Г.В. Абаніна // Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи: тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2016 року). - Миколаїв: ОІППО, 2016. - С. 4-10

  Singaevska I. Zenski menadzment - opasnost ili sansa? / I. Singaevska, D. Radosavljevic, A. Panagopoulos // Application of new technologies in management ANTiM-2016: 5th International Conference.- Belgrade, Serbiа, University Union-Nikola Tesla, Education Council of Faculty of Business Studies and Law, 21.04.2016.- Volume 2 - р. 263-270.

  Сингаевская И.В. Изучение профессиональной направленности университетских преподавателей как фактора успешности их деятельности / И. В. Сингаевская, Д. Радославевич //Application of new technologies in management and economy ANTIM 2016 : 5th International Conference (21-23 April 2016, Belgrade): Proceedings. Volume 2 /Ed. Prof. dr Maja Andjelkovic.- Belgrade, Serbia, 2016.-P.-367-374

  Сингаевская И.В. Позитивная корпоративная культура как фактор мотивации персонала / И. В. Сингаевская // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: Материалы ХIII Междунар. научн.-практ. конф. (7 апреля 2016 года, г. Минск).- Минск: Ковчег,2016 - С. 83-88.

  Сингаївська І.В. Використання інтерактивних методів навчання для розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу /І.В. Сингаївська //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 25. - С. 159-164.

  Сингаївська І.В. Методи юнгіанського аналізу в розв'язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя) / І. В. Сингаївська, В. В. Ткач, Р. М. Ткач //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 24. - C. 229-234.

  Васильченко О.М. Україна в пошуках ідентичностей: соціально-політичні та соціокультурні виклики / О.М. Васильченко // Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (Київ, 24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. - К.: НАПНУ. - 2016. - С. 374-383

  Васильченко О.М. Сучасні підходи до дослідження сім'ї у психології / О.М. Васильченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - C. 221-228.

  Васильченко О.М. Соціальна поведінка особистості у різних сферах суспільної взаємодії / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2016. - № 1, т. 2. - С. 111-116

  Васильченко О.М. Ресурсне забезпечення протидії емоційному вигорянню у фахівців соціономічних професій / О.М. Васильченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - 2016. - Т. 7, вип. 32. - С. 46-58.

  Васильченко О.М. Організаційно-психологічні аспекти професійної стратегії особистості в контексті вікового становлення / О.М. Васильченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 23. - С.190-199

  Васильченко О.М. Дослідження соціальної поведінки особистості у соціокультурному та життєдіяльнісному контекстах / О.М. Васильченко // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 354-355

  Петрунько О.В. Психологічні чинники соціального оптимізму / О. В. Петрунько // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 356-358.

  Ковалькова Т.О. Застосування викладачем методу аналізу конкретних ситуацій під час навчання майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова //Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.359-361

  Сингаївська І.В. Сучасний викладач вищого навчального закладу: очікування суспільства / І. В. Сингаївська // УУкраїнські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.364-366

  Петрунько O.В. Імпліцитна модель соціального оптимізму в свідомості студентів: спроба емпіричної реконструкції / О. В. Петрунько, О. Р. Рафіков // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; ред. кол.: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.– К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). - С. 213-226.

  Петрунько O.В. Особливості відхиленої поведінки сучасних підлітків / О. П. Петрунько, О. А. Годун // Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 25. - С. 175-183.

  Петрунько О.В. Науковий дискурс конфлікту в юридичній і соціальній психології / О.В. Петрунько // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 24. - С. 214-220.

  Петрунько О.В. Особистісна толерантність як показник професійної культури педагога / О. В. Петрунько//Теоретичні і прикладні проблеми психології. – Том 2. – 2016. – С. 199-205

  Петрунько О.В. Соціальний оптимізм як психологічний механізм ціннісної взаємодії з референтним оточенням / О. В. Петрунько, О. Р. Рафіков //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т.VІ: Психологія обдарованості.- 2016.- Вип.12.-C. 169-178.

  Петрунько О.В. Соціально-психологічний потенціал педагогічної спільноти / О. В. Петрунько //Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія.- 2016.- 1(52).- C. 55-60

  Петрунько О.В. Способи репрезентації уявлень про політичних лідерів в електоральній свідомості // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 23. - С. 172-182

  Бойченко Н.Г. Сімейне оточення як домінантний фактор та базова детермінанта життєвої успішності особистості / Н.Г. Бойченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 25. - К., 2016. - С. 211-218

  Психологічна допомога в кризових ситуаціях / С.Г. Уварова, Н.Г. Бойченко, С.О. Гришкан, Н.М. Улько. - Київ: ПВНЗ "МІГП", 2016. - 248 с.

  Ковалькова Т.О. Вивчення передумов та симптомів синдрому емоційного вигорання у викладачів вищих навчальних закладів / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 25. - С. 191-198.

  Ковалькова Т.О. Вивчення синдрому емоційного вигорання у педагогічних фахівців / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету «КРОК» .-2016. - Вип. 24. - С. 254-260.

  Ковалькова Т.О. Емоційне стимулювання як метод активізації навчальної діяльності студентів / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016.- Вип.22.- С. 163-167

  Ковалькова Т.А. Использование преподавателем методов активизации учебной деятельности будущих психологов / Т. А. Ковалькова // Педагогическое образование: становление, структуризация, оптимизация, модернизация и прогноз развития: междунар. научн.-практ. конф.(21 апреля 2016 г.).- Москва, 2016. – С. 54-57.

