Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.130.002 — Університет «КРОК»

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.130.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кудринської Галини Віталіївни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія»

Здобувач ступеня доктора філософії:
Кудринська Галина Віталіївна
Спеціальність:
053 «Психологія»
Тема дисертації:
«Формування психологічної компетентності працівників служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади»
Науковий керівник:
Алюшина Наталія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, Голова Національного агентства України з питань державної служби
Дата, час та місце проведення захисту дисертації:
03 грудня 2021 р. о 11:00, за адресою: м. Київ, вул. Табірна, 30-32, Україна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», каб. 237 (бібліотека)

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.130.002

Голова ради

Рецензенти:

Опоненти:

  • Карамушка Людмила Миколаївна – д.псих.н., професор, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
  • Миронець Сергій Миколайович – д.псих.н., доцент, Київський національний торговельно-економічного університет.
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Разові спеціалізовані вчені ради » Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.130.002