Васильченко Ольга Миколаївна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Васильченко Ольга Миколаївна

кабінет 402

+380 (44) 455-57-12, вн. 219

Напрями наукових досліджень

  • соціальна психологія особистості / психологія соціальної поведінки особистості
 
 

Васильченко Ольга Миколаївна

  • доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (2013 р.), доцент (2005 р.)

Освіта

  • Київський державний університет ім. Т. Шевченка / Психологія / психолог, викладач психології (1996 р.)

Професійна кар’єра

Основні етапи педагогічної діяльності у ВНЗ III–IV рівнів акредитації:

  • з 2016 р. – Університет «КРОК», професор кафедри психології
  • 2005–2010 рр. – Національний авіаційний університет, доцент кафедри соціології та соціальних технологій
  • з 2003 р. – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, доцент кафедри психології
  • з 2000 р. – Національний університет харчових технологій, асистент (до 2003 р.), старший викладач кафедри філософії (з 2003 р.)

Основні етапи наукової діяльності:

  • з 2007 р. – Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин (з 2014 р.), старший науковий співробітник лабораторії психології політичної участі (до 2013 р.)
  • 1996–2005 рр. – Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, науковий співробітник лабораторії соціальної психології

Професійна діяльність

  • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
 
 

Публікації

  Шамоєв Д.Н. Принципи благополуччя / Д. Н. Шамоєв, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.) . - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1837

  Атанасова Ю.С. Психологічні чинники виникнення та подолання шкільних страхів у молодшому шкільному віці / Ю. С. Атанасова, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1921

  Гайдук І.Ю. Особистісна зрілість практичного психолога: структура та чинники / І. Ю. Гайдук, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1922

  Марченко Б.С. Стиль життя та візія майбутнього у студентській спільноті / Б. С. Марченко, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1926

  Васюхіна Д.С. Особливості побудови комунікації (або комунікативних процесів) у людей, що перенесли контузіонні пошкодження головного мозку на фоні психологічного дистресу / Д. С. Васюхіна, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1927

  Журавленко А.В. Життєстійкість осіб з різним рівнем емоційного інтелекту / А. В. Журавленко, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1929

  Попович Н.О. Психологічні особливості професійної взаємодії з клієнтами у сфері послуг (на прикладі перукарської справи) / Н. О. Попович, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1934

  Радченко Ю.С. Сімейні стосунки як осередок розвитку емоційної сфери підлітків / Ю. С. Радченко, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1935

  Жданова Т.А. Інтегральна психодинамічна діагностика: створено в Україні / Т. А. Жданова, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1937

  Алексюк Н.Г. Задоволеність шлюбом, як чинник самореалізації особистості / Н. Г. Алексюк, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1961

  Григоренко Т.П. Розвиток емоційного інтелекту жінок лідерок як засобу самопізнання / Т. П. Григоренко, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/2019

  Башлакова Ю.В. Інноваційні психотерапевтичні технології в комплексній реабілітації при стресових і тривожних розладах / Ю. В. Башлакова, О. М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1924

  Васильченко О. Образ Я і уявлення про майбутнє у молоді / О. Васильченко, Є. Бацман // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 147-152. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-147-152

  Васильченко О.М. Резильєнтність, як професійно важлива якість психолога / О. М. Васильченко, М. Ю. Булах // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1324
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1324

  Васильченко О.М. Фактори формування особистості та особливості впливу міжпоколінної трансляції / О. М. Васильченко, С. Є. Бурова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1325
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1325

  Васильченко О.М. Методичний інструментарій аналізу взаємоз'вязку образу батька і соціальної ідентичності підлітків / О. М. Васильченко, Л. Ю. Вольська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1316
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1316

  Васильченко О.М. Феномен суб'єктивного благополуччя особистості: вплив ненормативних криз / О. М. Васильченко, О. А. Глушенок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1241
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1241

  Васильченко О.М. Теоретичний аналіз феномену соціальних уявлень / О. М. Васильченко, Л. Д. Євміна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1317
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1317

  Васильченко О.М. Свідомий вибір професійної діяльності, як умова досягнення особистісної зрілості / О. М. Васильченко, М. С. Макаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1266
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1266

  Васильченко О.М. Гендерні особливості рольових очікувань у молодій сім'ї / О. М. Васильченко, О. О. Терещенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1304
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1304

  Васильченко О.М. Корекційна робота з підлітками, що мають епізодичний досвід вживання алкоголю / О. М. Васильченко, Т. О. Токарська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1306
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1306

  Васильченко О.М. Теоретико-методологічний аналіз материнських практик сучасних українок / О. М. Васильченко, Н. В. Федрік // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1329
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1329

  Васильченко О.М. Асертивність, як умова успішності професійної діяльності психолога-консультанта / О. М. Васильченко, Г. О. Хрущова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1284
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1284

