Наукові публікації | Кафедра національної економіки та фінансів — Університет «КРОК»


Наукові публікації кафедри національної економіки та фінансів

  Formalization of the influence of exogenous and endogenous processes on the financial activities of agribusiness enterprises / Ihor Rumyk, Tetiana Galetska, Oleks Klymchuk, Svitlana Tkalenko, Zhanna Derii, // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2024. - Т. 1. - № 54. - С. 282-294. - DOI 10.55643/fcaptp.1.54.2024.4227.
file:///C:/Users/library/Searches/Downloads/4227_282-294.pdf

  Bobrov Y. On the issue of renewable energy development / Y. Bobrov // 4th International Conference on corporation management-2024 (26 April 2024, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2024.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2024/paper/view/705

  Precious metals market forecasting in the current environment / I. Rumyk, V. Kuzminsky, O. Pylypenko, O.Yaroshenko // Economics, Finance and Management Review. - 2024. - № 1(17). - Pp. 45-56. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2024-1-45

  Радіонова І. Методологія наукових досліджень в економіці: традиційний та оновлений підходи / І. Радіонова, І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 11-19. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-11-19.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/674/688

  Грушко В. Економіка в умовах війни та повоєнний економічний розвиток / В. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 47-53. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-47-53.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/711/692

  Чумаченко О. Управління фінансовим станом підприємств у системі стратегічного менеджменту / О. Чумаченко, С. Плетенецька, Т. Антонець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 54-65. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-54-65.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/672/693

  Грушко В. Сучасне розуміння глобальних ланцюгів вартості / В. Грушко, Р. Ковчар // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 9-14. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-14
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-14

  Бедик О. Управління інноваційною активністю газовидобудівних підприємств в умовах зміни ринкової динаміки / О. Бедик, Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 123-130. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-123-130
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/24/87

  Rumyk I. Identification of the parameters of influence of the financial and economic component of the production potential of enterprises / I. Rumyk // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/511/9
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/511/9

  Rymyk I. Development of innovative business companies and fintech industry in the digital economy / I. Rymyk, I. Melnichenko // The development of innovations and financial technology in the digital economy: monograph / Editor-in-Chief M. Denysenko. - Scientific Center of Innovative Researches OU, 2023. - С. 170-188. - https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/29/74/603
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/29/74/603

  Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 221 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Федунов М.В. Агропромисловий комплекс під час війни: наслідки, оцінка та прогнози / М. В. Федунов // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - К.: Університет "КРОК", 2023. - С. 187-220
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Румик І.І. Порівняльний аналіз структури та динаміки державного боргу України у звичайних умовах і під час воєнного часу / І. І. Румик // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 64-72
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Румик І.І. Особливості бюджетно-боргової політики в умовах воєнного часу / І. І. Румик // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 51-63
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Плетенецька С.М. Діяльність домогосподарств в умовах війни / С. М. Плетенецька // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 145-160
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Грушко В.І. Економіка війни / В. І. Грушко // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 8-40
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Бобров Є.А. Економіка відбудови енергетичного сектору / Є. А. Бобров // Економіка відновлення: навчальний посібник / за ред. В. І. Грушко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 161-186
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/1437-ekonomika-vidnovlennia

  Попович Д.В. Оподаткування підприємства і податкові зміни на сучасному етапі розвитку економіки / Д. В. Попович, В. З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1608

  Захарі К.О. Вплив інфляції на фінансову безпеку держави / К. О. Захарі, О. Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1646

  Діденко О.М. Напрями розвитку грошового ринку в Україні / О. М. Діденко, О. Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1621

  Антонець Т.Ю. Діагностика фінансового стану підприємства / Т. Ю. Антонець, О. Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1769

  Омельченко О.А. Особливості реформування системи соціального страхування в Україні / О. А. Омельченко, С. М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1942

  Царенок О.В. Особливості управління фінансовими ресурсами підприємства сучасних умовах / О. В. Царенок, С. М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1840

  Фуринець В.О. Фінансова інфраструктура держави під час військової агресії / В. О. Фуринець, С. М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1879

  Піун В.В. Вплив кризових явищ на інвестиційну діяльність недержавних пенсійних фондів / В. В. Піун, І. І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1632

  Юрескул С.О. Недержавне пенсійне забезпечення як інструмент соціального захисту населення / С. О. Юрескул, І. І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1757

  Пижьянов С.К. Соціально-економічний сталий розвиток України та шляхи до євроінтеграції / С. К. Пижьянов, І. І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1859

  Бобров Є.А. Нові реалії енергетичної політики ЄС / Є. А. Бобров // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1609

  Румик І. Особливості управління фінансовими ресурсами підприємств в умовах воєнного стану / І. Румик, С. Плетенецька, О. Царенок // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 9-19. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-9-19.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/647/661

  Кузьмінський В. Фінансово-господарська діяльність та податок на прибуток підприємств: контроверсійність інтересів / В. Кузьмінський, О. Пилипенко, Д. Попович // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 20-28. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-20-28.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/644/662

  Чумаченко О. Прогнозування попиту у контексті оптимізації запасів підприємства / О. Чумаченко, О. Нескородько // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 29-38. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-29-38.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/646/663

  Грушко В. Державне пенсійне забезпечення соціально-економічний розвиток суспільства в Україні / В. Грушко, В. Кузьмінський, М. Герасименко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 52-59. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-52-59.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/654/667

  Чумаченко О.Г. Особливості інвестиційної діяльності в поствоєнний період / О. Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM-2023/paper/view/2002

  Загреба А.А. Інфляція в Україні: причини та наслідки / А. А. Загреба, О. Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM-2023/paper/view/2004

  Фуринець В.О. Фінансова система держави: трансформаційні процеси в період військової агресії / В. О. Фуринець, О. Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM-2023/paper/view/2005

  Діденко О.М. Розвиток грошового ринку як фактор відновлення економіки / О. М. Діденко, О. Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM-2023/paper/view/2010

  Бобров Є.А. Актуалізація питання енергетичної безпеки на світовому рівні / Є. А. Бобров // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM-2023/paper/view/2003

  Кузьмінський В.З. Сучасні технології управління фінансово-інвестиційними операціями / В. З. Кузьмінський // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали II Круглого столу (24 листопада 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM-2023/paper/view/2015

  Rumyk I. Digital economy: innovation and technologies / I. Rumyk // Business model innovation in the digital economy: monograph. - Pussi: OU Scientific Center of Innovative Research. - 2023. - Pp. 99-120.
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/33/93/659

  Плетенецька С.М. Вплив моделі фінансування військового ПДФО на регіональний розвиток / С. М. Плетенецька // Фінансові інструменти регіонального розвитку: Збірник праць учасників ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 жовтня 2023 р.). - Житомир: Поліський національний університет, 2023. - С. 40-41

  Rumyk I. A cluster approach to the formation of integrated food systems / I. Rumyk // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/576

  Румик І.І. Продовольча безпека під час війни: "нова зброя" чи еволюційність розвитку?! / І. І. Румик // Економічні перспективи підприємництва у воєнні часи та опісля: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2023 р., м. Ірпінь). - Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. - С. 170-174.
https://drive.google.com/file/d/1FpeJipvOPPe73F3DPfdzdyZ8EoJs4GKQ/view

  Rumyk I. Raising funds using crowdfunding platforms / I. Rumyk // 3rd International Conference on economics, accounting and finance (December 15, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2023/paper/view/662

  Румик І.І. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів / І.І. Румик, В.З. Кузьмінський, В. Костильова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 29-37. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-29-37
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/593/615

  Румик І.І. Адаптивний підхід до реалізації фінансової політики: системність дій і шляхи подолання викликів сьогодення / І. І. Румик // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (м. Київ, 10 червня 2022 р.). - Київ: Київський національний університет технології та дизайну, 2022

  Ткач Д.К. Електроенергетика України під час українсько - російської війни / Д. К. Ткач, В. І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 63-72. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-63-72

  Румик І.І. Фінансове забезпечення підприємств: можливості використання когнітивного моделювання / І. І. Румик, О. О. Пилипенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 44-52. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-44-52

  Чумаченко О. Роль відновлюваних джерел енергії у електроенергетичному балансі України / О. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 39-47. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-39-47

  Чумаченко О.Г. Економічні перспективи малої гідроенергетики як складової ВДЕ України / О. Г. Чумаченко // Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. - 2022. - № 3(66). - С. 97-101. - http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2238
http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2238

  Rumyk I. A comprehensive approach to assessing the level of food security in the region / I. Rumyk // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/409
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/409

  Чумаченко О.Г. Вплив 4-го енергопакету ЄС на розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні / О. Г. Чумаченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». - 2022. - № 2(60). - С. 60-65. - DOI DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2022.2(60).60-65.
http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/266582

  Плетенецька С.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства / С. М. Плетенецька, О. В. Царенок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1217
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1217

  Румик І.І. Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан і напрями розвитку / І. І. Румик, В. В. Костильова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1190
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1190

  Румик І.І. Шляхи покращення майнового стану на підприємстві / І. І. Румик, В. В. Гриценко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1225
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1225

  Rumyk I. The ways of using the fintech system for the development of innovative financial services / I. Rumyk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1199
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1199

  Сич І.В. Сутність та ідентифікація орендних відносин / І. В. Сич, О. М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1386
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1386

  Rumyk I.I. Modern possibilities of applying block chain technologies in the financial sector/ I. I. Rumyk // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ).- Київ: Університет «КРОК», 2022. -С.95-98.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Закревська О.Ю. Експорт та імпорт як елементи стимулювання економіки/ О. Ю. Закревська, О. М. Ровська // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). -Київ: Університет «КРОК», 2022.- С.142-146.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Румик І. Економічні підходи до функціонування системи маркетингу на промислових підприємствах / І. Румик, С. Пижьянов // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 4(68). - С. 9-19. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-9-19. -
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-9-19

  Грушко В.І. Синхронізація об'єднаної енергосистеми України з ENTSO-E: економічний вимір / В. І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 9-16. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-9-16

  Поліщук Л. В. Стан ринку страхових послуг в Україні під час повномасштабного воєнного вторгнення росії / Л.В. Поліщук, С.М. Плетенецька // Modern research in world science: proceedings of the 9th International scientific and practical conference (November 28-30, 2022)/ Ed. M.L. Komarytskyy. Lviv: SPC "Sci-conf.com.ua", 2022. - Pp.1671-1678. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-28-30.11.2022.pdf
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-28-30.11.2022.pdf

  Бобров Є.А. Застосування антикризових заходів в електроенергетиці в сучасних умовах / Є.А. Бобров // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/535
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/535

  Румик І.І. Зміна парадигми продовольчої безпеки в умовах формування нової національної економічної стратегії України / І.І. Румик // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/526
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/526

  Чумаченко О.Г. Інформаційна турбулентність та завдання системи бізнес-безпеки / О.Г. Чумаченко // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/536
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/536

  Федунов М.В. Вдосконалення управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності агропромислових підприємств / М.В. Федунов // Антикризове управління: імператив сучасної економіки: матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/517
https://conf.krok.edu.ua/ACM/ACM/paper/view/517

  Rumyk I. Modeling the impact of economic indicators on food security / I. Rumyk // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - Iss. 2(6). - Pp. 4-13.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/130/77

  Румик І.І. Застосування інтерактивних форм і методів вивчення фінансових дисциплін / І.І. Румик // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 90-93. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/393
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/393

  Румик І.І. Управління фінансово-господарською діяльністю інтегрованих підприємств на інноваційних засадах / І. І. Румик, О. О. Пилипенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 166-175. - DOI 10.31732/2663-2209-2021-62-166-175

  Bobrov Y. Demand for critical minerals in the context of energy security during the transition to clean energy / Y. Bobrov // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/310
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/310

  Chumachenko O. Financial statements in financial management / O. Chumachenko, V. Bielanovskyi // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/316
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/316

  Rumyk I. Financial security of the enterprise in modern economic conditions / I. Rumyk, D. Stepanchuk // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/321
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/321

  Rumyk I. Contradictions of economic evaluation of financial activity of enterprises in the field of agribusiness / I. Rumyk // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/294
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/294

  Grushko V. The need to reform the country's pension system / V. Grushko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/296
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/296

  Financial support and forecasting of food production using economic description modeling methods / I. Rumyk, S. Laptev, S. Seheda, L. Akimova, O. Akimov, M. Karpa // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т. 5. № 40. - С. 248-262. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.245098.
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3549/3365

  Waste management and prospects for the development of circular economy technologies / V. Loiko, M. Bratko, Ye. Bobrov, A.Voitseshchuk, S. Maliar // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т. 5. № 40. - С. 609-619. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245255.
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3419/3397

  Бобров Є.А. Попит на критичні мінерали в контексті забезпечення енергетичної безпеки під час переходу до "чистої" енергетики / Є.А. Бобров // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/661
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/661

  Мельник Т. Теоретичні основи фінансового механізму соціального страхування в Україні / Т. Мельник, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК". - 2021, https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/819
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/819

  Грушко В.І. Перспективи розвитку спрощеного оподаткування малого підприємництва в Україні / В.І. Грушко, В. Коваленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/920
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/920

  Румик І.І. Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки підприємства / І.І. Румик, Д. Степанчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/829
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/829

  Румик І.І. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства в системі управління його інвестиційною діяльністю / І.І. Румик, В. Зозуля // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/843
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/843

  Арабов Б.С. Прогнозування ринку цінних паперів / Б.С. Арабов, В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/830
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/830

  Козак Т. Оцінка запасів: національний та міжнародний досвід / Т. Козак, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/833
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/833

  Козак Т. Оцінка запасів та їх класифікація / Т. Козак, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/838
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/838

  Петриченко А.О. Прогнозування криптовалютного ринку / А.О. Петриченко, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/896
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/896

  Швай А.В. Оцінка кредитоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності / А.В. Швай, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/906
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/906

  Пилипченко О.І. Використання методів технічного аналізу для прогнозування ринку криптовалют / О. І. Пилипченко, В. З. Кузьмінський, О. Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 28-35. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-28-35

  Румик І.І. Антикризове управління при реалізації санаційних заходів підприємства / І. І. Румик, О.О. Пилипенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 51-60. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-51-60
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Бобров Є.А. Нові виклики енергетичній безпеці: попит на критичні мінерали під час переходу до «чистої» енергетики / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 140-154. -https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-140-154
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Грушко В.І. Шляхи вдосконалення фінансового регулювання доходів домогосподарств / В. І. Грушко, Д. В. Шульдяков // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 35-43. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-35-43.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/402/429

  Bobrov Y. The trends of Ukraine energy strategy development in the context of energy security / Y. Bobrov // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 3(7). - Pp. 21-32. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-3-21.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/153/98

  Principles and components of combining investment activities with strategic management of a company / O. Sukhorukova, Z. Grygorova, A. Kvasko, M. Siryk, Y. Bobrov // Academy of Strategic Management Journal. - 2021. - Vol. 20. - № 3. - Pp. 1-7. - http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85107397015&partnerID=MN8TOARS
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85107397015&partnerID=MN8TOARS

  Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis / I. Mihus, M. Denysenko, I. Rumyk, S.Pletenetska, M. Laptiev, V. Kupriichuk // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol.11. - Iss.1, Spesial Issue XV. - Pp. 52-55.-URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf

  Бобров Є.А. Стан та перспективи переходу економіки країни від лінійної до циклічної економічної системи / Є.А. Бобров // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В. І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 7-40.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Брадул О.М. Організація та методичні прийоми державного фінансового аудиту в умовах невизначеності та ризику / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, О.М. Ромашко // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 381-436.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Грушко В.І. Розвиток фінансового механізму соціального страхування в Україні / В.І. Грушко, Л.Д. Тулуш, Д.В. Шульдякова // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 268-381.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 503 c.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку / А.В. Лещенко, О.Г. Чумаченко, О.І. Пилипченко, Л.Д. Тулуш // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 218-267.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Рудая М.І. Теоретичні аспекти та методичні особливості проведення судово-економічногої експертизи / М.І. Рудая // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 437-503.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Теоретико-методичні засади оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його вплив на господарську діяльність / М.В. Кучерук, І.І. Румик, В.З. Кузьмінський, А.С. Шуневич // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 72-135.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Фінансове регулювання доходів населення / І.І. Румик, С.П. Кизима, С.М. Плетенецька, О.О. Пилипенко, М.В. Федунов // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 136-217.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Bobrov Y. Modern Innovations in the Context of the Transition to Circular Economy / Y. Bobrov // Science and Innovation. - 2021. -V. 17. - № 6. - Pp. 13-23. - DOI https://doi.org/10.15407/scine17.06.013. - https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/25/78
https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/25/78

  Managerial aspects of the agrarian enterprises financial support / N. Bieliaieva, O. Sova, Ye. Bobrov, N. Antypenko // IOP. Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - Vol. 915. - № 1. - Pp. 012012 . - DOI https://doi.org/10.1088%2F1755-1315%2F915%2F1%2F012012

  Тулуш Л.Д. Досвід фінансового регулювання експорту соєвих бобів в Україні/ Л.Д. Тулуш // Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития : тезисы докладов междунар. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 15 апр. 2020 г.). /Дальневост. гос. агр. ун-т. - Благовещенск : Изд-воДальневост. гос. агр. ун-та, 2020. -С.190-191

  Тулуш Л.Д. Оцінка економічних наслідків "соєвих правок": наук.-практ. вид. / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2020. - 40 c. - https://issuu.com/nnc_iae/docs/soevi_pravki
https://issuu.com/nnc_iae/docs/soevi_pravki

  Бобров Є.А. Поточний стан розвитку відновлювальних джерел енергії в країнах ЄС / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 32-38. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-32-38
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/269

  Шепелюк В.А. Фіктивне підприємництво в Україні, як спосіб ухиляння від сплати податків / В. А. Шепелюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 58-65. - DOI . https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-58-65
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/273

  Плетенецька С.М. Сучасний стан та проблеми розвитку лізингу в Україні / С. М. Плетенецька // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 127-146
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Румик І.І. Розвиток фінансового сектору: стан, фінансова інклюзія, візія та стратегія дій / І. І. Румик // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 147-160.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Румик І.І. Застосування когнітивного інструментарію у дослідженнях економічних моделей продовольчого забезпечення / І. І. Румик // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2020. - № 2.-С.70-80
file:///C:/Users/library/Downloads/frvu_2020_2_12.pdf

  Румик І.І. Методи оцінювання моделей довгострокового прогнозування діяльності агровиробників / І. І. Румик // Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.). - Полтава:ПДАА, 2020. - С. 108-112
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2908/konferenceprogrampsaaeandier31032020.pdf

  Плетенецька С.М. Особливості управління фінансовими ресурсами суб'єктами економічної діяльності / С. М. Плетенецька // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 лютого 2020 р.). - Луцьк, 2020. - С. 219-222.
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/17413

  Тулуш Л.Д. Економічні наслідки дочасного скасування "соєвих правок"/Л.Д. Тулуш, О.Ю. Грищенко// Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу : Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16 квітня 2020 р.), ННЦ "Інститут аграрної економіки". -К.: ННЦ ІАЕ, 2020.- С. 152-155
http://magazine.faaf.org.ua/images/stories/zb_conference/zb_conf_16-04-2020.pdf

  Rumyk I. The application of the principle of complementarity in the study of food security / I. Rumyk // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 11
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Попова О.В. МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами": нові підходи до визнання доходів / О. В. Попова, О. М. Ромашко // Trends in the development of modern scientific thought: Abstracts of X International Scientific and Practical Conference (Vancouver, Canada. November 23-26, 2020). - С. 144-148. - DOI 10.46299/ISG.2020.II.X.
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/X-Conference-23-26-VancouverCanada-Book.pdf

  Румик І.І. Контролінг у системі управління фінансовою безпекою підприємств / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 41(60). - С. 47-56. - DOI 10.31732/2663-2209-2020-60-47-56.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/341/372

  Бобров Є.А. Стан та перспективи переходу до економіки циклічного типу / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 157-169. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-157-169.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/357

  Федунов М.В. Ризики зовнішньоекономічної діяльності агропідприємств: підходи до трактування та уточнення їхньої суті / М. В. Федунов // Trends in the development of modern scientific thought: Abstracts of X International Scientific and Practical Conference (Vancouver, Canada. November 23-26, 2020). - С. 163-168. - DOI DOI 10.46299/ISG.2020.II.X.
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/X-Conference-23-26-VancouverCanada-Book.pdf

  Федунов М.В. Ризики зовнішньоекономічної діяльності агропромислових підприємств / М. В. Федунов // Economic strategies for the development of society: collective monograph / Ed. K. Illiashenko, Y. Bezverkhnia. - Boston: Primedia eLaunch, 2020. - Pp. 130-140. - DOI 10.46299/ISG.2020.MONO.ECON.III. - https://isg-konf.com/wp-content/uploads/Monograph-USA-Economy-isg-konf.pdf
https://isg-konf.com/wp-content/uploads/Monograph-USA-Economy-isg-konf.pdf

  Румик І.І. Фінансові мотиви оберненої інтеграції в агропромисловому комплексі / І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 221-223. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/81
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/81

  Чумаченко О.Г. Інвестиційна діяльність як фактор економічної безпеки України / О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 243-244. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/95
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/95

  Кузьмінський В.З. Управління грошовими потоками підприємства / В.З. Кузьмінський, В.Г. Ткаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 279-283. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/235
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/235

  Кузьмінський В.З. Організація обліку та аналіз грошових потоків підприємства / В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 284-287. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/237
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/237

  Плетенецька С.М. Механізм впровадження Е-лікарняних в Україні з врахуванням зарубіжного досвіду / С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 287-289. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/242
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/242

  Румик І.І. Продовольча безпека держави: питання теорії, методології, практики: монографія / І. І. Румик. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 420 c.- URL: https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/11/38/160-1
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/11/38/160-1

  Шепелюк В.А. Місце та роль фінансового контролінгу в системі управління діяльністью підприємства / В.А. Шепелюк // Економічні студії.-2019.-№1.-С.102-105
https://www.researchgate.net/profile/Yulia_Fedorova4/publication/332208399_EKONOMICNI_STUDII_NAUKOVO-PRAKTICNIJ_EKONOMICNIJ_ZURNAL_ecoNomIcS_StudIeS/links/5ca61826a6fdcca26dfd9cd1/EKONOMICNI-STUDII-NAUKOVO-PRAKTICNIJ-EKONOMICNIJ-ZURNAL-ecoNomIcS-StudIeS.p

  Шепелюк В.А. Порядок формування інформації щодо корпоративних прав у фінансовій звітності підприємства / В. А. Шепелюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.51-56
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Шепелюк В.А. Дисконтування як фінансовий інструмент вартісної оцінки об'єктів обліку: проблеми реалізації в умовах МСФЗ / В.А. Шепелюк, М.О. Юнацький // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 80-84
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Шепелюк В.А. Класифікація корпоративних прав та їх вартості / В.А. Шепелюк // Регіональна економіка та управління. - 2019. - №1. - С. 249-

  Аллахяров Б.Д. Ринок цінних паперів: теоретичні та практичні аспекти функціонування і розвитку / Б.Д. Аллахяров, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 168-171
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Приходько В.О. Сучасні аспекти розвитку платіжних систем в Україні / В.О. Приходько, В.З. Кузьмінський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 323-326
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Sokol K. Effects of corporate income tax changes on economic growth in Ukraine / K.Sokol, O. Romashko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 150-152
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Грицук О.В. Сучасні стратегії інноваційного розвитку підприємства // О.В. Грицук, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 211-213
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Лебедєва М.І. Аспекти відображення доходів діяльності підприємства в обліковій політиці за міжнародними стандартами / М.І. Лебедєва, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 18-20
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Гончарук Я.А. Напрями підвищення ефективності капітальних вкладень на підприємстві / Я.А. Гончарук, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 197-199
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Вакулка А.Є. Оцінка вартості підприємства / А.Є. Вакулка, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 516-518
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Варченко Є.С. Теоретичні аспекти дослідження фінансового стану підприємства / Є.С. Варченко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 519-521
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Sopko V. The valuation of business in the terms of European integration / V. Sopko, O. Fomina, O. Romashko //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки.- 2019. - № 3. - С. 116-127
http://zt.knteu.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2479&Itemid=737&lang=uk

  Аудит: підручник (в двох частинах) / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, С.Б. Ільїна, М.О. Юнацький, А.П. Хорошенюк, Т.В. Брадул; за ред. проф. В.І. Грушко. - Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. - 324 с.

  Чумаченко О.Г. Демонтаж социального государства как результат экономических реформ / О.Г. Чумаченко, Л.О. Баластрик // Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 14-15 ноября 2019 г.) / НАН Беларуси, Институт социологии; редкол.: Г.П. Коршунов (гл. ред.) [и др.]. – Минск: СтройМедиаПроект, 2019. - С. 135-138
https://drive.google.com/file/d/1BLijGRZYxnPZA8vg0Z_clQ1aJre-zMMk/view

  Баластрик Л.О. Управління ризиками як необхідний елемент банківської стабільності / Л.О. Баластрик, О.Г. Чумаченко // Цифрова трансформація банків в Україні [Електронний ресурс]: зб. матеріалів науково-практичної конференції (23 травня 2019 року, м. Київ). - К. : КНЕУ, 2019. - 72 с.

  Чумаченко О.Г. Перспективи та можливості використання блокчейн технологій в банках / О.Г. Чумаченко // Дослідження підприємництва: ключові механізми організації, основні драйвери та перспективи: збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні», (10–11 жовтня 2019 р., м. Ірпінь): у 2 ч. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. – Ч. 1. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 132). - С. 285-287
http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4145/1/2966_IR.pdf

  Грушко В.І. Фінанси: підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко; за ред. д.е.н., проф. В. І. Грушко. - К.: Видавництво Ліра-К, 2019. - 600 с.

  Чумаченко О.Г. Економічна безпека інвестиційної діяльності / О.Г. Чумаченко // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 16-18 жовтня 2019 р.) / Упоряд. Т. Казакова. - Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С. - 2019. - С. 46-47
http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconMan/ITMEI.aspx

  Лещенко А.В. Оподаткування доходів фізичних осіб / А.В. Лещенко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 279-282
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кондрук Д.В. Ризик менеджмент в системі управління фінансовими інвестиціями / Д.В. Кондрук, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 266-268
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кривошлик А.А. Особливості управління витратами ПАТ «Центроенерго» / А.А. Кривошлик, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 269-270
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Марюга Д.О. Формування доходної бази місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Д.О. Марюга, Л.Д. Тулуш // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 288-291
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Машевська К.В. Механізм управління державним боргом України / К.В. Машевська, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 292-294
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Міцерук М.В. Інвестиційна діяльність підприємств та установ / М.В. Міцерук, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 298-300
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Плетенецька С.М. Управління ризиками як елемент фінансового контролінгу / С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 318-320
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Россол А.О. Бюджетування в системі фінансового планування страхової компанії / А.О. Россол, Л.Д. Тулуш // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 330-332
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Румик І.І. Забезпечення прав споживачів фінансових послуг / І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 333-335
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Сидоренко В.В. Аспекти обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками / В.В. Сидоренко, О.М. Ромашко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 341-344
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Сидорчук А.В. Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку / А.В. Сидорчук, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 345-347
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Сліпко С.Г. Сучасні аспекти ринку злиття та поглинання / С.Г. Сліпко, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 348-350
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Смиковська А.С. Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення / А.С. Смиковська, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 351-355
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Солдатенко О.О. Стратегія розвитку малого підприємництва / О.О. Солдатенко, О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 356-358
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Стеценко В.В. Напрями нарощування боргової безпеки України / В.В. Стеценко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 359-361
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Танчик В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / В.І. Танчик, В.І. Грушко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 369-371
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Чумаченко О.Г. Фінансовий контролінг: синонім управління чи контролю? / О.Г. Чумаченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 375-378
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Сова О.Ю. Роль достатності капіталу банків у зміцненні банківського нагляду / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2019. - №3 (55). - С. 48-55

  Тулуш Л.Д. Концептуальні напрями реформування системи оподаткування сільгосптоваровиробників / Л.Д. Тулуш //Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 лютого 2019 р., м. Київ).- К.: ННЦ "ІАЕ", 2019. - С. 220-223.

