Право — Університет «КРОК»

«Право» (про спеціальність та освітні програми)

Юридичний факультет

 

У рамках спеціальності «Право» студенти беруть участь у:

 •   наукових гуртках, брейн-рінгах та олімпіадах;
 •   наданні практичної безоплатної правової допомоги через проект «Юридична клініка»;
 •   науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах.

Мета програми:
формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі права.

 • Інформація про спеціальність

  Юридична освіта пов'язана з можливістю позитивно впливати на будь-які події в житті людини та суспільства. Юрист може допомогти несправедливо скривдженій людині, захистити права потерпілого від злочину, допомогти особі, незаконно звільненій з роботи, поновити або захистити оскаржувані майнові чи житлові права. Слідчий або суддя, може забезпечити справедливе покарання злочинця. Прокурор має право притягнути до відповідальності чиновника, який порушує закон.

  Робота юриста – це боротьба за право, яка не завжди призводить до перемоги. Однак, сама спрямованість юридичної професійної діяльності може приносити багатьом фахівцям не лише належну матеріальну винагороду, а й високе моральне задоволення. Особлива привабливість професії юриста полягає у її певній самостійності. Зазвичай юристи так чи інакше підпорядковані своєму керівництву, окрім суддів і осіб вільної професії – адвокатів. Проте вони приймають рішення відповідно до закону, а тлумачення закону передбачає самостійність. Чим краще мислить юрист, чим більше знає, чим він сміливіший і наполегливіший у своїх діях, тим точнішими будуть його рішення і тим вищою репутація.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з права

  для здобуття ступеня магістра з права

 • Спеціальність «Право» | бакалавр

  Навчання за освітньою програмою «Право» зорієнтовано на засвоєння студентами базових засад права та окремих його галузей, формування адекватного сприйняття та розуміння права як регулятора суспільних відносин, феномену людської цивілізації, а також на оглядове вивчення усієї системи юридичних наук, на здобуття знань, умінь та навичок у межах широкого кола галузей права. Також навчання за даною програмою передбачає розвиток у студентів спроможності застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у найбільш важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права. Своє головне завдання юридичний факультет у межах бакалаврської програми вбачає в підготовці правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати отримані знання в усіх сферах юридичної науки і практики; а також у формуванні ціннісних і світоглядних засад студентів, які відповідно до програми будуть здатні ефективно впливати на розбудову правової держави, становлення громадянського суспільства та розвиток ринкової економіки в Україні.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • система національного законодавства та міжнародного права, що регулює сферу приватних та публічних правовідносин;
  • права та свободи людини і громадянина, наданих Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України та країн – членів Європейського Союзу у процесі реалізації прав і обов’язків;
  • формувати уявлення про організацію діяльності органів публічної влади з реалізації законодавства та з дотримання державних вимог;
  • готувати необхідні документи у процесі супроводження захисту публічних інтересів;
  • представляти та захищати інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням у судових та державних органах;
  • демонструвати навички аналізу корупційних факторів, виявлення і оцінки корупційної поведінки та сприяти її припиненню;
  • давати правильну правову оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретній процесуальній ситуації;
  • суспільний стан існуючої системи правового та державного регулювання в країнах – членах Європейського Союзу;
  • шляхи адаптації національного законодавства до права ЄС.

  Випускники вміють:

  • готувати необхідні документи в процесі супроводження захисту публічних та приватних інтересів;
  • представляти та захищати інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням у судових та державних органах;
  • демонструвати навички аналізу корупційних факторів, виявлення і оцінки корупційної поведінки та сприяти її припиненню;
  • давати правильну правову оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретній процесуальній ситуації;
  • надавати правову оцінку нормам права щодо забезпечення діяльності органів публічної влади;
  • розуміти системи національного законодавства і міжнародного права та їхню взаємодію з правом Європейського Союзу;
  • формувати уявлення про організацію діяльності органів державної влади з реалізації національного законодавства та з дотримання зобов’язань України перед Європейським Союзом;
  • готувати необхідні документи у процесі супроводження захисту приватних інтересів відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;
  • давати правову оцінку взаємодії джерел права ЄС та законодавства України.