  Васильченко О.М. Сім'я як психологічний чинник формування та розвитку особистості / О. М. Васильченко, А. М. Бастикайтес // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1352
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1352

  Хоменко І. Образ та уявлення про майбутнє у молоді / І. Хоменко, О. Васильченко // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/651
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/651

  Садика Є. Життєва криза і аутоагресивна поведінка особистості: віковий аспект / Є. Садика, О. Васильченко // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/655
https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/655

  Величко О.С. Суб'єктивне благополуччя особистості / О.С. Величко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК". - 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/748
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/748

  Кльован Н.В. Особливості формування соціальних уявлень молоді / Н.В. Кльован, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/860
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/860

  Лутченко Н.В. Гендерні особливості образів "ідеальна жінка" та "ідеальний чоловік" у молоді / Н.В. Лутченко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/862
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/862

  Масловська Т.М. Засоби масової комунікації в системі предикторів аутоагресивної суїцидальної поведінки підлітків / Т.М. Масловська, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/865
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/865

  Турянська М.В. Детермінанти, що визначають споживчі стратегії молоді / М.В. Турянська, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/876
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/876

  Карповець Л.Ю. Суб'єктивне благополуччя та ціннісно-смислова сфера сучасної молоді / Л.Ю. Карповець, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/884
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/884

  Карун Н.Ю. Формування самоставлення у підлітковому віці / Н.Ю. Карун, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/886
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/886

  Штам А.О. Корекцiйна робота з пiдлiтками, які мають епiзодичний досвiд вживання алкоголю / А.О. Штам, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/903
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/903

  Васильченко О.М. Медитативні практики як техніки роботи із стресовими станами особистості / О.М. Васильченко, М.В. Зубенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 189-194. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-189-194
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Дворнікова К.М. Суб’єктивне благополуччя особистості / К.М. Дворнікова, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 12-14. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/11
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/11

  Ісаєва Т.М. Аутоагресивна поведінка особистості / Т.М. Ісаєва, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 36-37. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/211
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/211

  Коцюба А.О. Психологічне насильництво у молодіжному середовищі / А.О. Коцюба, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 50-52. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/17
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/17

  Васильченко О.М. Стереотип як основа дискримінаційних проявів ейджизму, сексизму та лукізму / О.М. Васильченко, А.В. Сидоренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 111-112. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/182
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/182

  Васильченко О.М. Подружня зрада як феномен у психологічній науці / О.М. Васильченко, І.В. Моруга // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 126-128. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/198
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/198

  Васильченко О.М. Адаптація молодших школярів в умовах НУШ / О.М. Васильченко, Г.П. Маруженко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 132-133. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/200
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/200

  Васильченко О.М. Медитативні практики як психофізіологічний, етнокультурний та психотерапевтичний феномен / О.М. Васильченко, М.В. Зубенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 153-154. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/213
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/213

  Васильченко О.М. Стиль життя: соціально-психологічний підхід / О.М. Васильченко, М.М. Плавко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 178-180. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/285
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/285

  The ethnopsychological peculiarities of Europeans and Russians as a factor of different cultures representatives interaction and mutual understanding effectiveness / T. Malkova, I. Synhaivska, H. Abanina, O. Vasilchenko, O. Petrunko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - Vol. 10. - Issue 3. - Pp. 873-879
https://www.sysrevpharm.org/articles/the-ethnopsychological-peculiarities-of-europeans-and-russians-as-a-factor-of-different-cultures-representatives-interac.pdf

  Psychological features of the development of a corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Y. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - V. 11. - Iss. 10. - Pp. 271-274.
https://www.sysrevpharm.org/articles/psychological-features-of-the-development-of-a-corporate-image.pdf

  Nakonechna N. Psychological aspects of formation of corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Yu. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - № 14. - Pp. 690-692. - https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image
https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image

  Кошевенко А.В. Проблема прояву гендерних стереотипів в структурі професійної діяльності особистості: теоретичний аналіз / А.В. Кошевенко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 451-453
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Радченко Т.О. Дослідження гендерних ролей у соціальній психології / Т.О. Радченко, О.М. Васильченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 461-463
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Васильченко О.М. Переконання як засіб психологічного впливу в управлінській діяльності керівника закладу середньої освіти / О. М. Васильченко, І. В. Жебчук // Психологічний часопис: збірник наукових праць. - 2019. - № 5(9). - С. 45-56

  Васильченко О.М. Прихильність та прохання як засоби психологічного впливу в управлінській діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / О. М. Васильченко, І. В. Жебчук // Психологічний часопис: збірник наукових праць. - 2019. - № 5(11). - С. 297-308

  Васильченко О.М. Особливості смисложиттєвих орієнтацій студентів закладів вищої освіти / О.М. Васильченко, О.А. Льошенко, О.В. Чмір // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 160-170
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n34.pdf