  Ковалькова Т.А. Психологическая зрелость как фактор профессионального становления будущих психологов / Т. О. Ковалькова // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: Материалы ХIII Междунар. научн.-практ. конф. ( 7 апреля 2016 г.). -Минск: Ковчег, 2016 - С.301-303

  Ковалькова Т.О. Психологічний портрет майбутніх фахівців з психології / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету «КРОК» .-2016. – Вип. 23. – С. 200-206.

  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.О. Ковалькова; Національний авіаційний університет.-Київ, 2016.-23с.

  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.О. Ковалькова; Національний авіаційний університет.-Київ, 2016.-248 с.+ додатки 142 с.

  Петрунько О.В. Соціалізація студентів у віртуальних соціальних мережах: актуальність проблеми / О. В. Петрунько //Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Серія Психологія.- 2016.- 3 (54). - С. 72-77

  Запорожець Т.В. Відповідність цінностей компанії цінностям працівників як чинник підвищення лояльності основних стейкхолдерів / Т. В. Запорожець // Імідж і репутація. Сучасна корпоративна репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, проблеми: Міжнародна наук.-практ. конф.(22.04.2016).-Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2016. - С. 32-36

  Podshyvailov F. M. To the potentiality of students’ typology creation by the criterion of academic motivation / F. M. Podshyvailov ; Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology.- Budapest, С. 69-72., 2015.- 59.ІIІ(33)

  Подшивайлов Ф. М. Динаміка ціннісних орієнтацій як складової мотиваційної сфери особистості студента (на матеріалі лонгітюдного дослідження) / Ф. М. Подшивайлов ; Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Психологія».- Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015.- 35. - С. 177-190

  Подшивайлов Ф. М. Моделирование типологии мотивационной сферы личности студента по критерию соотношения перфекционизма и адаптивности / Ф. М. Подшивайлов ; Электронный журнал «Общество. Культура. Наука. Образование». - 2015.- Вып. 2. - http://cipv.ru/static.php?mode=page_493

  Подшивайлов Ф. М. Мотиваційна сфера особистості: діагностично-розвивальний путівник / Ф. М. Подшивайлов, О. П. Сергеєнкова.- Інститут обдарованої дитини, 55 с., 2015

  Подшивайлов Ф. М. Мотивація досягнення та рівень розвитку інтелектуальних здібностей старшокласників / Ф. М. Подшивайлов ; Освіта та розвиток обдарованої особистості.- К. : Інститут обдарованої дитини, С. 42-46., 2015.- 4 (35)

  Подшивайлов Ф. М. Психологическое обеспечение развития мотивационной сферы личности одарённого ребёнка (из опыта создания школы нового типа) / Ф. М. Подшивайлов, Подшивайлова Л. И. ; Из опыта создания региональных моделей сопровождения и поддержки одарённых и перспективных детей : сборник научно-методических материалов.- Челябинск : ЧИППКРО, С 44-52, 2015

  Подшивайлов Ф. М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього психолога / Ф. М. Подшивайлов.- Київський університет ісені Бориса Грінченка, 20 с., 2015

  Подшивайлов Ф. М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього психолога / Ф. М. Подшивайлов.- Київський університет ісені Бориса Грінченка, 238 с., 2015

  Подшивайлов Ф. М. Теоретико-методологічні засади визначення поняття мотиваційної сфери особистості / Ф. М. Подшивайлов ; Освіта та розвиток обдарованої особистості.- К. : Інститут обдарованої дитини, С. 19-23., 2015.- 10 (41)

  Лисенко К. Г. Вихід із зони комфорту як чинник особистісного розвитку / К. Г. Лисенко // Права людини - сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- м. Київ, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 04.12.2015

  Курдибаха О. М. Теоретичний аналіз проблем гендерного розвитку підлітків у процесі / О. М. Курдибаха // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. РДГУ. - Рівне : РДГУ, 2015. - Вип. № 4. - С. 144-146.

  Курдибаха О. М. Ідентифікація як механізм гендерної соціалізації підлітків / О. М. Курдибаха // Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Мукачеве : Вид-во "Карпатська Вежа", 2015. - С. 126-128.

  Курдибаха О. М. Психологічні особливості становлення підлітків в умовах позашкільної діяльності / О. М. Курдибаха // Дитинство. Освіта. Соціум : Вісник інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - С. 32-34.

  Курдибаха О. М. Гендерні відмінності розвитку пізнавальних інтересів та інтелектуальних здібностей підлітків / О. М. Курдибаха // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. - Т. 3. - Луцьк : Вид-во Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2015. - С. 448-450.

  Мироненко Г.В. Проживання нового наративу як спосіб психологічної реабілітації у посттравматичній ситуації / Г.В. Мироненко // Київський науково-педагогічний вісник. - № 6 (06). – К., 2015. – С. 71-75.

  Мироненко Г.В. Типологія темпоральних стилів взаємодії особистості з медіареальністю / Г.В. Мироненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 244–257.

  Мироненко Г.В. Травмофокусована наративна реконструкція як спосіб психологічного відновлення у посттравматичній ситуації / Г.В. Мироненко // Медико-психологічна реабілітація учасників воєнних конфліктів: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи" (м. Київ, 22-24 жовтня 2015 року / За наук. ред. С. Д. Максименка, Б. С. Божука, К. С. Максименко, Т. А. Тамакової. – К., 2015. – С. 52–53.