  Основні дисципліни

  » Вступ до фаху » Історія держави та права зарубіжних країн » Історія держави та права України » Конституційне право України » Теорія держави та права » Основи римського права » Правоохоронні органи та судова система України » Діловодство в юридичній практиці » Цивільне право » Кримінальне право » Міжнародне публічне право » Адміністративне право » Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина » Цивільний процес » Кримінальний процес » Господарське право » Фінансове право » Господарський процес » Медичне право » Транспортне право » Трудове право » Екологічне право.

  Практика

  Здобувачі ступеня вищої освіти за спеціальністю «Право» проходять практику в юридичних установах Києва: Асоціація міст України, Вищий адміністративний суд України, Конституційний суд України, Господарський суд, Окружний адміністративний суд, Державна судова адміністрація України, Шевченківський районний суд, Подільський районний суд, Деснянський районний суд, Дарницький районний суд, Оболонський районний суд, Святошинський районний суд, Голосіївський районний суд, Дніпровський районний суд.

  Працевлаштування

  Бакалавр з права зі спеціальністю 081 Право здатен виконувати професійні роботи з правотворчої та правозахисної діяльності в юридичній службі (підрозділах правового забезпечення) та інших підрозділах центральних органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях усіх форм власності, а також надавати юридичні послуги з правових питань.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра з освітніх програм: господарське право, медичне та фармацевтичне право, приватна детективна діяльність, а в подальшому – доктора філософії.

   
 • Освітня програма «Право» | магістр

  Вступники на спеціальність «Право» в магістратурі можуть обрати освітню програму «Право».

  На юридичному факультеті Університету «КРОК» здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (другий рівень вищої освіти) за спеціальністю «Право». Магістерська програма відповідає українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування знань та розвиток креативних навичок їх застосування під час здійснення правового супроводу.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • загальні знання про особливості державного регулювання та правового розвитку господарської діяльності України;
  • розуміння системи національного законодавства та міжнародного права з питань, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання;
  • знання прав та свобод людини і громадянина, наданих Конституцією України та іншими нормативними актами України під час здійснення господарської діяльності;
  • знання суспільного стану існуючої системи правового державного регулювання у сфері дотримання законності та встановлення правопорядку в державі;
  • сформовані уявлення про організацію правової роботи на підприємстві з реалізації законодавства та з дотриманням державних вимог;
  • уміння підготувати договори, контракти та інші документи для супроводження господарської діяльності та ведення обліку й контролю укладених договорів і контрактів;
  • здатність організовувати роботи з оформлення, подання і розгляду претензій та позовів на підприємстві й відстоювати інтереси підприємства у судових інстанціях та перед іншими державними органами;
  • уміння представляти та захищати інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у судових та державних органах;
  • навички аналізу корупційних факторів, виявлення та оцінки корупційної поведінки, сприяння її припиненню;
  • здатність давати правильну правову оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретній процесуальній ситуації;
  • здатність надавати правову оцінку норм права щодо забезпечення діяльності суб’єкта господарювання.

  Основні дисципліни

  » Інформаційне право » Банківське право » Конкурентне право » Інвестиційне право » Страхове право » Корпоративне право » Міжнародне комерційне право » Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері господарської діяльності

  Професійні дисципліни: » Правова робота в господарських організаціях » Особливості розгляду окремих категорій господарських спорів » Валютне законодавство » Актуальні питання господарського права » Біржове право » Митне право » Правові особливості правочинів з нерухомістю » Правове регулювання земельних відносин » Державний контроль у сфері підприємницької діяльності » Порівняльне муніципальне право » Делікти в цивільному праві.

