Інша інформація:
Запорожець Тетяна Василівна

кабінет 248

(+38 044) 455-57-12, вн. 106

Напрями наукових досліджень

 • етика бізнесу / корпоративна соціальна відповідальність / соціологія / психологія / лідерство

Сфера наукових інтересів

 • соціологія / корпоративна соціальна відповідальність / етика бізнесу / лідерство

Викладає

 • корпоративна соціальна відповідальність / соціологічні дослідження / мистецтво презентацій / публічний виступ / ефективна комунікація / управління стресом / тайм-менеджмент
 
 

Запорожець Тетяна Василівна

 • кандидат філософських наук (2000 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2005 р.)
 • Грамота за високий професіоналізм, компетентність та ефективну взаємодію з деканатом факультету економіки та підприємництва з питань організації навчально-виховної діяльності (2006 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток Університету та з нагоди Дня працівника освіти (2009 р.)
 • Подяка за проведення майстер-класу у четвертому професійному баркемпі Business Master camp (2014 р.)
 • За вірність, підтримку та з нагоди 15-річчя факультету міжнародних відносин (2014 р.)
 • Подяка Коледжу економіки, права та інформаційних технологій за плідну співпрацю (2015 р.)
 • Почесна грамота за розробку ідеї «KROK-EXPIRIENCE» у конкурсі «Університет нового покоління»
 • Подяка за співпрацю МАН (2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р.)
 • Подяка за високий професіоналізм у складі журі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників «Джерело творчості» Міністерство освіти України (2017 р.)
 • Подяка за активну участь у профорієнтаційних майстер класах та значний внесок у професійне становлення та особистий розвиток молоді Університету «КРОК», Центру Розвитку Кар’єри (2019 р.)
 • Подяка за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Міністерство освіти і науки України (2020 р.)

Освіта

 • Університет економіки та права «КРОК», психологія, магістратура (2019 р.)
 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка / філософський факультет (1988 р.)

Професійна кар’єра

 • 2019–2017 рр. – УШУ-ВЦПК Українська школа управління - Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації держслужбовців та працівників органів місцевого самоуправління, доцент кафедри суспільного управління, викладач групи підвищення кваліфікації держслужбовців категорії «А» Управління програм підвищення кваліфікації Тренінгового центру, м.Київ
 • 2017 р. – Національна Академія державного управління при президентові України, доцент кафедри державного управління і кадрової політики, м. Київ
 • 2017 р. – Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів міського самоуправління, доцент кафедри суспільного врядування
 • Із 2017 р. – НАДУ при Президентові України,доцент кафедри державного управління
 • Із 2002 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри суспільних наук
 • 2000–2001 рр. – проект Міжнародної фінансової корпорації та Світого банку, консультант департаменту моніторингу
 • 1988–2000 рр. – Волинський інститут економіки та менеджменту, старший викладач кафедри соціології

Особисті досягнення

 • Розробила та проводить тренінги з «Етики бізнесу», «Стрес-менеджменту», «Ефективної комунікації», «Ораторського мистецтва»
 
 

Публікації

  Запорожець Т.В. Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади / Т. В. Запорожець // Вісник НАДУ. Серія "Державне управління" . - 2020. - № 2. - С. 36-44

  Запорожець Т.В. Нормативно-правове та організаційне забезпечення інтелектуалізації управлінських процесів у діяльності органів публічної влади / Т. В. Запорожець // Вісник НАДУ. Серія "Державне управління" . - 2020. - № 1. - С. 110-114.

  Запорожець Т.В. Роль економічної еліти в українському політичному просторі/ Т.В. Запорожець // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. - С.191-196

  Запорожець Т.В. Формування соціальної відповідальності підлітків / Т.В. Запорожець, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.506-509

  Запорожець Т.В. Формування відповідального лідерства в системі державної служби в Україні / Т.В. Запорожець // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Покровськ, ДонНТУ, 19-20 квітня 2018 року)- Покровськ : ДВНЗ "ДонНТУ", 2018. - С.90-94

  Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: монографія / Т.Е.Василевська, І.Г.Сурай, О.І.Васильєва, Т.В. Запорожець [та ін.]; за заг. ред. Т.Е. Василевської. - К.: НАДУ, 2018. - 256 с.

  Запорожець Т.В. Відповідність цінностей компанії цінностям працівників як чинник підвищення лояльності основних стейкхолдерів / Т. В. Запорожець // Імідж і репутація. Сучасна корпоративна репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, проблеми: Міжнародна наук.-практ. конф.(22.04.2016).-Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2016. - С. 32-36

  Запорожець Т.В. Довіра в бізнесі як вимір соціальної відповідальності / Т. В. Запорожець // Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя: Науково-практична конференція (19.02.2016).- Львів: Університет банківської справи, 2016.

  Запорожець Т.В. Патріотичні мотиви у творчості Лесі Українки: етико-філософський аналіз / Т. В. Запорожець //Леся Українка–письменниця, перекладач, фольклорист та громадський діяч: до 145-річчя від дня народження: Всеукр.наук.конф.(25.02.2016).-Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі,2016. - С. 13-16

  Запорожець Т.В. Ціннісний дискурс в сучасній Україні / Т. В. Запорожець// Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.452-455

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Запорожець Т.В. Інформаційна етика як відповідь на моральні виклики глобального інформаційного суспільства / Т. В. Запорожець // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.245-259

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Запорожець Тетяна Василівна