  Мироненко Г.В. Усвідомлена саморегуляція як складова темпоральних стилів медіакомунікації / Г.В. Мироненко // Матеріали Третьої міжнародної науково-методичної конференції "Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи" [Електроннийресурс].–Режим доступу:http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/2-uncategorised/390-materialy-iii-mizhnarodnoi-naukovo-metodychnoi-konferentsii-praktychna-mediahramotnist-mizhnarodnyi-dosvid-ta-ukrainski-perspektyvy.html.

  Мироненко Г.В. Час віртуального життя: монографія / Г.В. Мироненко; НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології . - К.: Імекс-ЛТД, 2015. - 134 с.

  Кутас М. С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління проектами / М. С. Кутас, І. В. Сингаївська // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства: колективна монографія /С. Г. Гордієнко [та ін.]; за наук. ред.В. К. Гіжевського, С. Л. Маркова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015.- С. 335-343.

  Сорока И. Практические рекомендации для профилактики конфликтов в организации / И. Сорока, И. Сингаевская // Law, Economy and Management in Modern Ambiance: 4th International Conference (17-19 April 2015, LEMiMA, Belgrade, Serbia) - Belgrade, Serbiа: University Union-Nikola Tesla, Faculty of Strategic and Operational Management, 2015. - С. 203-209.

  Васильченко О.М. Щодо дослідження імпліцитних теорій як елементів політико-правової культури / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2015. - Вип. 1, т. 2. - С. 136-140.

  Васильченко О.М. Застосування концепту "буденна свідомість" у дослідженні соціальної поведінки особистості / О.М. Васильченко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2015. - № 8. - С. 26-42

  Сингаївська І.В. Проблема оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Психологічні перспективи.- 2015.- №26.-С.264-674

  Сингаївська І.В. Аналіз рольових статусів викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (м. Київ,21.10.2015).-К.: Університет економіки та права «КРОК", 2015.-С.237-238

  Сингаївська І.В. Особистісні якості викладача як одна з передумов професійної успішності / І. В. Сингаївська // Організаційна психологія. Економічна психологія .- 2015. - № 2.-С.86-93.

  Сингаївська І.В. Особистість викладача як системоутворюючий фактор його професійної успішності / І. В. Сингаївська // Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Міжнародної конференції (м. Київ, 04.12.2015 ).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015

  Сингаївська І.В. Практичні рекомендації щодо профілактики конфліктів у колективі організації / І. В. Сингаївська, І. А. Сорока // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».- 2015.- №35,Т.3.-С.193-199

  Сингаївська І.В. Психологічні аспекти досягнення професійної успішності у викладацькій діяльності / І. В. Сингаївська //Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 14.05.2015). Т.2.- Мукачево: Карпатська вежа, 2015.-С.166-168

  Сингаївська І.В. Психологічні особливості узгодження особистісних і суспільних вимог до професійної успішності викладача / І. В. Сингаївська //Проблеми сучасної психології.- 2015.- №30. - С.574-578

  Сингаївська І.В. Психологічні чинники професійної успішності викладача вищого навчального закладу / І. В. Сингаївська //Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (28–30 травня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. - Кам’янець-Подільський, 2015

  Сингаївська І.В. Аналіз особистісних особливостей викладача як чинника його професійної успішності / І. В. Сингаївська // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2015.- Вип. 21. - С. 150-157

  Петрунько О.В. Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації/ О.В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. - 2015.- Вип. 3-4 (48-49). - С. 54-58.

  Петрунько О.В. Консолідувальний потенціал педагогічної спільноти в умовах суспільних трансформацій/ О.В. Петрунько // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. - К.: Міленіум, 2015. - Вип. 2 (16). - С. 146-156.

  Петрунько О.В. Можливості й обмеження консенсусних моделей консолідації в інтолерантних суспільствах / О. В. Петрунько // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2015. - Вип. 7. - С. 205-218.

  Петрунько О.В. Творчість і обдарованість особистості: проблеми діагностики й інтерпретації / О. В. Петрунько, Т. А. Хахановська // Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. - 2015.-Вип. 3-4 (48-49). - С. 39-44.

  Ковалькова Т.О. Використання викладачем проблемного методу для активізації навчальної діяльності майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова //Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015.-С. 263-264

  Ковалькова Т.О. Вимоги до професійних та особистісних якостей психолога необхідних для роботи в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Педагогіка в системі гуманітарного знання: міжнар. наук.-практ. конф.(13-14 березня 2015 р.).- Херсон :Гельветика, 2015.-С.122-125

  Ковалькова Т.О. Професійне становлення майбутніх психологів в умовах навчання у вищих навчальних закладах / Т. О. Ковалькова //Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки : матеріали Науково-практичної конференції ( 4 грудня 2015 р.).- К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2015.

  Ковалькова Т.О. Розуміння невербальних емоційних проявів особистості як важливий чинник ефективної професійної діяльності майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2015.- Вип.21. - С. 171-176

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальний коучинг в інформаційному просторі сучасного навчання / Ю. О. Живоглядов //Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах.- Том 9. Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2015.- Том 9. - С. 322-335

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальна психологія про виклики прикордонної ситуації і можливості відповіді на них у філософії та психології мужності / Ю. О. Живоглядов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.243-245

  Сингаївська І. В. Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності / І.В.Сингаївська //Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол.: С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. - Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред.: С.Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2014. - Вип. 41. - С. 168-176.

  Сингаївська І. В. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 1) / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 19. - 2014. - С.137-143.

  Сингаївська І. В. Теоретичний аналіз проблеми професійної успішності викладача вищого навчального закладу (частина 2) / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 20. - 2014. - с.217-224.