  Практика

  Здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Право» проходять практику в юридичних установах Києва: Асоціація міст України, Вищий адміністративний суд України, Конституційний суд України, Господарський суд, Окружний адміністративний суд, Державна судова адміністрація України, Шевченківський районний суд, Подільський районний суд, Деснянський районний суд, Дарницький районний суд, Оболонський районний суд, Святошинський районний суд, Голосіївський районний суд, Дніпровський районний суд.

  Працевлаштування

  Магістр права з освітньої програми «Право» здатний виконувати професійні роботи з правотворчої та правозастосовної діяльності в юридичній службі (підрозділах правового забезпечення) та інших підрозділах центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоуправління, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також здійснювати викладацьку, адвокатську діяльність та надавати юридичні послуги з правових питань

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Приватна детективна діяльність» | магістр

  Вступники на спеціальність «Право» в магістратурі можуть обрати освітню програму «Приватна детективна діяльність».

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання про правові засади організації приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні;
  • розуміння системи національного законодавства та міжнародного права з питань, що регулюють діяльність приватних детективів;
  • знання прав та свобод людини і громадянина, наданих Конституцією України та іншими нормативними актами України;
  • знання суспільного стану існуючої системи правового державного регулювання у сфері дотримання законності та встановлення правопорядку в державі;
  • навички аналізу корупційних факторів, виявлення та оцінки корупційної поведінки, сприяння її припиненню;
  • здатність давати правильну правову оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретній процесуальній ситуації;
  • знання сутності організації правоохоронної діяльності, законодавства України, що регламентує здійснення правоохоронної діяльності;
  • вміння правильно тлумачити і застосовувати норми чинного законодавства України, що регламентує здійснення правоохоронної діяльності, самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, вивчати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси держави та суспільства.

  Основні дисципліни

  » Конституційне право » Адміністративне право » Фінансове право » Міжнародне приватне право » Господарське право » Цивільне право » Цивільний процес » Кримінальне право » Кримінальний процес

  Професійні дисципліни: » Теорія і методологія охоронної та приватної детективної діяльності » Правові основи та законні межі здійснення охоронної та приватної детективної діяльності » Правові підстави охоронної та приватної детективної діяльності в зарубіжних країнах » Правові засади взаємодії суб’єктів охоронної та приватної детективної діяльності з правоохоронними органами » Правові особливості організації та проведення розшукової діяльності охоронними та детективними підприємствами » Організація та здійснення спостереження суб’єктами охоронної та приватної детективної діяльності » Технічні засоби легального отримання та фіксації інформації » Законні підстави та межі їх використання суб’єктами охоронної та приватної детективної діяльності » Відкриті джерела інформації щодо фізичних та юридичних осіб, порядок отримання, накопичення та використання інформації, отриманої з таких джерел.

  Практика

  Здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Право» проходять практику в юридичних установах Києва: детективних агентствах, судах, в адвокатських компаніях тощо.

  Працевлаштування

  Магістр права з освітньої програми «Приватна детективна діяльність» здатний виконувати професійні роботи з правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері приватної детективної (розшукової) діяльності, а також здійснювати викладацьку діяльність та надавати юридичні послуги з правових питань.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії

   
 • Освітня програма «Медіація» | магістр

  Вступники на спеціальність 081 «Право» в магістратурі можуть обрати освітню програму «Медіація».

  На юридичному факультеті Університету «КРОК» здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (другий рівень вищої освіти) за спеціальністю 081 «Право». Магістерська програма відповідає українському стандарту вищої освіти та сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування знань та формування навичок надання послуг медіації на професійних засадах. Кваліфіковані кадри, які здобувають ступінь вищої освіти «магістр» з освітньої програми «Медіація», набувають професійних знань для ефективного вирішення судових та позасудових спорів (конфліктів) у різних сферах суспільного життя шляхом надання послуг медіації. Набуття здобувачем знань, умінь і навичок у медіації забезпечить розвиток професійної компетентності майбутніх правників. Здобувачі або магістри зможуть імплементувати кращі європейські та світові стандарти медіації, тим самим забезпечивши собі конкурентоздатність на ринку праці.