  Васильченко О.М. Гендерні особливості професійної компетентності майбутніх економістів / О. М. Васильченко, Ю. Л. Чернікова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 158-167

  Васильченко О.М. Особливості соціальних уявлень старшокурсників юридичних спеціальностей про ідеальний життєвий шлях / Г.І. Ватаманюк, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 497- 499
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Ауто-психологічна компетентність як складова управлінської діяльності керівника ЗЗСО / І.В. Жебчук, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.504-506
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Гендерні стереотипи в структурі професійного становлення особистості / З.О. Мусієнко, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.538-540
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Когнітивні моделі як складова шлюбної поведінки особистості / З.О. Мусієнко, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 543-546
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Гендерні особливості формування професійної компетентності майбутніх економістів / Ю.Л. Чернікова, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 574 -577
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Особливості смисложиттєвих орієнтацій студентства / О.В. Чмір, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 577 -579
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Особливості психологічної програми з формування психофізіологічної готовності дитини до школи / О.М. Васильченко, К.О. Даренська, Л.І. Паращенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 176-182.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n32.pdf

  Васильченко О.М. Гендерні особливості формування професійної компетентності у студентів-юристів / К.М. Логвин, О.М. Васильченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 524-525
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Виховуємо патріота чи плекаємо особистість? [Електронний ресурс] / Ольга Миколаївна Васильченко // http://education-ua.org/ua/. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://education-ua.org/ua/articles/988-vikhovuemo-patriota-chi-plekaemo-osobistist.
http://education-ua.org/ua/articles/988-vikhovuemo-patriota-chi-plekaemo-osobistist.

  Васильченко О.М. Особливості становлення молоді до норм сексуальності: міфологізація та стереотипізація образів гетеро- та гомосексуалістів / О.М. Васильченко, К.Р. Янковська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29 . - С. 188-196
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n29.pdf

  Васильченко О.М. Україна в пошуках ідентичностей: соціально-політичні та соціокультурні виклики / О.М. Васильченко // Особистість в умовах кризових викликів сучасності: Матеріали методологічного семінару НАПН України (Київ, 24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. - К.: НАПНУ. - 2016. - С. 374-383
http://lib.iitta.gov.ua/704987/1/Mater_metodol_sem.pdf

  Васильченко О.М. Сучасні підходи до дослідження сім'ї у психології / О.М. Васильченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - C. 221-228.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n24.pdf

  Васильченко О.М. Соціальна поведінка особистості у різних сферах суспільної взаємодії / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2016. - № 1, т. 2. - С. 111-116
http://pj.kherson.ua/file/2016/psychology_01/ukr/part_2/22.pdf

  Васильченко О.М. Ресурсне забезпечення протидії емоційному вигорянню у фахівців соціономічних професій / О.М. Васильченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - 2016. - Т. 7, вип. 32. - С. 46-58.

  Васильченко О.М. Організаційно-психологічні аспекти професійної стратегії особистості в контексті вікового становлення / О.М. Васильченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 23. - С.190-199
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n23.pdf

  Васильченко О.М. Дослідження соціальної поведінки особистості у соціокультурному та життєдіяльнісному контекстах / О.М. Васильченко // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 354-355
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Васильченко О.М. Щодо дослідження імпліцитних теорій як елементів політико-правової культури / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2015. - Вип. 1, т. 2. - С. 136-140.
http://pj.kherson.ua/file/2015/psychology_01/ukr/part_2/27.pdf

  Васильченко О.М. Застосування концепту "буденна свідомість" у дослідженні соціальної поведінки особистості / О.М. Васильченко // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2015. - № 8. - С. 26-42

  Васильченко О.М. Вивчення соціальних репрезентацій як метод дослідження політико-правової культури / О.М. Васильченко // Актуальні проблеми прикладної психології: матеріали Всеукр. конф., (Київ, 23 жовтня 2014 р.) / Укр. НМЦ практ. психології і соц. роботи; за наук. ред. А.І. Тінякової. - К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014 р. - С. 24-32.
http://psy-lpr.at.ua/Materials/psychology_book_tezy.pdf

  Васильченко О.М. Комплексна програма формування складових ефективної політичної участі / М.В. Бородчак, О.В. Васильченко, О.Л. Кияшко, О.Л. Коробанова, А.О. Красняковаза // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супровода: монографія / наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 256-299.
http://ispp.org.ua/files/1423061252.pdf

  Васильченко О.М. Соціокультурні форми становлення політико-правового простору / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2014. - Вип. 1, т. 3. - С. 159-163.
http://pj.kherson.ua/file/psychology_02/ukr/part_2/32.pdf

