Міловідов Юрій Олегович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Міловідов Юрій Олегович

кабінет 234-6

(+38 044) 455-56-90, вн. 230

Сфера наукових інтересів

 • об’єктно-орієнтоване програмування / web-технології

Викладає

 • Теорія алгоритмів
 
 

Міловідов Юрій Олегович

 • кандидат економічних наук (2005 р.)
 • доцент (2008 р.)

Освіта

 • Севастопольський приладобудівний інститут / інженер-системотехнік (1980 р.)

Професійна кар'єра

 • з 2009 р. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри
 • 1996–2009 рр. – Київський палац дітей та юнацтва, методист
 • 1980–1995 рр. – НДІ периферійного обладнання, інженер, науковий співробітник

Професійна діяльність

 • Міжнародний сертифікат Microsoft Technology Associate Software Development Fundamentals 23.03.2017, verify.certiport.com Qb6U-FVKn
 • International Summer School on Informatics ISSI – 2017.
 • June 26-July 14 2017 CERTIFICATE ABOUT TRAINING № 17071406/14/07/2017 http://www.ithea.org Institute for Information Theories and Applications FOI ITHEA, Sofia, Bulgaria

Конференції, семінари

 • VII Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Наука України: перспективи і потенціал» (30–31 травня 2013 р.) «Вибір СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ ЯК ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ»
 • ХІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Українська наука ХХI «Заочная школа юных программистов»
 
 

Публікації

  Міловідов Ю.О. Об’єктно-орієнтоване програмування: навчальний посібник / Ю.О. Міловідов. - К.: Видавничий центр НУБіП України, 2019. - 301 с.

  Milovidov Y. Comparison of web services creation technologies using testing application SoapUI /Y. Milovidov //International Journal "Information Content and Processing". - 2019. - V. 6. - №2. - P. 60-67

  Міловідов Ю.О. Алгоритми і структури даних: навчальний посібник / Ю.О. Міловідов.– К.: Видавничий центр НУБіП України, 2018. - 200 с.

  Міловідов Ю.О. Піхдід до розробки графічного інтерфейсу користувача в середовищі Unity для мобільних пристроїв / Ю.О. Міловідов //Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2017: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 червня 2017).-К.: НУ біоресурсів і природокористування, 2017

  Баранова Т.А. Методичні вказавки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Основи програмування» / Т.А. Баранова, Ю.О. Міловідов.-К.: Видавничий центр НУБіП, 2017. - 157 с.

  Milovidov Y. Requirement analysis of user interface components framework for mobile devices / Y. Milovidov //Information Model and Analysis.-2017.-V.7, №2.

  Комп'ютерні мережі: Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ уклад.: О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 84 с

  Основи програмування та алгоритмічні мови: Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів", 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"/ уклад.: О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 104 с

  Міловідов Ю.О. Питання вибору мови для викладання основ програмування/ Ю.О. Міловідов // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. робіт / Ун-т економіки та права «КРОК». – К.: Ун-т «КРОК», 2013. – Вип. 2.

  Міловідов Ю.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Введення до напряму Комп'ютерні науки" Модуль ІІ - Основи спеціальності: 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ О. Ю. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 68 с.

  Міловідов Ю.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Введення в сучасні інформаційні технології": ОКР "бакалавр" за спеціальністю 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 48 с.

  Чебанюк О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Комп'ютерні мережі": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 44 с.

  Чебанюк О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Операційні системи": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 42 с.

  Чебанюк О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Програмування на Java": ОКР "бакалавр" з спеціальності "Комп'ютерні науки"/ О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 48 с.

  Чебанюк О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Технології комп'ютерного проектування": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.050101 "Комп'ютерні науки"/ О. В. Чебанюк, Ю. О. Міловідов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 53 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Міловідов Юрій Олегович