  Тулуш Л.Д. Інституційно-правове врегулювання діяльності високотоварних господарств населення. /Л.Д. Тулуш, О.І. Куць//Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : Збірн. матер. Сімнадцятого Конгр.вчен. економістів-аграрників та Міжнар. наук.-практ.конф. (Київ, 30 трав. 2019 р.)-. К.: ННЦ "Інститутаграрної економіки", 2019. -С. 357-363

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку грошових коштів / О. М. Ромашко // Вісник Одеського національного університет. Економіка. - 2019. - №Том 23, Випуск 7(72). - С. 179-182

  Ромашко О.М. Обліковий аспект витрат на соціальний захист персоналу у контексті дотримання принципів соціальної відповідальності / О. М. Ромашко, В. В. Сопко, Н. В. Овсюк // Бізнес-навігатор/Міжн.ун-т бізнесу і права. - 2019. - № 5(54). - С. 25-32

  Current aspects of the cryptocurrency recognition in Ukraine / Olena Fomina, Olena Moshkovskya, Olena Avgustova, Olha Romashko, Darya Golovina// Banks and Bank Systems. - 2019. - № 14 (2). - P. 203-213

  Sopko V. Transfer pricing global context / Valeriia Sopko, Olha Romashko, Alla Shapovalova // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство . - 2019. - № 25. - С. 133-137.
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_2_2019ua/29.pdf

  Сопко В.В. Визнання та оцінка витрат за міжнародними стандартами / В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Обліково-аналітичне абезпечення системи менеджменту підприємства: Матеріали IY Міжнародної науково-практичної конференції ( 24-26.10.2019 р.).- Львів: НУ "Львівська політехніка",2019

  Ромашко О.М. Accounting component of improvement of interprise competetiveness / О. М. Ромашко, О. В. Фоміна, О. О. Августова // Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (КНТЕУ, 10-11.10.2019).-К.: КНТЕУ, 2019

  Оновлення та модернізація системи електронного банкінгу Національного банку України з урахуванням європейського досвіду в контексті глобалізаційних / І. П. Ситник, М. І. Пугачов, Л. Д. Тулуш [та ін.] // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2019. - № 31, V.4. - С. 52-60. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190791

  Тулуш Л.Д. Оцінка наслідків зміни порядку оподаткування ПДВ експортних поставок соєвих бобів / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко // Інтелект ХХІ. - 2019. - № 3. - С. 98-105
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_3/17.pdf

  Тулуш Л.Д. Оцінка наслідків зміни порядку оподаткування ПДВ експортних поставок соєвих бобів у 2018/2019 маркетинговому році / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко. - К.: ННЦ "ІАЕ". - 2019. - 24 c.. - https://issuu.com/nnc_iae/docs/ots_nas_zmi_por
https://issuu.com/nnc_iae/docs/ots_nas_zmi_por

  Пенсійна система: підручник / В.І. Грушко, Ю.І. Скулиш, С.М. Лаптєв, В.Г. Фатхутдінов, А.Й. Француз, І.І. Румик, О.О. Пилипенко, Л.Д. Тулуш; За ред. В.І Грушка, Ю.І. Скулиш; Університет "КРОК". - 4-те вид., доп. і перероб. - К. : Майстер книг, 2019. - 512 с.

  Осучаснення та модернізація системи електронних платежів національного банку україни за європейським досвідом у контексті глобалізаційних процесів/ І.П. Ситник, М.І. Пугачов, Л.Д. Тулуш, Н.Л. Жук //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.-2019.- т.4, №31.-С.52-60
http://fkd.org.ua/article/view/190791

  Чумаченко О.Г. Социальные проблемы Украины: экономические ограничения их решения / О.Г. Чумаченко // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. - Том 9. - № 3. - 2019. - С. 93-100
https://vesnik.grsu.by/s_n/pre_280_ru.pdf

  Economic and mathematical modeling of loan risks for credit unions / M. Garbowski, O. Lubenchenko, N. Perederii, N. Moskalenko, I. Rumyk // Journal of Management Information and Decision Sciences. - 2019. - Volume 22, Issue 4. - P. 495-500
https://www.abacademies.org/articles/economic-and-mathematical-modeling-of-loan-risks-for-credit-unions-8760.html

  Model for forming of optimal credit portfolio of commercial bank / S. Drobyazko, O . Bondarevska, D. Klymenko, S. Pletenetska, O.Pylypenko // Journal of Management Information and Decision Sciences. - 2019. - Volume 22, Issue 4. - P. 501-506
https://www.abacademies.org/articles/model-for-forming-of-optimal-credit-portfolio-of-commercial-bank-8761.html

  Плетенецька С.М. Оцінка світових тенденцій інфляційних процесів / С. М. Плетенецька // Фінансова політика регіонального розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10-11 жовт. 2019 р.). - Житомир, 2019. - С. 54-57
http://znau.edu.ua/images/images-news/2019/11/Tom%201..pdf

  Румик І.І. Соціально-економічні умови регіонального розвитку в умовах бюджетно-фінансової децентралізації / І. І. Румик // Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10-11 жовт. 2019 р.). - Житомир, 2019. - С. 120-123
http://znau.edu.ua/images/images-news/2019/11/Tom%201..pdf

  Румик І.І. Стратегія фінансової підтримки продовольчого виробництва / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 64-73
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/238

  Румик І.І. Необхідність еквайрингу в сучасних умовах / А.В. Давиденко, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 214-216
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Румик І.І. Особливості управління оборотними та необоротними активами підприємства / Є.С. Денисенко, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 220-222
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Румик І.І. Фінанси підприємства: планування та управління / Н.В. Дороніна, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 223-225
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Румик І.І. Детінізація доходів населення країни / С.П. Кизима, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 250-252
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Румик І.І. Розвиток платіжних систем в Україні / М.В. Мусієнко, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 27-29
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Румик І.І. Оптимізація системи адміністрування та справляння митних платежів / А.С. Шуневич, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 3382-385
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Румик І.І. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємства / М.С. Петрусевич, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 315-317
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Ромашко О. М. Облікова політика підприємства як елемент системи обліку / О. М. Ромашко, О. М. Комендант // Business Management, Economics and Social Sciences: Collection of scientific articles (25.10.2019).- Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. - С. 139-143.
http://conferencii.com/files/archive/2019-10.pdf

  Стукаленко О.В. Банківські кредити в системі фінансового забезпечення підприємств / О.В. Стукаленко, С.М. Плетенецька // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 362-364
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Тулуш Л.Д. Зниження ставки податку на додану вартість на окремі харчові продукти в Україні. / Л. Д. Тулуш // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 лист. 2019 р.). - Київ: ІПР, 2019. - С. 144-148
https://drive.google.com/file/d/1O9l1O6IoICF4_rCu62t2L6-d6l9uGuIb/view

  Румик І.І. Фінансові ресурси підприємства: поняття та джерела формування / В.Д. Вальчук, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 9-11
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Tulush L.D. Reduction of the value added tax rate on certain food products in Ukraine/ Л.Д. Тулуш, О.І. Куць //Інноваційний розвиток харчової індустрії: Збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 лист. 2019 р.).- К.: ННЦ "Інститут продовольчих ресурсів", 2019. -С. 144-148

  Managing the financial state of oil & gas sector enterprises / O. Kryukova, T. Ye. Kalyna, N. M. Burdeina, O. M. Romashko // Financial and credit activity - problems of the theory and practice. - 2019. - № 28 (1). - С. 158-170
http://fkd.org.ua/article/view/161770

  Сопко В.В. Роль етики у формуванні компетентностей бухгалтера / В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Modern approaches to the introduction of science into practice: Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. - San Francisco, USA, 2020. -P. 191-193
https://isg-konf.com/modern-approaches-to-the-introduction-of-science-into-practice/

  Innovative method of risk assessment of the company's economic processes / Alexander Bradul, Sergey Laptev, Vira Shepeluk, Marian Yunatskyi // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - V. 18, Issue 1. - P. 1-7
https://www.abacademies.org/articles/Innovative-method-of-risk-assessment-of-the-companys-economic-processes-1939-6104-18-1-323.pdf

  Formation of the Stakeholders Account Model in Conditions of Sustainable Development / L. Karpenko, S. Koev, N. Kashchena, V. Grushko, A. Khorosheniuk // Academy of Accounting and Financial Studies Journal. - 2019. - № 2S, V.23. - https://www.abacademies.org/articles/formation-of-the-stakeholders-account-model-in-conditions-of-sustainable-development-8220.h
https://www.abacademies.org/articles/formation-of-the-stakeholders-account-model-in-conditions-of-sustainable-development-8220.h

  Тулуш Л.Д. Контроль дебіторської заборгованості в системі управління підприємством/ Тулуш Л.Д., Данько Ж.О. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.344 -346
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Sova O.Yu. Trends of development of life insurance in Ukraine/ O. Yu. Sova // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.323-326
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Sova O. Ways for improving the competitiveness of SME-s sector / O. Sova // Eastern european studies: economics, education and law: Proceedings of the international scientific conference. Volume II, June 7-8, 2018. - Burgas: Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. - Р. 88-90
http://www.otei.odessa.ua/wp-content/uploads/2018/06/Proceedings-of-Conference-Burgas-Vol.II7-8.062018.pdf

  Сова О.Ю. Сутність експертної діагностики фінансового стану підприємства / О.Ю. Сова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (25 жовтня 2018 р.) / від. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, 2018. - С. 86-87

  Сова О.Ю. Механізм формування прибутку підприємств у ринкових умовах / О.Ю. Сова // Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 березня 218 р. м. Переяслав-Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький. - 2018. - Вип. 3(13). - С.13-16.

  Сова О.Ю. Саморегулювання ринку фінансових послуг в Україні / О.Ю. Сова // Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень: збірник тез доповідей наукових читань (25 квітня 2018 р., Київ). - К.: Київський університет ринкових відносин, 2018. - С. 172-174

  Сова О.Ю. Cashless economy: ризики та нові можливості для України / О.Ю. Сова // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С.226-229
https://conf2018.webnode.com.ua/_files/200000002-06d0d07cb2/zb_conf_30-11-2018.pdf

  Сова О.Ю. Специфіка депозитних послуг у сучасних умовах банківського ринку України / О.Ю. Сова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2018. - Том 3, № 26. - С. 72-80
http://fkd.org.ua/article/view/143865

  Sova O. The survey of the separation of money and credit / O. Sova // Universum View: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Краматорськ. Україна. 28 вересня 2018 р.). - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. - С. 147-148

  Sova O. Defining the monetary base in a deregulated financial system / O. Sova // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 238-239.

  Sova O. Tax factors for stimulating small business growth / O. Sova // Universum View 2: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми. Україна. 19 жовтня 2018 р.). - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. - С. 324-325.
https://drive.google.com/drive/folders/1D_1at3FaAX9iazFFuVN4dkb7ClDgB4Qk

  Сова О.Ю. Теорія і практика використання лізингу на ринку фінансових послуг України / О.Ю. Сова // Стан та умови розвитку економіки в Україні: теорія, методологія, практика: колективна монографія / під ред. О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2018. - С. 25-35

  Сова О.Ю. Страхові послуги: методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 75 с.

  Тулуш Л.Д. Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні / Л.Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 74-83
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/69

  Ромашко О.М. Особливості оцінки запасів: національні та міжнародні підходи / О.М. Ромашко //Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу: матеріали II Міжнародної наукової конференції (28 грудня 2018 р., м. Лісабон, Португалія).- Лісабон, 2018.-124-127

  Плетенецька С.М. Значення лізингової діяльності в розвитку національної економіки / С.М. Плетенецька // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 214-216
https://conf2018.webnode.com.ua/_files/200000002-06d0d07cb2/zb_conf_30-11-2018.pdf

  Бобров Є.А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії /Є.А.Бобров // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 47-49
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Стратегічне планування /М.Р. Бутнік-Сіверський, В.І.Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.66-67
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Фінансовий механізм соціального страхування в Україні /Ю.А. Данильчук, В.І. Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.117-120
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Боргова безпека країни та механізм її досягнення /Г.О. Дмитренко, В.І. Грушко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.128-131
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Пропозиції щодо покращення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками /Костюк Т.С, Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.180-181
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком з доходів фізичних осіб /Мірошніченко І.Ю., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.233-235
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: проблеми та перспективи /Пастернак Н.А., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.275-277
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Облік, контроль і аналіз розрахунків за податком на прибуток /Хмелюк Ю.С., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.354-356
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Грушко В.І. Регулювання грошового обігу в Україні: проблеми та перспективи / Ягода А.І., Грушко В.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.380-382
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Балита О.В. Можливості фінансово-економічного виміру "людських ресурсів" /О.В. Балита // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 145-147
https://conf2018.webnode.com.ua/_files/200000002-06d0d07cb2/zb_conf_30-11-2018.pdf

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку грошових коштів/ Білик В.А., Ромашко О.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 37-39
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сова О.Ю. Місце андерайтингу в системі страхового менеджменту / Р.Ю. Басюк, О.Ю. Сова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.390-391
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Тулуш Л.Д. Вплив системи оподаткування на доходи населення України/Бєглова С.Ю., Тулуш Л.Д. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 29-32
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Особливості системи оподаткування в період відновлення економіки України / С.Ю. Бєглова, І.І. Румик // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 13-17
https://conf2018.webnode.com.ua/_files/200000002-06d0d07cb2/zb_conf_30-11-2018.pdf

  Румик І.І. Аналіз фінансової проблеми підвищення рівня зайнятості в Україні/ Ю.М. Бухтяк, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.67-69
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Чумаченко О.Г. Фінансовий лізинг: проблеми та преспективи розвитку /І.Р. Ващук, О.Г. Чумаченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.72-75
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Шепелюк В.А. Економічний зміст поняття "витрати" страхової компанії / Волкова М.П., Шепелюк В.А. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 77-80
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Банківське кредитування підприємств: стан та перспективи розвитку/ А.А. Гирич, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.82-84
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Державний борг України /Б.М.Глушко, С.М.Плетенецька// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.84-87
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Оцінка торговельного балансу України /Я.М. Глушко, С.М. Плетенецька // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 87-89
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Регіональна децентралізація як основа покращення фінансового стану місцевих громад/Е.В. Голубєва, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.90-93
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Активізація процесів кредитування в Україні/ В.В. Гриценко, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.104-107
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Управління платоспроможністю страхової компанії Є.М. Гричик, С.М. Плетенецька //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.107-109
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ромашко О.М. Облікові аспекти іноземних інвестицій в Україні / Гульченко М.С., Ромашко О.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 109-111
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Фінансово-кредитна система України/ А.Давиденко, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 111-113
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ромашко О.М. Економічна сутність поняття "товар": історичний аспект/ Дащенко О.А., Ромашко О.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 124 -127
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Фінансове планування на підприємстві/ Н.В.Дороніна, С.М. Плетенецька // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.131 -133
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сова О.Ю. Аналіз системи медичного страхування в Україні/ К.В. Дроздова, О.Ю. Сова// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.137-139
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Скулиш Ю.І. Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення / Жеревчук О.Г., Скулиш Ю.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 146-148
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Ринок цінних паперів в Україні: стан функціонування, ефективність регулювання / Івахненко В.Р., Плетенецька С.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 158-160
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Фінансове регулювання доходів населення/ Кизима С.П., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.164-167
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Тулуш Л.Д. Напрями розвитку спрощеної системи оподаткування суб`єктів малого підприємництва/ Кльоц М.В., Тулуш Л.Д. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.169-172
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Особливості управління активами підприємства/ Котелянець Ю.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 181- 186
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Управління витратами підприємства /Кривошлик А.А., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.192-195
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сова О.Ю. Особливості сегментування ринку страхування / Круть А.О., Сова О.Ю. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 195-196
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Оцінка інфляційних процесів на початку 1990-х років в Україні/ Кутова Д.В., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.198-201
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Скулиш Ю.І. Теоретична сутність пенсій та пенсійного забезпечення / Ляшенко М.С., Скулиш Ю.І.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 224-226
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Управління активами підприємства / Машевська К.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 230-233
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства/ Москусенко А.О., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.242-244
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Чумаченко О.Г. Сприяння активізації інвестиційного розвитку підприємств аграрного сектору /Мошляк І.О., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.244-246
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Мусієнко М.М., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.248-251
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Державний борг України: аналіз та шляхи покращення/ / Нечай А.В., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.252-254
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства/ Оснач І.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.263-266
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Чумаченко О.Г. Контролінг в системі фінансового управління /Паплінський В.А., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.271-273
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сова О.Ю. Форми страхового захисту громадян / Пироженко А.О., Сова О.Ю. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.282-283
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Проблеми та перспективи страхування в Україні / Поліщук Ю.І., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.286-289
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ромашко О.М. Фінансовий контроль податку на додану вартість /Ламазян А.О., Ромашко О.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.201-203
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Фінансова санація як засіб відновлення платоспроможності комерційних банків/ Лаптєва Т.С., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.207-209
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Організація контролю вибуття основних засобів /Леонова Н.В., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 211-213
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Сова О.Ю. Особливості укладання договорів медичного страхування /Лисюченко А.П., Сова О.Ю. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.213-215
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Чумаченко О.Г. Управління фінансовими ресурсами підприємства /Радзиховська А.Р., //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.295-298
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Скулиш Ю.І. Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку/ Рущак С.Б., Скулиш Ю.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.309-311
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Управління витратами підприємства /Самійленко Т.М., Румик І.І.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 311-313
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Кузьмінський В.З. Розвиток платіжних систем в Україні /Середняк О.О., Кузьмінський В.З. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.316-318
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Чумаченко О.Г. Фінансовий лізинг: проблеми та перспективи розвитку /Сидорчук А.В., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.318-321
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Кредитування фізичних осіб комерційними банками / Стукаленко О.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.326-328
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Пенсійна система України: сучасні проблеми та перспективи розвитку /Танчик В.І., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.:Університет "КРОК", 2018. - С.329-331
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва / Тєльний О.М., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.333-336
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Чумаченко О.Г. Кредитування фізичних осіб комерційними банками в Україні /Тирлич І.В., Чумаченко О.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.336-340
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Скулиш Ю.І. Підвищення платоспроможності страхової компанії, як одна з умов покращення фінансової стійкості страховика/ Халаберда О.Є., Скулиш Ю.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.346 -349
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства /Хмелюк В.Р., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.350-353
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Тулуш Л.Д. Проблеми та перспективи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб / Храпа А.І., Тулуш Л.Д. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.357-361
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Плетенецька С.М. Джерела фінансування підприємства та напрями їх оптимізації /Шуляр О.В., Плетенецька С.М. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.370-373
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Оптимізація системи адміністрування податку на додану вартість / А.С. Шуневич, І.І. Румик // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 124-127
https://conf2018.webnode.com.ua/_files/200000002-06d0d07cb2/zb_conf_30-11-2018.pdf

  Румик І.І. Оптимізація системи непрямого оподаткування в Україні /Шуневич А.С., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.373-375
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Шепелюк В.А. Фінансова звітність корпорації: національні особливості і світові тенденції /В.А. Шепелюк// The formation of a modern competitive environment: integration and globalization: International Scientific Conference. Part II, 2018.-С.90

  Шепелюк В.А. Сучасна концептуальна модель системи внутрішнього контролю корпоративних прав в корпоративному управлінні підприємств/ В.А. Шепелюк // Економічні студії.-2018.-№3.-С.81-84
http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2018/3(21)_2018.pdf

  Брадул О.М. Порядок ведення обліку та оподаткування дивідендів / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк // Інфраструктура ринку.-2018.-№18.-С.365-370
http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/18_2018_ukr/62.pdf

  Румик І.І. Антиінфляційна політика держави на сучасному етапі розвитку економіки /Товкач К.В., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.341-343
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Антиінфляційна політика як основа фінансової стабільності держави/ Кияниця Д.В., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.167-169
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Вдосконалення елементів грошової системи України/ Попова Ю.О., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.289-291
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Вдосконалення структурних елементів фінансового механізму держави / Крапівін Є.П., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 187-190
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Інфляційні процеси на сучасному етапі розвитку України/ Лебедєв П.О., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 209-211
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Напрями розвитку фондового ринку в Україні/Ришко Д.В., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.298-300
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Покращення якісної структури грошової маси / Паскевич А.А., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 273-275
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Формування інвестиційного клімату в Україні/Земляна А.О., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.153-155
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Бобров Є.А. Вплив цифрових технологій в секторах попиту та пропозиції енергії /Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - № 4 (52). - С. 222-230
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/136

  Лойко Д.М. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних засадах / Д.М. Лойко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. -Вип. 49. - С. 26-32
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/34

  Плетенецька С.М. Економіка використання водних ресурсів: екологічний аспект / С.М. Плетенецька, В.С. Яценко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 91-95
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/71

  Сова О.Ю. Основні тренди страхового ринку України / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 59-67
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/66/93

  Сова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні / О. Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2018.- Вип. 49. - С. 80-92
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/37

  Тулуш Л.Д. Вітчизняний та зарубіжний досвід справляння податку на додану вартість у сільському господарстві/ Л.Д. Тулуш // Агроеліта : електронний ресурс.-2018.-03 грудня
http://agroprod.biz/2018/12/vitchyznyanyj-ta-zarubizhnyj-dosvid-spravlyannya-podatku-na-dodanu-vartist-u-silskomu-hospodarstvi/

  Плетенецька С.М. Фінансова діяльність на підприємстві / Дяченко Ю.О., Плетенецька С.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 141-144
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Вдосконалення бюджетного процесу в Україні/ І.І. Румик //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.306-309
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Румик І.І. Принципи субсидіарності та самоврядування у розвитку сільських територій / І.І. Румик //Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції: Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 31 травня 2018 р.).-К.: Київський університет ім.Б.Грінченка,2018.-С.217-220
https://books.google.com.ua/books?id=M-liDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

  Грушко В.І. Теоретико - методологічні основи обліковоаналітичного менеджменту діяльності корпорацій / І.М. Дроворуб, В.І. Грушко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.135-137
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Ivanenko Tetiana. Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources / Tetiana Ivanenko, Viktor Hrushko, Anatolii Frantsuz // Investment Management and Financial Innovations. - 2018. - V.15, №4. - Pp. 61-68. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/grushko_0020.pdf
https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-298/optimal-investment-decision-making-on-the-model-of-production-enterprise-with-limited-resources

  Ткач Д.К. Сучасний стан паливно-енергетичного комплексу України / Д. К. Ткач // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - № 4(52). - С. 45-51. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-45-51. - https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/113/129
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/113/129

  Румык И.И. Развитие Китайско-Украинского сотрудничества в решении продовольственной проблемы / И.И. Румык // Китайсько-Українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях". - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С. 66-70.

  Румик І.І. Фінансова підтримка інноваційно-інвестиційного розвитку АПК / І.І. Румик // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. - С. 218-221.

  Тулуш Л.Д. Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільгосптоваровиробників Економіка АПК. - 2017. - №7. - С. 61-70.

  Тулуш Л.Д. Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні. Економіка АПК. - 2017. - №4. - С. 50-59

  Тулуш Л.Д. Фіскальне стимулювання трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2017. - №90. - С. 16-33.

  Тулуш Л.Д. Квазіакумуляція ПДВ як інструмент стимулювання розвитку пріоритетних видів сільгоспдіяльності Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - Умань, 2017. - №91. -- Ч. 2. - С. 100-119

  Тулуш Л.Д. Податково-бюджетне регулювання розвитку аграрного сектору економіки України [тези конференції] Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених (10-11 травня 2017 року). - Умань: ВПЦ "Візаві", 2017. - С. 190-192.

  В. Я. Голюк, Ж. В. Манзик Сучасний інвестиційний клімат України: аналіз та шляхи покращення // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ". - 2017. - №11. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102740
http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102740

  В. Я. Голюк, Н. І. Голець Вертикальна інтеграція як чинник підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках ( на прикладі ПАТ "Миронівський хлібопродукт") // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ". - 2017. - №11. http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102736

  Голюк В.Я. Вплив монетарних і немонетарних факторів на динаміку ВВП України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2017. - Вип. 14. - С.64-68.

  Голюк В.Я. Подвальна В.В. Аналіз динаміки та причин інфляції в Україні в 1991-2016 // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2017. - Вип.244. ч.2. - С.69-72

  Голюк В.Я., Баула О.В. Cтратегічні пріоритети розвитку зовнішньоторгівельних відносин України задля забезпечення сталого розвитку національної економіки // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XI международной научно-практической конференции, УО ?Полесский государственный университет", г. Пинск, 21 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. - Пинск : ПолесГУ, 2017. - 345 с. -С.14-16

  Голюк В.Я., Баула О.В., Путіліна Д.О. Причини зниження обмінного курсу гривні та шляхи його стабілізації // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Випуск № 15.

  Голюк В.Я., Баула О.В., Салабай В.О. Державний борг України: оцінка поточного стану та напрями оптимізації його рівня та структури // Економічний форум. - 2017. - №2.

  Голюк В.Я., Заєць О.В. Управління логістичними процесами як складова ефективного функціонування та розвитку підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні підходи до управління підприємством" з міжнародною участю, 6 квітня 2017 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017.

  Іванчук О.В. Проблеми практичного застосування ефективних підходів щодо аналізу інвестиційних ризиків в умовах ринкової економіки /О.В.Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. - 2017. - №2(210). - С. 34-37

  Іванчук О.В. Регіональні особливості реалізції інвестиційних проектів/ Іванчук О.В.:тези науково-практичної інтернет конф., - Київ, 2017. - С. 89-91

  Лойко В.В. Розвиток індустрії моди України в умовах глобалізації /В.В. Лойко, Д.М. Лойко// Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - С. 185-191

  Лойко Д.М. Фінансова безпека швейних та сервісних підприємств /Д.М. Лойко // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 393 - 395

  Плетенецька С.М. Оцінка ринку медичного страхування в Україні Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях" [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - с.118-121

  Закревська О.Ю. Організація бухгалтерського обліку поточної дебіторської заборгованості підприємства торгівлі / О.Ю. Закревська // Причорноморські економічні студії. - Вип. 20 - Одеса, 2017. С.103-106.

