Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу
Інша інформація:
Захарова Ксенія Федорівна

кабінет 246

+38 044 455-56-66, вн. 104

Викладає

 • історія економіки та економічної думки / макроекономіка / розміщення продуктивних сил і регіональна економіка /екологія
 
 

Захарова Ксенія Федорівна

 • кандидат економічних наук (2016 р.)

Освіта

 • Симпозіум Вищої школи менеджменту Дніпропетровської Гірської Академії «Активні методи навчання у вищій школі. (2005 р.)
 • Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ (2004 р.)
 • Київський національний торгово-економічний університет / Менеджмент антимонопольної діяльності (2004 р.)
 • Кримський державний гуманітарний інститут / Початкове навчання (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2016 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри економічної теорії
 • 2013–2016 рр. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри економічної теорії
 • 2008–2013 рр. – Університет «КРОК», викладач кафедри економічної теорії
 • 2004–2012 рр. – Київський національний торговельно-економічний університет, викладач кафедри економічної теорії
 
 

Публікації

  Захарова К.Ф. В’ячеслав Будзиновський - дослідник економіки Галичини / К.Ф. Захарова, Д.Д. Головіна // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ - початку ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 року) / наук. ред. І.Ф. Радіонова. - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 31-33.

  Захарова К.Ф. Економічні компетентності українців як мета діяльності митрополита Андрія Шептицького / К.Ф. Захарова, О.А. Сивак // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 52-55

  Захарова К.Ф. Напрямки антикартельного регулювання національної економіки /К.Ф. Захарова // Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /укл. Л.А. Підопригора.- Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018.-С.16-21

  Захарова К.Ф. Пріоритети антикартельного регулювання в Україні / К.Ф. Захарова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип.48.- С. 27-38

  Zakharova K. Price collusion detection tools in reforming the national economy // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 45. - С. 17-23.

  Захарова К. Ф. Антимонопольне регулювання та досягнення макроекономічної стабільності/ К.Ф. Захарова // Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки: монографія / за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - К.:Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 134-161.

  Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки: монографія / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв, К.В.Захарова, Б.Б. Гарін; за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", - 2017.- 240 с.

  Захарова К. Ф. Державне регулювання картелізації національної економіки / К. Ф. Захарова.- Університет економіки та права «КРОК» м.Київ, 2016. - C.249

  Захарова К.Ф. Еволюція антикарательних концепцій наднаціонального рівня в розвинутих економіках / К. Ф. Захарова // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.136-138

  Алімпієв Є.В. Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання [Електронний ресурс]/Є.В. Алімпієв, К.Ф. Захарова // Ефективна економіка - 2015. - №11.

  Zakharova K. The interdependence of efficiency of anti-monopoly regulation of price collusion and state economic security / К. Zakharova // Социальная экономика. Актуальные проблемы ХХI века. Международный реферируемый и рецензируемый научный журнал факультета бизнес-инжиниринга Грузинского технического Университета, Нового Тбилисского университета и Алхасцихского государственного учебного университета. - 2014. - №2 (32). -Тбілісі, Грузія - С. 39-42.

  Захарова К. Ф. Ефективність антимонопольного регулювання картелів у контексті забезпечення економічної безпеки держави / К. Ф. Захарова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 18. "Економіка і право". К. - 2013. - Вип. 23. - С.83-91.

  Захарова О. Ф. Особливості державного регулювання цін на продовольчу продукцію в Україні/ О. Ф. Захарова // Підприємництво, господарство, право. - К. -2009. - №5. - с.162-165.

  Захарова О. Ф. Боротьба з ціновими злочинами як один з пріоритетних напрямів конкурентної політики держави / О. Ф. Захарова // Зовнішня торгівля: право та економіка. - К. - 2009. - №3. - с. 88-94.

  Захарова О. Ф. Картель як форма прояву монопольної влади. Підприємництво, господарство, право / О. Ф. Захарова // Підприємництво, господарство, право. - К. - 2009. - №9. - с.161-164.

  Захарова О. Ф. Картель як форма прояву монопольної влади. Підприємництво, господарство, право / О. Ф. Захарова // Підприємництво, господарство, право. - К. - 2009. - №9. - с.161-164.

  Захарова О. Ф. Методологічні засади формування ціни на товарних ринках різного типу / О. Ф. Захарова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наукових праць. - Випуск 252: В 6т. - Т.V. - Д. : ДНУ, 2009. - с.1360-1369.

  Захарова О. Ф. Контроль за формуванням, встановленням та застосуванням цін і тарифів на товарних ринках України / О. Ф. Захарова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Л. - 2009. - №12. - с.503-509.

  Захарова О. Ф. Державне регулювання цін та конкурентна політика в Україні /О. Ф. Захарова // Зовнішня торгівля: право та економіка. - К. - 2008. - №2. - с.161-168.

  Захарова О. Ф. Проблеми узгодження конкурентної політики та державного регулювання цін в Україні / О. Ф. Захарова // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих учених. - Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2008. - Ч.1. - 302 с. - с.73-74.

  Захарова О. Ф. Проблеми узгодження конкурентної політики та державного регулювання цін в Україні / О. Ф. Захарова // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів, молодих учених. - Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2008. - Ч.1. - 302 с. - с.73-74.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Захарова Ксенія Федорівна