Журналістика — Університет «КРОК»

«Журналістика» (про спеціальність і освітні програми)

Кафедра міжнародних відносин та журналістики

 

«Журналістика – це більше ніж професія. Журналістика – це не тільки репортерство: піти, побачити й розповісти про те, що відбувається. Журналістика – це свого роду спосіб життя»

Любомир Гузар

Чому варто здобувати спеціальність «Журналістика» в Університеті «КРОК»?

Це Вам може дати:

 •  високоякісну професійну журналістську освіту;
 •  можливість здобути реальне ремесло за допомогою практиків у медіа-сфері;
 •  практичний досвід роботи і якісне портфоліо для полегшення працевлаштування;
 •  якісні зв’язки і контакти в професійному журналістському середовищі;
 •  вміння та навички, які дають змогу самотужки створювати новітні медіа;
 •  крім того, якісні теоретичні знання з фаху «Журналістика».
 

Журналістика на сьогодні об’єднує весь світ. Саме вона дає можливість тримати руку на пульсі. Журналіст не лише висвітлює події, а й впливає на життя, знає про все раніше за інших. Ви можете бути свідком усіх подій особисто і Вашими очима це побачить увесь світ. Інформація коштує найдорожче, тому журналіст має бути виваженим, неупередженим, правдивим, відповідальним за своє слово. Саме від журналістів залежить суспільна думка.

Журналіст – професія творча, тож ми допоможемо Вам підтримати і розвинути свій талант. Опановуючи теорію та практику за спеціальністю «Журналістика», Ви краще визначите особливості власного психофізичного типу, Вас будуть готувати до публічної роботи, навчать збирати інформацію та її обробляти, оформляти її у формі різних письмових та усних текстів, готувати публікації. Оскільки журналіст має бути ерудованим, універсальним, всебічно обізнаним, Вам допоможуть розширити знання у сфері історії, культури, міжнародних відносин, дипломатії.

Оскільки спеціальність «Журналістика» відкрита на кафедрі міжнародних відносин та журналістики, Ви дізнаєтеся все про міжнародну журналістику, яка надасть доступ до нових джерел інформації, глибшого розуміння дійсності поза Україною.

Опановуючи цю спеціальність, Ви оволодієте:

 •   знаннями законів масово-інформаційної діяльності
 •   функціями і засадами журналістики
 •   засобами її ефективного впливу
 •   умінням відбирати факти та здійснювати їх інтерпретацію

Ви повинні взяти все, що пропонує Вам Університет.
Ваша освіта – гарантія життєвого успіху!
Не тільки диплом, а й здобуті знання і вміння!

Особливості підготовки фахівців-бакалаврів за спеціальністю:

 • участь у викладанні навчальних дисциплін професійних компетентностей спеціальності бере заслужена артистка України, народна артистка України, кандидат філологічних наук, доцент Марія Вікторівна Бурмака;
 • участь у викладанні навчальних дисциплін професійних компетентностей спеціальності міжнародного блоку бере Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор політичних наук, професор Дмитро Іванович Ткач;
 • студенти, які навчаються за програмою цієї спеціальності, вивчають основні теоретико-методологічні підходи у галузі мас-медійної діяльності та опрацьовують практичні методи підготовки і поширення інформаційного продукту;
 • важливу роль має мовна підготовка. Упродовж навчання студенти мають можливість досконало опанувати дві іноземні мови – англійську як обов’язкову та другу іноземну мову за вибором: німецьку або французьку.

Ключові професійні компетентності

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

 • обізнаність та володіння теоретичними знаннями й методами щодо впливу мас-медіа на суспільство та індивідуума;
 • обізнаність та здатність використовувати найновіші технічні засоби для створення інформаційних матеріалів;
 • теорії та методи журналістики;
 • знання й розуміння предметної сфери та розуміння професійної діяльності.

Випускники цієї спеціальності вміють:

 • визначати відповідні задачі та окреслювати їх таким чином, щоб отримати високоякісний інформаційний продукт;
 • забезпечувати послідовність викладу структурованої й логічно опрацьованої інформації;
 • здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української літературної мови у виробничих умовах, працюючи з джерелами фахової інформації;
 • перевіряти надійність та достовірність одержаної інформації, аналізувати зібрані факти у сукупності та зв'язках з іншими фактами, виявляти помилки, розбіжність суб'єктивних оцінок, перекручень, повторів;
 • відображати дійсність згідно з професійними стандартами діяльності журналіста;
 • використовувати різні методи праці рекламіста, фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою;
 • розуміти та виконувати правові та етичні засади при виконанні своїх професійно-виробничих обов’язків.

