Управління закладом охорони здоров'я — Університет «КРОК»

«Управління закладом охорони здоров'я»
(про спеціальність та освітні програми)

Ліцензія (Наказ МОН № 944-л від 18.07.2019 р.)

Навчально-науковий Інститут медицини

 

Вступники на спеціальність «Менеджмент» у магістратурі можуть обрати освітню програму «Управління закладом охорони здоров'я».

Гарант освітньої програми: доктор економічних наук, професор Сумець Олександр Михайлович

На спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління закладом охорони здоров'я» відбувається підготовка фахівців у сфері управління закладами охорони здоров'я, діяльність яких спрямована на розбудову дієвої, оперативної та ефективної системи охорони здоров'я, що відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародним стандартам якості обслуговування пацієнтів. Ця програма спрямована на підготовку професіоналів управлінців, які володіють сучасними концепціями, методами, інструментами і методиками сучасного менеджменту та здатні приймати ефективні рішення в управлінні державними, комунальними та приватними закладами охорони здоров'я.

Ключові особливості програми:

 • дає можливість отримати фундаментальні знання теоретичних концептуальних основ і нових, ефективних методів та інструментів управління закладом охорони здоров'я в сучасних умовах соціально-економічного і регіонального розвитку;
 • є унікальним комплексом поєднання науки сучасного менеджменту та успішної управлінської практики, програму сформовано із авторських навчальних курсів, що дозволяє покроково і системно підготувати здобувача до роботи в сучасних кризових і посткризових умовах трансформації економіки та соціальної сфери;
 • адаптує майбутнього управлінця закладу охорони здоров'я до роботи в умовах турбулентності соціально-демографічного середовища, наявності викликів та загроз здоров'ю населення як місцевого так і регіонального та глобального характеру;
 • мотивує випускника до широкого залучення для вирішення завдань діяльності закладу охорони здоров'я інтелектуальних комп'ютерних систем, цифрових технологій, засобів телекомунікації та зв'язку.

Завдання програми:

 • формування у слухачів необхідних фундаментальних знань у сфері управління закладом охорони здоров'я;
 • формування бази знань сучасного законодавства у сфері управління закладом охорони здоров'я і навиків його практичного використання;
 • підготовка новаторів-управлінців готових приймати нестандартні зважені управлінські рішення, що ґрунтуються на фундаментальних знаннях і методах управління;
 • розвиток практичних навичок та організаторських здібностей і особистих якостей у питаннях управління закладом охорони здоров'я;
 • формування і розвиток особистих лідерських якостей сучасних управлінців нової генерації.

Ключові професійні компетентності

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

 • здатність до формування управлінської культури, як особистому рівні, так і рівні організації сфери охорони здоров'я;
 • готовність до планування, організації та здійснення заходів із забезпечення управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я;
 • спроможність застосовувати моделі прийняття управлінських рішень та можливості їх застосування у сфері охорони здоров'я та усвідомлювати загальні вимоги при формулюванні рішень у сфері охорони здоров'я;
 • спроможність усвідомлювати особливості відповідальності керівників системи охорони здоров'я і зміст їх організаційної діяльності та демонструвати підходи до виявлення та розвитку ефективного лідерства у сфері охорони здоров'я;
 • здатність до прийняття ефективних фінансових рішень та планування діяльності організації, а також удосконалення надання послуг у сфері охорони здоров'я;
 • навички роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров'я (аналіз, розробка нормативно-правових актів тощо);
 • розуміння сутності стратегічного управління, особливостей організаційно-управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я, застосування, стратегічного планування, моделей та методів стратегічного прогнозування розвитку сфери охорони;
 • здатність до аналізу та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду управління у сфері охорони здоров'я;
 • здатність до організації й управління діяльністю медичних організацій та (або) їх структурних підрозділів;
 • здатність оцінювати та підтримувати інноваційні рішення, які забезпечують раціональне використання коштів, максимального використовування можливостей організації для запровадження інновацій та управління змінами;
 • вміння впливати на людей, керувати і заохочувати колег, підлеглих і партнерів працювати у напрямі покращення здоров'я нації, до створення професійної команди;
 • вміння проводити стратегічний аналіз тенденцій розвитку системи охорони здоров'я;
 • спроможність в залежності від потреб знаходити, розміщувати та використовувати ресурси сфери охорони здоров'я, у тому числі матеріальні, фінансові та кадрові;
 • спроможність постійно і своєчасно коригувати напрями діяльності співробітників, структурного підрозділу чи організації, оновлення структури організації для ефективного їх функціонування в період змін.