  Закревська О.Ю. Особливості відображення електронних грошей в обліку на підприємствах торгівлі / О.О. Августова, О.Ю. Закревська. // Проблеми системного підходу в економіці. Зб. наук. пр. - Вип. 5 (61) - К.: НАУ, 2017

  Закревська О.Ю. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці торгівельних підприємств / О.О. Августова, О.Ю. Закревська. // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №8 - С.15-17.

  Закревська О.Ю. Внутрішній аудит поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі / О.Ю. Закревська // // Science and practice: an innovative approach : Collection of scientific articles. Paris, France, 2017, p.176-179

  Закревська О.Ю. Взаємозв'язок дебіторської заборгованості із соціальною відповідальністю бізнесу / О.Ю. Закревська, К.І. Галак : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ["Від Балтики до Причорномор'я: формування сучасного економічного простору"] (Рига, 19 серпня 2017 р.) - С. 137-138

  Закревська О.Ю. Внутрішній контроль поточної дебіторської заборгованості підприємства / О.Ю. Закревська : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ["Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного співробітництва"] (Київ, 1-2 вересня 2017 р.) - Київ :., 2017. - С. 120-122.

  Sova O. Innovative instruments of financial control at the enterprise / Sova O. // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції "Економіка в Україні та світі". - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - С. 89-91

  Sova O. Local government finance: issues and options / Sova O. // Матеріали Щорічної науково-практичної конференції молодих учених "Наукові тренди сучасності", КРОК, 2017. м. Київ.

  Сова О.Ю. Features of the social insurance system in Ukraine / О.Ю. Сова // Матеріали Науково-практичної конференції "Формула ідеального соціального забезпечення", КРОК, м. Київ, 2017.

  Сова О.Ю. Антикризові заходи у системі управління підприємством / О.Ю. Сова // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" "WTPDFSU'2017", КНУ, м. Київ, 2017 - С. 298-303

  Сова О.Ю. Заходи щодо підвищення ефективності фінансового планування на підприємствах / О.Ю. Сова // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна економіка: теорія і практика". - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - 56 с. - С. 42-46

  Сова О.Ю. Імплементація в Україні міжнародного досвіду формування ринку консалтингових послуг / О.Ю. Сова // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Економічні перспективи підприємництва в Україні", УДФСУ, м. Ірпінь, 2017. - С. 150-154

  Сова О.Ю. Огляд діяльності неприбуткових організацій в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали XI науково-практичної конференції "Економіка та менеджмент неприбуткових організацій". (м. Краматорськ), 2017. - С. 75-78

  Сова О.Ю. Особливості управління місцевими фінансами в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціально-економічні проблеми сучасності". - Маріуполь, Донецький державний університет управління, 2017. - С. 270-273

  Сова О.Ю. Проблематика забезпечення фінансової стійкості страхових компаній / Сова О.Ю. // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні економічні дослідження". - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - С. 166-170.

  Сова О.Ю. Фактори конкурентоспроможності консалтингових послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності / О.Ю. Сова // Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Маркетинг майбутнього: виклики та реалії". Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. - С. 152-154

  Сова О.Ю. Шляхи підвищення ефективності депозитної політики комерційних банків / О.Ю. Сова // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі". Кременчук, 2017. - С. 170-173

  Ромашко О.М. Облік фінансових інструментів за МСФЗ / О.М. Ромашко // "Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства": матеріали міжн.наук.конф. (23 червня 2017 р.) /Університет Лейпцигу. - Лейпциг, Німеччина, 2017. - С. 122-125

  Ромашко О.М. Роль управлінського обліку у протидії кризовим явищам / О.М. Ромашко // Сратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 лист. 2017 р.) / Львівський торг.-ек.ун. - Львів, 2017. - С. 269-270

  Лойко В.В. Инструменты экспортного контроля в системе регуляторов экономической активности / Лойко В.В., Левчук Н.И, Смирнов Е.В. // Modern Science - Modern? v?da. - 2017. - № 8. - С. 56-59.

  Лойко В.В. Энергетическая безопасность: украинско-китайское сотрудничество / Китайське -українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - один шлях" [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017. - С. 41-45

  Лойко В.В. Розвиток індустрії моди України в умовах глобалізації / В.В. Лойко, Д.М. Лойко// Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - С. 185-191

  Лех Д.В. Характеристика та класифікація загроз фінансовій безпеці суб'єктів підприємництва в умовах євроінтеграції України /Д.В. Лех, В.В. Лойко // Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 40-45

  Лойко В.В. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства / В.В. Лойко, М.Ю. Боєва // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 389 - 391

  Лойко В.В. Роль капітальних інвестицій у діяльності підприємства / В.В. Лойко, В.Р. Зоз // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 391 - 393

  Лойко В.В. Динаміка та особливості кредитування фізичних осіб / В.В. Лойко, І.О. Демченко // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 477 - 479

  Лойко В.В. Ліквідність банку - показник надійності та конкурентоздатності банку /В.В. Лойко, Г.О. Баліцька // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 475 - 477

  Маляр С.А. Обґрунтування стратегії використання майна територіальної громади міста Києва /Маляр С.А., Лойко В.В.//Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 116-118

  Чирко О.В. Обґрунтування заходів покращення фінансового стану суб'єктів підприємництва /Чирко О.В., Лойко В.В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 188-191

  Кондратенко Д.О. Забезпечення фінансової безпеки суб'єкту підприємництва /Кондратенко Д.О., Лойко В.В.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 97-100

  Свердан М.М. Податок на багатство: економіка й оподаткування достатку та розкоші / Розвиток економіки України: трансформації та інновації: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. У 2 томах. - Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2017. - Т. 1. - 324 с. - С. 268-282.

  Сова О.Ю. Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку України / Сова О.Ю. // Міжнародний науковий журнал Київського університету ринкових відносин: Економіка, бізнес-адміністрування, право. - 2017. - № 2. - С. 108-124

  Бобров Є.А. Аналіз впливу децентралізації генерації електричної енергії на енергетичну безпеку держави/ Є. А. Бобров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 47. - С. 4-11.

  Бобров Є.А. Напрями та завдання, що стоять перед регіонами щодо розвитку відновлювальної енергетики / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2017. - Вип. 46. - C. 15-26

  Сова О.Ю. Актуальні питання стану депозитного ринку в Україні / О.Ю. Сова // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 282-292
file:///C:/Users/library/AppData/Local/Temp/Temp1_APE-01-2017%20(2).zip/282-291.pdf

  Sova O. The Transmission Mechaninism of Monetery Policy/ O. Sova // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - Вип. 47. - С. 63-69

  Бобров Є.А. Завдання регіонів щодо розвитку відновлювальної енергетики / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 46. - С. 15-26

  Грушко В.И. Украина и Китай: Взаимные экономические интересы // Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях": Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тянцзинь, 15-17 грудня 2016 р.) - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - С.71-75

  Грушко В.І. Національні фінанси: підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко; за ред. д.ек.н., проф. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 660 с
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/458-natsionalni-finansy

  Грушко В.І. Аналіз операцій з покупцями та замовниками / В. І. Грушко, М. М. Савсюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С.85-92
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n48.pdf

  Чумаченко О.Г. Передумови виникнення криптовалюти / О. Г. Чумаченко, Л. О. Баластрик // Наукові праці НДФІ. - 2017. - № 4. - C. 96-99
http://npndfi.org.ua/docs/NP_17_04_096_uk.pdf

  Шепелюк В.А. Використання інструментів бухгалтерського інжинірингу в управлінні фінансовим станом підприємства /В.А. Шепелюк //Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2017 р.).-Кривий Ріг, 2017.-С.117-119

  Шепелюк В.А. Адвокатський гонорар: сучасні аспекти та проблеми оподаткування/ В.А. Шепелюк // Торгівля і ринок України.- 2017.- №1(41).-С.88-92
http://torgivlya.donnuet.edu.ua/ru/arkhiv.html#

  Шепелюк В.А. Особливості оподаткування роялті в Україні /В.А.Шепелюк, Д.А. Куда // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.).-Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017.-С.46-49
http://www.donnuet.edu.ua/index.php/ru/nauka/nauka-donnuet/138-strategii-2017/file

  Шепелюк В.А. Дефініція поняття та категорій що характеризують систему інтегрованого обліку для потреб бюджетування/ В.А. Шепелюк // Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб'єктів господарювання в умовах глобалізацїї економіки : колект. монографія / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017.-С.211-

  Управлінський облік: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк, Л. Я. Шевченко, П. Д. Камінський [та ін.].- Кривий Ріг: ДНУЕТ, 2017. - 113 с.

  Брадул О.М. Управлінський облік : навчально-практичний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк.- К.: Кондор-видавництво, 2017. - 352 с.

  Bradul A. M. Conceptual approaches to estimation of capital value in strategical management of a corporation/ Bradul A. M., Shepeluk V. A., Shypina S. B.// Management of modern socio-economic systems: сollective monograph. Vol. 2.-Lithuania: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2017.-С.184-197
http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/6579/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202%20%28%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0

  Шепелюк В.А. Особливості первинного відображення господарських операцій із метою обліку та оподаткування корпоративних прав на різних етапах їх життєвого циклу /В.А. Шепелюк // Глобальні та національні проблеми економіки.-2017.-Вип.16.-С.941-946
http://global-national.in.ua/archive/16-2017/187.pdf

  Шепелюк В.А. Особливості оподаткування корпоративних прав/В.А. Шепелюк //Економіка та суспільство.-2017.-Вип.8.- С.818-824
http://economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/136.pdf

  Шепелюк В.А. Порядок ведення обліку та оподаткування грантів, отриманих неприбутковими організаціями /В.А. Шепелюк // Інфраструктура ринку .-2017.-№4.- С.142-146
http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/4_2017_ukr/30.pdf

  Шепелюк В.А. Теоретичні та методологічні основи організації корпоративного контролю в системі економічної безпеки корпорації /В.А. Шепелюк // Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія/за заг. ред. Л. М. Савчук.- Дніпро: Пороги, 2017.-С.260-271
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22464/6/monograph_part.pdf

  Шепелюк В.А. Національні та міжнародні стандарти з обліку фінансових інвестицій: відмінності, недоліки, шляхи гармонізації /В.А.Шепелюк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління.-2017.- Випуск 2 (07) .- С.302-307
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/7_2017.pdf#page=303

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/508-pensiina-systema

  Шепелюк В.А. Аналіз світового досвіду систем місцевого оподаткування в контексті євроінтеграції України /В.А. Шепелюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017 .- С.97-99
http://donnuet.edu.ua/uploads/files/konf/2017/strategii_2017.pdf#page=97

  Шепелюк В.А. Напрямки щодо удосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками /Ю.І. Ніколайчук, В.А. Шепелюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017.- С.56-58
http://donnuet.edu.ua/uploads/files/konf/2017/strategii_2017.pdf#page=56

  Шепелюк В.А. Сучасні тенденції та практика в обліку придбання підприємств транснаціональними корпораціями / Шепелюк В.А., Воловик В.М. // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017.- С.99-102
http://donnuet.edu.ua/uploads/files/konf/2016/siaup.pdf#page=99

  Шепелюк В.А. Проблеми обліку і оподаткування в ломбардах в умовах нестійкої економіки / А.О. Панасенко, В.А. Шепелюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13 квітня 2017 р.). - Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2017.-С.64-66
http://donnuet.edu.ua/uploads/files/konf/2017/strategii_2017.pdf#page=64

  Ромашко О.М. Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової стійкості / О.М. Ромашко, Н.П. Дудка // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 47. - С.110-115

  Shepelyuk V. Estimation of dynamic models in economic development corporations through leverage / V. Shepelyuk // Scientific discussion (Praha, Czech Republic).-2017.- Vol. 1, No 6.-P.212-

  Голюк В.Я. Фінанси, гроші та кредит: навчальний посібник / В.Я. Голюк - К.: СПД Чалчинська Н.В., 2017. - 336 с.

  Юрченко О.А. Звітність підприємств: навчальний посібник (для студ. вищ. навч. закл. за спец. Облік і оподаткування) / О.А. Юрченко; Національна академія статистики, обліку та аудиту. - К.: ДП "Інформ. Аналіт. Агентство", 2017. - 432с.

  Ромашко О.М. Роль місцевих податків у системі оподаткування України/ О.М. Ромашко //Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління: матеріали науково-педагогічного стажування (30 червня 2017 р.) /BALTIK RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATION ON ECONOMIC AREA. - Рига, 2017. - С. 122-125

  Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III/ Andriy Ramskyi, Valeria Loiko, Olena Sobolieva-Tereshenko, Daria Loiko, Valeriia Zharnikova // Banks and Bank Systems (open-access) / Business Perspectives.- 2017.- Volume 12 , Issue #4.- PP. 163-174
https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-270/integration-of-ukraine-into-the-european-banking-system-cleaning-rebooting-and-basel-iii

  Goliuk V. Impact of innovations on GDP dynamics/Viktoriia Goliuk // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №2.- С.151-159.

  Закревська О.Ю. Аналітичні процедури при проведенні контролю поточної дебіторської заборгованості / О.Ю. Закревська, О.М. Ромашко // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 30 червня 2017 р.) - Тернопіль : Крок, 2017. - С. 257-260.

  Кузьмінський В.З. Соціальні проблеми України /В.З. Кузьмінський, О.Г. Чумаченко //Формула ідеального соціального забезпечення: Збірник матеріалів Науково-практичної конференції. – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2017.-С 55.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Баластрик Л.А. Хозяйственный механизм природопользования / Л.А. Баластрик, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 77-84
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/702-vcheni-zapiski-universitetu-krok-48

  Ромашко О.М. Облікова інформація в управлінні підприємством //Economics and finance(Plovdiv, Bulgaria) .-2017.-№7

  Ромашко О.М. Переваги та недоліки оцінювання вибуття запасів для виробничих підприємств/ О. М. Ромашко, А. В. Йотка //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 45. - С. 71-80
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/519-vcheni-zapiski-universitetu-krok-45

  Бобров Є.А. Проведення заходів з націоналізації як один з шляхів виводу економіки з кризи/ Є.А. Бобров // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2017.- Вип. 17. - C. 24-28.

  Сакаль Д.М. Фінансова стійкість страхової компанії та методи її забезпечення / Д.М. Сакаль, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 88
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=88

  Баранова І.С. Страхування життя в Україні: стан, проблеми, тенденції / І.С. Баранова, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 5-7

  Дембіцька А. Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи покращення / А. Дембіцька, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 25-27
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=25

  Забіяка Б.Ф. Ринок криптовалют в Україні / Б.Ф. Забіяка, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 37-39
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=37

  Лозинська К. Державне регулювання фінансової стійкості банківських установ в умовах глобального економічного розвитку / К. Лозинська, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 59-60
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=59

  Нечай А.В. Оцінка інфляційних процесів в Україні / А.В. Нечай, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 75-76
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=75

  Плетенецька С.М. Доходи від діяльності фінансової компанії / С. М. Плетенецька, Д. В. Свертока // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 93-100

  Поліщук І.С. Сутність оподаткування фізичних осіб та їх функціональне призначення // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 85-85
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=85

  Плетенецька С.М. Значення лізингової діяльності в розвитку національної економіки / С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 81-83
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=81

  Христич В.В. Проблемні питання фінансування підприємств та напрями їх вирішення // В.В. Христич, С.М. Плетенецька // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали наукової конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / Вищий навчальний закладі "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 112-114
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=112

  Кочогура А.Р. Роль непрямих податків в системі доходів державного бюджету / А.Р. Кочогура, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 52-53
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=52

  Міцерук М.В. Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи / М.В. Міцерук, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 70-72

  Заруба А.О. Основні завдання бізнес-безпеки в сучасних умовах / А.О. Заруба, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 40-42

  Харченко О.Ю. Фінансова безпека держави: сутність, характеристика ключових показників / О.Ю. Харченко, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 110-112
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=110

  Бикова Т.А. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: шляхи покращення / Т.А. Бикова, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 9-11
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=9

  Збаравська В.О. Державний борг України: механізм управління та обслуговування / В.О. Збаравська, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 43-45

  Кондрук Д.В. Легалізація грального бізнесу в Україні / Д.В. Кондрук, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 50-51

  Наконечна А.В. Вплив міграційних процесів на економіку України / А.В. Наконечна, І.І. румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 73-75

  Петрусевич М.С. Вплив податкового навантаження на тіньову економіку / М.С. Петрусевич, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 78-79
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=78

  Повзор Н.І. Управління фінансовими ризиками / Н.І. Повзор, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 83-84
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=83

  Румик І.І. Реформування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування / І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 86-88
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=86

  Сліпко С.Г. Чи замкне штучний інтелект коло фінансового зубожіння? / С.Г. Сліпко, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 97-99
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=97

  Тищенко Н.А. Управління кредитними ризиками в банківській системі / Н.А. Тищенко, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 106-108
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=106

  Ячник Ю.В. Діагностика банкрутства підприємства / Ю.В. Ячник, І.І. Румик // Формула ідеального соціального забезпечення: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 9 листопада 2017 р.) / ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К. Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 122-123
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-11-09_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=122

  Romashko Olga. Classification of Socially-Oriented Business Entities Costs / Kostiantyn Galak & Olga Romashko // Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing. 2017.- Volume 17.- Issue 1 Version 1.0. - Pp. 48-50.
https://globaljournals.org/GJMBR_Volume17/E-Journal_GJMBR_(D)_Vol_17_Issue_1.pdf

  Лойко В.В. Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності / Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".- № 18 - 2017. - https://www.inter-nauka.com/issues/2017/17/3180
https://www.inter-nauka.com/issues/2017/17/3180

  Лойко В.В. Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні / Ефективна економіка. - 2017. - № 12 .-www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Податок на додану вартість та його вплив на господарську діяльність підприємств /Лойко В.В., Семенюк А.С.// Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 20.-http://global-national.in.ua/issue-20-2017
http://global-national.in.ua/issue-20-2017

  Лойко Д.М. Інтеграція України в міжнародний простір виробників брендового одягу / Д.М. Лойко // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи : матеріали v Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 111-113.

  Лойко Д.М. Рынок брендовой одежды: состояние и перспективы развития украинско-китайского сотрудничества / Китайське -українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - один шлях" :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Тяньцзинь, 2016/2017. - С. 46 -50

  Лойко Д.М. Тенденції розвитку ринків брендового одягу /Д.М. Лойко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2017.- № 18 - Р. 56-60

  Лойко Д.М. Характеристика податку на додану вартість та його роль у формуванні державного бюджету України/ А.С. Семенюк, Д.М. Лойко // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017.- C. 159-161.

  Лойко Д.М. Методичні аспекти оцінки ймовірності банкрутства підприємства / Єсіпенко Л.І., Д.М. Лойко // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017.

  Сова О.Ю. Суперечності оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні та шляхи їх вирішення //Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні: колективна монографія /за ред. Ю.О. Непочатенко . - Умань: Сочінський М.М., 2017. - С. 21-33

  Тулуш Л.Д. Оподаткування прибутку підприєм-ств: практика застосування в Україні/ Л.Д. Тулуш, І.М. Скітецька //Молодий вчений. - 2017. - №3(43). - С. 860-863.

  Тулуш Л.Д. Державна фінансова підтримка розвитку сільського господарства в ЄС і Україні: порівняльна характеристика/ Л.Д. Тулуш, О.І. Стародуб // Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій: матеріали Шістнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників (м. Київ, 1 червня 2017 року). - К.: ННЦ "ІАЕ", 2017. - С. 121-125.

  Сова О. Ю. Антикризові стратегії управління підприємством / О. Ю. Сова ; Матеріали Всеукраїнської конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти».- Ужгородський національний університет, 23.11.2016. - С. 233-234

  Sova O. The financial control of insurance companies / O. Sova ; Zbiоr artykulуw naukowych. Konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej «Еconomy. Zarzadzanie. Wspуlczesne problemy i perspektywy rozwoju».- Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 30.04.2016. - С. 59-61

  Тулуш Л.Д. Посилення доходної спроможності бюджетів місцевого самоврядування за рахунок розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - № 89. - Ч. 2. - С. 28-44

  Тулуш Л.Д. Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві // Економіка АПК. - 2016. - № 2. - С. 69-79.

  Свердан М.М. Економіка демократії: обгрунтування базисних положень суспільного господарювання // Регіональна економіка та управління. - 2016. - №1. - С. 134-141.

  Свердан М.М. Боргова безпека та її вплив на стан державних фінансів // Фінанси, аудит та менеджмент: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15-16 квітня 2016 року) / ГО "Львівська економічна фундація". - Львів: ЛЕФ, 2016. - С. 100-103.

  Свердан М.М. Ефективність як властивість й підґрунтя безпеки державних фінансів / Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. - У 2-х частинах. - Запоріжжя: ГО "СІЕУ", 2016. - Ч. 1. - С. 17-21.

  Свердан М.М. Економіка і демократія: необхідність ринкового поєднання // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журн. наук. пр. / Ред. кол.: Щербан Т.Д. (гол. ред). та ін. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. - №20 (15). - С. 249-258.

  Свердан М.М. Податок на багатство в міжнародній системі оподаткування // Фінансові технології розв'язання економічних проблем: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. - Миколаїв: НУК, 2016. - С. 78-80.

  Свердан М.М. Приватна власність та фіскальна держава: податок на багатство: Соціально-економічні засади розвитку економіки України: кол. моногр.: в 2 ч. Ч. 2 / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2016. - 216 с. - С. 48-65.

  Свердан М.М. Податок на багатство в системі фіскальних важелів держави розподілу суспільних доходів: Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної, д-ра екон. наук С.А. Навроцького. - Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. - 284 с. - С. 141-153.

  Свердан М.М. Бідність як соціально-економічний феномен суспільства // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журн. наук. пр. / Ред. кол.: Щербан Т.Д. (гол. ред). та ін. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. - №21 (16). - С. 261-268.

  Goliuk V. The impact of monetary and non-monetary factors on GDP dynamics of the Visegrad Group countries / V. Goliuk ; World scientific news.- Krakow, 2016.- 57. - http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-267-281.pdf
http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2016/06/WSN-57-2016-267-281.pdf

  Голюк В. Я. Аналіз кореляції динаміки грошової маси, ВВП та інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах / В. Я. Голюк ; Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка та менеджмент».- м.Одеса, 2016.- Вип.15. - С. 96-99

  Голюк В. Я. Вплив динаміки грошової маси на економічне зростання і рівень інфляції у постсоціалістичних та розвинутих країнах / В. Я. Голюк ; Економічний вісник НТУУ КПІ.- м.Київ, 2016.- Вип.13. - http://ev.fmm.kpi.ua/
http://ev.fmm.kpi.ua/

  Голюк В. Я. Методологія системного аналізу та його використання у формуванні державної економічної політики / В. Я. Голюк ; Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки» .- м. Херсон, 2016.- Вип.19. - С. 32-35

  Голюк В.Я. Голець Н.І. Аналіз експорту м'яса курятини в Україні: стан та тенденції розвитку ринку // Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". - К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. -. Адреса доступу: www.market-infr.od.ua
www.market-infr.od.ua

  Голюк В.Я. Теоретичні засади дослідження ролі динаміки обсягів грошової маси у стимулюванні економічного розвитку держави/ "Dezvoltarea sistemelor sociale ?i economice ?ntr-un mediu competitiv la nivel global", conferin?? interna?ional? ?tiin?ifico-practic? (2016; Chi?in?u). Conferin?? interna?ional? ?tiin?ifico-practic? "Dezvoltarea sistemelor sociale ?i economice ?ntr-un mediu competitiv la nivel global" 29 februar. 2016, Chi?in?u / com.org.: O. (republica moldova) ?icu (pre?edinte) [et al.]. Chi?in?u: S.n., 2016 (Editura Universitate de stst din Moldova). - 312 p. - pp. 252-254

  Голюк В.Я., Баула О.В. Використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії: міжнародний досвід та вітчизняні переспективи // Тези VІ міжнародної науково-технічної конференції "Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах". - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. - 296 с. -С.214-218.

  Голюк В.Я., Шевченко О.Р. Міжнародний ринок взуття: тенденції і перспективи для України // Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". - К.: м. Одеса, Випуск 2, 2016. -. Адреса доступу: www.market-infr.od.ua
ww.market-infr.od.ua

  Д. М. Лойко, Колтко Ю. Ю. Нові індустріальні країни та їх економіка / Ю. Ю. Колтко, Д. М. Лойко // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 3: Секція "Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України". Секція "Міжнародні та національні стандарти в сфері технологій та дизайну" [Текст]: 28-29 квітня 2016 р. - К.: КНУТД, 2016. - С. 113.

  Лойко Д. М. Формування конкурентних переваг швейних підприємств в умовах євроінтеграції / Д. М. Лойко, А. С. Несенюк.- К.:КНУТД, 28.04.2016. - С. 17

  Лойко Д.М. Антикризові заходи в легкій промисловості України /Лойко Д.М., Островський Д.Л. // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практичної Інтернет - конф., м. Київ, 27 травня 2016 р. / редкол.: М.П. Денисенко та ін. - Київ: КНУТД, 2016. - С. 124-126. (216 с.)

  Лойко Д.М. Розвиток модного іміджу туристичної фірми /Д.М. Лойко// Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - C. 454-455 (502 с.)

  Sova O. Chinese reforms of the banking system: lessons for Ukraine and trends of cooperation / O. Sova // Materials of International scientific and practical conference (15-17 December 2016) "Sino-Ukrainian humanitarian cooperation in concept One zone - One way". - Tianjin, People republic of China, 2016-2017. - 147 p. (P. 17-20.)

  Sova O. Modernization of credit relations / O. Sova ; Economics, science, education: integration and synergy. Materials of international scientific and practical conference.- Centre of educational literature, Bratislava-Кyiv, 18.06.2016. - С. 153-154

  Sova O. The realities of Ukraine’s banking sphere: current risks and development prospects / O. Sova ; Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.- Slovakia, 2016.- 4. - С. 92-95

  Сова О. Ю. Кроки до створення ефективної системи управління інвестиціями на підприємстві / О. Ю. Сова ; Матеріали І Міжнародної нтернет-конференції «Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації».- Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 18.11.2016. - С. 82-84

  Сова О. Ю. Світові тенденції та вітчизняні реалії формування та використання золотовалютних резервів / О. Ю. Сова ; Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України: колективна монографія [за ред. Ю.О. Непочатенко О.О.]./ Умань: «Сочінський М.М».- Уманьський національний університет садівництва, 2016. - С. 40-52

  Сова О. Ю. Характеристика приватизаційних процесів в Україні / О. Ю. Сова ; Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні».- УДФСУ, м. Ірпінь, 27.10.2016. - С. 308-313

  Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України: колективна монографія / [за ред. Ю.О. Непочатенко О.О.]. - Умань: "Сочінський М.М.", 2016. [Сова О.Ю. Світові тенденції та вітчизняні реалії формування та використання золотовалютних резервів / О.Ю. Сова. - С. 40-52.]. - 300 с

  Чумаченко О.Г. Экологические факторы общественного воспроизводства. Китайсько-українське гуманітарне співробіцтництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях" [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017 - с.98-107

  Свердан М.М. Стійкість державних фінансів в контексті макроекономічної стабільності // Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації: у 3-х ч. Ч.1. / Зб. наук. праць / наук. ред. В.С. Лукач. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. - С. 197-200.

