Інша інформація:
Живоглядов Юрій Олексійович

кабінет 402

(+38 044) 455-56-90, вн. 219

Напрями наукових досліджень

  • екзистенціальний коучинг

Сфера наукових інтересів

  • екзистенціальна психологія та психотерапія / коучинг / особистісний ріст

Викладає

  • психологія самосвідомості / основи психотерапії / основи психологічного консультування / філософія психології / психологія управлінського та організаційного консультування
 
 

Живоглядов Юрій Олексійович

  • кандидат психологічних наук (1988 р.), доцент (2013 р.)

Освіта

  • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка / Математика / повна вища (1976)

Професійна кар’єра

  • з 1990 р. – Університет «КРОК»
  • 1987–1989 рр. – КІІЦА, завідуючий психологічною лабораторією
  • 1976–1987 рр. – КГУ, біологічний факультет, м. н. с.

Особисті досягнення

  • Створення психологічної концепції екзистенціального коучингу
 
 

Публікації

  Живоглядов Ю.О. Ситуація психічної травматизації населення розповсюдженням Covid19 як екзистенціальний виклик здатності особистості змінюватися / Ю.О. Живоглядов // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 110-111. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/421

  Psychological features of the development of a corporate image(Article) / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Y. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - V. 11. - Iss. 10. - Pp. 271-274.

  Psychological aspects of formation of corporate image / N. Nakonechna, I. Synhaivska, Yu. Zhyvohliadov, T. Malkova, O. Vasilchenko // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - Issue 14. - С. 690-692

  Живоглядов Ю.О. Філософія душевного життя в ситуації пандемії COVID-19 / Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 80-814. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/150

  Живоглядов Ю.О. Психотерапія та філософія Серен К'єркегор про те, що таке "Бути самим собою" / Ю. О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 122-131

  Винниченко Ю.С. Смисложиттєві орієнтації професійних психологів / Ю.С. Винниченко, Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 430-432

  Живоглядов Ю.О. Міфотворення як психологічний механізм маніпулятивних технологій ЗМІ / Ю.О. Живоглядов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 436-438

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальні мішені та психологічні реакції, які є актуальними для роботи психологів в ситуаціях спалаху інфекційних захворювань, що мають високий стресогенний потенціал / Ю. О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 217-227

  Живоглядов Ю.О. Психологічний зміст екзистенціальної проблематики: кроки до уточнення смислового поля екзистенціальної психології та розширення інструментарію / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 197-205

  Живоглядов Ю.О. Смисложиттєві орієнтації студентства / Т.В. Тарасюк, Ю.О. Живоглядов // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 566 -567

  Живоглядов Ю.О. Маніпулятивні технології в ЗМІ: психологічні механізми міфологізації свідомості / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 176-184

  Живоглядов Ю.О. Теоретико-психологічний аналіз проблеми задоволеності якістю життя / Д.А. Довжук, Ю.О. Живоглядов // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 501-503

  Живоглядов Ю.О. Психологическая характеристика и механизмы осознавания как ключевой момент самопонимания / Ю.О. Живоглядов //Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 307-308.

  Основи психотерапії: навчальний посібник / Ю.О. Живоглядов [та ін.] ; за ред.: К.В. Седих, О.О. Фільц. - К. : Академвидав, 2017. - 192 с.

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальна традиція: підхід в психотерапії, консультуванні, коучингу / Ю.О. Живоглядов // Правничий вісник Університету "КРОК" Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 24. - 2016. - C. 235-244.

  Живоглядов Ю.А. Экзистенциальный коучинг «Навигация Пути»: психологический и психотерапевтичекий ракурсы / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології. - 2016. - Том 7, Вип. 42. - С. 88-102

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальна психотерапія / Ю. О. Живоглядов // Основи психотерапії : навч. посіб. / За ред. К.В. Седих, О.О. Фільц. – К. : Академвидав, (Серія «Альма-матер»). - 2016. - С. 134-142

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальний коучинг в інформаційному просторі сучасного навчання / Ю. О. Живоглядов //Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах.- Том 9. Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2015.- Том 9. - С. 322-335

  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальна психологія про виклики прикордонної ситуації і можливості відповіді на них у філософії та психології мужності / Ю. О. Живоглядов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.243-245

  Живоглядов Ю.О. Екзистенційний коучинг: від «внутрішньої гри» до філософії віри (рос.). / Ю.О. Живоглядов // Актуальні проблеми психології . - 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 33. – С. 192-203.

  Живоглядов Ю.А. Практическая психология повседневной жизни: опыт проведения экзистенциального коучинга / Ю.А. Живоглядов // Правничий вісник Університету «КРОК»». – Вип. 12. – 2012. – С. 127-134

  Живоглядов Ю.А. Жизненный коучинг как экзистенциальная практика / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології. - 2012. - Т.7, №29. - 169-184

  Живоглядов Ю.О. Системний коучинг «Шлях лідера» в практиці організаційного розвитку / О.Ю. Живоглядов // Правничий вісник Університет "КРОК". - 2011. - №7. - С. 82-86

  Живоглядов Ю.О. Екзистенційний коучинг як практика роботи з категорією «життя» / Ю.А. Живоглядов // Психотерапія. Суспільство. Влада. Право: матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю (Полтава, 4-6 липня 2008 р.). – Полтава, 2008. – С. 77-88.

  Живоглядов Ю.А. Пробуждающий коучинг: экзистенциальные измерения / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології. - 2008. – Т. 7, Вип. 15. – С. 83-89

  Живоглядов Ю.А. Життєвий коучинг: передумови, концепція, методологія / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології. - 2008. – Т. 7, вип. 14. – С. 97-101.

  Живоглядов Ю.А. Жизненный коучинг с использованием модели «разворачивания жизни» / Ю.А. Живоглядов // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 28. – 540 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Живоглядов Юрій Олексійович