Інша інформація:
Запорожець Тетяна Василівна

кабінет 234-4

(+38 044) 455-57-12, вн. 125

Напрями наукових досліджень

 • етика бізнесу, корпоративна соціальна відповідальність, соціологія

Сфера наукових інтересів

 • соціологія, корпоративна соціальна відповідальність, етика бізнесу

Викладає

 • корпоративна соціальна відповідальність / загальна та правова соціологія / професійна етика / соціально відповідальний маркетинг
 
 

Запорожець Тетяна Василівна

 • кандидат філософських наук (2000 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2005 р.)
 • Грамота за високий професіоналізм, компетентність та ефективну взаємодію з деканатом факультету економіки та підприємництва з питань організації навчально-виховної діяльності (2006 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток Університету та з нагоди Дня працівника освіти (2009 р.)
 • Подяка за проведення майстер-класу у четвертому професійному баркемпі Business Master camp (2014 р.)
 • За вірність, підтримку та з нагоди 15-річчя факультету міжнародних відносин (2014 р.)
 • Подяка Коледжу економіки, права та інформаційних технологій за плідну співпрацю (2015 р.)
 • Почесна грамота за розробку ідеї «KROK-EXPIRIENCE» у конкурсі «Університет нового покоління»

Освіта

 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка / філософський факультет (1988 р.)

Професійна кар’єра

 • Із 2002 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри суспільних наук
 • 2000–2001 рр. – проект Міжнародної фінансової корпорації та Світого банку, консультант департаменту моніторингу
 • 1988–2000 рр. – Волинський інститут економіки та менеджменту, старший викладач кафедри соціології

Особисті досягнення

 • Розробила та проводить тренінги з «Етики бізнесу», «Стрес-менеджменту», «Ефективної комунікації», «Ораторського мистецтва»
 
 

Публікації

  Запорожець Т.В. Роль економічної еліти в українському політичному просторі/ Т.В. Запорожець // Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку : Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, В.Л. Федоренка. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. - С.191-196

  Запорожець Т.В. Формування соціальної відповідальності підлітків / Т.В. Запорожець, Г.В. Абаніна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.506-509

  Запорожець Т.В. Формування відповідального лідерства в системі державної служби в Україні / Т.В. Запорожець // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Покровськ, ДонНТУ, 19-20 квітня 2018 року)- Покровськ : ДВНЗ "ДонНТУ", 2018. - С.90-94

  Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: монографія / Т.Е.Василевська, І.Г.Сурай, О.І.Васильєва, Т.В. Запорожець [та ін.]; за заг. ред. Т.Е. Василевської. - К.: НАДУ, 2018. - 256 с.

  Запорожець Т. В. Довіра в бізнесі як вимір соціальної відповідальності / Т. В. Запорожець ; Науково-практична конференція «Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя».- Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 19.02.2016. - http://docs.google.com/viewer?url=http://aub.org.ua/images/conf3/29.doc&embedded=true

  Запорожець Т. В. Патріотичні мотиви у творчості Лесі Українки: етико-філософський аналіз / Т. В. Запорожець ; Всеукр.наук.конф. «Леся Українка–письменниця, перекладач, фольклорист та громадський діяч: до 145-річчя від дня народження».- ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 25.02.2016. - С. 13-16

  Запорожець Т. В. Відповідність цінностей компанії цінностям працівників як чинник підвищення лояльності основних стейкхолдерів / Т. В. Запорожець ; Міжнародна наук.-практ. конф. «Імідж і репутація. Сучасна корпоративна репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, проблеми".- Київський національний університет культури і мистецтв, 22.04.2016. - С. 32-36

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Запорожець Т.В. Інформаційна етика як відповідь на моральні виклики глобального інформаційного суспільства / Т. В. Запорожець // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.245-259

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Запорожець Тетяна Василівна