  Сингаївська І. В. Аналіз досліджень зарубіжних психологів з проблеми професійної успішності // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року) / К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 354-355.

  Курдибаха О. М. Засвоєння гендерних ролей в підлітковому віці / О. М. Курдибаха // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Психологія. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. - Вип. 1095. - С. 137-140.

  Курдибаха О. М. Гендерні стереотипи як чинник особистісної ідентифікації підлітків у процесі соціалізації / О. М. Курдибаха // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. - 2014. - Вип. № 16. - С. 169-175.

  Курдибаха О. М. Вплив позашкільних закладів на формування підлітків у процесі соціалізації / О. М. Курдибаха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. психологічні науки. - Херсон : Вид. дім "Гельветика", 2014. - Вип. 1, т. 1. - С. 206-210.

  Курдибаха О. М. Гендерні особливості становлення підлітків у процесі соціалізації / О. М. Курдибаха // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. / за заг. ред. К. В. Панькова - Кам'янець-Подільський : Вид-во "Аксіома", 2014. - Вип. 25. - С. 166-174.

  Мироненко Г.В. Кінотренінг: ресурс особистісного розвитку / Г.В. Мироненко // Український психолого-педагогічний науковий збірник. - №3 (03). – Львів, 2014. – С. 144–147.

  Мироненко Г.В. Комплексна програма "Медіаклуб". Позашкільні медіаосвітні заняття / О.Є. Голубєва, Г.В. Мироненко, С.М. Стерденко // Соціальний педагог. – № 12 (96) – Київ, 2014. – С. 44–49

  Мироненко Г.В. Проблема стилів взаємодії особистості з медіареальністю в контексті психології часу / Г.В. Мироненко // Український психолого-педагогічний науковий збірник. – №3 (03). – Львів, 2014. - С. 135–144.

  Мироненко Г.В. Часові виміри медіареальності // Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів: монографія / [О. Т. Баришполець, О. Л. Вознесенська, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. О. Обухова Н. І. Череповська] ; за наук. ред. Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 47-58

  Мироненко Г.В. Медіазалежність як неконструктивна форма взаємодії особистості з інформаційним простором // Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів: монографія / [О. Т. Баришполець, О. Л. Вознесенська, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. О. Обухова Н. І. Череповська] ; за наук. ред. Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 118-142

  Syngaivska I. Corporate culture as a mean of motivational work with personnel/Iryna Syngaivska // Knowledge: International Journal Scientific and applicative papers.-2014.- Vol. 1, 2. - С. 168-172.

  Васильченко О.М. Вивчення соціальних репрезентацій як метод дослідження політико-правової культури / О.М. Васильченко // Актуальні проблеми прикладної психології: матеріали Всеукр. конф., (Київ, 23 жовтня 2014 р.) / Укр. НМЦ практ. психології і соц. роботи; за наук. ред. А.І. Тінякової. - К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014 р. - С. 24-32.

  Васильченко О.М. Комплексна програма формування складових ефективної політичної участі / М.В. Бородчак, О.В. Васильченко, О.Л. Кияшко, О.Л. Коробанова, А.О. Красняковаза // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супровода: монографія / наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 256-299.

  Васильченко О.М. Соціокультурні форми становлення політико-правового простору / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2014. - Вип. 1, т. 3. - С. 159-163.

  Васильченко О.М. Політико-правова культура: теоретико-методологічні підстави психологічного дослідження / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2014. - Вип. 1, т. 2. - С. 152- 157

  Васильченко О.М. Політико-правова культура: особливості психологічного дослідження / О.М. Васильченко // Актуальні проблеми юридичної психології: тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 р.) / ред. кол. В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін. - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. - С. 12-14.

  Васильченко О.М. Теоретичний аналіз впливу макро- та мікросередовища на політичну активність молоді / О.В. Васильченко // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супровода: монографія / за наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К.: Міленіум, 2014. - С. 17-37

  Васильченко О.М. Уявлення молоді про соціальні орієнтири, вміння та навички політичної участі / О.В. Васильченко // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супровода: монографія / за наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 75-98.

  Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу: монографія / О.В. Васильченко та ін.; за наук. ред. Л. О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К.: Міленіум, 2014. - 314 с

  Syngaivska I. Creative imitation-risk or opportunity / M. Radosavljevic, I. Syngaivska, K. Schopf // International Journal of Economics and Law. – Vol. 4, No. 10 (2014) – P. 103–108.

  Сингаевская И.В. Особенности психологического образования бизнес-менеджеров //Интеграция экономической науки и практики как механизм эффективного развития современного общества: материалы IV международной научно-практической конференции (21-22 ноября 2013). - Кишинев: Слав.ун-т, 2014. - С.

  Сингаевская И.В. Психологические особенности развития профессионализма преподавателей высшего учебного заведения/ Perspectiva academica.-2014.- Vol. V. - С. 3-8.

  Сингаевская Ирина. Коучинг как техника работы с персоналом в организации/Application of new technologies in management ANTiM-2014//4 International Conference. - Volume 1. - Belgrade: Education Council of Faculty of Business Studies and Law, 2014. - с. 98-105.

  Петрунько О.В. Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. - К.: Міленіум, 2014. - Вип. 1 (15). - С. 75-86.

  Петрунько О.В. Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації / О.В. Петрунько // Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. - 2014.-№ 1 (5). - С. 208-217.