  Також інформуємо, що спільними зусиллями провідних ВНЗ України було створено громадську спілку «Федерація медіації України», метою діяльності якої є створення і підтримка функціонування ефективної системи медіації як інституту правової системи України; укорінення і розвиток культури медіації в Україні; забезпечення доступності послуг з медіації усім фізичним, юридичним особам або групам осіб.. Засновниками ГС «Федерація медіації України» виступили ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК» та «Асоціація випускників Університету «КРОК».

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають здобувачі в процесі навчання:

  • загальні знання про особливості правового регулювання та здійснення медіації в України та світі;
  • знання суспільного стану щодо значення та сфери надання медіаційних послуг;
  • знання прав та свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією України та іншими нормативними актами України під час здійснення процедури врегулювання спорів (конфліктів) шляхом медіації;
  • знання щодо етапів здійснення процедури медіації, правового статусу учасників медіаційного процесу;
  • сформовані уявлення про вимоги до набуття статусу медіатора, його права та обов’язки, відповідальність;
  • знання основ міжособистісної взаємодії і комунікації в умовах конфлікту, а також організаційно-правових засад проведення медіації;
  • уміння проводити процедуру медіації по врегулювання спорів та вирішення конфліктів за участі нейтрального посередника (медіатора), який підтримує сторони у досягненні ними взаємовигідного рішення;
  • уміння працювати в різних стилях медіації та розуміти специфіку і свою роль в кожному із стилей;
  • здатність нести професійну відповідальність за прийняті рішення під час застосування альтернативних (позасудових) методів вирішення конфлікту;
  • уміння формулювати короткий висновок щодо конфліктної ситуації з достатньою обґрунтованістю, оцінювати недоліки і переваги аргументів сторін конфлікту, виявляти їх потреби та інтереси, сприяти порозумінню між ними

  Дисципліни

  Основні дисципліни

  • Введення в медіацію
  • Закони медіації та етики
  • Історія медіації
  • Медіація як вид діяльності
  • Візуальна психодіагностика
  • Коучинг в медіації
  • Методологія та організація наукових досліджень у сфері медіації
  • Міжнародні стандарти медіації
  • Міжособистісна комунікація
  • Основи фасилітації
  • Психологія обману та маніпуляцій
  • Стилі медіації
  • Стратегія та тактика переговорів
  • Теорія та діагностика конфліктів
  • Теорія та практика посередництва в медіації

  Професійні дисципліни

  • Медіація в адміністративних спорах
  • Медіація в господарських спорах
  • Медіація в екологічних спорах
  • Медіація в сімейних спорах
  • Медіація в цивільних спорах
  • Медіація у земельних спорах
  • Медіація у сфері інтелектуальної власності
  • Міжнародний комерційний арбітраж
  • Організаційна медіація та медіація в трудових спорах або «Медіація в трудових або корпоративних спорах»

  Практика

  Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» проходять практику в наступних юридичних установах: Асоціація міст України, Касаційний адміністративний суд України, Конституційний суд України, Господарський суд м. Києва, Окружний адміністративний суд м. Києва, Державна судова адміністрація України, Шевченківський районний суд м. Києва, Подільський районний суд м. Києва, , Деснянський районний суд м. Києва, Дарницький районний суд м. Києва, Оболонський районний суд м. Києва, Святошинський районний суд м. Києва, Голосіївський районний суд м. Києва, Дніпровський районний суд м. Києва

  Працевлаштування

  Магістр права з освітньої програми «Медіація» здатний виконувати професійну діяльність із застосування методів вирішення конфліктів шляхом медіації як під час позасудових, так і судових спорів у установах та організаціях різних форм власності. Медіаторів можуть залучати до надання професійних послуг в судах, урядових організаціях, бізнес структурах, громадських організаціях, а також в таких сферах діяльності як освіта, охорона здоров'я, трудові відносини, управління проектами, обслуговування клієнтів, політика, страхування та продажі, банківська діяльність.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня доктора філософії.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok