Інша інформація:
Малкова Тетяна Миколаївна

кабінет 402

(+38 044) 455-56-90, вн. 219

Напрями наукових досліджень

 • юридична психологія

Сфера наукових інтересів

 • юридична психологія / політична психологія / психологія спілкування

Викладає

 • юридична психологія / актуальні проблеми юридичної психології
 
 

Малкова Тетяна Миколаївна

 • доктор психологічних наук, «Теорія і практика професійного становлення особистості (на прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України); 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; Спеціалізована вчена рада Д 26.453.01
 • старший науковий співробітник (1994 р.)
 • нагороджена Відзнакою МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня (2010 р.)

Освіта

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Психологія / психолог, викладач психологічних дисциплін (1973 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2015 р. – Університету «КРОК», професор кафедри психології
 • з 2015 р. – Державний університет телекомунікацій, професор кафедри соціології та гуманітарних дисциплін
 • 1994–2015 рр. – Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри юридичної психології
 • 1985–1994 рр. – Науково-дослідний інститут психології, старший науковий співробітник лабораторії психології пропаганди / старший науковий співробітник відділу психології навчання
 • 1984–1985 рр. – Південно-Сахалінський державний педагогічний інститут, кафедра педагогіки і психології, асистент
 • 1981–1984 рр. – Науково-дослідний інститут психології УРСР, молодший науковий співробітник
 • 1977–1980 рр. – Інститут психології АН СРСР, аспірант
 • 1976–1977 рр. – Київська міська клінічна лікарня № 21 ім. акад. І.П. Павлова, психолог
 • 1973–1976 рр. – Науково-дослідний інститут психології УРСР, молодший науковий співробітник

Професійна діяльність

 • Член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.02 ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціалізацією: Організаційна психологія; економічна психологія
 
 

Публікації

  Малкова Т.М. Психологічні феномени в контексті теорій систем / Т. М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 167-176

  Малкова Т.М. Психологічні явища в контексті теорії систем / Т.М. Малкова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/18

  Малкова Т.Н. Публичное выступление: структурно-функциональный анализ / И.В. Сингаевская, Т.Н. Малкова //Философия и социальные науки в современном мире : материалы междунар. науч. конф. к 30-летию фак. философии и соц. наук Белорус. гос. ун-та ( Минск, 26–27 сент. 2019 г.) / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Гигин (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 713-717.

  Малкова Т.М. Управлінська діяльність: засоби психологічного впливу / Т.М. Малкова // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 183-189

  Малкова Т. М. Роль політичної еліти у засвоєнні особистістю ціннісних орієнтацій суспільства / Т. М. Малкова ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 22. – К., 2016. – С. 141-147.

  Малкова Т. М. Психолого-педагогічні проблеми змісту освіти /Т.М. Малкова// Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 25. - К., 2016. - С. 165-173.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Малкова Тетяна Миколаївна