Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

підпорядкована факультету економіки та підприємництва
створена у 2002 році

Завідувач кафедри
Петрова Ірина Леонідівна
доктор економічних наук,
професор

Методист
Руліковська Наталія Василівна


Кабінет 505, 506
(+38 044) 455-56-91, вн. 254

Ми працюємо для Вас
Пн. – пт.: 8:00 – 17:00
Без обідньої перерви
Cб. – нд.: вихідні

Кафедра маркетингу та поведінкової економіки є випусковою і здійснює підготовку магістрів за спеціальністю «Маркетинг».

Навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної теоретичної підготовки (викладачі приділяють значну увагу міждисциплінарним зв’язкам) та виконання практичних завдань за матеріалами реальних підприємств, організацій.

У процесі навчання студенти не лише отримують фахові знання, а й мають змогу розвинути навички ефективного спілкування, креативного маркетингового та менеджерського мислення.

Особливостями підготовки студенті-маркетологів Університету «КРОК» є насичення освітньо-професійної програми унікальними предметами, що формують компетенції сучасного маркетолога. Це – створення брендів, копірайтинг, PR-технології, маркетинг персоналу, поведінкова економіка. До викладання залучаються не лише досвідченні науковці, а й успішні практики.

При кафедра створено гурток науково-студентської роботи «Успішний маркетолог», де студенти виконують практичні завдання з маркетингової діяльності.

Головною метою кафедри є випуск фахівців, які повною мірою відповідають вимогам ринку праці за своїми професійними та особистісними характеристиками.

На кафедрі працюють доктори та кандидати економічних наук, професори та доценти.

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри організована відповідно до зареєстрованої в УкрІНТЕІ теми науково-дослідної роботи «Маркетингові стратегії розвитку підприємництва в інноваційній економіці».

Зазначена тема висвітлюється співробітниками кафедри в наукових статтях. Зокрема д.е.н., проф. Петрова І.Л. є автором таких робіт:

 • Петрова І.Л. Інноваційний сегмент ринку праці: оцінка тенденцій та перспектив. - Демографія та соціальна економіка, 2018, № 1 (32) , с. 166-180
 • Петрова І.Л. Український ринок праці: можливості та ризики у забезпеченні гідної праці. - Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія/ за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. - К., КНЕУ, 2017.- 500 с. - п.2.1с.110-122.
 • Петрова І.Л. Український ринок праці: можливості та ризики у забезпеченні гідної праці. - Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія/ за наук. ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. - К., КНЕУ, 2017.- 500 с. - п.2.1с.110-122.
 • Петрова І.Л., Вінтсі Дж. Інноваційна активність підприємства як фактор його конкурентоспроможності та економічної безпеки. – Вчені записки Унівеситету «КРОК», 2017, №47
 • Петрова І.Л. Сучасні особливості розвитку ринку праці України. -Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2016. – с.177-130
 • Петрова І.Л. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку. – Україна: аспекти праці, 2016, №3-4, с.3-9
 • Петрова І.Л. Cтановлення ринку інноваційної праці в українській енкономіці. - «Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія» / [А. М. Колот, І.Ф. Гнибіденко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І.Ф. Гнибіденка. — К. : КНЕУ, 2015. —С. 141-151
 • Петрова І. Інноваційний вектор формування людського потенціалу України. - В кн.: Будуємо нову Україну. Збірник конференції. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015, с. 210-218
 • Петрова І.Л. Модернізація освіти як фактор інноваційної праці //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 18. Економіка і право: зб.наук.праць. – Випуск 24. – К.:Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2014. – 264 с.- С. 38-46
 • Петрова І.Л. Лідерські якості елітного керівника. - Матеріали науково-практичній конференції «Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти». - УМО, м. Київ 11 червня 2014, с. 52-54
 • Петрова І.Л. Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку. - Вісник Прикарпатського ун-ту, серія Економіка, вип. 10, 2014, с. 76-79
 • Петрова І.Л. М’які фактори управління змінами у сфері соціально-трудових відносин. - Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 2014, №1, с. 89-95
 • Petrova I.L., Mosiychuk T.K. Strategic directing of innovative development for national economic security. – Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles.Vol.1 – Publishing house “Breeze”, Monreal, Canada, 2014.- P.106-111
 • Петрова І.Л. Актуальні проблеми розвитку людських ресурсів України в контексті забезпечення економічної безпеки держави. – Зовнішня торгівля, економічна безпека.- 2013, №9, с.71-75.-0,4 д.а.
 • Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами. Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2013. – 466 с.
 • Петрова І.Л. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності. - Україна: аспекти праці, 2011, №5, с.9-14
 • Петрова І.Л. Стратегічне управління розвитком персоналу. - Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 2011, №5(50), с. 128-132

Також опубліковані статті к.е..н. доц. Наумової О.О.:

 • Наумова О.О. Робоча навчальна програма з дисципліни «Макроекономіка» (англ.) / О.О. Наумова // ВНЗ «Університет «КРОК». – К. – 2013 р. – 6 с.
 • Наумова О.О. Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія організації» / О.О. Наумова // ВНЗ «Університет «КРОК». – К. – 2013 р. –6 с.
 • Наумова О.О. Розрахунок інвестиційної безпеки в Україні / А.В. Ставицький, О.О. Наумова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 5, частина 1. – С. 275-279 (0,54 д.а., авторський матеріал 0,25 д.а.).
 • Наумова О.О. Аналіз факторів впливу на ефективність виконання державних інвестиційних програм в Україні / А.В. Ставицький, О.О. Наумова // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 35. – К., 2014. – С. 78-86 (0,52 д.а., авторський матеріал 0,25 д.а.).
 • Наумова О.О. Маркетингові концепції споживання товарів розкоші // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 квітня 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 75-76 (0,14 д.а.).

Кафедра постійно працює над підвищенням кваліфікаційного рівня своїх викладачів. Співробітники кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних, відвідують міжнародні науково-методологічні семінари, проходять курси підвищення кваліфікації.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Адміністративний менеджмент » «Управління персоналом» «Поведінкова економіка в умовах інформаційного суспільства» Економіка праці й соціально-трудові відносини » Електронна комерція » Інтернет-маркетинг » Інфраструктура товарного ринку » Комерційна діяльність » Копірайтинг » Маркетинг » Маркетинг інновацій, персоналу, брендів та послуг » Маркетинг персоналу» Маркетинг послуг » Маркетинг продажів » Маркетинг у бізнес-плануванні » Маркетингова політика комунікації » Маркетингова політика розподілу » Маркетингова товарна політика » Маркетингове ціноутворення » Маркетинговий менеджмент » Маркетингові дослідження » Маркетингові дослідження та аналіз інформації » Менеджмент » Рекламний менеджмент

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра маркетингу та поведінкової економіки