Малкова Тетяна Миколаївна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Малкова Тетяна Миколаївна

кабінет 402

+380 (44) 455-57-12, вн. 219

Напрями наукових досліджень

 • юридична психологія
 
 

Малкова Тетяна Миколаївна

 • доктор психологічних наук, «Теорія і практика професійного становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України); 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; Спеціалізована вчена рада Д 26.453.01
 • старший науковий співробітник (1994 р.)
 • нагороджена Відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня (2010 р.)

Освіта

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Психологія / психолог, викладач психологічних дисциплін (1973 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2015 р. – Університету «КРОК», професор кафедри психології
 • з 2015 р. – Державний університет телекомунікацій, професор кафедри соціології та гуманітарних дисциплін
 • 1994–2015 рр. – Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри юридичної психології
 • 1985–1994 рр. – Науково-дослідний інститут психології, старший науковий співробітник лабораторії психології пропаганди / старший науковий співробітник відділу психології навчання
 • 1984–1985 рр. – Південно-Сахалінський державний педагогічний інститут, кафедра педагогіки і психології, асистент
 • 1981–1984 рр. – Науково-дослідний інститут психології УРСР, молодший науковий співробітник
 • 1977–1980 рр. – Інститут психології АН СРСР, аспірант
 • 1976–1977 рр. – Київська міська клінічна лікарня № 21 ім. акад. І.П. Павлова, психолог
 • 1973–1976 рр. – Науково-дослідний інститут психології УРСР, молодший науковий співробітник

Професійна діяльність

 • Член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.02 ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціалізацією: Організаційна психологія; економічна психологія
 
 

Публікації

  Malkova T. The phenomenology of love relationships in the context of C.G. Jung’s theory / T. Malkova // Public Administration and Law Review. - 2023. - № 1(13). - Pp. 87-94. - https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/177/155
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/177/155

  Малкова Т. "Суб'єктивне" та "об'єктивне" як методологічна проблема / Т. Малкова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 103-114.
Ключові слова: суб’єктивне, об’єктивне, свідомість, квантова фізика, концептуальна модель Всесвіту
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/627/648

  Малкова Т.М. Типи екстремальних ситуацій та психологічні чинники ефективності їхнього вирішення / Т. М. Малкова //Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1272
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1272

  Kovalkova T. Burnout syndrome: a study among lecturers / T. Kovalkova, T. Malkova // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) ( Kyiv, 10-11 March 2021): Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). - K.: Atlantis press, 2021. - Vol. 170. - Pp. 69-74. - - ISSN 2352-5428. - DOI https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210320.013.
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954385

  Малкова Т.М. Психолого-педагогічні проблеми змісту освіти / Т. М. Малкова // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 57-58. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/403
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/403

  Pedagogy and psychology for high school students / I. Burlakova, I. Synhaivska, T. Malkova, O. Petrunko, T. Kondes, N. Nakonechna // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 28-32.-URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20392/
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/1111-pedagogy-and-psychology-for-high-school-students

  Малкова Т.М. Соціокультурні та психологічні особливості європейців та росіян як чинник ефективності взаємодії та взаєморозуміння представників різних культур / Т. М. Малкова // Psychological Counseling and Psychotherapy. - 2021. - № 15. - Pp. 41-51. - DOI https://doi.org/10.26565/2410-1249-2021-15-04.
https://periodicals.karazin.ua/psychotherapy/article/view/17642

  Малкова Т.М. Психологічні феномени в контексті теорій систем / Т. М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 167-176
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n38.pdf

  Малкова Т.М. Психологічні явища в контексті теорії систем / Т.М. Малкова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 53-56. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/18
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/18

  The ethnopsychological peculiarities of Europeans and Russians as a factor of different cultures representatives interaction and mutual understanding effectiveness / T. Malkova, I. Synhaivska, H. Abanina, O. Vasilchenko, O. Petrunko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - Vol. 10. - Issue 3. - Pp. 873-879
https://www.sysrevpharm.org/articles/the-ethnopsychological-peculiarities-of-europeans-and-russians-as-a-factor-of-different-cultures-representatives-interac.pdf

  Psychological features of the development of a corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Y. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - V. 11. - Iss. 10. - Pp. 271-274.
https://www.sysrevpharm.org/articles/psychological-features-of-the-development-of-a-corporate-image.pdf

  Nakonechna N. Psychological aspects of formation of corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Yu. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - № 14. - Pp. 690-692. - https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image
https://www.jcreview.com/paper.php?slug=psychological-aspects-of-formation-of-corporate-image