  Петрунько О.В. Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства/ О.В. Петрунько // Теоретичні і прикладні проблеми психології. -2014.- № 3 (35). - С.253-259

  Петрунько О.В. Батьки і діти: типові помилки виховання/ О.В. Петрунько // Практичний психолог: дитячий садок.- 2014. - № 4. - С. 25-32.

  Baranovska L.V. Requirements on scientific and pedagogical staff for formation of future psychologists readiness for professional activity in aviation industry / L.V. Baranovska, T.O. Kovalkova // Авіація у XXI столітті –Безпека в авіації та космічні технології: матеріали VI Всесвітнього конгресу (23-25 вересня 2014 р.). – Київ: НАУ, 2014. – Т. 3. – С. 9.85-9.89.

  Ковалькова Т.О. Стан сформованості когнітивного компонента готовності студентів-психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т.О. Ковалькова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2014 р.) : тези доповідей. – К. : НАУ, 2014. – С. 82-83.

  Ковалькова Т.О. Стан формування у вищому навчальному закладі готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі/ Т. О. Ковалькова // Педагогіка: традиції та інновації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 березня 2014 року). – Херсон : ВД «Гельветика», 2014. – С. 54-57.

  Ковалькова Т.О. Технология формирования готовности будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной отрасли в процессе профессиональной подготовки / Т.А. Ковалькова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2014. – Вип. 3. – С. 131 – 137.

  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі: методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів / уклад. : Т. О. Ковалькова. – К. :Вік принт, 2014. – 32 с.

  Ковалькова Т.О. Динаміка рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогіка.- 2014. – Вип. 116. – С. 101-106.

  Ковалькова Т.О. Психологічний відбір авіаційного персоналу у діяльності психолога / Т. О. Ковалькова // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: XIV міжнар. науково-практ. конф. молод. учен. і студ. ( 2-3 квітня 2014 р.) : тези доповідей. – К.: НАУ, 2014. – С. 229.

  Петрунько О.В. Рефлексивний менеджмент освітніх інновацій //Світ особистості: фаховий електронний збірник наукових праць : за матеріалами методологічного семінару "Сучасні виховні технології: соціалізаційні виклики і педагогічний контекст”, (30 жовтня 2013 року).- К.: НАПН України, 2014.

  Петрунько О.В. Успадкований і набутий досвід інтолерантності / О. В. Петрунько //Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2014. - Вип. 6. - С. 145-155

  Сингаевская И. В. Особенности организации обучения персонала высшего учебного заведения/ И.В. Сингаэвская // Perspectiva academica, Vol. IV, Chisinau: Perspectiva, 2013. - с. 97-102.

  Сингаевская И. В. Особенности формирования позитивной корпоративной культуры высшего учебного заведения / И. В. Сингаевская // Славянские чтения. Материалы научно-теоретической конференции. - Кишинев: Valinex. - 2013. - С. 455-466.

  Сингаевская И. В. Проявление перфекционизма в разных возрастных периодах развития личности как фактор качества выполнения деятельности / И. В. Сингаевская, Л. А. Данилевич // Материалы международной научно-практической конференции "Проблемы и перспективы развития экономики в ХХI веке". -Кишинев: Слав.ун-т, 2013. - С. 283-294.

  Сингаевская И. В. Управление развитием психологической компетентности преподавателей высшего учебного заведения/Law, economy and management in modern ambiance LEMiMA-2013 //3 International Conference. - Volume 3. - Belgrade: Сentar za edukaciju rukovodecin kadrova i konsalting (CERK), 2013. - с. 1005-1012.

  Сингаївська І. В. Навчання персоналу як складова корпоративної культури вищого навчального закладу / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2013 р. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - с. 494-497

  Сингаївська І. В. Умови, що забезпечують формування організаційної культури вищого навчального закладу / Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу: Тези IX Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (30-31 травня 2013 року, м. Київ) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. - К.-Алчевськ: ДонДТУ, 2013. - с. 122-123.

  Мироненко Г.В. Модифікація психологічного часу особистості у просторі новітніх мультимедіа / Г.В. Мироненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2013. - Вип. 33. - С. 54-62

  Мироненко Г.В. Психологічний аналіз медіапродуктів як медіадидактична технологія / Г.В. Мироненко // Матеріали Другої міжнародної науково-методичної конференції з медіаосвіти "Практична медіаграмотність"– Ел. джерело. – Режим доступу: http://conf-hano.at.ua/load/statti/mironenko_a_psikhologichnij_analiz_media_produktiv_jak_media_didaktichna_tekhnologija/3-1-0-177

  Васильченко О.М. Психологія репродуктивної поведінки особистості: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - К., 2013. - 39 с.

  Васильченко О.М. Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз: монографія / О.М. Васильченко. - Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2013. - 556 с.

  Васильченко О.М. Репродуктивное поведение личности. Психологические модели: монографія / О.М. Васильченко. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 124 с.

  Васильченко О.М. Психологія репродуктивної поведінки особистості: дисертація доктора психологічних наук 19.00.05 / О.М. Васильченко. - Київ - 2013 - 490 с.

  Васильченко О.Н. Репродуктивные события в структуре жизненного пути личности / О.Н. Васильченко // Фундаментальные исследования. - 2013. - №1. - 636-641

  Васильченко О.Н. Репродуктивное поведение. Возможности диагностики. Часть 1 / О.Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования. - 2013. - № 2(35). - С. 119-126

  Васильченко О.Н. Репродуктивное поведение. Возможности диагностики. Часть 2 / О.Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования. - 2013. - № 3(36). - С. 111-124

  Васильченко О.Н. Репродуктивная идентичность в структуре Я-концепции личности / О.Н. Васильченко // Современные проблемы науки и образования: Электронный журнал. - 2013. - № 1

  Syngaivska I. Social and psychological factors of comprehensive educational institution headmaster professionalism development / I. Syngaivska, A. Shuldyk // International Journal of Economics and Law. - 2013. - Vol.3, № 9. - P. 109-118

  Ковалькова Т.А. Педагогические технологии формирования профессиональной готовности специалистов / Т. А. Ковалькова // Казанский педагогический журнал. - 2013. - Вип. 5 (100). - С. 116-123.

  Ковалькова Т.А. Личностно ориентированные педагогические технологии формирования профессиональной готовности специалистов / Т.А. Ковалькова // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы IV Международной научно-практической конференции (22 апреля 2013 г.) : тезисы док. – Минск: Белорусский государст-венный университет, 2013. – С. 447-454.

  Ковалькова Т.О. Основні завдання професійної діяльності психолога в авіаційній галузі / Т.О. Ковалькова // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали II Всеукраїнської наукової конференції ( 29-30 листопада 2013 р.) : тези доп. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 163-165.

  Ковалькова Т.О. Особливості професійної діяльності психолога в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Історія.- 2013. – Вип. 110. – С. 66-70.

  Ковалькова Т.О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки / Т. О. Ковалькова // Науковий вісник Південноукраїнського НПУ імені К.Д. Ушинського: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 5-6. – С. 116-122.

  Ковалькова Т.О. Проблема формування структури готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер.: Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39. – Ч. 2. – С. 115-119.

  Ковалькова Т.О. Стан підготовки майбутнього психолога до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т.О. Ковалькова // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. Історія.- 2013. – Вип. 113. – С. 94-99.

  Ковалькова Т.О. Стан сформованості рефлексивного (оцінного) компонента готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 жовтня – 17 листопада 2013 р.): тези доп. – К.: Фенікс, 2014. – С. 70-72.

  Ковалькова Т.О. Структура готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 березня 2013 р) : тези доп. – К.: НАУ, 2013. – С. 53-54.

  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2013»: матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (18-19 квітня 2013 р.) : тези доп. – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – С. 96-98.

  Ковалькова Т.О. Професійний портрет психолога авіаційної галузі / Т.О. Ковалькова // Політ: Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки : XIII міжнар. науково-практ. конф. молод. учен. і студ. (4-5 квітня 2013 р.) : тези доповідей. – К.: НАУ, 2013. – С. 170.

  Петрунько О.В. Вікові ризики медіасоціалізації/ О.В. Петрунько // Практичний психолог: школа.- 2013. - № 12. - С. 4-11.

  Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : методичний посібник/ О.В. Петрунько. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - 84 с.

  Петрунько О.В. Психологія в освітянському просторі / О. В. Петрунько // Практичний психолог: дитячий садок. - 2013.- № 2. - С. 10-13.

  Петрунько О.В. Технології рефлексивного управління/ О.В. Петрунько // Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу: [монографія] / за ред. П. Д.Фролова. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - С. 286-297.

  Живоглядов Ю. О. Екзистенційний коучинг: від «внутрішньої гри» до філософії віри (рос.)./ Ю. О. Живоглядов// Актуальні проблеми психології .-2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 33. – С.192-203.

  Курдибаха О.М. Гендерна соціалізація як формування гендерної ідентичності підлітків/ О.М. Курдибаха //Сучасні проблеми і перспективи суспільних наук: педагогіка, психологія, соціологія, політологія, філософія: матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред.: Д. П. Маловецька, І. І. Каратєєв. - Донецьк : ООО "Цифровая типография", 2013. - С. 3-7.

  Курдибаха О.М. Процес гендерної соціалізації підлітків у контексті психологічних досліджень / О. М. Курдибаха // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Острог : Вид-во Нац. ун-т "Острозька академія", 2013. - С. 138-147.

  Курдибаха О.М. Психологічні основи гендерної соціалізації підлітків О. М. Курдибаха // Психологія: реальність та перспективи : зб. наук. пр. РДГУ. - 2013.- Вип. № 2. - С. 221-224.

  Курдибаха О.М. Психологічні особливості гендерного виховання підлітків / О. М. Курдибаха // Інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Центр наукових публікацій, 2013. - Ч. II. - С. 90-92.

  Курдыбаха О.М. Формирование гендерной идентичности подростков в условиях семьи / О. М. Курдыбаха // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. - Новосибирск : НП "Сибак", 2013. - С. 30-39.

  Петрунько О.В. Дитина в агресивному медіасередовищі (продовження)/ О.В. Петрунько // Директор школи. - 2013. - № 7. - Вкладка. -С. 27

  Петрунько О.В. Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові/ О.В. Петрунько // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – Вип. 14. - С. 207-214.

  Петрунько О.В. Рефлексивне управління освітніми інноваціями/ О.В. Петрунько // Педагогічна газета.- 2013.- № 10 (230). - С. 6.

  Мироненко Г.В. Мотиваційно-темпоральна модель формування медіазалежності / Г.В. Мироненко // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Проблеми кіберагресії. - Том 1. - 2012. - С. 168-176.

  Мироненко Г.В. Темпоральні виміри інтернет-реальностіінтернет-реальності / Г.В. Мироненко // Міжінститутський науково-практичний семінар «Психологічні та педагогічні проблеми інтернет-реальності» (м. Київ, 14 лютого 2012 року). – Матеріали виступів: http://www.ispp.org.ua/podiy_37.htm

  Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник/О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, І.В. Сингаївська та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук - К.: Педагогічна думка, 2012. - 144 с.

