Інша інформація:
Живоглядов Юрій Олексійович

кабінет 402

(+38 044) 455-56-90, вн. 219

Напрями наукових досліджень

  • екзистенціальний коучинг

Сфера наукових інтересів

  • екзистенціальна психологія та психотерапія / коучинг / особистісний ріст

Викладає

  • психологія самосвідомості / основи психотерапії / основи психологічного консультування / філософія психології / психологія управлінського та організаційного консультування
 
 

Живоглядов Юрій Олексійович

  • кандидат психологічних наук (1988 р.), доцент (2013 р.)

Освіта

  • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка / Математика / повна вища (1976)

Професійна кар’єра

  • з 1990 р. – Університет «КРОК»
  • 1987–1989 рр. – КІІЦА, завідуючий психологічною лабораторією
  • 1976–1987 рр. – КГУ, біологічний факультет, м. н. с.

Особисті досягнення

  • Створення психологічної концепції екзистенціального коучингу
 
 

Публікації

  Винниченко Ю.С. Смисложиттєві орієнтації професійних психологів / Ю.С. Винниченко, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 430-432

  Живоглядов Ю.О. Міфотворення як психологічний механізм маніпулятивних технологій ЗМІ / Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 436-438

  Живоглядов Ю.О. Психологічний зміст екзистенціальної проблематики: кроки до уточнення смислового поля екзистенціальної психології та розширення інструментарію / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 197-205

  Живоглядов Ю.О. Смисложиттєві орієнтації студентства / Т.В. Тарасюк, Ю.О. Живоглядов // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 566 -567

  Живоглядов Ю.О. Теоретико-психологічний аналіз проблеми задоволеності якістю життя /Д.А. Довжук, Ю.О. Живоглядов // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.501-503

  Живоглядов Ю.О. Маніпулятивні технології в ЗМІ: психологічні механізми міфологізації свідомості / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 176-184

  Живоглядов Ю. О. Психологическая характеристика и механизмы осознавания как ключевой момент самопонимания / Ю.О. Живоглядов //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 307-308.

  Живоглядов Ю. А. Экзистенциальный коучинг «Навигация Пути»: психологический и психотерапевтичекий ракурсы / Ю. А. Живоглядов ; Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.- Том 7 Вип. 42 - К – 2016. С. 88-102., 2016.- № 7 (42). - http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i42/11.pdf

  Живоглядов Ю. О. Екзистенціальна психотерапія / Ю. О. Живоглядов // Основи психотерапії : навч. посіб. За ред. К.В. Седих, , О.О. Фільц. – К. : Академвидав, (Серія «Альма-матер»). - 2016. - с. 134-142

  Живоглядов Ю. О. Екзистенціальна традиція: підхід в психотерапії, консультуванні, коучингу /Ю.О. Живоглядов// Правничий вісник Університету "КРОК" Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 24. - К., 2016. - C. 235-244.

  Живоглядов Ю. О. Екзистенціальний коучинг в інформаційному просторі сучасного навчання / Ю. О. Живоглядов ; Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах.- Том 9. Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2015.- Том 9. - с. 322-335

  Живоглядов Ю. О. Екзистенційний коучинг: від «внутрішньої гри» до філософії віри (рос.)./ Ю. О. Живоглядов// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка», 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 33. – С.192-203.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Живоглядов Юрій Олексійович