Основні дисципліни

 • Соціологія масової комунікації
 • Іноземна мова
 • Друга іноземна мова
 • Українська мова у професійному спілкуванні
 • Практична стилістика
 • Масова комунікація та інформація
 • Історія української літератури
 • Сучасна українська і зарубіжна публіцистика
 • Українська мова в ЗМК
 • Літературний стиль

Дисципліни спеціальності

 • Основи журналістики
 • Медіабезпека
 • Журналістська етика
 • Журналістський фах
 • Журналістикознавство
 • Міжнародна журналістика
 • Новинна журналістика
 • Агенційна журналістика
 • Жанрова журналістика
 • Бізнес-журналістика
 • Інтернет-журналістика

Практика

Здобувачі ступеня бакалавра проходять практику в інформаційних агентствах, засобах масової інформації, медіа-компаніях.

Під час навчання студенти мають змогу створювати власні проекти, власні газети, брати участь у медіа-групі «KMG production», основними завданнями якої є розробка та реалізація медіа-проектів для забезпечення відеосупроводу і просування проектів «SPG».

Журналіст – практична спеціальність, саме тому навчальний процес насичений великою кількістю практичних майстер-класів та екскурсій. Зокрема, для студентів проходять екскурсії до міжнародної громадської організації «Інтерньюз-Україна», до інформаційного агентства «Главком», на телевізійні канали, проводяться майстер-класи від іменитих журналістів тощо.

Працевлаштування

Особа, що отримала ступінь бакалавра з журналістики, може здійснювати професійну діяльність у сфері масово-інформаційної діяльності та обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, у міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах та науково-дослідних інститутах та обіймати посади: журналіст, кореспондент, журналіст-міжнародник, оглядач, ведучий/автор радіо- та телепрограм.

Запрошені лектори

Наші партнери

 • Інтерньюз-Україна
 • телеканал «Україна-ІНФОРМ»
 • Асоціація зовнішньої політики України
 • Володимирецький вісник

Продовження навчання

Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра.

 
 • Освітня програма «Міжнародна журналістика» | магістр

  Особливості підготовки фахівців-магістрів за цією спеціальністю:

  • участь у викладанні основних навчальних дисциплін загальних професійних компетентностей спеціальності бере Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор політичних наук, професор Дмитро Іванович Ткач;
  • до викладання фахових дисциплін залучені практики медіа-сфери, а також проводяться постійно діючі майстер-класи від провідних журналістів
  • університет «КРОК» має Угоду про співпрацю з міжнародною громадською організацією «Інтерньюз-Україна», а також з Українською асоціацією зовнішньої політики.
  • студенти, які навчаються за програмою цієї спеціальності, виконують практичні аналітичні дослідження реально існуючих проблем міжнародних інформаційних відносин, що створює сприятливі умови для збагачення й закріплення знань та набуття конкретних професійних вмінь і навичок.

  Ключові професійні компетентності

  Знання

  • Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.
  • Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та аналізувати їх плив на міжнародну журналістику
  • Демонструвати знання наукових підходів, методологій та методик дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.
  • Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів, підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав.
  • Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій, проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів у глобальному, регіональному та локальному контекстах.

  Уміння

  • Збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав.
  • Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку.
  • Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.
  • Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.
  • Володіти іноземними мовами на професійному рівні.

  Застосування знань

  • Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин та світової політики.
  • Оцінювати міжнародні події, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.
  • Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах.
  • Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.
  • Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослідницькі проекти в сфері міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій.
  • Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.

  Комунікація:

  • Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного співробітництва та дипломатії.
  • Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики.
  • Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.
  • Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин.

  Автономія і відповідальність:

  • Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних відносин
  • Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
  • Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток.
  • Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати за командну роботу.


  • Іноземна мова
  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Культура наукової фахової мови
  • Наукова журналістика
  • Прикладні соціально-комунікаційні технології в міжнародній журналістиці
  • Міжнародна журналістика в системі ЗМК
  • Діджитал-комунікації

  Практика

  Здобувачі ступеня магістр проходять практику в органах влади; дослідницьких установах; засобах масової інформації; громадських та комерційних організаціях, які займаються міжнародною діяльністю.

  Працевлаштування

  Випускники з дипломом магістр за спеціальністю «Міжнародна журналістика» можуть працювати у сфері політики та державного управління; у сфері дипломатії та міжнародних відносин; у департаментах, управліннях міжнародних зв’язків різних підприємств і організацій та обіймати посади: фахівця з міжнародних відносин; консультанта (радника, експерта) з питань міжнародних комунікацій; фахівця зі зв’язків з громадськістю та пресою тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом магістра можуть продовжити навчання в аспірантурі.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok