Васюткіна Наталія Володимирівна — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Васюткіна Наталія Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 505

Телефон: (+38 044) 455-56-91, вн. 254

 

Публікації

  Vasiutkina N.V. Transformation of approaches to enterprises management on the basis of the material, energy, and information development / N.V. Vasiutkina // Transformation in Contemporary Society: Economic Aspects: Monograph. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. - P. 147-155

  Васюткіна Н.В. Сталий розвиток як основа зростання національної економіки: проблеми, шляхи вирішенняю / Н.В. Васюткіна // Економічний вісник університету. - 2017. - № 34/1. - С.150-164

  Васюткіна Н.В. Формування маркетингової цінової політики підприємства на збалансованому ціннісному підході // Економіка та управління. - 2017. - № 3. - С. 52-59

  Васюткіна Н.В. Засади маркетингового забезпечення інноваційного розвитку підприємств / Н.В. Васюткіна, Г.С. Волобуєв // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 394-400

  Васюткіна Н.В. Трансформація розуміння концепцій комплексу маркетингу підприємства / Н.В. Васюткіна // Маркетинг і логістика в агробізнесі: міжнародна науково-практична конференція ( Київ, 13 жовтня 2016 р.). - К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2016. - С. 104-107

  Васюткіна Н.В. Сучасні тенденції в маркетингу: що змінюється в маркетингових підходах і інструментах / Н.В. Васюткіна // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф.- К.: Вид-во Європейського університету, 2016. - С. 42-44

  Васюткіна Н.В. Розвиток малого інноваційного підприємництва: зарубіжний досвід, тенденції та перспективи для України / Н.В. Васюткіна // Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства: V Міжнародний форум (Київ, 20-21 жовтня 2016 р.). - Український інститут науково-технічної експертизи та інформації, 2016

  Васюткіна Н.В. Особливості управління ефективністю діяльності підприємств на основі ієрархічного підходу / Н.В. Васюткіна, О.І. Кондратюк // Молодий вчений. - 2016. - №3(30). - С. 35-39

  Васюткіна Н.В. Конкурентоспроможність ІТ-галузі та ІТ-аутсорсінгу в умовах комерціалізації споживчих інновацій / Н.В. Васюткіна, М.В. Ястреб // Економіка і управління. - 2016. - 2. - С. 28-34

  Васюткіна Н.В. Комплексний підхід щодо визначення складових екологічного маркетингу в системі управління сталим розвитком підприємства / Н.В. Васюткіна, М.О. Зуй // Економіка розвитку. - 2016

  Васюткіна Н.В. Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємством / Н.В. Васюткіна // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти: матеріали ХХІ Міжнар. Наук.-практ.конф. (Київ, 29 листопада 2016р.).- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2016. - С. 18-21

  Васюткіна Н.В. Вплив інституційних перетворень на розвиток авіагалузі в Україні / Н.В. Васюткіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012.- № 4. - С. 155-160

  Васюткіна Н.В. Управління змінами та розвитком в корпорації / Н.В. Васюткіна // Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження: матеріали міжнародної науково-практичної конференції // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету: Економічні науки. - 2012. - № 32. - С. 63–68

  Васюткіна Н.В. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні / Н.В. Васюткіна // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 6. - С. 286-292

  Васюткіна Н.В. Склад зовнішнього середовища корпоративного сектору економіки / Н.В. Васюткіна // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 4. - С. 16–21

  Васюткіна Н.В. Тенденції розвитку інституційно-імперативного корпоративного середовища в Україні / Н.В. Васюткіна // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 5. - С. 18-23

  Васюткіна Н.В. Розвиток стратегічних підходів в управлінні корпораціями / Н.В. Васюткіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С. 115–120

  Васюткіна Н.В. Еволюція теорії управління підприємством / Н.В. Васюткіна // Вісник ТНЕУ. - 2012.- № 2. - С. 103–112

  Васюткіна Н.В. Діалектика розвитку сутнісних характеристик поняття «корпорація» / Н.В. Васюткіна // Економіка і управління. - 2012. - № 1. - С. 78–84

  Васюткіна Н.В. Корпорація як система з відкритими зв’язками / Н.В. Васюткіна // Економіка і управління. - 2011.- № 4. - C. 111–119

  Васюткіна Н.В. Вплив маркетингових складових на підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в кризових умовах економіки / Н. В. Васюткіна //Тенденції української економіки: виклики кризи і глобалізації: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції.- К.: Київський університет ринкових відносин, 2010

  Васюткіна Н.В. Особливості використання маркетингу в сфері послуг / Н.В. Васюткіна // Моделювання регіональної економіки. - 2009

  Васюткіна Н.В. Маркетинг: навч. посіб. / Н. В. Васюткіна.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.-248 с.

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Васюткіна Наталія Володимирівна