  Свердан М.М. Стабілізація державних фінансів в контексті макроекономічної безпеки // Сучасні шляхи стабілізації економічного стану країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р.). У 2-х частинах. - Дніпропетровськ: НО "Перспектива", 2016. - Ч. 2. - С. 59-63.

  Ромашко О.М. Організація обліку підприємств малого бізнесу за міжнародними стандартами фінансової звітності / О.М. Ромашко// "Економічні підсумки 2016 р : досягнення, тенденції та перспективи": матеріали наук.-практ. конф. (18-19 лист. 2016 р.) /Одеський нац..ун.ім.І.І.Мечникова. - Одеса, 2016. - С. 168-170

  Сова О.Ю. Аналіз сфери вітчизняного споживчого кредитування / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 61-72

  Бобров Є.А. Аналіз становлення енергетичної безпеки Європейського Союзу / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". - 2016.- Вип. 43.- С. 61-72

  Бобров Є.А. Аналіз проблемних питань та перспектив стратегічного планування та управління в енергетиці / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С.153-158

  Сова О. Ю. Особливості організації та функціонування малого підприємництва в Україні / О. Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 128-137

  Балита О.В. Вплив макроекономічних чинників на кредитну діяльність банків / О.В. Балита // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків: Тези виступу на II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції (11 квітня 2016 р.) . - Тернопільський національний економічний університет. - 2016.

  Баула О.В. Особливості формування конкурентних переваг регіонів України в контексті її імплементації у міжнародне конкурентне середовище / О.В. Баула, В.Я. Голюк // Prospects of world science: Materials of the XII international scientific and practical conference .- Sheffield: Science And Education Ltd, 2016. - С. 8-11

  Голюк В.Я. Роль монетарних чинників у стимулюванні економічного розвитку держави / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28 квітня 2016 р.). - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - С. 53
http://fmm.kpi.ua/_userfiles/!%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_2016_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf

  Голюк В.Я. Світовий досвід використання потенціалу інструментів фондового ринку для забезпечення фінансування регіональних проектів розвитку / В. Я. Голюк, О. В. Баула.- Smart & Young, 2016.- № 10. - С. 17-21.

  Брадул О.М. Методичні засади формування облікової політики в частині корпоративних прав учасників акціонерного товариства / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк // Економіка та суспільство.- 2016.- №2.-С.655-660
http://economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/117.pdf

  Шепелюк В.А. Калькуляція, як спосіб визначення собівартості/В.А. Шепелюк, А.Д. Бабич //Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2016 ).- Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2016.- C.97-99
http://donnuet.edu.ua/uploads/files/konf/2016/siaup.pdf#page=97

  Брадул О.М. Оцінка ефективності внутрішніх процедур у корпораціях /О.М.Брадул В.А. Шепелюк //Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва. Показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування : колект. монографія / за заг.ред. В. Я. Нусінова. - Кривий Ріг : видавець Роман Козлов, 2016.-С.160-

  Шепелюк В.А. Сутність облікової політики та її роль в умовах глобалізації /В. А. Шепелюк // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія/ за заг. ред. К.Ф.Ковальчука -Дніпропетровськ: Пороги, 2016.- С.193-202
https://nmetau.edu.ua/file/maket_monografii_ufmdp__2016_gl_redaktor_kovalchuk_k.f..pdf

  Шепелюк В.А. Критерії вибору інформаційних систем в корпорації /В.А. Шепелюк, С.Б. Шипіна, Т.В. Брадул // Економічні, управлінські, правові та інформаційно- технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, М. Фіц. - Дніпро: Герда, 2016.- С.363-369
https://www.academia.edu/29835278/%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%86_%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%86_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%86_%D0%A2%D0%90_%D0%86%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%

  Брадул О.М. Реалії та перспективи розвитку бухгалтерської професії в Україні/ О.М. Брадул, В.А.Шепелюк // ВІСНИК Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Серія "Економічні науки".- 2016.- № 64.-С.154-
http://visnik.donnuet.edu.ua/uk/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2.html#19-2-64-2016

  Брадул О.М. Теоретичні та методологічні аспекти формування внутрішньої звітності щодо корпоративних прав акціонерів підприємства / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.-2016.-№6, ч.1.- С.48-51
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/6-2016ua

  Шепелюк В.А. Організація корпоративного контролю / В.А. Шепелюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (21 квітня 2016 ).- Кривий Ріг: Донецький НУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2016.- С.134-135
http://donnuet.edu.ua/uploads/files/konf/2016/siaup.pdf#page=134

  Loiko D.M. Innovation of an enterprise for the production of fur clothing / Т. О. Panin, D. M. Loiko // Наукові розробки молоді на сучасному етапі:Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів ( 28-29 квітня 2016 р.). - К.: КНУТД, 2016. -Т.3.- С. 19.

  Loiko D.M. Factors influencing the efficiency of factories producing garments of skin / M. O. Vasilieva, D. M. Loiko // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів (28-29 квітня 2016 р.). - К.: КНУТД, 2016. -Т.3.- С. 6.

  Сова О. Ю. Фінансовий потенціал ломбардів на ринку небанківських послуг / О. Ю. Сова// Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.145-148
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Закревська О.Ю. Оцінка та класифікація дебіторської заборгованості / О. Ю. Закревська // Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 19.02.2016). -Львів, 2016.- С.102-105

  Лойко В.В. Особливості економічної безпеки держави в умовах розвитку економіки знань / В.В. Лойко, Н.Є. Авдєєва // International Scientific Journal. - 2016.- № 1, Том 2.- С.54-58
file:///C:/Users/library/Downloads/mnj_2016_1(2)__18.pdf

  Лойко В.В. Украина в международных рейтингах конкурентоспособности / Н.Е. Авдеева, В.В. Лойко // Материалы ХІХ Международной научной конференции молодых ученных ( Минск, 14.04.2016).- Минск: ГИУСТ БГУ, 2016. - С. 7-8.

  Loiko V. Resource factors influence the efficiency of enterprises for the production of fоr clothing / V. Loiko, A. Knyzhenko // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів ( м. Київ, 28.04.2016).- К.: КНУТД,2016. - С. 12

  Maslyuk L.L. The production component of economic security for the production of clothing / L. L. Maslyuk, V. V. Loiko //Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів( м.Київ, 28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С. 16

  Лойко В.В. Виробнича (техніко-технологічна) складова економічної безпеки підприємства / В. В. Лойко, Н. П. Рибальченко //Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).- К.:Фінансово-економічна наукова рада,2016. - С. 110-114 (120 с.)

  Лойко В.В. Запровадження нових підходів управління банківською діяльністю – запорука відновлення стабільності банківської системи / В. В. Лойко, Л. О. Нужненко//Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС:Тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016

  Лойко В.В. Заходи подолання кризи банківської системи для забезпечення економічної безпеки банків України / В. В. Лойко, В. В. Павленко//Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС : Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.119-121

  Лойко В.В. Інноваційна діяльність та ринок стартапів в Україні / В. В. Лойко //Міжнародний науковий журнал . - 2016.- № 10. - http://www.inter-nauka.com/issues/2016/10/1591
http://www.inter-nauka.com/issues/2016/10/1591

  Лойко В.В. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті економічної безпеки / В. В. Лойко //International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceeding ( 26.08.2016).- Kaunas: Baltija Publishing,2016. - P 52-55

  Лойко В.В. Оцінка та управління економічною безпекою промислового підприємства / В. В. Лойко, М. С. Пясківська //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.124-126

  Лойко В.В. Підвищення ефективності діяльності швейних підприємств з виробництва верхнього одягу в умовах інтеграції до ЄС / В. В. Лойко, Л. Л. Маслюк //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016

  Лойко В.В. Аналіз сучасного стану банківської системи України / В. В. Павленко, В. В. Лойко //Scientific and Educational Journal.- Geneva, Switzerland, 2016. - Р. 98-103

  Лойко В.В. Економічна безпека підприємства в контексті національної безпеки / Н. В. Гринюк, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.114-115

  Лойко В.В. Заощадження населення як джерело розвитку інноваційної діяльності на мікрорівні / А. М. Геник, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.121-123

  Лойко В.В. Зарубіжний досвід регулювання діяльності малого та середнього бізнесу / А. В. Потапенко, В. В. Лойко //Наукові розробки молоді на сучасному етапі:Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів (28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С. 123

  Лойко В.В. Індикатори економічної безпеки суб’єкта підприємницької діяльності / Я. О. Мороз, В. В. Лойко// Міжнародний науковий журнал.- 2016.- №2. - file:///D:/Downloads/14543484495459.pdf

  Лойко В.В. Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки підприємства / К. Г. Міщенко, В. В. Лойко // Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).- К.:Фінансово-економічна наукова рада,2016 . - С. 106-109

  Лойко В.В. Методичні засади проведення діагностики рівня економічної безпеки підприємства / О. І. Тимоць, В. В. Лойко // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС:Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.130-132

  Лойко В.В. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств з виробництва одягу / Д. С. Хандога, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС :Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С.132-134

  Лойко В.В. Рівень життя в системі соціально-трудових відносин України / Н. В. Пруднікова, В. В. Лойко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі:Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів (28.04.2016).- К.: КНУТД, 2016. - С. 125

  Лойко В.В. Рівень життя населення України як чинник економічної безпеки держави / Н. В. Пруднікова, В. В. Лойко //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: Тези доповідей Міжнародної інтернет-конференції (27.05.2016).- К.: КНУТД, 2016

  Лойко В.В. Система управління витратами промислового підприємства / В. В. Лойко, Б. О. Журавський // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" .- 2016. - №1 (2).-С. 59-62
file:///C:/Users/library/Downloads/mnj_2016_1(2)__19.pdf

  Лойко В.В. Сутність та значення малого підприємництва / В. В. Лойко, Є. С. Несенюк // Актуальні проблеми економіки та фінансів:Збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).-К.: Фінансово-економічна наукова рада,2016 . - С. 75-78

  Лойко В.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства / Т. В. Щур, В. В. Лойко //Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Буковель-Україна, 21.03.2016).- К.:Фінансово-економічна наукова рада, 2016. - С. 82-85

  Бабієв Г.М. Спосіб забезпечення країни твердим, рідким, газоподібним паливами та вторинними енергоносіями/ Г. М. Бабієв, Є. А. Бобров.- Київ: Укрпатент, 2016

  Голюк В.Я. Вплив процесів транснаціоналізації на забезпечення сталого розвитку національної економіки / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов X международной научно-практической конференции. -Пинск: УО “Полесский государственный университет”, 2016. - С. 10-12
http://rep.polessu.by/handle/112/10315

  Голюк В.Я. Еколого-економічна складова стратегії розвитку Польсько-Білорусько-Українського транскордонного регіону / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції: тези VІ міжнародного науково-практичного семінару. - Луцьк: Луцький НТУ, 2016. - С. 27-29

  Ромашко О.М. Облік витрат за міжнародними стандартами / О. М. Ромашко, В. В. Сопко //Economics and finance.- 2016.-№2.-С.49-52

  Ромашко О.М. Застосування програми електронної звітності "M.e.doc" / О.М. Ромашко, О.Ю.Закревська // Smart-освіта:ресурси та перспективи": матеріали наук.-практ. конф. (23-24 лист. 2016 р.) /КНТЕУ. - Київ, 2016. - С. 209-211

  Шаповалова А.П. Організація обліку та оподаткування неприбуткових організацій / А. П. Шаповалова, В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Збірник статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Глобалізаційні виклики розвитку національних економік".- Київ: КНТЕУ, 2016

  Ромашко О.М. Стан та проблеми обліку розрахунків з оплати праці/ О. М. Ромашко, Л. С. Зданович //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2016. - Вип. 44. - С. 53-61
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/518-vcheni-zapiski-universitetu-krok-44

  Ромашко О.М. Облік витрат за міжнародними стандартами фінансової звітності/О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Economics and finance.- 2016.- С.49-52.

  Ромашко О.М. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування / О. М. Ромашко // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Клайпеда, 2016

  Румик І.І. Розвиток виробництва та споживання продовольства в світовій економіці / І. І. Румик //Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.- 2016.- 1 (41). - С. 99-106
file:///C:/Users/library/Downloads/Nie_2016_1_19.pdf

  Румик І.І. Територіальні особливості формування системи продовольчого забезпечення [Електронний ресурс] / І.І. Румик // Економіка та суспільство. - 2016. - № 2. - Режим доступу до журналу: htpp//economyandsociety.in.ua
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/30.pdf

  Румик І.І. Причини і шляхи мінімізації бюджетного дефіциту в Україні / І.І. Румик, А.М. Грубар //Сучасні підходи до управлінння підприємством: збірник наукових праць.-2016.-№1.-URL: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/4356

  Юрченко О.А. Продажа (реалізація) основних засобів на підприємстві: бухгалтерський та податковий вимір / О. А. Юрченко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.- 2016.- Випуск 1-2. - С. 96-108

  Юрченко О.А. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: особливості відображення нарахувань у звітності // Бухгалтерський облік і аудит. - 2016. - Вип. 10. - С. 33-40

  Безверхий К.В. Механізм бюджетного відшкодування ПДВ: теорія та практика / К.В. Безверхий, О.А. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2016. - № 9. - С. 34-42

  Тулуш Л. Д. Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання державної фінансової підтримки сільгосппідприємствам / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко //Економіка АПК.- 2016.-№ 7. - С. 5-19

  Іванчук О.В. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності та інвестиційних проектів / О. В. Іванчук //Науково-дослідний економічний університет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.- 2016.- №5(180). - С. 48-51

  Іванчук О.В. Аналіз інвестиційних ризиків при оцінці інвестиційного проекту / О. В. Іванчук // Фінансова політика України в умовах євроінтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції ( 25.03.2016).- К.: Київський інститут банківської справи,2016. - С. 41-46

  Кузьмінський В.З. Сучасний стан та проблеми валютного ринку України /В. З. Кузьмінський, С. Є. Ковальчук //Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць .- 2016.- №1. -http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72891
http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/72891/68380

  Тулуш Л.Д. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів / Ю. О. Лупенко, Л. Д. Тулуш // Економіка АПК.- 2016.- 1. - С. 5-17

  Лойко Д.М. Ефективність діяльності підприємств України з виробництва одягу / Д. М. Лойко //Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles.- Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE., 2016. - P 116-120

  Лойко Д.М. Ринок туристичних послуг в Україні: стан та перспективи розвитку / Д. М. Лойко //The International Scientific and Practical Web-Congress of Economists and Jurists "ECONOMICS, LAW, SOCIETY: resume of 2016", professional scientific publication.- Geneva, 2016. - P. 98-104

  Лойко Д.М. Формування конкурентних переваг швейних підприємств як чинник підвищення рівня їх економічної безпеки / Д. М. Лойко //Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles.- Roma: Edizioni Magi, 2016. - P. 187 - 190

  Лойко Д.М. Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства / Д. М. Лойко, Б. К. Іванов // Інноваційна економіка.- 2016.- №18(50). - С.18-56

  Лойко Д.М. Моделі Римського клубу в дослідженні перспективних глобальних проблем Д.М. Лойко// Глобалізація сучасної економіки: монографія/ за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є.Воронкової - К.: ТОВ "ДКС центр", 2016. - C. 290-301

  Лойко Д.М. Підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва одягу зі шкіри в умовах інтеграції до ЄС / Д.М. Лойко, М.О. Васильєва // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практичної Інтернет - конф. (м. Київ, 27 травня 2016 р.) / редкол.: М.П. Денисенко та ін. - Київ: КНУТД, 2016. - С. 122-124.

  Лойко Д.М. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств з виробництва одягу в умовах інтеграції до ЄС / Д.М. Лойко, Т.О. Панін// Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практичної Інтернет - конф.( м. Київ, 27 травня 2016 р.) / редкол.: М.П. Денисенко та ін. - Київ: КНУТД, 2016. - С. 136-138.

  Панасюк Т.П. Особливості сучасного етапу розвитку лізингу в Україні / Т. П. Панасюк, В. Я. Голюк //Сучасні підходи до управління підприємством.- 2016. - http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/4356

  Тулуш Л.Д. Державна фінансова підтримка галузі тваринництва в умовах реформування спеціальних режимів оподаткування / Л. Д. Тулуш, О. Д. Радченко //Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету.- 2016.- №24. ч. 3. - С. 219-230

  Loiko V. Economic security fashion company / V. Loiko, A. Skoryatina //Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 27.05.2016 ).- К.: КНУТД, 2016.- С.126-128

  Тулуш Л.Д. Оцінка ефективності діяльності сільгосппідприємств при здійсненні державної фінансової підтримки // Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів : Матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції (у заочній формі) (1 червня 2016 р.). - Київ, ННЦ "Інститут аграрної економіки" ,2016. - С. 318-324

  Тулуш Л.Д. Податкова реформа у сільському господарстві: ризики та перспективи / Л. Д. Тулуш // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва.- 2016.- №88. ч. 2. - С.20-33
http://journal.udau.edu.ua/ua/arxv-nomerv/20161/vupusk-89.-chastuna-2/posilennya-doxodno-spromozhnost-byudzhetv-msczevogo-samovryaduvannya-za-raxunok-rozpodlu-nadxodzhen-podatku-na-doxodi-fzichnix-osb

  Тулуш Л.Д. Про наслідки для молочного тваринництва повної відміни спецрежиму ПДВ// ІnfAgro. Аналітичний аграрний портал.-2016.- 27 вересня
http://infagro.com.ua/ua/2016/09/27/leonid-tulush-k-e-n-zaviduvach-viddilu-podatkovo-byudzhetnoyi-politiki-nnts-institut-agrarnoyi-ekonomiki-pro-naslidki-dlya-molochnogo-tvarinnitstva-povnoyi-vidmini-spetsrezhimu-pdv/

  Тулуш Л.Д. Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві / Л. Д. Тулуш // Економіка АПК.- 2016.- 2. - С. 69-79

  Тулуш Л.Д. Реформування системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів // Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2016 року). - Київ: НУБіП, 2016. - С. 11-13.

  Тулуш Л.Д. Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання державної фінансової підтримки сільгосппідприємствам/ Л.Д. Тулуш, О.Ю. Грищенко //Економіка АПК. -2016. - № 7. - С. 60-71

  Тулуш Л.Д. Перспективи держбюджету-2017 для аграріїв/ Л.Д. Тулуш, О.Д. Радченко // Агробізнес сьогодні. -2016.-№20(339)
http://www.agro-business.com.ua/ostannia-vip-novyna/6442-scho-gotuie-derzhbiudzhet-2017-dlia-agrariiiv.html

  Сова О. Ю. Стабілізаційні механізми регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації / О. Ю. Сова ; зб. матер. наук.-практ. конференції "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 29.10.2015. - С. 184-187

  Лойко В.В. Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання / Є. С. Несенюк, В. В. Лойко.- Міжнародний науковий журнал, Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 20971-10771 Р,2015.- № 7. - С. 68-71

  Свердан М.М. Богатство и налоги: фискальные императивы частной собственности в консистенции налога на богатство // II Международная научно-практическая конференция "Совершенствование теории и методологии финансов и налогообложения", 22 апреля 2015 г.: материалы / Приволжский научно-исследовательский центр. - М.: Издательство "Перо", 2015. - С. 5-15.

  Свердан М.М. Податок на багатство: стан та тенденції застосування в країнах ОЕСР // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. - 2015. - Вип. 3. - №58. - С. 248-261.

  Свердан М.М. Фіскальні технології оподаткування приватної власності: податок на багатство // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: зб. наук. пр. - 2015. - Вип. 14. - С. 268-271.

  Свердан М.М. Специфіка податкової системи України та можливості її коректування // Сталий розвиток економіки. - 2015. - №4. - С. 23-28.

  Свердан М.М. Податок на багатство: доктрина і парадигма // Інноваційна економіка. - 2015. - №5. - С. 164-167.

  Свердан М.М. Держава фіскальних можливостей: податок на багатство // Фінансові технології розв'язання економічних проблем: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. - Миколаїв: НУК, 2015. - С. 53-56.

  Свердан М.М. Фіскальна держава: податок на багатство в контексті оподаткування приватної власності: Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2015. - Т. 2. - 420 с. - С. 90-105.

  Голюк В. Я. Вашингтонський консенсус як модель економічного розвитку держави / В. Я. Голюк ; Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні підходи до управління підприємством".- НТУУ "КПІ", 2015. - С. 234-238 

  Іванчук О.В. Методика оцінки та аналізу фінансових інвестицій і показників ефективності інвестиційних проектів /О.В.Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. - 2015. - №1(164). - С. 51-54

  Сова О. Ю. Еволюція грошової системи України / О. Ю. Сова ; Вчені записки Університету "КРОК" .- Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 21.10.2015. - С. 189-192

  Сова О. Ю. Організаційні аспекти управління золотовалютними резервами держави / О. Ю. Сова ; Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд».- Ужгородський національний університет, 29.10.2015. - С. 83-85

  Сова О. Ю. Проблеми забезпечення домогосподарств України кредитними ресурсами / О. Ю. Сова ; Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України».- Ужгородський національний університет, 23.04.2015. - С. 163-168

  Сова О. Ю. Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні / О. Ю. Сова ; Наука й економіка.- Хмельницький національний університет, м.Хмельницький, 2015.- 1 (37). - С. 42-49

  Сова О.Ю. Еволюція грошової системи України / О.Ю. Сова // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України": зб. матер. наук.-практ. конференції молодих учених, 21 жовтня 2015 р. / Університет економіки та права "КРОК" . - Київ, 2015. - С. 189-192

  Ромашко О.М. Сутність і класифікація центрів відповідальності / О.М. Ромашко // Розвиток національної економіки: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 квіт. 2015 р.) / ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - С. 318

  Ромашко О.М. Основні методичні підходи до визнання доходів і витрат підприємства / О.М. Ромашко // Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 берез. 2015 р.) / Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - С. 212-214

  Голюк В. Я. Моделювання зв’язку реальної процентної ставки, ВВП та інфляції в країнах з різним рівнем розвитку / В. Я. Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 20-27

  Грушко В.І. Теорія управління кредитним портфелем комерційного банку / В. І. Грушко, Т. В. Іваненко// Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.101-105
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf#page=14

  Чумаченко О.Г. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / О. Г. Чумаченко, В. І. Грушко //Економічна теорія та освіта в XXI століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 р.).- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-17
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf#page=14

  Чумаченко О.Г. Економічна безпека інвестиційної діяльності в умовах глобалізації / О.Г. Чумаченко, Л.О. Баластрик // Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19.11.2015). - Київський національний Університет ім. Тараса Шевченка, 2015. - С. 92-95

  Балита О.В. Банківське кредитування освіти / О.В. Балита // Економіка України: шляхи виходу із кризи: Міжвузівська студентська економічна конференція (Київ, 11 грудня 2015р .). - Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - С. 98-99
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-12-11_materialy.pdf

  Голюк В.Я. Особливості функціонування єврорегіонів як однієї з пріоритетних форм транскордонного співробітництва / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції: тези V міжнародного науково-практичного семінару (15 травня 2016 р.). - Луцьк: Луцький НТУ, 2015. - С. 17-20

  Голюк В.Я. Особливості розвитку франчайзингу в Україні за умов глобалізаційного розвитку вітчизняної економіки / В.Я. Голюк, О.В. Баула // Streszczenia Miedzynarodowy semiharu "Polaczenia interdyscyplinarnych naukekonomicznych w kontek s cie przem  o wienie mi e dzynarodowej praktyce".- Lezajsk - Luck (Україна-Польща), Луцький НТУ, 2015. - С. 11-14

  Лойко Д.М. Удосконалення системи мотивації праці на промислових підприємствах / Д.М. Лойко, А.Ю. Кияшко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - № 8. - С. 495-498
http://global-national.in.ua/archive/8-2015/105.pdf

  Національна економіка України в сучасних глобальних процесах: монографія / М.П. Денисенко, В.В. Лойко, Д.М. Лойко та ін. – К. : ДКС центр, 2015. - 470 с.

  Tulush L. Tax policy efficiency in agriculture of Ukraine / L. Tulush // Economic annals - XXI.- 2015.- №5-6. - P.49-52 http://soskin.info/en/ea/2015/5-6/contents_12.html
http://soskin.info/en/ea/2015/5-6/contents_12.html

  Sopko V. Accounting receivables international standarts: construction and differences / V. Sopko, O. Zakrevska, O. Romashko // Publishing house «BREEZE».- Montreal, Canada, 2015. - С. 292-296

  Грушко В.І. Цілі вищої освіти в контексті модернізації економіки та суспільства / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.14-18
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Чумаченко О.Г. Напрямки вдосконалення фондового ринку України / О. Г. Чумаченко, В.З. Кузьмінський// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року).- Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 142-145
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Чумаченко О.Г. Роль вищих навчальних закладів у створенні інноваційної моделі зайнятості / О. Г. Чумаченко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор - нові виклики та можливості: тези доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції (14-17 травня 2015 р.).- Львів: Національний університет "Львівська Політехніка", 2015.-С.689
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32322/1/392-689-689.pdf

  Грушко В.І. Сучасні підходи до інтерпретації фінансового контролінгу в системі оперативного та стратегічного управління національною економікою / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 40. - С. 43-51
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/207-vcheni-zapiski-universitetu-krok-40

  Loiko V. Innovation activity as factor of ensuring the competitiveness of enterprises / V. Loiko, N. Kucher // Інноваційні тенденції підготовки майбутніх економістів в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: тези доповідей науково-практичного семінару (29.05.2015) .- К.: КНУТД ,2015. - С. 34-35

  Moroz Y. The economic security of the enterprise / Y. Moroz, V. Loiko //Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 27.11.2015) .- К.: ГО «Київський економічний науковий центр»,2015. - С. 31-33

  Безверхий К.В. Схема формування проблемного податкового кредиту з податку на додану вартість / К.В. Безверхий, О.А. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - №8/9. - C. 54-69

  Лойко В.В. Інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки національної економіки/ В.В. Лойко, О.М. Мулик //Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: монографія .- К.: КНУТД, 2015. - С.5-25

  Лойко В.В. Асортиментна політика як складова фінансово-економічної безпеки підприємства / Р.В. Бичковський, В.В. Лойко // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: Матеріали Міжнародної конференції (20 березня 2015). - К.: КНУТД, 2015. - С. 25-26.

  Лойко В.В. Особливості формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі / В.В. Лойко, Р.В. Бичковський // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015.- № 8. - С. 491-494
http://global-national.in.ua/archive/8-2015/104.pdf

  Лойко В.В. Інвестиційна стратегія в системі стратегічного набору підприємства / І. В. Бродюк, В.В. Лойко // Глобальні та національні проблеми економіки.- 2015.- № 6. - С. 363-365
http://www.global-national.in.ua/archive/6-2015/74.pdf

  Ромашко О.М. Основні аспекти організації обліку витрат і доходів / О. М. Ромашко, В. В. Сопко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles.-2015.-С.243-247

  Ромашко О.М. Особливості оподаткування роздрібного продажу підакцизних товарів/ О. М. Ромашко, А. П. Шаповалова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2015. - Вип. 42. - С. 75-82
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/367-vcheni-zapiski-universitetu-krok-42

  Rumyk I.I. World features of forming of the food security system use / I. I. Rumyk // Zbior raportow naukowych „Projekty naukowe„ (27.02.2015 - 28.02.2015) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - Str. 66-68

  Румик І.І. Продовольча безпека як категорія економічної теорії / І. В. Румик // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.175-179
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Румик І.І. Методи економічного дослідження продовольчого забезпечення / І. І. Румик //Агросвіт.- 2015.- Вип.12. - С. 23-29
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=1915&i=3

  Румик І.І. Методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу продовольчого виробництва / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 19-28
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/207-vcheni-zapiski-universitetu-krok-40

  Румик І.І. Напрями реформування системи оподаткування / І. І. Румик// Економіка України:шляхи виходу із кризи: Збірник матеріалів Міжвузівської студентської економічної конференції (11 грудня 2015 р).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - С. 161-163
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-12-11_materialy.pdf#page=161

  Румик І.І. Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 39. -С. 31-40
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n39.pdf

  Юрченко О.А. Зміни у податковому законодавстві на 2016 рік: реалії часу чи преференції для бізнесу / О. А. Юрченко //Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації.- 2015. - №2.-С. 131-141

  Юрченко О.А. Податок на додану вартість:аналіз податкової реформи 2016 року / О. А. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит.- 2015.- Випуск 12. - С. 89-96

  Юрченко О.А. Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій / О. А. Юрченко // Бухгалтерський облік і аудит.- 2015.- Випуск 7. - С.121-129

  Плетенецька С.М. Вибір фінансової стратегії підприємств у сучасних умовах / С. М. Плетенецька // Міжвузівська студентська економічна конференція «Економіка України: шляхи виходу із кризи»(11.12.2015) .- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК",2015 . - С.154-156

  Плетенецька С.М. Оцінка страхування туристичних послуг України у сучасних умовах / С. М. Плетенецька // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015 - С.145-146
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Тулуш Л.Д. Фіскальна стратегія: чому просте збереження або відміна пільг по податках для АПК не є ефективним/ Л.Д. Тулуш, М.М. Орлов // Агравері : Аграрне інформаційне агентство 2015/11/16
http://agravery.com/uk/posts/show/ fiskalna-strategia-comu-proste-zberezenna-abo-vidmina-pilg-po-podatkah-dla-apk-ne-e-efektivnim

  Тулуш Л.Д. Специфіка державної фінансової підтримки розвитку агропромислового виробництва в Україні / Л. Д. Тулуш// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.147-150
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Тулуш Л.Д. Державна підтримка розвитку тваринницької галузі за рахунок спеціального режиму справляння податку на додану вартість із переробних підприємств // Матеріали Всеукраїнської наук. конференції молодих учених (м. Умань, 6 травня 2015 р.) / Редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 222-225

  Тулуш Л.Д. Державна фінансова підтримка сільського господарства за рахунок спеціальних режимів оподаткування/ Л.Д.Тулуш//Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України : Зб. матеріалів П'ятнад-цятих річних зборів Всеукраїнського Конгресу вчених економістів аграрників (14 травня 2015 р.). - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - С.580-586.

  Тулуш Л.Д. Дотування тваринництва за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ у переробній галузі / Л. Д. Тулуш, О. Т. Прокопчук //Збірник наукових праць/Уманський національний університет садівництва.- 2015.- №87. ч. 2. - С. 15-26

  Тулуш Л.Д. Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні / Л. Д. Тулуш //Економіка АПК.- 2015.- №3. - С.39-50

  Тулуш Л.Д. Отмена спецрежима НДС экономически необоснована // Латифундист: национальный агропортал. - 24 вересня 2015 р. - Режим доступу: http: //latifundist.com/novosti/28587-otmena-spets rezhima-ekonomicheski-neobosnovana--ekspert

  Тулуш Л.Д. Оценка эффективности государственной финансовой поддержки развития сельхозпроизводства через механизм взимания налога на добавленную стоимость / Л. Д. Тулуш //Управление инвестициями и инновациями/ Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет).-2015.- №1. - С. 26-41

  Тулуш Л.Д. ПДВ у агросекторі потребує врахування реальної рентабельності/ Л.Д. Тулуш // Агроперспектива. - 2015 р.-24 вересня
http://www.agroperspectiva.com/ru/ free_article/288

  Тулуш Л.Д. Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва / Л. Д. Тулуш //Економіка АПК".- 2015.- №8. - C.44-56

  Тулуш Л.Д. Специальный режим взимания НДС в сельском хозяйстве: проблемы и перспективы / Л. Д. Тулуш, Е. Т. Прокопчук //Economics: Yesterday, Today and Tomorrow".- 2015.- V.5. - http://publishing-vak.ru/archive-2015/economy-5.htm; http://elibrary.ru/item.asp?id=25675899
http://publishing-vak.ru/archive-2015/economy-5.htm; http://elibrary.ru/item.asp?id=25675899

  Тулуш Л.Д. Специфика государственной финансовой поддержки аграрного сектора Украины // Никоновские чтения - 2015 : Аграрная политика современной России: научно-методологические аспекты и стратегия реализации. - М.: ВИАПИ, 2015. - С. 484-486.

  Тулуш Л.Д. Дотування тваринницької галузі за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ/ Л.Д. Тулуш // Зб. наук. пр. Уманського НУС. - 2015. - Вип. 86. - Ч. 1. - С. 91-98.

  Тулуш Л.Д. Нюансы налогообложения поставок зерновых культур / Л. Тулуш // Агроперспектива. - 2015. - № 1. - С. 62-65.

  Тулуш Л.Д. Податкові важелі стимулювання інвестиційної активності у аграрному секторі економіки України/ Л.Д. Тулуш // Матеріали Всеукраїн. наук. конф. молодих учених (м. Умань, 6 трав. 2015 р.) / редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 225-227.

  Тулуш Л.Д. Стимулювання розвитку сільського господарства за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ / Л. Тулуш // Зб. наук. пр. Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - № 1. - С. 155-168.

  Тулуш Л.Д. Фіскальна складова аграрної політики у умовах поглиблення аграрних реформ / Л. Тулуш // Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова (Лукіновські читання - 2014): зб. наук. пр. за матеріалами теоретичного семінару (5 грудня 2014 р.). - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - С. 61-68.

  Бобров Є.А. Аналіз можливостей і необхідності проведення заходів з націоналізації як один з шляхів виходу української промисловості з кризи / Є. А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 11-19

  Голюк В. Я. До питання вибору економічного консенсусу розвитку держави через моделювання заощаджень / В. Я. Голюк, С. Д. Волощук // Інвестиції: практика та досвід.- 2015.- №8. - С.24-29

  Лойко В.В. Формування витрат підприємства в контексті фінансово-економічної безпеки / В. В. Лойко, Б. О. Журавський // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: матеріали Міжнародної конференції (20.03.2015).- К.: КНУТД,2015 . - С. 118-119

  Іванчук О.В. Аналіз показників при оцінці ефективності інвестиційних проектів / О. В. Іванчук // Зб. наук. праць за матеріалами міжн. наук.-практ. конф. ( м.Житомир, 03.11.2015). -Житомир, 2015.- С. 31-32

  Лойко В.В. Оптимізація виробничих запасів промислового підприємства як чинник його фінансово-економічної безпеки / М. І. Іовенко, В. В. Лойко // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: Матеріали Міжнародної конференції (20.03.2015).- К.: КНУТД,2015. - С.125-126

  Лойко В.В. Оцінка бізнесу як інструмент управління вартістю підприємства / В. В. Лойко, А. В. Калабухова//Міжнародний науковий журнал.- 2015.- № 8. - С.126-130

  Лойко В.В. Формування інноваційної політики підприємства як запорука інноваційної безпеки / О. В. Кириченко, В. В. Лойко // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: Матеріали Міжнародної конференції ( 20.03.2015).- К.: КНУТД, 2015. - С. 196 – 197

  Лойко В.В. Формування конкурентних переваг швейних підприємств в сучасних умовах господарювання / Г. І. Кононенко, В. В. Лойко // Науковий вісник Херсонського державного університету.- 2015.- 13 (1). - С. 102-106

  Крахмальова Т.А. Маркетингова стратегія як основа економічної безпеки розвитку підприємства / Т. А. Крахмальова, Лойко В. В. //Економічний розвиток: теорія, методологія, управління:матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( 01.11.2015).- Будапешт –Прага –Київ, 2015. - С. 157–158

  Мороз Я.О. Формування функціональних складових економічної безпеки підприємства / Я. О. Мороз, В. В. Лепський //Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.- Будапешт –Прага –Київ, 2015

  Лойко В.В. Економіка підприємства / В. В. Лойко, Т. П. Макаровська; Київський національний університет технологій та дизайну.- К.:КНУТД, 2015. - 267 с.

  Loiko V. Training of staff for strategic sectors of national economy of Ukraine with current global transformation process / V. Loiko, E. Nesenuk //Інноваційні тенденції підготовки майбутніх економістів в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: Тези доповідей науково-практичного семінару (29.05.2015).- К.: КНУТД, 2015. - С. 44-45

  Loiko V. Features forming a foreign language professional competence of students of economic specialties in terms of European integration processes / V. Loiko, B. Juravskuy // Інноваційні тенденції підготовки майбутніх економістів в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: тези доповідей науково-практичного семінару (29.05.2015) .- К.: КНУТД, 2015. - С. 22-23

  Loiko V. Problems of banking system in Ukraine/ V. Loiko, V. Pavlenko // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. - Montreal : Publishing house «BREEZE», 2015. - Р. 260-265

  Лойко В.В. Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу / В. В. Лойко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.- К.:КНУТД, 2015.- № 5 (91). - С. 11-21

  Лойко В.В. Інноваційна політика промислового підприємства / В. В. Лойко, О. О. Молчанова // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів ( 23.04.2015). - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, 2015. - С.17

  Лойко В.В. Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація / В. В. Лойко //Ефективна економіка.- 2015.- № 10. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Інноваційний розвиток регіонів як основа їх економічної безпеки / В. В. Лойко //The International Scientifi c and Practical Congress of Economists and Jurists “THE GLOBAL SYSTEMIC CRISIS: NEW MILESTONE IN DEVELOPMENT OR AN IMPASSE”, professional scientific publication.- Geneva - Minsk - Odessa - St. Petersburg, 2015. - Р. 149-153 (p. 217)

  Лойко В.В. Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства / В. В. Лойко // Ефективна економіка.- 2015.- №8. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Мотивація праці в контексті економічної безпеки підприємства / В. В. Лойко, А. Ю. Кияшко // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: Матеріали Міжнародної конференції (20.03.2015.).- К.: КНУТД,2015. - С. 143-145

  Лойко В.В. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки регіону / В. В. Лойко // Ефективна економіка.- 2015.- № 6. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Технологічна безпека як складова економічної безпеки / В. В. Лойко // Ефективна економіка.- 2015.- № 5. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Фактори впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки / В. В. Лойко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.- 2015.- № 4 (89). - С.113-124

  Лойко В.В. Формування інноваційної політики промислового підприємства / В. В. Лойко, О. О. Молчанова // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку:Матеріали Міжнародної конференції ( 20.03.2015).- К.: КНУТД , 2015. - С. 196-197

  Лойко В.В. Банківська система України: стан та перспективи розвитку / В. В. Павленко, В. В. Лойко// Ефективна економіка.- 2015.- № 9. - www.economy.nayka.com.ua/

  Лойко В.В. Іноземні інвестиції в банківській сектор України / В. В. Павленко, В. В. Лойко // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( 01.11.2015).- Будапешт –Прага –Київ, 2015. - С. 255-258

  Лойко Д.М. Фактори впливу на економічну безпеку національного господарства / Д. М. Лойко, В. В. Лойко //Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles.- Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015. - Р. 43-47 (332 p.)

  Лойко Д.М. Експертна система як інструмент визначення рівня економічної безпеки / Д. М. Лойко, В. В. Лойко //Науково-технічна інформація .- 2015.- № 3(65). - С. 41-46

  Несенюк Є.С. Формування сучасної системи управління прибутком на підприємстві / Є. С. Несенюк, В. В. Лойко // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління:матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (01.11.2015).- Будапешт –Прага –Київ, 2015. - С. 251-254

  Лойко В.В. Державна політика у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності / О. М. Мулик, В. В. Лойко // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління:матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( 01.11.2015.).- Будапешт –Прага –Київ, 2015.- С. 248-251 (353 с.)

  Лойко В.В. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств / Н. В. Пруднікова, В. В. Лойко //Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів ( 23.04.2015).- Т.ІІІ.- К.: КНУТД, 2015. - С. 16

  Лойко В.В. Інноваційна діяльність швейних підприємств / В. В. Лойко, Н. В. Пруднікова //Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів ( 23.04.2015). - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, 2015. - С. 22

  Лойко В.В. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємства / В. В. Лойко, Н. В. Пруднікова // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління:матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( 01.11.2015.).- Будапешт –Прага –Київ,2015. - С. 258-261 (353 с.)

  Лойко В.В. Інвестиційна складова економічної безпеки підприємства / А. О. Скорятіна, В. В. Лойко //Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів(23.04.2015). - Т.ІІІ.- К.: КНУТД, 2015. - С.26

  Лойко В.В. Формування трудового потенціалу підприємства в контексті економічної безпеки / Д. Р. Тораєва, В. В. Лойко // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: Матеріали Міжнародної конференції.- К.: КНУТД, 2015. - С. 273-274

  Лойко В.В. Фінансова складова економічної безпеки підприємства / А. Е. Шелудько, В. В. Лойко // Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції( 21.03.2015).- К.:Фінансово-економічна наукова рада,2015. - С. 102-105

  Сопко В.В. Облік дебіторської заборгованості за міжнародними стандартами:побудова та відмінності / В. В. Сопко, О. Ю. Закревська, О. М. Ромашко // Economics and finance .- 2015

  Румик І.І. Оцінка кредитоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції банківської системи України / І.І. Румик, А.О. Мельник // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 14 листоп. 2014 р.) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 190-192.

  Румик І.І. Фінансове забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні / І.І. Румик // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали першої наук.-практ. конф. - К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. - С. 45-46.

  Грушко В.І. Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку / Грушко В.І., Іваненко Т.В. // Вісник НБУ: наук.-практ. журн. - К., 2014. - С. 28-32.

  Голюк В.Я., Островерха Д.В. Кваліфіковані кадри як складова конкурентоспроможності сучасного підприємства // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - 536с. - С.357-360

  Тулуш Л.Д. Реформування механізму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. - 2014. - № 10. - С. 34-45.

  Тулуш Л.Д. Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 37-43.

  Свердан М.М. Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 1. - С. 101-105.

  Свердан М.М. Реалізація податкових принципів в Україні // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. - 2014. - № 1 (26). - С. 44-52.

  Свердан М.М. Налог на богатство: альтернативность сущности и вариативность моделей // Пути развития экономики в контексте евроинтеграционных процессов. Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 7-8 февраля 2014 года) / Научное объединение "Economics". - Симферополь: НО "Economics", 2014. - С. 124-126.

  Свердан М.М. Податок на багатство як фіскальний інструмент підвищення доходів місцевих бюджетів // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 лютого 2014 р.). У 2-х частинах. - К.: ГО "Київський економічний науковий центр", 2014. ч. 1. - С. 11-13.

  Свердан М.М. Податок на багатство як фіскальний елемент забезпечення фінансово-економічної стабільності / Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2014 р. // Національний гірничий університет. - Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - С. 165-168.

  Свердан М.М. Налог на богатство - универсальная форма налогообложения частной собственности // Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). - Пермь: Меркурий, 2014. - С. 67-77.

  Свердан М.М. Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: Збірник наук. статей. Вип. №1. - К.: КІБІТ, 2014. - С. 101-105.

  Свердан М.М. Реалізація податкових принципів в Україні // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. - 2014. - №1 (26). - С. 44-52.

  Свердан М.М. Податок на багатство у податковій системі держави // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 2. - С. 54-55.

  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика справляння у Франції // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журн. наук. пр. / редкол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.). та ін. - Мукачево: Вид-во "Карпатська вежа", 2014. - № 16 (11). - С. 200-209.

  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика використання в європейських країнах // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 1. - С. 61-68.

  Свердан М.М. Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 3. - С. 97-101.

  Свердан М.М. Податок на багатство: концепція і прагматика // Вісник Львівської комерційної академії (Збірник наукових праць; Серія економічна) / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. - 2014. - Вип. 46. - С. 14-18.

  Голюк В.Я., Бєлоха К.В. Сучасні тенденції та проблеми розвитку оптичного ринку в Україні та за кордоном // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" 2014 рік, Випуск 8.

  Голюк В.Я., Гапончук Н.В. Управління зовнішньоторговельними посередницькими операціями підприємства // Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ" 2014 рік, Випуск 8.

  Голюк В.Я., Дудик А.В. Розвиток фінансового консалтингу в Україні // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - 536с. - С.46-50

  Голюк В.Я., Концептуальні засади дослідження передумов та причин промислових та фінансових криз // Ефективна економіка. - №2. - 2014.

  Голюк В.Я., Кредитування як чинник фінансової кризи // Економічний форум. - №2. - 2014.

  Голюк В.Я., Роль Федеральної Резервної Системи у розгортанні світової фінансової кризи 2008-2009 рр. // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 24 квітня 2014 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - 536с. - С.277-280

  Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України: колективна монографія / [за ред. Ю.О. Нестерчук.]. - Умань: "Візаві", 2014. - Частина 2. [Сова О.Ю. Резерви зростання прибутковості підприємств кондитерської галузі / О.Ю. Сова. - С. 61-70.]

  Сова О.Ю. Регулювання банківського інвестування на фондовому ринку / О.Ю. Сова // Економіка ринкових відносин. - 2014. - № 12. - С. 161-167

  Сова О.Ю. Регулювання регресних вимог на страховому ринку України / О.Ю. Сова // Матеріали Науково-практичної конференції молодих учених "Актуальні проблеми сучасної наукової думки". - Київ, 2014. - С. 136-138

  Сова О.Ю. Шляхи вдосконалення організації планування податкових платежів на підприємстві / О.Ю. Сова // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 30-31 жовтня 2014 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - С. 166-169

  Свердан М.М. Національна економічна безпека // Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 лютого 2014 р. // Чернігівський державний технологічний університет. - Чернігів: Видавничий дім "Гельветика", 2014. - С. 42-45.

  Ромашко О.М. Сутність витрат як об'єкта обліку // Зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Економіка і управління: проблеми науки і практики", м. Нюрберг, Німеччина, 19 грудня 2014 р.

  Ромашко О.М. Особливості управлінського обліку витрат підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2014. - Вип. 36.

  Ромашко О.М. Економічна сутність доходів і витрат в системі обліково-аналітичних категорій / О.М. Ромашко // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (4-5 лип. 2014 р.) / Львів. екон. фундація. - Л., 2014. - С. 99-101

  Ромашко О.М. Фінансово-економічна стійкість / О.М. Ромашко // Конкурентоспроможність підприємства в умовах глобалізації: матеріали 1 міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (7-19 квіт. 2014 р.) / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2014. - С. 96-99

  Ромашко О.М. Значення облікової інформації про витрати для забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (28-30 берез. 2014 р.) / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2014. - С. 215-217

  Ромашко О.М. Сутність собівартості як економічної категорії в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і фінанси: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Економіка і управління: виклики та перспективи], (м. Діпропетровськ, 27 черв. 2014 р.). - Дніпропетровськ, 2014. - С. 83-85

  Ромашко О.М. Ефективні методи оцінки в управлінні витратами для забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і фінанси: міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Економіка і управління: виклики та перспективи], (м. Дніпропетровськ, 13-14 лют. 2014 р.). - Дніпропетровськ, 2014. - С. 228-230

  Ромашко О.М. Обліково-аналітичне забезпечення витрат підприємства як чинник забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки - 2013-2014: матеріали Сьомої міжнар. наук.-практ. конф. (24 січня 2014 р.) / ВНЗ "Нац. акад. управління". - К., 2014. - С. 87-90

  Скулиш Ю.І. Аналіз діяльності вітчизняних недержавних пенсійних фондів та визначення шляхів підвищення ефективності їх функціонування. Підсумкова міжнародна наукова конференція Перспективи економічного зростання: теоретичні та практичні аспекти 19-20 грудня 2014 року .м. Одеса

  Скулиш Ю.І. Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні: проблеми та перспективи / Ю.І. Скулиш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 62-67
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n38.pdf

  Кузьмінський В.З. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька, В.Я Голюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 68-76
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n37.pdf

  Пархоменко О.П. Бухгалтерський і податковий облік основних засобів та його гармонізація / О.П. Пархоменко, О.Ю. Закревська // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 77-83
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n37.pdf

  Ромашко О.М. Аспекти процесу переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 91-97

  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємств / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 97-103
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n37.pdf

  Румик І.І. Ресурсне забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 37-44
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Грушко В.І. До питання методології прогнозування фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності / В.І. Грушко, Т.В. Ганущак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 60-67
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Тулуш Л.Д. Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування / Л.Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 77-88
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/46-vcheni-zapiski-universitetu-krok-36

  Румик І.І. Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С. 22-32.

  Грушко В.І. Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні/ В.І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка"- 2014. - Вип. 37. - С. 150-158
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n37.pdf

  Грушко В.І. Оцінка фінансового стану підприємства / В. І. Грушко, С. К. Сабеніна // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції.(Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2014. - С.43-54

  Грушко В.І. Пластикові карти: організація розрахунків та напрями удосконалення / В. І. Грушко, В. В. Кеба // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2014. - С.114-116

  Грушко В.І. Фінансові ресурси підприємства / В. І. Грушко, А. І. Максименко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К.: Міленіум, 2014. - С.116-117

  Грушко В.І. Банківська пластикова картка як інструмент розрахунків та кредитування / В. І. Грушко, О. О. Федченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 19 жовтня 2014): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2014. - С.117-119

  Румик І.І. Активні і пасивні операції комерційних банків / І.І. Румик, Т.Ю. Конєва // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф. (Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 111-114.

  Румик І.І. Аналіз споживчого кредитування фізичних осіб / І.І. Румик, Г.В. Багалій // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф.( Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 121-123.

  Румик І.І. Демографічний аспект продовольчої безпеки / І.І. Румик // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин:Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2014 р.). - Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. - Ч. 2. - С. 71-73.

  Румик І.І. Ефективність використання прибутку підприємства / І.І. Румик, І.О. Загоруйко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф.( Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 126-128.

  Румик І.І. Ризики в банківській діяльності: оцінка й управління в сучасних умовах / І.І. Румик, Н.С. Бойчас // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф.(Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 123-126.

  Румик І.І. Управління проблемними кредитами банку в сучасних умовах / І.І. Румик, А.О. Каленюк // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф. (Буча, 19 жовт. 2014 р.). - К.: Міленіум, 2014. - С. 128-131.

  Румик І.І. Фінансова стійкість банків / І.І. Румик, І.А. Іщук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф.(Буча, 19 жовт. 2014 р.).- К.: Міленіум, 2014. - С. 119-121.

  Румык И.И. Влияние климатических изменений на продовольственную безопасность Украины и других стран мира / И.И. Румык, Г.В. Богуш // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы : Междунар. науч.-практич. конф. (Минск, 10 апр. 2014 г.) / под общей редакцией В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2014. - С. 148-150.

  Румык И.И. Инновационные пути обеспечения продовольственной безопасности / И.И. Румык // Application of New Technologies in Management and Economy:4rd International Conference ANTiM 2014 (24-26 April 2014). - Belgrade, Serbia. - PP. 866-874.

  Тулуш Л. Налог на добавленную стоимость: происхождение, история развития и процесс введения/ Л. Тулуш, Е. Прокопчук // Вестник Южно-Уральского госуниверситета. Серия "Управление инвестициями и инновациями".- 2014. - № 4. - С. 51-61.

  Тулуш Л.Д. Ефективність застосування спеціальних податкових режимів у сфері агропромислового виробництва / Л. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 68-76
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n38.pdf

  Тулуш Л.Д. Вплив податкового механізму на інвестиційну активність у аграрному секторі економіки / Л.Д. Тулуш // Зб. наук. пр. Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія "Облік і фінанси".- 2014. - Вип. 11 (41). - С. 367-376.

  Тулуш Л.Д. Механізми державної підтримки створення сімейних ферм/ Л.Д. Тулуш// Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні/ Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, Л.Д. Тулуш та ін . - К.: ННЦ "ІАЕ", 2014. - С. 31-37.

  Тулуш Л.Д. Оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: проблеми і перспективи розвитку/ Л.Д. Тулуш // Економіка країни: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук.-практ. інтернет-конф. (10 черв. 2014 р., м. Тернопіль). - Тернопіль, 2014. - С. 69-71.

  Тулуш Л.Д. Податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва: стан та перспективи/ Л.Д. Тулуш // Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобалізації.- 2014. - №2.- С. 239-243.
http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/145

  Тулуш Л.Д. Податковий менеджмент в системі управління підприємством/ Л.Д. Тулуш, В.В. Вершиніна// Актуальні питання терії і практики фінансового менеджменту: матеріали V наук.-практ. конф. (19 жовт. 2014 р., м. Буча). - К.: Міленіум, 2014. - С. 37-40.

  Тулуш Л.Д. Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва/ Л.Д. Тулуш, Н.М. Малініна // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економічні науки". - 2014. - Вип. 35. - С. 86-94.

  Бобров Е.А. Формирование рынка природного газа в Украине: состояние, проблемы, перспективы / Г. Бабиев, Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы VІ межрегионального научно-практического семинара (6-7 февраля 2014 г.) в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта: УГТУ, 2014. - С.21-28

  Грушко В.І. Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ КБ "ПриватБанк" / В.І. Грушко, В. Є. Власюк // Молодий вчений. - 2014. - №4. - С. 52-55

  Грушко В.І. Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко //Вісник Національного банку України.- 2014. - № 2. - С. 28-32.- https://journal.bank.gov.ua/archive/2014/2.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/Vnbu_2014_2_10%20(2).pdf

  Іванчук О.В. Аналіз ефективності та доходності інвестиційних проектів проектів / О.В. Іванчук // Розвиток професії та бухгалтерського обліку як науки: міжнародна науково-практична конференція, присвячена відзначенню "Дню бухгалтера". - Вінниця, 2014 р. - С.106-109

  Іванчук О.В. Фінансовий аналіз: навчально-методичний посібник / О.В. Іванчук, Л.Я. Тринька. - К.: Алерта, 2014. - 768 с.

  Румик І.І. Системна оцінка забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали ІV Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 27 жовт. 2013 р. - К.: Міленіум, 2013. - С. 23-26.

  Румик І.І. Концепції формування еколого-продовольчої безпеки / І.І. Румик // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ - Буча, квіт. 2013 р.). - К.: Міленіум, 2013. - С. 46-48.

  Тулуш Л.Д. Оподаткування побічної продукції (відходів) сільськогосподарського виробництва// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 8. - С. 49-54.

  Свердан М.М. Державні фінанси та макроекономічна ефективність боргових стратегій // Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 15-16 лютого 2013 року): У 2-х частинах / Наукове об'єднання "Economics". - Сімферополь: НО "Economics", 2013. Ч. 2. - С. 92-95.

  Свердан М.М. Банківські кризи: актуальність проблематики // Кримський економічний вісник. - 2013. - №1. - Ч. 3. - С. 50-55.

  Свердан М.М. Стійкість державних фінансів: сутність та проблематика // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 лютого 2013 р.) / ред. кол.: С.О. Якубовський [та ін.]. - О.: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 245-247.

  Свердан М.М. Боргова політика та стабілізація державних фінансів // Збірка тез доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни" / Ред. кол. Веретенников В.І. та ін. - Макіївка: МЕГІ. - 2013. - С. 35-37.

  Свердан М.М. Сучасні міжнародні боргові проблеми // Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри [текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 1-2 березня 2013 р.), м. Херсон - / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 210-212.

  Свердан М.М. Фінансова політика держави у сфері здійснення запозичень та управління боргом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. Вип. 8 (149). - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2013. - С. 55-58.

  Свердан М.М. Регіональна економіка та економічна безпека регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 1. - Херсон, 2013. - С. 46-52.

  Свердан М.М. Кризис суверенного долга и государственные финансы // Материалы X Международной научно-практической конференции "Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики" // Актуальные проблемы социально-экономического развития. Часть III. - Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2013. - С. 194-203.

  Свердан М.М. Экономическая безопасность: региональный масштаб // Экономика приграничных регионов в условиях модернизации: проблемы и перспективы развития: материалы III Международной научно-практической конференции. - Оренбург: ООО ИПК "Университет", 2013. - С. 706-710.

  Свердан М.М. Криза державного боргу в країнах Європейського Союзу: альтернативи наслідків // Стратегії розвитку економічних систем на мікро- та макрорівнях: матеріали IV-ої міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 травня 2013 р., - м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. - Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 75-77.

  Свердан М.М. Финансовая обеспеченность регионального воспроизводства // Воспроизводственный потенциал региона: Материалы V Международной научно-практической конференции, 30-31 мая, 1 июня 2013 г. Ч. 3 / отв. ред. К.Н. Юсупов. - Уфа, 2013. - С. 85-91.

  Свердан М.М. Державна фінансова політика у сфері позик та управління заборгованістю // Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація "Перспектива". - Дніпропетровськ: Видавничий дім "Гельветика", 2013. Ч. 2. - С. 133-142.

  Свердан М.М. Регіональна економічна політика у контексті зміцнення потенціалу національної економіки // Кримський економічний вісник. - 2013. - №3. - С. 214-219.

  Свердан М.М. Податок на багатство: обґрунтування фіскальної доцільності та ефективності // Податкова реформа в Україні: досвід, реалії та перспективи: Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2013. - Т 2. - С. 163-165.

  Свердан М.М. Податок на багатство: світовий досвід і практика, можливості впровадження в Україні // Ринкова трансформація національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики. Матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 21 листопада 2013 року). - Полтава: РВВ ПДАА, 2013. - С. 76-77.

  Свердан М.М. Економічна інтерпретація податку на багатство // Економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 22-23 листопада 2013 р.) / відп. за випуск к.і.н., М.М. Палінчак. У 2-х частинах. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - Ч. 2. - С. 129-132.

  Свердан М.М. Фінансова аргументація податку на багатство // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 6-7 грудня 2013 р.) / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 208-212.

  Свердан М.М. Податок на багатство: можливості впровадження в Україні у контексті зарубіжного досвіду // Кримський економічний вісник. - 2013. - №6. - Ч. 2. - С. 176-182.

  Свердан М.М. Доходи громадян як основа нагромадження достатку і передумова введення податку на багатство // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. - 2013. - Том 18. Випуск 4. - С. 104-108.

  Свердан М.М. Цільові позабюджетні фонди держави // Матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції "Актуальні питання сучасної економіки", 24 грудня 2013 р. - Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2013. - Ч. 2. - С. 74-76.

  Свердан М.М. Государственные финансовые системы: динамика реформ и последствия трансформаций // II Международная научно-практическая конференция "Экономическая система XXI века: проблемы и перспективы развития", 25 декабря 2013 г. / Приволжский научно-исследовательский центр. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2013. - С. 108-112.

  Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика справляння в Іспанії // Вісник Макіївського економіко-гуманітарного інституту: зб. наук. праць. - Макіївка: МЕГІ, 2013. - №15 (28). - С. 79-102.

  Свердан М.М. Фіскальна модернізація: податок на багатство як альтернативна інноваційна форма оподаткування приватної власності / Вісник Львівської державної фінансової академії. - 2013. - №25. - С. 60-68.

  Плетенецька С.М. Рівень фінансової безпеки підприємств та його оцінка // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали IV Міжвузів. наук.-практ. конф. (27 жовт. 2013 р., Буча): тези доп. - К.: Міленіум, 2013. - С. 39-41.

  Свердан М.М. Фінансова безпека держави: теоретичне обґрунтування сутності та забезпечення // Фінансово-кредитний механізм соціально-економічного розвитку країни: Монографія / За заг. ред. д.е.н., професора Коровіної З.П., к.е.н., доц. Храпкіної В.В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. - Донецьк: Видавець Дмитренко Л. Р., 2013. - 264 с. - С. 193-203.

  Іванчук О.В. Аналіз прийняття інвестиційних рішень за розрахунками ефективності та прибутковості інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2013. - № 9 (148). - С. 87-90.

  Сова О.Ю. Ризики та вигоди операцій з деривативами / О.Ю. Сова // Матеріали Четвертої міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту". - Буча, 2013

  Свердан М.М. Конкурентоспособность как признак экономической безопасности региона // Актуальные проблемы экономической политики: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Нефтекамск, 25 июня 2013 г.). - Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. - С. 78-84.

  Свердан М.М. Національна безпека: макроекономічний контекст // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: Збірник наук. статей. Вип. №1. - К.: КІБІТ, 2013. - С. 82-87.

  Свердан М.М. Національна конкурентоспроможність у контексті макроекономічної безпеки держави // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лют. 2013 р.: у 3 т. / Т. 1: Теоретичні та практичні питання. - Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. - С. 74-75.

  Свердан М.М. Податкова складова тіньової економіки у контексті макроекономічної безпеки // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 29-31 березня 2013 р. / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 227-231.

  Ромашко О.М. Ocena i ewidencja wydatk?w w rozliczeniach podatkowych jak czynnik bezpieczenstwa ekonomicznego przedsiebiorstwa, Problemy Wsp?lczesnej Inzynierii Informatyka, Університет "Політехніка Любельська", Польща, 2013.

  Ромашко О.М. Облік і визнання витрат як важливі складові економічної безпеки підприємства/ О.М. Ромашко // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених (6 груд. 2013 р.) / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2013. - С. 161-164

  Ромашко О.М. Нормативно-правові засади забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і управління: теорія і практика: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (12-13 верес. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 197-199

  Ромашко О.М. Витрати в системі економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (14-15 черв. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 196-198

  Ромашко О. М. Роль внутрішнього аудиту у забезпеченні економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // 20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2013 р.) / Таврій. нац. ун-т імені В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2013. - С. 149-151

  Ромашко О.М. Проблеми оцінки та обліку витрат за міжнародними стандартами звітності / О.М. Ромашко // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (18-19 квіт. 2013 р.) / Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2013. - С. 167-169

  Скулиш Ю.І. Концептуальні підходи до вдосконалення фінансування системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні. // Економіка і держава. -2013. - № 7. - С.56-59.

  Скулиш Ю.І. Проблема розподілу фінансової відповідальності між суб'єктами соціального страхування. Науково-практична конференція молодих учених: "Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності". Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 6 грудня 2013 року м. Київ.

  Грушко В.І. Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні/ В. І. Грушко // Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 85-91

  Грушко В.І. Проблеми адміністрування податку на додану вартість / В. І. Грушко, А. Ю. Демченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 27 жовтня 2013): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2013. - С.154-157

  Грушко В.І. Сучасний стан і проблеми банківського кредитування в Україні / В. І. Грушко О. В. Лопатко// Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції (Буча, 27 жовтня 2013): тези доповідей / ред. В. Р. Кігель [та ін.]. - К. : Міленіум, 2013. - С.159-163

  Грушко В.І. Стратегія фінансування компанії: вплив фінансового важеля / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ( Київ-Буча, квітень 2013). - К. : Міленіум, 2013. - С.75-76

  Грушко В.І. Напрями забезпечення фінансової стійкості банку / В. І. Грушко, А. Адамович // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції ( Київ-Буча, квітень 2013). - К. : Міленіум, 2013. - С.76-79

  Грушко В.І. Напрями забезпечення фінансової стійкості банку/ В.І. Грушко, І. Дзендзя //Наукові студії - ХХІ. Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка/ Укр. гуманіт. ін-т.-2013.-Вип.2.- 541-548
file:///C:/Users/library/AppData/Local/Temp/Temp1_Naukovi-studiyi-2013%20(1).zip/Наукові%20студії%202013/Наукові%20студії%20-%20В-%202.pdf

  Міжнародне оподаткування: навчальний посібник/ В. І. Грушко, Ю.О. Махортов, Н.А. Телічко, В.М. Бородачова. - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2013. - 336 с.
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/715/1/Telichko%20mizn.pdf

  Кузьмінський В.З. Математична модель оптимальної структури кредитного портфеля комерційного банку/ Т.В. Іваненко, В.З. Кузьмінський // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2013.-Вип. 34.- С. 343 - 351
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/203-vcheni-zapiski-universitetu-krok-34

  Кузьмінський В.З. Діяльність банків на ринку цінних паперів України/ В. З. Кузьмінський, Т. В. Іваненко, Д. М. Стойловський // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2013. - Вип. 33.-С. 107-117

  Rumyk I.I. Food security and sustainable resource use / I.I. Rumyk // Zbior raportow naukowych "Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku" (30.12.2013 - 31.12.2013) - Zakopane: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. - Str. 127-130.

  Rumyk I.I. Food security in today's climate changes / I.I. Rumyk // Zbior raportow naukowych "Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka" (28.09.2013 - 30.09.2013) - Wroclaw: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. - Str. 58-61.
http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/image/scientific_conference_21/zbornik_nauchnih_dokladov_21_6.pdf

  Румик І.І. Індикатори продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК. Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 34. - С. 85-92.

  Румик І.І. Стратегія економічного та продовольчого розвитку України / І.І. Румик // Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика: зб. матеріалів між нар. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 27-28 верес. 2013 р.) / Наукове об'єднання "Economics". - Сімферополь: НО "Economics", 2013. - С. 39-42.

  Голюк В.Я. Передумови та причини фінансових криз // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності : Матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 року) / ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.58-61

  Іванчук О.В. Аналіз інвестиційних проектів та інвестиційної діяльності підприємств / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2013. - № 5 (144). - С. 55-58.

  Іванчук О.В. Аналіз показників при оцінці ефективності інвестиційних проектів / Іванчук О.В.// Сучасні тенденції розвитку обліково-економічної науки: міжн. наук.-практ. конф.- Житомир, 2013. - С. 41-42

  Іванчук О.В. Економічний аналіз:навчально-методичний посібник / О.В. Іванчук, Л.Я. Тринька . - К.: Алерта, 2013. - 567 с.

  Плетенецька С.М. Формування фінансової стратегії інноваційно-активних підприємств / Плетенецька С. М. // Вченні записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 34. - С. 155-162

  Ромашко О.М. Ідентифікація та оцінка ризиків діяльності суб'єктів господарювання як одне із завдань внутрішнього аудиту/ О.М. Ромашко // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія: у 2 т. Т.2/ за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: Герда, 2013.

  Ромашко О.М. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в системі економічної безпеки підприємства // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2013. - Вип. 33.-С.205-212

  Ромашко О.М. Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства/ О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Фінанси, облік і аудит. - 2013. - № 21

  Ромашко О.М. Оцінка та облік витрат за міжнародними стандартами звітності/ О.М. Ромашкко // Культура народов Причерноморья. - 2013. - Вип. 256.

  Ромашко О.М. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку та фактор забезпечення економічної безпеки підприємства/ О.М. Ромашко // Економіка, фінанси, право. Аналітик. - 2013.- Вип. 7

  Ромашко О.М. Проведення контрольних заходів щодо витрат як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2013. - Вип. 34.-С.283-292

  Ромашко О.М. Сутність та складові економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Економіка і управління: виклики та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4-5 лют. 2013 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2013. - С. 395-396

  Ромашко О.Н. Роль учетной информации о расходах в системе экономической безопасности предприятия // Проблемы экономики и менеджмента. - 2013. - Вип. 8 (24)

  Тулуш Л.Д. Непряме оподаткування / Л.Д. Тулуш // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т. Т.7. Фінансова політика держави на мікрорівні / за ред. С.М. Лаптєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 199-279.

  Tulush L. Improving the tax regulation of agricultural activities/ L.Tulush // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 65-70.

  Тулуш Л.Д. Податкова складова економічної безпеки суб'єктів господарювання аграрного сектору економіки / Л.Д. Тулуш // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10 т. - Т. 8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / за ред. проф. В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 179-222.

  Тулуш Л.Д. Податкові пільги для АПК: перспективи модернізації/ Л.Д. Тулуш // Дзеркало тижня. - 2013. - № 15. - С. 7.

  Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. / О.В. Ролінський, О.Т. Прокопчук. Л.Д. Тулуш. - Умань: Сочінський, 2013. - 462 с.

  Бобров Е.А. Газотранспортная система Украины как одна из ключевых составляющих энергетической безопасности / Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы V межрегионального научно-практического семинара (8-9 февраля 2013 г.) / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта: УГТУ, 2013. - С.120-123.

  Bobrov Y. The trends of the basic parameters of the energy strategy of Ukraine up to 2030 in the context of energy security / Y. Boborov // Наукові вісті Далівського університету: Електронне наукове фахове видання. - 2013. - №1(9).

  Бобров Є.А. Аналіз передумов формування та оцінка сучасного стану енергетичної безпеки України / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2013.- Вип. 33. - С. 4-12.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека держави:монографія / Є.А. Бобров. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", 2013. - 308 с.

  Бобров Є.А. Особливості енергетичної політики та енергетичної безпеки Російської Федерації / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2013. - №1 (26) - С.103-109

  Бобров Є.А. Підходи до аналізу стану енергетичної безпеки держави / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2013. - №1(62) - С.121-130.

  Румик І.І. Позабіржовий ринок цінних паперів: проблеми функціонування та перспективи розвитку / І.І. Румик, Н.С. Піголь // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 р.) ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 182-185
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2013-12-06_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=182

  Румик І.І. Управління структурою джерел фінансування підприємства / І.І. Румик, О.В. Бенда, І.О. Бондар // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 р.) ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 167-172
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2013-12-06_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=167

  Rumuk I. The impact of unemployment and inflation on economic development of a country / I. Rumyk, E. Milkovich // // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 р.) ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 177-181
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2013-12-06_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=181

  Румик І.І. Удосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємства / І.І. Румик, О.О. Калініна // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 р.) ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 173-176
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2013-12-06_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=173

  Румик І.І. Фінансовий ринок, його структура і особливості функціонування / І.І. Румик, С.Ю. Батіщева // Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 р.) ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 165-168
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2013-12-06_materiali-%D1%81onference-krok.pdf#page=165

  Румик І.І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 63-70.

  Румик І.І. Формування внутрішнього ринку зернових і технічних культур в умовах продовольчої кризи / І.І. Румик // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Економічні науки". - 2013. - Вип. 4. - Т.1. - С. 196-207.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/193-formuvannia-vnutrishnoho-rynku-zernovykh-i-tekhnichnykh-kultur-v-umovakh-prodovolchoi-kryzy

  Чумаченко О.Г. Фінансова політика держави на макрорівні. Монографія. ІІ том / за ред. С.М. Лаптєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012.

  Бобров Є.А. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях. Том 8 колективної монографії "Розвиток інформаційного суспільства" / за ред. професора В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "Крок", 2012. - 306 с. - Внесок автора: С.7-37, 80-96. Розділи 1, 3. - 2,12 д.а.

  Бобров Є.А. Фінансова політика держави на макрорівні. Том 6 колективної монографії "Розвиток інформаційного суспільства" / за наук. ред. проф. Грушка В.І. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с. - Внесок автора: С.227-290 Розділ 5. Теми 5.2, 5.3. - 2,54 д.а.

  Тулуш Л.Д. Недоліки спецрежиму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств/ Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик // Вісник Київського інститут бізнесу та технологій. - 2012. - Вип. 1 (17). - С. 30-34.

  Тулуш Л.Д. Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах [Електронний ресурс] / Л. Тулуш, Н. Малініна // Соціально-економічні проблеми і держава: електронне наукове фахове видання. - 2012. - Вип. 1 (6). - С. 124-134.
http://sepd.tntu.edu.ua/ images/stories/pdf/2012/12tldvrk.pdf

  Тулуш Л.Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / Л.Д. Тулуш, О.Д. Радченко // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 81-90.

  Тулуш Л.Д. Місцеві податки як резерв підвищення рівня самодостатності бюджетів муніципалітетів / Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик, В.І. Гайдай // Вісник УНУС. - 2012. - Вип. 1-2. - С. 140-145.

  Тулуш Л.Д. Напрями вдосконалення механізму справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері / Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик // Наука й економіка: наук.-теорет. журн. Хмельницького економічного університету. - 2012. - Вип. 1 (25). - С. 154-159.

  Тулуш Л.Д. Ефективність державної фінансової підтримки розвитку молочної галузі в Україні / Л.Д. Тулуш // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. - Умань, 2012. - Вип. 77. - Ч. 2: Економіка. - С. 203-210.

  Свердан М.М. Державні фінанси: сучасні особливості механізму формування бюджетних доходів та фінансування видатків: Монографія: Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. (Частина 1). - Умань: Видавець "Сочінський", 2012. - 416 с. - С. 192-202.

  Сова О.Ю. Кредитування і контроль. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 78 с.

  Сова О.Ю. Маркетинг у банку. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 74 с.

  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення системи захисту прав інвесторів на фондовому ринку України / О.Ю. Сова // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна". - Київ, 2012. - Т. 1. - С. 212-214

  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків / О.Ю. Сова // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління. - 2012. - № 1 (3). - С. 120-126

  Сова О.Ю. Напрями удосконалення інституту банкрутства в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин". - Умань, 2012. - Частина 2. - С. 96-98

  Сова О.Ю. Пріоритети розвитку ринку лізингових послуг в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали Третьої міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту". - Буча, 2012. - С. 12-13

  Сова О.Ю. Рентабельність у системі показників фінансового стану підприємства / О.Ю. Сова // Економіка ринкових відносин. - 2012. - № 9. - С. 132-137

  Сова О.Ю. Управління фінансовою санацією підприємства. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 90 с.

  Сова О.Ю. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 94 с.

  Сова О.Ю. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 80 с.

  Сова О.Ю. Фінансовий ринок. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 80 с.

  Сова О.Ю. Фіскальний союз: передумови та проблеми створення / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2012. - Випуск 30. - С. 80-86

  Чумаченко О.Г. Финансовое обеспечение качества трудового потенциала в инновационной экономике // Сб. Пятой междунар. науч. конф. "Инновационное развитие экономики России: сценарии и стратегии". - Москва, 2012. - С. 360-370.

  Ромашко О.М. Оцінка незавершеного виробництва як один із методів системи економічної безпеки виробничого підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 32.

  Ромашко О.М. Вплив оцінки доходів і витрат на фінансові результати як об'єкти системи фінансової безпеки підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 31.

  Ромашко О.М. Особливості оцінки й обліку доходів та витрат як основних економічних категорій формування фінансових результатів і забезпечення фінансової безпеки підприємства // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 8 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства. - К.: Актуальні проблеми економіки, 2012. - Вип. 2 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Зниження собівартості будівельно-монтажних робіт як фактор економічної безпеки будівельного підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - Вип. 29 (у співавторстві з Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Контроль витрат як фактор економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 груд. 2012 р.) / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - С. 336-339. [Особистий внесок здобувача - визначення напрямків організації контролю витрат; 0,05 друк. арк.].

  Ромашко О.М. Особливості обліку витрат за міжнародними стандартами звітності / О.М. Ромашко // Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: матеріали УП міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 листоп. 2012 р.) / Нац. авіа. ун-т. - К., 2012. - С. 144-145

  Ромашко О.М. Оцінка та визнання витрат підприємства як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (2-3 жовт. 2012 р.) / Дніпропетров. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ, 2012. - С. 350-352

  Ромашко О.М. Облікова політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 листоп. 2011 р.) / ВНЗ "Львів. політехніка. - Л., 2012. - С. 561-562

  Ромашко О.М. Комплексне управління витратами як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Психологія та безпека бізнесу: матеріали наук.-практ. конф. (30 трав. 2012 р.) / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2012. - С. 95-96

  Свердан М. М. Фінансова безпека держави у контексті ринкових трансформацій // Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2012 р. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - С. 79-81.

  Плетенецька С.М. Профілізація навчання як інструмент підвищення ефективності освітньої сфери / С.М. Плетенецька, В.С. Яценко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 29. - С. 159-165.

  Грушко В.І. Теоретичні засади прогнозування розвитку банківської діяльності/ В. І. Грушко //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 36-39

  Грушко В.І. Кредитні ризики банку / В. І. Грушко, Т. А. Кузьмінчук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: третя міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року). - Буча : УГІ, 2012. - С.14-15

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / В. І. Грушко, І. В. Демчук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: третя міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року). - Буча : УГІ, 2012. - С.25-27

  Грушко В.І. Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні/ В.І. Грушко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник. наук. праць .- 2012.- вип.36.- С.343-348
http://r250.sudu.edu.ua/bitstream/123456789/58263/2/Grushko.pdf

  Балита О.В. Розвиток нетрадиційних форм зайнятості: спроба економічної діагностики (на прикладі Карпатського регіону) / О.В. Балита // Регіональна економіка. - 2012. - № 5. - С. 56-66.

  Міщенко В.С. Шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності/ В.С. Міщенко, Т.В. Лічман // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7:Фінансова політика держави на мікрорівні/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.107-114
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-7.pdf

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий аналіз" ОКР "бакалавр" за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит"; ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)" / В.З. Кузьмінський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 71 с.

  Кузьмінський В.З. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансовий трейдинг" ОКР "бакалавр" за спеціальністю 6.030508 "Фінанси і кредит", ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціальними програмами)" / В.З. Кузьмінський . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 60 с.

  Кузьмінський В.З. Теоретико-методичні засади функціонування ринку цінних паперів. / В.З. Кузьмінський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За ред. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.-227-247
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/618-finansova-polityka-derzhavy-na-makrorivni

  Кузьмінський В.З. Оцінка сучасного стану розкитку цінних паперів/ В.З. Кузьмінський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.6:Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За ред. В.І. Грушка - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.248-277
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/618-finansova-polityka-derzhavy-na-makrorivni

  Чумаченко О.Г. Екологічні обмеження економічного розвитку: міфи і реальність/ О.Г. Чумаченко // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 37-41

  Румик І.І. Оцінка загроз продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". 2012. - Вип. 32. - Т. 2. - С. 137-143.

  Румик І.І. Інвестиційна діяльність в умовах продовольчої та фінансової кризи / І.І. Румик // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Економіка" - 2012. - Вип. 12. - С. 141-148.

  Румик І.І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І.І. Румик // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Щорічна наук.-практ. конф. за міжнародною участю. - К.: Академія муніципального управління, 2012.

  Румик І.І. Особливості реформування агропродовольчого сектора національної економіки / І.І. Румик // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права "КРОК"". - 2012. - Вип. 9. - С. 78-84.

  Румик І.І. Продовольча безпека України в регіональному вимірі / І.І. Румик // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квіт. 2012 р.). - Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - С. 32-33.

  Румик І.І. Продовольча безпека, її місце та роль у системі суспільного відтворення / І.І. Румик // Кримський економічний вісник. - 2012. - грудень. - Ч. ІІ. - С. 181-184.

  Румик І.І. Фінансово-економічні умови забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту :ІІІ Міжвуз. наук.-практ. конф. (21 жовт. 2012 р.). - Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - С. 7-8.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/651-rozvytok-informatsiinoho-suspilstva

  Свердан М.М. Государственный кредит: экономическая интерпретация и особенности использования // Экономическая система XXI века: новые подходы к управлению предприятиями, отраслями, комплексами / [А.В. Бурков и др.]: под ред. А.В. Буркова. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. - С. 99-113.

  Свердан М.М. Державна політика доходів населення/М.М. Свердан // Філософія та соціологія трансформаційного суспільства : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2012 р.). - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. - С. 85-88.

  Свердан М.М. Державні позики у складі фінансової системи держави / М. М. Свердан // Актуальні питання сучасної економіки:Матеріали ІV Всеукр. заоч. наук. конф.(24 груд. 2012 р.).- Умань: Видавець «Сочінський», 2012. - С. 180–182

  Свердан М.М. Державні позики: сучасні фінансові особливості здійснення та управління заборгованістю/ М.М. Свердан // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності: Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 березня 2012 р.). - Одеса: у 2-х частинах. - О.: "Центр економічних досліджень та розвитку", 2012. Ч. ІІ. - С. 96-98.

  Свердан М.М. Державні фінанси у контексті фіскальних трансформацій/М.М. Свердан // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжн. наук.-практ. конф. (29-30 трав. 2012 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: ПФ "Смарагд", 2012. - С. 223-224.

  Свердан М.М. Налоговые реформы: динамика, тенденции и приоритеты налоговых преобразований/ М.М. Свердан // Совершенствование теории и методологии финансов и налогообложения: Международная научно-практическая конференция (10 мая 2012 г.): материалы. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. - C. 53-58.

  Свердан М.М. Оподаткування в Україні: фіскальна ефективність і сучасні перспективи ринкових трансформацій // Формування економічного портрета національної інфраструктури України: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: Матеріали Всеукраїнської наукова-практичної конференції (м. Київ, 20-21 січня 2012 р.). - Київ: Київський економічний науковий центр, 2012.- Ч. І. - С. 41-43.

  Свердан М.М. Податкові надходження бюджету: аналіз та прогнозування / М. М. Свердан, О. В. Корзаченко // Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 берез. 2012 р.).- Дніпропетровськ: Біла К.О, 2012.- Ч. І. - С. 103–107

  Свердан М.М. Прогнозування податкових доходів бюджету держави: теоретичне обґрунтування суті та специфіки/ М.М. Свердан // Економічні погляди: теорія і практика. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 3-4 лютого 2012 р.). - Одеса:Центр економічних досліджень та розвитку, 2012. Ч. ІІ. - С. 56-58.