  Васильченко О.М. Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання / О.М. Васильченко. – Київ – Нікополь «СПД Фельдман О.О.», 2012. – 96 с.

  Сингаевская И.В. Корпоративная культура как инновационный инструмент работы с персоналом/ Ирина Сингаевская // Application of New Technologies in Management: 3rd International Conference ANTiM 2012 (19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia) - Belgrade: Сentar za edukaciju rukovodecin kadrova i konsalting (CERK), 2012. - с. 441- 446.

  Сингаевская И.В. Сущностная характеристика профессионально важных качеств руководителя проектов / И. В. Сингаевская, М. С. Кутас // Perspectiva academicа / Кишинеу, Ун-т "Perspectiva-INT" .-2012.- т.2. С.159-164.

  Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посіб./О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, О.В. Брюховецька, І.В. Сингаївська та ін.; за наук. ред. О. І. Бондарчук. - К.: Наук. світ, 2012. - 190 с.

  Сингаевская И. Психологические особенности профессиональной направленности преподавателей учебных заведений/ B. Сингаевская, Ж. Севастьянова // Perspectiva academica, Vol. III, Chisinau: Perspectiva, 2012. - С. 149-154.

  Сингаевская И. Психологический анализ профессионально важных качеств руководителя проектов / И. Сингаевская, М. Кутас. // Perspectiva academica, Vol. III, Chisinau: Perspectiva , 2012. - С. 155-159.

  Баранова С.В. Уявлення молоді про вміння та навички політичної участі / С.В. Баранова, О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2012. - № 30. - С. 209-220

  Васильченко О.М. Концепт сім’я в постнекласичній психології / О.М. Васильченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Психологічні науки. - 2012. - Вип. 9. Т. 2. - С. 38-42

  Васильченко О.М. Взаємини у подружжі та репродуктивні події як ключові елементи життєвого шляху особистості / О.М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2012

  Наконечна Н.В. Процес управління якістю освіти як засіб удосконалення діяльності коледжу економічного профілю / Н.В. Наконечна //Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 березня 2012 р.). - К.: Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2012. - С. 925-929

  Ковалькова Т.О. Діагностичний інструментарій щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки.- 2012. – Вип. 108. – С. 76-80.

  Baranovska L.V. Professionalism of a psychologist as an important condition of safety of professional activity of workers of aviation industry / L.V. Baranovska, T.O. Kovalkova // The Fifth World Congress «Aviation in the XXI-st century». «Safety in aviation and space technologies». - Volume 3. - Kyiv: NAU, 2012. - P. 11.62-11.65.

  Ковалькова Т.О. Особливості професійної підготовки психолога авіаційної галузі у світлі євроінтеграційних вимог / Т. О. Ковалькова // Політ: Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: XII міжнар. науково-практ. конф. молод. учен. і студ.( 4-5 квітня 2012 р.) : тези доповідей. – К.: НАУ, 2012. – С. 176.

  Ковалькова Т.О. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх психологів як важливий напрям навчання за фахом / Т. О. Ковалькова // Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору: Вища освіта в Україні. Тематичний випуск.– К.: Педагогічна преса, 2012. – № 1. – С. 282–288.

  Ковалькова Т.О. Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 22-23 березня 2012 р.) : тези доп. – К.: НАУ, 2012. – С. 39.

  Ковалькова Т.О. Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. - 2012. – Вип. 32. – С. 312–316.

  Петрунько О.В. Дитина в агресивному медіасередовищі/ О.В. Петрунько // Директор школи. - 2013. - № 6. - Вкладка. - 2-28 с.

  Петрунько О.В. Проблеми впровадження освітніх інновацій в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Вісник психології і соціальної педагогіки: Електронний збірник наук. праць.- 2012. – Випуск 7.

  Петрунько О.В. Психологізація педагогічної освіти: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Вісник психології і соціальної педагогіки: Електронний збірник наук. праць. - 2012.- Випуск 8

  Петрунько О.В. Рефлексивне управління образом інновацій // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць. - К.: Міленіум, 2012. - Вип. 13. - С. 211-216.

  Петрунько О.В. Рефлексивне управління освітніми інноваціями // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 5. - С. 70-75.

  Петрунько О.В. Соціалізувальні ресурси і ризики агресивного медіасередовища / О. В. Петрунько // Рідна мова: Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі.- 2012. - Випуск 17. - С. 36-43.

  Петрунько О.В. Технології рефлексивного управління/ О.В. Петрунько // Соціально-психологічна підтримка освітніх реформ : методичний посібник / за ред. П. Д. Фролова. - Кіровоград : Імек-ЛТД, 2012. - С. 66-77.

  Кондрюкова В.В. Психологічні особливості інформаційно-аналітичної діяльності / В. В. Кондрюкова //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2012.- Вип. 13. - С. 221-226

  Кондрюкова В.В. Склонность работников к манипулятивному поведению как угроза экономической безопасности / В. В. Кондрюкова //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип.32, Т. 2. - С. 93-99

  Сингаївська І.В. Корпоративна культура вищого навчального закладу як засіб удосконалення його діяльності // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 трав. 2012 р.). - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. - С.195-197.

  Сингаївська І.В. Особливості підготовки магістрів за спеціалізацією "Бізнес-психологія" магістратури "Бізнес-адміністрування" в Університеті "КРОК" / І.В.Сингаївська // Правничий вісник Університету "КРОК". -2012. - Вип.14. - С.120-123.

  Бичко О.В. Теоретичні проблеми вивчення впливу мікросередовища на формування громадянської відповідальності / О.В. Бичко, О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2011. - № 28. - 162-171

  Васильченко О.М. Феномен батьківства в структурі репродуктивної поведінки особистості / О.М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2011. - № 1(25). - С. 24-30

  Васильченко О.М. Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі / О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2011. - № 26. - С. 144-152

  Калашник Н.Г. Попередження появи синдрому професійного вигорання у співробітника пенітенціарної служби (досвід зарубіжних країн)/ Н. Г. Калашник, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2011. - Вип. 9. - С. 131-138

  Петрунько О.В. Аналіз комунікативної поведінки аудиторії - невід'ємна складова прогнозування/ О.В. Петрунько // Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2011. - С. 219-257.

  Петрунько О.В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: монографія /О.В. Петрунько. - 2-ге видання. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. - 480 с.

  Петрунько О.В. Можливості сукупного тексту з точки зору прогнозування результатів голосування /О.В.Петрунько, П.Д. Фролов //Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова. - К. : Міленіум, 2011. - С. 168-201.

  Петрунько О.В. Сукупний текст і прогнозування створюваного іміджу політика/О.В. Петрунько, П.Д. Фролов // Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д.Фролова. - К. : Міленіум, 2011. - С. 202-207.

  Petrunko O.V. Where red dictators coexist with promising democrats: the conceptualisation of politicians in post-communist Ukraine/ Petrunko O.V., Frolov P.D., Poznyak D.V. // The psychology of politicians / Ed. by Ashley Weinberg. - Cambridge: Cambridge University Press, 2011. - C. 203-233.

  Кондрюкова В.В. Адаптація до професійної діяльності: соціально-психологічний аспект. / В. В. Кондрюкова // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2011.- Вип. 9. - С. 139-143

  Кондрюкова В.В. Психологічні особливості хедхантінгу / В. В. Кондрюкова // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2011. - №7.- С. 38-42

  Сингаївська І. В. Загальна психологія: пропедевтика (модульний підхід) : навч. посіб. / П. А. Гончарук, І. В. Сингаївська ; ВНЗ Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2009. – 218 с

  Мироненко Г.В. Методика поетапного навчання підлітків взаємодії з мережевою інформацією / Г.В. Мироненко // Навчально-методичний посібник / За ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2010. - 440 с. - С. 406-411

  Ковалькова Т.О. Психологічні чинники попередження емоційного вигорання вчителів старших класів / Т.О. Ковалькова // Соціальна психологія. – 2010. – № 1 (39). – C. 166-177.

  Петрунько О.В. Діти і медіа: Соціалізація в агресивному медіасередовищі: монографія/ О.В. Петрунько. - Полтава: ТОВ НВП "Укрпромторгсервіс", 2010. - 480 с.

  Мироненко Г.В. Від небезпечного захоплення до хворобливої пристрасті: де межа? (Причини виникнення кіберзалежності та критерії її діагностики) / Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко, О.Є. Голубева, В.В. Різун та ін.: За ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. - К.: Міленіум, 2009 - С.264-275.

  Мироненко Г.В. Нова небезпека - медіазалежність: міф чи реальність / Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г. В. Мироненко, О. Є. Голубева, В. В. Різун та ін.: За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - К.: Міленіум, 2009 - С.258-264.

  Мироненко Г.В. Превентивні заходи із профілактики медіазалежності: Формування медіакультури / Г.В. Мироненко // Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: Навчальний посібник / О.Т. Баришполець, Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко, О. Є. Голубева, В. В. Різун та ін.: За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - К.: Міленіум, 2009 - С.275-282.

  Гончарук П.А. Загальна психологія: Пропедевтика (модульний курс): навчальний посібник/ П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 220 с

  Наконечна Н.В. Науково-методична діяльність - складова успіху навчального процесу в системі позашкільної освіти / Н. В. Наконечна // Позашкільна освіта: практика, вміння, досвід: матеріали науково-практичної конференції викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-партнерів факультету додипломної освіти Університету економіки та права "КРОК" (м.Київ, 18 лютого 2006 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.3-11

  Наконечна Н.В. Проблема інтеграції як предмет педагогічного аналізу в розвитку освітніх систем / Н.В. Наконечна //Університет і регіон: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. - Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2006. - С. 31-34.

  Васильченко О.М. Методи психосемантики в дослідженні соціальних уявлень / О.М. Васильченко // Соціальна психологія. - 2004. - №2. - С. 4

  Васильченко О.М. Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді: дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 208 с.

  Васильченко О.М. Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 19 с.

  Васильченко О.М. Уявлення молодих українців про українців / О.М. Васильченко // Соціальна психологія. - 2003. - №1. - С. 123-133

  Уварова Г.Ш. Наступність навчання як головний принцип неперервної економічної освіти / Г.Ш. Уварова, Н.В. Наконечна // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001.- Вип. 5. - С. 303-308

  Сингаївська І. Соціально-психологічний тренінг особистісного зростання як метод розвитку життєвої компетентності особистості / І. Сигнаївська // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій, І. Єрмаков та ін.; Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". - К.: Контекст, 2000. - С. 122-126

  Менеджмент внешнеэкономической деятельности: учебное пособие/ А.А. Кириченко, С.М. Лаптев, И.В. Сингаевская [и др.]; под ред. проф. Кириченко А.А. - К.: Литера, 1998. - 464 с

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.