  Малкова Т.Н. Публичное выступление: структурно-функциональный анализ / И.В. Сингаевская, Т.Н. Малкова //Философия и социальные науки в современном мире : материалы междунар. науч. конф. к 30-летию фак. философии и соц. наук Белорус. гос. ун-та ( Минск, 26–27 сент. 2019 г.) / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 713-717.
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/230956/1/713-717.pdf

  Малкова Т.М. Управлінська діяльність: засоби психологічного впливу / Т.М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип. 30.- С. 183-189
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n30.pdf

  Малкова Т.М. Візуальна психодіагностика: навчальний посібник / Т. М. Малкова. - Київ:Державний університет телекомунікацій, 2018. - 132 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/malkova_0003.pdf

  Малкова Т.М. Спілкування: структурно-функціональний аналіз публічного виступу / Т. М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - № 28. - С. 159-166.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/650-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-28

  Малкова Т.М. Роль політичної еліти у засвоєнні особистістю ціннісних орієнтацій суспільства / Т. М. Малкова //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2016. – Вип. 22. – С. 141-147.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n22.pdf

  Малкова Т.М. Психолого-педагогічні проблеми змісту освіти /Т.М. Малкова// Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016.- Вип. 25. - С. 165-173.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n25.pdf

  Малкова Т.М. Соціальна психологія: план-конспект лекцій і семінарів з дисципліни «Соціальна психологія» за спеціальністю 054 / Т. М. Малкова. - Київ, 2016. - 132 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-lektsij/malkova_0001.pdf

  Малкова Т.М. ІТ-технології : нові можливості маніпулювання свідомістю / Т. М. Малкова // Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (17-20 листопада 2015 р.). - К.: Держ. університет телекомунікацій, 2015

  Психологічні аспекти професійного становлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки / Н. Г. Іванова, Т. М. Малкова, С. Б. Олексієнко, В.І. Осьодло ] // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук, та період, видань НА СБ України, 2015. - С. 80-82

  Малкова Т.М. Уявлення про професійну діяльність майбутніх працівників міліції як складова професійної мотивації / Т. М. Малкова // Актуальні проблеми юридичної психології. - 2014. - С. 207-210.
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/10907/1/%D0%90%D0%BA%D1%82.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1.%20%D1%8E%D1%80.%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB._p207-210.pdf

  Малкова Т.Н. Роль эмоций в мотивации труда и профессиональном самоопределении будущих сотрудников ОВД / Т. Н. Малкова // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2014. - № 1(56). - С. 14-19

  Malkova T. Professional development of the police officer personality / T. Malkova // Intellectual Archive. - 2013. - V.2. - № 5. - P. 53-57

  Малкова Т.Н. Образ сотрудника ОВД как детерминанта профессионального становления будущих специалистов / Т. Н. Малкова // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2013. - № 4(55). - С. 93-96.
https://pp.omamvd.ru/wp-content/uploads/2017/11/Psih-2013-%E2%84%964-55.pdf

  Малкова Т.М. Сприйняття та оцінювання навчально-виховного процесу й формування професійних намірів курсантів-першокурсників / Т. М. Малкова // Юридична психологія та педагогіка. - 2013. - № 1. - С. 70-80

  Малкова Т.М. Професійне становлення особистості у світлі синергетичного підходу / Т. М. Малкова // Актуальні проблеми психології. - 2013. - Т. 12. - № 16. - С. 231-239.
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i16/32.pdf

  Малкова Т.М. Уявлення майбутніх співробітників органів внутрішніх справ про професійну діяльність працівників міліції у світлі теорії мотивації трудової діяльності К. Альдерфера / Т.М. Малкова // Проблеми сучасної психології. - 2013. - Вип. 20. - С. 362-374
http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1707/Problemy-suchasnoi-psykholohii-Vyp.%2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Малкова Т.М. Професійне становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України): монографія / Т. М. Малкова. - К.: ТОВ "НВП Інтерсервіс", 2012. - 396 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/988-profesiine-stanovlennia-osobystosti-na-prykladi-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv-systemy-ministerstva-vnutrishnikh-sprav-ukrainy

  Малкова Т.М. Професійні наміри та ставлення до майбутньої професії курсантів вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ / Т. М. Малкова // Юридична психологія та педагогіка. - 2010. - № 1(7). - С. 94-106

  Малкова Т.М. Образ професії міліціонера у світлі теорії мотивації Ф. Герцберга / Т. М. Малкова // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: матеріали ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція. (Київ, 31 січня 2009 р.)/ Ред. Є. М. Моїсеєв, О. М. Джужа, М. В. Костицький. - К. :Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. - С. 155-157

  Малкова Т.М. Неправдивість та засоби її діагностики / Т. М. Малкова // Психологія слідчої діяльності: навчальний посібник / Ред. Л. І. Казміренко. - К.: Правова єдність. - 2009. - С. 130-155.

  Малкова Т.М. Образ професії міліціонера у світлі сучасних теорій мотивації трудової діяльності (Р. Вудвортса–Р. Уайта, А. Маслоу) / Т. М. Малкова // Юридична психологія та педагогіка. - 2009. - № 2. - С. 165-181

  Малкова Т.М. Психологічні механізми професійної деформації працівників міліції / Т. М. Малкова, І. А. Вартилецька // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 9. - С. 48-57

  Малкова Т.М. Уявлення співробітників органів внутрішніх справ про поведінку правоохоронців у конфліктних ситуаціях (апробація методики дослідження) / Т. М. Малкова // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. - 2005. - № 5. - С. 137-141

  Малкова Т.М. Соціально-перцептивні особливості взаємостосунків співробітників органів внутрішніх справ / Т. М. Малкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2005. - № 1. - С. 123-131

  Малкова Т.М. Совість як психологічні категорія / Т. М. Малкова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2005. - № 1. - С. 41-50

  Малкова Т.М. Конфлікти між працівниками органів внутрішніх справ та можливості подолання їх наслідків / Т. М. Малкова // Створення системи психологічної та психофізіологічної надійності персоналу. Організація та проведення психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України: матеріали конференції. - К.:Київський юридичний інститут МВС України, 2004. - С. 88-94

  Малкова Т.М. Сприйняття та розуміння працівниками органів внутрішніх справ один одного / Т. М. Малкова // Створення системи забезпечення психологічної надійності персоналу.Організація та проведення психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України: матеріали конференції. - К.:Київський інститут внутрішніх справ, 2003. - С. 49-54

  Малкова Т.Н. Новый подход к исследованию проблем профессионально-психологического отбора в правоохранительные органы / Т. Н. Малкова // Журнал практикующего психолога. - 2003. - № 9. - С. 116-124

  Малкова Т.М. Формування професійної спрямованості у слухачів вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ / Т. М. Малкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2002. - № 2. - С. 17-23

  Малкова Т М. Соціально-психологічні передумови скоєння злочинів співробітниками органів внутрішніх справ / Т. М. Малкова // Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України: матеріали конференції. - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2002. - С. 41-48

  Малкова Т.Н. Об особенностях восприятия преподавателей слушателями высших учебных заведений системы МВД Украины / Т. Н. Малкова // Журнал практикующего психолога. - 2002. - № 8. - С. 134-145

  Малкова Т.М. Особливості професійної спрямованості слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України / Т. М. Малкова // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - 2001. - Т. 4. - № 257--259

  Малкова Т.М. Особливості сприйняття співробітниками ОВС професійної діяльності (на матеріалах соціологічних досліджень) / Т. М. Малкова // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2001. - № 3. - С. 347-355

  Малкова Т.М. Особистість викладача як чинник професійного становлення курсантів вищих навчальних закладів МВС України / Т. М. Малкова // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка. - 2001. - № 5. - С. 106-108

  Малкова Т.М. Мовна та немовна поведінка як джерело показників омани при розслідуванні кримінальних справ / Т. М. Малкова // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. - 1997. - С. 226-232

  Ідеологія, політична культура і проблеми освіти / Г. О. Балл, Т. М. Малкова, С. О. Мусатов, Л.М. Михайлюк // Рідна школа. - 1995. - № 2. - С. 49-53

  Барабанщиков В.А. Зависимость точности идентификации экспрессии лица от локализации мимических проявлений / В. А. Барабанщиков, Т. Н. Малкова // Вопросы психологии. - 1988. - № 5. - С. 131-140

  Барабанщиков В.А. Значимость точности восприятия экспресси человеческого ица от локализации мимических проявлений и времени экспозиции / В.А. Барабанщиков, Т.М. Малкова // Личность в системе общественных отношений социально-психологические проблемы в условиях развитого социалистического общесва: VI Всесоюзный съезд общества психологов СССР (Москва, 01 января 1983 г.). - Москва, 1983. - С.657-689
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24329749

  Барабанщиков В.А. Исследование восприятия эмоционального состояния человека по выражению лица / В.А. Барабанщиков, Т.М. Малкова // Проблема общения в психологии: Зборник статей. - Москва: Наука, 1981. - С. 121-132
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32762207

  Барабанщиков В.А. Идентификация эмоционального состояния человека по его мимике / В.А. Барабанщиков, Т.М. Малкова // Личность в системе коллективных отношений: Всесоюзная конференция (Курск, 20-22 мая 1980 г.). - Курс: Академия педагогических наук СССР, 1980. - С. 26-27
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26773113


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Малкова Тетяна Миколаївна