Дисципліни

Основні дисципліни

 • Менеджмент системи охорони здоров'я
 • Правові засади галузі охорони здоров'я
 • Управління закладом охорони здоров'я
 • Менеджмент організацій
 • Управління проектами в галузі охорони здоров'я
 • Технології в управлінні закладом охорони здоров'я
 • Фінансовий менеджмент закладів охорони здоров'я
 • Психологія управління і організаційна поведінка
 • Інформаційні системи і технології в медицині та фармації
 • Економічний аналіз
 • Маркетинг в системі охороні здоров'я

Дисципліни освітньої програми

 • Психофізіологічні концепції в медицині
 • Теорія організації
 • Основи економіки в охороні здоров'я
 • Підприємництво у сфері охорони здоров'я
 • Медична статистика
 • Стандартизація, сертифікація та акредитація закладів охорони здоров'я
 • Основи медичної стандартизації та страхова медицина
 • Управлінський консалтинг в медицині
 • Самоменеджмент, Тайм-менеджмент, Соціальний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Комунікаційний менеджмент
 • Управління персоналом в закладах охорони здоров'я
 • Управлінський аналіз
 • Особливості управління в недержавних закладах охорони здоров'я
 • Стратегічний аналіз закладів охорони здоров'я
 • Бізнес-планування, облік та контролінг у закладах охорони здоров'я
 • Сучасний прайсинг та управління публічними закупівлями
 • Бухгалтерський облік в закладах охорони здоров'я

Працевлаштування

Магістри зі спеціальності «Управління закладом охорони здоров’я» можуть обіймати посади: начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров'я; медичний директор; заступник генерального директора (директора)/начальника (завідувача) закладу охорони здоров'я; Генеральний директор (директор) / начальник (завідувач) закладу охорони здоров'я, керівника департаменту (управління, відділу) органу державної влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я, керівника приватної чи громадської організації, які здійснюють діяльність у сфері охорони здоров’я чи надають супутні послуги для цієї сфери.

 

Наші Партнери

 • КНП «Центр ПМСД» Коростишівської міської ради
 • ТОВ «Дитячий медичний центр вихідного дня»
 • ТОВ «Діагностичний центр «Меділюкс-плюс»
 • КНП КОР «Київська обласна лікарня»
 • ТОВ «Гармонія здоров’я»
 • Клінічна лікарня Феофанія Державного Управління Справами
 • ТОВ «ЛЮМІДЕНТ»
 • ТОВ «Клініка сімейної та функціональної медицини «FXMED»
 • ЗОЗ АЦМД с. Петропавлівська Борщагівка (Київська обл.)
 • КНП КОР «Київська обласна лікарня»
 • ТОВ «Діагностичний центр «Медіскан»
 • КНП КОР «Київська обласна лікарня»
 • ТОВ «Дитячий медичний центр вихідного дня»
 • ТОВ Лікувально-діагностичний центр «Меділюкс»
 • КНП «Вінницький міський клінічний пологовий будинок № 1»
 • КНПКОР “Київська обласна клінічна лікарня”
 • КНП Миронівської міської ради «Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
 • ТОВ «Аренсія Експлораторі Медісін»
 • ТОВ «Діагностичний центр «Меділабс»
 • ТОВ «МЕДИЧНА ФІРМА «ВІРОВІТ»
 • ТОВ «Медистар»
 • КНП «Новомосковська центральна міська лікарня» Новомосковської міської ради»
 • КНП Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Запрошені Лектори

До аудиторних занять за ОП «Громадське здоров’я» долучаються професіонали-практики, експерти галузі, роботодавці:

 • Протас Святослав Вікторович
  кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
  Практичні заняття
 • Маслюк Василь Васильович
  головний лікар, кандидат медичних наук ТОВ «Експертно-навчальний центр»
  Практичні заняття
 • Марієвський Віктор Федорович
  гігієніст, епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України
  Презентації основ Громадського здоров’я
 • Апанасенко Генадій Леонідович
  доктор медичних наук, професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
  Лекції з популяризації здорового способу життя

В якості форм роботи на практичних заняттях практикуються тренінги, творчі зустрічі, навчальні екскурсії. Результати проведеного анкетування здобувачів вищої освіти засвідчили задоволеність здобувачів вищої освіти фактом залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до проведення аудиторних занять (ПРОТОКОЛ № 5-1засідання кафедри прикладної медицини від 22 березня 2019 р.).

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Інститут медицини » Управління закладом охорони здоров'я