  Васильченко О.М. Політико-правова культура: теоретико-методологічні підстави психологічного дослідження / О.М. Васильченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". - 2014. - Вип. 1, т. 2. - С. 152- 157
http://pj.kherson.ua/file/psychology_01/ukr/part_2/29.pdf

  Васильченко О.М. Політико-правова культура: особливості психологічного дослідження / О.М. Васильченко // Актуальні проблеми юридичної психології: тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 р.) / ред. кол. В.В. Чернєй, М.В. Костицький, О.І. Кудерміна та ін. - К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. - С. 12-14.
https://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/zbir-akt-pr-urud-psix1.pdf

  Васильченко О.М. Теоретичний аналіз впливу макро- та мікросередовища на політичну активність молоді / О.В. Васильченко // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супровода: монографія / за наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К.: Міленіум, 2014. - С. 17-37
http://lib.iitta.gov.ua/9109/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA%20.pdf

  Васильченко О.М. Уявлення молоді про соціальні орієнтири, вміння та навички політичної участі / О.В. Васильченко // Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супровода: монографія / за наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2014. - С. 75-98.
http://lib.iitta.gov.ua/9109/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA%20.pdf

  Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу: монографія / О.В. Васильченко та ін.; за наук. ред. Л. О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - К.: Міленіум, 2014. - 314 с
http://lib.iitta.gov.ua/9109/1/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA%20.pdf

  Васильченко О.М. Війна як засіб формування ідентичності / О.М. Васильченко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2014. - Вип. 8. - С. 167-171
http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_8_43

  Васильченко О.М. Психологія репродуктивної поведінки особистості: автореф. дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - К., 2013. - 39 с.

  Васильченко О.М. Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз: монографія / О.М. Васильченко. - Луганськ: Вид-во "Ноулідж", 2013. - 556 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/vasylchenko_0001.pdf

  Васильченко О.М. Репродуктивное поведение личности. Психологические модели: монографія / О.М. Васильченко. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 124 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/vasylchenko_0003.pdf

  Васильченко О.М. Психологія репродуктивної поведінки особистості: дисертація доктора психологічних наук 19.00.05 / О.М. Васильченко. - Київ - 2013 - 490 с.

  Васильченко О.Н. Репродуктивные события в структуре жизненного пути личности / О.Н. Васильченко // Фундаментальные исследования. - 2013. - №1. - 636-641
http://www.fundamental-research.ru/pdf/2013/1-3/31001.pdf

  Васильченко О.Н. Репродуктивное поведение. Возможности диагностики. Часть 1 / О.Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования. - 2013. - № 2(35). - С. 119-126

  Васильченко О.Н. Репродуктивное поведение. Возможности диагностики. Часть 2 / О.Н. Васильченко // Вестник практической психологии образования. - 2013. - № 3(36). - С. 111-124

  Васильченко О.Н. Репродуктивная идентичность в структуре Я-концепции личности / О.Н. Васильченко // Современные проблемы науки и образования: Электронный журнал. - 2013. - № 1
https://science-education.ru/ru/article/view?id=8225

  Васильченко О. На шляху до громадсько-активної школи / О. Васильченко // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 8-9. - С. 64-65
http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_8-9_25

  Васильченко О.М. Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання / О.М. Васильченко. – Київ – Нікополь «СПД Фельдман О.О.», 2012. – 96 с.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/vasylchenko_0002.pdf

  Баранова С.В. Уявлення молоді про вміння та навички політичної участі / С.В. Баранова, О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2012. - № 30. - С. 209-220

  Васильченко О.М. Концепт сім’я в постнекласичній психології / О.М. Васильченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Психологічні науки. - 2012. - Вип. 9. Т. 2. - С. 38-42

  Васильченко О.М. Взаємини у подружжі та репродуктивні події як ключові елементи життєвого шляху особистості / О.М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2012

  Бичко О.В. Теоретичні проблеми вивчення впливу мікросередовища на формування громадянської відповідальності / О.В. Бичко, О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2011. - № 28. - 162-171
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nsspp_2011_28_22

  Васильченко О.М. Феномен батьківства в структурі репродуктивної поведінки особистості / О.М. Васильченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2011. - № 1(25). - С. 24-30

  Васильченко О.М. Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі / О.М. Васильченко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2011. - № 26. - С. 144-152

  Васильченко О. Проблема діагностики дитячої обдарованості в історії психології / О. Васильченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2007. - № 22. - С. 87-93

  Васильченко О.М. Методи психосемантики в дослідженні соціальних уявлень / О.М. Васильченко // Соціальна психологія. - 2004. - №2. - С. 4

  Васильченко О.М. Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді: дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 208 с.

  Васильченко О.М. Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 19 с.

  Васильченко О.М. Уявлення молодих українців про українців / О.М. Васильченко // Соціальна психологія. - 2003. - №1. - С. 123-133

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Васильченко Ольга Миколаївна