17 червня 2016 Архів оголошень

Запрошуємо науковців юридичних та економічних спеціальностей, студентів, аспірантів, юристів-практиків, економістів-практиків, народних депутатів України, а також громадські організації взяти участь у Міжнародному круглому столі на тему «Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі (до 20-ї річниці прийняття Конституції України)»!

Круглий стіл відбудеться 17 червня 2016 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лагерна, 30–32

13 червня 2016 Новини та події

10 червня 2016 року на базі Київського університету туризму, економіки і права відбулася Третя міжнародна науково-теоретична конференція «Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практика застосування)», присвячена 20-річчю Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Університет «КРОК» на конференції представляв юрисконсульт юридичного відділу, голова Студентського наукового товариства Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Олександр Пижов, який вручив дирекції Інституту вітання від колективу Університету «КРОК» з нагоди 20-річчя.

Відкривав конференцію директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Олександр Дмитрович Крупчан.

З вітальними словами виступили: віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Павлович Тихий; академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Наталія Семенівна Кузнєцова; ректор Київського університету туризму, економіки та права, доктор педагогічних наук, професор Володимир Кирилович Федорченко.

У пленарному засіданні конференції взяли участь провідні науковці в галузі приватного права України, а саме: професор кафедри філософії права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Михайло Васильович Костицький, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Васильович Луць та інші доктори юридичних наук, професори.

Університет «КРОК» дякує за неоціненний вклад у розвиток правової науки України та вітає Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України з нагоди славного ювілею – 20-річчя!

02 червня 2016 Новини та події

19–20 травня 2016 року на базі Університету «КРОК» відбувся  другий етап  Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Стратегічне управління».

На пленарному засіданні з вітальними словами виступили: Сідак Володимир Степанович, д. і. н., к. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, проректор з наукової роботи Університету «КРОК»; Наконечна Наталія Василівна, к. психол. н., проректор з науково-педагогічної роботи (корпоративне управління) Університету «КРОК»; Грушко Віктор Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту Університету «КРОК». Віктор Іванович очолив журі олімпіади.

Також до складу журі, затвердженого наказом ректора, увійшли: заступник голови Шершньова Зоя Євгеніївна, к. е. н., професор, заступник завідувача кафедри менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; відповідальний секретар Одягайло Борис Михайлович, д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Бобров Євгеній Анатолійович, д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та аудиту, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Войтко Сергій Васильович, д. е. н., професор, професор кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Василик Сергій Костянтинович, к. е. н.,доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця; Горошкова Лідія Анатоліївна, д. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та логістики, Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет»; Дунда Світлана Петрівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій; Пилипченко Олександр Іванович, д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, обліку та аудиту, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»; Сохацька Олена Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університет; Труніна Ірина Михайлівна, д. е. н., професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Теліженко Олександр Михайлович, д. е. н., професор, завідувач кафедри управління, Сумський державний університет; Штундер Ірина Олександрівна, к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».

За рішенням членів журі переможцями олімпіади стали:

1 місце Кондратюк Світлана Юріївна, Національний університет харчових технологій;

2 місце Максимов Станіслав Сергійович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

3 місце Мельник Богдана Богданівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Бутусов Михайло Олександрович, Тернопільський національний економічний університет; Кравченя Ірина Вікторівна, Луцький національний технічний університет.

Переможцями у номінаціях обрані:

  • Максимов Станіслав Сергійович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
  • Ходирєв Дмитро Вікторович, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • Осипенко Микола Анатолійович, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
  • Іорданов Артем Анатолійович, Сумський державний університет;
  • Топчанюк Олена Василівна, Запорізький національний університет;
  • Соболєв Олександр Олександрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Коваль Анастасія Миколаївна, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука».

Щиро вітаємо переможців! Дякуємо всім, хто взяв участь у олімпіаді!

Бажаємо подальших наукових досягнень та професійних звершень!

Пропонуємо переглянути фотозвіт

Всеукраїнська студентська олімпіада / 19.05.2016

Університет «КРОК» на Flickr.com – зручні фотозвіти для Вас!

26 квітня 2016 Новини та події

22 квітня 2016 року в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій відбулася ІХ Всеукраїнська екологічна конференція «Енергетика: уроки минулого – альтернативи майбутнього», приурочена до 30-х роковин Чорнобильської трагедії.

Конференцію відкрили пленарним засіданням, на якому зі своїми доповідями виступили Дрюченко Юрій Петрович – художник, голова Асоціації членів Національної спілки художників України – учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, один із 16-ти художників, що поїхали до Чорнобиля одразу після того, як трапилася аварія на ЧАЕС; Лисенко Катерина Григорівна – кандидат біологічних наук, доцент, викладач кафедри психології Університету економіки та права «КРОК»; Хрутьба Вікторія Олександрівна – доктор технічних наук, доцент, завідувачкафедри  «Екологія та безпека життєдіяльності» Національного транспортного університету, академікМіжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я, член Української асоціації управління проектами (UPМА); Наталія Веселицька–директор Центру духовного розвитку та творчої ініціативи «Гармонія» і видавничо-інформаційного центру «Майстер-десант», педагог-організатор школи № 138 м. Києва; Ізотов Костянтин – співорганізатор громадської організації  Let’s do it Ukraine.  Висловлюємо велику подяку учасникам за підтримку нашої конференції та допомогу в її організації.

Далі  робота продовжилася у секціях, де студенти та учні виступили з презентаціями досліджень на обрану тематику. У рамках конференції працювало сім секцій: Атомна енергетика та її вплив на навколишнє середовище; Гідроенергетика: негативні та позитивні наслідки; Основні види палива та їхнє значення в енергетиці країн; Екологічні аспекти енергетичного використання відновлюваних ресурсів; Небезпечні енергетичні споруди світу; Міжнародне енергетичне право (секція англійською мовою); Проект  «Креативні клумби».

У кінці кожної секції модератори разом з волонтерами провели «Творчу майстерню» зі створення книги під назвою «Молодь обирає зелене майбутнє», під час якої учасники створили власні сторінки цієї книги.

Висловлюємо подяку навчальним закладам, які підтримали нас у проведенні конференції: гімназії «Діалог», гімназії міжнародних відносин № 323, гуманітарній гімназії «Гармонія», загальноосвітньому навчальному закладу ІІ–ІІІ ступенів  «Фінансовий ліцей» Подільського району м. Києва,  ліцею № 38 м. Києва ім. В.М. Молчанова, навчально-виховному комплексу «Домінанта», Національному транспортному університету, Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжу ім. І.Я. Франка, Рокитнянському районному ліцею Київської області, середній загальноосвітній школі № 11 І–ІІІ ступенів Дніпровського району міста Києва, середній загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 66 м. Києва, середній загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 103 м. Києва, спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 165 м. Києва, спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 м. Києва, спеціалізованій школі № 82 ім. Т.Г. Шевченка, спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів № 65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов, Технічному ліцею Шевченківського району м. Києва, середній загальноосвітній школіІ–ІІІ ступенів № 119  міста Києва.

Пропонуємо переглянути фотозвіт

ІХ Всеукраїнська екологічна конференція / 22.04.2016

Університет «КРОК» на Flickr.com – зручні фотозвіти для Вас!

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Наукова діяльність » Конференції та олімпіади