Стипендія імені В.В. Копєйчикова — Університет «КРОК»

Стипендія імені В.В. Копєйчикова

Юридичний факультет

Академік Володимир Володимирович Копєйчиков

Академік Володимир Володимирович Копєйчиков (1923–2002) був одним із засновників української наукової школи з проблем прав і свобод людини і громадянина, широко відомий юридичній та громадській спільноті як видатний вчений-юрист та активний учасник розбудови держави і права в незалежній Україні. Останні десять років свого життя працював в Університеті «КРОК» на посаді професора і завідувача кафедри теорії та історії держави і права.

Указом Президента України був призначений членом робочої групи з розробки та прийняття нової Конституції України, де плідно працював протягом 1991–1996 рр. У тексті нової Конституції України за ініціативою академіка Копєйчикова і на підставі багатьох міжнародних і європейських декларацій та конвенцій з прав і свобод людини був значно розширений каталог основних прав громадян України (ч. II).

Академік В.В. Копєйчиков був членом кількох вчених та спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій з юридичних спеціальностей, а також членом редакційної колегії видання «Вісник Академії правових наук України».

За багаторічну науково-педагогічну та громадську діяльність Указом Президента в 1996 р. академіку Копєйчикову присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки». 22 серпня 1996 р. він був нагороджений Президентом України «Почесною відзнакою». У 1997 р. Міністерство освіти України присвоїло Володимиру Володимировичу звання «Відмінник освіти». У 2002 р. ректорат Університету економіки та права «КРОК» нагородив Копєйчикова В.В. Знаком Шани за його плідну багаторічну педагогічну й виховну роботу в Університеті.

На вшанування пам'яті завідувача кафедри теорії та історії держави і права Університету економіки та права «КРОК», доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН України Копєйчикова Володимира Володимировича, зважаючи на значний вклад в розвиток юридичної науки в Україні та особливі заслуги перед Університетом, у 2003 році на фасаді Університету встановлено меморіальну дошку (скульптор – Щур Володимир Іванович), а також започатковано дві щорічні стипендії імені В.В. Копєйчикова для студентів юридичного факультету.

Стипендія імені В.В. Копєйчикова

Витяг із тимчасового Положення про стипендії ім. академіка В.В. Копєйчикова

1. Вченою радою Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» засновано дві стипендії імені академіка Академії правових наук України Володимира Володимировича Копєйчикова (1923–2002 рр.) – засновника та першого керівника кафедри теорії та історії держави та права юридичного факультету Університету для студентів V курсу та студентів магістратури юридичного факультету

2. Стипендії ім. академіка В.В. Копєйчикова засновуються з метою заохочення навчальної та наукової діяльності студентів денної форми навчання юридичного факультету Університету, а також з метою стимулювання вивчення та поширення наукової спадщини академіка В.В. Копєйчикова

4. Стипендії призначаються Конкурсною комісією із призначення стипендій ім. академіка В.В. Копєйчикова, яку формує та очолює ректор Університету

6. До Конкурсу на отримання стипендії ім. академіка В.В. Копєйчикова допускаються студенти, які мають відмінні оцінки за чотири останніх семестри і не мали задовільних чи незадовільних оцінок за весь час навчання в Університеті

7. Перевага при підведенні результатів Конкурсу може бути надана переможцям всеукраїнських та регіональних конкурсів кращих студентських робіт, олімпіад, авторам наукових статей тощо

13. Стипендіати ім. академіка В.В. Копєйчикова отримують відповідний диплом, нагрудний знак та щомісячну стипендію починаючи з 1 грудня по 1 серпня

14. Стипендіат ім. академіка В.В. Копєйчикова має право:

14.1. Брати участь у щорічних читаннях ім. академіка В.В. Копєйчикова

14.2. Поза чергою користуватися бібліотекою Університету

14.3. Звертатися до Вченої ради Університету за частковою чи повною компенсацією витрат на видання наукових статей чи участі у наукових конференціях

14.4. Позаконкурсного прийому до аспірантури Університету

Стипендіати конкурсу ім. В.В. Копєйчикова

2004–2005

 •  Моісєєв Максим Вікторович
 •  Махно Вікторія Іванівна

2005–2006

 •  Воронюк Олександр Олександрович
 •  Ніколаєску Олександра Василівна
 

2006–2007

 •  Лісовик Володимир Сергійович
 •  Фокін Олексій Васильович

2007–2008

 •  Гіжевський Віталій Володимирович
 •  Кривошеїна Ніна Петрівна
 

2008–2009

 •  Кузнєцова Олена Володимирівна
 •  Єфіменко Віктор Дмитрович

2009–2010

 •  Храмцов Михайло Сергійович
 •  Пойда Петро Олександрович
 

2010–2011

 •  Рожкова Тетяна Федорівна
 •  Бондар Юрій Олегович

2011–2012

 •  Боровенко Дмитро Володимирович
 •  Комлик Володимир Володимирович
 

2012–2013

 •  Аракелян Роза Фердінандівна
 •  Найда Ольга Василівна

2013–2014

 •  Верхоляк Людмила Ігорівна
 •  Гресь Ганна Сергіївна
 
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Корпорація » Стипендія імені В.В. Копєйчикова