14 листопада – Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми сучасної наукової думки» — Університет «КРОК»

14 листопада – Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми сучасної наукової думки»

15 жовтня 2014 Оголошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Науково-практичної конференції молодих учених «Актуальні проблеми сучасної наукової думки», яка відбудеться в Університеті 14 листопада 2014 року

У рамках Конференції буде організована робота дев’яти секцій, на яких будуть обговорюватися актуальні питання сучасної наукової думки (економічні, правові, психологічні, управлінські, історичні та інші)

За результатами Конференції буде оприлюднений електронний збірник тез. Кожний учасник одержить іменний сертифікат

Граничний термін подання заявки для участі – 3 листопада 2014 року

Для співробітників, аспірантів, здобувачів та студентів Університету участь є безкоштовною!

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • СЕКЦІЯ 1: Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в глобально-постіндустріальному середовищі
  Керівник – д. е. н., проф. Галиця І.О., секретар – Снігір О.І.
 • СЕКЦІЯ 2: Забезпечення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності в умовах євроінтеграції
  Керівник – к. е. н., проф. Захаров О.І., секретар – Чапліна А.С.
 • СЕКЦІЯ 3: Фінансова політика держави в умовах євроінтеграції
  Керівник – д. е. н., проф. Грушко В.І., секретар – Шпілер Ю.С.
 • СЕКЦІЯ 4: Управління проектами і програмами проектноорієнтованого бізнесу
  Керівник – к. т. н, проф. Морозов В.В., секретар – к. т. н., доц. Данченко О.Б.
 • СЕКЦІЯ 5: Сучасні інноваційні технології менеджменту та освіти
  Керівник – д. е. н., проф. Алькема В.Г., секретар – Пазєєва Г.М.
 • СЕКЦІЯ 6: Соціально-психологічні аспекти сучасної наукової думки
  Керівник – к. психол. н., доц. Дектярьова Т.В., секретар – к. психол. н., доц. Шевченко В.Є.
 • СЕКЦІЯ 7: Тенденції розвитку політичної науки у ХХІ столітті
  Керівник – д. політ. н., проф. Картунов О.В., секретар – Далявська Т.П.
 • СЕКЦІЯ 8: Історичні та філософські погляди на розвиток державотворчих процесів
  Керівник – к. пед. н. Хорошенюк А.П., секретар – Пижов О.
 • СЕКЦІЯ 9: Комерціалізація результатів господарської наукової та науково-технічної діяльності
  Керівник – к. ю. н., доц. Корольова В.В., секретар – Сіренко І.О.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в Конференції необхідно до 3 листопада 2014 року надіслати до оргкомітету заявку, тези виступу, рецензію наукового керівника або титульну сторінку тез із візою наукового керівника в електронному вигляді у форматі *.doc (для студентів Університету «КРОК») та відскановану копію платіжного документа (за необхідності). Для доповіді може бути підготовлена презентація виступу

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10:00 – 10:25 – Реєстрація учасників Конференції

10:30 – 12:00 – Відкриття Конференції. Пленарне засідання

12:05 – 12:55 – Перерва

13:00 – 15:25 – Засідання секцій

15:30 – 16:00 – Підбиття підсумків секційних засідань. Закриття Конференції

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТЕЗ

 1. До участі приймаються наукові роботи, що не були опубліковані раніше
 2. Тези направляються в електронному вигляді в граничний термін до 3 листопада 2014 року за електронною адресою: [email protected]
 3. Матеріали Конференції будуть оприлюднені в електронному збірнику тез виступів Конференції Університету «КРОК»
 4. Участь у Конференції для співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів та студентів Університету є безкоштовною. Для всіх інших учасників вартість становить 100 грн (незалежно від форми участі та обсягу поданих матеріалів)
 5. Реквізити для оплати організаційного внеску:
  Одержувач: Університет економіки та права «КРОК»
  п/р № 26007300003836 в ПАТ «ЗЛАТОБАНК»
  МФО 380612
  Код ЄДРПОУ 04635922
  У платіжному документі вказується призначення платежу: «Оплата за участь у конференції (прізвище, ім’я та по батькові)»
 6. Вимоги до оформлення тез:
  • обсяг матеріалу (включаючи таблиці, ілюстрації та список використаних джерел) не повинен перевищувати чотирьох сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал – 1,5; поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє по 2 см;
  • формат редактора – Microsoft Word 2003;
  • рисунки, таблиці, діаграми створюються з використанням чорно-білої гами. Заливки та зноски не допускаються;
  • тези супроводжуються анотацією обсягом не більше 20-ти слів. Тези публікуються в авторській редакції
   Приклад оформлення тез:

Іванов І.І.
аспірант,
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
ПІБ, науковий ступінь та вчене звання наукового керівника

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація (не більше 20-ти слів)
…….
Основний текст
….
Список використаних джерел:
1.
……__

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

 • Сідак В.С. – д. і. н., к. ю. н., професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з наукової роботи ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Члени Програмного комітету:

 • Алькема В.Г. – д. е. н., проф., завідувач кафедри управлінських технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Гіжевський В.К. – к. ю. н., проф., проректор – декан юридичного факультету ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Грушко В.І. – д. е. н., проф., завідувач кафедри фінансів та банківського бізнесу ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Захаров О.І. – к. е. н., проф., директор Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Кахута Н.Д. – к. ф.-м. н., доц., декан факультету економіки та підприємництва ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Морозов В.В. – к. т. н., проф., завідувач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Піддубна С.М. – к. філос. н., доц., директор Навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Рокоча В.В. – д. е. н., проф., декан факультету міжнародних відносин ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Француз А.Й. – д. ю. н., проф., завідувач кафедри державно-правових дисциплін ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Шимко В.А. – д. психол. н., с. н. с., завідувач кафедри психології ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Терехов В.І. – д. е. н., проф., начальник відділу проблем економічної безпеки держави Науково-дослідного інституту проблем національної безпеки України ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» – Голова організаційного комітету
 • Лічман Т.В. – начальник науково-організаційного відділу ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • Шишкіна М.П. – референт проректора з наукової роботи ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

ЗАЯВКА

на участь у Науково-практичній конференції молодих учених «Актуальні проблеми сучасної наукової думки»

 • Прізвище
 • Ім’я
 • По батькові
 • Науковий ступінь, вчене звання
 • ВНЗ
 • Посада
 • Мобільний телефон
 • E-mail
 • Назва доповіді
 • Назва секції
 • Форма участі в Конференції (необхідне виділити):
  • участь у роботі секції в якості доповідача
  • участь у дискусії без виступу та публікації
  • заочна участь у Конференції

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Лічман Тетяна Володимирівна
050-648-38-51; (044) 455-56-77, додатковий 131

Шишкіна Марина Петрівна
096-119-06-15; (044) 455-56-77, додатковий 131

Адреса оргкомітету:
03113, м. Київ, вул. Лагерна 30–32, кабінет 121
[email protected]

Оновлено: Середа, 18 лютого 2015 15:28
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Оголошення » 14 листопада – Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні проблеми сучасної наукової думки»