  Свердан М.М. Теоретические основы налогообложения и налоговой политики государства / М.М. Свердан// Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития: монография / под ред. проф. М.М. Скорева. - Ставрополь: Центр научного знания "Логос", 2012. - С. 172-187.

  Свердан М.М. Фінансовий менеджмент та інформаційні технології: аспекти сучасної взаємодії / М. М. Свердан, О. В. Корзаченко // Актуальні питання теорії та практики менеджменту: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.студентів, аспірантів та молодих вчених .- Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. - С. 329–331

  Свердан М.М. Фіскальна консолідація - сучасна тенденція розвитку державних фінансів/ М. М. Свердан // Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти. Матеріали всеукраїнської наукова-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 27-28 січня 2012 р.): У 2-х частинах. - Дніпропетровськ: НО "Перспектива", 2012. - Частина ІІ. - С. 139-140.

  Свердан М.М. Фіскальні трансформації держави у контексті забезпечення суспільного добробуту / М. М. Свердан // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності: зб. наук. пр. конф.- Одеса: Одеський національний університет, 2012.- ч. І. - С. 13–15

  Скулиш Ю.І. Особливості формування та реалізації бюджетної політики України в системі регулювання економіки / Ю.І. Скулиш // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти Т.6. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія /Наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.23-42

  Скулиш Ю.І. Особливості бюджетного захисту соціальної сфери/ Ю.І. Скулиш // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / Наук. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.113-128

  Sverdan M. Optimization of business processes «Receivables Management» / M. Sverdan, O. Korzachenko // Riga Technical University 53rd International Scientic Conference (Riga, 10.2012): Digest.- Riga, 2012. - P. 77

  Sverdan M. Receivables Management: optimization of problematic business process of the telecommunications company / M. Sverdan, O. Korzachenko //Riga Technical University 53rd International Scientic Conference: Digest. – Riga, 2012. - P. 77

  Тулуш Л.Д. Податкове регулювання розвитку малого підприємництва/ Л.Д. Тулуш// Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10 т. - Т. 7: Фінансова політика держави на макрорівні / за ред. проф. С.М. Лаптєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 139-198.

  Тулуш Л.Д. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільського господарства, Л.Д. Тулуш // Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, Л.Д. Тулуш та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - С. 65-75.

  Бобров Е.А. Перспективы обеспечения энергетической безопасности государств / Е. Бобров // Рассохинские чтения: материалы IV межрегионального научно-практического семинара (3-4 февраля 2012 г.) / под ред. Н.Д. Цхадая. - Ухта: УГТУ, 2012. - С.157-161.

  Бобров Е.А. Перспективы развития энергетики в контексте обеспечения энергетической безопасности / Е.А. Бобров //Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-энергетическом комплексе : материалы региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученных и специалистов / отв. ред. А.Л. Портнягин. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - С. 48-51.

  Бобров Е.А. Развитие возобновляемых источников энергии для оптимизации энергетической безопасности / Е.А.Бобров // Теоретические и прикладные исследования социально-экономических систем в условиях интеграции России в мировую экономику. Материалы Международной научно-практической конференции (30 октября 2012 года). Тюмень: Тюменский государственный университет, ООО "ИПЦ "Экспресс", 2012. - С.62-66.

  Бобров Е.А. Развитие возобновляемых источников энергии для оптимизации энергетической безопасности регионов / Е.А. Бобров // Проблемы инновационного развития территории: междисциплинарный поход: материалы науч-практ. конф. (Пермь, 25 - 26 октября 2012 г.) / НВО ВПО "Зап.-Урал. ин-т экономики и права". - Пермь, 2012. - Ч.І. - С.237-243.

  Бобров Є.А. Аналіз досягнення основних показників Енергетичної стратегії України в контексті забезпечення енергетичної безпеки країни / Є. Бобров // Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи" (18 травня 2012 року). - Умань, 2012. - С. 27-29.

  Бобров Є.А. Аналіз досягнення основних показників Енергетичної стратегії України в контексті забезпечення енергетичної безпеки країни. / Є.А. Бобров // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирев та ін. - Київ; Буча: Міленіум, 2012. - Вип. 1. - С. 497-505.

  Бобров Є.А. Діяльність неконтрольованих інвестиційних схем в умовах сучасного фінансового ринку/ Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2012. - №11. - С.79-84.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека в системі категорій економічної безпеки / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".- 2012.- Вип. 29. - С. 4-11.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека у формуванні економічної безпеки США / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок".Серія "Економіка". -2012.- Вип. 31. - С. 4-12.

  Бобров Є.А. Енергетична складова у формуванні економічної безпеки: досвід Китаю / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №4. - С.168-173.

  Бобров Є.А. Значення енергетичної безпеки у формуванні економічної безпеки Європейського Союзу / Є.А. Бобров // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу. - 2012. - №1 (31) - С.163-172.

  Бобров Є.А. Концептуальні підходи до визначення поняття "енергетична безпека" / Є.А. Бобров // Стратегічні пріоритети. - 2012. - №2. - С. 70-75.

  Бобров Є.А. Метод когнітивного моделювання для аналізу енергетичної безпеки держави/ Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". -2012.- Вип. 32. - Т.2. - С. 45-51.

  Бобров Є.А. Питання енергетичної безпеки в умовах сучасного світу / Є. Бобров // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали ІІ Міжнародн. науково-практ. конф.(Буча, 18-19 квітня 2012 р.): Тези доп.: - Буча: УГІ, 2012. - С. 19-21.

  Бобров Є.А. Підходи до оцінки потенціалу енергетичної безпеки держави / Є.А. Бобров // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: Електронне наукове фахове видання. - 2012. - №1 - С. 57-71.

  Бобров Є.А. Аналіз проектів традиційної та нетрадиційної енергетики в забезпеченні енергетичної безпеки України / Є.А. Бобров // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2012. - №9. - С.15-23.

  Бобров Є.А. Сучасна енергетична політика України та її вплив на енергетичну безпеку держави / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". - 2012.- Вип. 30. - С. 4-12.

  Бобров Є.А. Сучасна енергетична політика України та її вплив на енергетичну безпеку держави / Є.А. Бобров // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України : міжнародна науково-практична конференція (7-9 вересня 2012 року, Борислав) : збірник тез доповідей. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 78.

  Бобров Є.А. Сучасні завдання Національної газової спілки України / Г.М. Бабієв, Є.А. Бобров // Стан, проблеми та перспективи нафтогазової промисловості України: міжнародна науково-практична конференція (7-9 вересня 2012 року, Борислав): збірник тез доповідей. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - С. 79.

  Бобров Є.А. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки / Є.А. Бобров// Економіка України. - 2012. - №4. - С. 80-85.

  Бобров Є.А. Цільова координація інвестиційної діяльності у забезпеченні енергетичної безпеки держави/ Є.А. Бобров // Науковий вісник Донбаської державної машинобудівної академії: Електронне наукове фахове видання - 2012. - №2. - С.164-171.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.: колективна монографія. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-6.pdf

  Розвиток інформаційного суспільства:колективна монографія: В 10-ти т. Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/514-ekonomichna-bezpeka-derzhavy-na-makro-ta-mikrorivniakh

  Грушко В.І. Ендогенний та екзогенний підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб'єктів господарювання / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 9-17

  Грушко В.І. Поняття, структура та сутність фінансової безпеки як складової економічної безпеки держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 17-22

  Грушко В.І. Аналіз стану боргової безпеки України / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 30-37

  Грушко В.І. Грошово-кредитна політика як складова фінансової безпеки держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 37-44

  Грушко В.І. Безпека страхового та фондового ринків держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 44-50

  Грушко В.І. Напрями вдосконалення законодавства та проекти його застосування з метою забезпечення економічної безпеки України / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 50-53

  Грушко В.І. Механізм і засади фінансової безпеки держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 22-27

  Грушко В.І. Моделювання систем економічної безпеки / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / За ред. проф. В.С. Сідака. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 53-67

  Грушко В.І. Управління процесами формування капіталу підприємства / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т. 7. Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / За ред. проф. С.М.. Лаптєва. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 11-22

  Грушко В.І. Сутність, цілі та засоби бюджетної політики держави / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За наук. ред. проф. В.І. Грушка. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 8-23

  Грушко В.І. Особливості формування та реалізації бюджетної політики України в системі регулювання економіки / В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За наук. ред. проф. В.І. Грушка. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 23-43

  Грушко В.І. Шляхи вдосконалення бюджетної політики/ В.І Грушко // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За наук. ред. проф. В.І. Грушка. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 43-58

  Румик І.І. Шляхи вдосконалення бюджетної політики / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За наук. ред. проф. В.І. Грушка. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 43-58
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/618-finansova-polityka-derzhavy-na-makrorivni

  Румик І.І. Шлях посилення ролі місцевих бюджетів у бюджетній системі України / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / За наук. ред. проф. В.І. Грушка. - К.: "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 96-104
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/618-finansova-polityka-derzhavy-na-makrorivni

  Румик І.І. Джерела фінансування підприємств та напрями їх оптимізації / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах/ Том 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / За наук. ред. проф. Лаптєва С.М. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 53-56
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-7.pdf

  Румик І.І. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування підприємства / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах/ Том 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / За наук. ред. проф. Лаптєва С.М. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 56-66
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-7.pdf

  Румик І.І. Показники ефективності фінансування підприємства / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах/ Том 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / За наук. ред. проф. Лаптєва С.М. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 66-73
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-7.pdf

  Румик І.І. Управління структурою капіталу як фактор покращення фінансового забезпечення / І.І. Румик Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах/ Том 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / За наук. ред. проф. Лаптєва С.М. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 73-81
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-7.pdf

  Румик І.І. Залучення фінансових ресурсів довгострокового характеру в системі стратегічного планування / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / За наук. ред. проф. Лаптєва С.М. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 81-84
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-7.pdf

  Румик І.І. Ендогенний та екзогенний підходи в дослідження системи економічної безпеки суб'єктів господарювання / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 9-17
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Поняття, структура та сутність фінансової безпеки як складової економічної безпеки держави / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 17-21
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Механізм і засади фінансової безпеки держави / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 22-27
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Бюджетна та валютна безпека як складові фінансової безпеки України / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 27-29
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Аналіз стану боргової безпеки України / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 30-36
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Грошово-кредитна політика як складова фінансової безпеки держави / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 37-44
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Безпека страхового та фондового ринків держави / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 44-49
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Напрями вдосконалення законодавства та проекти його застосування з метою забезпечення економічної безпеки України / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 50-53
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Моделювання системи економічної безпеки / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 53-67
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Поняття, специфіка вимог і основні фактори продовольчої безпеки держави / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 68-71
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Сучасний стан продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 72-75
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Напрями забезпечення продовольчої безпеки держави / І.І. Румик // Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / За наук. ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 76-81
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-8.pdf

  Румик І.І. Банківське кредитування: стан та тенденції розвитку / І.І. Румик // Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 29 листопада 2012 р.) / Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.

  Пархоменко Д.Д. Визначення ефективності кредитних взаємовідносин / Д.Д. Пархоменко, І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: ІІІ Міжвуз. наук.-практ. конф. (21 жовтня 2012 р.). - Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - С.

  Бобров Є.А. Торгівля цінними паперами. Підручник / За редакцією доктора економічних наук, професора В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 392 с. -- Внесок автора: С. 165-194. Розділ VII. - 1,78 д.а.

  Балита О.В. Особливості формування механізму фінансування освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. / за ред. І.Г. Ткачук. - Івано-Франківськ: Плай, 2011. - С. 48-54.

  Балита О.В. Особливості формування механізму фінансування освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. / за ред. І.Г. Ткачук. - Івано-Франківськ: Плай, 2011. - С. 48-54.

  Грушко В.І. Стратегія інноваційної модернізації (теорія і практика): рецензія на монографію Виговської Ю.І. / В.І. Грушко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: зб. наук. пр. - 2011. - № 6. - С. 151.

  Тулуш Л. Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва: монографія / Л.Д. Тулуш, О.Т. Прокопчук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 280 с.

  Іванчук О.В. Аналіз особливостей застосування оціночних показників фінансової ефективності інвестицій / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2011. - № 1 (116). - С. 16-18.

  Іванчук О.В. Проблеми практичного застосування ефективних підходів щодо аналізу інвестиційних ризиків в умовах ринкової економіки / О.В. Іванчук // Актуальні проблеми економіки: зб. наук. пр. - 2011. - № 1 (115). - С. 64-68.

  Sova O. Foreign experience of management by deficit of the state budget: current trends / Sova O. // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1: економіка. - 2011. - Випуск № 01 (009). - С. 164-172

  Сова О.Ю. Проблеми та перспективи інвестування в основний капітал / О.Ю. Сова // Матеріали Другої міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту", Буча, 2011. - С. 29-30

  Сова О.Ю. Роль фінансового механізму в управлінні бюджетним дефіцитом / О.Ю. Сова // Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна". - Київ, 2011

  Сова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств України / О.Ю. Сова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю". - Донецьк, 2011

  Сова О.Ю. Теоретичні аспекти стрес-тестування банківської діяльності / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2011. - Випуск 28. - С. 125-131

  Ромашко О.М. Торгівля цінними паперами. Підручник / за ред. д. е. н. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - Розд. ХIII "Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами". - С. 289-308 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Організація внутрішнього аудиту підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2011. - Вип. 27, т. 2.

  Ромашко О.М. Аналіз і фактори зниження собівартості як складова економічної безпеки підприємства / О.М. Ромашко // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали Шостої міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовт. 2011 р.) / Запоріж. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - С. 255-257

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України / В.І. Грушко, В.М. Черненко, Д.О. Дахно // Торгівля цінними паперами: підручник/ за ред. В.І. Грушка.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - С. 6–31.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/7-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-i-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-fondovoho-rynku-ukrainy

  Грушко В.І. Економічна безпека торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України / В.І. Грушко, О.М. Герасименко //Торгівля цінними паперами: підручник / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.358-391
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/23-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-xv-ekonomichna-bezpeka-torhovtsiv-tsinnymy-paperamy-na-fondovomu-rynku-ukrainy

  Гроші та кредит: підручник / В.І. Грушко, О.Ю. Сова [та інші], за ред.С.К. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 384 с.

  Грушко В.І. До питання щодо торгівлі цінними паперами / В. І. Грушко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: друга міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, УГІ, 16 жовтня 2011 року) / Український гуманітарний інститут. - Буча: УГІ, 2011 . - С.44-45

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 1./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д. Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред.проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 2./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред. проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 108 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/7-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-i-suchasnyi-stan-ta-perspektyvy-rozvytku-fondovoho-rynku-ukrainy

  Румик І.І. Продовольча безпека України: стан, проблеми, тенденції / І.І. Румик // Менеджмент ХХІ століття: проблеми та перспективи: колективна монографія до 35-річчя створення економічного факультету Уманського НУС. - Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2011. - С. 352-355.

  Румик І.І. Фінанси підприємства: навч.-метод. посібник для студентів коледжу / І.І.Румик, О.О.Пилипенко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 236 с.

  Румик І.І. Вплив банківського кредитування на економіку України/ І.І. Румик // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія Економіка.- 2011. - Вип. 9. - С. 113-120

  Румик І.І. Забезпечення продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Щорічна наук.-практ. конференція за міжнародною участю ( 8 квіт. 2011 р.). - К.: Академія муніципального управління, 2011.

  Румик І.І. Покращення фінансово-економічного стану підприємств для забезпечення продовольчої безпеки держави / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту : ІІ Міжвуз. наук.-практ. конф. (16 жовт. 2011 р.). - Буча: Український гуманітарний інститут, 2011. - С. 33-34.

  Бобров Е.А. Функционирование объектов газораспределительных сетей ведущих стран мира / Е.А. Бобров. - К.: НГСУ, 2011. - 149 с.

  Бобров Є.А. Відновлювана енергетика у забезпеченні енергетичної безпеки держави / Є. Бобров // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVI Міжн. науч.-практ. конф. (24-25 трав. 2011 р.) / відп. ред. Л.Г. Лілич. - Луцьк: Волин. Мистецка агенція "Терен", 2011. - С. 116-118.

  Бобров Є.А. Енергетична безпека держави: виникнення феномену, сучасний стан, перспективи розвитку / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2011. - №1(58). - С. 134-144.

  Бобров Є.А. Перспективи розвитку енергетики в контексті забезпечення енергетичної безпеки / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2011.- Вип. 28, Т.2 - С. 4-11.

  Бобров Є.А. Перспективи у забезпеченні енергетичної безпеки держави/ Є. Бобров // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали наук. - практ. інтернет-конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студ. (17-18 лист. 2011 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: ПФ "Смарагди", 2011. - С. 10-12.

  Бобров Є.А. Світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки держави / Є. Бобров // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали наук.-практ. конф.(м. Тернопіль, 29 квіт. 2011 р.) / ТКІ.; Ред. Мартинюк В.Ф. та інші.-Тернопіль: ТКІ, 2011. - С. 204-206.

  Фінанси: навчальний посібник / П.К. Бечко, П.М. Боровик, Л.Д. Тулуш [та ін.]. - Львів: Новий світ-2000, 2011. - 345 с.- (Вища освіта в Україні)

  Літвін Н.М. Оподаткування операцій з цінними паперами / Н.М. Літвін, Л.Д. Тулуш //Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.309-357
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/22-torhivlia-tsinnymy-paperamy-rozdil-xiv-opodatkuvannia-operatsii-z-tsinnymy-paperamy

  Пилипенко О. О. Фінанси підприємства: навч.-метод. посібник для студентів коледжу / О. О. Пилипенко .- К.:Університет економіки та права "КРОК", 2011.-236 с.

  Грушко В.І. Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / С.М. Лаптєв, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с.

  Грушко В.І. Управління фінансово-економічною безпекою: навч. посіб. / О.А. Кириченко, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В.С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Грушко В.І. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект / В.І. Грушко, Л.О. Кошембар, С.М. Лаптєв // Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 256 с.

  Тулуш Л.Д. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. - Т. 3. / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Л.Д. Тулуш та ін.; заг. ред. М.Я. Азарова. - К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 516 с. (авт. - С. 401-428).

  Тулуш Л. Функціонування податку на додану вартість у сільському господарстві: досвід ЄС / Л.Д. Тулуш // Економічний вісник Донбасу. - 2010. - № 2. - С. 90-95.

  Тулуш Л. Формування інструментарію прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Л.Д. Тулуш // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 1. - С. 125-131.

  Плетенецька С.М. Навчально-виробнича практика (комплексний тренінг у віртуальному підприємстві): навч.-метод. посіб.. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 100 с. (співавт. - В.В. Сопко, Н.М. Ушакова та ін.).

  Сова О.Ю. Актуальні проблеми дефіциту державного бюджету України / О.Ю. Сова // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна: економіка". - Київ, 2010. - Том 1. - С. 318-321

  Сова О.Ю. Модель дефіциту державного бюджету України / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2010. - Випуск 24. - С. 76-86

  Сова О.Ю. Необхідність збалансування доходів і видатків державного бюджету / О.Ю. Сова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики". - Харків, 2010. - С. 224-228

  Сова О.Ю. Тенденції та оцінка виконання Державного бюджету України за 2000-2009 роки / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2010. - Випуск 22. - С. 75-85

  Сова О.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дефіциту державного бюджету / О.Ю. Сова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин". - Умань, 2010. - Частина 2. - С. 132-135

  Ромашко О.М. Основи аудиту: плани семінарських занять з дисципліни "Основи аудиту" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 20 с.

  Ромашко О.М. Управлінський облік: плани семінарських занять з дисципліни "Управлінський облік" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 20 с.

  Ромашко О.М. Проблеми обліку загальновиробничих витрат будівельної організації / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу, фінансів і аудиту: матеріали Всеукр. міжнар. наук.-практ. конф. (15 жовт. 2010 р.) / Крим. інженер.-пед. ун-т. - Сімферополь, 2010. - С. 25-27

  Ромашко О.М. Роль і значення обліку витрат в системі управління підприємством / О.М. Ромашко // Актуальні проблеми розвитку обліку контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 жовт. 2010 р.) / ВНЗ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - С. 217-220

  Грушко В.І. Суперечності сучасної фінансової системи України/ В. І. Грушко, О. Г. Коптюх // Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка".- 2010. - Вип. 22. - С. 28-33

  Грушко В.І. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, Л.О. Кошембар. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 256 с

  Балита О.В. Фінансово-економічні підходи до проблеми розвитку людського капіталу в Україні // Фінанси України. - К.: ТОВ "ПоліграфКонсалтинг", 2010. - №12. - С. 58-64.

  Кузьмінський В.З. Фінансовий аналіз : робочий зошит для практичного тренінгу з дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 40 с.

  Грушко В.І. Роль інвесторів у підвищенні привабливості акцій / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: Міжвузівська науково-практична конференція. (м.Буча, УГІ, 24 жовтня 2010 року). - Київ-Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. - С. 31-33

  Румик І.І. Вдосконалення системи грошового обігу в Україні/ І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка. - 2010. - Вип. 22. - С. 66-74.

  Румик І.І. Інвестиційні моделі пожвавлення економічного розвитку країни / І.І. Румик // Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф.(9 квіт. 2010 р.). - К.: Академія муніципального управління, 2010.

  Бобров Е.А. К вопросу существования газовой ОПЕК / Е.А. Бобров // Нефть и газ. -2010.- №2. - С. 32-34.

  Бобров Е.А. Перспективы развития энергетики / Е.А. Бобров // Нефть и газ. -2010.- №10. -С. 24-29.

  Бобров Е.А. Развитие экологических технологий в ЕС / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010. - №3. - С. 32-34.

  Бобров Е.А. Системный подход к возобновляемой энергетике / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010 - №8. - С. 52-56.

  Бобров Е.А. Тенденции газового рынка / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2010. -№4. - С. 62-64.

  Бобров Є.А. Аналіз необхідності та можливості використання державно-приватного партнерства в Україні / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка".-2010.- Вип. 24. - С. 11-18.

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Казначейство банку: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, О.І. Захаров, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченко, М.П. Денисенко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 464 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Іванчук О.В. Економічний аналіз / О.В. Іванчук // Плани семінарських занять з курсу "Економічний аналіз" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 24 с.

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку системи економічної безпеки підприємств// Друга наук.-практ. конф. студентів магістратури Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки (Київ, 25 груд. 2008 р.) / ред. В.В. Крутов, В.С. Сідак, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 592 с.

  Грушко В.І. Сучасний стан та перспективи розвитку системи економічної безпеки підприємств// Друга наук.-практ. конф. студентів магістратури Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки (Київ, 25 груд. 2008 р.) / ред. В.В. Крутов, В.С. Сідак, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 592 с.

  Тулуш Л. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: монографія / Л.Д. Тулуш, В.І. Проніна, Н.В. Сеперович. - Львів: НВФ "Українські технології", 2009. - 296 с.

  Іванчук О.В. Аналіз проблем застосування показників ефективності та норм рентабельності в процесі впровадження інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2009. - № 11 (102). - С. 36-39.

  Ромашко О.М. Роль системи обліку витрат у формуванні прибутку будівельного підприємства// Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2009. - Вип. 20, т. 2.

  Грушко В.І. Забезпечення економічної безпеки кредитора іпотечних кредитів через механізм страхування життя / В.І. Грушко, Л.І. Книш // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукр. міжвузів. наук.-практ. конф.(24 квіт. 2008 р.): У 2-х книгах.-Кн. 1. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - С. 91-103.

  Грушко В.І. Первинне публічне розміщення акцій (ІРО): теорія та практика вітчизняних компаній: монографія / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко - К.: ТОВ "Дорадо-Друк", 2009. - 252 с.

  Грушко В.І. Фінансове прогнозування з урахуванням економічної безпеки підприємства/ В. І. Грушко, Т. В. Ганущак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2009. - Вип. 19. - С. 154-160

  Грушко В.І. Вплив глобально-інтеграційних процесів на розвиток вітчизняних інститутів фінансового ринку/ В. І. Грушко, Н. В. Телічко, О. В. Чеберяко // Вчені записки Університету "КРОК"Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 20 т.2. - С. 163-172

  Грушко В.І. Вплив глобальних та інтеграційних процесів на розвиток інститутів фінансового ринку України / В.І. Грушко // Економічний вісник Донбасу.- 2009.- № 4(18).- С.110-114
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23824

  Кузьмінський В.З. Інститути спільного інвестування в умовах кризи: перевірка на міцність / В. З. Кузьмінський, О. Г. Коптюх, Л. Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 20,т.2.- С. 204-217

  Румик І.І. Управління дебіторською заборгованістю як основа економічної безпеки підприємства/ І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 20. - Т. 1. - С. 151-160.

  Румик І.І. Фінансова стійкість підприємства та напрями її підвищення/І.І. Румик //Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2008 року). Книга 1.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009.-С.83-86

  Бобров Е.А. Результаты встречи министров энергетики G8 / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2009.- №4. - С. 58.

  Бобров Є.А. Природа та форми прояву валютного ризику / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок".Серія "Економіка". - 2009.- Вип. 19. - С. 69-76.

  Бобров Є.А. Розбудова інвестиційної стратегії регіону / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок".Серія "Економіка". - 2009.- Вип. 20. Т ІІ. - С. 154-162.

  Бюджет - 2010: Експертно-аналітична доповідь/ За ред. О.А. Кириченка; Національна Академія Наук України, Міжнародна фундація освіти, Інститут Трансформації суспільства, Національна академія управління, Університет економіки та права "Крок". - К.: Дорадо-друк, 2009. - 48 с

  Грушко В.І. Типова програма кандидатського іспиту зі спеціальності 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності / укл. О.С. Власюк, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 16 с.

  Грушко В.І. Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності / укл. В.С. Сідак, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 15 с.

  Грушко В.І. Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності / укл. В.С. Сідак, В.І. Грушко [та ін.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 15 с.

  Тулуш Л. Розвиток системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах членства України в СОТ / Л.Д. Тулуш // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 3. - С. 46-60.

  Плетенецька С.М. Особливості організації контролінгу в сучасних умовах // Тези Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2008. - С. 67-71.

  Плетенецька С.М. Діяльність позабюджетних цільових фондів України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - № 18. - С. 25-36.

  Ромашко О.М. Роль інвестиційної діяльності підприємства у формуванні прибутку підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Значення аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт в системі управління будівельного підприємства // Вчені записки / Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2008. - Вип. 18.

  Грушко В.І. Інструменти податкового регулювання інвестиційної активності / В.І. Грушко, Л.О. Кошембар // Фінанси України. - 2008. - № 2. - С. 89-98.
file:///C:/Users/library/Downloads/Fu_2008_2_10.pdf

  Кузьмінський В.З. Використання комп'ютерних індикаторів у технічному аналізі фінансових ринків/ В. З. Кузьмінський, В. І. Грушко //Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 105-112

  Кузьмінський В.З. Монетарні підходи в процесі формування інвестиційно-інноваційної політики України/ О. Г. Коптюх, В. З. Кузьмінський // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2008. - Вип. 18, Т.3.-С.74-84

  Грушко В.І. Страхування фінансових ризиків в системі економічної безпеки підприємства/ В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" . - 2008. - Вип. 17. - С. 84-89

  Румик І.І. Кредитування як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємства/ І.І. Румик // Вчені записки Університету економіки та права "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 18. - Т. 3. - С. 101-109.

