Никоненко Олена Вікторівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Никоненко Олена Вікторівна

Сфери наукових інтересів

  • соціальна психологія \ економічна психологія \ психологія соціальної та профорієнтаційної роботи.

Викладає

  • практикум із загальної психології \ психологія управління \ соціальна психологія \ психологія ділового спілкування \ психологія лідерства

Профілі

 
 

Никоненко Олена Вікторівна

  • Кандидат психологічних наук (2019 р.)

Освіта

  • Чернігівський державний педагогічний університет / спеціальність «Психологія» / 2008 р.

Професійна кар’єра

  • З 2022 року – Університет «КРОК», доцент кафедри психології, заступник завідувача кафедри психології
  • 2022-2018 рр. – Печерська районна філія КМЦЗ, провідний фахівець з профорієнтації
  • 2013-2009рр. – Чернігівська філія Рівненського інституту слов’янознавства, старший викладач кафедри психології та педагогіки

Подяки

  • Подяка від голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за сумлінну працю в сфері соціальної роботи (2021р.)

Визначні наукові праці

  • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості монетарна соціалізація студентської молоді»
 
 

Публікації

  Никоненко О.В. Психологічні особливості монетарної поведінки в різні вікові періоди / О. В. Никоненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1310

  Никоненко О.В. Типи монетарної соціалізації студентської молоді /О. В. Никоненко// Актуальні наукові дослідження в сучасному світі.- 2018. – Вип.2(34), Ч.5. – С. 99-104.

  Никоненко О.В. Психологічні особливості монетарної соціалізації студентської молоді: дис....канд. психол. наук :19.00.05/ О.В. Никоненко; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.- Київ, 2018.-327 с.

  Никоненко О.В. Дослідження когнітивного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді / О. В. Никоненко//Психологічний часопис.- 2017. – № 1(5) – К С. 88. -99.-http://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/143/103

  Никоненко О.В. Дослідження афективного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді / О. В. Никоненко // Суспільні дослідження у 21 сторіччі: Матеріали IV міжн. наук.-практ. конф. (Краматорськ, 25 березня 2017р.). – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 105-109.

  Nykonenko O.V. Psychological features of the monetary socialization of student youth / O.V. Nykonenko// Science of the third millennium:Proceedings of V International scientific conference ( 29 квітня 2017р.). – Morrisville: Lulu Press., 2017. – Р. 193-197.

  Никоненко О.В. Дослідження моральнісного компоненту монетарної соціалізації студентської молоді / О. В. Никоненко //Організаційна психологія. Економічна психологія .-2017. – № 4(11) – С. 70-78.-http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i11/n11/11.pdf

  Никоненко О.В. Структурно-функціональна модель монетарної соціалізації/ О. В. Никоненко// Актуальні проблеми психології .-2014. – Вип. 10. – Т. 11. – С. 145-157

  Никоненко О.В. Психологічні особливості монетарної соціалізації майбутніх фахівців / О. В. Никоненко// Вісник післядипломної освіти .- 2013. – Вип. 9 (22). – Ч. 2. – С. 239-247.

  Никоненко О.В. Монетарна соціалізація як соціально-психологічний феномен / О. В. Никоненко// Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія.- 2013. – Вип. 6. – Книга ІІ. – Т. ХІ. – С. 146 -154.

  Никоненко О.В. Монетарна соціалізації: теоретичний аспект /О. В. Никоненко // Проблеми загальної та педагогічної психології .- 2012. – Т. ХІV, ч. 2. – С. 276-283.

  Никоненко О.В. Теоретичні основи вивчення монетарної соціалізації/ О. В. Никоненко // Соціально-економічні та психологічні проблеми: історія та сучасність:Матеріали VІ міжвузівської наук.-практ. конф. ( 26-27 квітня 2012 р.) / за ред.: А. В. Шморгун, П. В. Ямполець. – Чернігів : ЧФ РІС КСУ, 2012. – С. 37- 43.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Никоненко Олена Вікторівна