Никоненко Олена Вікторівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Никоненко Олена Вікторівна

Сфери наукових інтересів

  • соціальна психологія \ економічна психологія \ психологія соціальної та профорієнтаційної роботи.

Викладає

  • практикум із загальної психології \ психологія управління \ соціальна психологія \ психологія ділового спілкування \ психологія лідерства

Профілі

 
 

Никоненко Олена Вікторівна

  • Кандидат психологічних наук (2019 р.)

Освіта

  • Чернігівський державний педагогічний університет / спеціальність «Психологія» / 2008 р.

Професійна кар’єра

  • З 2022 року – Університет «КРОК», завідувач кафедри психології, доцент кафедри психології
  • 2022-2018 рр. – Печерська районна філія КМЦЗ, провідний фахівець з профорієнтації
  • 2013-2009рр. – Чернігівська філія Рівненського інституту слов’янознавства, старший викладач кафедри психології та педагогіки

Подяки

  • Подяка від голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за сумлінну працю в сфері соціальної роботи (2021р.)

Визначні наукові праці

  • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості монетарна соціалізація студентської молоді»
 
 

Публікації

  Никоненко О.В. Кроскультурне дослідження психологічних особливостей монетарної соціалізації студентів Польщі та України / О.В. Никоненко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 173-179. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-173-179
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/608/633

  Никоненко О. Практичні аспекти зміцнення психологічного благополуччя підприємців в умовах війни / О. Никоненко, А. Шевченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 159-168.
Ключові слова: психологічне благополуччя, задоволеність життям, структура психологічного благополуччя, чинники психологічного благополуччя підприємців
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/632/654

  Никоненко О.В. Арттерапевтичні методики в роботі зі стресом під час війни / О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1713

  Кононенко С.А. Дослідження світогляду як психологічного феномену / С. А. Кононенко, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1744

  Заїка О.С. Вплив стилів сімейного виховання на емоційну сферу дітей в період кризи трьох років / О. С. Заїка, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1880

  Шпетна К.І. Особливості застосування вокалотерапії у діагностиці та корекції особистісних проблем клієнтів / К. І. Шпетна, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1881

  Хохлова Ю.Ю. Поняття кризи середнього віку: вікові зміни та психологічні особливості / Ю. Ю. Хохлова, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1882

  Іском А.П. Психологічні аспекти появи розладів харчової поведінки у жінок / А. П. Іском, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1883

  Павленко К.А. Емоційний інтелект як чинник адаптивності особистості / К. А. Павленко, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1884

  Русланова Л.І. Гендерні особливості переживання благополуччя особистістю / Л. І. Русланова, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1885

  Астрон Д.В. Арт- терапія як метод подолання проблеми професійної та соціальної дезадаптації внутрішньо- переміщених осіб під час війни / Д. В. Астрон, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1886

  Боката Т.М. Фінансова поведінка особистості як психологічний феномен / Т. М. Боката, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1887

  Горячка В.А. Психологічний аналіз чинників професійної мотивації особистості / В. А. Горячка, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1888

  Кучер О.А. Ціннісні орієнтації як чинник психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю / О. А. Кучер, О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1889

  Никоненко О. Психологічні чинники розладів харчової поведінки у жінок / О. Никоненко, А. Іском // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 202-211. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-202-211.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/665/684

  Никоненко О.В. Психологічні особливості монетарної поведінки в різні вікові періоди / О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1310
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1310

  Никоненко О.В. Типи монетарної соціалізації студентської молоді /О. В. Никоненко// Актуальні наукові дослідження в сучасному світі.- 2018. – Вип.2(34), Ч.5. – С. 99-104.

  Никоненко О.В. Психологічні особливості монетарної соціалізації студентської молоді: дис....канд. психол. наук :19.00.05/ О.В. Никоненко; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.- Київ, 2018.-327 с.

  Никоненко О.В. Дослідження когнітивного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді / О. В. Никоненко//Психологічний часопис.- 2017. – № 1(5) – К С. 88. -99.-http://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/143/103

  Никоненко О.В. Дослідження афективного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді / О. В. Никоненко // Суспільні дослідження у 21 сторіччі: Матеріали IV міжн. наук.-практ. конф. (Краматорськ, 25 березня 2017р.). – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 105-109.

  Nykonenko O.V. Psychological features of the monetary socialization of student youth / O.V. Nykonenko// Science of the third millennium:Proceedings of V International scientific conference ( 29 квітня 2017р.). – Morrisville: Lulu Press., 2017. – Р. 193-197.

  Никоненко О.В. Дослідження моральнісного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді / О. В. Никоненко //Організаційна психологія. Економічна психологія .-2017. – № 4(11) – С. 70-78.-http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i11/n11/11.pdf
http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i11/n11/11.pdf

  Никоненко О.В. Структурно-функціональна модель монетарної соціалізації/ О. В. Никоненко// Актуальні проблеми психології .-2014. – Вип. 10. – Т. 11. – С. 145-157

  Никоненко О.В. Психологічні особливості монетарної соціалізації майбутніх фахівців / О. В. Никоненко// Вісник післядипломної освіти .- 2013. – Вип. 9 (22). – Ч. 2. – С. 239-247.

  Никоненко О.В. Монетарна соціалізація як соціально-психологічний феномен / О. В. Никоненко// Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія.- 2013. – Вип. 6. – Книга ІІ. – Т. ХІ. – С. 146 -154.

  Никоненко О.В. Монетарна соціалізації: теоретичний аспект /О. В. Никоненко // Проблеми загальної та педагогічної психології .- 2012. – Т. ХІV, ч. 2. – С. 276-283.

  Никоненко О.В. Теоретичні основи вивчення монетарної соціалізації/ О. В. Никоненко // Соціально-економічні та психологічні проблеми: історія та сучасність:Матеріали VІ міжвузівської наук.-практ. конф. ( 26-27 квітня 2012 р.) / за ред.: А. В. Шморгун, П. В. Ямполець. – Чернігів : ЧФ РІС КСУ, 2012. – С. 37- 43.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Никоненко Олена Вікторівна