  Бобров Е.А. Перспективы разработки арктических территорий. / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2008.- №7. - С. 30-31. -

  Бобров Е.А. Что заменит дорожающую нефть / Е.А. Бобров, Н. Зубаиров// Фокус. - 2008. - №29. - С. 18-20.

  Бобров Є.А. Аналіз причин виникнення світової фінансово-енергетичної кризи та її вплив на економіку України / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2008. - №12. - С.33-43.

  Бобров Є.А. Аналіз тенденцій розвитку фінансово-енергетичного ринку країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2008. - №7. - С.92-101.

  Бобров Є.А. Макроекономічне середовище діяльності комерційних банків в контексті глобалізаційних процесів / Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "Крок". Серія "Економіка". Вип. 18, Том 3: Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття". - 2008. - С.135-144.

  Бобров Є.А. Невуглеводнева енергетична політика України в світовому контексті / Є.А. Бобров // Економіка України. - 2008. - №8. - С. 68-79.

  Бобров Є.А. Роль біологічних палив в забезпечені паливно-енергетичних ресурсів в Україні / Г. Бабієв, Є. Бобров // Біопаливо. Україна - 2008: Матеріали Міжнарод. наук.-пром. конф. ( Київ, 2-4 квіт. 2008 р.).-Київ, 2008.

  Грушко В.І. Типова програма кандидатського іспиту зі спеціальності 21.04.02-економічна безпека суб'єктів господарської діяльності / В.І. Грушко, О.С. Власюк. - Університет економіки та права ""КРОК". - 2008. - 16 с.

  Грушко В.І. Напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів страхових // Вчені записки. Вісник сумського національного аграрного університету. - 2008. - № 1 (24)

  Bobrov Y. Finance: Reader /Y. Bobrov. - K.: KROK University, 2008. - 244 p.

  Іванчук О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів/ О.В. Іванчук // Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: колективна монографія / О.А. Кириченко, С.А. Єрохін та ін.; під наук. ред. О.А. Кириченко. – К.: Національна академія управління, 2008. - С. 231-237.
https://www.nam.kiev.ua/files/publications/978-966-8406-29-4-monogcompressed.pdf

  Іванчук О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8 (74). - С. 194-200.

  Іванчук О.В. Теоретичні і методичні питання розрахунку фактору часу при аналізі ефективності інвестицій / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2007. - № 8 (75). - С. 44-50.

  Бобров Е.А. Биотопливо наступает на нефть? О необходимости развития источников энергии альтернативных нефти / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - №5. - 2007. - С.26-34.- 0,72 д.а.

  Ромашко О.М. Організація обліку і аудиту фінансових інвестицій // Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми економіки 2007", НАУ. - 2007 (у співавторстві із Сопко В.В.).

  Ромашко О.М. Особливості організації обліку праці у будівельних організаціях // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2007.

  Грушко В.І. Фінансові потоки комерційних посередницьких підприємств та їх оцінка / В. І. Грушко, С. М. Плетенецька / Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції: У 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.66-73

  Грушко В.І. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення бакалаврських робіт для студентів спеціальності 6.050100 "Банківська справа" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, Т.В. Іваненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 28 с.

  Грушко В.І. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050105 "Банківська справа" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, Т.В. Іваненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 27 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-виробничої практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 15 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-дослідної практики для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа" / В.І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 29 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с.

  Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа"/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с

  Грушко В.І. Страхування кредитних ризиків/ В.І. Грушко // Економіка АПК. - 2007. - № 8. - С. 94-100

  Румик І.І. Аграрно-промислові формування в цукробуряковому виробництві / І. І. Румик // Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: монографія / за ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - С. 250-315

  Румик І.І. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в українській економіці/ І.І. Румик // Вчені записки Університету економіки та права "КРОК". Серія "Економіка".- 2007. - Вип. 16. - С. 89-95.

  Бобров Е.А. Исследование ООН о развитии альтернативных источников получения энергии из биомассы / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2007.- №5. - С. 76-77.

  Бобров Є.А. Особливості розміщення акцій українських енергетичних компаній на закордонних фондових біржах / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2007. - №11. - С.73-85.

  Бобров Є.А. Реалізація проектів спільного впровадження як одного з механізмів Кіотського протоколу / Є.А.Бобров // Нефть и газ. - 2007.- №1. - С. 54-62.

  Бобров Є.А. Ринок фінансових послуг і його місце у структурі фінансового ринку / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2007. - №4. - С. 88-94.

  Бобров Є.А. Порівняльний аналіз енергетичної безпеки ЄС та України / І. Аренсібіа Гонсалес, Є. Бобров. - К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, Група енергетичної політики. 2007. - 33 с.

  Бобров Е.А. Европейский Союз начал глобальную научно-техническую революцію / Е.А. Бобров // Нефть и газ. - 2007.- №3. - С. 66-67.

  Грушко В.І. Формування бюджету розвитку місцевих бюджетів / В.І. Грушко, К.В. Павлюк // Вчені записки Університету "КРОК". - 2007. - С. 111-119

  Румик І.І. Страхування ризиків інвестиційної діяльності / І.І. Румик // Світові тенденції формування та функціонування ринку страхових послуг: національний аспект: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 4 грудня 2007 р.). - К.: КНУ ім Т. Шевченка, 2007.
http://www.univ.kiev.ua/news/1080

  Іванчук О.В. Визначення ефективних підходів щодо обліку та аналізу інвестиційних ризиків в сучасних умовах економічного розвитку України / О.В. Іванчук // Держава та регіони. - 2007. - № 1. - С. 194-196.

  Грушко В.І. Правові проблеми недержавного пенсійного страхування // Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Київ, 16 лют. 2006 р). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С. 49-54.

  Тулуш Л. Податкові важелі та механізми стимулювання інновацій / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. - 2006. - № 4. - С. 62-70.

  Плетенецька С.М. Застосування пільг щодо оподаткування суб'єктів прямими податками // Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. на тему "Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С. 56-62.

  Іванчук О.В. Методи аналізу інвестиційних проектів в умовах ринкової економіки / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. пр. - 2006. - № 25. - С. 148-152.

  Іванчук О.В. Методика та організація аналізу фінансових інвестицій / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2006. - № 2 (57). - С. 10-15.

  Ромашко О.М. Гарантійне обслуговування // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Оплата праці в України // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Облік повернення товару // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Ромашко О.М. Звітність з органами страхування // Збірник практикуючого бухгалтера. - Вид-во "Радник Прес", 2006.

  Пенсійна система України: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: Кондор, 2006. - 336 с

  Грушко В.І. Оцінка бізнесу при злитті-поглинанні компаній / В.І. Грушко, О.Г. Чумаченко // Вчені записки. Серія "Економіка". - 2006. - Вип. 15. - С. 118-126

  Бобров Е.А. Возможности привлечения инвестиций в газотранспортную систему Украины путем использования механизмов Киотского протокола / Е.А. Бобров // Энергетическая политика Украины. 2006.- №2 (66). - С. 15-17.

  Бобров Е.А. Стратегии внедрения системы управления выбросами парниковых газов в корпоративную политику / Е.А. Бобров // Энергетическая политика Украины. - 2006.- №3-4 (67-68). - С. 13-17.

  Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник/ За ред. О.С. Любуня, Ю.А. Потійко, М.П. Денисенко. - К.: ЗАТ "Дорадо", 2006. - 356 с

  Іванчук О.В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств в процесі реалізації інвестиційних проектів / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економіка і регіони. - 2006. - № 3 (10). - С. 74-77.

  Іванчук О.В. Аналіз методів оцінки ефективності інвестицій, заснованих на дисконтуванні / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економічні науки. - 2006. - Т. 3 (84), № 5. - С. 233-237.

  Іванчук О.В. Методика обліку розрахунків ефективності та прибутковості інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Економічні науки: зб. наук. пр. - 2006. - Ч. II, № 10. - С. 146-151.

  Іванчук О.В. Методика розрахунку фінансових показників ефективності інвестиційного проекту / О.В. Іванчук // Прометей: зб. наук. пр. - 2006. - № 2 (20). - С. 79-83.

  Іванчук О.В. Методичні та теоретичні основи аналізу ефективності інвестиційної діяльності / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економіка: проблеми теорії та практики.- 2006. - Т. 1, № 214. - С. 259-268.

  Іванчук О.В. Особливості застосування оціночних показників фінансової ефективності інвестицій в обліково-аналітичній системі / О.В. Іванчук // Економічні науки: вісник. - 2006. - № 41 (1). - С. 43-46.

  Іванчук О.В. Проблеми практичного застосування сучасних методичних розробок з обліку фінансових інвестицій / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економіка.- 2006. - № 3 (35). - С. 103-109.

  Іванчук О.В. Системно-методичний підхід до аналізу показників ефективності інвестиційних проектів / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економічні науки. - 2006. - Ч. 1, № 3 (12). - С. 115-121.

  Грушко В.І. Реформування податкової системи як необхідна умова збалансування державного бюджету // Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - № 14. - С. 100-106.

  Плетенецька С.М. Значення оцінки показників фінансового стану підприємства в сучасних умовах // Матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. "Фінансові проблеми розвитку в сучасних умовах". - Львів, 2005. - С. 18-19.

  Ромашко О.М. Спільна робота на одному підприємстві, установі, організації осіб, які є близькими родичами // Дебет - кредит. - 2005. - № 1.

  Ромашко О.М. Сплата боргу з відшкодування заборгованості з пільгових пенсій // Дебет - кредит. - 2005. - № 1.

  Ромашко О.М. Податкове планування // Наша справа. - К.: Інститут інвестиційного менеджменту, 2005. - № 9.

  Грушко В.І. Вплив іпотечного кредитування на розвиток іпотечного ринку (зарубіжний досвід)/ В. І. Грушко, В. І. Котелянець, О. С. Любунь //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 146-150

  Пенсійна система: навчальний посібник/ В. І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: ЗАТ "Дорадо", 2005. - 496 с

  Іпотечне кредитування: навчальний посібник/ В.І. Грушко, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. О. С. Любуня, О. І. Кірєєва, М. П. Денисенка. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 392 с

  Румик І.І. Перспективи активізації інвестиційної діяльності в Україні /І.І. Румик// Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні: матеріали Всеукраїнської нак.-практ. конференції (24-25 березня 2005 р.).-К.: Вид-во Європейського унів-ту,2005.-С.86-90

  Румик І.І. Інвестивування розвитку окремих продуктових підкомплекчів. Цукробуряковий підкомплекс/ І.І. Румик // Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / за ред. М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - С. 415-434.

  Бобров Є.А. Доступ до фінансових ресурсів для суб'єктів малого і середнього бізнесу/ Є. Бобров // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (3-5 черв. 2005 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. - С.543-545.

  Бобров Є.А. Застосування імітаційного моделювання для оцінки ефективності економічних механізмів розподілу фінансових ресурсів / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ. - 2005. - №1 (30) - С.114-122.

  Грушко В.І. Економіко-правова сутність інвестиційної діяльності комерційних банків / В.І. Грушко, К.І. Старовойт // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 2005. - Вип. 79. - С. 6-7

  Грушко В.І. Економічне зростання та пенсійна реформа / В.І. Грушко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 2005. - Вип. 60/61. - С. 19-20

  Грушко В.І. Іноземні інвестиції як джерело поповнення фінансових ресурсів України / В.І. Грушко, М.В. Трохимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 2005. - Вип. 80. - С. 10-14

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, Ю.А. Потійко, [та ін.]; за ред. О. С. Любуня. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 356 с

  Потійко Ю.А. Методи реструктуризації проблемних кредитів/ Ю.А. Потійко //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 14. - С.80-92

  Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т. - Т. 4. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Амоша, Л.Д. Тулуш та ін.; НДФІ при Міністерстві фінансів України. - К., 2004. - 364 c.

  Плетенецька С.М. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси" // Університет економіки та права "КРОК", 2004. - С. 20-23.

  Грушко В.І. Причини виникнення та шляхи скорочення податкового боргу/ В.І. Грушко, О.С. Любунь, К.В. Павлюк //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК" . - 2004. - Вип. 11. - С.56-63

  Банківський нагляд: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О. С. Любунь, К.Є. Раєвський. - К.: ЦУЛ, 2004. - 264 с

  Основи актуарних розрахунків: навчальний посібник/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші]. - К.: Алерта, 2004. - 328 с

  Любунь О.С. Фінансовий менеджмент у банку: навчальний посібник/ О.С. Любунь, В.І. Грушко. - К.: Слово, 2004. - 296 с

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни "Фінанси"/ В.І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 20 с

  Грушко В.І. Податковий борг: причини виникнення та шляхи скорочення / В. І. Грушко, К. В. Павлюк // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія "Економіка". - 2004. - № 69. - С. 48-49

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ А. Т. Головко,С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші.]; за ред. О. С. Любуня, В. І. Грушка. - К.: Фірма "ІНКОС", 2004. - 480 с

  Кузьмінський В.З. Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів/ В.З. Кузмінський, О.С. Любунь, С.М. Плетенецька // Вчені записки/ Інститут економіки та права "КРОК".- 2004. - Вип. 10. - С. 128-133.

  Бобров Є.А. Гарантування кредитів для малого бізнесу / Є.А. Бобров // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2004. - №71. - С.31-32.

  Бобров Є.А. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах/ Є.А. Бобров // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2004. - №15. - С.132-135.

  Бобров Є.А. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні/ Є.А. Бобров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2004. - №11. - С.5-9.

  Бобров Є.А. Проектне фінансування як один з напрямів розвитку кредитування малого бізнесу / Є.А. Бобров // Наукові праці НДФІ - 2004. - №1-2(24-25). - С.114-122.

  Бобров Є.А. Розвиток малого підприємництва та форм його фінансової підтримки / Є. Бобров // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (4-5 черв. 2004 р.) / Відп. ред. Р.А. Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. - С.132-134.

  Бобров Є.А. Сучасний стан та перспективи розвитку кредитування малого бізнесу / Є.А. Бобров // Фінанси України. - 2004. - №1. - С.103-108.

  Потійко Ю.А. Розвиток системи матеріального стимулювання в українських банках/ Ю.А. Потійко //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2004. - Вип. 10. - С.134-141

  Потійко Ю. Теорія і практика управління різними видами ризиків у комерційних банках/ Ю. Потійко //Вісник Національного банку України. - 2004. - №4. - С.58-60.-https://journal.bank.gov.ua/archive/2004/4.pdf
https://journal.bank.gov.ua/archive/2004/4.pdf

  Плетенецька С.М. Оцінка інвестиційної привабливості акцій українських емітентів // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2003. - С. 43-48.

  Грушко В.І. Розрахунок нормативів бюджетної забезпеченості місцевих бюджетів/ В. І. Грушко, К. В. Павлюк //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 123-128

  Лаптєв С.М. Удосконалення формування поточних місцевих бюджетів/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 132-137

  Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп фінансового лізингу/ В. Кузьмінський //Банківська справа .- 2003. - N3. - С. 72-78

  Румик І. Інтеграція в цукробуряковому підкомплексі України / І. Румик // Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( Хмельницький-Волочинський, 23 жовтня 2003 р.) . - Хмельницький: Подільська державна аграрно-технічна академія, 2003. - С. 40-44
http://www.gbv.de/dms/zbw/386850178.pdf

  Румик І.І. Організація ефективного виробництва цукрових буряків в аграрно-промислових формуваннях / І.І. Румик / Агроінком. - 2003. - № 1/2 - С. 63-64

  Румик І.І. Диверсифікація виробництва в цукробурякових агропромислових комплексах формування / І.І. Румик. - Економіка АПК. - 2003. - №1. - С. 75-78

  Румик І.І. Ефективність розвитку цукробурякового виробництва в Черкаській області / І.І. Румик. - Економіка АПК. - 2003. - №3. - С. 86-91

  Потійко Ю.А. Практичні аспекти організації банківського нагляду в Україні/ Ю.А. Потійко //Фінанси України .- 2003. - N8. - С. 98-109

  Потійко Ю.А. Особливості бізнес-планування комерційного банку/ Ю. А. Потійко //Вісник Національного банку України . - 2003. - №2.-С.43-44.-https://journal.bank.gov.ua/archive/2003/2.pdf
https://journal.bank.gov.ua/archive/2003/2.pdf

  Тулуш Л. Економічний зміст плати за землю / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 24-30.

  Плетенецька С.М. Організація управління спільним орендованим майном // Економіка АПК. - 2002. - № 10. - С. 40-46.

  Фінанси: Збірник магістерських програм/ В. І. Грушко, В.З. Кузьмінський, С.М. Плетенецька [та інші.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 288 с

  Організація і функціонування недержавних пенсійних фондів (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник/ М. П. Денисенко [та ін.]; за ред. С. М. Лаптєва. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 247 с

  Кузьмінський В.З. Планування у комерційному банку / О.А. Кириченко, О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський // Фінанси України. - 2002. - № 2. - С. 138-142

  Лаптєв С.М. Банківський менеджмент з погляду практиків / С. М. Лаптєв, О. Любунь //Банківська справа. - 2002. - №6. - С. 74-77

  Потійко Ю.А. Теоретичні й практичні аспекти аналізу діяльності українських банків/ Ю.А. Потійко //Фінанси України. - 2002. - N3. - С.129-133

  Потійко Ю.А. Розподіл банківських активів в Україні/ Ю.А. Потійко //Фінанси України. - 2002. - N6. - С.87-95

  Потійко Ю.А. Особливості формування і розрахунку капіталу українських банків/ Ю.А. Потійко //Вісник Національного банку України. - 2002. - N5. - С.17-20

  Плетенецька С.М. Орендні відносини в розвитку підприємницької діяльності // Основи аграрного підприємництва / за ред. М.Й. Маліка. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 161-232.

  Плетенецька С.М. Страхування майна реформованих підприємств // Реформування майнових відносин у підприємствах АПК (практичний посібник) / за ред. Т.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 423-432.

  Плетенецька С.М. Управління майном селян-співвласників // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК / за ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 131-134.

  Плетенецька С.М. Бюджетний менеджмент. Методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 46 с.

  Плетенецька С.М. Місце лізингу в системі економічних відносин // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2001. - С. 167-169.

  Грушко В.І. Бюджетний менеджмент: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.І. Грушко, С.М. Плетенецька. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 46 с

  Грушко В.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навчально-методичний комплекс дисципліни/ В.І. Грушко, Є.М. Бойко, Ю.В. Петленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 38 с

  Кузьмінський В.З. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України / В.З. Кузьмінський, О.С. Любунь // Фінанси України. - 2001. - № 8 (108)

  Кузьмінський В.З. Фінансовий ринок: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Грушко В.І. Формування бюджету розвитку місцевих бюджетів / В.І. Грушко, К.В. Павлюк // Вчені записки. Серія "Економіка"/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 111-119

  Грушко В.І. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / В.І. Грушко, В.І. Котелянець, О.М. Рясний. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 142 с

  Кузьмінський В.З. Нагляд НБУ за діяльністю банків: становлення та перспективи розвитку / О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський // Вчені записки. - 2001. - Вип. 5. - С. 141-145

  Кузьмінський В.З. Технічний аналіз фінансового ринку та фінансове прогнозування: методичний комплекс навчальної дисципліни / В.З. Кузьмінський. - К.: Київський інститут "Слов'янський університет", 2001.

  Бобров Є.А. Пенсійна реформа в Україні. / Є.А. Бобров // Соціальні проблеми сучасної України. - 2001. - № 2. - С. 20-30.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи магістра / В.І. Грушко, В.С. Міщенко. - Університет економіката права "КРОК, 2001. - 46 с

  Грушко В.І. Системна модель аналізу фінансової стійкості комерційного банку / В.І. Грушко, Л.Ю. Петриченко // Фінанси України. - 2001. - № 12. - С. 20-28

  Лаптєв С.М. Бізнес-планування у комерційному банку / С.М. Лаптєв, О.С. Любунь // Зовнішня торгівля. - 2001. - №1/2 . - С.94-97

  Програма виробничої (організаторської) магістерської практики / О.А. Кириченко, О.С. Любунь, В.З. Кузьмінський, Ю.А. Потійко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001.-18 с.

  Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин/ Ю.А. Потійко //Фінанси України. - 2001. - N1. - С.118-123

  Потійко Ю.А. Формування оптимального розміщення оборотних активів суб'єктів господарювання/ Ю.А. Потійко //Фінанси України. - 2001. - N7. - С.80-89

  Потійко Ю.А. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників системними банками: аналіз та методи оцінки/ Ю.А. Потійко, О.С. Любунь //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права. - 2001. - Вип. 5. - С. 170-176

  Потійко Ю.А. Методика оцінки кредитоспроможності підприємств України сьогодні/ Ю. А. Потійко //Зовнішня торгівля . - 2001. - №1/2. - С.85-88

  Бобров Є.А. Лібералізація та дерегуляція фінансового сектору Європейського союзу // Фінанси України. - 2000. - № 11. - С. 134-137.

  Грушко В.І. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.І. Грушко, О.І. Пилипченко, Р.В. Пікус. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 121 с

  Кузьмінський В.З. Використання технічного аналізу в умовах фондового ринку України / В.З. Кузьмінський // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 61-62

  Плетенецька С.М. Лізинг як форма інвестиційної діяльності / С.М. Плетенецька // Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах. Економічний вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного університету. - Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2000. - Т. 1. - С. 217-218.

  Плетенецька С.М. Майнові відносини в новостворених виробничих структурах / С.М Плетеенецька // Проблеми формування ринкової економіки. Спец. вип.: Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи: міжвідом. наук. зб. - К.: КНЕУ, 2000. - С. 190-192.

  Плетенецька С.М. Оренда землі: розмір та види орендної плати / С.М. Плетенецька // Економіка АПК. - 2000. - № 10. - С. 32-35.

  Плетенецька С.М. Орендні відносини в сільському господарстві / С.М. Плетенецька // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення. - К.: Знання, 2000. - С. 181-182.

  Фінанси сільськогосподарських підприємств: посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах / М.Я. Дем'яненко, П.Т. Саблук, В.І. Грушко [та інші]; за ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2000. - 604 с

  Рекомендації про порядок залучення та використання майна новоствореними сільськогосподарськими підприємствами / Плетенецька С.М., Лузан Ю.Я., Саблук П.Т. та ін.; за ред. П. Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2000. - 110 с.

  Грушко В.І. Особливості переходу до капіталізованої системи пенсійного забезпечення / В.І. Грушко // Вісник КНУ. - 2000. - №44. - С. 7-15

  Грушко В.І. Проблеми державного бюджету та шляхи збалансованості дохідної та видаткової частини / В.І. Грушко, М.М. Василишен // Економічний вісник ДДЕІ. - 2000. - Вип. 1. - С. 22-31

  Потійко Ю.А. Формування оптимального розміщення оборотних активів господарюючих об'єктів/ Ю. А. Потійко //Зовнішня торгівля. - 2000. - №2. - С.171-176

  Потійко Ю.А. Функції та проблеми кредитування українських підприємств / Ю. А. Потійко //Зовнішня торгівля. - 2000. - №1 . - С.149-156

  Потійко Ю.А. Ще раз про кредит/ Ю.А. Потійко //Вісник Національного банку України. - 2000. - N12. - С.47-48.- https://journal.bank.gov.ua/archive/2000/12.pdf
https://journal.bank.gov.ua/archive/2000/12.pdf

  Грушко В.І. Фінансове забезпечення малого і середнього бізнесу / В.І. Грушко // Тези доповідей Республіканської наукової конференції економістів-аграрників . - 2000

  Плетенецька С.М. Орендні відносини в діяльності сільськогосподарських кооперативів // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу: тези Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам'яті професора Євгена Храпливого. - Львів: Львівський держагроуніверситет, 1999. - С. 82-84.

  Плетенецька С.М. Соціологічне дослідження реформованих господарств на прикладі приватно-орендних підприємств // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 1999. - № 18. - С. 69-74.

  Плетенецька С.М. Стан та розвиток земельно-орендних відносин в аграрному секторі економіки // Вчимося господарювати: матеріали наук.-практ. сем. молодих вчених та спеціалістів 22-23 листоп. 1999 р., Київ - Чабани. - К.: Нора-прінт, 1999. - С. 274-275.

  Плетенецька С.М. та ін. Оренда й орендні відносини // Реформування та розвиток підприємств агропромислового комплексу: посіб. у питаннях і відповідях / за ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 1999. - 532 с. (в т. ч. автора с. 42-43, 48-49, 85-86).

  Плетенецька С.М. Землекористування фермерських господарств і стан їх розвитку в умовах оренди // Економіка АПК. - 1999. - № 6. - С. 71-74.

  Кузьмінський В.З. Гроші та кредит: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.З. Кузьмінський. - К: ІЕУГП, 1999.-27 с.

  Черваньов М.Д. Концепція розвитку економічного факультету / М.Д. Черваньов, В.І. Грушко, М.М. Садовий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". - 1999. - Вип. 40. - С. 8-14

  Кузьмінський В.З. Фінанси та кредит: методичний комплекс навчальної дисципліни/ В.З. Кузьмінський. - К.: ІЕУГП, 1999.-19 с.

  Кузьмінський В.З. Фондова біржа і ринок цінних паперів: методичний комплекс навчальної дисципліни. - К.: ІЕУГП, 1999.-36 с.

  Плетенецька С.М. Оренда та її соціально-економічна суть // Економіка АПК. - 1998. - № 12. - С. 23-26.

  Грушко В.І. Фінансові ризики: навчальний посібник/ В.І. Грушко, О.І. Пилипченко. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 188 с

  Банковский менеджмент: учебное пособие/А.А. Кириченко, С.М. Лаптев [и др.]; под ред. А.А. Кириченко. - К.: Випол, 1998. - 464 с

  Ромашко О.М. Управлінський облік витрат будівельної організації // Вчені записки. Сер. "Економіка" / Ун-т економіки та права "КРОК".- 2005. - Вип. 13. - С. 37-41

  Концепція формування і функціонування ринку цінних паперів АПК України / В.З. Кузьмінський, М.Я.Дем'яненко та ін. - К.: ІАЕ УААН, 1996

  Кузьмінський В.З. Механізм формування та ефективність використання фінансових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.З. Кузьмінський; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1996. - 145 л.

  Кузьмінський В.З. Страхування в умовах ринку /В.З. Кузьмінський, С.А. Навроцький, Н.Л. Артикульна // Економіка АПК. - 1995. - № 4

  Фінансування і кредитування сільскогосподарських підприємств : підручник / М. Я. Дем'яненко, В.З. Кузьмінський [та ін.] ; ред. М. Я. Дем'яненко. - К. : Урожай, 1995. - 208 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok